SlideShare a Scribd company logo
Morgondagens 

chefer och ledare
- vilka roller spelar dom i framtidens organisationer?
P A Martin Börjesson
+46 704 262891

martin@futuramb.se

www.futuramb.se

@futuramb
Vilken var den
viktigaste innovationen
sedan 1800?
Bakgrund
Management
‣ 1859 - 1914 ökade de svenska
industriarbetarna i antal från 9 till 30% av
befolkningen
‣ De flesta företag i Sverige kom till mellan
1890 och 1910 -
- LM Ericsson, Asea, Alfa-Laval (de Laval),
Aga, Electrolux, Saab, Volvo
‣ Samhället transformerades
- Självhushållning ersattes med
marknadshushållning
- Arbetsplats och bostad skildes åt
- Staden blev den nya miljön
Bakgrund
Samhället börjar transformeras på allvar

1890 - 1915
‣ Management uppfanns ursprungligen för
att lösa två problem:
- få anställda med begränsad kunskap att
utföra repetitiva uppgifter flitigt,
effektivt och på ett kompetent sätt
- samordna dessa insatser på ett sätt som
gjorde att komplicerade varor och
tjänster kunde produceras i stora
volymer
!
‣ Utmaningen var effektivitet och
skalbarhet och lösningen var byråkrati
med
- hierarkisk struktur
- nedbrutna mål
- tydliga rollbeskrivningar
- sofistikerade regelverk och procedurer
Bakgrund
Vilket problem skulle man lösa?
Bakgrund
Vilket problem skulle man lösa (2)?
‣ Management uppfanns i en värld
- där man skulle få före detta drängar, bönder, pigor, hantverkare och kanske
gårdfarihandlare
- att bli lydiga maskinliknande varelser som skulle upprepa enkla moment effektivt och
felfritt igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen….
‣ År 1914 tar det 93 minuter istället för
12,5 timmar för personalen att sätta
ihop en T-ford
- effektivisering med faktor 8 mellan
1903 och 1914
- T-Ford kostade år 1908 $950 och $250
1927
- År 1918
- hade det tillverkats 15,5 miljoner ex av
T-Ford
- 50% av bilarna i USA var en T-Ford
‣ Allting i samhället tar efter fabrikens
effektiva modell
- skolor
- sjukhus
‣ Den fasta anställningen – med fast
lön, fasta arbetsuppgifter och fasta
arbetstider – blev samhällets
dominerande form för arbete
Bakgrund
Och det gick väl ganska bra…
Bakgrund
…även om det var ganska turbulent i början
Vad hände sedan?
‣ Ökad konkurrens och mättade
marknader
1. distributionen utvecklas
2. marknadsföring utvecklas
3. produktutveckling utvecklas
‣ Modellen fungerade bra till 1970-talet
(Sverige)
‣ Oljekriser och osäkerheter
‣ Investeringslogiken börjar löpa amok
‣ Den kunniga TV-människan börjar
framträda
‣ Produktionsbaserad tillväxt dämpas
och industrisamhället börjar successivt
förändras till ett tjänstesamhälle
‣ Värdeskapandet skiftar från produktion
till investering, marknadslogik och
produktutvecklingslogik
Förändringen börjar
Modellen fungerar bra, men börjar utmanas
Förändringen accelererar
Ny innovation börjar få effekt
Image Source: Computersciencelab.com, Wikipedia, IBM, Apple, Google, NTT docomo, Google, Jawbone, Pebble.
Technology Cycles Have Tended to Last Ten Years
Technology Cycles – Still Early Cycle on Smartphones + Tablets,
Now Wearables Coming on Strong, Faster than Typical 10-Year Cycle
Mainframe
Computing
1960s
Personal
Computing
1980s
Desktop Internet
Computing
1990s
Mobile Internet
Computing
2000s
Mini
Computing
1970s
Wearable /
Everywhere
Computing
2014+
Others?
49
Transformerande drivkraft
Transaktionskostnadens effekt
Ronald Coase: 

