SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
BRG Tillväxtlunch
             9 april 2010
                    P A Martin Börjesson
                      martin@futuramb.se
                       +46 704 262891

futuramb
                       www.futuramb.se
                          @futuramb
  · ·
framtid insikt strategi
Överblick - utblick i omvärlden          futuramb
                           · ·
                         framtid insikt strategi
                  2 - Den moderna
 1 - Det nya normalläget
                 människans dominans
  4 - Galopperande       3 - Nya organisations-
    innovation          förutsättningar
1. Långsiktiga konsekvenser av finanskris/lågkonjunktur futuramb       framtid · insikt · strategi
  ‣ Regeringar har fått nya roller
  ‣ Slut på rea på kapital (eg BASEL II)
                               jämför
  ‣ Fast Forward
   ‣ → BRICs
   ‣ → Råvarueffekter (Mat, olja, vatten…)
   ‣ → Disruptiva innovationer och beteenden
  ‣ Det nya normalläget
   ‣ Insikt: världen är i grunden osäker - ”katastrofer” är vardag
   ‣ Relativt hög och stabil arbetslöshet
   ‣ Resursernas begränsade tillgång skapar ständig turbulens
   ‣ Förändrat beteende/konsumtionsmönster/värderingar            jat s!
                                       ör en
    ‣ Mer av: spara före låna (vänta tills räntan går upp)      r b sili
                                    ha re
                                  er ör
    ‣ Förhöjd känslighet på ”fel” beteende        l lt fl ra f
                                A e
                                 tim
                               op
BRICs??  futuramb
       · ·
     framtid insikt strategi
2. Den moderna och uppkopplade människan  futuramb
                       · ·
                      framtid insikt strategi
 ‣ Utbildad och insiktsfull med en
   mångfald av perspektiv
 ‣ Ifrågasätter allt
 ‣ Tillit måste förtjänas
 ‣ Hungrar efter sammanhang
   och mening
 ‣ Bygger sin identitet och söker
   självförverkligande genom
   handlingar och val som t ex
   konsumtion och umgänge
2. Den moderna människan                              futuramb
                                            · ·
                                          framtid insikt strategi
              Fenomen
              ‣ Den moderna
               människan
               ‣ Självförverkligande
                              Konsekvenser
               ‣ Ifrågasättande
                              ‣ Homo Zappiens
               ‣ Högt upp i
                 Maslows          ‣ Upplevelseekonomin
Drivkrafter                          blomstrar
‣ TV + ICT            behovstrappa
                              ‣ Allt fler går sin egen väg
‣ Högre utbildningsnivåer                  ‣ Empati och känslor styr
              Exempel
‣ Välfärd
              ‣ Självhjälpsböcker       ‣ Varumärken och rykte
‣ Social teknologi                      definieras i den sociala
              ‣ Reflexivitet           logiken
              ‣ Aktivitet i Facebook och   ‣ Det sociala systemet är den
               dess grupper          viktigaste säljaren
              ‣ Truthiness - socialt och
               lokalt definierade sanningar
Plattformslogiken hos ITC                       futuramb
                                     · ·
                                   framtid insikt strategi
       ?    iPhone      ?    Google wave    ?

   Amazon Facebook Wikipedia        eBay   Twitter

      Blog     RSS     Wiki   E-handel   Google

          HTTP     HTML     GPS    RFID

      FTP    TCP/IP    E-mail    Mobiltfn
- kö
  po     Blo
    ch
      sälj   cke
         för 1 t    .se
             92
               milj   år 2
                 ard
                   er (
                     6,4
                        009
                      %a
                        vS
                         ver
                           ige
                            sB
                               NP
                                )
Förändringen sker inifrån                    futuramb
                                  · ·
                                framtid insikt strategi
                  Principer


                  Institutioner

                   Sociala
                   mönster
                          Perspektiv
            Beteende
                  Förmågor                  Värderinger


