SlideShare a Scribd company logo
Programul Național LecturaCentral 2020: bilanțuri, lecții și împliniri
La 3 decembrie 2020 a avut loc activitatea de totalizare a celei de-a 3-a ediții a
ProgramuluiNațional LecturaCentral. Desfășutatăîn cadrul Anului lecturii, această
ediție a fost una total deosebită. Însuși anul 2020 a fost unul care plasează
omenirea în mijloculistoriei. Deaici încolo lumea vaopera cu noțiunile până șidupă
pandemia virusului COVID-19. Un an care pretindea a fi al echilibrului a schimbat
aganda și prioritățile lumii, punând la respect săraci și bogați, deopotrivă.
Proiectul Cultural Programul Național LecturaCentral este unul dintre cele mai
importante proiecte realizate în acest an și a depășit cu mult cadrul gândit de
echipa Bibliotecii Naționale, responsabilă de realizare: atât ca format de
desfășurare, cât și contingent de participare și arie de implicare.
Înlinii mariscopulproiectuluieste stimularea interesuluipentru lectură în cercurile
largi de cititori reali și potențiali și consolidarea eforturilor tuturor actorilor cu
responsabilități pe acest segment de activitate.
Ne dorimcu adevăratconstituirea uneiplatforme, care în timp ar putea crește într-
o Agenție sau Fundație Pro Lectură, după modelul celora existente in Marea
Britanie, Germania, Franța etc.
PNLC a fost gândit ca un proiect integrator care să includă întreg SNB, dar și toți
actorii cu responsabilități de promovare a cărții și lecturii, indiferent de format.
Deșila acestcapitol esteloc de maibine, trebuie demenționat cărezultatele ediției
a 3-a a PNLC sunt o mare bucurie pentru organizatori. Nu înzădar se spune că
marea mobilizare apare, în special, în situații de criză
Ediția 2020 a PNLC a fostuna complexă, incluzând mai multe componente, pornind
de la:
 Organizarea activităților de formarepe diverse teme adiacente fenomenului
lecturii, în specialpromovarealecturii, cultura lecturii, stimularea interesului
pentru lectură etc, cu invitarea unor experți din interiorul, dar și din afara
domeniului.
 Asistență metodologică și logistică. Deplasări. Conferințe zonale .Conferința
internațională Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare.
 Organizareaevenimentelor pentru cititori, cu implicarea maimultor instituții
responsabile de promovarea lecturii
 Distribuirea informațiilor și conținuturilor, prin utilizarea tuturor
instrumentelor disponibile: mass media tradițională, bloguri, Pagina de
Facebook a BNRM, a Programului Național LecturaCentral, grupul de pe
Facebook LecturaCentral, canalul de YouTube al BNRM etc.
Formatul de comunicare cu cititorii, impus de situație a fost unul nou, asimilat din
mers, respectiv au fost și mici deficiențe. Nu vom vorbidespremarele dezavantaj,
impus cititorilor, de a nu experimenta bucuriile și emoțiile întâlnirilor față-în-față
cu autorii preferați.
Dar au existat, totuși, și avantaje, acestea inclizând posibilitatea de a lichida
barierele geografice, participarea unui auditoriu extins, posibilitatea de a accesa
repetat înregistrările evenimentelor difuzate live etc. Indicatorii de participare,
impact, interacțiune, vizualizări se numără cu zecile de mii – eficiență de care nici
nu poate fi vorba în cazul formatului tradițional de comunicare.
Printre activitățile de mare răsunet, organizate în cadrul PNLC un loc deosebit
ocupă cele două campanii „10 scriitori /10 întâlniri/10 localități” și„10 experți/ 10
întâlniri/10 localități”.
Printre cele mai de răsunet activități organizate în cadrul Programului Național
LecturaCentral se numără întâlnirile cu 20 de scriitori, cercetători, experți în
domeniulcărții. Publiculcititor a avutocazia să cunoascăpeOleg Serebrian,Tatiana
Țibuleac, Nina Corcinschi, Iulian Filip, Dorian Furtună, Nelly Țurcan, Vasile
Romanciuc, Alex Cozmescu, Tatiana Ciocoi, Sergiu Stanciu, GheorgheErizanu, Iurie
Colesnic, Nadejda Pădure, Aurelian Silvestru, Valeriu Turea, Dumitru Crudu, Maria
Pilchin, Claudia Partole, Marinela Lungu, Savatie Baștovoi - o galerie de
personalități, careau lăsatnișteurmeșicare, la sigur,voramplifica interesulpentru
lectură și cuvântul scris.
Este adevărat, că schimbarea formatuluide desfășurare a activităților a schimbat
și concepția generală a campaniilor, care au fosttransferate online, dar indicatorii
au fost o revelație adevărată.
Conform datelor de la 02.12.2020 IMPACT-ulera – 65.367, iar numărul total de
VIZUALIZĂRI – 27.214.
Majoritatea întâlnirilor au fost transmise live, rămân în spațiul virtual și vor putea
