SlideShare a Scribd company logo
Хүүхдэд эм хэрэглэх онцлог
 Нярай болон бага насны хүүхдэд эмийн
үйлдэл насанд хүрсэн хүнээс ялгагдах
онцлогтой байдаг. Хүүхдийн биеийн жин бага,
эрхтэн системийн үйл ажиллагаа бүрэн
хөгжөөгүй байдаг тул зарим эмийг бага насны
хүүхдэд хэрэглэхийг хориглодог. Учир нь:
 6 сар хүртэлх насны хүүхдийн ходоодны
хүчилжилт сул, цөсний хүчлийн ялгаралт бага
байдаг тул эмийн уусалт муу явагддаг учир
ходоод гэдэсний замаас харьцангуй удаан
шимэгддэг.
 Арьс нь нимгэн, судасжилт сайтай байдгаас
арьсанд хэрэглэсэн эм ерөнхий үйлдэл
үзүүлдэг учраас тосон түрхлэгийг түрхэхдээ
ихээхэн талбай эзлүүлэн түрхэж болохгүй.
 Хүүхдийн тархины хориг сул хөгжсөн
байдаг тул сэтгэц нөлөөт эмүүд хүчтэй
нөлөөлдөг.
 Элэгний эм хувиргах үйл ажиллагааны
чадвар сулаас эмийн хувиралт ерөнхийдөө муу
явагддаг тул эмийн биед үйлчлэх хугацаа
уртасдаг байна.
Хүүхдэд хэрэглэх эмийн тунг
дотор нь:

Эмчилгээний тун
Хордуулах тун
Үхүүлэх тун гэж хуваана.
 Эмчилгээний үйлчлэл үзүүлж байгаа хамгийн
доод хэмжээг бага тун гэнэ. Үүнээс баг тунгаар
хэрэглэхэд үйлчлэл үзүүлэхгүй.
 Эмчилгээний дүнд буюу стандарт тун нь эмийг
тогтмол хэрэглэх тун бөгөөд үйлчлэлийн
чадлаар эмчилгээний үр нөлөө үзүүлэх
дундаж тун хэмжээ юм.
 Эмчилгээний үйлчлэл үзүүлэх хамгийн их
хэмжээг дээд тун гэнэ. Үүнээс ялимгүй нэмэгдэхэд
хордлого үзүүлнэ. Дундаж тун нь эмчилгээний
дээд тунгийн 1|2-1|3 -тэй ерөнхийдөө тохирно.
Түүнчлэн хүүхдэд хэрэглэх эмчилгээний тунг:
 Нэг удаагийн тун
 Хоногийн тун
 Ээлж эмчилгээний тун гэж хуваана.
 Эм нэг удаа хэрэглэх хэмжээг нэг удаагийн тун
гэнэ.
 Нэг хоногт хэрэглэх эмийн нийт хэмжээг
хоногийн тун гэнэ. Хоногийн тун
эмчилгээний хэд хэдэн тун буюу 2-4-6
тунгаас бүрдэнэ. Хүүхдэд хэрэглэх
хүчтэй болон хортой үйлчилгээтэй ихэнх
эмэнд эмчилгээний нэг удаагийн болон
хоногийн тунг эмч заавал зааж өгнө. Энэ
заалтыг дураар өөрчилбөл хордуулах,
гаж нөлөө гарч, улмаар үхүүлэх тун ч
болж болзошгүй.
 Өвчтэй хүүхдийг эдгэртэл хэрэглэх
эмийн нийт хэмжээг ээлж эмчилгээний
тун гэнэ. Тухайлбал: Цагаан хорхойтох
өвчин, рахит, ходоод гэдэс, зүрх судас,
бөөрний өвчний үед хүүхдэд курс |ээлж|
эмчилгээ хийнэ.
• Хүүхдэд хэрэглэх эмийн тунг тооцохдоо:
ачааллын
Барих тун
Урьдчилан сэргийлэх тунг
зөв үнэлэх нь чухал.
 Ачааллын тун: Ачааллын тунг
эмчилгээний эхний хоногуудад
хэрэглэнэ. Туайлбал антибиотек,
сульфаниламид гэх мэтийг. Ачааллын
тун нь эмчилгээний тунгаас хоёр дахин
их байна. Ачааллын тун хэрэглэх
зорилго нь өвчний эхэн үед цусан дахь
эмийн хэмжээг өндөр байлгаж богино
хугацаанд үр дүнд хүргэх явдал юм.
Барих тун
 Барих тун хэрэглэх зорилго нь эмчил-
гээний үр дүнг хадгалж, үйлчилгээг
удаан байлгахад оршино. Барих тунг
эмийн кинетик мэдээллийг үндэслэн
тусгай томьёогоор тооцож олно. Барих
тун нь эмчилгээний болон ханах тунгаас
2-5 дахин бага байна.Жишээ нь: даавар,
зүрхний гликозидыг энэ аргаар
хэрэглэнэ.
Урьдчилан сэргийлэх тун:
 Өвчин үүсэж хүндрэхээс сэргийлэхэд гол
зорилго нь оршино.Витамины дутал, рахит,
мөөгөнцөртөх өвчнөөс сэргийлж ихэвчлэн
хэрэглэнэ.
 Хүүхдэд эмийн тунг тооцох 3 үндсэн арга
байна. Үүнд:
 Эмийн тунг кг жинд тооцно
 Эмийн тунг нас тутамд тооцно
 Эмийн тунг биеийн гадаргуу |М2| -д
тооцно.
 Ой хүртэлх насны хүүхэд шүүдэст
эмзэгшил (жин илүү), тураал (жин бага),
рахит, цус багадалт зэрэг суурь өвчин
эмгэг байдаг учир биеийн кг жинд
тооцно.
 Ой өнгөрсөн хүүхэд нас, биеийн өсөлт
хөгжилт, онцлог байдлаар бие биенээс
их ялгарахгүй тул нас тутамд тунг
тооцно.
Эмийн тунг эзэлхүүн(мл)-ээр тооцох
Халбаганы
нэршил
Хэмжээ мл Жор бичих
хэмжээ, мл
Хэрэглэх
нас
Цайны 4,0-5,0 100-150 0-3
Зуушны
дундын
8,0-10,0 150-180 4-11
Хоолны 15,0-20,0 180-200 12-оос дээш
нас
Эмийн тунг дуслаар тооцох
 Нэг мл шингэнд орох дуслын тоо
Шингэн 1мл-т орох
дуслын тоо
Тэмдэглэгэ
э
Усан уусмал 20-25 gtt
Тосон
уусмал
30-35 gtt
Спиртэн
уусмал
40-60 gtt
Эфир 60-80 gtt
Түүнчлэн хүүхдэд хэрэглэх эмийн тун нь
 Хэрэглэж байгаа арга зам
 Өвчтний нас
 Газарзүйн онцлог
 Цаг улирлын байдал
 Хоол хүнсний хэрэглээ
 Амьдралын нөхцөл
 Элэгний хоргүйжүүлэх үйлчлэл
 Бөөрний ялгаруулах цэвэршүүлэх ажиллагаа
 Өвчний хүнд хөнгөний явц
 Өвчний явц идэвхжил
 Хувь хүний онцлог зэрэг олон зүйлээс хамааралтай
 Иймд хүүхдэд эмийн тунг тооцох олон
арга томьёо байдаг. Тухайлбал:
Хүүхдийн насны үе шат, жин, биеийн
гадаргуу, бүтэц үйлийн онцлог харгалзан
эмийг тунлах хүчнээр тооцох арга
нас Тунлах хэмжээ
0-1 нас 1,8
1-6 нас 1,6
6-10 нас 1,4
10-14 нас 1,2
14 дээш нас 1,0 том хүнтэй адил
Биеийн жинд харьцуулан эмийн тунг
тооцох томьёо
Жкг
ДХ= 70* Дт
Дх- хүүхдийн тун
Ж- хүүхдийн жин, кг
Дт- Том хүний дундаж тун
70- тогтмол тоо
Хүүхдийн насанд тохируулан
эмийн тунг тооцох томъёо
Н
 ДХ=Н+12 *Дт
ДХ- 1-12 настай хүүхдийн тун
Н- Хүүхдийн нас жилээр
Дт- Том хүний дундаж тун
12- тогтмол тоо
Хүүхдийн биеийн гадаргууд эмийн тун
тооцох томъёо
 S(m2)
 ДХ= 1,73 * ДТ
Дх- Хүүхдийн тун
S-м2 Хүүхдийн биеийн гадаргуу
Дт- насанд хүрэгчдийн дундаж тун
1,73- насанд хүрэгчдийн биеийн
гадаргуу
Насанд хүрэгчдийн тунгийн хувиар тооцох
Нас Насанд хүрэгчдийн тунгийн хувь
0-3 сар 2,5%
4-6 сар 5%
7-9 сар 7,5%
10с-2нас 10%
3-4 нас 20%
5-6Нас 30%
7-10 нас 40%
11-12 нас
13-14 нас
50%
60%
15-16 нас 70%
17-18 нас 80%
19-20 нас 90%
21-22 нас 100%
Насанд хүрэгчдийн тунгийн нэгжид
харьцуулан тооцох
Хүүхдийн нас Насанд хүрэгчдийн нэгжтэй
харьцуулбал
Нярай 1|40
6 сар 1|20
12 сар 1|12
2 нас 1|10
3 нас 1|8
4 нас 1|6
5 нас 1|5
6 нас 1|4
8-10 нас 1|3
12-14 нас 1|2
15-16 нас 3|4
Биеийн гадаргуу, нас,жин, өндөрт эмийн тунг тооцох
арга. Н.П.Елинов, Э.Г.Громово 2000
нас Биеийн жин
кг
Өндөр см талбай Хуви
ар
Хэс-
гээр
Дутуу нярай 1-2 50 0,1-0,15 -
Гүйцэд нярай 3-4 50 0,23 12-
12,5
-
Хөхүүл нас
1сар
4,1 55 0,26 14,5 -
3 сар 5,6 59 0,32 18 0,18
|1|6|
1нас 10 76 0,47 25 0,25
|-1|4|
Сургуулийн
өмнөх нас
18 108 0,73 40 0,4
|-3|5|
Нүдэнд тос түрхэх
 1.Гараа угаана.
2.Толгойг бага зэрэг гэдийлгэнэ.
3.Нэг гартаа эмээ тагийг онгойлгон бариад нөгөө
гараар зовхийг нээж ховил үүсгээд жоронд
бичигдсэн хэмжээгээр ховилд зөөлөн шахаж
түрхэнэ.
4.Нүдийг хоёр минут орчим анина.
Илүүдэл тосыг алчуураар арчиж авна
Нүдэнд эм дусаах
 1.Гараа угаана.
2.Өвчтөнөө дээш харуулан хэвтүүлээд
дусаагуурын тагийг нээн дусаахад бэлтгээд
доод зовхийг татаж ховил үүсгэн дусаагуураа
нүдэндээ хүргэлгүйгээр эмийг жоронд
бичигдсэн хэмжээгээр дусаана.
3.Хоёр минут орчим нүдийг зөөлөн аниулна.
4.Илүүдэл шингэнийг цэвэр алчуураар
арчина.
Чихэнд эм дусаах
 . Савтай дусаалгыг халуун гараар атгаж бага
зэрэг бүлээсгэнэ.
2. Толгойг хажуу тийш хазайлгах буюу эсвэл
хажуугаар нь хэвтүүлээд чихний дэлбээг зөөлөн
татаж чихний нүхийг чөлөөтэй болгоод жоронд
бичигдсэн хэмжээгээр эмийг дусаана.
3. Хэрэв нөгөө чих рүү мөн эм дусаах бол тэр
байрлалд нь таван минут орчим хүлээсний дараа
нөгөө чихэнд дусаана.
Хамарт эм дусаах
 1. Эхлээд нусыг нийлгэж хамрыг цэвэрлэнэ.
2. Өвчтөн сууж сайтар гэдийнэ.
3. Дусаагуурт эмийг соруулна. Хэрэв эм бэлэн дусаагуур
бүхий саванд савлагдсан бол тагийг авч бэлтгэнэ.
4. Дусаагуурыг хамрын нүхэнд нэг см орчим оруулан
жоронд заасны дагуу эмийг дусаана.
5. Дараа нь толгойг өвдөгний хооронд хүртэл
бөхийлгөн хэсэг зуур суулгана.
6. Хамрын нөгөө нүхэнд эм дусаах бол дээрхи үйлдлийг
давтан хинэ.
Лаа хэлбэрийн эмийг шулуун
гэдсээр хэрэглэх
 Гараа угаана.
2. Лааг савнаас гарган / хэрэв зөөлөрсөн бол
хөргөгчинд хийх буюу хүйтэн усанд барьж
хатуувтар болгосны дараа гаргана/ хүйтэн усанд
норгоно.
3. Нэг талаараа хэвтэн дээд талынхаа хөлийг
өвдгөөрөө нугалаад лааг анус руу аажим эргүүлж
оруулна.
4. Хэвтээгээрээ цөөн минут байна.
5. Гараа угаана. - Нэг цагийн дотор хүндээр бие
засаж болохгүй.
Эмийг гэртээ хэрхэн зөв хадгалах вэ?
 Эмийн чанар , үйлдэл ба хортой нөлөө нь эмийг
зөв хадгалсан эсэхээс ихээхэн шалтгаалдаг учир та
дараахи зөвлөмжийг анхаарна уу?
1. Эмийг сэрүүн, харанхуй газар хадгална.
2. Эмийг хүүхэд авч болохгүй газар хадгална.
3. Эмийн санд найруулсан уусмал эмийг 4 хоногоос