Varför finns företag? För att
transaktionskostnaden
blir lägre än om allt fanns på
öppna marknaden...
Kommunikationskostnad → 0

→
Transaktionskostnad → 0
Förutsättningarna för att organisera sig förändras i grunden
• Kommunikations grundläggande logik individualiseras (en-till-
många håller på att bli många-till-många)
Människornas sociala
drivkrafter kan få utlopp
Innovationstakten
ökar exponentiellt
Värdeflöden ändras
Exempel
Mass-samarbete kommersiellt
blocket.se annonserade 2013 ut varor 

för motsvarande 11% av Sveriges BNP
Exempel
Affärsmodeller utmanas
Exempel
Nya organisationsformer frodas
Crowdfunding
Kollaborativt ägande
BytesmarknaderFrån monoliter →
dynamiska ekosystem
Läget idag
Det pågår ett skifte 

- och de stora företagen har gått sönder
➡ Stora företag är byggda för storskalighet och effektivitet - inte
anpassning och innovation
- Idag är osäkerheten större och därmed också behovet av anpassning
➡ Desto större företag desto mindre passion visar de anställda
- Mest passion visar enmansföretagarna
- 1 av 5 av anställda i storföretag är passionerade för sitt arbete
➡ Förväntade livslängd för S&P 500 företag är idag ca 15 år
Ett tankeexperiment
Tänk om han hade
- Mobiltelefon
- Internet
- Facebook
- GPS/Google earth
- Barn på dagis
Mellanspell
Förändring sker inte linjärt 

- men förväntningar är linjära
Insikt: 

Vår hjärna är inte utvecklad för att hantera exponentiell tillväxt
- Vi överskattar effekterna i det korta perspektivet,
- Vi underskattar effekterna i det långa perspektivet
Vilka förändringsmönster kan vi se?
‣ Osäkerhet är den stora pådrivaren
- Marknadens utveckling
- Svårt att styra människor
‣ 47% av arbetskategorierna löper stor risk att
ersättas av datorer och robotar inom den närmaste
framtiden
- Robotar
‣ Industrialiseringen fortsätter med kunskapsarbete
- Algoritmisering
Förändringsmönster

Automation++
‣ Open Innovation
‣ Crowdsourcing
‣ Crowdfunding
Förändringsmönster

Nya modeller för problemlösning, innovation och
förändring
Förändringsmönster

Logiken för värdeskapande förändras från push
till pull
Push
• stabilitet och planering
• prognoser av behov
• effektivisering
• tröghet
Pull
• osäkerhet
• när det behövs
• tillgång
• förändring
Förändringsmönster
Grunden för värdeskapande förändras
tid
Värde skapas genom flit och 

arbete - resursen är marken
Värde skapas genom att effektivt 

samla och samordna resurser

runt kapitalintensiva investeringar
Värde skapas genom 

att tillhandahålla, skapa, förvåna,
underhålla och lösa problem
Förändringsmönster

