SlideShare a Scribd company logo
Framtidens hållbara affärsmodeller
Hur möter vi ett nytt paradigm?
8 december 2016
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

martin@futuramb.se
Framtidens hållbara affärsmodeller

Ny omgång av Affärsmodellskliniken
• En modell som utvecklades under 2015 

i ett projekt finansierat av VGR och Tillväxtverket
• En lyckad workshopserie som kördes 

våren 2016 med 8 företag
• Ny omgång startar i februari 2017 - intresserade?
ANALYS OCH ANGREPPSSÄTT
Vari ligger utmaningen
Framtidens hållbara affärsmodeller

Identifierade utmaningar med dagen hållbarhetsutmaningar
• De stora megatrenderna/hållbarhetsutmaningarna
- är ofta generaliserade, abstrakta eller osäkra - företag agerar på
konkreta effekter
- beskrivs ofta en och en - missar samverkan med andra faktorer
- beskrivs oftast som hot - gömmer de stora möjligheterna
• Företags förhållningssätt
- Delegerat ansvar (till hållbarhetsansvarig eller kommunikatör)
- Avgränsat till den egna organisationen och dess perspektiv
- Uppdelat - utan helhetsperspektiv och relationer till annat (checklistor)
- Fokus först när situationen blir akut - svårt att agera preventivt
- Fungerar när det finns en entusiast som har förmåga att driva
Framtidens hållbara affärsmodeller

Utmaningar med dagens arbetssätt
Är synen på hållbarhetsutmaningarna
ett utslag av ett kategorimisstag?
Hållbarhet är inte en egenskap som någon av delarna
i ett system kan ha - det är en egenskap hela systemet har
(och hela systemet är i första hand samhället!!!)
Framtidens hållbara affärsmodeller

Konsekvenser/slutsatser
• Hållbarhetsarbetet kan inte delegeras eller brytas ner
• Hållbarhetsutmaningarna behöver betraktas i ett tidsmässigt längre och mer
sammansatt perspektiv
• Hållbarhetsutmaningar är inte en inre företagsangelägenhet - utan handlar om
hur företaget samverkar med sin omgivning
• Hållbarhetsutmaningarna inte enskilda problem som skall undvikas - utan en
förutsättning när man formger sin affärsverksamhet
➡ Hållbarhetsutmaningarna behöver ses som en integrerad del av
morgondagens affärsförutsättningar
Värde för hela
samhället
Värde för företaget
Hållbara processer
- varje enskilt företag
- processutveckling
Hållbara varor & tjänster
- företaget på marknaden
- R&D
Hållbara affärsmodeller
- företaget som ett system
- affärsmodellsinnovation
Samverkan runt hållbara affärsmodeller
- företagen i sin strategiska omgivning
- strategisk affärstransformation
- bransch- och regionperspektiv
AFFÄRSMODELLSANALYS
med Business Model Canvas
Att förstå sin verksamhet från ett strategiskt perspektiv
Framtidens hållbara affärsmodeller
Vad är en affärsmodellsanalys?
En affärsmodell är en systembeskrivning 

av en affärsverksamhet
Baseras på en överskådlig och visuell
modell baserad på 9 begrepp
En affärsmodellsanalys möjliggör
kollaborativt arbete runt företag och
dess delar genom att stödja
- Beskrivningar och förklaringar
- Jämförelser, och utvärderingar
- Anpassningar, innovation och
experiment
Skapar en högre nivå av förståelse 

av hur hela affären hänger ihop 

internt och externt
1. Kundsegment
9. Kostnadsstruktur
4. Kundrelationer
2. Värdeerbjudande
7. Nyckelaktiviteter
8. Nyckelpartners
3. Distributionskanaler
5. Intäktsmodell
6. Nyckelresurser
9. Kostnadsstruktur
2. Värdeerbjudande 1. Kundsegment
3. Distributionskanaler
4. Kundrelationer
5. Intäktsstruktur
6. Nyckelresurser
7. Nyckelaktiviteter8. Nyckelpartners
11. Hållbarhetskostnad/risk 10. Hållbarhetsnytta
FramtidensHållbara
Affärsmodeller
Företag:
Datum:
Deltagare:
Framtidens hållbara affärsmodeller
Business Model Canvas + hållbarhet
SCENARIOPLANERING
Att förstå en osäker framtid
• Tankeverktyg som hjälper oss att
vidga synfältet och få syn på de
alternativa framtiderna
- Reducerar inte bort osäkerheterna
• Överblick över hur framtiden skulle
kunna se ut
- Låter oss se hela skogen - inte bara
träden
• Konkretisering av möjliga framtida
situationer
- Gör konsekvenser synliga
X
A
A B
C D
Framtidens hållbara affärsmodeller
Framtidsscenarier
AFFÄRSUTVECKLING I ETT
FRAMTIDSPERSPEKTIV
Överblick över processen
Framtidens hållbara affärsmodeller
Sammanfattning av faserna
Megatrend
Megatrend
Megatrend
Megatrend
Megatrend
Företag
Megatrender & 

