SlideShare a Scribd company logo
Simpozionul ANUL Bibliologic 2020
31 martie 2021 (online)
Anul 2020 - Anul Lecturii:
experiențe inovative ale bibliotecilor
Vera OSOIANU,
director adjunct, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale
Informării
Margareta CEBOTARI,
specialist principal, Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării
Paradigma dezvoltării bibliotecilor moderne în
contextul globalizării culturale
Demonstrarea rolului fundamental al impactului bibliotecilor
asupra dezvoltării personale și sociale, prin:
 Promovarea societății bazate pe cunoaștere
 Fortificarea organizării activităților de cercetare și
dezvoltare, în scopul acumulării cunoștințelor și transferul
lor în inovații
 Inovarea formelor și metodelor de organizare a activității
bibliotecii
 Transferul tehnologic al activităților orientate spre eficiență
și competitivitate
CE ESTE CUNOAȘTEREA?
Lectura/ învățarea
stă la baza cunoașterii
Cunoașterea este una din
condițiile indispensabile unei
comunități armonioase
constituită din membri cu un
nivel înalt de cultură
intelectuală și de comunicare.
Bibliotecile & Cunoașterea
Strategia IFLA 2019-2024:
 reafirmă rolul vital al bibliotecilor ca instituții cu un
demers clar de a ajuta dezvoltarea comunităților;
 instituții care contribuie la formarea unor societăți
alfabetizate, informate și participative.
Anul 2020 a fost declarat în cadrul Forumului
Managerilor din SNB drept Anul Lecturii.
Logo de promovare elaborat de BNRM
PROMOVARE în cadrul SNB
Afiș/banner elaborat de BNRM
ANUL LECTURII în cifre
Conform datelor prezentate în Raportul statistic centralizator
pentru anul 2020:
 în Sistemul Național de Biblioteci au fost raportate organizarea a 67859
activități culturale, informaționale și educative din care 21605 expoziții
de carte (comparativ: în 2019 - 95795 activități/43524 expoziții de carte);
 din care bibliotecile publice teritoriale au organizat 48010 activități (în
2019 – 66502 activități/25645 expoziții de carte).
Reeșind din condițiile nefaste activității bibliotecilor, rezultate
în urma intervenției Pandemiei Covid-19, considerăm că sunt
rezultate bune, numărul activităților organizate în anul 2020
constituind în jur de 70% față de anul 2019.
BNRM: asistență metodologică și logistică
Materiale metodologice cu caracter de recomandare/orientare a
bibliotecilor în organizarea activităților, elaborate de Direcția Cercetare și
Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM:
 Directórii și inițiative pentru Anul Lecturii – 2020;
 Au fost organizate 4 traininguri privind dezvoltarea competențelor
bibliotecarilor în vederea realizării ediției a treia a PNLC (conform ofertei
educaționale trimestriale: CFPC a BNRM, Centrele biblioteconomice
teritoriale)
 Organizarea a 4 Conferințe Zonale-2020: au fost trasate principalele
direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea obiectivelor
Anului Lecturii.
Lectura și scările
Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1081
Lectura şi scările : Culegere de
articole / Bibloteca Naţională a
Republicii Moldova, Clubul
Homo Aestheticus ; dir. gen.:
Elena Pintilei ; consultant şt.,
pref.: Mihai Cimpoi ; coord. de
ed.: Vera Osoianu, Angela
Drăgănel. – Chişinău : Prut
Internaţional : BNRM, 2020 (F.E.-
P. „Tipografia Centrală”). – 384
p.: fot. - ISBN 978-9975-54-455-9
(Prut Internaţional). – ISBN 978-
9975-3361-9-2 (BNRM).
DOI 10.5281/zenodo.3661869
Repozitoriu Tematic Național NTR Mold-LIS
Mod de cces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1161
Biblioteca – contribuții la dezvoltarea
comunității armonioase, de ordine și
respect : Metodologii, algoritmi,
tehnologii / Biblioteca Națională a
Republicii Moldova ; Direcția Cercetare și
Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe
ale Informării ; director general: Elena
Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu,
Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric,
Valentina Popa, Victoria Vasilica,
Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu,
Angela Drăgănel, Lilia Povestca, Svetlana
Ucrainciuc ; coordonatori de ediție: Vera
Osoianu, Ludmila Corghenci ; coperta:
Alexandru Burdila ; redactor: Ludmila
Șimanschi ; procesare computerizată:
Diana Odobescu. – Chișinău: BNRM,
2020. – 144 p.
Programul Național LecturaCentral- 2020,
ediția a treia: scop și realizări
 Proiectul Cultural Programul Național LecturaCentral este unul dintre
cele mai importante proiecte realizate în Anul Lecturii, înaintat de Liga
Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și susținut de
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul Programului de
Proiecte Culturale pentru anul 2020.
 Scopul proiectului - stimularea interesului pentru lectură și consolidarea
eforturilor tuturor actorilor cu responsabilități pe acest segment de
activitate.
Considerăm că scopul a fost realizat, în pofida impedimentelor
create de Pandemia bolii Covid-19.
Programul Național LecturaCentral- 2020,
ediția a treia: scop și realizări