Nya management-idéer kommer från
ytterområden: organisation följer passion
…in hierarchical organizations, “communication
really happens in the carpool,”
Nobody at Gore—not even the CEO—tells anyone what to do or
how to do it. There are no vice presidents or supervisors; there
are only associates. Some of the associates may serve as leaders
from time to time, but another leader never assigns this role. If you
want to lead a project at Gore, you have to recruit followers. In
true self-organizing fashion, the followers determine the leaders,
and the leaders remain in their roles as long as they continue to
maintain the respect and support of their peers.
• Omvänt ansvar - ansvar gentemot underställda!
• ”Employees first - customers second” - Vineet Nayer, CEOP
Problembild
Framtida företags nyckelutmaningar
➡ Förändringen har förändrats - vi lever idag i en tid av exponentiell
förändring
➡ Kunskap har blivit en råvara - som allts snabbare åldras och
ständigt behöver utvecklas
➡ Det viktiga är att attrahera och få ut värdet av människors talang,
passion och kreativitet
Framtidens arbete
Morgondagens ledare - fyra grundprinciper
➡ Navigera och styra → Förutse, visualisera och designa
- Se och forma verksamheten inför morgondagens okända utmaningar
- Visualisera det som ännu inte finns
- Utmana dogmerna - inspireras av idéer från periferin
➡ Konkurrera, skydda kunskap och resurser → Maximera flödet och samarbeta
- Skapa ny och förstör föråldrad kunskap inför framtiden
- Öka chansen att exponeras för nya människor, kunskap och idéer
- Koordinera samarbeten snarare än etablera organisation
➡ Auktoritärt, diskret och felfritt → Genomskinligt förkroppsliga värderingarna
- Människor gör som man gör, inte som man säger
- Kultivera idéer, värderingar och förhållningssätt
- Om man är naken måste man vara hel och ren under - leva som man lär
➡ Motivera och belöna → Marknadsföra och attrahera
- Morgondagens organisation är en organisation för talangfulla människor
- Sälja in budskapet för att skapa passion och få talangfulla människor att samarbeta - (VD blir VB -
verkställande berättare) - innanför och utanför organisationen
- Det viktigaste beslutet i en social värld är vem man skall lyssna på och arbeta för
Fråga inför framtiden
Kan ett filmprojekt vara en modell inför
framtiden?
➡ Tydliga roller
➡ Utvalda individer sätts ihop till en
grupp - ett team
➡ Gruppen skingras när projektet är klart
➡ Kontinuerligt lärande - nya projekt
utgår från förvärvad kunskap
➡ Låsningar blir inte långvariga
Frågor?
P A Martin Börjesson
+46 704 262891

martin@futuramb.se

www.futuramb.se

@futuramb

More Related Content

Similar to Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom

Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i NässjöJörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
Jörgen Eriksson
 
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
Tommy Jarnemark
 
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
PEOPLE PEOPLE
 
Business-transformation-culture
Business-transformation-cultureBusiness-transformation-culture
Business-transformation-culture
birgittabiz
 
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, Sweden
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, SwedenPresentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, Sweden
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, SwedenJörgen Eriksson
 
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhetBerghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
PEOPLE PEOPLE
 
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fannsNollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
Joakim Jardenberg
 
Magazine Mazars hösten 2014
Magazine Mazars hösten 2014Magazine Mazars hösten 2014
Magazine Mazars hösten 2014Marianne Sand
 
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukostBemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Fröjd Interactive
 
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
Frontit
 
Birgitta Edberg om Business Transformation
Birgitta Edberg om Business TransformationBirgitta Edberg om Business Transformation
Birgitta Edberg om Business Transformation
birgittabiz
 
Beteendedesign för employer branding.
Beteendedesign för employer branding.Beteendedesign för employer branding.
Beteendedesign för employer branding.
BOOM Marketing & Sales
 
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Joakim Jansson
 
Innovation management innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
Innovation management  innovationsfrukost nässjö 2012-12-05Innovation management  innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
Innovation management innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
Jörgen Eriksson
 
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindparkMål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
Joakim Jardenberg
 
Part two marketing 2.0
Part two marketing 2.0Part two marketing 2.0
Part two marketing 2.0
Fredrik Backlund
 
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
DigJourney
 
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
DigJourney
 
Den ständigt uppkopplade konsumenten
Den ständigt uppkopplade konsumentenDen ständigt uppkopplade konsumenten
Den ständigt uppkopplade konsumenten
Christoffer Vollmer
 

Similar to Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom (20)

Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i NässjöJörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
Jörgen Eriksson presentation om marknadens dynamik vid Träslaget 2013 i Nässjö
 
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
En kundcentrisk digital transformation - så skapar du ett digitalt och framgå...
 
