SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon IV-A (CALABARZON)
Sangay ng Rizal
GURONASYON FOUNDATION INC. NATIONAL HIGH SCHOOL
National Road Bilibiran, Binangonan, Rizal
DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 10
ika-14 ng Disyembre 2017 (Huwebes)
G10-Fortitude 7: 00 ng umaga – 8: 00 ng umaga
I. LAYUNIN
Sa loob ng 60 minutong aralin sa Filipino 10, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Naihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa’t isa. (F10PT-IIId-
e-79)
b. Naiuugnay ang mga pahayag sa lugar, kondisyon ng panahon at kasaysayan ng
akda. (F10PB-IIId-e-83)
c. Mapanuring naihahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda
sa sarili, panlipunan at pandaigdig. (F10PS-IIId-E-81)
II. PAKSANG ARALIN
Paksa: Ang Alaga (Maikling Kuwento mula sa East Africa) ni Barbara Kimenye
Isinalin sa Filipino ni Magdalena O. Jocson
Uri ng Teksto: Naglalarawan
Sanggunian: Modyul para sa Mag-aaral Filipino (Panitikang Pandaigdig),
dd. 291-295
Mga Kagamitan: USB, TV, remote, bayong, supot, colored papers, gunting, pandikit,
cartolina, double adhesive tape, larawan ng mga alagang hayop,
video clip ng “Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig”
Iba pang Kagamitang Panturo:
http://www.gmanetwork.com/news/video/unangbalita/203397/maling-paniniwala-
tungkol-sa-mga-pusa-at-tamang-pag-aalaga-sa-mga-ito-itinuro-sa-isang-cat-
show/video/
*Bawat hayop ay may karapatan sa mundong ating kinabibilangan.
III. YUGTO NG PAGKATUTO (LINANGIN 1) – Ikatlong Araw
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
Magsipagtayo ang lahat para sa ating
panalangin ngayong umaga na ito. Sabay-sabay
nating wikain ang dasal na nakasulat sa inyong TV
screen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng
Espiritu Santo Amen.
Ama naming bukal at
tagapagtaguyod ng karunungan
Dakilang pinagmulan ng lahat at
Siyang tamang daan
Nawa’y tanggapin ang aming
pasasalamat sa iyong mga
biyaya
At buong pusong paghingi ng
kapatawaran sa aming mga
2. Pagbati
Magandang umaga G10-Fortitude!
Maaari na kayong magsipag-upo klas pero
siguraduhin na pinulot ninyo ang kalat sa inyong
paligid.
3. Pagtala ng Liban
Isa-isang tatawagin ng guro ang mga pinuno ng
bawat pangkat upang i-ulat ang liban sa kanilang
grupo.
May lumiban ba sa araw na ito?
Pangkat Maute – Adones
Pangkat Banana Rocks – Bea
Pangkat Swag – Charlton
Pangkat Yokai – Josephine
Dahil wala o kakaunti lamang ang liban sa inyo
ngayong araw na ito. Nararapat lamang na bigyan
ninyo ang inyong mga sarili ng “Pag-ibig Klap.”
nagawang pagkakasala sa Iyo at
sa aming kapwa
Gabayan ninyo po kami sa
aming mga Gawain sa araw-
araw
Bigyang lakas at husay sa
pagharap sa bawat pagsubok ng
buhay
Habang nananatiling
nagpupunyagi at nagsusumikap
para sa ikauunlad ng aming sarili
at pamayanan
At para sa ikararangal ng aming
Paaralan at bansang Pilipinas
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at
ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang umaga din po
Ma’am Dhang at mga panauhin.
Opo ma’am! (Bago umupo ang
mga mag-aaral ay titignan muna
nila ang kanilang paligid at
pupulutin ang kalat na kanilang
makikita.)
Malugod ko pong ibinabalita sa
inyong lahat na walang liban sa
aming pangkat ngayong araw na
ito.
Ako po ay nalulungkot na sabihin
sa inyong lahat na may 2 liban
po sa aking pangkat ngayong
umaga na ito. At sila po ay sina
_____ at _____.
Gagawin ang “Pag-ibig Klap” na
natutuhan sa guro. I-tap ang
kanilang mga lap ng tatlong
beses pagkatapos ay ilalagay sa
kanang bahagi ng kanilang mga
mukha ang kanilang mga
nakatiklop na kamay. Gagawi ulit
ang pag-tap ng tatlong beses sa
kanilang mga hita ngunit ilalagay
naman ang mga nakatiklop nilang
4. Balik-Aral
Tignan ninyo ang punong nasa inyong harapan.
Ano ang inyong napuna sa mga bunga ng puno?
Tumpak!
Alam ninyo ba mga anak na si Adam ang may-
ari ng puno na iyan. Upang siya ay hindi na
malungkot pa kailangan tulungan natin siyang
hanapin ang kaniyang mga nawawalang
mansanas.
Kailangan nating laruin ang aktibidad na may
pamagat na “Hanapin Natin ang mga Nawawalang
Mansanas ni Adam.” Tignan ninyo ang ilalim ng
inyong mga upuan. Kanina noong oras ng inyong
recess ay may mga cue card akong inilagay sa
inyong mga arm desk.
Ang mga mag-aaral na may natagpuan na cue
card sa kanilang arm desk ang siyang maglalaro sa
ating aktibidad. Sabi sa panuto ng ating laro bago
sumagot ang manlalaro ay kailangan na basahin
muna niya ang katanungan. Kung para sa kaniya
ang pahayag ay wasto, sasabihin niya sa buong
klase ang mga salitang “BABY SHARK.” Kung sa
palagay naman niya na ito ay mali, “DOO DOO
DOO DOOO” ang salitang kaniyang wiwikain.
Klas, simulan na natin ang ating laro.
_____, ang magsasagot sa tanong bilang isa.
_____, basahin mo na ang tanong.
kamay sa kaliwang bahagi ng
kanilang mga mukha. Tatlong
beses ulit na i-tap ang kanilang
mga hita at pagkatapos habang
sinasabi ang salitang “love” ay
mahinang tinatapik ng mga mag-
aaral ang kanilang mga balikat
gamit ang magka-krus nilang
mga kamay. Huling tatlong beses
na pag-tap sa kanilang mga hita
at sila ay magpa-flying kiss at
pagtapos ay sasabihin ang
“Mwuahh!”
Ma’am Dhang, ang mga bunga
po ng puno ay isa-isang nawala
dahil kinuha ng isang pagong.
Sige po ma’am. Pero, paano po
natin iyon gagawin?
Tahimik na titignan ng mga mag-
aaral kung may nakadikit na Cue
Card sa ilalim ng kanilang arm
desk. May limang (5) mga mag-
aaral na makakakita ng cue card
sa kanilang arm desk.
Tanong #1 (Mag-aaral A)
Ang Maikling Kuwento ay likha
ng bungang isip na hango sa
Magaling _____! May tama ka!
_____, basahin at sagutan mo na ang ikalawang
bilang.
Mahusay! Bigyan ‘yan ng chips!
Para sa tanong # 3 ang magsasagot ay si _____.
Ok, ____ paki basa na ang tanong ng malakas.
Nice try _____. Bawi ka na lamang next time. Sino
ang makapagsasabi ng tamang sagot. Yes, ____.
Pasok sa banga ang sagot mo mag-aaral A.
Dumako na tayo tanong #4. ____, sagutan at
basahin mo na ito.
Tama ka ____! Klas, bigyan natin siya ng “Nanay
Dionisia’s klap.”
Ok klas, pakinggan na natin ang sagot ni ____ sa
huling katanungan.
Pak na pak ang iyong sagot ____. Bigyan natin siya
ng 3 bagsak klas.
isang bahagi ng buhay na tunay
na nangyari o maaaring
mangyari. (BABY SHARK O
DOO DOO DOO DOO)
Sagot: BABY SHARK
Tanong #2 (Mag-aaral B)
Kakaunti lamang ang tauhan
ng maikling katha o kuwento
bagama’t laging may
pangunahing tauhan. (BABY
SHARK O DOO DOO DOO
DOO)
Sagot: BABY SHARK
Tanong #3 (Mag-aaral C)
Tinutukoy sa tagpuan ang
pagkakasunod-sunod ng mga
pangyayari.
Sagot: BABY SHARK
• Mag-aaral D
Ang tamang sagot po ma’am
ay DOO DOO DOO DOO.
Tanong #4 (Mag-aaral E)
Sa kasukdulan nagwawakas
ang tunggalian.Pinakamasidhing
pananabik ang madarama ng
mga mambabasa sa bahaging
ito sapagkat dito pagpapasyahan
ang kapalaran ng pangunahing
tauhan sa kuwento.
Sagot: BABY SHARK
G10-Fortitude
3 palakpak, 3 padyak! Ang
galing! galing!
Tanong #5 (Mag-aaral F)
Panimula, Tunggalian,
Kasukdulan, Kakalasan at
Wakas ang limang bahagi ng
banghay ng isang maikling
kuwento.
Sagot: BABY SHARK
Papalakpak ng 3 beses ang
lahat ng mga mag-aaral.
B. PAGGANYAK
Tatanggalin ng guro ang takip ng mga bayong
na ipinuwesto niya sa harapan at sasabihin na ang
tatlong (3) estudyante na matatalo sa larong
“Dampi, Haplos at Huli” ang siyang maglalaro sa
“Bayong o Nganga.”
Sasabihin ng guro na kailangan na gumawa ng
bilog ang mga estudyante sa laro na ito.
Ipapakita ng guro ang mga dapat na gawin ng
mag-aaral kapag sinabi niya ang mga salitang
“Dampi, Haplos at Huli.
Paano nga ba laruin ang “Nganga o Laman ng
Bayong?” Ganito yun:
1. Ang tatlong (3) mag-aaral na natalo sa larong
“Dampi, Haplos at Huli ay pupunta sa gitna ng
bilog.
2. Kapag napili na ang mga manlalaro, sila ay
tatapat sa bayong na ibig nila.
3. Kapag ang lumabas sa TV Screen ay ang
larawan ng hayop na kanilang tinapatan. Ang ibig
sabihin nito sila na ang masasagot sa katanungan
ng guro.
4. Babasahin ng malakas ng manlalaro ang tanong
bago nila sabihin ang kanilang sagot.
5. Kapag wasto ang sagot ng manlalaro ay
makukuha niya ang laman ng bayong. Subalit kung
mali ang kaniyang naging kasagutan ay “Nganga”
ang makukuha niya mula sa guro. Tatawag ang
guro sa mga estudyante na hindi kasali sa laro na
makakasagot ng tama sa tanong ng guro.
G10-Fortitude, handa na ba kayong maglaro ng
“Nganga o Laman ng Bayong?”
Lalabas ang larawan ng aso sa TV Screen. Uy
mag-aaral G ikaw ang unang magsasagot. Paki
basa mo nga ang tanong
Ano ang iyong sagot estudyante G sa tanong na
iyong binasa?
•Gagawa ng bilog ang mga
mag-aaral.
•Maglalaro ang mga mag-aaral
batay sa sinabi ng guro.
•Mataimtim na makikinig ang
mga mag-aaral sa patakaran ng
laro na tinatalakay ng guro.
Opo, Ma’am Dhang!
Mag-aaral G: Kailangan ba
talagang magpaturok ng anti-
rabies kung nabakunahan naman
ang aso? Oo o Hindi?
Mag-aaral G, depende po
ma’am. Kung hindi naman po
malaki ang kagat ng aso sa tao
at kilala niya ang aso at sigurado
siyang ang aso ay naturukan ng
anti-rabies ay hindi na po niya
May point ka sa sagot mo mag-aaral G.
Mananayaw 1, ibigay na ang premyo ni mag-aaral
H dahil nagalingan ako sa kaniyang sagot.
Oh klas, ang larawan ng hayop na lumabas sa TV
screen ay ang tinapatan na bayong ni mag-aaral H
Sige ikaw naman mag-aaral H ang magsasagot sa
aking tanong. Pero maya-maya mo na siya gawin.
Dahil kailangan mo munang manood ng mabuti sa
video clip na aking inihanda tungkol sa mga pusa.
(Papanoorin ng mga mag-aaral ang video clip na
nasa ibaba.)
Mag-aaral H, ayon sa ating napanood magbigay
ka ng isang dapat na maunawaan ng mga taong
mahilig mag-alaga ng pusa.
G10-Fortitude, tama ba ang kasagutan ni mag-
aaral H?
Ibibigay na ng guro ang kaniyang premyo.
`
Isa na lamang ang natitirang bayong at ito ay
tinatapatan ni mag-aaral I.
Mag-aaral I at G10-Fortitude, dito naman natin
masusukat ang husay ng inyong mga tainga. Dahil
upang makapagsagot ng tama ang kaklase ninyo
na si _____ ay kailangan niya munang makinig sa
babasahin kong bahagi ng ulat na lumabas sa
diyaryong “Philippine Star.”
kailangan na magpabakuna pa.
Pero kung hindi naman po ay
kailangan niyang magpabakuna
talaga kung gusto niya pang
mabuhay.
Opo, Gng. Borden.
•Manonood ng tahimik ang mga
mag-aaral.
Ma’am Dhang, ang mga pusa ay
kung saan-saan umiihi.
Opo, Gng. Borden!
Opo ma’am.
Babasahin ng malakas ng guro ang laman ng cue
card.
Cue Card
Ang tanong klas, Ayon sa aking binasa, anong
batas ang nilikha upang maprotektahan ang mga
hayop?
Ano ang iyong sagot mag-aaral I?
Tama ba ang sagot ni mag-aaral I?
Ang galing naman ni mag-aaral I, bigyan nga
natin siya ng 5 bagsak sa kaniyang naging
kasagutan.
Ngayon naman ay gusto kong malaman kung
ilan sa inyo ang nag-aalaga ng aso sa inyong mga
bahay? eh ang pusa? baboy?
Sige gusto ko naman na sabihin ninyo sa akin
ang pangalan ng hayop na idinikit ko sa bayong na
ito?
Anong sagot mo mag-aaral J?
Tsek na tsek ang sagot mo mag-aaral J.
Makikinig ng mabuti at tahimik
ang mga mag-aaral sa
pagbabasa na ginagawa ng
guro.
Mag-aaral I, ma’am Dhang
Animal Welfare Act of 1998 po o
Republic Act of 8485.
Opo ma’am!
Magtataas ng kamay ang mag-
aaral na may alaga ng mga
nabanggit na hayop.
Magtatas ng kamay ang mga
estudyante at matatawag ng
guro si Mag-aaral J upang
sagutin ang tanong ng guro.
Ma’am, baboy po. (Mag-aaralJ)
Nilikha ang Republic Act of 8485 o ang
Animal Welfare Act of 1998 para
maprotektahan ang mga hayop. Sa ilalim
ng batas, ang pagmamalupit at pagtorture
sa mga hayop ay isang criminal act.
Makukulong ng anim na buwan at
pagmumultahin ng P 1, 000 ang mga
magmamalupit sa hayop.
http://www.philstar.com/opinyon/796759/e
ditoryal-animal-welfare-act-dagdagan-ng-
pangil
Ngayon klas meron ba sainyo ang may alagang
mga baboy sa inyong mga tahanan.
Ayyyyy _____ para ka palang si Kibuka eh.
Tumingin kayo sa ating TV. Makikita ninyo diyan si
Kibuka kasama ang alaga niyang baboy.
Si Kibuka ay ang pangunahing tauhan sa
tekstong may pamagat na _____? Yes, mag-aaral
