Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020

121 views

Published on

Föreläsning med Göran Nilsson om Det agila företaget.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det agila foretaget, seminarium Frontit Linkoping 11 feb 2020

 1. 1. F U N G E R A N D E F Ö R Ä N D R I N G Det agila Företaget Göran Nilsson 11 februari 2020 1
 2. 2. KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR VIDARE DIALOG! MARIA KLERINGER VD Frontit Norrköping 070-608 75 79 maria.kleringer@frontit.se BJÖRN SÖDERBERG Säljare 070-303 07 91 Bjorn.Soderberg@frontit.se FRONTIT www.frontit.se Facebook Linkedin Frontit Frontit har funnits i Norrköping sedan 2013 och vårt kontor ligger på Hospitalsgatan i centrala delen av stan. På vårt kontor i Norrköping är vi ca 30 medarbetare. Våra kunder finns i Östergötland och Södermanland. Vi har lång erfarenhet inom offentlig sektor, så som myndigheter, regioner och kommuner samt inom näringslivet från både stora och mindre företag i flera branscher.
 3. 3. VÅRA KONSULTER TILLFÖR KRAFT OCH KOMPETENS I DITT FÖRÄNDRINGSARBETE FÖRÄNDRING ÄR VÅR VARDAG! FUNGER AN DE FÖRÄNDRI NG
 4. 4. FUNGERANDE FÖRÄNDRING Ta ut riktningen Utveckla medarbetarna FOKUS FÖRMÅGA STRATEGI & STYRNING Att göra rätt saker Driv förändringen FRAMDRIFT PROCESSER & METODER Att göra saker rätt ORGANISATION & MEDARBETARE Att bygga förmåga
 5. 5. DET AGILA FÖRETAGET Göran Nilsson Uppsala universitet goran.nilsson@fek.uu.se https://detagilaforetaget.se/
 6. 6. VAD BETYDER AGIL? Kommer från engelskans agile Betyder lättrörlig, smidig, snabbfotad Känt från: Agility för hundar Agil produktutveckling Agil HR
 7. 7. AGIL MANAGEMENT OCH STYRNING Revolutionerande nyhet eller inget nytt under solen?
 8. 8. MEKANISTISKA & ORGANISKA MANAGEMENTSYSTEM Burns & Stalker 19 Mekanistisk Organisk Teknik, rutiner Människor, kultur Motivation genom lön Motivation genom att bidra till mål Definierade arbetsuppgifter och ansvar Samarbete och teamwork Hierarkisk kommunikation Omfattande horisontell kommunikation Formell Informell Utvärdering Uppmuntran Internt fokus (t ex arbetssätt) Externt fokus (ffa kunden)
 9. 9. FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG HAR TILLÄMPAT DET I DECENNIER!
 10. 10. COOP & ICA – TVÅ DIAMETRALT OLIKA MANAGEMENTSYSTEM "Han ville ha mer lokala varor, men Coopledningen sa nej. Han ville ha en delikatessdisk för att tillfredsställa de allt mer kräsna kunderna. Coop- ledningen sa nej igen. Christer Dahl var en av pionjärerna inom Coops franchise-koncept – det närmaste en fristående handlare man kan komma inom kooperationen. I stället för att låta honom utveckla, hotade Coop med att lägga ner. Christer Dahl tröttnade och köpte ut verksamheten, plockade ner den gröna Coop-skylten och satte upp den röda Icaskylten. Nio år senare omsätter Ica Nära i Älvsjö nästan 100 miljoner kronor. Den ursprungliga butikslokalen syns knappt från gatan längre för alla till-byggnader som genomförts genom åren.” SvD 190919
 11. 11. TRENDER I OMVÄRLDE N Snabb teknisk utveckling Föränderliga kundpreferenser Globaliserad konkurrens Avreglerade marknader Konkurrensutsättning Digitalisering Ekonomisk och politisk osäkerhet => Hög dynamik, osäkerhet och komplexitet (VUCA) Dvs allt gropigare väg! Inte för alla, men för de flesta…
 12. 12. Ändå kör man med hårdare fjädring ju mer ojämn vägen är i väldigt många företag! Ökad toppstyrning Mera detaljplanering Hårdare uppföljning För att man vill ha kontroll. Men det är bara en illusion…
 13. 13. MAN BYGGER SUPERTANKERS  Kostnadseffektiva  Stabila  Trygga på öppna vatten  Bra vid oförändrad kurs  Extremt låg flexibilitet och anpassningsförmåg a
 14. 14. VANLIGA SUPERTANKERS YMTOM (1) Starkt fokus på avvikelser från plan Kortsynthet, fixande och trixande med siffror Kostnadsfokus prioriteras oftare än kvalitet och kundtillfredsställelse Viktigare att följa givna rutiner än att göra undantag för kundens skull Envägskommunikation uppifrån och ner