fi vizualizate în continuare.
Și ne convingem încă o dată, că viitorul aparține bibliotecii mixte, care va îmbina
formatultradițional șiformatulonline al comunicării cu membrii comunităților din
aria de servire.
Dela tribuna ConferințeiInternaționaleLecturaca bazăpentrucultură,cunoaștere
și dezvoltare, care, la această ediție, s-a desfășurat pe parcursul a trei zile,
participanții au interacționat cu specialiști, versați în diverse aspecte, vizând și
interesați de fenomenul lecturii. Comunicatorii au reprezentat toate instituțiile cu
responsabilități în domeniu: decidenți, cadre didactice de divers nivel, inclusiv
învățământul de specialitate, bibliotecari, librari, editori de carte etc. A fost
prezentă șiexperiența altor țăricu experiențe remarcabileîn domeniu. Numărulde
Vizualizări canalul YouTube al BNRM constituie la 02.12.2020 - 4603.
Studiul sociologic TOP-ul celor mai citite 10 cărți editate în 2019, intrigă prin lista
de nume nou descoperite, fenomen care încă urmează a fi interpretat.
Dacă până acum câțva ani în TOP apăreau în mare parte personalități cunoscute și
arhicunoscuteîn mediul cultural șidoar la debut apăreau steluțe în devenire, cum
a fost cazul Tatianei Țibuleac, Liliei Calancea etc de ceva vreme în top figurează
numerelativ noipentru publicul larg decititori. O explicație ar fifaptul, că începând
cu anul 2018 studiul este realizat în formatul online, dominat de generația net și
respectiv aceștea sunt și cei mai active respondenți. Unicul lucru care a putut fi
realizat în acest an a fost perfecționarea filtrelor pentru a nu permite votarea
multiplă. În rest este vorba de simpatia cititorilor, care are legile proprii.
Estecunoscutfaptulcăinvestiția în cultură este cea mai durabilă investiție în viitor.
Despreimpactul PNLC (cu mii de participanți, mii de vizualizări, mii de interacțiuni
șiimpact) încăvomdiscuta. Dardeja esteclar căprinsusținereaProiectuluiCultural
Programul Național LecturaCentral, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a
făcut o investiție serioasă în viitor.
Mulțumiri MECC pentru susținerea acestui proiect și cu anticipație pentru
proiectele viitoare.
Vom menționa din start că n-am fi reușit să realizăm un proiect de asemenea
anvergură fără susținerea MECC prin Proiectul Cultural. Situația ne-a impus să
schimbămdin mersformatuldeorganizareși cu susținereaMECC am pututprocura
o serie de echipamente pentru formatul online al evenimentelor. Sperăm foarte
mult că acest Proiect fa fi susținut în continuare pentru că în consens cu celebra
expresie „Regele a murit, trăiască regele”, noi deja lucrăm la conceptualizarea
ediției a 4-a a PNLC. De fapt, adevărul este că începusem lucrul chiar înainte să
moară regele, pentru a putea respecta termenul limită de depunere a dosarelor.
Desprecriza lecturii sevorbeștede mulți anișiprobabilcăseva vorbiîn continuare.
Însă atât timp cât fiecare dintre cei responsabili de provovarea lecturii realizează
partea de contribvuții ce-i revine, avem dreptul să așteptăm rezultate.
Instrumentele Web 2.0, elaborate de echipa BNRM demonstrează că printre
conținuturile plasate în spațiul virtual, cele vizând lectura se bucură de mare
căutare. Cele mai vizualizate conținuturi de pe contul de SledeShare sunt
culegerile de citate despre carte, bibliotecă, lectură, bibliotecar. De exemplu,
Citatele despre cărți au fostvizualizatede 18 246 ori; Câteva lucruriștiute despre
carte și cărți, Vasile Romanciuc- au acumulat mai multe zeci de mii de accesări.
Printre cele mai accesate articole de pe Blogul de biblioteconomie și științele
informării se numără ”Argumente pro...lectură”.
Promovarea lecturii este un câmp imens. Aici întotdeauna va fi ceva de făcut și
întotdeauna va fi loc de mai bine.Aceastăresponsabilitate este garantul existenței
bibliotecii în viitor. În activitățile noastre vom ține cond de îndemnul marilor
înaintași. Atât de JorgeLuis Borges caresusținea că”Lectura este o formă a fericirii,
dar nu poți impune pe numeni să fie fericit”, dar și de concetățeanul nostru
academicianul Serghei Capița, care era convins, că „Cultura trebuie impusă. Câte
odată chiar cu forța. Altfel ne așteapă vremuri grele”.
Cred că cel mai potrivit Mottou pentru acest final de proiect este gândul înaripat a
scriitoruluiVasileRomanciuc "Cîtciteşti, atîta creşti, cît citeşti ,atîta eşti". Noi avem
marea responsabilitate de a convinge cât mai multă lume de acest mare adevăr.