 Programul a fost gândit ca un proiect integrator care să
includă SNB, dar și alte instituții care pot fi implicate în
promovarea cărții și lecturii, indiferent de format.
 Cu susținerea MECC au fost procurate o serie de
echipamente pentru formatul online al evenimentelor,
impus de situația pandemică.
Programul a depășit cu mult cadrul gândit de echipa Bibliotecii
Naționale, responsabilă de realizare: atât ca format de
desfășurare, cât și contingentul de participare/ arie de
implicare.
Programul Național LecturaCentral- 2020:
experiențe de succes
Organizarea activităților de
formare pe diverse teme
adiacente fenomenului
lecturii, în special promovarea
lecturii, cultura lecturii,, cu
invitarea unor experți din
interiorul, dar și din afara
domeniului.
Implicarea în activități de
promovare a lecturii a
personalităților marcante din
diverse domenii (cultură,
politică, economie etc.)
Campanii
de promovare a lecturii
„10 scriitori /10 întâlniri/10 localități”
„10 experți/ 10 întâlniri/10 localități”
Campanii de promovare a lecturii
„10 scriitori /10 întâlniri/10 localități”
„10 experți/ 10 întâlniri/10 localități”
Publicul a avut ocazia să cunoască o
adevărată galerie de personalități
marcante: Oleg Serebrian, Tatiana
Țibuleac, Nina Corcinschi, Iulian
Filip, Dorian Furtună, Nelly Țurcan,
Vasile Romanciuc, Alex Cozmescu,
Tatiana Ciocoi, Sergiu Stanciu,
Gheorghe Erizanu, Iurie Colesnic,
Nadejda Pădure, Aurelian Silvestru,
Valeriu Turea, Dumitru Crudu, Maria
Pilchin, Claudia Partole, Marinela
Lungu, Savatie Baștovoi.
Întîlnirile au fost organizate offline/
online.
Programul Național LecturaCentral- 2020:
experiențe de succes
Conform datelor statistice în cadrul Campaniei 10
scriitori/experți/întâlniri/localități au fost organizate:
 11 activități online prin intermediul aplicației zoom cu transmisie live care a
generat în total 29100 vizualizări; 70312 impact; 8551 interacțiuni
 1 activitate online prin intermediul aplicației Zoom cu transmisie live pe pagina
de youtube a BNRM, a înregistrat 50 participanți prin aplicația zoom și 234
vizualizări pe Youtube.
 6 activități online prin intermediul aplicațiilor zoom/meet.google fără transmisie
live, a înregistrat 245 participanți
 4 activități fizice cu participarea a 138 de persoane.
Comunicat final al Programului Naţional LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020:
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/Comunicat%20final
%20LecturaCentral%202020.pdf
Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes
Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură,
cunoaștere și dezvoltare„ ediția a II-a (online)
 Conferința s-a desfășurat pe
parcursul a trei zile (30
septembrie-2 octombrie).
 Comunicări prezentate - 30,
din care 2 comunicări video.
 Transmisiune live online pe
contul de youtube a BNRM
Numărul de vizualizări
constituia la 02.12.2020 -
4603.
Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes
Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură,
cunoaștere și dezvoltare„ ediția a II-a (online)
 Participanți din 5 țări: Republica
Moldova, România, Cehia,
Letonia, Ucraina și USA.
 Keynote speaker: Oleg
SEREBRIAN, Ambasadorul
Republicii Moldova în Germania,
cu tema „Lecturi formatoare
pentru un cercetător, scriitor,
ambasador”.
 Publicul a interacționat cu
specialiști, versați în diverse
aspecte ale culturii și științei,
interesați de fenomenul lecturi.
Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes
CONCURSURI NAȚIONALE
 La etapa republicană a concursurilor naționale din
cadrul Programului LecturaCentral, ediția a 3-a, au
fost prezentate 63 de dosare din 14 raioane
(prezentate de către Centrele Biblioteconomice
Teritoriale), ceea ce reprezintă un număr cu mult
mai mare față de anii precedenți.
 Rezultatele au fost anunțate în cadrul festivității
organizate de BNRM „Gala Premiilor Concursurilor
Naționale PNLC-2020” (2 decembrie, 2020, online)
Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe inovative
CONCURSURI NAȚIONALE
 Proiectul Festivalul de lectură „Pâine de la iepure și o carte
de la Iulian Filip”- activități offline/online (Biblioteca Publică
Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni în colaborare cu
BNRM)
 Proiectul „Dialoguri online cu personalități marcante”, au
fost orgnizate 10 întîlniri cu scriitori/ personalități din
diverse domenii, băștinași din acest raion (Biblioteca Publică
Raională „Iulian Filip”, Drochia)
 Proiectul „Satul meu citește o carte”. Au fost selectate 2 cărți
ale autorilor incluși în „Topul celor mai citite cărți editate în
anul 2018„ realizat anual de BNRM: Tatiana Țâbuleac și
Marinela Lungu. (Biblioteca Publică Raională „Dmitrie
Cantemir”, Ungheni)
Implicarea bibliotecilor publice teritoriale în implementarea
Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, prin prisma
indicatorilor statistici
NOU! În anul 2020 Bibliotecile Publice Teritoriale au monitorizat activitățile
organizate în cadrul PNLC în sistemul online de raportare ORT.