илүү хугацаагаар хадгалж болохгүй.
4. Нэр, тун хэмжээ, хадгалах хугацаа нь
тодорхойгүй ба хугацаа дууссан эмийг бүү хадгал.
5. Эмийг гэртээ нөөцлөн хадгалах шаардлагагүй
 Халуун бууруулах ,өвчин намдаах эмүүд:
 1.Парацитомал /500мг/ таб, хүүхдэд :
 10-15мг/кг жинд бодож 6 цагаар хэрэглэнэ Жнь: 10 кг-
тай хүүхдэд 100-150 мг-аар 1 удаад уулгана ,халуун
буухгүй бол 6 цаг болоод давтан өгнө .
 Параденк лаа :125мг-тайг 2сараас-1,5н –тай хүүхдэд
шулуун гэдсээр хийнэ .
 1,5н -5 нас хүртэл250 мг-аар 6-8 цагаар хэрэглэнэ.
 Парацитомал нь:
 А.Халуун бууруулна .
 Б.өвчин намдаана .
 В .үрэвслийн эсрэг үйлчилгээтэй .
 2.Ибупрофен денк 400мг-тай таблеткаар байдаг
 *халуун бууруулна
 *үрэвслийн эсрэг
 *өвчин намдаах гурвалсан үйлчилгээтэй
.Хүүхдэд 5-10 мг/кг жинд бодно, 6-8 цагаар өгч болно
.Жнь: 10кг жинтэй хүүхдэд 50-100 мг-ийг 1 удаад
өгнө.Хоногийн тун нь 10 кг-тай хүүхдэд 200-300мг
болно .
 Нурофений сироп-ибупрофены шингэн хэлбэр юм
.100мг/5мл-тай байдаг .
 3-6 сартай хүүхдэд 2,5мл-ээр 3 удаа
 6-12сартай хүүхдэд 2,5мл 3-4 удаа
 1-3настай хүүхдэд 5мл-ээр 3 удаа
 4-6 настай хүүхдэд 7,5-аар 3 удаа
 7-9 настай хүүхдэд 10 мл-ээр3 удаа
 10-12 настай хүүхдэд 15мл-ээр3 удаа
Халуун бууруулахад : Литический
смесийг хэрэглэдэг . Л/с нь 2 янз байдаг
.
 1. димедрол 1,0 2. димедрол 1,0
 анальгин 1,0 анальгин 1,0
 амнизин 1,0 новокайн 3,0
 новокайн 4,0
 Хүүхдэд 0,2 мл/кг жинд бодож булчинд тарина .
 Үүсгэгчийн эсрэг эм :
 Амоксициллин -таб болон сироп хэлбэрээр
байна .-15мг/кг-аар өдөрт 3удаа өгнө . Жнь:
 8кг-тай хүүхдэд 120мг-аар 3удаа уулгана .
 Сиропоор :125мг/5мл-тайг 5мл-ээр 3удаа уулгана
.
 Ампициллин :- Уухаар 25мг/кг –аар 4 удаа
 - тариагаар 50мг/кг-аар 6 цаг
тутамд булчинд хийнэ Жнь: 5кг жинтэй хүүхдэд
уухаар 125мг-ийг 4 удаа уулгана .
 5кг жинтэй хүүхдэд тариагаар булчинд 250мг-аар
6 цагаар тарина .
 Эритромицин шахмалаар ,сиропоор 12,5мг/кг-
аар бодож өдөрт 4 удаа уулгана .Жнь:10кг-тай
хүүхдэд 125мг-аар 4удаа уулгана .Хөвмөлөөр:
 Макропен нь 175мг/5мл-ээр байна
 . 5кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -
2x3,75мл/131,25мг/
 10кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x7,5мл/262,5мг/
 15кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x10 мл /350мг/
 20 кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x15 мл/525мг/
 30 кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -
2x22,5мл/787,5мг/ бодож өгнө .
Кларитромицин шахмал ,болон сиропоор хоногийн
тун 15мг/кг жинд бодож 1/ 2 удаа уулгана .Жнь: 8 кг
жинтэй хүүхдэд 120 :2=60мг-аар 12 цагаар 2 даа
уулгана Хөвмөлөөр: Фромилид нэрээр 125мг/5мл
байна
 8-11 кг жинтэй хүүхдэд 2,5 мл-ээр 2 удаа
 12-19 кг жинтэй хүүхдэд 5 мл-ээр 2 удаа
 20-29 кг жинтэй хүүхдэд -7,5 мл-ээр 2 удаа
 30-40 кг жинтэй хүүхдэд -10 мл-ээр 2 удаа уулгана
.
 Ципрофлоксацин шахмалаар хоногийн тун 10-
15мг/кг жинд бодож1/ 2 ээр 2 удаа уулгана . Жнь: 6
кг жинтэй хүүхдэд 90мг:2=45мг-аар бодож 2 удаа
уулгана.
Цефазолин –Хоногийн тун 50-100мг/кг жинд
бодож 4-6 удаа булчинд хийнэ.
Цефотаксим-25-50 мг/кг жинд бодож 2-3 удаа
булчинд тарина . 1 удаагийн тун юм .
Гентомицин 7,5 мг/кг жинд бодож 1-2 удаа
булчинд хийнэ .Хоногийн тун .
Азитромицин 15 мг/кг-аар хоногт 1 удаа
хэрэглэнэ . Хоногийн тун .
 Таталтын эсрэг эм:
 Диазепам 10мг/2мл
 Шулуун гэдсээр -0,5мг/кг жинд бодож хийнэ Жнь:
10 кг жинтэй хүүхдэд хийхдээ:
 2мл:10мг=0,2мл 10кгx0,5мг=5мг 0,2млx5мг=1мл
хийнэ
 3кг жинтэй бол-0,3мл
 7кг жинтэй бол -0,7мл
 20 кг жинтэй бол -2 мл-ийг бүгдийг хийнэ
 в/м хийхдээ дээрхи хэмжээг 2-т хувааж хийнэ .
02-03 мг/кг жинд бодож в/м хийнэ .
Таталтын эсрэг Фенобарбитал -15мг/кг-д бодож
в/в,в/м хийнэ .Хэрвээ таталт үргэлжилвэл 30
минутын дараа 10 мг/кг-аар бодож хийнэ
.Уухаар тогтоох тун 2,5-5мг/кг –аар өгнө . 200
мг/мл тариагаар ,100мг-тай таблеткаар байдаг .
 Гуурс тэлэгч эм:
 Сальбутамол 4мг-тай шахмал
 2-11 сартайд 1мг-аар 6-8 цагаар уулгана.
1-4 насанд 2мг-аар 6-8 цагаар уулгана .
 Цацлагаар :200мкг/2 тун 4 цагаар .
 Эфинефрин гуурс тэлэгчээр хэрэглэвэл :
1мг/мл –тарианаас 1: 1000 уусмалаас
0,01мл/кг-аар бодож арьсан дор нь хийнэ .Дээд
тун нь 0,3мл хүртэл арьсан дор 1мл-ийн
тариураар тарина .Вирусын хүнд бачуурлын үед
6кг-аас 30 кг хүртэл жинтэй хүүхдэд 2мл-ийг
в/в,в/м ,п/к хийнэ
 Адреналин-ийг хүүхдийн нас тутамд 0,1мл-ээр
в/вдуслаар, в/м ,п/к хийнэ .
 Бусад эмүүд :
 Дексаметазон 4мг/мл ердийн тун нь-0,2мг/кг
,дээд тун нь-0,6 мг/кг байна .
 8кг-тай хүүхдэд яаж хийх вэ
 1мл:4мг=0,25 мл 8кг x 0,6=4,8мг 4,8x
0,25=1,2 мл-ийг хийнэ .
 Метоклопрамид :шахмалаар 10мг
 тарилгаар 5мг/мл
 0,1-0,2 мг/кг-аар 8 цагаар хэрэглэнэ .Жнь:10 кг-
тай хүүхдэд 1-2мг аар 8 цагаар уулгана.
.Хоногийн тун-3-6 мг байна .
Морфин гидрохлорид 1%-1мл
ампул,5,10,30 мг шахмалаар 10мг/1мл .
ш/г ,арьсан дор ,в/м ,в/в
 Заалт :1.Бүх төрлийн гэмтэл бэртлийн үед үүссэн
хүчтэй өвдөлт болон өвдөлтийн шокод орсон үед
 Зүрхний шигдээсийн үед
 Их хэмжээг хамарсан түлэгдэлтийн үед
 Хорт хавдрын хүчтэй өвдөлтийн үед
 Эсрэг заалт : 2 нас хүртлэх хүүхдэд хэрэглэхгүй
Тун :0,1-02 мг/кг –аар бодож 2-оос дээш насанд
хэрэглэнэ . Ж нь: 10 кг-тай хүүхдэд 10кгх0.1=1мг
.уул эм нь 1мл-дээ 10 мг байх тул 1мг-ийг авахын
тулд 1мл:10мг =0,1 мл-ийг авна .Шаардлагатай
бол 4 цагаар давтана .
Трамадол 100 мг/2мл ,0,05капсул,0,1 лаа,
уулгах ,ш/гэдсээр ,в/в ,в/м
 Заалт :1.хорт хавдар
 2 .Зүрхний шигдээс
 Бэртэл гэмтэл
 Мэдрэлийн гэмтэл
 Эсрэг заалт : 2 нас хүртлэх хүүхдэд хэрэглэхгүй
 Тун :2-14 насны хүүхдэд 1-2 мг/кг-аар бодно.
Дусал хэлбэрээр хэрэглэх нь илүү тохиромжтой .
Хоногийн тун нь :4-8 мг/кг байна .Ж нь :10 кг-тай
хүүхдэд 10 кг х1 мг= 10 мг 2 мл:100= 0.02 мл
 10мгх0.02=0.2 мл болно .
 Фуросемид –Зүрхний дутагдлын үед 1-2
мг/кг-аар 12 цагын зайтай хэрэглэнэ . 20
мг-тай шахмал , 10мг/мл-ампултай
байдаг .Жнь: 10 кг-тай хүүхдэд
10кгх1 мг=10 мг . 20мг:10 мг=2 Уухаар 2
хувааж өгнө .
1мл:10мг=0.1мл 10кгх1мг=10мг
10мгх0.1мл=1мл
Эндээс 10 кг-тай хүүхдэд уухаар 10 мг-ийг
өгнө ,тариагаар 1 мл-ийг в/в хийнэ
Метоклопрамид –Янз бүрийн шалтгаанаар
огих ,бөөлжих,зогисуулах үед хэрэглэнэ .
100мг-тай шахмал ,5мг/мл-тай тариа,
в/в,в/м ,уухаар хэрэглэнэ .Тун 0,1-
0,2мг/кг –аар 8 цагаар хэрэглэнэ.
6 сар хүртэлх хүүхдэд хэрэглэхгүй .10-20
кг-тай хүүхдэд ¼ -ээр өгдөг , 05мл-07мл-
ээр в/в,в/м хийнэ .
Хлорфенамин –харшил намдаах . 4мг–тай
шахмал ,10 мг/мл тун шилэнд савлагдсан .
2-6 настай хүүхдэд 1 мг-аар 4-6 цагаар ууна .
6-12 насанд 2мг-аар 4-6 цагаар ууна .
ВИРУСЫН эсрэг ,дархлаа дэмжих эмүүд :
1 .Виферон лаа ,150000 ед ,500000ед –ээр
байдаг 12 цагаар 2 удаа 5 хоног хэрэглэнэ .6
сараас 3 нас хүртэл 150000ед –ээр 12 цагаар
шулуун гэдсээр хийнэ .
Анаферон детский тун нь 2 сараас 3 нас
хүртлэх хүүхдэд ижил хэрэглэнэ . Эхний
өдөр 30 минутын зайтай4 удаа , үлдсэн
цагт нь 3 удаа бүгд 7 таблеткийг
хэрэглэнэ .Дараагийн өдрөөс 1 таб –аар
3 удаа хэрэглэнэ .Өвчин намдтал
хэрэглэж болно .
.
 Гроприносин 500мг –тай таблеткаар
байна. Хүүхдэд 50 мг/кг-аар бодож 3
удаа өгч болно.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