More Related Content

What's hot

Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
DIB ULIM
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
DIB ULIM
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
DIB ULIM
 
L. Corghenci
L. CorghenciL. Corghenci
L. Corghenci
DIB ULIM
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Promovarea lecturii
Promovarea lecturiiPromovarea lecturii
Promovarea lecturii
pruteanu
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
DIB ULIM
 

What's hot (20)

Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
Reflectarea Bibliotecilor Publice din Republica Moldova în mass-media - E. Dm...
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
 
L. Corghenci
L. CorghenciL. Corghenci
L. Corghenci
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 
Promovarea lecturii
Promovarea lecturiiPromovarea lecturii
Promovarea lecturii
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală
Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea RegnealăBibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală
Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
 

Similar to Pnlc. totaluri articol

Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitalaBiblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
Alianta INFONET
 
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
ppt raport.ppt
ppt raport.pptppt raport.ppt
ppt raport.ppt
Ibibi4
 
ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
 ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu... ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
Vasilica Victoria
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
DIB ULIM
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica PantiCartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
Biblioteci Bihorene
 
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Pnlc. totaluri articol (20)

Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile...
 
Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...
 
Codibip 2014
Codibip 2014Codibip 2014
Codibip 2014
 
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitalaBiblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
Biblioteca publica - facilitator pentru incluziunea digitala
 
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Imaginea bibliotecii
 
ppt raport.ppt
ppt raport.pptppt raport.ppt
ppt raport.ppt
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
 ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu... ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
ANUL BIBLIOLOGIC 2014 Top zece cele mai bune comunicări de la Concursul Repu...
 
Revista bibliotecii
Revista biblioteciiRevista bibliotecii
Revista bibliotecii
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
 
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publiceTendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
 
Codibip 2012
Codibip 2012Codibip 2012
Codibip 2012
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
 
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica PantiCartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
Cartea citită în copilărie - amintire veșnică Rodica Panti
 
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
Conferințe Zonale - 2019, Călărași. Natalia Grițco. O lume mai bună prin real...
 
Comunicare cnmb
Comunicare cnmbComunicare cnmb
Comunicare cnmb
 

More from National Library of Republic of Moldova

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
National Library of Republic of Moldova
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
National Library of Republic of Moldova
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
National Library of Republic of Moldova
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
National Library of Republic of Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
National Library of Republic of Moldova
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
National Library of Republic of Moldova
 
A cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitateaA cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitatea
National Library of Republic of Moldova
 

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Carte
CarteCarte
Carte
 
Statistici 2016
Statistici 2016Statistici 2016
Statistici 2016
 
Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)Oferte educationale bnrm (2)
Oferte educationale bnrm (2)
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
 
A cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitateaA cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitatea
 