M.
Tumpak, mag-aaral M. Talagang ginawa nga
ninyo ang Gawaing Bahay na sinabi ko sainyo
kahapon. Sige, ngayon naman sino ang sumulat ng
“Ang Alaga?” Ikaw naman ang sumagot mag-aaral
N!
Magbibigay ng mahahalagang impormasyong
ang guro patungkol kay Barbara Kimenye na
siyang sumulat ng akdang pag-aaralan.
Ngayon na nabatid ninyo na ang iilang
mahalagang impormasyon tungkol sa may-akda ng
“Ang Alaga.” Gusto ko naman sabihin ninyo sa akin
kung anong akdang pampanitikan kaya ang “Ang
Alaga?” Yes, mag-aaral O.
Tama mag-aaral O! Ang Alaga ay isang
halimbawa ng Maikling Kuwento at ito ay nagmula
sa East Africa. Kaya ito ay kailangan na isalin sa
wikang Filipino upang maunawaan ng mga mag-
aaral na Pilipino. Sino ang tagapagsalin ng “Ang
Alaga?” Yes, mag-aaral P?
C. PAGTALAKAY
Magaling mag-aaral P! Ngayon naman ay tatalon
na tayo sa hinandang dula-dulaan ng “Ang Alaga”
ng Pangkat _____. Kayo ay aking inaasahan na
manonood ng mabuti at tahimik. Dahil pagktapos
ng kanilang dula-dulaan ay magkakaroon tayo ng
Pangkatawang Gawain hinggil doon. Handa na ba
kayong manood, G10-Fortitude? Lights….
Ang Alaga
ni Barbara Kimenye
Isinalin sa Filipino ni Prof. Magdalena O. Jocson
Naniniwala si Kibuka na hindi para sa kaniya
ang pagreretiro. Isa siyang mapagkakatiwalaang
kawani sa Ggogombola Headquarters. Hanggang
isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng
Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang
alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang
magretiro. Ang sumunod na pangyayari sa likod
ng maitim na kulay ng kaniyang buhok, may
Maaaring may sumagot na oo at
wala sa tanong ng guro.
Titingin sa TV ang mga mag-
aaral.
Mag-aaral M, ma’am, “Ang
Alaga” po.
Mag-aaral N, Gng. Borden si
Barbara Kimenye po!
Tahimik na makikinig ang mga
estudyante sa guro.
Mag-aaral O, maikling kuwento
po ma’am.
Mag-aaral P, ma’am si Prof.
Magdalena O. Jocson po.
Lights…Camera…Action…
(Sabay-sabay na sasabihin ng
mga mag-aaral)
•Tahimik na panonoorin ng mga
estudyante ang inihandang dula-
dulaan ng Pangkat _____ ukol
sa “Ang Alaga.”
pensiyon na siya, may Sertipiko ng Serbisyo, at
wala ng trabaho.
Sa pagkaretiro niya, nag-aalala pa rin siya
kung paano ginagawa sa kasalukuyan ang dati
niyang trabaho. Minsan, ipinatawag siya sa dati
niyang tanggapan upang tingnan kung kailangan
ng kaniyang kapalit ang payo at tulong. Hindi siya
makapaniwala sa nadatnan niyang makalat na
mga papeles at napatunayan niya ang kawalan ng
kaayusan. Sa buong paligid ng tanggapan,
nagkalat din ang iba’t ibang papeles, maging ang
mga kompidensiyal na papeles na hindi dapat
makita ng kung sino-sino ay nababasa na ng
lahat. Sa ganitong sitwasyon tila walang pakialam
habang napaliligiran ng ilang babae.
Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa
dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga
kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni
Kibuka.
Ngayon, gugugulin niya ang kaniyang buhay sa
maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansanda
na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano
sa kaniyang haharapin. Nagkataon pa na ang
matalik niyang kaibigan na si Yosefu Mukasa ay
nasa Buddu Country para sa pagnenegosyo.
Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at
mabuting mamatay na lamang. Paulit-ulit niya
itong naiisip habang nag-iinit ng tubig para sa
iinuming tsaa. Sa ganoong sitwasyon, nakarinig
siya ng tunog ng paparating na kotse. Sabik
niyang tinungo ang pinto ng bahay upang alamin
kung sino ang dumating. Siya ang pinakamatanda
sa kaniyang mga apo, mataas, payat, at kaboses
ni Kibuka.
Masayang-masaya si Kibuka habang
nanginginig na niyakap ang apo.
“Napakagandang sorpresa! Tuloy ka mahal
kong apo, tamang-tama naghanda ako ng
maiinom na tsaa.”
“Lolo, sandal lang po ako. Hindi po ako
magtatagal. Tiningnan ko lamang po ang
katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng
pasalubong.”
“Napakabuti mo, aking apo. Ang biglang
pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong
ikinatutuwa.” Dahil dito, nabaligtad na lahat ang
hindi niya magagandang naiisip tungkol sa buhay,
puno na siya ng kapanabikan.”
“Isang biik ang pasalubong kop o sa inyo mula
sa Farm School. Hindi na siya mapakain doon at
naisip ko nab aka gusto ninyong mag-alaga nito.”
Kinuha ng apo ni kibuka ang itim na biik.
Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya
nakakita ng napakaliit na biik. Sampung minute
ang ginugol niya para tingnan ang kabuuan ng
biik: ang mapupungay na mata, mga kuko sap aa,
at pagwagwag ng buntot. Masayang nagpaalam si
Kibuka sa apo at habang kumakaway siya rito,
sumiksik naman sa kaniyang dibdib ag biik.
Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa
Markansas ang biik at kakausapin si Miriami na
ihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa
hapunan para sa pag-uwi ni Yosefu.
Nagdalawang-isip si Kibuka para sa planong
gagawin sa biik sapagkat sunod nang sunod ang
biik at bawat pag-upo niya laging nasa paanan
niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Parang
taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka.
Pagdating ng gabi, biglang maiisip ni Kibuka na
pakainin ang biik ng tiring pagkain sa sarili niyang
pinggan, bukod pa sa talagang kinakain niyon.
Pagkalipas ng ilang araw, lumalaki na ang biik,
malakas nang kumain at kailangang manguha ng
matoke si Kibuka sa mga kaibigan at kapitbahay.
Nalaman na sa buong Kabzanda na may
alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na
nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng
matoke para sa alaga niyang baboy sapagkat ang
mga babae at bata na nag-iigib ng tubig na
malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala ng
mga matoke. Nagiging dahilan iyon upang makita
at makipaglaro sila sa alagang baboy ni Kibuka.
Para na nilang kamag-anak ito na sinusundan at
inaalam ang paglaki nito.
Ito lamang ang baboy na napakalinis dahil
naaalagaan ito nang maayos. Dahil dito,
pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kaniyang
paanan bagaman ingat na ingat siya na malaman
ito ng kaniyang mga kapitbahay. Naging mabilis
ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa
maayos na kapaligiran at higit sa lahat,
napamahal na iyon kay Kibuka.
Sa paglipas ng mga lingo, habang lumalaki ang
alagang baboy, maraming problema ang
dumarating. Halimbawa, kailangan nan ang mas
maraming pagkain at hindi naman ganoon karami
ang makukuha sa mga kapitbahay kaya kapag
wala nang makain ang baboy, pupunta ito sa
shamba ng mga kapitbahay at kakainin ang tanim
na mga gulay at kape. Maging si Kibuka ay
naninimot sa sarili niyang mga pagkain maibigay
lamang sa alagang baboy.
Hindi na rin gusto ni Kibuka na natutulog sa
kaniyang paanan ang alagang baboy gaya noong
biik pa lamang ito. Ngayon, napakalakas niyong
maghilik na nakapagpapapuyat kay Kibuka. Isang
mabigat na desisyon na hindi na magtatagal ay
ilalabas na niya ang alagang baboy at itatali na
lamang sa puno.
Kung sino kaya ang magdurusa, si Kibuka o
kaniyang alagang baboy ay mahirap na sagutin.
Walang malayang alagang baboy at si Kibuka
lamang ang makapagsasabi.
Sa araw, malayang nakagagala pa ang baboy,
bagaman laging nahuhulog sa ilog.
Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa Kalansada.
Karaniwang naliligo o nagtatampisaw ang mga
taga-Kalansada sa nasabing ilog. Minsan,
umuulan, malakas ang agos ng tubig na maaaring
madala nito ang isang bata. Ibig na ibig ng
alagang baboy na magtampisaw rito. Naglaro sa
imahinasyon ni Kibuka nab aka paglaruan ang
alagang baboy ng mga batang naglalaro na
maaaring hulihin at dalhin sa gitna ng ilog at
lunurin ang baboy.
Para hindi ito mangyari, tuwing magdidilim na,
pinapasyal niya ang alagang baboy na
kinasanayan nang makita ng mga taga-Kalansada
at tanging hindi mga tagaroon ang tila nagugulat
sa ginagawa niyang pagpasyal sa alagang baboy
habang may tali ito. Naging magandang ehersisyo
ito ni Kibuka dahil sa pananakit ng kaniyang mga
kalyo na sa bawat hakbang niya upang masiyahan
ang alagang baboy ay katumbas naman ng labis
na sakit ang dulot sa kaniya na halos ikaiyak niya.
Sinabi niya kay Daudi Kulubya na
nagmamalasakit sa papilay-pilay niyang lakad na
nasisiyahan naman siya sa ginagawa niya sa
alagang baboy. Masaya siyang uuwi at ibababad
ang mga paa sa isang palanggana ng mainit na
tubig ng isang oras. Hindi na niya iisipin ang
pananakit ng kaniyang mga kalyo.
Gaano pa katagal ang ganitong sitwasyon?
May mga pagkakataon na kinakausap ni kibuka
ang ilang kilala niyang bumibili ng alaga niyang
baboy. Ngunit ang pagmamahal sa alagang baboy
ang namamayani kay Kibuka kaya hindi niya ito
maipagbibili dahil para na rin itong pagtataksil sa
alaga.
Isang araw, habang papunta si Kibuka sa
Sagradong Puno at habang naghahalukay sa
kumpol ng mga sanga ang alagang baboy, isang
di inaasahang pangyayari ang naganap. Si
Kibuka, ang alagang baboy, at ang drayber ng
isang motorsiklo ay tumilapon sa iba’t ibang
direksiyon. Nasagasaan sina Kibuka at alagang
baboy ng isang motorsiklo. Nang magkamalay na
siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang
kaniyang katawan maliban sa isang balikat na
sumasakit at dugo sa mga kamay niya. Nakilala
niya ang drayber na si Nathaniel Kiggundu na tila
hindi naman gaaanong nasaktan. Inalis niya ang
mga damong nakatabon sa kaniyang mukha at
makikita ang mahabang punit ng pantalon sa tapat
ng isa sa kaniyang tuhod.
Mula sa kung saan, narinig nila ang
napakalakas na iyak ng alagang baboy ni Kibuka
at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Pagdating
nila, ay umiiyak ang baboy dahil sa pagkakaipit ng
leeg nito at namatay na. Totoong nakasama kay
Kibuka ang aksidente na nag-iwan sa kaniya ng
kondisyong walang katiyakan. Habang nakaupo
siya sa tabi ng namatay na alagang hayop, iniisip
niya ang kasunod na mga pangyayari. Marami
nang taong nag-uusyoso, titingnan si Kibuka at
namatay na alagang hayop at pagkatapos ang
motorsiklo naman ang kanilang titingnan.
Dumating si Musisi, ang Hepe ng Ggogombola.
Kinuha ang pahayag ni Kiggundu at pagkatapos
nilapitan si Kibuka at pinipilit na isakay sa
kaniyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya.
“Sir, mukhang hindi pa maganda ang lagay
ninyo, bukas na lang kayo kukunan ng pahayag.
Magpahinga muna kayo.”
“Pero hindi ko maaaring iwanan ang namatay
kong alagang baboy.”
“Maaari po nating ilagay sa likod ng aking
sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana
kung puputol-putulin na ito ng matadero dahil hindi
na ito maaaring magtagal sa klase ng klima
ngayon.”
Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ni
Kibuka na kainin ang alagang hayop. Iniisip niya
kung saang bahagi ng shamba ililibing ang
alagang hayop. Sinabi niya na ang pagkain ng
isang napamahal na alaga ay isang barbarong
Gawain. Naiisip niya na naghuhukay na siya ng
paglilibingan ng alaga. Natitiyak niyang hindi siya
tutulungan ng mga taga-kalsada na gawin ito. Sa
bandang huli, naisip niya na bakit hindi
magkaroon ng bahagi ang kaniyang mga
kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman
ang nagpakain sa nasabing alaga.
Dinala sa Ggogombola Headquarters ang
nasabing alaga ni Kibuka at ipahahati-hati ito sa
askaris na naroon. Sinuman ang may gusting
kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag-
ikapito ng gabi, ayon kay Musisi na siya nang nag-
asikaso sa namatay na baboy.
Sa pagbalik ni Kibuka sa kaniyang tahanan,
ginamot niya ang kaniyang balikat ng gamot na
karaniwang ginagamit niya sa anumang sakit na
nararanasan niya. Umupo sandal habang umiinom
ng tsaa. Maaga siyang natulog at nagising sa
magandang sikat ng araw. Nasabi niya sa
kaniyang sarili na ito ang pinakamaganda niyang
pagtulog at nasiyahan siya pagkatapos ng
maraming buwan na nagdaan. Dumating si Musisi
habang papaalis na si Kibuka upang tingnan kung
ang pata ng alaga niyang baboy ay nadala kay
Yosefu Miriamu.
“Hindi pa, Sir, ngayon ko pa lamang dadalhin