More Related Content

What's hot

түлэгдэлт
түлэгдэлттүлэгдэлт
түлэгдэлт
khashkhorol mashbat
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013
АШУҮИС
 
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
Bazarragchaa suwdantsetseg
 
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжамУушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Munkhtulga Gantulga
 
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4otgonburenubuns
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
Sh Mikah
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайSosoo Byambaa
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
АШУҮИС
 
зүрх судасны физиологи
зүрх судасны физиологизүрх судасны физиологи
зүрх судасны физиологи
Yerbolat Mushyelkhan
 
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилтОхидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Мэндбаяр Мөнхдөл
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
Oyundari.Ts mph
 
даралт болон халуун хэмжих
даралт болон халуун хэмжихдаралт болон халуун хэмжих
даралт болон халуун хэмжихArsenic Halcyon
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16bulgaaubuns
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
Oyun Myagmarsuren
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйserkaubuns
 
Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8bayarmagnaiubuns
 

What's hot (20)

шокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламжшокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламж
 
түлэгдэлт
түлэгдэлттүлэгдэлт
түлэгдэлт
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013
 
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
 
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжамУушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
 
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
 
Glomerulanefrit
GlomerulanefritGlomerulanefrit
Glomerulanefrit
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
 
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухайхүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай
 
Hbz emgeg 14
Hbz emgeg 14Hbz emgeg 14
Hbz emgeg 14
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
 
зүрх судасны физиологи
зүрх судасны физиологизүрх судасны физиологи
зүрх судасны физиологи
 
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилтОхидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
Охидын шилжилтийн нас, бэлгийн бойжилт
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
 
даралт болон халуун хэмжих
даралт болон халуун хэмжихдаралт болон халуун хэмжих
даралт болон халуун хэмжих
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16
 
цус алдалтын үед авах арга хэмжээ
цус алдалтын үед авах арга хэмжээцус алдалтын үед авах арга хэмжээ
цус алдалтын үед авах арга хэмжээ
 
эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21эм лекц 2015-09-21
эм лекц 2015-09-21
 
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүйлекц  8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
лекц 8 . мэс заслын өвчтө нийг сувилах арга зүй
 
Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8
 

Viewers also liked

2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
admiral_mgl
 
Tosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppsTosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppstg_tuvshee
 
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat SafetyХүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Батхүү Батдорж
 
Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1oyunubuns
 
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогCopy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогschool14
 
Амьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцооАмьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцоо
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan
 
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Sosoo Byambaa
 

Viewers also liked (9)

2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
2017 оны статистик үзүүлэлтүүд / 2017 оны эхний 3 сараар/
 
Tosol 2013 ppps
Tosol 2013 pppsTosol 2013 ppps
Tosol 2013 ppps
 
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat SafetyХүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
Хүүхдийн Аюулгүй Суудлын Хэрэглээ Car Seat Safety
 
зөвөлгөө
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
 
Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1Huuhedin suvilahgui 1
Huuhedin suvilahgui 1
 
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлогCopy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
Copy of сургуулийн насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн онцлог
 
Амьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцооАмьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцоо
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
 

Similar to хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай

4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh
dashdavaa dashdeleg
 
4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluhdashkaubuns
 
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах аргаНүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
tudu9586
 
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptxЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
PujeBat1
 
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухайбага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухайCopy Mn
 
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээ
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээжирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээ
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээДа Баярцэцэг
 
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
Munkhuu Emchbagsh
 
Shine emch 14
Shine emch 14Shine emch 14
Shine emch 14
Tumuruu Shiileg
 
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл УлаанбаатарЭрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Muzzy Muzzy
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
lkhagvajav dondoosuren
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
lkhagvajav dondoosuren
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
lodoodondoo
 
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
Munkhuu Emchbagsh
 
Arhag gastrit
Arhag gastritArhag gastrit
Emiin hereglee
Emiin heregleeEmiin hereglee
Emiin hereglee
bolorzbayn
 
сүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтсүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтshaagaa
 