 Un studiu de analiză și sinteză a acestor indicatori statistici a fost realizat
de Centrul de statistica și Secția Dezvoltare în Biblioteconomie a BNRM
(Victoria Popa, Lilia Povestca).
 În 11 diagrame sunt prezentate date statistice comparative a participării
BPT în organizarea activităților ediției a treia a PNLC care reflectă gradul
de implicare a bibliotecilor în promovarea lecturii.
 Fiecare raion își poate contempla succesele conform indicatorilor
statistici prezentați în Sistemul lunar de raportare on-line (ORT) cum ar
fi: numărul de activități informaționale și culturale de promovare a
lecturii, numărul utilizatorilor instruiți, numărul participanților la
activități, promovarea PNLC pe rețelele de socializare etc.
(Studiul este publicat în Magazin Bibliologic, 2021, nr 1)
Implicarea bibliotecilor în implementarea Programului Național
LecturaCentral (ediția a 3-a) prin prisma indicatorilor statistici
656
332
250 243
221
191 184
144 143
115
0
100
200
300
400
500
600
700
Activități privind cultura lecturii și
cultura informației
262
247
220
218
212
196
186
172
155
154
0 50 100 150 200 250 300
Sîngerei
Ungheni
Leova
Chişinău
Făleşti
Teleneşti
Hînceşti
Briceni
Călăraşi
Orhei
Activități de promovare a lecturii
Vizibilitatea
Programului Național LecturaCentral
Pagina oficială Facebook:
https://www.facebook.com/pnlc.bnrm
Numărul total de urmăritori ai paginii – 1940. Rezultatele
statistice din perioada 19 noiembrie-16 decembrie 2020
înregistrează 430 vizualizări; 19788 impact, 3470 interacțiuni,
8454 vizionări video.
Grupul public pe Facebook LecturaCentral. Înregistrează 2600
membri. În medie per/lună sunt postate peste 1500 postări,
470 comentarii, peste 14000 reacții.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”:
campanii/concursuri naționale: experiențe de succes
Campania „Să citim împreună”
 Titus Știrbu „Născocilă, Roadegumă și feciorul lui Păcală”
 Ion Anton „Ieșirea din uitare”
Concursul Literar Republican (online)
„La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXX-a dedicată
scriitorului, prozatorului, dramaturgului Lucian Blaga
În toate rapoartele analitice ale BPT este menționată
participarea și succesele obținute în cadrul acestor
campanii/concursuri naționale.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”:
experiențe inovative
Proiectul Național „Punguța cu două cărți”
 În luna decembrie 2020 au fost selectați bibliotecarii, profesorii,
care vor fi ambasadori ai lecturii în cadrul proiectului „Punguța cu
2 cărți”, inițiat de Asociația OvidiuRo cu sprijinul Kaufland
România și implementat în Republica Moldova de Biblioteca
Națională pentru Copii „Ion Creangă”.
 375 de copii din familii defavorizate din Republica Moldova, cu
vârsta între 1-2 ani, vor primi în dar o Punguță cu două cărți
ilustrate și o surpriză, adecvate vârstei antepreșcolare, prin
intermediul acestor ambasadori ai lecturii.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”:
experiențe inovative
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”:
experiențe inovative
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”:
experiențe de succes
 Programul de lectură
Chișinăul citește, ediția XVII
 Concursul de lectură
Bătălia cărților, ediția a VI-a
În Anului Lecturii au fost
organizate 480 de
activități.
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”:
experiențe de succes
 Programul de lectură cu
voce tare Să reauzim
povestea
 Programul de lectură și
divertisment științific
Provocarea verii 2020
În Anului Lecturii au fost
organizate 855 de
activități.
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”:
experiențe inovative
Inițiativa civică
Voi stați acasă, noi povestim
 A reușit să aducă mai aproape
satisfacția lecturii, semnificația
profundă a povestirilor și a
basmelor pentru cei mai mici
cititori.
 A servit drept suport de educare
a lecturii prin recomandări de
carte, jocuri și tutoriale.
 Biblioteca Municipală a fost
prezentă în mediul online cu 57
de povești video încărcate, cu
rezultate vizibile și de impact.
Experiențe inovative
Biblioteci Publice Teritoriale (BPT)
 Concurs raional „Cartea bună ne adună”, realizarea unui
videofilm de promovare a cărții și lecturii (BPR „Iulian Filip”
Drochia)
 Simpozion literar-științific „Scriitorii drochieni” în cadrul
proiectului „Acasa spiritului nostru” (BPR „Iulian Filip”
Drochia în colaborare cu BNRM)
 Proiectul „ Joia lecturii cu voce tare” (BP s. Mîndîc,
Drochia)
Experiențe inovative
Biblioteci Publice Teritoriale (BPT)
 Proiectul Educațional Internațional online „Lectura şi
creativitate”. Parteneri în Proiectul Educațional Internațional
„TEAM BUILDING – LECTURA FĂRĂ HOTARE”, desfășurate în
colaborare cu instituții din România: Colegiul Național „Ion
C. Bratianu”, Pitești; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”,
Pitești; Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”, Argeș(BP
„Mihai Eminescu”, Rezina).
 Poiectul ,,Povestea de seară cu Doina Sârbu şi Trăian”
(online) (BP „Mihai Eminescu”, Rezina).
 Concursului raional online ,,Ramura creşte din rană...”,