                   System


                   Lagar
Konsekvenser                                     futuramb
                                             · ·
                                           framtid insikt strategi
            Mass-samarbete
                                    Innovation++
                           Organisations-
             Perspektiv   Den moderna
                     människan   förmågor    Känslor styr    Värderingar    ICT
                            Drivkrafter
   och organiserar
                            Kunskapsexplosion
Smart mobs t ex flashmobs             futuramb
                          · ·
                         framtid insikt strategi
 ‣ Via de nya kommunikationskanalerna
   organiserar man lekar som t ex ”spontana”
   träffar med kuddkrig…
 ‣ ...eller politiska protester mot
   totalitära regimer genom att t ex
   organisera ”spontana” demonstrationer
   med glassätning på förbjudna platser
3. Mass-samarbete - organiserande utan organisation                 futuramb
                                            · ·
                                          framtid insikt strategi
                 Fenomen
                 ‣ Mass-samarbete
                               Konsekvenser
                 ‣ Crowdsourcing
Drivkrafter                         ‣ Organisationer omdefinieras
‣ ICT/Transaktionskost = 0
                 ‣ Prosumtion         underifrån

‣ Förstärkta individuella    ‣ Open X          ‣ Allt fler marknads-
                                baserade modeller
 förmågor pga ny teknik
                               ‣ De kreativa och duktiga
‣ Den moderna människan     Exempel            personer du behöver är
 ‣  Kan själv!                       sannolikt INTE anställda
 ‣  Självförverkligande    ‣ Wikipedia
                                hos dig
 ‣  Definierar sina egna mål  ‣ eBay
                               ‣ Konkurrens ibland från helt
‣ Social teknologi är      ‣ Fildelning av musik och   oväntat håll
 byggstenar            filmer
                               ‣ Det finns stor potential i
                 ‣ Innocentive         kunderna
                 ‣ Katastrofhjälp
futuramb
         · ·
        framtid insikt strategi
Innovationer
 överallt!
”Styrkan i de svaga länkarna”               futuramb
                               · ·
                              framtid insikt strategi
  ‣ Det är via de ”svaga relationerna”
   idéer och värde skapas
   ‣ Via individer som med olika
     perspektiv, insikter och kunskap
     som träffas och byter idéer med
     varandra
  ‣ Från det vanliga gänget hör man
   ju bara det man alltid hört
  ‣ Internet är en briljant kommunikations-
   teknologi för att odla ”svaga relationer”
                         Ref: Mark Granovetter
4. Innovation överallt                               futuramb
                                            · ·
                                          framtid insikt strategi
               Fenomen
Drivkrafter          ‣ Demokratisering av
                innovation
‣ Tillgänglig kommunikation
                              Konsekvenser
 överallt - ICT       ‣ Kunderna
 ‣ Samarbete                        ‣ Alla tvingas innovera
 ‣ Idéspridning
                innoverar runt
                              ‣ Innovation sker INTE inom
 ‣ Vidgade perspektiv     produkten           traditionella organisationers
 ‣ Ökade lärmöjligheter
 ‣ Sjunkande
               ‣ Värdet skapas i        väggar

   transaktionskostnader   innovationen - inte     ‣ Nya produkter och tjänster
 ‣                              som återuppfunnits bland
   Social teknik       i produktionen        ”de andra 4B” kommer snart
‣ Den moderna människan                    hit
 ‣  Kan själv!
               Exempel            ‣ Lyckosamma företag har bra
 ‣  Kan mer
                               innovationsregimer
 ‣  Traditionslöshet    ‣ B24B
‣ Sjunkande startkostnader  ‣ Business Model Innovation
               ‣ iPhone Appstore
African Innovations  futuramb
             · ·
           framtid insikt strategi
GE - Reverse Innovation                    futuramb
                                 · ·
                               framtid insikt strategi
  ‣ Strategi för att utnyttja sin globala struktur
   för produktutveckling
  ‣ Driver innovation och design lokalt - för att
   sedan skala upp och sälja globalt

   (istället för att designa för en global marknaden och
   sedan skala ner och anpassa till varje marknad)
Den enorma marknaden på pyramidens botten  futuramb
                        · ·
                      framtid insikt strategi
Behoven på marknaden på pyramidens botten  futuramb
                        · ·
                      framtid insikt strategi
Tips för tillväxt                                   futuramb
                                             · ·
                                            framtid insikt strategi
  ‣ Det nya normalläget
   ‣ skifte från maximering till resiliens
  ‣ Nya organisationsförutsättningar
   ‣ nödvändigt att utnyttja resurser utanför den egna
     organisationen för innovation, marknadsföring, försäljning och
     annat värdeskapande
  ‣ Galloperande innovation
   ‣ nödvändigt att utveckla en innovationsregim
     och en modell för hur nya innovationer skall realiseras
  ‣ B24B är en marknad värd $5 billioner
   ‣ man måste bara tänka utanför lådan och se
     de stora talens matematik
                           Tänk på de kinesiska läkare som tar betalt när
                           man är frisk och inte när man blir sjuk - för då
                           har ju läkaren misslyckats