förändringsmönster
Framtidsscenarier

Företagets affärsmodell
1
Hållbarhetsutmaningar
2
Alternativa och 

hållbara affärsmodeller
3
Framtidens hållbara affärsmodeller

Processen: Affärsmodellskliniken
• 8-12 företag
- 2 deltagande personer per företag
- helst från olika nivåer i organisationen
• 3 workshops (1/2 dag)
• Uppföljning med varje företag (1/2 dag)
• Brett spridningsseminarium
Introduktions-
seminarium
Gemensam

workshop	1	
Affärsmodells-
analys
Gemensam

workshop	2

Scenarioanalys
Gemensam	
workshop	3

Affärsutveckling
Individuell

uppföljning
Samman-
ställning	och	
analys
Thinktank	–	Hållbara	Affärsmodeller
Spridnings-
seminarium
Vidare-
förmedling
Scenario-
utveckling
Låter detta intressant?
• Vi planerar en omgång workshops under februari
2017, intresseanmälan här: 

http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/16908
• Vi diskuterar gärna vidare angående en
workshopserie specifikt för life sciencebolag, skicka
intresseanmälan tillbjorn.westling@johannebergsciencepark.com eller

martin@futuramb.se

More Related Content

Viewers also liked

Framtidens Algoritmsamhälle?
Framtidens Algoritmsamhälle?Framtidens Algoritmsamhälle?
Framtidens Algoritmsamhälle?
futuramb
 
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 20135 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
futuramb
 
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar domFuturamb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
futuramb
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
futuramb
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
futuramb
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
futuramb
 
John Hagel: Knowledge stocks to flows
John Hagel: Knowledge stocks to flowsJohn Hagel: Knowledge stocks to flows
John Hagel: Knowledge stocks to flows
SIKM
 

Viewers also liked (7)

Framtidens Algoritmsamhälle?
Framtidens Algoritmsamhälle?Framtidens Algoritmsamhälle?
Framtidens Algoritmsamhälle?
 
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 20135 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
 
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar domFuturamb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
 
John Hagel: Knowledge stocks to flows
John Hagel: Knowledge stocks to flowsJohn Hagel: Knowledge stocks to flows
John Hagel: Knowledge stocks to flows
 

Similar to Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016

Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Lena Andersson
 
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Carin Roeraade
 
Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
CSR Västsverige
 
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Crescando
 
Business Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot
 
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbTommy Persson
 
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
Jessica Laos
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
Rolf Häsänen
 
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 FinalagendaErp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 FinalagendaAnna Näsmark
 
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin SjömanPTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
Crescando
 
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Svenskt Projektforum
 
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
Pontus Wadström
 
Allagi intro 2016
Allagi intro 2016Allagi intro 2016
Allagi intro 2016
Fredrik Thuresson
 
Marknadsplanering
Marknadsplanering Marknadsplanering
Marknadsplanering
Stephan Philipson
 
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Stephan Philipson
 
Din guide till hållbar kommunikation
Din guide till hållbar kommunikationDin guide till hållbar kommunikation
Din guide till hållbar kommunikation
Pär-Magnus Kikajon
 
Tips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsJobbsafari
 
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it
CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it
Tor Sjöberg
 

Similar to Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016 (20)

Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015
 
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
 
Consultancy 2015
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015
 
Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
 
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
 
Business Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
 
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
 
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
 
Affärsmannaskap del 3
Affärsmannaskap del 3Affärsmannaskap del 3
Affärsmannaskap del 3
 
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 FinalagendaErp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
 
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin SjömanPTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
PTS Innovationstävling Go-to-market-kurs 170511 - Malin Sjöman
 
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
 
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
 
Allagi intro 2016
Allagi intro 2016Allagi intro 2016
Allagi intro 2016
 
Marknadsplanering
Marknadsplanering Marknadsplanering
Marknadsplanering
 
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
 
Din guide till hållbar kommunikation
Din guide till hållbar kommunikationDin guide till hållbar kommunikation
Din guide till hållbar kommunikation
 
Tips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
 
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it
CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it
 

More from futuramb

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
futuramb
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
futuramb
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
futuramb
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
futuramb
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
futuramb
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
futuramb
 

More from futuramb (6)