dedicat scriitorului Liviu Damian (BP „Mihai Eminescu”,
Rezina).
Experiențe inovative
Biblioteci publice teritoriale (BPT)
 Proiect regional „Conexiunu multiculturale – societate unită”, proiect
implementat de AO CMEIC în cadrul programului de granturi Dezvoltarea
societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea
Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung. Au participat 5 raioane din
Republica Moldova. Impact: 5 conferințe tematice, 5 festivaluri de promovare a
culturii tradiționale, 5 vizite virtuale în raioanele implicate în proiect, 5 ateliere
de creație (online) (BPR „V. Alecsandri, Telenești)
 Festival-Concurs al creatorilor de poezie cu genericul „Miraculoasa forță a
Lecturii”, în cadrul ediției a XII-a a Festivalului-Concurs „Pe o ramură de grai”
(online) (BPR „V. Alecsandri, Telenești)
 Maraton de lectură colectivă: timp de o săptămână au fost lecturate online cărți
ale autorilor băștinași(BPR „V. Alecsandri, Telenești)
 Concursul Ringul părinților inteligenți: în anul 2020 a avut genericul „Când familia
se_adună pentru o lectură bună”. La Ring au participat 5 familii, pentru siguranța
participanților echipa de organizare s-a deplasat în fiecare localitate participantă
la concurs, cu respectarea normelor sanitare și prezența unui public admisibil,
familiile au prezentat probe creative și mobilizatoare la lectură (BPR „V.
Alecsandri, Telenești)
Experiențe inovative
Bibliotecilor Publice Teritoriale (BPT)
 Proiect Expozițional Raional „Să aveți poftă de lectură”. Activitate din
cadrul campaniei naționale „Nici o zi fără lectură”. Crearea a 34 expoziții
interactive (Cartea mea COOL de la Biblioteca Copii Ungheni, expozița
BiblioLoto etc.)
 Campania „Cartea de Weekend” (promovarea online a 28 de cărți pentru
utilizatorii virtuali ai bibliotecii, desfășurare septembrie-decembrie)
(BPR D. Cantemir, Ungheni)
 Sărbătoarea cititorului - eveniment raional, a avut drept scop motivarea
și promovarea celor mai activi utilizatori. Impact: Primăria municipiului
Ungheni a promovat pe billboard-urile din oraș imagini cu cel mai activ
cititor, care a promovat cartea sa preferată (BPR „V. Alecsandri,
Telenești).
•
Anul Lecturii (online) – Analiza SWOT
AVANTAJE / PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Personal calificat cu competențe și abilități de educația
lecturii/cultura informației.
2. Bibliotecari instruiți în utilizarea tehnologiilor
informaționale.
3. Diversificarea serviciilor și a produselor bibliotecilor în
organizarea activităților de promovare a lecturii, grație
utilizării mai ample a formatului online.
1. Absența în unele biblioteci din SNB a tehnologiilor
informaționale moderne.
2. Număr insuficient de bibliotecari instruiți în utilizarea
tehnologiilor informaționale în cadrul Sistemului
Național de Biblioteci (SNB).
3. Insuficiența resurselor financiare necesare achitării
costurilor pentru utilizarea mai amplă a platformelor de
comunicare online (Zoom, platforme webinar etc.).
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
1. Deschiderea de noi oportunități în promovarea lecturii în
format online (utilizarea platformelor Zoom, Google
Meet etc.).
2. Diversificarea contextului național și internațional de
comunicare online între biblioteci și alte instituții
participante la proiecte/ activități de promovare a lecturii
3. Activarea/utilizarea în activități de promovare a lecturii a
potențialului creativ al personalului și al utilizatorilor
(lecturi online, concursuri de lectură online etc.).
4. Implicarea amplă a bibliotecarilor în grupurile publice pe
Facebook pentru promovarea cărții și a lecturii.
1. Modificarea excesivă a proceselor de lucru ale bibliotecii,
utilizatorii care nu dispun de IT sunt defavorizați de a
participa la activitățile online ale bibliotecii.
2. Lecturile online pot conduce la micșorarea achizițiilor de
carte în biblioteci.
3. Lipsa unor modificări în statistica utilizării IT în
organizarea activităților online de promovare a lecturii
determină micșorarea indicatorilor de performanță, care
sunt determinanți în crearea și meținerea imaginii
bibliotecii.
Anul Lecturii în Republica Moldova - un veritabil imbold pentru a
demonstra rolul fundamental al bibliotecilor în Societatea Cunoașterii
 Bibliotecile din SNB au contribuit din plin la promovarea cărții și lecturii, la
formarea cetățenilor activi ai societății prin activități diversificate ca formă și
conținut cultural, informațional și educațional.
 În condițiile dificile cauzate de Pandemia COVID-19 bibliotecile SNB s-au
menținut pe linia de plutire, o mare parte din activități fiind organizate în
regim online, prin diverse platforme, ce permit comunicarea la distanță cu
un număr impunător de participanți.
Sarcinile curente și de perspectivă ale bibliotecilor în
organizarea activităților de promovare/formare a
competențelor de lectură țin de alinierea la experiențele
avansate/inovative și adaptarea permanentă la schimbările
Societății Cunoașterii.