хүүхэд 2 test
хүүхэд 2  testхүүхэд 2  test
хүүхэд 2 test
Oyun Myagmarsuren
 
Аллохол.pptx
Аллохол.pptxАллохол.pptx
Аллохол.pptx
NominE5
 
Хөхөөр хооллолт
Хөхөөр хооллолтХөхөөр хооллолт
Хөхөөр хооллолт
Yanjaabzd
 
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухай
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухайсүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухай
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухайshaagaa
 

Similar to хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай (20)

4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh
 
4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh4. huuhdiin hunguvchluh
4. huuhdiin hunguvchluh
 
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах аргаНүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
Нүүр амны эмчилгээний үед хүүхдийн зан төлөвийг залах арга
 
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptxЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
 
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухайбага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
бага насны хүүхдийг чийрэгжүүлэх тухай
 
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээ
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээжирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээ
жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслийн хэрэглээ
 
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
Slide hicheel munkhuu 2015.12.22
 
Shine emch 14
Shine emch 14Shine emch 14
Shine emch 14
 
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл УлаанбаатарЭрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
 
1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal1 emchilgeenii hool sudlal
1 emchilgeenii hool sudlal
 
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
Эрүүл энерги эрүүлжих ухаан
 
Arhag gastrit
Arhag gastritArhag gastrit
Arhag gastrit
 
Emiin hereglee
Emiin heregleeEmiin hereglee
Emiin hereglee
 
сүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтсүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлт
 
хүүхэд 2 test
хүүхэд 2  testхүүхэд 2  test
хүүхэд 2 test
 
Аллохол.pptx
Аллохол.pptxАллохол.pptx
Аллохол.pptx
 
Хөхөөр хооллолт
Хөхөөр хооллолтХөхөөр хооллолт
Хөхөөр хооллолт
 
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухай
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухайсүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухай
сүрьеэтэй өвчтнийг асарч сувилах тухай
 

More from Sosoo Byambaa

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Sosoo Byambaa
 
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulahErdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Sosoo Byambaa
 
ЯShock 103
ЯShock 103ЯShock 103
ЯShock 103
Sosoo Byambaa
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
Sosoo Byambaa
 
Cesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancyCesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancy
Sosoo Byambaa
 
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Sosoo Byambaa
 
Shalgaltiin material
Shalgaltiin materialShalgaltiin material
Shalgaltiin material
Sosoo Byambaa
 
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Sosoo Byambaa
 
шарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэшарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэSosoo Byambaa
 
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2Sosoo Byambaa
 
цогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтцогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтSosoo Byambaa
 
хоолны хордлого
хоолны хордлогохоолны хордлого
хоолны хордлогоSosoo Byambaa
 
тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшилSosoo Byambaa
 
нярайн гипотерми
нярайн гипотерминярайн гипотерми
нярайн гипотермиSosoo Byambaa
 
жирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүджирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүдSosoo Byambaa
 
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихSosoo Byambaa
 
булчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартбулчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартSosoo Byambaa
 
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetsegарьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.UyangatsetsegSosoo Byambaa
 

More from Sosoo Byambaa (20)

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
 
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulahErdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
Erdem shinjilgeenii iltgel beltgeh taniltsuulah
 
ЯShock 103
ЯShock 103ЯShock 103
ЯShock 103
 
гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1гиповолемийн щок 1
гиповолемийн щок 1
 
Cesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancyCesarean scar pregnancy
Cesarean scar pregnancy
 
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
 
Shalgaltiin material
Shalgaltiin materialShalgaltiin material
Shalgaltiin material
 
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ
 
цус хурах
цус хурахцус хурах
цус хурах
 
шарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэшарх гэж юу вэ
шарх гэж юу вэ
 
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2эрүүл амьдрах ухаан лекц2
эрүүл амьдрах ухаан лекц2
 
цогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлтцогцост гарах өөрчлөлөлт
цогцост гарах өөрчлөлөлт
 
хоолны хордлого
хоолны хордлогохоолны хордлого
хоолны хордлого
 
тархины дутмагшил
тархины дутмагшилтархины дутмагшил
тархины дутмагшил
 
онош
оношонош
онош
 
нярайн гипотерми
нярайн гипотерминярайн гипотерми
нярайн гипотерми
 
жирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүджирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүд
 
давсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавихдавсганд гуурс тавих
давсганд гуурс тавих
 
булчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандартбулчинд тарилга хийх стандарт
булчинд тарилга хийх стандарт
 
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetsegарьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
арьсны мөөгөнцөрт өвчний эмчилгээ.Uyangatsetseg
 

