Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ouderavond Groningen Maart 2011

773 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ouderavond Groningen Maart 2011

 1. 1. School en thuis: Groningen, 10 maart 2011 Ine Spee
 2. 2. Dilemma's <ul><li>Loyaliteit versus opvoedingsverantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Vertrouwelijkheid versus opvoedingsverantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Visie school versus visie ouders </li></ul>
 3. 3. Vrienden Partners Leraren LOYALITEIT Boszormenyi-Nagy, 1987 Vrienden Partners Leraren
 4. 4. Ouders Kinderen Vrienden Partners Leraren LOYALITEIT Boszormenyi-Nagy, 1987 school
 5. 5. Ouders Kinderen Vrienden Partners Leraren LOYALITEIT Boszormenyi-Nagy, 1987 school
 6. 6. Vertrouwelijkheid en opvoeding <ul><li>Het vertrouwen van een kind is een kostbaar goed </li></ul><ul><li>Kinderen hebben een veilige plek nodig om datgene wat hen bezighoudt te delen </li></ul><ul><li>Ouders zijn vaak blij met het vertrouwen </li></ul><ul><li>Vertrouwelijkheid beloven is iets anders dan geheimhouding beloven </li></ul><ul><li>Transparantie is daarbij van belang </li></ul>
 7. 7. Opvoedingsstijl thuis en op school <ul><li>Balans zoeken tussen </li></ul><ul><li>sturen en steunen </li></ul><ul><li>Balans zoeken tussen </li></ul><ul><li>vrijlaten en begrenzen </li></ul>
 8. 8.                                   Sociale disciplinematrix, Wachtel   Hoog Laag C O N T R O L E Hoog ONDERSTEUNING
 9. 9.                                     Hoog Laag C O N T R O L E Hoog ONDERSTEUNING
 10. 10.                                   TEGEN   Straffen   (macht) Hoog Laag C O N T R O L E Hoog ONDERSTEUNING
 11. 11.                                   TEGEN   Straffen   (macht) NIET   Verwaar-lozen ( afwezigheid )   Hoog Laag C O N T R O L E Hoog ONDERSTEUNING
 12. 12.                                   TEGEN   Straffen   (macht)   VOOR   Tolereren   (gezags-vacuüm) NIET   Verwaar-lozen   (afwezigheid) Hoog Laag C O N T R O L E Hoog support
 13. 13.                                   TEGEN   Straffen   (macht) MET   Verbinden   (samen) VOOR   Tolereren   (gezags-vacuüm) NIET   Verwaar-lozen   (afwezigheid) Hoog Laag C O N T R O L E Hoog ONDERSTEUNING
 14. 14. Visie school versus visie ouders <ul><li>De school is een professionele leef- en leergemeenschap waarin leren en ontwikkeling van jongeren centraal staat </li></ul><ul><li>De school heeft een maatschappelijk en pedagogische opdracht waarin ook morele ontwikkeling en democratische waarden hun plek vragen </li></ul><ul><li>Als kinderen ervaren dat ouders en school afstemmen over de pedagogische opdracht, kunnen ze meervoudig loyaal zijn </li></ul><ul><li>Educatief partnerschap bestaat uit het </li></ul><ul><li>vanuit een gezamenlijk belang realiseren </li></ul><ul><li>van afstemming in het opvoedend denken c.q. benaderen van kinderen. </li></ul>
 15. 15. Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk ? Uit onderzoek: <ul><li>Ouderparticipatie heeft </li></ul><ul><li>een positieve invloed op het sociaal </li></ul><ul><li>functioneren (gedrag, motivatie, </li></ul><ul><li>sociale competenties, relaties) van de leerling. </li></ul><ul><li>Een grote betrokkenheid en een positievere houding van de ouders t.o.v. de school heeft positieve invloed op de samenwerking tussen ouders en school en het functioneren van de schoolorganisatie. </li></ul><ul><li>Naarmate ouders meer betrokken zijn bij de school heeft dat een positieve invloed op het klimaat van de school .. Smit et al (2006) </li></ul>
 16. 16. Welk cijfer gaf u bij de oefening voor de ervaren verbondenheid ? <ul><li>Wat zou van invloed kunnen zijn op dat cijfer ? </li></ul>
 17. 17. Welke factoren kunnen bijdragen aan betrokkenheid en verbondenheid van leerlingen, docenten en ouders? <ul><li>Expliciete missie en leiderschap in de school op dit thema </li></ul><ul><li>De school ademt visie uit op alle interactieniveaus: </li></ul><ul><li>Management/docenten docenten/leerlingen docenten/ouders </li></ul><ul><li>Visie is ook “zichtbaar”in fysieke omgeving </li></ul><ul><li>Vervulling van de psychologische basisbehoeften van alle betrokkenen (leerlingen, personeel en ouders) </li></ul><ul><li>competentie, relatie en autonomie </li></ul><ul><li>Deci & Ryan, 2000 </li></ul>
 18. 18. Psychologische basisbehoeften <ul><li>Competentie </li></ul><ul><li>Verbondenheid </li></ul><ul><li>Autonomie </li></ul>
 19. 19. Competentie <ul><li>Bij een vervulde behoefte: </li></ul><ul><li>Voelen mensen zich bekwaam </li></ul><ul><li>Zijn ze in staat zijn om interessante en nieuwe vaardigheden te leren; </li></ul><ul><li>Brengen ze de dingen die ze doen vaak tot een goed einde ; </li></ul><ul><li>Hebben ze in hun leven veel kansen om te tonen hoe capabel ze zijn; </li></ul><ul><li>Voelen ze zich succesvol in het uitvoeren van taken. </li></ul>
 20. 20. Verbondenheid <ul><li>Bij een vervulde behoefte: </li></ul><ul><li>Hebben mensen een goed contact </li></ul><ul><li>met mensen om hen heen; </li></ul><ul><li>Kunnen ze goed opschieten met </li></ul><ul><li>de mensen met wie ze in contact komen; </li></ul><ul><li>Voelen ze een warme band met de personen </li></ul><ul><li>met wie ze veel contact hebben. </li></ul><ul><li>Hebben ze veel sociale contacten; </li></ul><ul><li>Ervaren ze dat de mensen waar ze regelmatig </li></ul><ul><li>mee omgaan om hen geven; </li></ul>
 21. 21. Autonomie <ul><li>Bij een vervulde behoefte : </li></ul><ul><li>Voelen mensen zich vrij om zelf te bepalen hoe zij hun leven leiden; </li></ul><ul><li>Ervaren ze dat mensen waarmee ze dagelijks omgaan rekening houden met hun gevoelens; </li></ul><ul><li>Voelen ze zich vrij om hun ideeën en opvattingen te uiten en kunnen zij zichzelf zijn in dagelijkse situaties </li></ul><ul><li>Zijn ze in de gelegenheid om zelf te bepalen hoe de dagelijkse dingen te doen; </li></ul><ul><li>Voelen ze zich niet gedwongen om te doen wat hen wordt opgedragen. </li></ul>
 22. 22. Rechtdoen aan deze basisbehoeften leidt tot: <ul><li>Optimaal functioneren, </li></ul><ul><li>Groei en vitaliteit </li></ul><ul><li>Het ervaren van welzijn </li></ul><ul><li>Intrinsieke motivatie </li></ul><ul><li>Afwezigheid van vijandigheid en zelfbescherming </li></ul><ul><li>Zelfvertrouwen, interesse en betrokkenheid </li></ul><ul><li>Deci & Ryan, 2000, 2002 </li></ul>
 23. 23. Het Willem Lodewijk Gymnasium en ouders:

×