 15. 15. VANLIGA SUPERTANKERS YMTOM (2) Medarbetare och chefer väntar hellre på beslut uppifrån än tar egna initiativ Man litar inte på varandra och skyller gärna ifrån sig, särskilt mellan avdelningar En vi-och-dom-känsla mellan ledning och medarbetare Irriterad stämning och hög personalomsättning, särskilt bland nyckelpersoner
 16. 16. NÄR BEHÖVER MAN VARA AGIL? När omvärlden är dynamisk, osäker och komplex När konkurrensen är hård När strategin inbegriper differentiering och prospektering När medarbetarna är välutbildade När medarbetarna till stor del tillhör generation Y och Z
 17. 17. DET AGILA FÖRETAGET PRIORITERAR: Kundfokus snarare än ägarfokus Tillit snarare än granskning Inre motivation istället för yttre belöningar Anpassningsförmåga snarare än planering
 18. 18. DET AGILA FÖRETAGET PRIORITERAR: Kundfokus snarare än ägarfokus Tillit snarare än granskning Inre motivation istället för yttre belöningar Anpassningsförmåga snarare än planering
 19. 19. BOEING 737 MAX • Två allvarliga olyckor • 346 döda • Flygförbud • Miljardskadestånd Stan Sorscher, ingenjör, fackrepresentant, skyller olyckorna på ett förändrat managementsystem: • Från ett kundfokuserat system som bygger på medarbetar-engagemang, kvalitetsfokus och ständiga förbättringar • Till ett ägarfokuserat system som bygger på kostnadsnedskärningar på initiativ från högre chefer
 20. 20. LÄRDOM Ett ensidigt fokus på ägarna leder ofta till att andra intressenter blir lidande… …vilket också går ut över ägarna på lite sikt!
 21. 21. DET AGILA FÖRETAGET PRIORITERAR: Kundfokus snarare än ägarfokus Tillit snarare än granskning Inre motivation istället för yttre belöningar Anpassningsförmåga snarare än planering
 22. 22. LEDNINGSGRUPPENS LÖRDAGSGODIS Produktionsanläggning i stor svensk industrikoncern Tidigt 90-tal Fokus på kapitalbindning Ledningsgruppen satt i maraton- långa måndagsmöten
 23. 23. LÖRDAGSGO DIS?
 24. 24. LÖRDAGSGO DIS!
 25. 25. LÖRDAGSGODIS! Alla var nöjda och glada!  Medlemmarna i ledningsgruppen  Platschefen  Planerarna Ända tills…  De skrotade delarna motsvarade en stor summa pengar  …och månadskiftet inföll mellan torsdag och fredag
 26. 26. LÄRDOM Detaljgranskning (micro management) resulterar ofta i tillrättalagda siffror
 27. 27. VILL OCH KAN VERKLIGEN MEDARBETARNA TA ETT STÖRRE ANSVAR? Studie av Leanimplementationer Nästan alla: ”Medarbetarna vill egentligen inte ta ett större ansvar, utan de måste luras in i det!” Förutom:
 28. 28. ATLAS COPCO TOOLS I TIERP ”Varför kan jobbarna utföra kvalificerade uppgifter på fritiden, men bara de enklaste sysslor på jobbet?” – Chef inom produktion ”Vi kunde köra löneavtal med facket utan att fästa dem på pränt” – HR-chef ”Folk trivs ju här! Man bryr sig om personalen…” – Metllklubbsorförande ”Vi ställde alltid upp, det var aldrig någon som tvekade” – Montör
 29. 29. LÄRDOMAR Folk växer ofta med uppgiften Tillit skapar ofta en stark lojalitet
 30. 30. DET AGILA FÖRETAGET PRIORITERAR: Kundfokus snarare än ägarfokus Tillit snarare än granskning Inre motivation istället för yttre belöningar Anpassningsförmåga snarare än planering
 31. 31. STEARINLJUSEXPERIMENTET Källa: Pink (2009)
 32. 32. INRE MOTIVATION DRIVS AV: Självbestämmande Kompetens Mening Källa: Pink 2009
 33. 33. LÄRDOMAR Yttre belöningar kan göra att vi presterar sämre Självbestämmande, kompetens, syfte stödjer inre motivation
 34. 34. DET AGILA FÖRETAGET PRIORITERAR: Kundfokus snarare än ägarfokus Tillit snarare än granskning Inre motivation istället för yttre belöningar Anpassningsförmåga snarare än planering
 35. 35. VI BORDE SKAPA FISKSTIM  Decentraliserade  Aktiv omvärldsbevakning  Snabba beslut  Snabba till handling  Välintegrerade  Hög flexibilitet och anpassningsförmåg a  Dvs agila!
 36. 36. VILL DU VETA MER? Hemsida: https://detagilaforetage t.se/ E-post: goran.nilsson@fek.uu.se Kurs: https://www.fei.se/kurs /det-agila-foretaget/
 37. 37. TRE NYCKLAR TILL FRAMGÅNG Organisatorisk helhet Kultur & ledarskap Agil styrning Från seminariet:

×