SlideShare a Scribd company logo
Эрэмбэлэн ангилалт,
яаралтай тусламж
ЭХЭМҮТ, ХЭЭТ
2014
1
Улсын хэмжээнд:
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж
/ДЭМБ, ЭМЯ, 2008 оноос сургагч багш,
2009 оноос ЭХЭМҮТ-д, одоо УБ-ын дүүргийн,
аймгийн эмнэлгүүдэд, зарим сумуудад /
1. Яаралтай шинж
2. Тулгамдсан шинж
3. Яаралтай биш шинж
Эрэмбэлэн ангилалт
• Эрэмбэлэн ангилах үнэлгээг хэзээ хийх вэ?
Хүүхдийг үзсэн даруйдаа
• Эрэмбэлэн ангилах үнэлгээг хаана хийх вэ?
Хаана ч хийнэ /гэрт, ЯТТ, амбулатори,
тасагт г.м
• Хэн үнэлгээ хийх вэ?
Хүн бүхэн
• Яаж?
Аль болох хурдан (<20 секунд), нэгэн зэрэг
олон шинж тэмдгүүдэд үнэлгээ өгөх
• Үр дүн?
Хурдан хугацаанд оношлон, олон хүүхдийг
эндэгдлээс сэргийлнэ. Хоног болоогүй эндэгдлийг
бууруулна.
4
Эрэмбэлэн ангилалтын явц
А Амьсгалын зам
солилцоо
В Амьсгалах
С Цусны эргэлт
Оврого
Таталт
D Шингэн алдалт
(хүнд)
E Яаралтай
P Тулгамдсан
Q Хүлээх
3 чиглэл
1. Амь тэнссэн тохиолдол – Нэн даруй
эмчилгээ хийнэ.
2. Тулгамдсан тохиолдол – Үнэлж,
түргэн арга хэмжээ авна.
3. Яаралтай бус тохиолдол –
Дарааллын дагуу тусламж үзүүлнэ.
5
Яаралтай шинж:
1. Амьсгал, зүрх зогсолт
2. Амьсгалын замын бөглөршил
3. Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дутал
4. Төвийн хөхрөлт
5. Цохиулалт – шок
6. Оворго – кома
7. Таталт
8. Хүнд хэлбэрийн шингэн алдсан байдал
6
Тулгамдсан шинж – 12 шинжүүд
1. Нярай хүүхэд: 2 сар хүртэлх өвчтэй нярай
2. Биеийн халуун : Өндөр халуурсан хүүхэд
3. Гэмтэл болон яаралтай мэс засал хийлгэх шаардлагатай
хүүхдүүд
4. Хувхай цайж, цонхийх
5. Хордолт
6. Хүчтэй өвдөлт
7. Амьсгалын дутал
8. Үргэлжилсэн хэт цочромтгой байдал, эсвэл унтаа байдал
9. Яаралтай илгээсэн
10. Тэжээлийн дутагдал: Нүдэнд харагдахуйц сул дорой
11. 2 хөлийн хаван
12. Түлэгдлүүд, хөлдөлт
7
ABCD зарчим
A- Airway / Амьсгалын зам /
В – Breathing / Амьсгалах /
С - Circulation / Цусны эргэлт /
D- Diarrhea / Шингэн алдалт /
8
A- Airway
/ Амьсгалын замыг үнэлэх /
Амьсгалахыг:
- ХАР
- СОНС
- МЭДЭР
9
10
Амьсгалахыг хар, сонс, мэдэр
A- Airway
/ Амьсгалын замыг үнэлэх /
1. Амьсгалын замын бөглөршил :
- Хүүхэд амьсгалж байна уу?
- Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу?
- Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/
- Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу?
2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл:
- Хүзүүг тогтвортой болгох
- log roll
11
A- Airway
/ Амьсгалын замыг үнэлэх /
1. Амьсгалын замын бөглөршил :
- Хүүхэд амьсгалж байна уу?
- Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу?
- Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/
- Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу?
2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл:
- Хүзүүг тогтвортой болгох
- log roll
12
A- Airway
Амьсгалын замын бөглөршилтэй үеийн арга
хэмжээ /төвөнхөд орсон гадны биет/:
1. Амьсгалын бөглөршилтэй нярайд авах арга
хэмжээ:
- нуруун дээр алгадах /зураг 1/
- цээжийг түнших, доргиох /зураг 2/
2. Амьсгалын бөглөршилтэй хүүхдэд авах арга
хэмжээ:
- нуруун дээр алгадах /зураг 3/
- Heimlich барил /зураг 4/
13
14
Амьсгал бөглөршилтэй нярайд
авах арга хэмжээ /зураг 1,2/
Нуруун дээр алгадах Цээжийг түнших доргиох
141411111114
Амьсгал бөглөршилтэй хүүхэд
авах арга хэмжээ /зураг 3,4/
Нуруун дээр алгадаж амьсгалын
замын бөглөршлийг арилгах
Heimlich manoeuvre
A- Airway
Амьсгалын замын бөглөршилтэй үеийн арга
хэмжээ /төвөнхөд орсон гадны биет/:
3. Нярайн амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах
байрлал:
- шинших /үнэрлэх, саармаг, шулуун / байрлалд оруулах /зураг 5/
4. Хүүхдийн амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах
байрлал:
- Sniffing position- эрүүг өргөх байрлалд оруулах /зураг 6/
5. АMBU- аар зохиомол амьсгал өгөх
6. Хүчилтөрөгч өгөх аргууд
16
17
Нярай хүүхдийн амьсгалын замыг
чөлөөтэй байлгах байрлал /зураг 5/
Саармаг
байрлал,
“хамрыг сөхөх"
18
Амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах
байрлал /зураг 6/
Sniffing position
“Эрүүг өргөх "
A- Airway
Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл:
1. Толгойг хөдөлгөхгүйгээр эрүүг дарж амьсгалын замыг нээх
/зураг 7/
2. Хүзүүг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 8/
3. Ороох /log roll/ - Бие нь хөдөлж байхад биеийг
хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 9/
4. Бие нь хөдөлж байхад толгойг тогтвортой байлгах /зураг 10/
19
20
Толгойг хөдөлгөхгүйгээр эрүүг дарж,
амьсгалын замыг нээх
Хүзүүний гэмтэл байж болзошгүй /зураг 7/
21
Гэмтсэн гэж сэжиглэвэл хүзүүг
хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 8/