Pnlc. totaluri articol

 • 1. Programul Național LecturaCentral 2020: bilanțuri, lecții și împliniri La 3 decembrie 2020 a avut loc activitatea de totalizare a celei de-a 3-a ediții a ProgramuluiNațional LecturaCentral. Desfășutatăîn cadrul Anului lecturii, această ediție a fost una total deosebită. Însuși anul 2020 a fost unul care plasează omenirea în mijloculistoriei. Deaici încolo lumea vaopera cu noțiunile până șidupă pandemia virusului COVID-19. Un an care pretindea a fi al echilibrului a schimbat aganda și prioritățile lumii, punând la respect săraci și bogați, deopotrivă. Proiectul Cultural Programul Național LecturaCentral este unul dintre cele mai importante proiecte realizate în acest an și a depășit cu mult cadrul gândit de echipa Bibliotecii Naționale, responsabilă de realizare: atât ca format de desfășurare, cât și contingent de participare și arie de implicare. Înlinii mariscopulproiectuluieste stimularea interesuluipentru lectură în cercurile largi de cititori reali și potențiali și consolidarea eforturilor tuturor actorilor cu responsabilități pe acest segment de activitate. Ne dorimcu adevăratconstituirea uneiplatforme, care în timp ar putea crește într- o Agenție sau Fundație Pro Lectură, după modelul celora existente in Marea Britanie, Germania, Franța etc. PNLC a fost gândit ca un proiect integrator care să includă întreg SNB, dar și toți actorii cu responsabilități de promovare a cărții și lecturii, indiferent de format. Deșila acestcapitol esteloc de maibine, trebuie demenționat cărezultatele ediției a 3-a a PNLC sunt o mare bucurie pentru organizatori. Nu înzădar se spune că marea mobilizare apare, în special, în situații de criză Ediția 2020 a PNLC a fostuna complexă, incluzând mai multe componente, pornind de la:  Organizarea activităților de formarepe diverse teme adiacente fenomenului lecturii, în specialpromovarealecturii, cultura lecturii, stimularea interesului pentru lectură etc, cu invitarea unor experți din interiorul, dar și din afara domeniului.  Asistență metodologică și logistică. Deplasări. Conferințe zonale .Conferința internațională Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare.  Organizareaevenimentelor pentru cititori, cu implicarea maimultor instituții responsabile de promovarea lecturii
 • 2.  Distribuirea informațiilor și conținuturilor, prin utilizarea tuturor instrumentelor disponibile: mass media tradițională, bloguri, Pagina de Facebook a BNRM, a Programului Național LecturaCentral, grupul de pe Facebook LecturaCentral, canalul de YouTube al BNRM etc. Formatul de comunicare cu cititorii, impus de situație a fost unul nou, asimilat din mers, respectiv au fost și mici deficiențe. Nu vom vorbidespremarele dezavantaj, impus cititorilor, de a nu experimenta bucuriile și emoțiile întâlnirilor față-în-față cu autorii preferați. Dar au existat, totuși, și avantaje, acestea inclizând posibilitatea de a lichida barierele geografice, participarea unui auditoriu extins, posibilitatea de a accesa repetat înregistrările evenimentelor difuzate live etc. Indicatorii de participare, impact, interacțiune, vizualizări se numără cu zecile de mii – eficiență de care nici nu poate fi vorba în cazul formatului tradițional de comunicare. Printre activitățile de mare răsunet, organizate în cadrul PNLC un loc deosebit ocupă cele două campanii „10 scriitori /10 întâlniri/10 localități” și„10 experți/ 10 întâlniri/10 localități”. Printre cele mai de răsunet activități organizate în cadrul Programului Național LecturaCentral se numără întâlnirile cu 20 de scriitori, cercetători, experți în domeniulcărții. Publiculcititor a avutocazia să cunoascăpeOleg Serebrian,Tatiana Țibuleac, Nina Corcinschi, Iulian Filip, Dorian Furtună, Nelly Țurcan, Vasile Romanciuc, Alex Cozmescu, Tatiana Ciocoi, Sergiu Stanciu, GheorgheErizanu, Iurie Colesnic, Nadejda Pădure, Aurelian Silvestru, Valeriu Turea, Dumitru Crudu, Maria Pilchin, Claudia Partole, Marinela Lungu, Savatie Baștovoi - o galerie de personalități, careau lăsatnișteurmeșicare, la sigur,voramplifica interesulpentru lectură și cuvântul scris. Este adevărat, că schimbarea formatuluide desfășurare a activităților a schimbat și concepția generală a campaniilor, care au fosttransferate online, dar indicatorii au fost o revelație adevărată. Conform datelor de la 02.12.2020 IMPACT-ulera – 65.367, iar numărul total de VIZUALIZĂRI – 27.214. Majoritatea întâlnirilor au fost transmise live, rămân în spațiul virtual și vor putea fi vizualizate în continuare.