doon, ibig ba ninyong sumabay na sa akin
pagpunta roon?”
Pumayag si Kibuka na makisabay.
Tinanggihan naman niya ang laman ng baboy na
dinala sa kaniya ni Musisi.
“Sa iyo na iyon, anak, hindi ako mahilig kumain
ng baboy.”
Kinuha ni Miriamu ang pata ng baboy at ang
interes naman ni Yosefu ay ang mga detalye ng
aksidenteng naranasan ni Kibuka. Pinilit ni Yosefu
at Miriamu na mananghalian sa kanila ang
dalawa. Ngunit kailangan dumalo sa isang pulong
ni Musisi sa Mmengo, kaya si Kibuka na lamang
ang iniwan. Maraming napag-usapan sina Kibuka
at Yosefu. Matagal silang hindi nagkita kaya
magiging masarap ang pagkain nila ng
pananghalian.
“Talagang napakahusay mong magluto,
Miriamu,” wika ni Kibuka habang naglalagay ng
maraming pagkain sa kaniyang pinggan.”
“May ilang sandal na nalulungkot siya sapagkat
alam niya na karne ito ng mahal niyang alaga at
masaya niyang kinain ito. Ngunit sandal lamang
ito at patuloy pa rin niyang nilalagyan ng karne
ang kaniyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at
alam niya na hindi na siya maglalakad tuwing
hapon at sa halip makakatulog na siya nang
maayos.
Grabeh! Ang galing talaga ng Pangkat _____.
D. PAGLINANG NG TALASALITAAN
Paki tanggal mo nga ang takip ng aking pocket
chart dahil tayo ay magsasagot na sa mga
katanungan sa Gawain 4: Paglinang ng
Talasalitaan sa pahina 295.
Pakibasa mo nga ang panuto _____.
Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na
salitang may salungguhit. Pagkatapos, gamitin
ang mga ito sa sariling pangungusap. Isulat sa
ipamimigay na metacards ng guro ang inyong
mga kasagutan. Kung ang inyong sagot ay ukol sa
kahulugan ng mga salitang may salungguhit ay
ilagay ito sa ikalawang hanay ng Pocket Chart. At
sa ikatlong hanay naman ang para sa mga sariling
pangungusap.
1. Ngayon, gugugulin niya ang kaniyang buhay sa
maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa
Kalansanda.
2. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang
mga pagkain maibigay lamang sa alaga niyang
baboy.
3. Karaniwang nagtatampisaw ang mga taga-
Kalansanda sa ilog.
4. Ang pagmamahal sa alagang baboy ang
namamayani kay Kibuka kaya hindi niya ito
maipagbibili.
5. Si Kibuka, ang alagang baboy at drayber ng
isang motorsiklo ay tumilapon sa iba’t ibang
direksiyon.
Mag-aaral Q, Panuto: Ibigay ang
kahulugan ng sumusunod na
salitang may salungguhit.
Pagkatapos, gamitin ang mga ito
sa sariling pangungusap. Isulat
sa ipamimigay na metacards ng
guro ang inyong mga kasagutan.
Kung ang inyong sagot ay ukol
sa kahulugan ng mga salitang
may salungguhit ay ilagay ito sa
ikalawang hanay ng Pocket
Chart. At sa ikatlong hanay
naman ang para sa mga sariling
pangungusap.
6. Habang naghahalukay sa kumpol ng mga
sanga ang alagang baboy, isang di inaasahang
pangyayari ang naganap.
Bibigyan ng guro meta cards at pentel pen ang
mga mag-aaral na ibig sumagot sa Gawain 4. 1
hanggang 2 minuto lamang ang ibibigayng guro
sa mga mag-aarl upang makapagsagot ng tama
sa aktibidad.
SALITANG MAY
SALUNGGUHIT
KAHULUGAN PANGUNGUSAP
1. gugugulin
2. naninimot
3. nagtatampisaw
4. namamayani
5. tumilapon
6. naghahalukay
Wow! Tama ang inyong mga sagot sa ating
Pocket Chart. Ang galing talaga ng G10-Fortitude.
E. PANGKATANG PAGSUSURI
Ngayon naman ay gusto kong malaman kung
talagang naunawaan ninyo ang tekstong “Ang
Alaga.” Kayo ay hahatiin ko sa apat na pangkat.
At ang pinuno ng bawat pangkat ay bubunot sa
Task Cards na aking hawak-hawak. Klas, ang
panuto, katanungan at rubriks ng ating
Pangkatang Gawain sa araw na ito ay mababasa
ninyo sa Task Card na mapipili ng mga pinuno
ninyo.
TASK CARD 1
Tanong: Batay sa mga pangyayari sa akda, paano
mo ilalarawan ang isang alaga nang may
pagpapahalaga? Gamitin ang Grapikong
Representasyon sa ibaba sa pagsasagot sa
tanong.
•Magtataas ng kamay ang mga
mag-aaral na ibig magsagot sa
Gawain 4: Paglinang ng
Talasalitaan sa pahina 259.
•Pagkalipas ng 1 o 2 minuto ay
isa-isa nang ilalagay ng mga
mag-aaral ang kanilang sagot sa
Pocket Chart.
•Magbubunutan ang pinuno ng
bawat grupo upang malaman
kung anong “Task Card” ang
sasagutan ng kanilang pangkat.
•Sa loob ng 5 minuto ay
magtutulungan ang mga
miyembro ng bawat pangkat sa
pagsasagot sa katanungan na
nakasaad sa “Task Card.”
•Ang pag-yell ng grupo ang
magiging “signal” ng guro na
tapos na at nakahanda na para
sa Oras ng Pag-uulat ang
pangkat na nagyell.
•Kapag ang lahat ng grupo ay
nakapagyell na ang ibig sabihin
nito ay handa na ang lahat
upang i-ulat ang kasagutan ng
bawat pangkat sa mga
katanungan ng guro tungkol sa
akdang “Ang Alaga.”
Rubrik Para sa Pangkatang Gawain:
Pangkat I – Bigyan ng angkop na marka ang bawat
pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang
gawain.
BATAYAN PANGKAT
1
PANGKAT
2
PANGKAT
3
PANGKAT
4
1. Kasiy a-siy a ba
ang ginawang pag-
uulat?
Pagpapaliwanag ng
tagapag-ulat?
2. Mahusay bang
nakasunod sa
ipinagawa ng guro
ang pangkat?
3. Napukaw ba ng
tagapag-ulat ang
atensy on/damdamin
ng mga kamag-
aral?
4. May sapat bang
kaugnay an ang
kasagutan sa
paksang tinalakay ?
5. Nakiisa ba ang
bawat kasapi ng
pangkat sa pagbuo
ng Gawain?
*Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat I sa Pangkat
II – Pagtula
*5 minuto ang ibibigay ng guro para sa
pagsasagawa ng gawain
*2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag-
uulat
TASK CARD 2
Tanong: Magsaliksik upang maibigay ang hinihingi
sa grapikong representasyon.
Isa-isahin ang mga pahayag sa akda na may
kaugnayan sa sumusunod:
LUGAR KONDISYON
NG
PANAHON
KASAYSAYAN
NG AKDA
Rubrik Para sa Pangkatang Gawain:
Pangkat II – Bigyan ng angkop na marka ang bawat
pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang
gawain.
BATAYAN PANGKAT
1
PANGKAT
2
PANGKAT
3
PANGKAT
4
1. Kasiy a-siy a ba
ang ginawang pag-
uulat?
Pagpapaliwanag ng
tagapag-ulat?
2. Mahusay bang
nakasunod sa
ipinagawa ng guro
ang pangkat?
3. Napukaw ba ng
tagapag-ulat ang
atensy on/damdamin
ng mga kamag-
aral?
4. May sapat bang
kaugnay an ang
kasagutan sa
paksang tinalakay ?
5. Nakiisa ba ang
bawat kasapi ng
pangkat sa pagbuo
ng Gawain?
*Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat II sa Pangkat
III – Pakanta
*5 minuto ang ibibigay ng guro para sa
pagsasagawa ng gawain
*2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag-
uulat
*Walang “password” ang Pocket Wifi na pinahiram
ng guro – Smart Bro_B5DC2D
TASK CARD 3
Tanong: Sino ang pangunahing tauhan sa akda?
Itala ang kaniyang kalakasan at kahinaan bilang
tauhan.
Rubrik Para sa Pangkatang Gawain:
Pangkat III – Bigyan ng angkop na marka ang
bawat pangkat gamit ang rubrik para sa
pangkatang gawain.
BATAYAN PANGKAT
1
PANGKAT
2
PANGKAT
3
PANGKAT
4
1. Kasiy a-siy a ba
ang ginawang pag-
uulat?
Pagpapaliwanag ng
tagapag-ulat?
PANGALAN NG
PANGUNAHING
TAUHAN
KALAKASAN KAHINAAN
2. Mahusay bang
nakasunod sa
ipinagawa ng guro
ang pangkat?
3. Napukaw ba ng
tagapag-ulat ang
atensy on/damdamin
ng mga kamag-
aral?
4. May sapat bang
kaugnay an ang
kasagutan sa
paksang tinalakay ?
5. Nakiisa ba ang
bawat kasapi ng
pangkat sa pagbuo
ng Gawain?
*Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat III sa
Pangkat IV – Fliptop
*5 minuto ang ibibigay ng guro para sa
pagsasagawa ng gawain
*2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag-
uulat
TASK CARD 4
Tanong: Ibigay ang kahalagahan ng akdang
binasa sa pansarili, panlipunan at pandaigdig.
Gamitin ang grapikong representasyon sa
pagpapahayag ng iyong kaisipan.
Rubrik Para sa Pangkatang Gawain:
Pangkat IV – Bigyan ng angkop na marka ang
bawat pangkat gamit ang rubrik para sa
pangkatang gawain.
BATAYAN PANGKAT
1
PANGKAT
2
PANGKAT
3
PANGKAT
4
1. Kasiy a-siy a ba
ang ginawang pag-
uulat?
SARILI
LIPUNAN
DAIGDIG
Pagpapaliwanag ng
tagapag-ulat?
2. Mahusay bang
nakasunod sa
ipinagawa ng guro
ang pangkat?
3. Napukaw ba ng
tagapag-ulat ang
atensy on/damdamin
ng mga kamag-
aral?
4. May sapat bang
kaugnay an ang
kasagutan sa
paksang tinalakay ?
5. Nakiisa ba ang
bawat kasapi ng
pangkat sa pagbuo
ng Gawain?
*Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat IV sa
Pangkat I – Sabayang Pagbigkas
*5 minuto ang ibibigay ng guro para sa
pagsasagawa ng gawain
*2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag-
uulat
F. PAG-UUSAP NG BAWAT PANGKAT HINGGIL
SA KANILANG PAKSA O GAWAIN
Katulad ng nakasaad sa inyong mga Task Card
kayo ay aking bibigyan ng 5 minuto upang
maisagawa ang aking iniatas na gawain sa bawat
pangkat.
G. PAG-UULAT NG BAWAT PANGKAT HINGGIL
SA KANILANG PAKSA O GAWAIN
Bibigyan ng 2 minuto hanggang 3 minuto ang
mga tagapag-ulat ng bawat pangkat upang
ipaliwanag sa lahat ang kanilang kasagutan sa
tanong na iniatas sa kanila ng guro.
Ipapaalala ng guro na mayroong siyang
inatasan upang magsilbing tagatala ng oras kung
sinunod ba o hindi ng bawat grupo ang
napagkasunduang “oras” sa pag-uulat.
*1 tunog ng bell – 2 minuto
*3 beses na pagtunog ng bell – 3 minuto
*Mababawasan ng puntos ang grupo na
lalagpas sa 3 minuto.
•1 segundo – 29 segundo – minus 0.50
•30 segundo – 59 segundo – minus 1
•1 minuto – bawas na 2 puntos sa kabuuang
marking makukuha ng grupo
H. PAGBIBIGAY NG REAKSIYON NG MGA
MAG-AARAL SA NARINIG
Kada tapos ng pag-uulat ng bawat pangkat ay
magbibigay ng reaksiyong ang bawat grupo sa
pangkat na iniatas sa kanila ng guro na kanilang
bibigyan ng puna ang ginawang trabaho.
•Isa-isang mag-uulat ang bawat
grupo.
•Pagsasabi ng komento ng
pinuno o kahit na sino sa grupo
hinggil sa isinagawang pag-uulat
ng ibang grupo.
I. FIDBAK MULA SA GURO
•Pagkatapos ng pagbibigay reaksiyon ng mag-
aaral, ang guro rin ay magbibigay ng fidbak hinggil
sa isinagawang pag-uulat ng bawat grupo.
J. PAGLALAHAT
Bilang isang mamayan, paano mo ipapakitaang
iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa mga
hayop? Gamitin ang “mathematical equation” na
nasa ibaba sa pagsasagot ng tanong na ito.
Sige nga mag-aaral W!
Magaling, mag-aaral W!
Sa aking palagay ay talagang alam na alam na
ninyo ang akdang pinag-aralan natin ngayong araw
na ito. Dahil diyan, kumuha na kayo ng bolpen at ¼
na bahagi ng papel sa inyong mga “bag.”
K. PAGTATAYA
Panuto: Tukuyin ang hinihingi sa bawat bilang.
Isulat sa ¼ na bahagi ng papel ang inyong
kasagutan.
1. Siya ang matalik na kaibigan ni Kibuka.
2. Ang may-akda ng “Ang Alaga.”
3. Pangunahing tauhan sa akdang “Ang Alaga.”
4. Hayop na inaalagaan ng pangunahing tauhan sa
“Ang Alaga.”
5. Kontinenteng pinagmulan ng “Ang Alaga.”
Mga Tamang Sagot:
1. Yosefu Mukasa
2. Barbara C. Kimenye
3. Kibuka
4. maitim na baboy
5. Aprika
Patataasin ng kamay at bibilingan ng guro ang
marking nakuha ng mga mag-aaral sa ibingay
niyang pagsusulit.
•Matimtimang nakikinig ang mga
estudyante.
•Magtataas ng kamay ang mga
mag-aaral upang masagot ang
tanong ng guro.
Mag-aaral W, bawasan (-) ng
mga tao ang pananakit na
ginagawa sa mga hayop,
dagdagan (+) ang mga opisina
na kumakalinga sa mga hayop
na nasusugatan gawa nating
mga tao at paramihin (x) pang
lalo ang mga batas na
magbibigay ng protekyon sa
mga ito.
•Tahimik na magsasagot ang
G10-Fortitude sa maikling
pagsusulit na ibinigay ng guro.
•Pagwawasto sa mga kasagutan
ng mag-aaral.
•Magtataas ng kamay ang mga
mag-aaral kapag ang numero na
sinabi ng guro ang nakuha
+ - x = Naipakita ang pagpapahalaga at
pagmamahal sa mga hayop
G10-Fortitude
5
4
3
2
1
0
Kabuuan
IV. GAWAING BAHAY
1. Panoorin ang “video clip” na matatagpuan sa
https://www.youtube.com/watch?v=ZDZaWgf_bk0.
At pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod
na katanungan:
a. Tungkol saan ang iyong napanood?
b. Paano naipakita ng tao ang pagmamahal sa
hayop?
c. Ano ang iyong naging damdamin sa panonood?
d. Makatwiran ba ang ginawang pagbabalik sa
alagang hayop sa lugar kung saan siya
nararapat? Bakit?
e. Sa palagay mo, ano ang maidudulot sa tao ng
pag-aalaga ng hayop?
Binigyang-pansin:
RHODORA L. CRUZ
Tagapangulo, Kagawaran ng Filipino
Sinang-ayunan:
MICHAEL A. GARROVILLAS
Punungguro I, GFINHS
nilang marka sa kaniyang
pinasagutan.
Inihanda ni:
MARICEL S. BORDEN
Guro sa Filipino 10
Demo ni dhang