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
 

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016

 • 1. Framtidens hållbara affärsmodeller Hur möter vi ett nytt paradigm? 8 december 2016 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com
 martin@futuramb.se
 • 2. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Ny omgång av Affärsmodellskliniken • En modell som utvecklades under 2015 
 i ett projekt finansierat av VGR och Tillväxtverket • En lyckad workshopserie som kördes 
 våren 2016 med 8 företag • Ny omgång startar i februari 2017 - intresserade?
 • 3. ANALYS OCH ANGREPPSSÄTT Vari ligger utmaningen
 • 4. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Identifierade utmaningar med dagen hållbarhetsutmaningar • De stora megatrenderna/hållbarhetsutmaningarna - är ofta generaliserade, abstrakta eller osäkra - företag agerar på konkreta effekter - beskrivs ofta en och en - missar samverkan med andra faktorer - beskrivs oftast som hot - gömmer de stora möjligheterna • Företags förhållningssätt - Delegerat ansvar (till hållbarhetsansvarig eller kommunikatör) - Avgränsat till den egna organisationen och dess perspektiv - Uppdelat - utan helhetsperspektiv och relationer till annat (checklistor) - Fokus först när situationen blir akut - svårt att agera preventivt - Fungerar när det finns en entusiast som har förmåga att driva
 • 5. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Utmaningar med dagens arbetssätt Är synen på hållbarhetsutmaningarna ett utslag av ett kategorimisstag? Hållbarhet är inte en egenskap som någon av delarna i ett system kan ha - det är en egenskap hela systemet har (och hela systemet är i första hand samhället!!!)
 • 6. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Konsekvenser/slutsatser • Hållbarhetsarbetet kan inte delegeras eller brytas ner • Hållbarhetsutmaningarna behöver betraktas i ett tidsmässigt längre och mer sammansatt perspektiv • Hållbarhetsutmaningar är inte en inre företagsangelägenhet - utan handlar om hur företaget samverkar med sin omgivning • Hållbarhetsutmaningarna inte enskilda problem som skall undvikas - utan en förutsättning när man formger sin affärsverksamhet ➡ Hållbarhetsutmaningarna behöver ses som en integrerad del av morgondagens affärsförutsättningar
 • 7. Värde för hela samhället Värde för företaget Hållbara processer - varje enskilt företag - processutveckling Hållbara varor & tjänster - företaget på marknaden - R&D Hållbara affärsmodeller - företaget som ett system - affärsmodellsinnovation Samverkan runt hållbara affärsmodeller - företagen i sin strategiska omgivning - strategisk affärstransformation - bransch- och regionperspektiv
 • 8. AFFÄRSMODELLSANALYS med Business Model Canvas Att förstå sin verksamhet från ett strategiskt perspektiv
 • 9. Framtidens hållbara affärsmodeller Vad är en affärsmodellsanalys? En affärsmodell är en systembeskrivning 
 av en affärsverksamhet Baseras på en överskådlig och visuell modell baserad på 9 begrepp En affärsmodellsanalys möjliggör kollaborativt arbete runt företag och dess delar genom att stödja - Beskrivningar och förklaringar - Jämförelser, och utvärderingar - Anpassningar, innovation och experiment Skapar en högre nivå av förståelse 
 av hur hela affären hänger ihop 
 internt och externt 1. Kundsegment 9. Kostnadsstruktur 4. Kundrelationer 2. Värdeerbjudande 7. Nyckelaktiviteter 8. Nyckelpartners 3. Distributionskanaler 5. Intäktsmodell 6. Nyckelresurser
 • 10. 9. Kostnadsstruktur 2. Värdeerbjudande 1. Kundsegment 3. Distributionskanaler 4. Kundrelationer 5. Intäktsstruktur 6. Nyckelresurser 7. Nyckelaktiviteter8. Nyckelpartners 11. Hållbarhetskostnad/risk 10. Hållbarhetsnytta FramtidensHållbara Affärsmodeller Företag: Datum: Deltagare: Framtidens hållbara affärsmodeller Business Model Canvas + hållbarhet
 • 12. • Tankeverktyg som hjälper oss att vidga synfältet och få syn på de alternativa framtiderna - Reducerar inte bort osäkerheterna • Överblick över hur framtiden skulle kunna se ut - Låter oss se hela skogen - inte bara träden • Konkretisering av möjliga framtida situationer - Gör konsekvenser synliga X A A B C D Framtidens hållbara affärsmodeller Framtidsscenarier
 • 14. Framtidens hållbara affärsmodeller Sammanfattning av faserna Megatrend Megatrend Megatrend Megatrend Megatrend Företag Megatrender & 
 förändringsmönster Framtidsscenarier
 Företagets affärsmodell 1 Hållbarhetsutmaningar 2 Alternativa och 
 hållbara affärsmodeller 3
 • 15. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Processen: Affärsmodellskliniken • 8-12 företag - 2 deltagande personer per företag - helst från olika nivåer i organisationen • 3 workshops (1/2 dag) • Uppföljning med varje företag (1/2 dag) • Brett spridningsseminarium Introduktions- seminarium Gemensam
 workshop 1 Affärsmodells- analys Gemensam
 workshop 2
 Scenarioanalys Gemensam workshop 3
 Affärsutveckling Individuell
 uppföljning Samman- ställning och analys Thinktank – Hållbara Affärsmodeller Spridnings- seminarium Vidare- förmedling Scenario- utveckling
 • 16. Låter detta intressant? • Vi planerar en omgång workshops under februari 2017, intresseanmälan här: 
 http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/16908 • Vi diskuterar gärna vidare angående en workshopserie specifikt för life sciencebolag, skicka intresseanmälan till
 
 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com eller
 martin@futuramb.se