More Related Content

What's hot

Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
DIB ULIM
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
DIB ULIM
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
National Library of Republic of Moldova
 
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Prezentare strategie
Prezentare strategiePrezentare strategie
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
 
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
 
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
 
Prezentare strategie
Prezentare strategiePrezentare strategie
Prezentare strategie
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
 

Similar to Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU Vera, CEBOTARI Margareta

Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
DIB ULIM
 
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
ppt raport.ppt
ppt raport.pptppt raport.ppt
ppt raport.ppt
Ibibi4
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
CBN Moldova
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca Drept
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
DIB ULIM
 
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina DmitricODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU Vera, CEBOTARI Margareta (20)

Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articol
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
 
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
Conferințe Zonale - 2019. Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu. Promovarea le...
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
 
ppt raport.ppt
ppt raport.pptppt raport.ppt
ppt raport.ppt
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Popa
PopaPopa
Popa
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
 
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
 
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina DmitricODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
ODD-urile ca bază pentru noi proiecte comunitare - Ecaterina Dmitric
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
 
E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturiiOrdin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANUBiblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera OsoianuBiblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliograficăLectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul LecturiiProgramul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova (18)

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
 
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
 
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturiiOrdin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
 
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANUBiblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
 
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera OsoianuBiblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
 
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliograficăLectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
 
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul LecturiiProgramul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
 

Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU Vera, CEBOTARI Margareta

 • 1. Simpozionul ANUL Bibliologic 2020 31 martie 2021 (online) Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor Vera OSOIANU, director adjunct, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării Margareta CEBOTARI, specialist principal, Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării
 • 2. Paradigma dezvoltării bibliotecilor moderne în contextul globalizării culturale Demonstrarea rolului fundamental al impactului bibliotecilor asupra dezvoltării personale și sociale, prin:  Promovarea societății bazate pe cunoaștere  Fortificarea organizării activităților de cercetare și dezvoltare, în scopul acumulării cunoștințelor și transferul lor în inovații  Inovarea formelor și metodelor de organizare a activității bibliotecii  Transferul tehnologic al activităților orientate spre eficiență și competitivitate
 • 3. CE ESTE CUNOAȘTEREA? Lectura/ învățarea stă la baza cunoașterii Cunoașterea este una din condițiile indispensabile unei comunități armonioase constituită din membri cu un nivel înalt de cultură intelectuală și de comunicare.
 • 4. Bibliotecile & Cunoașterea Strategia IFLA 2019-2024:  reafirmă rolul vital al bibliotecilor ca instituții cu un demers clar de a ajuta dezvoltarea comunităților;  instituții care contribuie la formarea unor societăți alfabetizate, informate și participative.
 • 5. Anul 2020 a fost declarat în cadrul Forumului Managerilor din SNB drept Anul Lecturii. Logo de promovare elaborat de BNRM
 • 6. PROMOVARE în cadrul SNB Afiș/banner elaborat de BNRM
 • 7. ANUL LECTURII în cifre Conform datelor prezentate în Raportul statistic centralizator pentru anul 2020:  în Sistemul Național de Biblioteci au fost raportate organizarea a 67859 activități culturale, informaționale și educative din care 21605 expoziții de carte (comparativ: în 2019 - 95795 activități/43524 expoziții de carte);  din care bibliotecile publice teritoriale au organizat 48010 activități (în 2019 – 66502 activități/25645 expoziții de carte). Reeșind din condițiile nefaste activității bibliotecilor, rezultate în urma intervenției Pandemiei Covid-19, considerăm că sunt rezultate bune, numărul activităților organizate în anul 2020 constituind în jur de 70% față de anul 2019.
 • 8. BNRM: asistență metodologică și logistică Materiale metodologice cu caracter de recomandare/orientare a bibliotecilor în organizarea activităților, elaborate de Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM:  Directórii și inițiative pentru Anul Lecturii – 2020;  Au fost organizate 4 traininguri privind dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea realizării ediției a treia a PNLC (conform ofertei educaționale trimestriale: CFPC a BNRM, Centrele biblioteconomice teritoriale)  Organizarea a 4 Conferințe Zonale-2020: au fost trasate principalele direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea obiectivelor Anului Lecturii.
 • 9. Lectura și scările Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1081 Lectura şi scările : Culegere de articole / Bibloteca Naţională a Republicii Moldova, Clubul Homo Aestheticus ; dir. gen.: Elena Pintilei ; consultant şt., pref.: Mihai Cimpoi ; coord. de ed.: Vera Osoianu, Angela Drăgănel. – Chişinău : Prut Internaţional : BNRM, 2020 (F.E.- P. „Tipografia Centrală”). – 384 p.: fot. - ISBN 978-9975-54-455-9 (Prut Internaţional). – ISBN 978- 9975-3361-9-2 (BNRM). DOI 10.5281/zenodo.3661869
 • 10. Repozitoriu Tematic Național NTR Mold-LIS Mod de cces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1161 Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect : Metodologii, algoritmi, tehnologii / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării ; director general: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Valentina Popa, Victoria Vasilica, Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu, Angela Drăgănel, Lilia Povestca, Svetlana Ucrainciuc ; coordonatori de ediție: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; coperta: Alexandru Burdila ; redactor: Ludmila Șimanschi ; procesare computerizată: Diana Odobescu. – Chișinău: BNRM, 2020. – 144 p.
 • 11. Programul Național LecturaCentral- 2020, ediția a treia: scop și realizări  Proiectul Cultural Programul Național LecturaCentral este unul dintre cele mai importante proiecte realizate în Anul Lecturii, înaintat de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul Programului de Proiecte Culturale pentru anul 2020.  Scopul proiectului - stimularea interesului pentru lectură și consolidarea eforturilor tuturor actorilor cu responsabilități pe acest segment de activitate. Considerăm că scopul a fost realizat, în pofida impedimentelor create de Pandemia bolii Covid-19.
 • 12. Programul Național LecturaCentral- 2020, ediția a treia: scop și realizări  Programul a fost gândit ca un proiect integrator care să includă SNB, dar și alte instituții care pot fi implicate în promovarea cărții și lecturii, indiferent de format.  Cu susținerea MECC au fost procurate o serie de echipamente pentru formatul online al evenimentelor, impus de situația pandemică. Programul a depășit cu mult cadrul gândit de echipa Bibliotecii Naționale, responsabilă de realizare: atât ca format de desfășurare, cât și contingentul de participare/ arie de implicare.
 • 13. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes Organizarea activităților de formare pe diverse teme adiacente fenomenului lecturii, în special promovarea lecturii, cultura lecturii,, cu invitarea unor experți din interiorul, dar și din afara domeniului. Implicarea în activități de promovare a lecturii a personalităților marcante din diverse domenii (cultură, politică, economie etc.) Campanii de promovare a lecturii „10 scriitori /10 întâlniri/10 localități” „10 experți/ 10 întâlniri/10 localități”
 • 14. Campanii de promovare a lecturii „10 scriitori /10 întâlniri/10 localități” „10 experți/ 10 întâlniri/10 localități” Publicul a avut ocazia să cunoască o adevărată galerie de personalități marcante: Oleg Serebrian, Tatiana Țibuleac, Nina Corcinschi, Iulian Filip, Dorian Furtună, Nelly Țurcan, Vasile Romanciuc, Alex Cozmescu, Tatiana Ciocoi, Sergiu Stanciu, Gheorghe Erizanu, Iurie Colesnic, Nadejda Pădure, Aurelian Silvestru, Valeriu Turea, Dumitru Crudu, Maria Pilchin, Claudia Partole, Marinela Lungu, Savatie Baștovoi. Întîlnirile au fost organizate offline/ online.