More Related Content

What's hot

GRADE 9 TUNGGALIAN.pptx
GRADE 9 TUNGGALIAN.pptxGRADE 9 TUNGGALIAN.pptx
GRADE 9 TUNGGALIAN.pptxROSEANNIGOT
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralinar_yhelle
 
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)Modyul (Aginaldo ng mga Mago)
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)Aubrey Arebuabo
 
Pagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutayPagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutayCamille Tan
 
Pagsulat ng maikling kwento
Pagsulat ng maikling kwentoPagsulat ng maikling kwento
Pagsulat ng maikling kwentofrancis_ian
 
Halimbawa ng pagsasaling wika
Halimbawa ng pagsasaling wikaHalimbawa ng pagsasaling wika
Halimbawa ng pagsasaling wikaJennifer Baluyot
 
Pagpapalawak ng Pangungusap
Pagpapalawak ng PangungusapPagpapalawak ng Pangungusap
Pagpapalawak ng PangungusapMckoi M
 
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfpangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfReychellMandigma1
 
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)Michelle Aguinaldo
 
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)Eleizel Gaso
 
ang matanda at ang dagat.pptx
ang matanda at ang dagat.pptxang matanda at ang dagat.pptx
ang matanda at ang dagat.pptxPrincejoyManzano1
 
Aginaldo ng mga Mago
Aginaldo ng mga Mago Aginaldo ng mga Mago
Aginaldo ng mga Mago Al Beceril
 
Lesson Plan for Demo (Filipino)
Lesson Plan for Demo (Filipino)Lesson Plan for Demo (Filipino)
Lesson Plan for Demo (Filipino)Joeffrey Sacristan
 
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6JodyMayDangculos1
 
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxKaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxMyra Lee Reyes
 
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptxMga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptxKlarisReyes1
 

