SlideShare a Scribd company logo
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR
SIMPOZIONULUI „ANUL BIBLIOLOGIC 2016”
(cu participare internațională), ediția a 26-a,
29 martie 2017
Organizatori: Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova
Parteneri: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Naţional „Novateca”, ONU în
Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
Invitați speciali: dr. Petr KROUPA, Adolf KNOLL, Biblioteca Națională a Republicii Cehe
Genericul ediției a 26-a : „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune
profesională pentru comunitatea bibliotecară”
Scop:
 retrospecția anului profesional 2016
 impactul activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național de Biblioteci) în contextul
direcției prioritare a anului profesional 2016 – consolidarea SNB, elaborare de documente
strategice naționale și instituționale
 abordare de perspectivă a tendinţelor domeniului biblioteconomic şi ştiinţelor informări
în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Raportului
actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”
 orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare
durabilă
 încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii
 crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.
Forme de organizare: 3 discursuri ale invitaților oficiali (Adolf Knoll, Praga, Republica Cehă);
Lucreția Ciurea, Un WomenMoldova, dr. Mariana Harjevschi, președinte al ABRM, director al
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”); conferința „Sistemul Național de Biblioteci: strategii
naționale și instituționale” sau „Anul Bibliologic 2016 – Anul strategiilor”; sesiune de postere și
materiale AV.
Mesaje de inaugurare: Elena Pintilei, director general BNRM; dr. Igor Șarov, viceministru al
Culturii; dr. Petr KROUPA, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Cehe; Evan Tracz,
directorul Programului Naţional „Novateca”; IgorCOJOCARU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale.
Evaluarea lucrărilor Forumului:
 număr participanţi – 140 de persoane, manageri superiori şi funcţionali din cadrul
bibliotecilor naţionale, raionale/municipale/orăşeneşti, din învăţământ (universitare, ale
centrelor de excelență și colegiilor, școlare), specializate, reprezentanţi ai APL, Facultăţii
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Camerei Naţionale a Cărţii, Programului Național
Novateca
 componenţa participanţilor:
 după statutul funcțional – directori, directori adjuncţi, şefi servicii, formatori ai centrelor
de excelență și raionale, responsabili pentru activitatea bibliotecară din cadrul APL,
profesori universitari;
 după criteriul geografic: circa 75 de persoane din afara Chişinăului (lipsă –
reprezentanţii raionului Basarabeasca, Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia)
 dupăapartenența bibliotecii: majoritatea – reprezentanțiai bibliotecilor publice, precum
și ale celor private; din biblioteci publice teritoriale – 74 persoane; din biblioteci din
învățământ – 36, din instituții naționale și specializate, cadre didactico-științifice – 30.
 comunicări, intervenţii: ale invitaților oficiali – 3; în cadrul conferinței „Sistemul Național de
Biblioteci: strategii naționale și instituționale” sau „AnulBibliologic 2016 – Anul strategiilor”
– 6; în total – 9 comunicări, discursuri
 prezentarea a 25 de postere și materiale AV
 ședința Clubului Biblioteconomiștilor – 35 de partiicpanți
 transmisiunea on-line a lucrărilor simpozionului de Institutul de Dezvoltare a Societății
Informaționale
 suport documentar pentru participanţii la lucrările Forumului (oferit în formă tipărită şi
electronică pentru utilizare la locul de muncă):
 materiale-suport (ODD-2030, elaborat şi oferit de către PNUD Moldova – 3 titluri);
 publicații editate subegida Bibliotecii Naționale a Rep.Moldova (CalendarulNațional
2017, publicații bibliografice, revista „Magazin bibliologic”, 2017, nr.1/2, inclusiv
acces on-line http://bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf )
 donația cărții: Osoianu-Filip, V. Tribuna avocatului bibliotecii: îndrumar pentru
bibliotecari. – Chişinău, 2016. – 146 p. – ISBN 978-9975-3114-8-9;
 donații de publicații artistice, albume ale artiștilor plastici (din partea BNRM)
 planul acțiunilor de instruire, organizate în trimestrul 2, 2017, la Centrul de Formare
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM
 materiale promoţionale.
 informarea și facilitarea achiziției publicațiilor de specialitate, elaborate de Camera
Națională a Cărții.
Impactul lucrărilor simpozionului:
 cunoașterea/diseminarea experiențelor inovaționale, a istoriilor de succes ale bibliotecilor
din diverse rețele ale SNB
 lărgirea cercului de participanți la lucrările simpozionului prin intermediul transmisiunii
on-line de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
https://www.youtube.com/watch?v=c16CbLw5cHQ
 accesul operativ la textele prezentărilor din cadrul Simpozionului:
https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/page/2/
 posibilitate de a vizualiza mersul lucrărilor simpozionului prin Galeria foto
https://www.facebook.com/anul.bibliologic
 încurajarea implicării bibliotecilor în implementarea ODD-2030, proiectare de parteneriate
la acest capitol ale bibliotecilor și UE Women Moldova
 stimularea participării bibliotecarilor la definitivarea proiectului Strategiei rețelei de
biblioteci publice teritoriale
 încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de dezvoltare
ale comunităţilor prin organizarea şi implementarea noilor servicii, atragerea resurselor
locale, dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor; promovarea
experienţelor de succes

