SlideShare a Scribd company logo
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ DIGITALĂ – STEAG DE CULTURĂ ÎN SPAȚIUL
VIRTUAL
Vera OSOIANU
Prin crearea Centrului Național de Digitizare, inaugurat la 23 februarie 2022, Biblioteca
Națională a Republicii Moldova își asumă un rol important în digitizarea patrimoniului cultural,
astfel contribuind la crearea identității culturale digitale a Republicii Moldova în spațiul virtual.
Proiectul va fi un nou impuls pentru dezvoltarea Bibliotecii Naționale Digitale a Republicii
Moldova, care reprezintă steagul nostru de cultură în spațiul virtual fără de care după cum afirma
Nicolae Iorga „un popor este o gloată nu o oaste”.
Păstrarea pe termen lung a publicațiilor și în special a lucrărilor care fac parte din
patrimoniul cultural scris a fost dintotdeauna sarcina prioritară a marilor biblioteci ale lumii și în
primul rând a bibliotecilor naționale cu responsabilitatea lor de bibliotecă a ultimei resurse sau a
ultimei instanțe / „library of last resort„ – concept specific acestor instituții de cultură, de rang
național. Potrivit susținătorilor acestui concept, orice document care nu poate fi găsit de un
utilizator concret în altă bibliotecă trebuie să poată fi găsit în colecțiile Bibliotecii Naționale,
indiferent dacă este vorba de formatul tradițional sau formatul virtual.
Cât de mult înseamnă o bibliotecă pentru societate și pentru cultura națională a demonstrat
incendiul din anul 2020 de la Filarmonica Națională. Într-un reportaj din ziua de după incendiu,
un angajat al Filarmonicii mărturisea că cea mai mare pierdere pentru instituție este pierderea
bibliotecii. Biblioteca cu partituri muzicale originale a fost distrusă în proporție de 70%. Iar aceste
documente, în mare parte manuscrise, nu mai pot fi găsite nicăieri. Apropo, documentele care au
putut fi salvate, după incendiu, vor fi digitizate de BNRM în primul rând.
Practica marilor biblioteci a demonstrat, că digitizarea este o cale sigură de a asigura
securitatea publicațiilor, de a pune la adăpost și a feri de intemperii resursele deținute de biblioteci.
Formatul digital asigură prezervarea pe termen lung, dar cel mai important asigură accesibilitatea
valorilor culturale ale lumii.
Specialiștii domeniului biblioteconomie și știința informării sunt convinși că digitizarea ar
putea aduce mai mulți utilizatori în bibliotecă. Cu cât digitizăm mai mult propriile publicații și
identificăm ceea ce avem pentru un public mai larg, cu atât mai mulți cercetători doresc să vadă
originalele. Această idee este valabilă și pentru alte domenii ale culturii: muzee, arhive, galerii,
colecții de muzică etc. Custozii muzeelor au observant că imediat ce un tablou apare în format
digital, se mărește numărul persoanelor care vin să vadă originalul.
Digitizarea patrimoniului național cultural a fost unul dintre obiectivele principale stipulate
încă în Hotărârea Guvernului Nr. 478 din 04.07.2012 „Cu privire la Programul național de
informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020”.
Lipsa echipamentelor necesare pentru digitizarea resurselor a fost principalul impediment
în realizarea obiectivelor Hotărârii de Guvern menționate. La momentul apariției Hotărârii de
Guvern, Biblioteca Națională dispunea de un singur scaner performant – Atiz, procurat în cadrul
programului FUMAGABA, susținut de Uniunea Europeană și CENL.
Grantul de susținere a culturii (Cultural Grant) al Japoniei a fost o oportunitate de a
soluționa problema echipamentelor.
În cadrul Grantului de proiect au fost achiziționate echipamente de digitizare performante:
4 scanere (unul automat, doua semiautomate și unul destinat microfilmelor/microfișelor) pentru
procesul de digitizare a publicațiilor în diverse formate; 2 PC-uri adiacente scanerelor și 3 stații de
lucru; un server pentru stocarea și păstrarea pe termen lung a publicațiilor scanate și specificații
necesare pentru asigurarea funcționalității pe termen lung. În cadrul proiectului a fost asigurată
transportarea și instalarea echipamentelor cât și instruirea personalului.
Grantul de peste 7 000 000 de lei susținut de Guvernul Japoniei prin Agenția Japoneză de
Cooperare Internațională, este cel mai mare proiect implementat de BNRM și va asigura
continuitatea dezvoltării și difuzării conținutului digitizat al patrimoniului cultural din Republica
Moldova. Copiile digitale create, vor fi transferate în spațiul electronic, protejând astfel pierderea
conținutului obiectelor de patrimoniu, creșterea accesibilității, dar și asigurând accesul la
patrimoniul cultural în interes de educație, cercetare, creație și recreere.
Proiectul de îmbunătățire a echipamentelor de digitizare din cadrul BNRM, susținut de
Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA) va ajuta instituția să facă față sarcinii
permanente de a fi mai vizibilă și relevantă pe internet. Această importanță este conștientizată la
toate nivelurile de responsabilitate.
Proiectul susținut de JICA este cel mai mare proiect de până acum implementat de BNRM.
Pe lângă importanța enormă pentru BNRM, proiectul susținut de JICA a însemnat un șir
de lecții învățate despre cum te comporți într-un proiect subiect al unui tratat internațional,
Hotărâre de Guvern, Hotărâre de Parlament, Schimb de note, între două Ambasade, Implicarea
Ministerului de Finanțe, relații cu Ambasada Japoniei pe toată durata perioadei de proiect, vizite
ale experților angajați de JICA, vizite ale consultanților, relații cu banca intermediară, relații cu
firma câștigătoare etc. După ce treci prin atâtea filtre,ai convingerea că nimic nu mai poate fi
imposibil. Pentru un proiect care funcționează ca ceasul la fiecare etapă pe o întindere de patru
ani cum a fost în cazul proiectului Îmbunătățirea chipamentelor de digitizare ale BNRM probabil
este nevoie de cultura japoneză de comunicare, pe care ca parteneri de proiect a trebui s-oînsușim.
Notă! Istoria proiectului începe în anul 2018 și a parcurs toate etapele prevăzute de
legislația Japoniei pentru tratatele internaționale.
După procedurile de început, la 19 iulie 2019, la MECC, în prezența Ambasadorului
Japoniei în Republica Moldova, Dna Liliana Onofrei-Nicolăiescu, Ministrul Culturii și Domnul
Kawano Takaaki, reprezentant JICA a fost semnat Minutes of Discutions on the Preliminary
Survey for the Project for Impruvement of Digitization Equipment of the National Library of the
Republic of Moldova.
Pe parcursul anului 2020 au avut loc schimbul de note între Ambasada Japoniei și MAEIE
al Republicii Moldova, Hotărârea de Guvern, Hotărârea Parlamentului.
La 14 iunie 2020, Dl Igor Șarov, Ministrul Educației Culturii și Cercetării și Dl Sugimoto
Satoshi, Directorul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională JICA au semnat Acordul
de Grant.
La începutul anului 2021, la Tokyo a avut loc licitația, organizată de JICA la care
Biblioteca Națională a fost reprezentată de Ambasada Republicii Moldova în Japonia.
Cu toate problemele cauzate de pandemia virusului COVID-19, inaugurarea CND a avut
loc exact în termenii stabiliți la inițierea proiectului.