What's hot (20)

GRADE 9 TUNGGALIAN.pptx
GRADE 9 TUNGGALIAN.pptxGRADE 9 TUNGGALIAN.pptx
GRADE 9 TUNGGALIAN.pptx
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralin
 
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)Modyul (Aginaldo ng mga Mago)
Modyul (Aginaldo ng mga Mago)
 
Pagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutayPagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutay
 
Pagsulat ng maikling kwento
Pagsulat ng maikling kwentoPagsulat ng maikling kwento
Pagsulat ng maikling kwento
 
Maikling kuwento ppt
Maikling kuwento pptMaikling kuwento ppt
Maikling kuwento ppt
 
Halimbawa ng pagsasaling wika
Halimbawa ng pagsasaling wikaHalimbawa ng pagsasaling wika
Halimbawa ng pagsasaling wika
 
HELE NG ISANG INA.pptx
HELE NG ISANG INA.pptxHELE NG ISANG INA.pptx
HELE NG ISANG INA.pptx
 
Pagpapalawak ng Pangungusap
Pagpapalawak ng PangungusapPagpapalawak ng Pangungusap
Pagpapalawak ng Pangungusap
 
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfpangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
 
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
 
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)
Mullah Nassreddin (Anekdota mula sa Persia/ Iran)
 
ang matanda at ang dagat.pptx
ang matanda at ang dagat.pptxang matanda at ang dagat.pptx
ang matanda at ang dagat.pptx
 
Aginaldo ng mga Mago
Aginaldo ng mga Mago Aginaldo ng mga Mago
Aginaldo ng mga Mago
 
Lesson Plan for Demo (Filipino)
Lesson Plan for Demo (Filipino)Lesson Plan for Demo (Filipino)
Lesson Plan for Demo (Filipino)
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6
Filipino 10-q3-modyul2-week2-igaya anamaria-6
 
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxKaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
 
Editoryal o pangulong tudling
Editoryal o pangulong tudlingEditoryal o pangulong tudling
Editoryal o pangulong tudling
 
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptxMga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
 

Similar to Demo ni dhang

PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULAPAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULARosalie Orito
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxobadojosie40
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxrecyann1
 
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptx
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptxGrade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptx
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptxloidagallanera
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMejayacelOrcales1
 
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7Rosalie Orito
 
FIL10-Q3-MODYUL3.pdf
FIL10-Q3-MODYUL3.pdfFIL10-Q3-MODYUL3.pdf
FIL10-Q3-MODYUL3.pdfDeanCarsula
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxJanetteJapones1
 
1st Quarter Aralin 8.pptx
1st Quarter Aralin 8.pptx1st Quarter Aralin 8.pptx
1st Quarter Aralin 8.pptxLEIZELPELATERO1
 

Similar to Demo ni dhang (20)

Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULAPAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
 
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptx
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptxGrade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptx
Grade 6 PPT_ESP_Q1_W8.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7
Mahabang banghay ng pagtuturo sa Filipino7
 
Demo for ed12
Demo for ed12Demo for ed12
Demo for ed12
 
Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1 Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1
 
FIL10-Q3-MODYUL3.pdf
FIL10-Q3-MODYUL3.pdfFIL10-Q3-MODYUL3.pdf
FIL10-Q3-MODYUL3.pdf
 
Q4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptxQ4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptx
 
Masayang Mundo ng Filipino - Kinder
Masayang Mundo ng Filipino - KinderMasayang Mundo ng Filipino - Kinder
Masayang Mundo ng Filipino - Kinder
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
 
1st Quarter Aralin 8.pptx
1st Quarter Aralin 8.pptx1st Quarter Aralin 8.pptx
1st Quarter Aralin 8.pptx
 
Revised banghay
Revised banghayRevised banghay
Revised banghay
 

More from Lily Salgado

Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1
Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1
Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1Lily Salgado
 
Report mo sa wikang kapampangan
Report mo sa wikang kapampanganReport mo sa wikang kapampangan
Report mo sa wikang kapampanganLily Salgado
 
Panitikan ni dhang
Panitikan ni dhangPanitikan ni dhang
Panitikan ni dhangLily Salgado
 
Tuklasin g10 Aralin 1.1
Tuklasin g10 Aralin 1.1Tuklasin g10 Aralin 1.1
Tuklasin g10 Aralin 1.1Lily Salgado
 

More from Lily Salgado (6)

Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1
Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1
Sir bias ni dhang, lourdes at janice badjao 1
 
Report mo sa wikang kapampangan
Report mo sa wikang kapampanganReport mo sa wikang kapampangan
Report mo sa wikang kapampangan
 
Ito ang report mo
Ito ang report moIto ang report mo
Ito ang report mo
 
SEDP ni dhang
SEDP ni dhangSEDP ni dhang
SEDP ni dhang
 
Panitikan ni dhang
Panitikan ni dhangPanitikan ni dhang
Panitikan ni dhang
 
Tuklasin g10 Aralin 1.1
Tuklasin g10 Aralin 1.1Tuklasin g10 Aralin 1.1
Tuklasin g10 Aralin 1.1
 

Recently uploaded

FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...Gerlyn Villapando
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxSundieGraceBataan
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxMaestroSonnyTV
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxVielMarvinPBerbano
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 

Recently uploaded (20)

FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 

Demo ni dhang

 • 1. Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A (CALABARZON) Sangay ng Rizal GURONASYON FOUNDATION INC. NATIONAL HIGH SCHOOL National Road Bilibiran, Binangonan, Rizal DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 10 ika-14 ng Disyembre 2017 (Huwebes) G10-Fortitude 7: 00 ng umaga – 8: 00 ng umaga I. LAYUNIN Sa loob ng 60 minutong aralin sa Filipino 10, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Naihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa’t isa. (F10PT-IIId- e-79) b. Naiuugnay ang mga pahayag sa lugar, kondisyon ng panahon at kasaysayan ng akda. (F10PB-IIId-e-83) c. Mapanuring naihahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sarili, panlipunan at pandaigdig. (F10PS-IIId-E-81) II. PAKSANG ARALIN Paksa: Ang Alaga (Maikling Kuwento mula sa East Africa) ni Barbara Kimenye Isinalin sa Filipino ni Magdalena O. Jocson Uri ng Teksto: Naglalarawan Sanggunian: Modyul para sa Mag-aaral Filipino (Panitikang Pandaigdig), dd. 291-295 Mga Kagamitan: USB, TV, remote, bayong, supot, colored papers, gunting, pandikit, cartolina, double adhesive tape, larawan ng mga alagang hayop, video clip ng “Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig” Iba pang Kagamitang Panturo: http://www.gmanetwork.com/news/video/unangbalita/203397/maling-paniniwala- tungkol-sa-mga-pusa-at-tamang-pag-aalaga-sa-mga-ito-itinuro-sa-isang-cat- show/video/ *Bawat hayop ay may karapatan sa mundong ating kinabibilangan. III. YUGTO NG PAGKATUTO (LINANGIN 1) – Ikatlong Araw Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Panimulang Gawain 1. Panalangin Magsipagtayo ang lahat para sa ating panalangin ngayong umaga na ito. Sabay-sabay nating wikain ang dasal na nakasulat sa inyong TV screen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan Dakilang pinagmulan ng lahat at Siyang tamang daan Nawa’y tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya At buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga
 • 2. 2. Pagbati Magandang umaga G10-Fortitude! Maaari na kayong magsipag-upo klas pero siguraduhin na pinulot ninyo ang kalat sa inyong paligid. 3. Pagtala ng Liban Isa-isang tatawagin ng guro ang mga pinuno ng bawat pangkat upang i-ulat ang liban sa kanilang grupo. May lumiban ba sa araw na ito? Pangkat Maute – Adones Pangkat Banana Rocks – Bea Pangkat Swag – Charlton Pangkat Yokai – Josephine Dahil wala o kakaunti lamang ang liban sa inyo ngayong araw na ito. Nararapat lamang na bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng “Pag-ibig Klap.” nagawang pagkakasala sa Iyo at sa aming kapwa Gabayan ninyo po kami sa aming mga Gawain sa araw- araw Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay Habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan At para sa ikararangal ng aming Paaralan at bansang Pilipinas Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga din po Ma’am Dhang at mga panauhin. Opo ma’am! (Bago umupo ang mga mag-aaral ay titignan muna nila ang kanilang paligid at pupulutin ang kalat na kanilang makikita.) Malugod ko pong ibinabalita sa inyong lahat na walang liban sa aming pangkat ngayong araw na ito. Ako po ay nalulungkot na sabihin sa inyong lahat na may 2 liban po sa aking pangkat ngayong umaga na ito. At sila po ay sina _____ at _____. Gagawin ang “Pag-ibig Klap” na natutuhan sa guro. I-tap ang kanilang mga lap ng tatlong beses pagkatapos ay ilalagay sa kanang bahagi ng kanilang mga mukha ang kanilang mga nakatiklop na kamay. Gagawi ulit ang pag-tap ng tatlong beses sa kanilang mga hita ngunit ilalagay naman ang mga nakatiklop nilang
 • 3. 4. Balik-Aral Tignan ninyo ang punong nasa inyong harapan. Ano ang inyong napuna sa mga bunga ng puno? Tumpak! Alam ninyo ba mga anak na si Adam ang may- ari ng puno na iyan. Upang siya ay hindi na malungkot pa kailangan tulungan natin siyang hanapin ang kaniyang mga nawawalang mansanas. Kailangan nating laruin ang aktibidad na may pamagat na “Hanapin Natin ang mga Nawawalang Mansanas ni Adam.” Tignan ninyo ang ilalim ng inyong mga upuan. Kanina noong oras ng inyong recess ay may mga cue card akong inilagay sa inyong mga arm desk. Ang mga mag-aaral na may natagpuan na cue card sa kanilang arm desk ang siyang maglalaro sa ating aktibidad. Sabi sa panuto ng ating laro bago sumagot ang manlalaro ay kailangan na basahin muna niya ang katanungan. Kung para sa kaniya ang pahayag ay wasto, sasabihin niya sa buong klase ang mga salitang “BABY SHARK.” Kung sa palagay naman niya na ito ay mali, “DOO DOO DOO DOOO” ang salitang kaniyang wiwikain. Klas, simulan na natin ang ating laro. _____, ang magsasagot sa tanong bilang isa. _____, basahin mo na ang tanong. kamay sa kaliwang bahagi ng kanilang mga mukha. Tatlong beses ulit na i-tap ang kanilang mga hita at pagkatapos habang sinasabi ang salitang “love” ay mahinang tinatapik ng mga mag- aaral ang kanilang mga balikat gamit ang magka-krus nilang mga kamay. Huling tatlong beses na pag-tap sa kanilang mga hita at sila ay magpa-flying kiss at pagtapos ay sasabihin ang “Mwuahh!” Ma’am Dhang, ang mga bunga po ng puno ay isa-isang nawala dahil kinuha ng isang pagong. Sige po ma’am. Pero, paano po natin iyon gagawin? Tahimik na titignan ng mga mag- aaral kung may nakadikit na Cue Card sa ilalim ng kanilang arm desk. May limang (5) mga mag- aaral na makakakita ng cue card sa kanilang arm desk. Tanong #1 (Mag-aaral A) Ang Maikling Kuwento ay likha ng bungang isip na hango sa
 • 4. Magaling _____! May tama ka! _____, basahin at sagutan mo na ang ikalawang bilang. Mahusay! Bigyan ‘yan ng chips! Para sa tanong # 3 ang magsasagot ay si _____. Ok, ____ paki basa na ang tanong ng malakas. Nice try _____. Bawi ka na lamang next time. Sino ang makapagsasabi ng tamang sagot. Yes, ____. Pasok sa banga ang sagot mo mag-aaral A. Dumako na tayo tanong #4. ____, sagutan at basahin mo na ito. Tama ka ____! Klas, bigyan natin siya ng “Nanay Dionisia’s klap.” Ok klas, pakinggan na natin ang sagot ni ____ sa huling katanungan. Pak na pak ang iyong sagot ____. Bigyan natin siya ng 3 bagsak klas. isang bahagi ng buhay na tunay na nangyari o maaaring mangyari. (BABY SHARK O DOO DOO DOO DOO) Sagot: BABY SHARK Tanong #2 (Mag-aaral B) Kakaunti lamang ang tauhan ng maikling katha o kuwento bagama’t laging may pangunahing tauhan. (BABY SHARK O DOO DOO DOO DOO) Sagot: BABY SHARK Tanong #3 (Mag-aaral C) Tinutukoy sa tagpuan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sagot: BABY SHARK • Mag-aaral D Ang tamang sagot po ma’am ay DOO DOO DOO DOO. Tanong #4 (Mag-aaral E) Sa kasukdulan nagwawakas ang tunggalian.Pinakamasidhing pananabik ang madarama ng mga mambabasa sa bahaging ito sapagkat dito pagpapasyahan ang kapalaran ng pangunahing tauhan sa kuwento. Sagot: BABY SHARK G10-Fortitude 3 palakpak, 3 padyak! Ang galing! galing! Tanong #5 (Mag-aaral F) Panimula, Tunggalian, Kasukdulan, Kakalasan at Wakas ang limang bahagi ng banghay ng isang maikling kuwento. Sagot: BABY SHARK Papalakpak ng 3 beses ang lahat ng mga mag-aaral.
 • 5. B. PAGGANYAK Tatanggalin ng guro ang takip ng mga bayong na ipinuwesto niya sa harapan at sasabihin na ang tatlong (3) estudyante na matatalo sa larong “Dampi, Haplos at Huli” ang siyang maglalaro sa “Bayong o Nganga.” Sasabihin ng guro na kailangan na gumawa ng bilog ang mga estudyante sa laro na ito. Ipapakita ng guro ang mga dapat na gawin ng mag-aaral kapag sinabi niya ang mga salitang “Dampi, Haplos at Huli. Paano nga ba laruin ang “Nganga o Laman ng Bayong?” Ganito yun: 1. Ang tatlong (3) mag-aaral na natalo sa larong “Dampi, Haplos at Huli ay pupunta sa gitna ng bilog. 2. Kapag napili na ang mga manlalaro, sila ay tatapat sa bayong na ibig nila. 3. Kapag ang lumabas sa TV Screen ay ang larawan ng hayop na kanilang tinapatan. Ang ibig sabihin nito sila na ang masasagot sa katanungan ng guro. 4. Babasahin ng malakas ng manlalaro ang tanong bago nila sabihin ang kanilang sagot. 5. Kapag wasto ang sagot ng manlalaro ay makukuha niya ang laman ng bayong. Subalit kung mali ang kaniyang naging kasagutan ay “Nganga” ang makukuha niya mula sa guro. Tatawag ang guro sa mga estudyante na hindi kasali sa laro na makakasagot ng tama sa tanong ng guro. G10-Fortitude, handa na ba kayong maglaro ng “Nganga o Laman ng Bayong?” Lalabas ang larawan ng aso sa TV Screen. Uy mag-aaral G ikaw ang unang magsasagot. Paki basa mo nga ang tanong Ano ang iyong sagot estudyante G sa tanong na iyong binasa? •Gagawa ng bilog ang mga mag-aaral. •Maglalaro ang mga mag-aaral batay sa sinabi ng guro. •Mataimtim na makikinig ang mga mag-aaral sa patakaran ng laro na tinatalakay ng guro. Opo, Ma’am Dhang! Mag-aaral G: Kailangan ba talagang magpaturok ng anti- rabies kung nabakunahan naman ang aso? Oo o Hindi? Mag-aaral G, depende po ma’am. Kung hindi naman po malaki ang kagat ng aso sa tao at kilala niya ang aso at sigurado siyang ang aso ay naturukan ng anti-rabies ay hindi na po niya
 • 6. May point ka sa sagot mo mag-aaral G. Mananayaw 1, ibigay na ang premyo ni mag-aaral H dahil nagalingan ako sa kaniyang sagot. Oh klas, ang larawan ng hayop na lumabas sa TV screen ay ang tinapatan na bayong ni mag-aaral H Sige ikaw naman mag-aaral H ang magsasagot sa aking tanong. Pero maya-maya mo na siya gawin. Dahil kailangan mo munang manood ng mabuti sa video clip na aking inihanda tungkol sa mga pusa. (Papanoorin ng mga mag-aaral ang video clip na nasa ibaba.) Mag-aaral H, ayon sa ating napanood magbigay ka ng isang dapat na maunawaan ng mga taong mahilig mag-alaga ng pusa. G10-Fortitude, tama ba ang kasagutan ni mag- aaral H? Ibibigay na ng guro ang kaniyang premyo. ` Isa na lamang ang natitirang bayong at ito ay tinatapatan ni mag-aaral I. Mag-aaral I at G10-Fortitude, dito naman natin masusukat ang husay ng inyong mga tainga. Dahil upang makapagsagot ng tama ang kaklase ninyo na si _____ ay kailangan niya munang makinig sa babasahin kong bahagi ng ulat na lumabas sa diyaryong “Philippine Star.” kailangan na magpabakuna pa. Pero kung hindi naman po ay kailangan niyang magpabakuna talaga kung gusto niya pang mabuhay. Opo, Gng. Borden. •Manonood ng tahimik ang mga mag-aaral. Ma’am Dhang, ang mga pusa ay kung saan-saan umiihi. Opo, Gng. Borden! Opo ma’am.
 • 7. Babasahin ng malakas ng guro ang laman ng cue card. Cue Card Ang tanong klas, Ayon sa aking binasa, anong batas ang nilikha upang maprotektahan ang mga hayop? Ano ang iyong sagot mag-aaral I? Tama ba ang sagot ni mag-aaral I? Ang galing naman ni mag-aaral I, bigyan nga natin siya ng 5 bagsak sa kaniyang naging kasagutan. Ngayon naman ay gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang nag-aalaga ng aso sa inyong mga bahay? eh ang pusa? baboy? Sige gusto ko naman na sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng hayop na idinikit ko sa bayong na ito? Anong sagot mo mag-aaral J? Tsek na tsek ang sagot mo mag-aaral J. Makikinig ng mabuti at tahimik ang mga mag-aaral sa pagbabasa na ginagawa ng guro. Mag-aaral I, ma’am Dhang Animal Welfare Act of 1998 po o Republic Act of 8485. Opo ma’am! Magtataas ng kamay ang mag- aaral na may alaga ng mga nabanggit na hayop. Magtatas ng kamay ang mga estudyante at matatawag ng guro si Mag-aaral J upang sagutin ang tanong ng guro. Ma’am, baboy po. (Mag-aaralJ) Nilikha ang Republic Act of 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 para maprotektahan ang mga hayop. Sa ilalim ng batas, ang pagmamalupit at pagtorture sa mga hayop ay isang criminal act. Makukulong ng anim na buwan at pagmumultahin ng P 1, 000 ang mga magmamalupit sa hayop. http://www.philstar.com/opinyon/796759/e ditoryal-animal-welfare-act-dagdagan-ng- pangil