22
Ороох : Бие нь хөдөлж байхад
биеийг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 9/
23
Нярай хүүхдийг ороох: Их бие
хөдөлгөөнтэй байхад толгойг
тогтвортой байлгах /зураг 10/
В – Breathing
Амьсгалах байдлыг ажиглах , амьсгалахад
бэрхшээлтэй байх
1. Хамрын угалз сарталзах
2. Хөхрөлт
3. Яраглах
4. Толгойгоо дохилзуулан амьсгалах
5. Амьсгалын тоо хэт олон байх
6. Хяхатнаа амьсгал
7. Цээж хүчтэй хонхолзох
24
В – Breathing
Амьсгалахад бэрхшээлтэй үеийн арга
хэмжээ
1. Хүчилтөрөгч өгөх
2. Цээжийг 30 хэмийн өндөр байрлалд байлгах
25
26
Хүүхдэд зохиомол амьсгалын
хүүхдийгээр амьсгал өгөх
27
Хүүхдэд маскийг тохируулж сонгох
28
Хүүхдэд хүчилтөрөгчийг
бортогоноос өгөх
29292299292929292929292
Хүчилтөрөгчийг өтгөрүүлэгчээс өгөх
30
Хүчилтөрөгчийг хамрын ац
гуурсаар өгөх
31
Хүчилтөрөгчийг хамрын гуурсаар өгөх
С - Circulation
Цус эргэлтийн хямралыг үнэлэх
1. Шок – Shok
2. Кома- Coma
3. Таталт – Convulsions
32
С - Circulation
Шокийг үнэлэх
Шок (CPR):
C – color – цонхигор, хөхөлбий мэт, мөчдүүд
даарсан, эрээнтсэн
P- pulse - пульс сул, дүүрэлтгүй , пульсгүй
( энэ үед АД 600 м у б –с доош)
R- refilling time - бичил судасны дүүрэлт 3 сек –с их
33
34
Хялгасан судасны дүүрэлтийг шалгах
A. Эрхий хурууны
хумсны толиог 3
секунд дарах
B. Дарахаа зогссоны
дараа эргэж ягаарах
хугацааг шалга
35
Хүүхдийн бугалганы судасны цохилтыг тэмтрэх
С - Circulation
Шокийг эмчлэх
1. Цус алдалтыг тогтоох
2. Хүчилтөрөгч өгөх
3. Хүүхдийг дулаан байлгах
4. Хэрэв хүнд тураалгүй бол: хүнд тураалгүй шоктой
хүүхдийг эмчлэх зарчмыг баримтлах
5. Хэрэв хүнд тураалтай бол: хүнд тураалтай шоктой
хүүхдийг эмчлэх зарчмыг баримтлах
36
37
Цус алдалт байгааг шалгах
С - Circulation
Хүнд тураалгүй шоктой хүүхдэд судсаар шингэнийг
хурдан дуслаар сэлбэх зарчим
1. Хүнд тураалгүй гэдгийг шалгах
2. Хураагуур судсанд гуурс тавьж , лабораторийн шинжилгээнд
цусыг яаралтай авах / том судсанд, олон судсанд зэрэг, ясанд/
3. Кристаллоид ( рингер лактат, физиологийн уусмал ), 20 мл/кг ,
түргэн дуслаар хийх, аль болох хурдан хийх, шахах, үр дүнгүй
бол 3 удаа давтах
38
39
Нярайд болон хүүхдэд судас хатгах газрууд
Ясны зүү /том хүнийх/
С - Circulation
Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг
сэлбэх зарчим
ХҮНД ТУРААЛ:
- Маразм /зураг /
- Кваршиоркор / зураг /
41
42
ИЛТ ХҮНД ТУРААЛ
43
Хөлийн тавхай дээр дарахад хонхойж
байх нь квашиоркорын шинж юм
С - Circulation
Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг
сэлбэх зарчим
1. Тураалтай хүүхдэд шокийн шинжээс гадна унтаарсан буюу ухаангүй
байгаа тохиолдолд энэхүү эмчилгээг сонго.
2. Хураагуур судсанд гуурс тавьж , лабораторийн шинжилгээнд цусыг
яаралтай авах / том судсанд, олон судсанд зэрэг, ясанд/, чухал нь
сахарыг үзэх
3. Хийх шингэний сонгох дараалал:
- 5% глюкозын уусмалтай RL
- 5% глюкозын уусмалтай 0.45% NaCl
- 5% глюкозын уусмалтай Дарроугийн дахин
шингэрүүлсэн уусмал
- Хэрэв дээрх шингэнээс байхгүй бол RL
4. Дээрх шингэнээс 15 мл/кг/цагт хурдаар 1 цагийн турш судсаар
5. Судасны лугшилт болон амьсгалын тоог эмчилгээ эхлэхийн өмнө
болон эхлэснээс хойшхи 5- 10 минут тутамд тодорхойл.
44
С - Circulation
Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг
сэлбэх зарчим
Хэрэв сайжрах шинж илэрвэл:
1. Шингэнийг 15 мл/ кг/ цагт хурдаар 1 цагийн турш
давтах
2. Дараа нь, ReSoMal – ыг 10 мл/кг/цагт тунгаар
10 хүртэлх цагийн турш уулгах буюу хамар
ходоодны гуурсаар өгөх
3. F -75 холимгоор хүүхдийг хооллож эхлэх
45
ReSoMal
1 пакет ORS
2 л ус
50 гр сахар
40 мл минерал уусмал
Эдгээрийг хольж ReSoMal болно.
46
Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд
шингэнийг сэлбэх зарчим
Хэрэв сайжрахгүй бол:
• Өөр эмчийг дуудах
• Цус хүлээх зуур шингэнийг 4 мл/кг- аар
үргэлжлүүлэн хийх
•Шингэнийг 10 мл/кг/цагт бодож, 3 цагийн турш хийнэ.
•Анхаарах нь зүрхний дутагдал!!!!!
47
С - Circulation
Koмыг үнэлэх
AVPU үнэлгээ
Энэ нь Glasgow Coma Scale – ийн энгийн болгосон
хэлбэр.
А – Аlert
V – Voice
P – Pain
U- Unresponsive
48
AV PU үнэлгээ
P – Pain :
Өвдөлт мэдрүүлэх цэгүүд:
• Хумсны толионы угт
• Өвчүүний зүрхний иллэгийн цэгт
• Мөрний булчинд
49
AVPU үнэлгээ
Ухаантай:
А – Аlert
V – Voice
Ухаангүй:
P – Pain
U- Unresponsive
50
Ухаангүй хүүхдийн эмчилгээ:
1. Амьсгалын замыг зохицуулах
2. Байрлалыг зохицуулах, хэрэв
гэмтэлтэй гэх бол эхлээд хүзүүг
зохицуулах
3. Цусны чихрийг даруй шалгаж, судсаар
глюкоз хийх эсэхээ шийдэх
4. Хүчилтөрөгч өгөх, О2 SAT хэвийн
байсан ч өгөх
51
52
Ухаангүй хүүхдийн байрлал
Цусны чихэр:
• Даруй шалгах
• Цусны чихэр багасах:
тураалгүй бол > 2.5 mmol/ l
тураалтай бол > 3.0 mmol/ l