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april

 • 1. BRG Tillväxtlunch 9 april 2010 P A Martin Börjesson martin@futuramb.se +46 704 262891 futuramb www.futuramb.se @futuramb · · framtid insikt strategi
 • 2. Överblick - utblick i omvärlden futuramb · · framtid insikt strategi 2 - Den moderna 1 - Det nya normalläget människans dominans 4 - Galopperande 3 - Nya organisations- innovation förutsättningar
 • 3. 1. Långsiktiga konsekvenser av finanskris/lågkonjunktur futuramb framtid · insikt · strategi ‣ Regeringar har fått nya roller ‣ Slut på rea på kapital (eg BASEL II) jämför ‣ Fast Forward ‣ → BRICs ‣ → Råvarueffekter (Mat, olja, vatten…) ‣ → Disruptiva innovationer och beteenden ‣ Det nya normalläget ‣ Insikt: världen är i grunden osäker - ”katastrofer” är vardag ‣ Relativt hög och stabil arbetslöshet ‣ Resursernas begränsade tillgång skapar ständig turbulens ‣ Förändrat beteende/konsumtionsmönster/värderingar jat s! ör en ‣ Mer av: spara före låna (vänta tills räntan går upp) r b sili ha re er ör ‣ Förhöjd känslighet på ”fel” beteende l lt fl ra f A e tim op
 • 4. BRICs?? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 5. 2. Den moderna och uppkopplade människan futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Utbildad och insiktsfull med en mångfald av perspektiv ‣ Ifrågasätter allt ‣ Tillit måste förtjänas ‣ Hungrar efter sammanhang och mening ‣ Bygger sin identitet och söker självförverkligande genom handlingar och val som t ex konsumtion och umgänge
 • 6. 2. Den moderna människan futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen ‣ Den moderna människan ‣ Självförverkligande Konsekvenser ‣ Ifrågasättande ‣ Homo Zappiens ‣ Högt upp i Maslows ‣ Upplevelseekonomin Drivkrafter blomstrar ‣ TV + ICT behovstrappa ‣ Allt fler går sin egen väg ‣ Högre utbildningsnivåer ‣ Empati och känslor styr Exempel ‣ Välfärd ‣ Självhjälpsböcker ‣ Varumärken och rykte ‣ Social teknologi definieras i den sociala ‣ Reflexivitet logiken ‣ Aktivitet i Facebook och ‣ Det sociala systemet är den dess grupper viktigaste säljaren ‣ Truthiness - socialt och lokalt definierade sanningar
 • 7. Plattformslogiken hos ITC futuramb · · framtid insikt strategi ? iPhone ? Google wave ? Amazon Facebook Wikipedia eBay Twitter Blog RSS Wiki E-handel Google HTTP HTML GPS RFID FTP TCP/IP E-mail Mobiltfn
 • 8. - kö po Blo ch sälj cke för 1 t .se 92 milj år 2 ard er ( 6,4 009 %a vS ver ige sB NP )
 • 9. Förändringen sker inifrån futuramb · · framtid insikt strategi Principer Institutioner Sociala mönster Perspektiv Beteende Förmågor Värderinger System Lagar
 • 10. Konsekvenser futuramb · · framtid insikt strategi Mass-samarbete Innovation++ Organisations- Perspektiv Den moderna människan förmågor Känslor styr Värderingar ICT Drivkrafter och organiserar Kunskapsexplosion
 • 11. Smart mobs t ex flashmobs futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Via de nya kommunikationskanalerna organiserar man lekar som t ex ”spontana” träffar med kuddkrig… ‣ ...eller politiska protester mot totalitära regimer genom att t ex organisera ”spontana” demonstrationer med glassätning på förbjudna platser
 • 12. 3. Mass-samarbete - organiserande utan organisation futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen ‣ Mass-samarbete Konsekvenser ‣ Crowdsourcing Drivkrafter ‣ Organisationer omdefinieras ‣ ICT/Transaktionskost = 0 ‣ Prosumtion underifrån ‣ Förstärkta individuella ‣ Open X ‣ Allt fler marknads- baserade modeller förmågor pga ny teknik ‣ De kreativa och duktiga ‣ Den moderna människan Exempel personer du behöver är ‣ Kan själv! sannolikt INTE anställda ‣ Självförverkligande ‣ Wikipedia hos dig ‣ Definierar sina egna mål ‣ eBay ‣ Konkurrens ibland från helt ‣ Social teknologi är ‣ Fildelning av musik och oväntat håll byggstenar filmer ‣ Det finns stor potential i ‣ Innocentive kunderna ‣ Katastrofhjälp
 • 13. futuramb · · framtid insikt strategi Innovationer överallt!