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
Berghs Design Management: Produktdesign i framkant (Swedish)
 
Business-transformation-culture
Business-transformation-cultureBusiness-transformation-culture
Business-transformation-culture
 
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, Sweden
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, SwedenPresentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, Sweden
Presentation vid Logistic Park Conference 2013 i Nässjö, Sweden
 
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhetBerghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
Berghs Designstrategi: Produktdesign och hållbarhet
 
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fannsNollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
Nollpresentation, innan (gamla) mindpark fanns
 
Magazine Mazars hösten 2014
Magazine Mazars hösten 2014Magazine Mazars hösten 2014
Magazine Mazars hösten 2014
 
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukostBemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukost
 
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020
 
Birgitta Edberg om Business Transformation
Birgitta Edberg om Business TransformationBirgitta Edberg om Business Transformation
Birgitta Edberg om Business Transformation
 
Beteendedesign för employer branding.
Beteendedesign för employer branding.Beteendedesign för employer branding.
Beteendedesign för employer branding.
 
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
Digitaliseringsdagarna KommITS 170424
 
Innovation management innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
Innovation management  innovationsfrukost nässjö 2012-12-05Innovation management  innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
Innovation management innovationsfrukost nässjö 2012-12-05
 
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindparkMål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
Mål, vision och värderingar för (gamla) mindpark
 
Part two marketing 2.0
Part two marketing 2.0Part two marketing 2.0
Part two marketing 2.0
 
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
Det här med digital transformation, vad är det egentligen? och hur påverkas m...
 
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
Marknadsföreningen Stockholm. RIO nätverket 19 jan 2017
 
Tendensdagen 2010 Anders Parment
Tendensdagen 2010 Anders ParmentTendensdagen 2010 Anders Parment
Tendensdagen 2010 Anders Parment
 
Den ständigt uppkopplade konsumenten
Den ständigt uppkopplade konsumentenDen ständigt uppkopplade konsumenten
Den ständigt uppkopplade konsumenten
 

More from futuramb

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
futuramb
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
futuramb
 
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
futuramb
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
futuramb
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
futuramb
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
futuramb
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
futuramb
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
futuramb
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
futuramb
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
futuramb
 

More from futuramb (10)