More Related Content

What's hot

Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
DIB ULIM
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
DIB ULIM
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
National Library of Republic of Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
DIB ULIM
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
 

Similar to Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual

Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Biblioteci Bihorene
 
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02bibliotecadiosig
 
Digit Roman
Digit RomanDigit Roman
Digit Roman
Bakai Magdolna
 
Digit Roman
Digit RomanDigit Roman
Digit Roman
Bakai Magdolna
 
eLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtualaeLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtuala
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
 
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Prezentare bnd moldavica cluj
Prezentare bnd moldavica clujPrezentare bnd moldavica cluj
Prezentare bnd moldavica cluj
National Library of Republic of Moldova
 
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
EuropeanaLocal in Romania
EuropeanaLocal in RomaniaEuropeanaLocal in Romania
EuropeanaLocal in Romania
EuropeanaLocal Project
 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
EuropeanaLocal Project
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca Drept
 
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICABibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
EuropeanaLocal Project
 
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autorGestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
Nicolaie Constantinescu
 
Accesul digital impactul dreptului de autor
Accesul digital impactul dreptului de autor Accesul digital impactul dreptului de autor
Accesul digital impactul dreptului de autor
Moldova State University
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014DIB ULIM
 
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de DreptDezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Biblioteca Drept
 
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroomLansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Cristian Ghinghes
 
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual (20)

Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
 
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
 
Digit Roman
Digit RomanDigit Roman
Digit Roman
 
D I G I T R O M A N
D I G I T R O M A ND I G I T R O M A N
D I G I T R O M A N
 
Digit Roman
Digit RomanDigit Roman
Digit Roman
 
eLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtualaeLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtuala
 
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Maria Mîtcu. Din proiecte învăț, descopăr...
 