хүүхдэд эмийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлсийн тухай

 • 1.
 • 2. Хүүхдэд эм хэрэглэх онцлог  Нярай болон бага насны хүүхдэд эмийн үйлдэл насанд хүрсэн хүнээс ялгагдах онцлогтой байдаг. Хүүхдийн биеийн жин бага, эрхтэн системийн үйл ажиллагаа бүрэн хөгжөөгүй байдаг тул зарим эмийг бага насны хүүхдэд хэрэглэхийг хориглодог. Учир нь:  6 сар хүртэлх насны хүүхдийн ходоодны хүчилжилт сул, цөсний хүчлийн ялгаралт бага байдаг тул эмийн уусалт муу явагддаг учир ходоод гэдэсний замаас харьцангуй удаан шимэгддэг.
 • 3.  Арьс нь нимгэн, судасжилт сайтай байдгаас арьсанд хэрэглэсэн эм ерөнхий үйлдэл үзүүлдэг учраас тосон түрхлэгийг түрхэхдээ ихээхэн талбай эзлүүлэн түрхэж болохгүй.  Хүүхдийн тархины хориг сул хөгжсөн байдаг тул сэтгэц нөлөөт эмүүд хүчтэй нөлөөлдөг.  Элэгний эм хувиргах үйл ажиллагааны чадвар сулаас эмийн хувиралт ерөнхийдөө муу явагддаг тул эмийн биед үйлчлэх хугацаа уртасдаг байна.
 • 4. Хүүхдэд хэрэглэх эмийн тунг дотор нь:  Эмчилгээний тун Хордуулах тун Үхүүлэх тун гэж хуваана.  Эмчилгээний үйлчлэл үзүүлж байгаа хамгийн доод хэмжээг бага тун гэнэ. Үүнээс баг тунгаар хэрэглэхэд үйлчлэл үзүүлэхгүй.  Эмчилгээний дүнд буюу стандарт тун нь эмийг тогтмол хэрэглэх тун бөгөөд үйлчлэлийн чадлаар эмчилгээний үр нөлөө үзүүлэх дундаж тун хэмжээ юм.
 • 5.  Эмчилгээний үйлчлэл үзүүлэх хамгийн их хэмжээг дээд тун гэнэ. Үүнээс ялимгүй нэмэгдэхэд хордлого үзүүлнэ. Дундаж тун нь эмчилгээний дээд тунгийн 1|2-1|3 -тэй ерөнхийдөө тохирно. Түүнчлэн хүүхдэд хэрэглэх эмчилгээний тунг:  Нэг удаагийн тун  Хоногийн тун  Ээлж эмчилгээний тун гэж хуваана.  Эм нэг удаа хэрэглэх хэмжээг нэг удаагийн тун гэнэ.
 • 6.  Нэг хоногт хэрэглэх эмийн нийт хэмжээг хоногийн тун гэнэ. Хоногийн тун эмчилгээний хэд хэдэн тун буюу 2-4-6 тунгаас бүрдэнэ. Хүүхдэд хэрэглэх хүчтэй болон хортой үйлчилгээтэй ихэнх эмэнд эмчилгээний нэг удаагийн болон хоногийн тунг эмч заавал зааж өгнө. Энэ заалтыг дураар өөрчилбөл хордуулах, гаж нөлөө гарч, улмаар үхүүлэх тун ч болж болзошгүй.
 • 7.  Өвчтэй хүүхдийг эдгэртэл хэрэглэх эмийн нийт хэмжээг ээлж эмчилгээний тун гэнэ. Тухайлбал: Цагаан хорхойтох өвчин, рахит, ходоод гэдэс, зүрх судас, бөөрний өвчний үед хүүхдэд курс |ээлж| эмчилгээ хийнэ. • Хүүхдэд хэрэглэх эмийн тунг тооцохдоо: ачааллын Барих тун Урьдчилан сэргийлэх тунг зөв үнэлэх нь чухал.
 • 8.  Ачааллын тун: Ачааллын тунг эмчилгээний эхний хоногуудад хэрэглэнэ. Туайлбал антибиотек, сульфаниламид гэх мэтийг. Ачааллын тун нь эмчилгээний тунгаас хоёр дахин их байна. Ачааллын тун хэрэглэх зорилго нь өвчний эхэн үед цусан дахь эмийн хэмжээг өндөр байлгаж богино хугацаанд үр дүнд хүргэх явдал юм.
 • 9. Барих тун  Барих тун хэрэглэх зорилго нь эмчил- гээний үр дүнг хадгалж, үйлчилгээг удаан байлгахад оршино. Барих тунг эмийн кинетик мэдээллийг үндэслэн тусгай томьёогоор тооцож олно. Барих тун нь эмчилгээний болон ханах тунгаас 2-5 дахин бага байна.Жишээ нь: даавар, зүрхний гликозидыг энэ аргаар хэрэглэнэ.
 • 10. Урьдчилан сэргийлэх тун:  Өвчин үүсэж хүндрэхээс сэргийлэхэд гол зорилго нь оршино.Витамины дутал, рахит, мөөгөнцөртөх өвчнөөс сэргийлж ихэвчлэн хэрэглэнэ.  Хүүхдэд эмийн тунг тооцох 3 үндсэн арга байна. Үүнд:  Эмийн тунг кг жинд тооцно  Эмийн тунг нас тутамд тооцно  Эмийн тунг биеийн гадаргуу |М2| -д тооцно.
 • 11.  Ой хүртэлх насны хүүхэд шүүдэст эмзэгшил (жин илүү), тураал (жин бага), рахит, цус багадалт зэрэг суурь өвчин эмгэг байдаг учир биеийн кг жинд тооцно.  Ой өнгөрсөн хүүхэд нас, биеийн өсөлт хөгжилт, онцлог байдлаар бие биенээс их ялгарахгүй тул нас тутамд тунг тооцно.
 • 12. Эмийн тунг эзэлхүүн(мл)-ээр тооцох Халбаганы нэршил Хэмжээ мл Жор бичих хэмжээ, мл Хэрэглэх нас Цайны 4,0-5,0 100-150 0-3 Зуушны дундын 8,0-10,0 150-180 4-11 Хоолны 15,0-20,0 180-200 12-оос дээш нас
 • 13. Эмийн тунг дуслаар тооцох  Нэг мл шингэнд орох дуслын тоо Шингэн 1мл-т орох дуслын тоо Тэмдэглэгэ э Усан уусмал 20-25 gtt Тосон уусмал 30-35 gtt Спиртэн уусмал 40-60 gtt Эфир 60-80 gtt
 • 14. Түүнчлэн хүүхдэд хэрэглэх эмийн тун нь  Хэрэглэж байгаа арга зам  Өвчтний нас  Газарзүйн онцлог  Цаг улирлын байдал  Хоол хүнсний хэрэглээ  Амьдралын нөхцөл  Элэгний хоргүйжүүлэх үйлчлэл  Бөөрний ялгаруулах цэвэршүүлэх ажиллагаа  Өвчний хүнд хөнгөний явц  Өвчний явц идэвхжил  Хувь хүний онцлог зэрэг олон зүйлээс хамааралтай
 • 15.  Иймд хүүхдэд эмийн тунг тооцох олон арга томьёо байдаг. Тухайлбал: Хүүхдийн насны үе шат, жин, биеийн гадаргуу, бүтэц үйлийн онцлог харгалзан эмийг тунлах хүчнээр тооцох арга нас Тунлах хэмжээ 0-1 нас 1,8 1-6 нас 1,6 6-10 нас 1,4 10-14 нас 1,2 14 дээш нас 1,0 том хүнтэй адил
 • 16. Биеийн жинд харьцуулан эмийн тунг тооцох томьёо Жкг ДХ= 70* Дт Дх- хүүхдийн тун Ж- хүүхдийн жин, кг Дт- Том хүний дундаж тун 70- тогтмол тоо
 • 17. Хүүхдийн насанд тохируулан эмийн тунг тооцох томъёо Н  ДХ=Н+12 *Дт ДХ- 1-12 настай хүүхдийн тун Н- Хүүхдийн нас жилээр Дт- Том хүний дундаж тун 12- тогтмол тоо
 • 18. Хүүхдийн биеийн гадаргууд эмийн тун тооцох томъёо  S(m2)  ДХ= 1,73 * ДТ Дх- Хүүхдийн тун S-м2 Хүүхдийн биеийн гадаргуу Дт- насанд хүрэгчдийн дундаж тун 1,73- насанд хүрэгчдийн биеийн гадаргуу