• Бага бол глюкоз 10%- 5 мл /кг – аар
судсаар хурдан шахах
• 30 мин дараа дахин чихрийг шалгах. Бага
хэвээр бол дахин хийх
• Аль болох эрт хооллох
53
Таталтыг намдаах
• Диазепамыг шулуун гэдсээр болон
судсаар хийх
• Шулуун гэдсээр 0.1 мл /кг, судсаар
0.05 мл/кг- аар тооцох
• Шулуун гэдсээр 2- 4 мин-д үйлчилнэ.
• Үр дүнгүй бол 5-10 мин тутамд, нийт 3
удаа давтаж болно.
• Шулуун гэдсээр 1 мл – ийн тариурыг 4-5
см цааш оруулж хэрэглэнэ.
• Энэ хооронд хүчилтөрөгч өгөх
54
TАРХИН ДАХЬ АЯНГА
55
D – Хүнд хэлбэрийн шингэн
алдалтыг үнэлэх
• Унтаарсан
• Нүд хонхойсон
• Арьсны хуниас 2 секундээс уртассан
Үүнээс 2 нь байвал хүнд суулгалт.
56
57
Хүнд тураалгүй бол :
ХӨЦМ- ийн С төлөвлөгөөгөөр
эмчилнэ.
58
Хүнд тураалтай бол :
ReSoMal: уулгах, зондоор
• 5 мл/ кг/ 30 мин-д, нийт 2 цагийн
турш
• Дараагийн 4-10 цагт 5- 10 мл/ кг/ цагт
хэмжээгээр уулгах
59
ЯТТ-ийн зохион байгуулалт
 Тус төвийн Хүүхдийн Яаралтай Тусламжийн Тасаг нь ЭМС-ын
375-р тушаалын дагуу шинэчлэгдэн зохион байгуулагдсан.
 Монгол улсын хэмжээнд 0-18 насны хүүхдэд 3 дахь шатлалын
яаралтай тусламж үзүүлдэг:
1. Төрөлжсөн мэргэжлийн яаралтай тусламж (дотор, мэсзасал,
цочмог хордолт, золгүй тохиолдол)
2. Сургалт
3. Судалгаа, шинжилгээ
Үйл ажиллагаа
 Үйлчлүүлэгчийг их эмч, сувилагч, ажилчид эрэмбэлэн ялгаж,
амин үзүүлэлт, эмгэг шинжүүдийг тодорхойлон, шаардагдах
яаралтай тусламжийг шуурхай үзүүлдэг.
 Хүүхдийг A, B, C, D үнэлгээгээр үнэлдэг.
ЭХЭМҮТ-ХЭ - Яаралтай тусламжийн тасгийн
шинэ зохион байгуулалт
Б
ХУ
З
Тусгаарлах
А
№ 1 № 2
В бүс
Яаралтай тусламжийн
өрөө
№ 3
Эрэмбэлэн ангилах хэсэг
Орох
Үзлэг 1
Үзлэг 2
Хүлээх
хэсэгАриун
цэврийн
өрөө
Эмч нар
Ахлах
сувилагч
Хувцас
солих
2013 онд
НМХГ-тай хамтран эмнэлэг доторх хүүхдийн яаралтай
тусламжийн бэлэн байдлын жишиг хэлбэрээр УБ хотын
хүүхдийн эмч нарт “ХҮҮХДИЙН ЭМНЭЛГИЙН
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ТАНИЛЦУУЛАХ НЭГ ӨДРИЙН
СУРГАЛТ” хийгдсэн.
Хүүхдийн яаралтай тусламжийн
практикт тулгамдаж буй асуудлууд
• Хүний нөөц: Одоогийн нөхцөлд эмч, сувилагчийн бэлэн мэдлэг,
яаралтай тусламж үзүүлэх ур чадвар хангалтгүй байна.
• Тоног төхөөрөмж: Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн
бэлэн байдлыг бүх шатанд хангахгүй байна.
• Хугацаа: Хугацаа алдах, хугацааг баримтлахгүй байгаагаас олон
хүүхэд тархины хүчилтөрөгчийн дутагдалд орж, мэдрэлийн эмчийн
хяналтанд байх болж байна.
• Тээвэрлэлт: Ялангуяа хүчилтөрөгчтэй тээвэрлэх, хүчилтөрөгч өгөх
тогтолцоонд анхаарахгүй байна.
• ЭМБОС: Ард иргэдэд зориулсан хүүхдийн яаралтай тусламжийн
талаарх ЭМБОС хангалтгүй /хордолт, золгүй тохиолдлоос урьдчилан
сэргийлэх амьдралын хэвшилд сургах/ байна.
Шийдвэрлэх арга зам
1. Хүний нөөц: Яаралтай тусламжийн мэргэжлийн эмчтэй болох, үүн
дотроо хүүхдийн яаралтай тусламжийн мэргэжлээр мэргэшсэн эмч,
сувилагч бэлтгэх
2. Тасралтгүй сургалт: Одоо нэн даруй хийх, хүүхдийн яаралтай
тусламж үзүүлдэг бүх шатны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,
эмнэлгийн ажилчдад эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн
сургалтыг тасралтгүй заавал явуулдаг тогтолцоотой болох,
ингэснээр тэдний бэлэн мэдлэг, ур чадвар, цаг хугацаа баримтлах нь
дээшилнэ.
3. Тоног төхөөрөмж: Эмнэлэг хүртэлх ба эмнэлэг доторх хүүхдийн
яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн нэр төрөлд онцлох
ялгаа байхгүй, үнэтэй биш, бэлдэхэд амархан.
4. Тээвэрлэлт: Ялангуяа хүчилтөрөгчтэй тээвэрлэх нөхцлөөр бүрэн
хангагдсан байх, хүүхдийн наснаас хамаарсан хүчилтөрөгч өгөх
арга, халдвар хамгааллын дэглэм, аюулгүй байдалд анхаарах.
5. Хяналт, үнэлгээ: Эмч, сувилагчийн бэлэн мэдлэг, ур чадвар, тоног
төхөөрөмжийн бэлэн байдалд тасралтгүй хяналтыг хяналтын
хуудсаар, ижил мэргэжилтний үзлэгээр үнэлдэг байх, тогтмолжуулах
ЭХЭМҮТ-ийн
цаашдын зорилт
1. Өрх, дүүргийн эмнэлэг, яаралтай тусламжийн төвтэй хамтран ажиллах:
 мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгөх
 сургалт зохион байгуулах,
 эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх,
 мэдээлэл, туршлага солилцох,
2. Хүүхдийн яаралтай тусламжийг өрх, сум, АНЭ, БОЭТ, дүүргийн эмнэлгүүдэд
хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллах,
3. ЯТТ-ийн эмч нарын ачааллыг зохицуулах
 жижүүрийн хугацаанд 2 эмчтэй болох
 мэсзаслын эмчтэй болох
4. Тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, зөөврийн оношлогооны
багажтай болох (монитор, билиметр, судас ологч- red ligth)
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
ReSoMal
1 пакет ORS
2 л ус
50 гр сахар
40 мл минерал уусмал
Эдгээрийг хольж ReSoMal болно.
68