 • 8. Ngayon klas meron ba sainyo ang may alagang mga baboy sa inyong mga tahanan. Ayyyyy _____ para ka palang si Kibuka eh. Tumingin kayo sa ating TV. Makikita ninyo diyan si Kibuka kasama ang alaga niyang baboy. Si Kibuka ay ang pangunahing tauhan sa tekstong may pamagat na _____? Yes, mag-aaral M. Tumpak, mag-aaral M. Talagang ginawa nga ninyo ang Gawaing Bahay na sinabi ko sainyo kahapon. Sige, ngayon naman sino ang sumulat ng “Ang Alaga?” Ikaw naman ang sumagot mag-aaral N! Magbibigay ng mahahalagang impormasyong ang guro patungkol kay Barbara Kimenye na siyang sumulat ng akdang pag-aaralan. Ngayon na nabatid ninyo na ang iilang mahalagang impormasyon tungkol sa may-akda ng “Ang Alaga.” Gusto ko naman sabihin ninyo sa akin kung anong akdang pampanitikan kaya ang “Ang Alaga?” Yes, mag-aaral O. Tama mag-aaral O! Ang Alaga ay isang halimbawa ng Maikling Kuwento at ito ay nagmula sa East Africa. Kaya ito ay kailangan na isalin sa wikang Filipino upang maunawaan ng mga mag- aaral na Pilipino. Sino ang tagapagsalin ng “Ang Alaga?” Yes, mag-aaral P? C. PAGTALAKAY Magaling mag-aaral P! Ngayon naman ay tatalon na tayo sa hinandang dula-dulaan ng “Ang Alaga” ng Pangkat _____. Kayo ay aking inaasahan na manonood ng mabuti at tahimik. Dahil pagktapos ng kanilang dula-dulaan ay magkakaroon tayo ng Pangkatawang Gawain hinggil doon. Handa na ba kayong manood, G10-Fortitude? Lights…. Ang Alaga ni Barbara Kimenye Isinalin sa Filipino ni Prof. Magdalena O. Jocson Naniniwala si Kibuka na hindi para sa kaniya ang pagreretiro. Isa siyang mapagkakatiwalaang kawani sa Ggogombola Headquarters. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ang sumunod na pangyayari sa likod ng maitim na kulay ng kaniyang buhok, may Maaaring may sumagot na oo at wala sa tanong ng guro. Titingin sa TV ang mga mag- aaral. Mag-aaral M, ma’am, “Ang Alaga” po. Mag-aaral N, Gng. Borden si Barbara Kimenye po! Tahimik na makikinig ang mga estudyante sa guro. Mag-aaral O, maikling kuwento po ma’am. Mag-aaral P, ma’am si Prof. Magdalena O. Jocson po. Lights…Camera…Action… (Sabay-sabay na sasabihin ng mga mag-aaral) •Tahimik na panonoorin ng mga estudyante ang inihandang dula- dulaan ng Pangkat _____ ukol sa “Ang Alaga.”
 • 9. pensiyon na siya, may Sertipiko ng Serbisyo, at wala ng trabaho. Sa pagkaretiro niya, nag-aalala pa rin siya kung paano ginagawa sa kasalukuyan ang dati niyang trabaho. Minsan, ipinatawag siya sa dati niyang tanggapan upang tingnan kung kailangan ng kaniyang kapalit ang payo at tulong. Hindi siya makapaniwala sa nadatnan niyang makalat na mga papeles at napatunayan niya ang kawalan ng kaayusan. Sa buong paligid ng tanggapan, nagkalat din ang iba’t ibang papeles, maging ang mga kompidensiyal na papeles na hindi dapat makita ng kung sino-sino ay nababasa na ng lahat. Sa ganitong sitwasyon tila walang pakialam habang napaliligiran ng ilang babae. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni Kibuka. Ngayon, gugugulin niya ang kaniyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansanda na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano sa kaniyang haharapin. Nagkataon pa na ang matalik niyang kaibigan na si Yosefu Mukasa ay nasa Buddu Country para sa pagnenegosyo. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang. Paulit-ulit niya itong naiisip habang nag-iinit ng tubig para sa iinuming tsaa. Sa ganoong sitwasyon, nakarinig siya ng tunog ng paparating na kotse. Sabik niyang tinungo ang pinto ng bahay upang alamin kung sino ang dumating. Siya ang pinakamatanda sa kaniyang mga apo, mataas, payat, at kaboses ni Kibuka. Masayang-masaya si Kibuka habang nanginginig na niyakap ang apo. “Napakagandang sorpresa! Tuloy ka mahal kong apo, tamang-tama naghanda ako ng maiinom na tsaa.” “Lolo, sandal lang po ako. Hindi po ako magtatagal. Tiningnan ko lamang po ang katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng pasalubong.” “Napakabuti mo, aking apo. Ang biglang pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong ikinatutuwa.” Dahil dito, nabaligtad na lahat ang hindi niya magagandang naiisip tungkol sa buhay, puno na siya ng kapanabikan.” “Isang biik ang pasalubong kop o sa inyo mula sa Farm School. Hindi na siya mapakain doon at naisip ko nab aka gusto ninyong mag-alaga nito.” Kinuha ng apo ni kibuka ang itim na biik. Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya nakakita ng napakaliit na biik. Sampung minute ang ginugol niya para tingnan ang kabuuan ng biik: ang mapupungay na mata, mga kuko sap aa, at pagwagwag ng buntot. Masayang nagpaalam si
 • 10. Kibuka sa apo at habang kumakaway siya rito, sumiksik naman sa kaniyang dibdib ag biik. Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa Markansas ang biik at kakausapin si Miriami na ihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa hapunan para sa pag-uwi ni Yosefu. Nagdalawang-isip si Kibuka para sa planong gagawin sa biik sapagkat sunod nang sunod ang biik at bawat pag-upo niya laging nasa paanan niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Parang taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka. Pagdating ng gabi, biglang maiisip ni Kibuka na pakainin ang biik ng tiring pagkain sa sarili niyang pinggan, bukod pa sa talagang kinakain niyon. Pagkalipas ng ilang araw, lumalaki na ang biik, malakas nang kumain at kailangang manguha ng matoke si Kibuka sa mga kaibigan at kapitbahay. Nalaman na sa buong Kabzanda na may alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng matoke para sa alaga niyang baboy sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig na malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala ng mga matoke. Nagiging dahilan iyon upang makita at makipaglaro sila sa alagang baboy ni Kibuka. Para na nilang kamag-anak ito na sinusundan at inaalam ang paglaki nito. Ito lamang ang baboy na napakalinis dahil naaalagaan ito nang maayos. Dahil dito, pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kaniyang paanan bagaman ingat na ingat siya na malaman ito ng kaniyang mga kapitbahay. Naging mabilis ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa maayos na kapaligiran at higit sa lahat, napamahal na iyon kay Kibuka. Sa paglipas ng mga lingo, habang lumalaki ang alagang baboy, maraming problema ang dumarating. Halimbawa, kailangan nan ang mas maraming pagkain at hindi naman ganoon karami ang makukuha sa mga kapitbahay kaya kapag wala nang makain ang baboy, pupunta ito sa shamba ng mga kapitbahay at kakainin ang tanim na mga gulay at kape. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang mga pagkain maibigay lamang sa alagang baboy. Hindi na rin gusto ni Kibuka na natutulog sa kaniyang paanan ang alagang baboy gaya noong biik pa lamang ito. Ngayon, napakalakas niyong maghilik na nakapagpapapuyat kay Kibuka. Isang mabigat na desisyon na hindi na magtatagal ay ilalabas na niya ang alagang baboy at itatali na lamang sa puno. Kung sino kaya ang magdurusa, si Kibuka o kaniyang alagang baboy ay mahirap na sagutin. Walang malayang alagang baboy at si Kibuka lamang ang makapagsasabi.
 • 11. Sa araw, malayang nakagagala pa ang baboy, bagaman laging nahuhulog sa ilog. Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa Kalansada. Karaniwang naliligo o nagtatampisaw ang mga taga-Kalansada sa nasabing ilog. Minsan, umuulan, malakas ang agos ng tubig na maaaring madala nito ang isang bata. Ibig na ibig ng alagang baboy na magtampisaw rito. Naglaro sa imahinasyon ni Kibuka nab aka paglaruan ang alagang baboy ng mga batang naglalaro na maaaring hulihin at dalhin sa gitna ng ilog at lunurin ang baboy. Para hindi ito mangyari, tuwing magdidilim na, pinapasyal niya ang alagang baboy na kinasanayan nang makita ng mga taga-Kalansada at tanging hindi mga tagaroon ang tila nagugulat sa ginagawa niyang pagpasyal sa alagang baboy habang may tali ito. Naging magandang ehersisyo ito ni Kibuka dahil sa pananakit ng kaniyang mga kalyo na sa bawat hakbang niya upang masiyahan ang alagang baboy ay katumbas naman ng labis na sakit ang dulot sa kaniya na halos ikaiyak niya. Sinabi niya kay Daudi Kulubya na nagmamalasakit sa papilay-pilay niyang lakad na nasisiyahan naman siya sa ginagawa niya sa alagang baboy. Masaya siyang uuwi at ibababad ang mga paa sa isang palanggana ng mainit na tubig ng isang oras. Hindi na niya iisipin ang pananakit ng kaniyang mga kalyo. Gaano pa katagal ang ganitong sitwasyon? May mga pagkakataon na kinakausap ni kibuka ang ilang kilala niyang bumibili ng alaga niyang baboy. Ngunit ang pagmamahal sa alagang baboy ang namamayani kay Kibuka kaya hindi niya ito maipagbibili dahil para na rin itong pagtataksil sa alaga. Isang araw, habang papunta si Kibuka sa Sagradong Puno at habang naghahalukay sa kumpol ng mga sanga ang alagang baboy, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Si Kibuka, ang alagang baboy, at ang drayber ng isang motorsiklo ay tumilapon sa iba’t ibang direksiyon. Nasagasaan sina Kibuka at alagang baboy ng isang motorsiklo. Nang magkamalay na siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kaniyang katawan maliban sa isang balikat na sumasakit at dugo sa mga kamay niya. Nakilala niya ang drayber na si Nathaniel Kiggundu na tila hindi naman gaaanong nasaktan. Inalis niya ang mga damong nakatabon sa kaniyang mukha at makikita ang mahabang punit ng pantalon sa tapat ng isa sa kaniyang tuhod. Mula sa kung saan, narinig nila ang napakalakas na iyak ng alagang baboy ni Kibuka at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Pagdating nila, ay umiiyak ang baboy dahil sa pagkakaipit ng leeg nito at namatay na. Totoong nakasama kay
 • 12. Kibuka ang aksidente na nag-iwan sa kaniya ng kondisyong walang katiyakan. Habang nakaupo siya sa tabi ng namatay na alagang hayop, iniisip niya ang kasunod na mga pangyayari. Marami nang taong nag-uusyoso, titingnan si Kibuka at namatay na alagang hayop at pagkatapos ang motorsiklo naman ang kanilang titingnan. Dumating si Musisi, ang Hepe ng Ggogombola. Kinuha ang pahayag ni Kiggundu at pagkatapos nilapitan si Kibuka at pinipilit na isakay sa kaniyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya. “Sir, mukhang hindi pa maganda ang lagay ninyo, bukas na lang kayo kukunan ng pahayag. Magpahinga muna kayo.” “Pero hindi ko maaaring iwanan ang namatay kong alagang baboy.” “Maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung puputol-putulin na ito ng matadero dahil hindi na ito maaaring magtagal sa klase ng klima ngayon.” Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ni Kibuka na kainin ang alagang hayop. Iniisip niya kung saang bahagi ng shamba ililibing ang alagang hayop. Sinabi niya na ang pagkain ng isang napamahal na alaga ay isang barbarong Gawain. Naiisip niya na naghuhukay na siya ng paglilibingan ng alaga. Natitiyak niyang hindi siya tutulungan ng mga taga-kalsada na gawin ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi magkaroon ng bahagi ang kaniyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Dinala sa Ggogombola Headquarters ang nasabing alaga ni Kibuka at ipahahati-hati ito sa askaris na naroon. Sinuman ang may gusting kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag- ikapito ng gabi, ayon kay Musisi na siya nang nag- asikaso sa namatay na baboy. Sa pagbalik ni Kibuka sa kaniyang tahanan, ginamot niya ang kaniyang balikat ng gamot na karaniwang ginagamit niya sa anumang sakit na nararanasan niya. Umupo sandal habang umiinom ng tsaa. Maaga siyang natulog at nagising sa magandang sikat ng araw. Nasabi niya sa kaniyang sarili na ito ang pinakamaganda niyang pagtulog at nasiyahan siya pagkatapos ng maraming buwan na nagdaan. Dumating si Musisi habang papaalis na si Kibuka upang tingnan kung ang pata ng alaga niyang baboy ay nadala kay Yosefu Miriamu. “Hindi pa, Sir, ngayon ko pa lamang dadalhin doon, ibig ba ninyong sumabay na sa akin pagpunta roon?” Pumayag si Kibuka na makisabay. Tinanggihan naman niya ang laman ng baboy na dinala sa kaniya ni Musisi.