 • 19. Насанд хүрэгчдийн тунгийн хувиар тооцох Нас Насанд хүрэгчдийн тунгийн хувь 0-3 сар 2,5% 4-6 сар 5% 7-9 сар 7,5% 10с-2нас 10% 3-4 нас 20% 5-6Нас 30% 7-10 нас 40% 11-12 нас 13-14 нас 50% 60% 15-16 нас 70% 17-18 нас 80% 19-20 нас 90% 21-22 нас 100%
 • 20. Насанд хүрэгчдийн тунгийн нэгжид харьцуулан тооцох Хүүхдийн нас Насанд хүрэгчдийн нэгжтэй харьцуулбал Нярай 1|40 6 сар 1|20 12 сар 1|12 2 нас 1|10 3 нас 1|8 4 нас 1|6 5 нас 1|5 6 нас 1|4 8-10 нас 1|3 12-14 нас 1|2 15-16 нас 3|4
 • 21. Биеийн гадаргуу, нас,жин, өндөрт эмийн тунг тооцох арга. Н.П.Елинов, Э.Г.Громово 2000 нас Биеийн жин кг Өндөр см талбай Хуви ар Хэс- гээр Дутуу нярай 1-2 50 0,1-0,15 - Гүйцэд нярай 3-4 50 0,23 12- 12,5 - Хөхүүл нас 1сар 4,1 55 0,26 14,5 - 3 сар 5,6 59 0,32 18 0,18 |1|6| 1нас 10 76 0,47 25 0,25 |-1|4| Сургуулийн өмнөх нас 18 108 0,73 40 0,4 |-3|5|
 • 22. Нүдэнд тос түрхэх  1.Гараа угаана. 2.Толгойг бага зэрэг гэдийлгэнэ. 3.Нэг гартаа эмээ тагийг онгойлгон бариад нөгөө гараар зовхийг нээж ховил үүсгээд жоронд бичигдсэн хэмжээгээр ховилд зөөлөн шахаж түрхэнэ. 4.Нүдийг хоёр минут орчим анина. Илүүдэл тосыг алчуураар арчиж авна
 • 23. Нүдэнд эм дусаах  1.Гараа угаана. 2.Өвчтөнөө дээш харуулан хэвтүүлээд дусаагуурын тагийг нээн дусаахад бэлтгээд доод зовхийг татаж ховил үүсгэн дусаагуураа нүдэндээ хүргэлгүйгээр эмийг жоронд бичигдсэн хэмжээгээр дусаана. 3.Хоёр минут орчим нүдийг зөөлөн аниулна. 4.Илүүдэл шингэнийг цэвэр алчуураар арчина.
 • 24. Чихэнд эм дусаах  . Савтай дусаалгыг халуун гараар атгаж бага зэрэг бүлээсгэнэ. 2. Толгойг хажуу тийш хазайлгах буюу эсвэл хажуугаар нь хэвтүүлээд чихний дэлбээг зөөлөн татаж чихний нүхийг чөлөөтэй болгоод жоронд бичигдсэн хэмжээгээр эмийг дусаана. 3. Хэрэв нөгөө чих рүү мөн эм дусаах бол тэр байрлалд нь таван минут орчим хүлээсний дараа нөгөө чихэнд дусаана.
 • 25. Хамарт эм дусаах  1. Эхлээд нусыг нийлгэж хамрыг цэвэрлэнэ. 2. Өвчтөн сууж сайтар гэдийнэ. 3. Дусаагуурт эмийг соруулна. Хэрэв эм бэлэн дусаагуур бүхий саванд савлагдсан бол тагийг авч бэлтгэнэ. 4. Дусаагуурыг хамрын нүхэнд нэг см орчим оруулан жоронд заасны дагуу эмийг дусаана. 5. Дараа нь толгойг өвдөгний хооронд хүртэл бөхийлгөн хэсэг зуур суулгана. 6. Хамрын нөгөө нүхэнд эм дусаах бол дээрхи үйлдлийг давтан хинэ.
 • 26. Лаа хэлбэрийн эмийг шулуун гэдсээр хэрэглэх  Гараа угаана. 2. Лааг савнаас гарган / хэрэв зөөлөрсөн бол хөргөгчинд хийх буюу хүйтэн усанд барьж хатуувтар болгосны дараа гаргана/ хүйтэн усанд норгоно. 3. Нэг талаараа хэвтэн дээд талынхаа хөлийг өвдгөөрөө нугалаад лааг анус руу аажим эргүүлж оруулна. 4. Хэвтээгээрээ цөөн минут байна. 5. Гараа угаана. - Нэг цагийн дотор хүндээр бие засаж болохгүй.
 • 27. Эмийг гэртээ хэрхэн зөв хадгалах вэ?  Эмийн чанар , үйлдэл ба хортой нөлөө нь эмийг зөв хадгалсан эсэхээс ихээхэн шалтгаалдаг учир та дараахи зөвлөмжийг анхаарна уу? 1. Эмийг сэрүүн, харанхуй газар хадгална. 2. Эмийг хүүхэд авч болохгүй газар хадгална. 3. Эмийн санд найруулсан уусмал эмийг 4 хоногоос илүү хугацаагаар хадгалж болохгүй. 4. Нэр, тун хэмжээ, хадгалах хугацаа нь тодорхойгүй ба хугацаа дууссан эмийг бүү хадгал. 5. Эмийг гэртээ нөөцлөн хадгалах шаардлагагүй
 • 28.  Халуун бууруулах ,өвчин намдаах эмүүд:  1.Парацитомал /500мг/ таб, хүүхдэд :  10-15мг/кг жинд бодож 6 цагаар хэрэглэнэ Жнь: 10 кг- тай хүүхдэд 100-150 мг-аар 1 удаад уулгана ,халуун буухгүй бол 6 цаг болоод давтан өгнө .  Параденк лаа :125мг-тайг 2сараас-1,5н –тай хүүхдэд шулуун гэдсээр хийнэ .  1,5н -5 нас хүртэл250 мг-аар 6-8 цагаар хэрэглэнэ.  Парацитомал нь:  А.Халуун бууруулна .  Б.өвчин намдаана .  В .үрэвслийн эсрэг үйлчилгээтэй .
 • 29.  2.Ибупрофен денк 400мг-тай таблеткаар байдаг  *халуун бууруулна  *үрэвслийн эсрэг  *өвчин намдаах гурвалсан үйлчилгээтэй .Хүүхдэд 5-10 мг/кг жинд бодно, 6-8 цагаар өгч болно .Жнь: 10кг жинтэй хүүхдэд 50-100 мг-ийг 1 удаад өгнө.Хоногийн тун нь 10 кг-тай хүүхдэд 200-300мг болно .  Нурофений сироп-ибупрофены шингэн хэлбэр юм .100мг/5мл-тай байдаг .  3-6 сартай хүүхдэд 2,5мл-ээр 3 удаа  6-12сартай хүүхдэд 2,5мл 3-4 удаа  1-3настай хүүхдэд 5мл-ээр 3 удаа  4-6 настай хүүхдэд 7,5-аар 3 удаа  7-9 настай хүүхдэд 10 мл-ээр3 удаа  10-12 настай хүүхдэд 15мл-ээр3 удаа
 • 30. Халуун бууруулахад : Литический смесийг хэрэглэдэг . Л/с нь 2 янз байдаг .  1. димедрол 1,0 2. димедрол 1,0  анальгин 1,0 анальгин 1,0  амнизин 1,0 новокайн 3,0  новокайн 4,0  Хүүхдэд 0,2 мл/кг жинд бодож булчинд тарина .
 • 31.  Үүсгэгчийн эсрэг эм :  Амоксициллин -таб болон сироп хэлбэрээр байна .-15мг/кг-аар өдөрт 3удаа өгнө . Жнь:  8кг-тай хүүхдэд 120мг-аар 3удаа уулгана .  Сиропоор :125мг/5мл-тайг 5мл-ээр 3удаа уулгана .  Ампициллин :- Уухаар 25мг/кг –аар 4 удаа  - тариагаар 50мг/кг-аар 6 цаг тутамд булчинд хийнэ Жнь: 5кг жинтэй хүүхдэд уухаар 125мг-ийг 4 удаа уулгана .  5кг жинтэй хүүхдэд тариагаар булчинд 250мг-аар 6 цагаар тарина .