 • 15. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes Conform datelor statistice în cadrul Campaniei 10 scriitori/experți/întâlniri/localități au fost organizate:  11 activități online prin intermediul aplicației zoom cu transmisie live care a generat în total 29100 vizualizări; 70312 impact; 8551 interacțiuni  1 activitate online prin intermediul aplicației Zoom cu transmisie live pe pagina de youtube a BNRM, a înregistrat 50 participanți prin aplicația zoom și 234 vizualizări pe Youtube.  6 activități online prin intermediul aplicațiilor zoom/meet.google fără transmisie live, a înregistrat 245 participanți  4 activități fizice cu participarea a 138 de persoane. Comunicat final al Programului Naţional LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020: http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/Comunicat%20final %20LecturaCentral%202020.pdf
 • 16. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare„ ediția a II-a (online)  Conferința s-a desfășurat pe parcursul a trei zile (30 septembrie-2 octombrie).  Comunicări prezentate - 30, din care 2 comunicări video.  Transmisiune live online pe contul de youtube a BNRM Numărul de vizualizări constituia la 02.12.2020 - 4603.
 • 17. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare„ ediția a II-a (online)  Participanți din 5 țări: Republica Moldova, România, Cehia, Letonia, Ucraina și USA.  Keynote speaker: Oleg SEREBRIAN, Ambasadorul Republicii Moldova în Germania, cu tema „Lecturi formatoare pentru un cercetător, scriitor, ambasador”.  Publicul a interacționat cu specialiști, versați în diverse aspecte ale culturii și științei, interesați de fenomenul lecturi.
 • 18. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe de succes CONCURSURI NAȚIONALE  La etapa republicană a concursurilor naționale din cadrul Programului LecturaCentral, ediția a 3-a, au fost prezentate 63 de dosare din 14 raioane (prezentate de către Centrele Biblioteconomice Teritoriale), ceea ce reprezintă un număr cu mult mai mare față de anii precedenți.  Rezultatele au fost anunțate în cadrul festivității organizate de BNRM „Gala Premiilor Concursurilor Naționale PNLC-2020” (2 decembrie, 2020, online)
 • 19. Programul Național LecturaCentral- 2020: experiențe inovative CONCURSURI NAȚIONALE  Proiectul Festivalul de lectură „Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip”- activități offline/online (Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni în colaborare cu BNRM)  Proiectul „Dialoguri online cu personalități marcante”, au fost orgnizate 10 întîlniri cu scriitori/ personalități din diverse domenii, băștinași din acest raion (Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Drochia)  Proiectul „Satul meu citește o carte”. Au fost selectate 2 cărți ale autorilor incluși în „Topul celor mai citite cărți editate în anul 2018„ realizat anual de BNRM: Tatiana Țâbuleac și Marinela Lungu. (Biblioteca Publică Raională „Dmitrie Cantemir”, Ungheni)
 • 20. Implicarea bibliotecilor publice teritoriale în implementarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, prin prisma indicatorilor statistici NOU! În anul 2020 Bibliotecile Publice Teritoriale au monitorizat activitățile organizate în cadrul PNLC în sistemul online de raportare ORT.  Un studiu de analiză și sinteză a acestor indicatori statistici a fost realizat de Centrul de statistica și Secția Dezvoltare în Biblioteconomie a BNRM (Victoria Popa, Lilia Povestca).  În 11 diagrame sunt prezentate date statistice comparative a participării BPT în organizarea activităților ediției a treia a PNLC care reflectă gradul de implicare a bibliotecilor în promovarea lecturii.  Fiecare raion își poate contempla succesele conform indicatorilor statistici prezentați în Sistemul lunar de raportare on-line (ORT) cum ar fi: numărul de activități informaționale și culturale de promovare a lecturii, numărul utilizatorilor instruiți, numărul participanților la activități, promovarea PNLC pe rețelele de socializare etc. (Studiul este publicat în Magazin Bibliologic, 2021, nr 1)
 • 21. Implicarea bibliotecilor în implementarea Programului Național LecturaCentral (ediția a 3-a) prin prisma indicatorilor statistici 656 332 250 243 221 191 184 144 143 115 0 100 200 300 400 500 600 700 Activități privind cultura lecturii și cultura informației 262 247 220 218 212 196 186 172 155 154 0 50 100 150 200 250 300 Sîngerei Ungheni Leova Chişinău Făleşti Teleneşti Hînceşti Briceni Călăraşi Orhei Activități de promovare a lecturii
 • 22. Vizibilitatea Programului Național LecturaCentral Pagina oficială Facebook: https://www.facebook.com/pnlc.bnrm Numărul total de urmăritori ai paginii – 1940. Rezultatele statistice din perioada 19 noiembrie-16 decembrie 2020 înregistrează 430 vizualizări; 19788 impact, 3470 interacțiuni, 8454 vizionări video. Grupul public pe Facebook LecturaCentral. Înregistrează 2600 membri. În medie per/lună sunt postate peste 1500 postări, 470 comentarii, peste 14000 reacții.
 • 23. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: campanii/concursuri naționale: experiențe de succes Campania „Să citim împreună”  Titus Știrbu „Născocilă, Roadegumă și feciorul lui Păcală”  Ion Anton „Ieșirea din uitare” Concursul Literar Republican (online) „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXX-a dedicată scriitorului, prozatorului, dramaturgului Lucian Blaga În toate rapoartele analitice ale BPT este menționată participarea și succesele obținute în cadrul acestor campanii/concursuri naționale.
 • 24. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: experiențe inovative Proiectul Național „Punguța cu două cărți”  În luna decembrie 2020 au fost selectați bibliotecarii, profesorii, care vor fi ambasadori ai lecturii în cadrul proiectului „Punguța cu 2 cărți”, inițiat de Asociația OvidiuRo cu sprijinul Kaufland România și implementat în Republica Moldova de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.  375 de copii din familii defavorizate din Republica Moldova, cu vârsta între 1-2 ani, vor primi în dar o Punguță cu două cărți ilustrate și o surpriză, adecvate vârstei antepreșcolare, prin intermediul acestor ambasadori ai lecturii.
 • 25. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: experiențe inovative
 • 26. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: experiențe inovative
 • 27. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: experiențe de succes  Programul de lectură Chișinăul citește, ediția XVII  Concursul de lectură Bătălia cărților, ediția a VI-a În Anului Lecturii au fost organizate 480 de activități.