Elaborat: L. Corghenci
30 martie 2017

More Related Content

What's hot

Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Prezentare strategie
Prezentare strategiePrezentare strategie
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...DIB ULIM
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
National Library of Republic of Moldova
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
National Library of Republic of Moldova
 
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Metode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilorMetode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilor
Cristina
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
DIB ULIM
 

What's hot (20)

Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Prezentare strategie
Prezentare strategiePrezentare strategie
Prezentare strategie
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
 
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
Metode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilorMetode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilor
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
 

Similar to Comunicat final anul bibliologic 2016 3

COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014DIB ULIM
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Curiculum Vitae
Curiculum VitaeCuriculum Vitae
Curiculum Vitae
Elena Stratan
 
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Comunicat final anul bibliologic 2016 3 (20)

COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA CICLULUI REUNIUNILOR PROFESIONALE, PRILEJUITE DE ...
 
Valentina Topalo. Ziua națională de sensibilizare privind bibliotecile în Rep...
Valentina Topalo. Ziua națională de sensibilizare privind bibliotecile în Rep...Valentina Topalo. Ziua națională de sensibilizare privind bibliotecile în Rep...
Valentina Topalo. Ziua națională de sensibilizare privind bibliotecile în Rep...
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
 
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
 
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
Buletinul ABRM Nr.2(2)/2005
 
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
Ecaterina Dmitric - Comunicat final conferințe zonale 2017
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
CV
CVCV
CV
 
Curiculum Vitae
Curiculum VitaeCuriculum Vitae
Curiculum Vitae
 
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
 
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
 
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
 

More from National Library of Republic of Moldova

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
National Library of Republic of Moldova
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
National Library of Republic of Moldova
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
National Library of Republic of Moldova
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
National Library of Republic of Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
National Library of Republic of Moldova
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
National Library of Republic of Moldova
 

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articol
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Imaginea bibliotecii
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Carte
CarteCarte
Carte
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Statistici 2016
 
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
 

Recently uploaded

Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
valerio13mai
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
StoicaHoratiu
 

Recently uploaded (6)

Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
 

Comunicat final anul bibliologic 2016 3

 • 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI „ANUL BIBLIOLOGIC 2016” (cu participare internațională), ediția a 26-a, 29 martie 2017 Organizatori: Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Parteneri: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Naţional „Novateca”, ONU în Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale Invitați speciali: dr. Petr KROUPA, Adolf KNOLL, Biblioteca Națională a Republicii Cehe Genericul ediției a 26-a : „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară” Scop:  retrospecția anului profesional 2016  impactul activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național de Biblioteci) în contextul direcției prioritare a anului profesional 2016 – consolidarea SNB, elaborare de documente strategice naționale și instituționale  abordare de perspectivă a tendinţelor domeniului biblioteconomic şi ştiinţelor informări în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Raportului actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”  orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare durabilă  încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii  crearea unui mediu benefic de comunicare profesională. Forme de organizare: 3 discursuri ale invitaților oficiali (Adolf Knoll, Praga, Republica Cehă); Lucreția Ciurea, Un WomenMoldova, dr. Mariana Harjevschi, președinte al ABRM, director al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”); conferința „Sistemul Național de Biblioteci: strategii naționale și instituționale” sau „Anul Bibliologic 2016 – Anul strategiilor”; sesiune de postere și materiale AV. Mesaje de inaugurare: Elena Pintilei, director general BNRM; dr. Igor Șarov, viceministru al Culturii; dr. Petr KROUPA, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Cehe; Evan Tracz, directorul Programului Naţional „Novateca”; IgorCOJOCARU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Evaluarea lucrărilor Forumului:
 • 2.  număr participanţi – 140 de persoane, manageri superiori şi funcţionali din cadrul bibliotecilor naţionale, raionale/municipale/orăşeneşti, din învăţământ (universitare, ale centrelor de excelență și colegiilor, școlare), specializate, reprezentanţi ai APL, Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Camerei Naţionale a Cărţii, Programului Național Novateca  componenţa participanţilor:  după statutul funcțional – directori, directori adjuncţi, şefi servicii, formatori ai centrelor de excelență și raionale, responsabili pentru activitatea bibliotecară din cadrul APL, profesori universitari;  după criteriul geografic: circa 75 de persoane din afara Chişinăului (lipsă – reprezentanţii raionului Basarabeasca, Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia)  dupăapartenența bibliotecii: majoritatea – reprezentanțiai bibliotecilor publice, precum și ale celor private; din biblioteci publice teritoriale – 74 persoane; din biblioteci din învățământ – 36, din instituții naționale și specializate, cadre didactico-științifice – 30.  comunicări, intervenţii: ale invitaților oficiali – 3; în cadrul conferinței „Sistemul Național de Biblioteci: strategii naționale și instituționale” sau „AnulBibliologic 2016 – Anul strategiilor” – 6; în total – 9 comunicări, discursuri  prezentarea a 25 de postere și materiale AV  ședința Clubului Biblioteconomiștilor – 35 de partiicpanți  transmisiunea on-line a lucrărilor simpozionului de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale  suport documentar pentru participanţii la lucrările Forumului (oferit în formă tipărită şi electronică pentru utilizare la locul de muncă):  materiale-suport (ODD-2030, elaborat şi oferit de către PNUD Moldova – 3 titluri);  publicații editate subegida Bibliotecii Naționale a Rep.Moldova (CalendarulNațional 2017, publicații bibliografice, revista „Magazin bibliologic”, 2017, nr.1/2, inclusiv acces on-line http://bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf )  donația cărții: Osoianu-Filip, V. Tribuna avocatului bibliotecii: îndrumar pentru bibliotecari. – Chişinău, 2016. – 146 p. – ISBN 978-9975-3114-8-9;  donații de publicații artistice, albume ale artiștilor plastici (din partea BNRM)  planul acțiunilor de instruire, organizate în trimestrul 2, 2017, la Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM  materiale promoţionale.  informarea și facilitarea achiziției publicațiilor de specialitate, elaborate de Camera Națională a Cărții. Impactul lucrărilor simpozionului:  cunoașterea/diseminarea experiențelor inovaționale, a istoriilor de succes ale bibliotecilor din diverse rețele ale SNB  lărgirea cercului de participanți la lucrările simpozionului prin intermediul transmisiunii on-line de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale https://www.youtube.com/watch?v=c16CbLw5cHQ  accesul operativ la textele prezentărilor din cadrul Simpozionului: https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/page/2/  posibilitate de a vizualiza mersul lucrărilor simpozionului prin Galeria foto https://www.facebook.com/anul.bibliologic  încurajarea implicării bibliotecilor în implementarea ODD-2030, proiectare de parteneriate la acest capitol ale bibliotecilor și UE Women Moldova
 • 3.  stimularea participării bibliotecarilor la definitivarea proiectului Strategiei rețelei de biblioteci publice teritoriale  încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de dezvoltare ale comunităţilor prin organizarea şi implementarea noilor servicii, atragerea resurselor locale, dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor; promovarea experienţelor de succes  Elaborat: L. Corghenci 30 martie 2017