More Related Content

What's hot

амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
Bazarragchaa suwdantsetseg
 
Ekg
EkgEkg
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
Sh Mikah
 
шээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээшээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээ
Б. Лхагваа
 
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихSosoo Byambaa
 
жирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүджирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүдSosoo Byambaa
 
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
Deegii Deegii
 
төмрийн бэлдмэл
төмрийн бэлдмэлтөмрийн бэлдмэл
төмрийн бэлдмэл
Халиун
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
АШУҮИС
 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Gantulga Nyamdorj
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
АШУҮИС
 
Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7bulgaaubuns
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээЦахим Эмч
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Nmhn Namuun
 
тархины инсульт
тархины инсульттархины инсульт
тархины инсультSosoo Byambaa
 
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
saruul tungalag
 
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Sanjdorj Zorig
 
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэлтөрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
Oyundari.Ts mph
 
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдалбиений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
Zoloo Ganbat
 

What's hot (20)

амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
 
Ekg
EkgEkg
Ekg
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
 
шээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээшээсний ерөнхий шинжилгээ
шээсний ерөнхий шинжилгээ
 
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавих
 
жирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүджирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүд
 
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
 
төмрийн бэлдмэл
төмрийн бэлдмэлтөмрийн бэлдмэл
төмрийн бэлдмэл
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
 
Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
 
тархины инсульт
тархины инсульттархины инсульт
тархины инсульт
 
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
 
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал Dislocation of shoulder мөрний мултрал
Dislocation of shoulder мөрний мултрал
 
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэлтөрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
 
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдалбиений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
 

Viewers also liked

Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.БатбаярАнхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
The Institute of Social Sciences
 
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Adilbishiin Gelegjamts
 
3. amisgaliin togtoltsoo
3. amisgaliin togtoltsoo3. amisgaliin togtoltsoo
3. amisgaliin togtoltsoodashkaubuns
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
Manaljav Buya
 
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгойлекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
E-Gazarchin Online University
 
Àìилуулах лавшруулсан тусламж
Àìилуулах лавшруулсан тусламжÀìилуулах лавшруулсан тусламж
Àìилуулах лавшруулсан тусламжOdxvv Monxjargal
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайSosoo Byambaa
 
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat SafetyХүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Батхүү Батдорж
 
Tosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppsTosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppstg_tuvshee
 
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
admiral_mgl
 
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
Ochir Consulting Ltd
 
Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1oyunubuns
 
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогCopy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогschool14
 
Амьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцооАмьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцоо
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan
 
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012serkaubuns
 

Viewers also liked (20)

Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.БатбаярАнхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
Анхны тусламж үзүүлэх семинар О.Батбаяр
 
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
Бараа материал ба нөөцийн удирдлага-Үйл ажиллагааны менежмент /Хураангуй/
 
Ami
AmiAmi
Ami
 
Lekts7
Lekts7Lekts7
Lekts7
 
3. amisgaliin togtoltsoo
3. amisgaliin togtoltsoo3. amisgaliin togtoltsoo
3. amisgaliin togtoltsoo
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгойлекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
лекц 8 анхны тусламжийн цагаан толгой
 
Àìилуулах лавшруулсан тусламж
Àìилуулах лавшруулсан тусламжÀìилуулах лавшруулсан тусламж
Àìилуулах лавшруулсан тусламж
 
зөвөлгөө
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
 
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat SafetyХүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
 
Tosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppsTosol 2013 ppps
Tosol 2013 ppps
 
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
 
тусламж
тусламжтусламж
тусламж
 
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
Эрүүл мэндийн болон анхны түргэн тусламж үзүүлэх идэвхижүүлэгчийн гарын авлаг...
 
Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1
 
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогCopy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
 
Амьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцооАмьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцоо
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
 

Similar to Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/

хүүхэд 2 test
хүүхэд 2  testхүүхэд 2  test
хүүхэд 2 test
Oyun Myagmarsuren
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newnytt103103
 
тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшилSosoo Byambaa
 
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
saruul tungalag
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
saruul tungalag
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
Gantulga Nyamdorj
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
Gantulga Nyamdorj
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onnytt103103
 
Baga emch 200
Baga emch 200Baga emch 200
Baga emch 200
Gantulga Nyamdorj
 
Eh barigch
Eh barigchEh barigch
Eh barigch
Gantulga Nyamdorj
 
Эхийн сувилахуй-II, тест
Эхийн сувилахуй-II, тестЭхийн сувилахуй-II, тест
Эхийн сувилахуй-II, тест
saruul tungalag
 
Түнхний төрөлхийн мултрал
Түнхний төрөлхийн мултралТүнхний төрөлхийн мултрал
Түнхний төрөлхийн мултрал
Zoloo Ganbat
 
түнхний төрөлхийн мултрал
түнхний төрөлхийн мултралтүнхний төрөлхийн мултрал
түнхний төрөлхийн мултралZoloo Ganbat
 
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
saruul tungalag
 
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
saruul tungalag
 
Nyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlalNyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlal
Gantulga Nyamdorj
 

Similar to Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/ (20)

Etat
EtatEtat
Etat
 
Etat
EtatEtat
Etat
 
хүүхэд 2 test
хүүхэд 2  testхүүхэд 2  test
хүүхэд 2 test
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшил
 
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
 
Nyarain asargaa
Nyarain asargaaNyarain asargaa
Nyarain asargaa
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
Baga emch 200
Baga emch 200Baga emch 200
Baga emch 200
 
Eh barigch
Eh barigchEh barigch
Eh barigch
 
Эхийн сувилахуй-II, тест
Эхийн сувилахуй-II, тестЭхийн сувилахуй-II, тест
Эхийн сувилахуй-II, тест
 
Түнхний төрөлхийн мултрал
Түнхний төрөлхийн мултралТүнхний төрөлхийн мултрал
Түнхний төрөлхийн мултрал
 
түнхний төрөлхийн мултрал
түнхний төрөлхийн мултралтүнхний төрөлхийн мултрал
түнхний төрөлхийн мултрал
 
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
 
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
 
Bls+als
Bls+alsBls+als
Bls+als
 
Nyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlalNyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlal
 

More from Sosoo Byambaa

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Sosoo Byambaa
 
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulahErdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Sosoo Byambaa
 
ЯShock 103
ЯShock 103ЯShock 103
ЯShock 103
Sosoo Byambaa
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
Sosoo Byambaa
 
Cesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancyCesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancy
Sosoo Byambaa
 
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Sosoo Byambaa
 
Shalgaltiin material
Shalgaltiin materialShalgaltiin material
Shalgaltiin material
Sosoo Byambaa
 
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Sosoo Byambaa
 
шарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэшарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэSosoo Byambaa
 
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2Sosoo Byambaa
 
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламжцус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламжSosoo Byambaa
 
цогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтцогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтSosoo Byambaa
 
хоолны хордлого
хоолны хордлогохоолны хордлого
хоолны хордлогоSosoo Byambaa
 
нярайн гипотерми
нярайн гипотерминярайн гипотерми
нярайн гипотермиSosoo Byambaa
 
булчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартбулчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартSosoo Byambaa
 
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetsegарьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.UyangatsetsegSosoo Byambaa
 
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголт
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголтанхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголт
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголтSosoo Byambaa
 
Yaraltai tuslamj last
Yaraltai tuslamj lastYaraltai tuslamj last
Yaraltai tuslamj lastSosoo Byambaa
 

More from Sosoo Byambaa (20)

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
 
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulahErdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
 
ЯShock 103
ЯShock 103ЯShock 103
ЯShock 103
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
 
Cesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancyCesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancy
 
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
 
Shalgaltiin material
Shalgaltiin materialShalgaltiin material
Shalgaltiin material
 
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
 
цус хурах
цус хурахцус хурах
цус хурах
 
шарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэшарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэ
 
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
 
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламжцус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж
цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж
 
цогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтцогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлт
 
хоолны хордлого
хоолны хордлогохоолны хордлого
хоолны хордлого
 
онош
оношонош
онош
 
нярайн гипотерми
нярайн гипотерминярайн гипотерми
нярайн гипотерми
 
булчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартбулчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандарт
 
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetsegарьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
 
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголт
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголтанхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголт
анхны тусламжийн тухай үндсэн ойлголт
 
Yaraltai tuslamj last
Yaraltai tuslamj lastYaraltai tuslamj last
Yaraltai tuslamj last
 

Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/

 • 2. Улсын хэмжээнд: Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /ДЭМБ, ЭМЯ, 2008 оноос сургагч багш, 2009 оноос ЭХЭМҮТ-д, одоо УБ-ын дүүргийн, аймгийн эмнэлгүүдэд, зарим сумуудад / 1. Яаралтай шинж 2. Тулгамдсан шинж 3. Яаралтай биш шинж
 • 3. Эрэмбэлэн ангилалт • Эрэмбэлэн ангилах үнэлгээг хэзээ хийх вэ? Хүүхдийг үзсэн даруйдаа • Эрэмбэлэн ангилах үнэлгээг хаана хийх вэ? Хаана ч хийнэ /гэрт, ЯТТ, амбулатори, тасагт г.м • Хэн үнэлгээ хийх вэ? Хүн бүхэн • Яаж? Аль болох хурдан (<20 секунд), нэгэн зэрэг олон шинж тэмдгүүдэд үнэлгээ өгөх • Үр дүн? Хурдан хугацаанд оношлон, олон хүүхдийг эндэгдлээс сэргийлнэ. Хоног болоогүй эндэгдлийг бууруулна.
 • 4. 4 Эрэмбэлэн ангилалтын явц А Амьсгалын зам солилцоо В Амьсгалах С Цусны эргэлт Оврого Таталт D Шингэн алдалт (хүнд) E Яаралтай P Тулгамдсан Q Хүлээх
 • 5. 3 чиглэл 1. Амь тэнссэн тохиолдол – Нэн даруй эмчилгээ хийнэ. 2. Тулгамдсан тохиолдол – Үнэлж, түргэн арга хэмжээ авна. 3. Яаралтай бус тохиолдол – Дарааллын дагуу тусламж үзүүлнэ. 5
 • 6. Яаралтай шинж: 1. Амьсгал, зүрх зогсолт 2. Амьсгалын замын бөглөршил 3. Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дутал 4. Төвийн хөхрөлт 5. Цохиулалт – шок 6. Оворго – кома 7. Таталт 8. Хүнд хэлбэрийн шингэн алдсан байдал 6
 • 7. Тулгамдсан шинж – 12 шинжүүд 1. Нярай хүүхэд: 2 сар хүртэлх өвчтэй нярай 2. Биеийн халуун : Өндөр халуурсан хүүхэд 3. Гэмтэл болон яаралтай мэс засал хийлгэх шаардлагатай хүүхдүүд 4. Хувхай цайж, цонхийх 5. Хордолт 6. Хүчтэй өвдөлт 7. Амьсгалын дутал 8. Үргэлжилсэн хэт цочромтгой байдал, эсвэл унтаа байдал 9. Яаралтай илгээсэн 10. Тэжээлийн дутагдал: Нүдэнд харагдахуйц сул дорой 11. 2 хөлийн хаван 12. Түлэгдлүүд, хөлдөлт 7
 • 8. ABCD зарчим A- Airway / Амьсгалын зам / В – Breathing / Амьсгалах / С - Circulation / Цусны эргэлт / D- Diarrhea / Шингэн алдалт / 8
 • 9. A- Airway / Амьсгалын замыг үнэлэх / Амьсгалахыг: - ХАР - СОНС - МЭДЭР 9
 • 11. A- Airway / Амьсгалын замыг үнэлэх / 1. Амьсгалын замын бөглөршил : - Хүүхэд амьсгалж байна уу? - Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу? - Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/ - Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу? 2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл: - Хүзүүг тогтвортой болгох - log roll 11
 • 12. A- Airway / Амьсгалын замыг үнэлэх / 1. Амьсгалын замын бөглөршил : - Хүүхэд амьсгалж байна уу? - Амьсгалын замд бөглөрөл байна уу? - Хүүхэд хөхөрсөн байна уу? / төвийн хөхрөлт байгаа эсэх/ - Хүүхэд амьсгалын тогтолцооны хүнд өөрчлөлттэй байна уу? 2. Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл: - Хүзүүг тогтвортой болгох - log roll 12
 • 13. A- Airway Амьсгалын замын бөглөршилтэй үеийн арга хэмжээ /төвөнхөд орсон гадны биет/: 1. Амьсгалын бөглөршилтэй нярайд авах арга хэмжээ: - нуруун дээр алгадах /зураг 1/ - цээжийг түнших, доргиох /зураг 2/ 2. Амьсгалын бөглөршилтэй хүүхдэд авах арга хэмжээ: - нуруун дээр алгадах /зураг 3/ - Heimlich барил /зураг 4/ 13
 • 14. 14 Амьсгал бөглөршилтэй нярайд авах арга хэмжээ /зураг 1,2/ Нуруун дээр алгадах Цээжийг түнших доргиох
 • 15. 141411111114 Амьсгал бөглөршилтэй хүүхэд авах арга хэмжээ /зураг 3,4/ Нуруун дээр алгадаж амьсгалын замын бөглөршлийг арилгах Heimlich manoeuvre
 • 16. A- Airway Амьсгалын замын бөглөршилтэй үеийн арга хэмжээ /төвөнхөд орсон гадны биет/: 3. Нярайн амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах байрлал: - шинших /үнэрлэх, саармаг, шулуун / байрлалд оруулах /зураг 5/ 4. Хүүхдийн амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах байрлал: - Sniffing position- эрүүг өргөх байрлалд оруулах /зураг 6/ 5. АMBU- аар зохиомол амьсгал өгөх 6. Хүчилтөрөгч өгөх аргууд 16
 • 17. 17 Нярай хүүхдийн амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах байрлал /зураг 5/ Саармаг байрлал, “хамрыг сөхөх"
 • 18. 18 Амьсгалын замыг чөлөөтэй байлгах байрлал /зураг 6/ Sniffing position “Эрүүг өргөх "
 • 19. A- Airway Хүзүү, толгойн гэмтэлтэй гэж сэжиглэвэл: 1. Толгойг хөдөлгөхгүйгээр эрүүг дарж амьсгалын замыг нээх /зураг 7/ 2. Хүзүүг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 8/ 3. Ороох /log roll/ - Бие нь хөдөлж байхад биеийг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 9/ 4. Бие нь хөдөлж байхад толгойг тогтвортой байлгах /зураг 10/ 19
 • 20. 20 Толгойг хөдөлгөхгүйгээр эрүүг дарж, амьсгалын замыг нээх Хүзүүний гэмтэл байж болзошгүй /зураг 7/