 • 28. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: experiențe de succes  Programul de lectură cu voce tare Să reauzim povestea  Programul de lectură și divertisment științific Provocarea verii 2020 În Anului Lecturii au fost organizate 855 de activități.
 • 29. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: experiențe inovative Inițiativa civică Voi stați acasă, noi povestim  A reușit să aducă mai aproape satisfacția lecturii, semnificația profundă a povestirilor și a basmelor pentru cei mai mici cititori.  A servit drept suport de educare a lecturii prin recomandări de carte, jocuri și tutoriale.  Biblioteca Municipală a fost prezentă în mediul online cu 57 de povești video încărcate, cu rezultate vizibile și de impact.
 • 30. Experiențe inovative Biblioteci Publice Teritoriale (BPT)  Concurs raional „Cartea bună ne adună”, realizarea unui videofilm de promovare a cărții și lecturii (BPR „Iulian Filip” Drochia)  Simpozion literar-științific „Scriitorii drochieni” în cadrul proiectului „Acasa spiritului nostru” (BPR „Iulian Filip” Drochia în colaborare cu BNRM)  Proiectul „ Joia lecturii cu voce tare” (BP s. Mîndîc, Drochia)
 • 31. Experiențe inovative Biblioteci Publice Teritoriale (BPT)  Proiectul Educațional Internațional online „Lectura şi creativitate”. Parteneri în Proiectul Educațional Internațional „TEAM BUILDING – LECTURA FĂRĂ HOTARE”, desfășurate în colaborare cu instituții din România: Colegiul Național „Ion C. Bratianu”, Pitești; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești; Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”, Argeș(BP „Mihai Eminescu”, Rezina).  Poiectul ,,Povestea de seară cu Doina Sârbu şi Trăian” (online) (BP „Mihai Eminescu”, Rezina).  Concursului raional online ,,Ramura creşte din rană...”, dedicat scriitorului Liviu Damian (BP „Mihai Eminescu”, Rezina).
 • 32. Experiențe inovative Biblioteci publice teritoriale (BPT)  Proiect regional „Conexiunu multiculturale – societate unită”, proiect implementat de AO CMEIC în cadrul programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung. Au participat 5 raioane din Republica Moldova. Impact: 5 conferințe tematice, 5 festivaluri de promovare a culturii tradiționale, 5 vizite virtuale în raioanele implicate în proiect, 5 ateliere de creație (online) (BPR „V. Alecsandri, Telenești)  Festival-Concurs al creatorilor de poezie cu genericul „Miraculoasa forță a Lecturii”, în cadrul ediției a XII-a a Festivalului-Concurs „Pe o ramură de grai” (online) (BPR „V. Alecsandri, Telenești)  Maraton de lectură colectivă: timp de o săptămână au fost lecturate online cărți ale autorilor băștinași(BPR „V. Alecsandri, Telenești)  Concursul Ringul părinților inteligenți: în anul 2020 a avut genericul „Când familia se_adună pentru o lectură bună”. La Ring au participat 5 familii, pentru siguranța participanților echipa de organizare s-a deplasat în fiecare localitate participantă la concurs, cu respectarea normelor sanitare și prezența unui public admisibil, familiile au prezentat probe creative și mobilizatoare la lectură (BPR „V. Alecsandri, Telenești)
 • 33. Experiențe inovative Bibliotecilor Publice Teritoriale (BPT)  Proiect Expozițional Raional „Să aveți poftă de lectură”. Activitate din cadrul campaniei naționale „Nici o zi fără lectură”. Crearea a 34 expoziții interactive (Cartea mea COOL de la Biblioteca Copii Ungheni, expozița BiblioLoto etc.)  Campania „Cartea de Weekend” (promovarea online a 28 de cărți pentru utilizatorii virtuali ai bibliotecii, desfășurare septembrie-decembrie) (BPR D. Cantemir, Ungheni)  Sărbătoarea cititorului - eveniment raional, a avut drept scop motivarea și promovarea celor mai activi utilizatori. Impact: Primăria municipiului Ungheni a promovat pe billboard-urile din oraș imagini cu cel mai activ cititor, care a promovat cartea sa preferată (BPR „V. Alecsandri, Telenești). •
 • 34. Anul Lecturii (online) – Analiza SWOT AVANTAJE / PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 1. Personal calificat cu competențe și abilități de educația lecturii/cultura informației. 2. Bibliotecari instruiți în utilizarea tehnologiilor informaționale. 3. Diversificarea serviciilor și a produselor bibliotecilor în organizarea activităților de promovare a lecturii, grație utilizării mai ample a formatului online. 1. Absența în unele biblioteci din SNB a tehnologiilor informaționale moderne. 2. Număr insuficient de bibliotecari instruiți în utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB). 3. Insuficiența resurselor financiare necesare achitării costurilor pentru utilizarea mai amplă a platformelor de comunicare online (Zoom, platforme webinar etc.). OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 1. Deschiderea de noi oportunități în promovarea lecturii în format online (utilizarea platformelor Zoom, Google Meet etc.). 2. Diversificarea contextului național și internațional de comunicare online între biblioteci și alte instituții participante la proiecte/ activități de promovare a lecturii 3. Activarea/utilizarea în activități de promovare a lecturii a potențialului creativ al personalului și al utilizatorilor (lecturi online, concursuri de lectură online etc.). 4. Implicarea amplă a bibliotecarilor în grupurile publice pe Facebook pentru promovarea cărții și a lecturii. 1. Modificarea excesivă a proceselor de lucru ale bibliotecii, utilizatorii care nu dispun de IT sunt defavorizați de a participa la activitățile online ale bibliotecii. 2. Lecturile online pot conduce la micșorarea achizițiilor de carte în biblioteci. 3. Lipsa unor modificări în statistica utilizării IT în organizarea activităților online de promovare a lecturii determină micșorarea indicatorilor de performanță, care sunt determinanți în crearea și meținerea imaginii bibliotecii.
 • 35. Anul Lecturii în Republica Moldova - un veritabil imbold pentru a demonstra rolul fundamental al bibliotecilor în Societatea Cunoașterii  Bibliotecile din SNB au contribuit din plin la promovarea cărții și lecturii, la formarea cetățenilor activi ai societății prin activități diversificate ca formă și conținut cultural, informațional și educațional.  În condițiile dificile cauzate de Pandemia COVID-19 bibliotecile SNB s-au menținut pe linia de plutire, o mare parte din activități fiind organizate în regim online, prin diverse platforme, ce permit comunicarea la distanță cu un număr impunător de participanți. Sarcinile curente și de perspectivă ale bibliotecilor în organizarea activităților de promovare/formare a competențelor de lectură țin de alinierea la experiențele avansate/inovative și adaptarea permanentă la schimbările Societății Cunoașterii.