 • 14. ”Styrkan i de svaga länkarna” futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Det är via de ”svaga relationerna” idéer och värde skapas ‣ Via individer som med olika perspektiv, insikter och kunskap som träffas och byter idéer med varandra ‣ Från det vanliga gänget hör man ju bara det man alltid hört ‣ Internet är en briljant kommunikations- teknologi för att odla ”svaga relationer” Ref: Mark Granovetter
 • 15. 4. Innovation överallt futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen Drivkrafter ‣ Demokratisering av innovation ‣ Tillgänglig kommunikation Konsekvenser överallt - ICT ‣ Kunderna ‣ Samarbete ‣ Alla tvingas innovera ‣ Idéspridning innoverar runt ‣ Innovation sker INTE inom ‣ Vidgade perspektiv produkten traditionella organisationers ‣ Ökade lärmöjligheter ‣ Sjunkande ‣ Värdet skapas i väggar transaktionskostnader innovationen - inte ‣ Nya produkter och tjänster ‣ som återuppfunnits bland Social teknik i produktionen ”de andra 4B” kommer snart ‣ Den moderna människan hit ‣ Kan själv! Exempel ‣ Lyckosamma företag har bra ‣ Kan mer innovationsregimer ‣ Traditionslöshet ‣ B24B ‣ Sjunkande startkostnader ‣ Business Model Innovation ‣ iPhone Appstore
 • 16. African Innovations futuramb · · framtid insikt strategi
 • 17. GE - Reverse Innovation futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Strategi för att utnyttja sin globala struktur för produktutveckling ‣ Driver innovation och design lokalt - för att sedan skala upp och sälja globalt (istället för att designa för en global marknaden och sedan skala ner och anpassa till varje marknad)
 • 18. Den enorma marknaden på pyramidens botten futuramb · · framtid insikt strategi
 • 19. Behoven på marknaden på pyramidens botten futuramb · · framtid insikt strategi
 • 20. Tips för tillväxt futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Det nya normalläget ‣ skifte från maximering till resiliens ‣ Nya organisationsförutsättningar ‣ nödvändigt att utnyttja resurser utanför den egna organisationen för innovation, marknadsföring, försäljning och annat värdeskapande ‣ Galloperande innovation ‣ nödvändigt att utveckla en innovationsregim och en modell för hur nya innovationer skall realiseras ‣ B24B är en marknad värd $5 billioner ‣ man måste bara tänka utanför lådan och se de stora talens matematik Tänk på de kinesiska läkare som tar betalt när man är frisk och inte när man blir sjuk - för då har ju läkaren misslyckats

Editor's Notes

 1. BOP market - $5 trillion. Total by income segment. (Page 13, The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid) Four billion people form the base of the economic pyramid (BOP) – those with annual incomes below $3,000 (in local purchasing power). The BOP makes up 72 percent of the 5,575 million people recorded by available national household surveys worldwide and an overwhelming majority of the population in the developing countries of Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America and the Caribbean – home to nearly all the BOP. This large segment of humanity faces significant unmet needs and lives in relative poverty: in current U.S. dollars their incomes are less than $3.35 a day in Brazil, $2.11 in China, $1.89 in Ghana, and $1.56 in India. Yet together they have substantial purchasing power: the BOP constitutes a $5 trillion global consumer market.
 2. Estimated BOP market by sector (Page 29, The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid) Sector markets for the 4 billion BOP consumers range widely in size. Some are relatively small, such as water ($20 billion) and information and communications technology, or ICT ($51 billion as measured, but probably twice that now as a result of rapid growth). Some are medium scale, such as health ($158 billion), transportation ($179 billion), housing ($332 billion), and energy ($433 billion). And some are truly large, such as food ($2,895 billion).