 • 21. 21 Гэмтсэн гэж сэжиглэвэл хүзүүг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 8/
 • 22. 22 Ороох : Бие нь хөдөлж байхад биеийг хөдөлгөөнгүй болгох /зураг 9/
 • 23. 23 Нярай хүүхдийг ороох: Их бие хөдөлгөөнтэй байхад толгойг тогтвортой байлгах /зураг 10/
 • 24. В – Breathing Амьсгалах байдлыг ажиглах , амьсгалахад бэрхшээлтэй байх 1. Хамрын угалз сарталзах 2. Хөхрөлт 3. Яраглах 4. Толгойгоо дохилзуулан амьсгалах 5. Амьсгалын тоо хэт олон байх 6. Хяхатнаа амьсгал 7. Цээж хүчтэй хонхолзох 24
 • 25. В – Breathing Амьсгалахад бэрхшээлтэй үеийн арга хэмжээ 1. Хүчилтөрөгч өгөх 2. Цээжийг 30 хэмийн өндөр байрлалд байлгах 25
 • 32. С - Circulation Цус эргэлтийн хямралыг үнэлэх 1. Шок – Shok 2. Кома- Coma 3. Таталт – Convulsions 32
 • 33. С - Circulation Шокийг үнэлэх Шок (CPR): C – color – цонхигор, хөхөлбий мэт, мөчдүүд даарсан, эрээнтсэн P- pulse - пульс сул, дүүрэлтгүй , пульсгүй ( энэ үед АД 600 м у б –с доош) R- refilling time - бичил судасны дүүрэлт 3 сек –с их 33
 • 34. 34 Хялгасан судасны дүүрэлтийг шалгах A. Эрхий хурууны хумсны толиог 3 секунд дарах B. Дарахаа зогссоны дараа эргэж ягаарах хугацааг шалга
 • 35. 35 Хүүхдийн бугалганы судасны цохилтыг тэмтрэх
 • 36. С - Circulation Шокийг эмчлэх 1. Цус алдалтыг тогтоох 2. Хүчилтөрөгч өгөх 3. Хүүхдийг дулаан байлгах 4. Хэрэв хүнд тураалгүй бол: хүнд тураалгүй шоктой хүүхдийг эмчлэх зарчмыг баримтлах 5. Хэрэв хүнд тураалтай бол: хүнд тураалтай шоктой хүүхдийг эмчлэх зарчмыг баримтлах 36
 • 38. С - Circulation Хүнд тураалгүй шоктой хүүхдэд судсаар шингэнийг хурдан дуслаар сэлбэх зарчим 1. Хүнд тураалгүй гэдгийг шалгах 2. Хураагуур судсанд гуурс тавьж , лабораторийн шинжилгээнд цусыг яаралтай авах / том судсанд, олон судсанд зэрэг, ясанд/ 3. Кристаллоид ( рингер лактат, физиологийн уусмал ), 20 мл/кг , түргэн дуслаар хийх, аль болох хурдан хийх, шахах, үр дүнгүй бол 3 удаа давтах 38
 • 39. 39 Нярайд болон хүүхдэд судас хатгах газрууд
 • 40. Ясны зүү /том хүнийх/
 • 41. С - Circulation Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг сэлбэх зарчим ХҮНД ТУРААЛ: - Маразм /зураг / - Кваршиоркор / зураг / 41
 • 43. 43 Хөлийн тавхай дээр дарахад хонхойж байх нь квашиоркорын шинж юм
 • 44. С - Circulation Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг сэлбэх зарчим 1. Тураалтай хүүхдэд шокийн шинжээс гадна унтаарсан буюу ухаангүй байгаа тохиолдолд энэхүү эмчилгээг сонго. 2. Хураагуур судсанд гуурс тавьж , лабораторийн шинжилгээнд цусыг яаралтай авах / том судсанд, олон судсанд зэрэг, ясанд/, чухал нь сахарыг үзэх 3. Хийх шингэний сонгох дараалал: - 5% глюкозын уусмалтай RL - 5% глюкозын уусмалтай 0.45% NaCl - 5% глюкозын уусмалтай Дарроугийн дахин шингэрүүлсэн уусмал - Хэрэв дээрх шингэнээс байхгүй бол RL 4. Дээрх шингэнээс 15 мл/кг/цагт хурдаар 1 цагийн турш судсаар 5. Судасны лугшилт болон амьсгалын тоог эмчилгээ эхлэхийн өмнө болон эхлэснээс хойшхи 5- 10 минут тутамд тодорхойл. 44
 • 45. С - Circulation Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг сэлбэх зарчим Хэрэв сайжрах шинж илэрвэл: 1. Шингэнийг 15 мл/ кг/ цагт хурдаар 1 цагийн турш давтах 2. Дараа нь, ReSoMal – ыг 10 мл/кг/цагт тунгаар 10 хүртэлх цагийн турш уулгах буюу хамар ходоодны гуурсаар өгөх 3. F -75 холимгоор хүүхдийг хооллож эхлэх 45
 • 46. ReSoMal 1 пакет ORS 2 л ус 50 гр сахар 40 мл минерал уусмал Эдгээрийг хольж ReSoMal болно. 46
 • 47. Хүнд тураалтай шоктой хүүхдэд шингэнийг сэлбэх зарчим Хэрэв сайжрахгүй бол: • Өөр эмчийг дуудах • Цус хүлээх зуур шингэнийг 4 мл/кг- аар үргэлжлүүлэн хийх •Шингэнийг 10 мл/кг/цагт бодож, 3 цагийн турш хийнэ. •Анхаарах нь зүрхний дутагдал!!!!! 47
 • 48. С - Circulation Koмыг үнэлэх AVPU үнэлгээ Энэ нь Glasgow Coma Scale – ийн энгийн болгосон хэлбэр. А – Аlert V – Voice P – Pain U- Unresponsive 48
 • 49. AV PU үнэлгээ P – Pain : Өвдөлт мэдрүүлэх цэгүүд: • Хумсны толионы угт • Өвчүүний зүрхний иллэгийн цэгт • Мөрний булчинд 49
 • 50. AVPU үнэлгээ Ухаантай: А – Аlert V – Voice Ухаангүй: P – Pain U- Unresponsive 50
 • 51. Ухаангүй хүүхдийн эмчилгээ: 1. Амьсгалын замыг зохицуулах 2. Байрлалыг зохицуулах, хэрэв гэмтэлтэй гэх бол эхлээд хүзүүг зохицуулах 3. Цусны чихрийг даруй шалгаж, судсаар глюкоз хийх эсэхээ шийдэх 4. Хүчилтөрөгч өгөх, О2 SAT хэвийн байсан ч өгөх 51
 • 53. Цусны чихэр: • Даруй шалгах • Цусны чихэр багасах: тураалгүй бол > 2.5 mmol/ l тураалтай бол > 3.0 mmol/ l • Бага бол глюкоз 10%- 5 мл /кг – аар судсаар хурдан шахах • 30 мин дараа дахин чихрийг шалгах. Бага хэвээр бол дахин хийх • Аль болох эрт хооллох 53