Prezentare bnd moldavica cluj
Prezentare bnd moldavica clujPrezentare bnd moldavica cluj
Prezentare bnd moldavica cluj
 
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
Inițiative privind produsele și serviciile bibliotecii în contextul digital. ...
 
EuropeanaLocal in Romania
EuropeanaLocal in RomaniaEuropeanaLocal in Romania
EuropeanaLocal in Romania
 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - PROIECTE REPREZENTATIVE -
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
 
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
Edificarea paradigmei comportamental-atitudinală prin realizarea proiectelor ...
 
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICABibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
BibliotecaNațională Digitală MOLDAVICA
 
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autorGestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
Gestionarea resurselor de patrimoniu si drepturi de autor
 
Accesul digital impactul dreptului de autor
Accesul digital impactul dreptului de autor Accesul digital impactul dreptului de autor
Accesul digital impactul dreptului de autor
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
 
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de DreptDezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
 
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroomLansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
Lansarea proiectului comenius cultural identity in a worldwide classroom
 
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecono...
 

More from National Library of Republic of Moldova

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
National Library of Republic of Moldova
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
National Library of Republic of Moldova
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
National Library of Republic of Moldova
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
National Library of Republic of Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
National Library of Republic of Moldova
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
National Library of Republic of Moldova
 

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Imaginea bibliotecii
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Carte
CarteCarte
Carte
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Statistici 2016
 