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
 
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
 

Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom

 • 1. Morgondagens 
 chefer och ledare - vilka roller spelar dom i framtidens organisationer? P A Martin Börjesson +46 704 262891 martin@futuramb.se www.futuramb.se @futuramb
 • 2. Vilken var den viktigaste innovationen sedan 1800?
 • 4. ‣ 1859 - 1914 ökade de svenska industriarbetarna i antal från 9 till 30% av befolkningen ‣ De flesta företag i Sverige kom till mellan 1890 och 1910 - - LM Ericsson, Asea, Alfa-Laval (de Laval), Aga, Electrolux, Saab, Volvo ‣ Samhället transformerades - Självhushållning ersattes med marknadshushållning - Arbetsplats och bostad skildes åt - Staden blev den nya miljön Bakgrund Samhället börjar transformeras på allvar
 1890 - 1915
 • 5. ‣ Management uppfanns ursprungligen för att lösa två problem: - få anställda med begränsad kunskap att utföra repetitiva uppgifter flitigt, effektivt och på ett kompetent sätt - samordna dessa insatser på ett sätt som gjorde att komplicerade varor och tjänster kunde produceras i stora volymer ! ‣ Utmaningen var effektivitet och skalbarhet och lösningen var byråkrati med - hierarkisk struktur - nedbrutna mål - tydliga rollbeskrivningar - sofistikerade regelverk och procedurer Bakgrund Vilket problem skulle man lösa?
 • 6. Bakgrund Vilket problem skulle man lösa (2)? ‣ Management uppfanns i en värld - där man skulle få före detta drängar, bönder, pigor, hantverkare och kanske gårdfarihandlare - att bli lydiga maskinliknande varelser som skulle upprepa enkla moment effektivt och felfritt igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen….
 • 7. ‣ År 1914 tar det 93 minuter istället för 12,5 timmar för personalen att sätta ihop en T-ford - effektivisering med faktor 8 mellan 1903 och 1914 - T-Ford kostade år 1908 $950 och $250 1927 - År 1918 - hade det tillverkats 15,5 miljoner ex av T-Ford - 50% av bilarna i USA var en T-Ford ‣ Allting i samhället tar efter fabrikens effektiva modell - skolor - sjukhus ‣ Den fasta anställningen – med fast lön, fasta arbetsuppgifter och fasta arbetstider – blev samhällets dominerande form för arbete Bakgrund Och det gick väl ganska bra…
 • 8. Bakgrund …även om det var ganska turbulent i början
 • 10. ‣ Ökad konkurrens och mättade marknader 1. distributionen utvecklas 2. marknadsföring utvecklas 3. produktutveckling utvecklas ‣ Modellen fungerade bra till 1970-talet (Sverige) ‣ Oljekriser och osäkerheter ‣ Investeringslogiken börjar löpa amok ‣ Den kunniga TV-människan börjar framträda ‣ Produktionsbaserad tillväxt dämpas och industrisamhället börjar successivt förändras till ett tjänstesamhälle ‣ Värdeskapandet skiftar från produktion till investering, marknadslogik och produktutvecklingslogik Förändringen börjar Modellen fungerar bra, men börjar utmanas
 • 11. Förändringen accelererar Ny innovation börjar få effekt Image Source: Computersciencelab.com, Wikipedia, IBM, Apple, Google, NTT docomo, Google, Jawbone, Pebble. Technology Cycles Have Tended to Last Ten Years Technology Cycles – Still Early Cycle on Smartphones + Tablets, Now Wearables Coming on Strong, Faster than Typical 10-Year Cycle Mainframe Computing 1960s Personal Computing 1980s Desktop Internet Computing 1990s Mobile Internet Computing 2000s Mini Computing 1970s Wearable / Everywhere Computing 2014+ Others? 49
 • 12. Transformerande drivkraft Transaktionskostnadens effekt Ronald Coase: 
 Varför finns företag? För att transaktionskostnaden blir lägre än om allt fanns på öppna marknaden... Kommunikationskostnad → 0
 → Transaktionskostnad → 0 Förutsättningarna för att organisera sig förändras i grunden • Kommunikations grundläggande logik individualiseras (en-till- många håller på att bli många-till-många) Människornas sociala drivkrafter kan få utlopp Innovationstakten ökar exponentiellt Värdeflöden ändras
 • 13. Exempel Mass-samarbete kommersiellt blocket.se annonserade 2013 ut varor 
 för motsvarande 11% av Sveriges BNP
 • 15. Exempel Nya organisationsformer frodas Crowdfunding Kollaborativt ägande BytesmarknaderFrån monoliter → dynamiska ekosystem
 • 16. Läget idag Det pågår ett skifte 