 • 54. Таталтыг намдаах • Диазепамыг шулуун гэдсээр болон судсаар хийх • Шулуун гэдсээр 0.1 мл /кг, судсаар 0.05 мл/кг- аар тооцох • Шулуун гэдсээр 2- 4 мин-д үйлчилнэ. • Үр дүнгүй бол 5-10 мин тутамд, нийт 3 удаа давтаж болно. • Шулуун гэдсээр 1 мл – ийн тариурыг 4-5 см цааш оруулж хэрэглэнэ. • Энэ хооронд хүчилтөрөгч өгөх 54
 • 56. D – Хүнд хэлбэрийн шингэн алдалтыг үнэлэх • Унтаарсан • Нүд хонхойсон • Арьсны хуниас 2 секундээс уртассан Үүнээс 2 нь байвал хүнд суулгалт. 56
 • 57. 57
 • 58. Хүнд тураалгүй бол : ХӨЦМ- ийн С төлөвлөгөөгөөр эмчилнэ. 58
 • 59. Хүнд тураалтай бол : ReSoMal: уулгах, зондоор • 5 мл/ кг/ 30 мин-д, нийт 2 цагийн турш • Дараагийн 4-10 цагт 5- 10 мл/ кг/ цагт хэмжээгээр уулгах 59
 • 60. ЯТТ-ийн зохион байгуулалт  Тус төвийн Хүүхдийн Яаралтай Тусламжийн Тасаг нь ЭМС-ын 375-р тушаалын дагуу шинэчлэгдэн зохион байгуулагдсан.  Монгол улсын хэмжээнд 0-18 насны хүүхдэд 3 дахь шатлалын яаралтай тусламж үзүүлдэг: 1. Төрөлжсөн мэргэжлийн яаралтай тусламж (дотор, мэсзасал, цочмог хордолт, золгүй тохиолдол) 2. Сургалт 3. Судалгаа, шинжилгээ
 • 61. Үйл ажиллагаа  Үйлчлүүлэгчийг их эмч, сувилагч, ажилчид эрэмбэлэн ялгаж, амин үзүүлэлт, эмгэг шинжүүдийг тодорхойлон, шаардагдах яаралтай тусламжийг шуурхай үзүүлдэг.  Хүүхдийг A, B, C, D үнэлгээгээр үнэлдэг.
 • 62. ЭХЭМҮТ-ХЭ - Яаралтай тусламжийн тасгийн шинэ зохион байгуулалт Б ХУ З Тусгаарлах А № 1 № 2 В бүс Яаралтай тусламжийн өрөө № 3 Эрэмбэлэн ангилах хэсэг Орох Үзлэг 1 Үзлэг 2 Хүлээх хэсэгАриун цэврийн өрөө Эмч нар Ахлах сувилагч Хувцас солих
 • 63.
 • 64. 2013 онд НМХГ-тай хамтран эмнэлэг доторх хүүхдийн яаралтай тусламжийн бэлэн байдлын жишиг хэлбэрээр УБ хотын хүүхдийн эмч нарт “ХҮҮХДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТАНИЛЦУУЛАХ НЭГ ӨДРИЙН СУРГАЛТ” хийгдсэн.
 • 65. Хүүхдийн яаралтай тусламжийн практикт тулгамдаж буй асуудлууд • Хүний нөөц: Одоогийн нөхцөлд эмч, сувилагчийн бэлэн мэдлэг, яаралтай тусламж үзүүлэх ур чадвар хангалтгүй байна. • Тоног төхөөрөмж: Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг бүх шатанд хангахгүй байна. • Хугацаа: Хугацаа алдах, хугацааг баримтлахгүй байгаагаас олон хүүхэд тархины хүчилтөрөгчийн дутагдалд орж, мэдрэлийн эмчийн хяналтанд байх болж байна. • Тээвэрлэлт: Ялангуяа хүчилтөрөгчтэй тээвэрлэх, хүчилтөрөгч өгөх тогтолцоонд анхаарахгүй байна. • ЭМБОС: Ард иргэдэд зориулсан хүүхдийн яаралтай тусламжийн талаарх ЭМБОС хангалтгүй /хордолт, золгүй тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх амьдралын хэвшилд сургах/ байна.
 • 66. Шийдвэрлэх арга зам 1. Хүний нөөц: Яаралтай тусламжийн мэргэжлийн эмчтэй болох, үүн дотроо хүүхдийн яаралтай тусламжийн мэргэжлээр мэргэшсэн эмч, сувилагч бэлтгэх 2. Тасралтгүй сургалт: Одоо нэн даруй хийх, хүүхдийн яаралтай тусламж үзүүлдэг бүх шатны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эмнэлгийн ажилчдад эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн сургалтыг тасралтгүй заавал явуулдаг тогтолцоотой болох, ингэснээр тэдний бэлэн мэдлэг, ур чадвар, цаг хугацаа баримтлах нь дээшилнэ. 3. Тоног төхөөрөмж: Эмнэлэг хүртэлх ба эмнэлэг доторх хүүхдийн яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн нэр төрөлд онцлох ялгаа байхгүй, үнэтэй биш, бэлдэхэд амархан. 4. Тээвэрлэлт: Ялангуяа хүчилтөрөгчтэй тээвэрлэх нөхцлөөр бүрэн хангагдсан байх, хүүхдийн наснаас хамаарсан хүчилтөрөгч өгөх арга, халдвар хамгааллын дэглэм, аюулгүй байдалд анхаарах. 5. Хяналт, үнэлгээ: Эмч, сувилагчийн бэлэн мэдлэг, ур чадвар, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдалд тасралтгүй хяналтыг хяналтын хуудсаар, ижил мэргэжилтний үзлэгээр үнэлдэг байх, тогтмолжуулах
 • 67. ЭХЭМҮТ-ийн цаашдын зорилт 1. Өрх, дүүргийн эмнэлэг, яаралтай тусламжийн төвтэй хамтран ажиллах:  мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгөх  сургалт зохион байгуулах,  эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх,  мэдээлэл, туршлага солилцох, 2. Хүүхдийн яаралтай тусламжийг өрх, сум, АНЭ, БОЭТ, дүүргийн эмнэлгүүдэд хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллах, 3. ЯТТ-ийн эмч нарын ачааллыг зохицуулах  жижүүрийн хугацаанд 2 эмчтэй болох  мэсзаслын эмчтэй болох 4. Тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, зөөврийн оношлогооны багажтай болох (монитор, билиметр, судас ологч- red ligth)
 • 68. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА ReSoMal 1 пакет ORS 2 л ус 50 гр сахар 40 мл минерал уусмал Эдгээрийг хольж ReSoMal болно. 68