 • 13. “Sa iyo na iyon, anak, hindi ako mahilig kumain ng baboy.” Kinuha ni Miriamu ang pata ng baboy at ang interes naman ni Yosefu ay ang mga detalye ng aksidenteng naranasan ni Kibuka. Pinilit ni Yosefu at Miriamu na mananghalian sa kanila ang dalawa. Ngunit kailangan dumalo sa isang pulong ni Musisi sa Mmengo, kaya si Kibuka na lamang ang iniwan. Maraming napag-usapan sina Kibuka at Yosefu. Matagal silang hindi nagkita kaya magiging masarap ang pagkain nila ng pananghalian. “Talagang napakahusay mong magluto, Miriamu,” wika ni Kibuka habang naglalagay ng maraming pagkain sa kaniyang pinggan.” “May ilang sandal na nalulungkot siya sapagkat alam niya na karne ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinain ito. Ngunit sandal lamang ito at patuloy pa rin niyang nilalagyan ng karne ang kaniyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at alam niya na hindi na siya maglalakad tuwing hapon at sa halip makakatulog na siya nang maayos. Grabeh! Ang galing talaga ng Pangkat _____. D. PAGLINANG NG TALASALITAAN Paki tanggal mo nga ang takip ng aking pocket chart dahil tayo ay magsasagot na sa mga katanungan sa Gawain 4: Paglinang ng Talasalitaan sa pahina 295. Pakibasa mo nga ang panuto _____. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salitang may salungguhit. Pagkatapos, gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. Isulat sa ipamimigay na metacards ng guro ang inyong mga kasagutan. Kung ang inyong sagot ay ukol sa kahulugan ng mga salitang may salungguhit ay ilagay ito sa ikalawang hanay ng Pocket Chart. At sa ikatlong hanay naman ang para sa mga sariling pangungusap. 1. Ngayon, gugugulin niya ang kaniyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansanda. 2. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang mga pagkain maibigay lamang sa alaga niyang baboy. 3. Karaniwang nagtatampisaw ang mga taga- Kalansanda sa ilog. 4. Ang pagmamahal sa alagang baboy ang namamayani kay Kibuka kaya hindi niya ito maipagbibili. 5. Si Kibuka, ang alagang baboy at drayber ng isang motorsiklo ay tumilapon sa iba’t ibang direksiyon. Mag-aaral Q, Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salitang may salungguhit. Pagkatapos, gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. Isulat sa ipamimigay na metacards ng guro ang inyong mga kasagutan. Kung ang inyong sagot ay ukol sa kahulugan ng mga salitang may salungguhit ay ilagay ito sa ikalawang hanay ng Pocket Chart. At sa ikatlong hanay naman ang para sa mga sariling pangungusap.
 • 14. 6. Habang naghahalukay sa kumpol ng mga sanga ang alagang baboy, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Bibigyan ng guro meta cards at pentel pen ang mga mag-aaral na ibig sumagot sa Gawain 4. 1 hanggang 2 minuto lamang ang ibibigayng guro sa mga mag-aarl upang makapagsagot ng tama sa aktibidad. SALITANG MAY SALUNGGUHIT KAHULUGAN PANGUNGUSAP 1. gugugulin 2. naninimot 3. nagtatampisaw 4. namamayani 5. tumilapon 6. naghahalukay Wow! Tama ang inyong mga sagot sa ating Pocket Chart. Ang galing talaga ng G10-Fortitude. E. PANGKATANG PAGSUSURI Ngayon naman ay gusto kong malaman kung talagang naunawaan ninyo ang tekstong “Ang Alaga.” Kayo ay hahatiin ko sa apat na pangkat. At ang pinuno ng bawat pangkat ay bubunot sa Task Cards na aking hawak-hawak. Klas, ang panuto, katanungan at rubriks ng ating Pangkatang Gawain sa araw na ito ay mababasa ninyo sa Task Card na mapipili ng mga pinuno ninyo. TASK CARD 1 Tanong: Batay sa mga pangyayari sa akda, paano mo ilalarawan ang isang alaga nang may pagpapahalaga? Gamitin ang Grapikong Representasyon sa ibaba sa pagsasagot sa tanong. •Magtataas ng kamay ang mga mag-aaral na ibig magsagot sa Gawain 4: Paglinang ng Talasalitaan sa pahina 259. •Pagkalipas ng 1 o 2 minuto ay isa-isa nang ilalagay ng mga mag-aaral ang kanilang sagot sa Pocket Chart. •Magbubunutan ang pinuno ng bawat grupo upang malaman kung anong “Task Card” ang sasagutan ng kanilang pangkat. •Sa loob ng 5 minuto ay magtutulungan ang mga miyembro ng bawat pangkat sa pagsasagot sa katanungan na nakasaad sa “Task Card.” •Ang pag-yell ng grupo ang magiging “signal” ng guro na tapos na at nakahanda na para sa Oras ng Pag-uulat ang pangkat na nagyell. •Kapag ang lahat ng grupo ay nakapagyell na ang ibig sabihin nito ay handa na ang lahat upang i-ulat ang kasagutan ng bawat pangkat sa mga katanungan ng guro tungkol sa akdang “Ang Alaga.”
 • 15. Rubrik Para sa Pangkatang Gawain: Pangkat I – Bigyan ng angkop na marka ang bawat pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang gawain. BATAYAN PANGKAT 1 PANGKAT 2 PANGKAT 3 PANGKAT 4 1. Kasiy a-siy a ba ang ginawang pag- uulat? Pagpapaliwanag ng tagapag-ulat? 2. Mahusay bang nakasunod sa ipinagawa ng guro ang pangkat? 3. Napukaw ba ng tagapag-ulat ang atensy on/damdamin ng mga kamag- aral? 4. May sapat bang kaugnay an ang kasagutan sa paksang tinalakay ? 5. Nakiisa ba ang bawat kasapi ng pangkat sa pagbuo ng Gawain? *Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat I sa Pangkat II – Pagtula *5 minuto ang ibibigay ng guro para sa pagsasagawa ng gawain *2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag- uulat TASK CARD 2 Tanong: Magsaliksik upang maibigay ang hinihingi sa grapikong representasyon. Isa-isahin ang mga pahayag sa akda na may kaugnayan sa sumusunod: LUGAR KONDISYON NG PANAHON KASAYSAYAN NG AKDA Rubrik Para sa Pangkatang Gawain: Pangkat II – Bigyan ng angkop na marka ang bawat pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang gawain. BATAYAN PANGKAT 1 PANGKAT 2 PANGKAT 3 PANGKAT 4 1. Kasiy a-siy a ba ang ginawang pag- uulat? Pagpapaliwanag ng tagapag-ulat?
 • 16. 2. Mahusay bang nakasunod sa ipinagawa ng guro ang pangkat? 3. Napukaw ba ng tagapag-ulat ang atensy on/damdamin ng mga kamag- aral? 4. May sapat bang kaugnay an ang kasagutan sa paksang tinalakay ? 5. Nakiisa ba ang bawat kasapi ng pangkat sa pagbuo ng Gawain? *Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat II sa Pangkat III – Pakanta *5 minuto ang ibibigay ng guro para sa pagsasagawa ng gawain *2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag- uulat *Walang “password” ang Pocket Wifi na pinahiram ng guro – Smart Bro_B5DC2D TASK CARD 3 Tanong: Sino ang pangunahing tauhan sa akda? Itala ang kaniyang kalakasan at kahinaan bilang tauhan. Rubrik Para sa Pangkatang Gawain: Pangkat III – Bigyan ng angkop na marka ang bawat pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang gawain. BATAYAN PANGKAT 1 PANGKAT 2 PANGKAT 3 PANGKAT 4 1. Kasiy a-siy a ba ang ginawang pag- uulat? Pagpapaliwanag ng tagapag-ulat? PANGALAN NG PANGUNAHING TAUHAN KALAKASAN KAHINAAN
 • 17. 2. Mahusay bang nakasunod sa ipinagawa ng guro ang pangkat? 3. Napukaw ba ng tagapag-ulat ang atensy on/damdamin ng mga kamag- aral? 4. May sapat bang kaugnay an ang kasagutan sa paksang tinalakay ? 5. Nakiisa ba ang bawat kasapi ng pangkat sa pagbuo ng Gawain? *Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat III sa Pangkat IV – Fliptop *5 minuto ang ibibigay ng guro para sa pagsasagawa ng gawain *2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag- uulat TASK CARD 4 Tanong: Ibigay ang kahalagahan ng akdang binasa sa pansarili, panlipunan at pandaigdig. Gamitin ang grapikong representasyon sa pagpapahayag ng iyong kaisipan. Rubrik Para sa Pangkatang Gawain: Pangkat IV – Bigyan ng angkop na marka ang bawat pangkat gamit ang rubrik para sa pangkatang gawain. BATAYAN PANGKAT 1 PANGKAT 2 PANGKAT 3 PANGKAT 4 1. Kasiy a-siy a ba ang ginawang pag- uulat? SARILI LIPUNAN DAIGDIG
 • 18. Pagpapaliwanag ng tagapag-ulat? 2. Mahusay bang nakasunod sa ipinagawa ng guro ang pangkat? 3. Napukaw ba ng tagapag-ulat ang atensy on/damdamin ng mga kamag- aral? 4. May sapat bang kaugnay an ang kasagutan sa paksang tinalakay ? 5. Nakiisa ba ang bawat kasapi ng pangkat sa pagbuo ng Gawain? *Paraan ng Pagmamarka ng Pangkat IV sa Pangkat I – Sabayang Pagbigkas *5 minuto ang ibibigay ng guro para sa pagsasagawa ng gawain *2 hanggang 3 minuto ang nakalaan para sa pag- uulat F. PAG-UUSAP NG BAWAT PANGKAT HINGGIL SA KANILANG PAKSA O GAWAIN Katulad ng nakasaad sa inyong mga Task Card kayo ay aking bibigyan ng 5 minuto upang maisagawa ang aking iniatas na gawain sa bawat pangkat. G. PAG-UULAT NG BAWAT PANGKAT HINGGIL SA KANILANG PAKSA O GAWAIN Bibigyan ng 2 minuto hanggang 3 minuto ang mga tagapag-ulat ng bawat pangkat upang ipaliwanag sa lahat ang kanilang kasagutan sa tanong na iniatas sa kanila ng guro. Ipapaalala ng guro na mayroong siyang inatasan upang magsilbing tagatala ng oras kung sinunod ba o hindi ng bawat grupo ang napagkasunduang “oras” sa pag-uulat. *1 tunog ng bell – 2 minuto *3 beses na pagtunog ng bell – 3 minuto *Mababawasan ng puntos ang grupo na lalagpas sa 3 minuto. •1 segundo – 29 segundo – minus 0.50 •30 segundo – 59 segundo – minus 1 •1 minuto – bawas na 2 puntos sa kabuuang marking makukuha ng grupo H. PAGBIBIGAY NG REAKSIYON NG MGA MAG-AARAL SA NARINIG Kada tapos ng pag-uulat ng bawat pangkat ay magbibigay ng reaksiyong ang bawat grupo sa pangkat na iniatas sa kanila ng guro na kanilang bibigyan ng puna ang ginawang trabaho. •Isa-isang mag-uulat ang bawat grupo. •Pagsasabi ng komento ng pinuno o kahit na sino sa grupo hinggil sa isinagawang pag-uulat ng ibang grupo.
 • 19. I. FIDBAK MULA SA GURO •Pagkatapos ng pagbibigay reaksiyon ng mag- aaral, ang guro rin ay magbibigay ng fidbak hinggil sa isinagawang pag-uulat ng bawat grupo. J. PAGLALAHAT Bilang isang mamayan, paano mo ipapakitaang iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa mga hayop? Gamitin ang “mathematical equation” na nasa ibaba sa pagsasagot ng tanong na ito. Sige nga mag-aaral W! Magaling, mag-aaral W! Sa aking palagay ay talagang alam na alam na ninyo ang akdang pinag-aralan natin ngayong araw na ito. Dahil diyan, kumuha na kayo ng bolpen at ¼ na bahagi ng papel sa inyong mga “bag.” K. PAGTATAYA Panuto: Tukuyin ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat sa ¼ na bahagi ng papel ang inyong kasagutan. 1. Siya ang matalik na kaibigan ni Kibuka. 2. Ang may-akda ng “Ang Alaga.” 3. Pangunahing tauhan sa akdang “Ang Alaga.” 4. Hayop na inaalagaan ng pangunahing tauhan sa “Ang Alaga.” 5. Kontinenteng pinagmulan ng “Ang Alaga.” Mga Tamang Sagot: 1. Yosefu Mukasa 2. Barbara C. Kimenye 3. Kibuka 4. maitim na baboy 5. Aprika Patataasin ng kamay at bibilingan ng guro ang marking nakuha ng mga mag-aaral sa ibingay niyang pagsusulit. •Matimtimang nakikinig ang mga estudyante. •Magtataas ng kamay ang mga mag-aaral upang masagot ang tanong ng guro. Mag-aaral W, bawasan (-) ng mga tao ang pananakit na ginagawa sa mga hayop, dagdagan (+) ang mga opisina na kumakalinga sa mga hayop na nasusugatan gawa nating mga tao at paramihin (x) pang lalo ang mga batas na magbibigay ng protekyon sa mga ito. •Tahimik na magsasagot ang G10-Fortitude sa maikling pagsusulit na ibinigay ng guro. •Pagwawasto sa mga kasagutan ng mag-aaral. •Magtataas ng kamay ang mga mag-aaral kapag ang numero na sinabi ng guro ang nakuha + - x = Naipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal sa mga hayop
 • 20. G10-Fortitude 5 4 3 2 1 0 Kabuuan IV. GAWAING BAHAY 1. Panoorin ang “video clip” na matatagpuan sa https://www.youtube.com/watch?v=ZDZaWgf_bk0. At pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan: a. Tungkol saan ang iyong napanood? b. Paano naipakita ng tao ang pagmamahal sa hayop? c. Ano ang iyong naging damdamin sa panonood? d. Makatwiran ba ang ginawang pagbabalik sa alagang hayop sa lugar kung saan siya nararapat? Bakit? e. Sa palagay mo, ano ang maidudulot sa tao ng pag-aalaga ng hayop? Binigyang-pansin: RHODORA L. CRUZ Tagapangulo, Kagawaran ng Filipino Sinang-ayunan: MICHAEL A. GARROVILLAS Punungguro I, GFINHS nilang marka sa kaniyang pinasagutan. Inihanda ni: MARICEL S. BORDEN Guro sa Filipino 10