 • 32.  Эритромицин шахмалаар ,сиропоор 12,5мг/кг- аар бодож өдөрт 4 удаа уулгана .Жнь:10кг-тай хүүхдэд 125мг-аар 4удаа уулгана .Хөвмөлөөр:  Макропен нь 175мг/5мл-ээр байна  . 5кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд - 2x3,75мл/131,25мг/  10кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x7,5мл/262,5мг/  15кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x10 мл /350мг/  20 кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд -2x15 мл/525мг/  30 кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд - 2x22,5мл/787,5мг/ бодож өгнө .
 • 33. Кларитромицин шахмал ,болон сиропоор хоногийн тун 15мг/кг жинд бодож 1/ 2 удаа уулгана .Жнь: 8 кг жинтэй хүүхдэд 120 :2=60мг-аар 12 цагаар 2 даа уулгана Хөвмөлөөр: Фромилид нэрээр 125мг/5мл байна  8-11 кг жинтэй хүүхдэд 2,5 мл-ээр 2 удаа  12-19 кг жинтэй хүүхдэд 5 мл-ээр 2 удаа  20-29 кг жинтэй хүүхдэд -7,5 мл-ээр 2 удаа  30-40 кг жинтэй хүүхдэд -10 мл-ээр 2 удаа уулгана .  Ципрофлоксацин шахмалаар хоногийн тун 10- 15мг/кг жинд бодож1/ 2 ээр 2 удаа уулгана . Жнь: 6 кг жинтэй хүүхдэд 90мг:2=45мг-аар бодож 2 удаа уулгана.
 • 34. Цефазолин –Хоногийн тун 50-100мг/кг жинд бодож 4-6 удаа булчинд хийнэ. Цефотаксим-25-50 мг/кг жинд бодож 2-3 удаа булчинд тарина . 1 удаагийн тун юм . Гентомицин 7,5 мг/кг жинд бодож 1-2 удаа булчинд хийнэ .Хоногийн тун . Азитромицин 15 мг/кг-аар хоногт 1 удаа хэрэглэнэ . Хоногийн тун .
 • 35.  Таталтын эсрэг эм:  Диазепам 10мг/2мл  Шулуун гэдсээр -0,5мг/кг жинд бодож хийнэ Жнь: 10 кг жинтэй хүүхдэд хийхдээ:  2мл:10мг=0,2мл 10кгx0,5мг=5мг 0,2млx5мг=1мл хийнэ  3кг жинтэй бол-0,3мл  7кг жинтэй бол -0,7мл  20 кг жинтэй бол -2 мл-ийг бүгдийг хийнэ  в/м хийхдээ дээрхи хэмжээг 2-т хувааж хийнэ . 02-03 мг/кг жинд бодож в/м хийнэ .
 • 36. Таталтын эсрэг Фенобарбитал -15мг/кг-д бодож в/в,в/м хийнэ .Хэрвээ таталт үргэлжилвэл 30 минутын дараа 10 мг/кг-аар бодож хийнэ .Уухаар тогтоох тун 2,5-5мг/кг –аар өгнө . 200 мг/мл тариагаар ,100мг-тай таблеткаар байдаг .
 • 37.  Гуурс тэлэгч эм:  Сальбутамол 4мг-тай шахмал  2-11 сартайд 1мг-аар 6-8 цагаар уулгана. 1-4 насанд 2мг-аар 6-8 цагаар уулгана .  Цацлагаар :200мкг/2 тун 4 цагаар .  Эфинефрин гуурс тэлэгчээр хэрэглэвэл : 1мг/мл –тарианаас 1: 1000 уусмалаас 0,01мл/кг-аар бодож арьсан дор нь хийнэ .Дээд тун нь 0,3мл хүртэл арьсан дор 1мл-ийн тариураар тарина .Вирусын хүнд бачуурлын үед 6кг-аас 30 кг хүртэл жинтэй хүүхдэд 2мл-ийг в/в,в/м ,п/к хийнэ  Адреналин-ийг хүүхдийн нас тутамд 0,1мл-ээр в/вдуслаар, в/м ,п/к хийнэ .
 • 38.  Бусад эмүүд :  Дексаметазон 4мг/мл ердийн тун нь-0,2мг/кг ,дээд тун нь-0,6 мг/кг байна .  8кг-тай хүүхдэд яаж хийх вэ  1мл:4мг=0,25 мл 8кг x 0,6=4,8мг 4,8x 0,25=1,2 мл-ийг хийнэ .  Метоклопрамид :шахмалаар 10мг  тарилгаар 5мг/мл  0,1-0,2 мг/кг-аар 8 цагаар хэрэглэнэ .Жнь:10 кг- тай хүүхдэд 1-2мг аар 8 цагаар уулгана. .Хоногийн тун-3-6 мг байна .
 • 39. Морфин гидрохлорид 1%-1мл ампул,5,10,30 мг шахмалаар 10мг/1мл . ш/г ,арьсан дор ,в/м ,в/в  Заалт :1.Бүх төрлийн гэмтэл бэртлийн үед үүссэн хүчтэй өвдөлт болон өвдөлтийн шокод орсон үед  Зүрхний шигдээсийн үед  Их хэмжээг хамарсан түлэгдэлтийн үед  Хорт хавдрын хүчтэй өвдөлтийн үед  Эсрэг заалт : 2 нас хүртлэх хүүхдэд хэрэглэхгүй Тун :0,1-02 мг/кг –аар бодож 2-оос дээш насанд хэрэглэнэ . Ж нь: 10 кг-тай хүүхдэд 10кгх0.1=1мг .уул эм нь 1мл-дээ 10 мг байх тул 1мг-ийг авахын тулд 1мл:10мг =0,1 мл-ийг авна .Шаардлагатай бол 4 цагаар давтана .
 • 40. Трамадол 100 мг/2мл ,0,05капсул,0,1 лаа, уулгах ,ш/гэдсээр ,в/в ,в/м  Заалт :1.хорт хавдар  2 .Зүрхний шигдээс  Бэртэл гэмтэл  Мэдрэлийн гэмтэл  Эсрэг заалт : 2 нас хүртлэх хүүхдэд хэрэглэхгүй  Тун :2-14 насны хүүхдэд 1-2 мг/кг-аар бодно. Дусал хэлбэрээр хэрэглэх нь илүү тохиромжтой . Хоногийн тун нь :4-8 мг/кг байна .Ж нь :10 кг-тай хүүхдэд 10 кг х1 мг= 10 мг 2 мл:100= 0.02 мл  10мгх0.02=0.2 мл болно .
 • 41.  Фуросемид –Зүрхний дутагдлын үед 1-2 мг/кг-аар 12 цагын зайтай хэрэглэнэ . 20 мг-тай шахмал , 10мг/мл-ампултай байдаг .Жнь: 10 кг-тай хүүхдэд 10кгх1 мг=10 мг . 20мг:10 мг=2 Уухаар 2 хувааж өгнө . 1мл:10мг=0.1мл 10кгх1мг=10мг 10мгх0.1мл=1мл Эндээс 10 кг-тай хүүхдэд уухаар 10 мг-ийг өгнө ,тариагаар 1 мл-ийг в/в хийнэ
 • 42. Метоклопрамид –Янз бүрийн шалтгаанаар огих ,бөөлжих,зогисуулах үед хэрэглэнэ . 100мг-тай шахмал ,5мг/мл-тай тариа, в/в,в/м ,уухаар хэрэглэнэ .Тун 0,1- 0,2мг/кг –аар 8 цагаар хэрэглэнэ. 6 сар хүртэлх хүүхдэд хэрэглэхгүй .10-20 кг-тай хүүхдэд ¼ -ээр өгдөг , 05мл-07мл- ээр в/в,в/м хийнэ .
 • 43. Хлорфенамин –харшил намдаах . 4мг–тай шахмал ,10 мг/мл тун шилэнд савлагдсан . 2-6 настай хүүхдэд 1 мг-аар 4-6 цагаар ууна . 6-12 насанд 2мг-аар 4-6 цагаар ууна . ВИРУСЫН эсрэг ,дархлаа дэмжих эмүүд : 1 .Виферон лаа ,150000 ед ,500000ед –ээр байдаг 12 цагаар 2 удаа 5 хоног хэрэглэнэ .6 сараас 3 нас хүртэл 150000ед –ээр 12 цагаар шулуун гэдсээр хийнэ .
 • 44. Анаферон детский тун нь 2 сараас 3 нас хүртлэх хүүхдэд ижил хэрэглэнэ . Эхний өдөр 30 минутын зайтай4 удаа , үлдсэн цагт нь 3 удаа бүгд 7 таблеткийг хэрэглэнэ .Дараагийн өдрөөс 1 таб –аар 3 удаа хэрэглэнэ .Өвчин намдтал хэрэглэж болно . .
 • 45.  Гроприносин 500мг –тай таблеткаар байна. Хүүхдэд 50 мг/кг-аар бодож 3 удаа өгч болно.