 - och de stora företagen har gått sönder ➡ Stora företag är byggda för storskalighet och effektivitet - inte anpassning och innovation - Idag är osäkerheten större och därmed också behovet av anpassning ➡ Desto större företag desto mindre passion visar de anställda - Mest passion visar enmansföretagarna - 1 av 5 av anställda i storföretag är passionerade för sitt arbete ➡ Förväntade livslängd för S&P 500 företag är idag ca 15 år
 • 17. Ett tankeexperiment Tänk om han hade - Mobiltelefon - Internet - Facebook - GPS/Google earth - Barn på dagis
 • 18. Mellanspell Förändring sker inte linjärt 
 - men förväntningar är linjära Insikt: 
 Vår hjärna är inte utvecklad för att hantera exponentiell tillväxt - Vi överskattar effekterna i det korta perspektivet, - Vi underskattar effekterna i det långa perspektivet
 • 20. ‣ Osäkerhet är den stora pådrivaren - Marknadens utveckling - Svårt att styra människor ‣ 47% av arbetskategorierna löper stor risk att ersättas av datorer och robotar inom den närmaste framtiden - Robotar ‣ Industrialiseringen fortsätter med kunskapsarbete - Algoritmisering Förändringsmönster
 Automation++
 • 21. ‣ Open Innovation ‣ Crowdsourcing ‣ Crowdfunding Förändringsmönster
 Nya modeller för problemlösning, innovation och förändring
 • 22. Förändringsmönster
 Logiken för värdeskapande förändras från push till pull Push • stabilitet och planering • prognoser av behov • effektivisering • tröghet Pull • osäkerhet • när det behövs • tillgång • förändring
 • 23. Förändringsmönster Grunden för värdeskapande förändras tid Värde skapas genom flit och 
 arbete - resursen är marken Värde skapas genom att effektivt 
 samla och samordna resurser
 runt kapitalintensiva investeringar Värde skapas genom 
 att tillhandahålla, skapa, förvåna, underhålla och lösa problem
 • 24. Förändringsmönster
 Nya management-idéer kommer från ytterområden: organisation följer passion …in hierarchical organizations, “communication really happens in the carpool,” Nobody at Gore—not even the CEO—tells anyone what to do or how to do it. There are no vice presidents or supervisors; there are only associates. Some of the associates may serve as leaders from time to time, but another leader never assigns this role. If you want to lead a project at Gore, you have to recruit followers. In true self-organizing fashion, the followers determine the leaders, and the leaders remain in their roles as long as they continue to maintain the respect and support of their peers. • Omvänt ansvar - ansvar gentemot underställda! • ”Employees first - customers second” - Vineet Nayer, CEOP
 • 25. Problembild Framtida företags nyckelutmaningar ➡ Förändringen har förändrats - vi lever idag i en tid av exponentiell förändring ➡ Kunskap har blivit en råvara - som allts snabbare åldras och ständigt behöver utvecklas ➡ Det viktiga är att attrahera och få ut värdet av människors talang, passion och kreativitet
 • 26. Framtidens arbete Morgondagens ledare - fyra grundprinciper ➡ Navigera och styra → Förutse, visualisera och designa - Se och forma verksamheten inför morgondagens okända utmaningar - Visualisera det som ännu inte finns - Utmana dogmerna - inspireras av idéer från periferin ➡ Konkurrera, skydda kunskap och resurser → Maximera flödet och samarbeta - Skapa ny och förstör föråldrad kunskap inför framtiden - Öka chansen att exponeras för nya människor, kunskap och idéer - Koordinera samarbeten snarare än etablera organisation ➡ Auktoritärt, diskret och felfritt → Genomskinligt förkroppsliga värderingarna - Människor gör som man gör, inte som man säger - Kultivera idéer, värderingar och förhållningssätt - Om man är naken måste man vara hel och ren under - leva som man lär ➡ Motivera och belöna → Marknadsföra och attrahera - Morgondagens organisation är en organisation för talangfulla människor - Sälja in budskapet för att skapa passion och få talangfulla människor att samarbeta - (VD blir VB - verkställande berättare) - innanför och utanför organisationen - Det viktigaste beslutet i en social värld är vem man skall lyssna på och arbeta för
 • 27. Fråga inför framtiden Kan ett filmprojekt vara en modell inför framtiden? ➡ Tydliga roller ➡ Utvalda individer sätts ihop till en grupp - ett team ➡ Gruppen skingras när projektet är klart ➡ Kontinuerligt lärande - nya projekt utgår från förvärvad kunskap ➡ Låsningar blir inte långvariga
 • 28. Frågor? P A Martin Börjesson +46 704 262891 martin@futuramb.se www.futuramb.se @futuramb