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
 

Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual

 • 1. BIBLIOTECA NAȚIONALĂ DIGITALĂ – STEAG DE CULTURĂ ÎN SPAȚIUL VIRTUAL Vera OSOIANU Prin crearea Centrului Național de Digitizare, inaugurat la 23 februarie 2022, Biblioteca Națională a Republicii Moldova își asumă un rol important în digitizarea patrimoniului cultural, astfel contribuind la crearea identității culturale digitale a Republicii Moldova în spațiul virtual. Proiectul va fi un nou impuls pentru dezvoltarea Bibliotecii Naționale Digitale a Republicii Moldova, care reprezintă steagul nostru de cultură în spațiul virtual fără de care după cum afirma Nicolae Iorga „un popor este o gloată nu o oaste”. Păstrarea pe termen lung a publicațiilor și în special a lucrărilor care fac parte din patrimoniul cultural scris a fost dintotdeauna sarcina prioritară a marilor biblioteci ale lumii și în primul rând a bibliotecilor naționale cu responsabilitatea lor de bibliotecă a ultimei resurse sau a ultimei instanțe / „library of last resort„ – concept specific acestor instituții de cultură, de rang național. Potrivit susținătorilor acestui concept, orice document care nu poate fi găsit de un utilizator concret în altă bibliotecă trebuie să poată fi găsit în colecțiile Bibliotecii Naționale, indiferent dacă este vorba de formatul tradițional sau formatul virtual. Cât de mult înseamnă o bibliotecă pentru societate și pentru cultura națională a demonstrat incendiul din anul 2020 de la Filarmonica Națională. Într-un reportaj din ziua de după incendiu, un angajat al Filarmonicii mărturisea că cea mai mare pierdere pentru instituție este pierderea bibliotecii. Biblioteca cu partituri muzicale originale a fost distrusă în proporție de 70%. Iar aceste documente, în mare parte manuscrise, nu mai pot fi găsite nicăieri. Apropo, documentele care au putut fi salvate, după incendiu, vor fi digitizate de BNRM în primul rând. Practica marilor biblioteci a demonstrat, că digitizarea este o cale sigură de a asigura securitatea publicațiilor, de a pune la adăpost și a feri de intemperii resursele deținute de biblioteci. Formatul digital asigură prezervarea pe termen lung, dar cel mai important asigură accesibilitatea valorilor culturale ale lumii. Specialiștii domeniului biblioteconomie și știința informării sunt convinși că digitizarea ar putea aduce mai mulți utilizatori în bibliotecă. Cu cât digitizăm mai mult propriile publicații și identificăm ceea ce avem pentru un public mai larg, cu atât mai mulți cercetători doresc să vadă originalele. Această idee este valabilă și pentru alte domenii ale culturii: muzee, arhive, galerii,
 • 2. colecții de muzică etc. Custozii muzeelor au observant că imediat ce un tablou apare în format digital, se mărește numărul persoanelor care vin să vadă originalul. Digitizarea patrimoniului național cultural a fost unul dintre obiectivele principale stipulate încă în Hotărârea Guvernului Nr. 478 din 04.07.2012 „Cu privire la Programul național de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020”. Lipsa echipamentelor necesare pentru digitizarea resurselor a fost principalul impediment în realizarea obiectivelor Hotărârii de Guvern menționate. La momentul apariției Hotărârii de Guvern, Biblioteca Națională dispunea de un singur scaner performant – Atiz, procurat în cadrul programului FUMAGABA, susținut de Uniunea Europeană și CENL. Grantul de susținere a culturii (Cultural Grant) al Japoniei a fost o oportunitate de a soluționa problema echipamentelor. În cadrul Grantului de proiect au fost achiziționate echipamente de digitizare performante: 4 scanere (unul automat, doua semiautomate și unul destinat microfilmelor/microfișelor) pentru procesul de digitizare a publicațiilor în diverse formate; 2 PC-uri adiacente scanerelor și 3 stații de lucru; un server pentru stocarea și păstrarea pe termen lung a publicațiilor scanate și specificații necesare pentru asigurarea funcționalității pe termen lung. În cadrul proiectului a fost asigurată transportarea și instalarea echipamentelor cât și instruirea personalului. Grantul de peste 7 000 000 de lei susținut de Guvernul Japoniei prin Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, este cel mai mare proiect implementat de BNRM și va asigura continuitatea dezvoltării și difuzării conținutului digitizat al patrimoniului cultural din Republica Moldova. Copiile digitale create, vor fi transferate în spațiul electronic, protejând astfel pierderea conținutului obiectelor de patrimoniu, creșterea accesibilității, dar și asigurând accesul la patrimoniul cultural în interes de educație, cercetare, creație și recreere. Proiectul de îmbunătățire a echipamentelor de digitizare din cadrul BNRM, susținut de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA) va ajuta instituția să facă față sarcinii permanente de a fi mai vizibilă și relevantă pe internet. Această importanță este conștientizată la toate nivelurile de responsabilitate. Proiectul susținut de JICA este cel mai mare proiect de până acum implementat de BNRM. Pe lângă importanța enormă pentru BNRM, proiectul susținut de JICA a însemnat un șir de lecții învățate despre cum te comporți într-un proiect subiect al unui tratat internațional, Hotărâre de Guvern, Hotărâre de Parlament, Schimb de note, între două Ambasade, Implicarea
 • 3. Ministerului de Finanțe, relații cu Ambasada Japoniei pe toată durata perioadei de proiect, vizite ale experților angajați de JICA, vizite ale consultanților, relații cu banca intermediară, relații cu firma câștigătoare etc. După ce treci prin atâtea filtre,ai convingerea că nimic nu mai poate fi imposibil. Pentru un proiect care funcționează ca ceasul la fiecare etapă pe o întindere de patru ani cum a fost în cazul proiectului Îmbunătățirea chipamentelor de digitizare ale BNRM probabil este nevoie de cultura japoneză de comunicare, pe care ca parteneri de proiect a trebui s-oînsușim. Notă! Istoria proiectului începe în anul 2018 și a parcurs toate etapele prevăzute de legislația Japoniei pentru tratatele internaționale. După procedurile de început, la 19 iulie 2019, la MECC, în prezența Ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Dna Liliana Onofrei-Nicolăiescu, Ministrul Culturii și Domnul Kawano Takaaki, reprezentant JICA a fost semnat Minutes of Discutions on the Preliminary Survey for the Project for Impruvement of Digitization Equipment of the National Library of the Republic of Moldova. Pe parcursul anului 2020 au avut loc schimbul de note între Ambasada Japoniei și MAEIE al Republicii Moldova, Hotărârea de Guvern, Hotărârea Parlamentului. La 14 iunie 2020, Dl Igor Șarov, Ministrul Educației Culturii și Cercetării și Dl Sugimoto Satoshi, Directorul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională JICA au semnat Acordul de Grant. La începutul anului 2021, la Tokyo a avut loc licitația, organizată de JICA la care Biblioteca Națională a fost reprezentată de Ambasada Republicii Moldova în Japonia. Cu toate problemele cauzate de pandemia virusului COVID-19, inaugurarea CND a avut loc exact în termenii stabiliți la inițierea proiectului.