 • 3. Și ne convingem încă o dată, că viitorul aparține bibliotecii mixte, care va îmbina formatultradițional șiformatulonline al comunicării cu membrii comunităților din aria de servire. Dela tribuna ConferințeiInternaționaleLecturaca bazăpentrucultură,cunoaștere și dezvoltare, care, la această ediție, s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, participanții au interacționat cu specialiști, versați în diverse aspecte, vizând și interesați de fenomenul lecturii. Comunicatorii au reprezentat toate instituțiile cu responsabilități în domeniu: decidenți, cadre didactice de divers nivel, inclusiv învățământul de specialitate, bibliotecari, librari, editori de carte etc. A fost prezentă șiexperiența altor țăricu experiențe remarcabileîn domeniu. Numărulde Vizualizări canalul YouTube al BNRM constituie la 02.12.2020 - 4603. Studiul sociologic TOP-ul celor mai citite 10 cărți editate în 2019, intrigă prin lista de nume nou descoperite, fenomen care încă urmează a fi interpretat. Dacă până acum câțva ani în TOP apăreau în mare parte personalități cunoscute și arhicunoscuteîn mediul cultural șidoar la debut apăreau steluțe în devenire, cum a fost cazul Tatianei Țibuleac, Liliei Calancea etc de ceva vreme în top figurează numerelativ noipentru publicul larg decititori. O explicație ar fifaptul, că începând cu anul 2018 studiul este realizat în formatul online, dominat de generația net și respectiv aceștea sunt și cei mai active respondenți. Unicul lucru care a putut fi realizat în acest an a fost perfecționarea filtrelor pentru a nu permite votarea multiplă. În rest este vorba de simpatia cititorilor, care are legile proprii. Estecunoscutfaptulcăinvestiția în cultură este cea mai durabilă investiție în viitor. Despreimpactul PNLC (cu mii de participanți, mii de vizualizări, mii de interacțiuni șiimpact) încăvomdiscuta. Dardeja esteclar căprinsusținereaProiectuluiCultural Programul Național LecturaCentral, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a făcut o investiție serioasă în viitor. Mulțumiri MECC pentru susținerea acestui proiect și cu anticipație pentru proiectele viitoare. Vom menționa din start că n-am fi reușit să realizăm un proiect de asemenea anvergură fără susținerea MECC prin Proiectul Cultural. Situația ne-a impus să schimbămdin mersformatuldeorganizareși cu susținereaMECC am pututprocura o serie de echipamente pentru formatul online al evenimentelor. Sperăm foarte mult că acest Proiect fa fi susținut în continuare pentru că în consens cu celebra expresie „Regele a murit, trăiască regele”, noi deja lucrăm la conceptualizarea
 • 4. ediției a 4-a a PNLC. De fapt, adevărul este că începusem lucrul chiar înainte să moară regele, pentru a putea respecta termenul limită de depunere a dosarelor. Desprecriza lecturii sevorbeștede mulți anișiprobabilcăseva vorbiîn continuare. Însă atât timp cât fiecare dintre cei responsabili de provovarea lecturii realizează partea de contribvuții ce-i revine, avem dreptul să așteptăm rezultate. Instrumentele Web 2.0, elaborate de echipa BNRM demonstrează că printre conținuturile plasate în spațiul virtual, cele vizând lectura se bucură de mare căutare. Cele mai vizualizate conținuturi de pe contul de SledeShare sunt culegerile de citate despre carte, bibliotecă, lectură, bibliotecar. De exemplu, Citatele despre cărți au fostvizualizatede 18 246 ori; Câteva lucruriștiute despre carte și cărți, Vasile Romanciuc- au acumulat mai multe zeci de mii de accesări. Printre cele mai accesate articole de pe Blogul de biblioteconomie și științele informării se numără ”Argumente pro...lectură”. Promovarea lecturii este un câmp imens. Aici întotdeauna va fi ceva de făcut și întotdeauna va fi loc de mai bine.Aceastăresponsabilitate este garantul existenței bibliotecii în viitor. În activitățile noastre vom ține cond de îndemnul marilor înaintași. Atât de JorgeLuis Borges caresusținea că”Lectura este o formă a fericirii, dar nu poți impune pe numeni să fie fericit”, dar și de concetățeanul nostru academicianul Serghei Capița, care era convins, că „Cultura trebuie impusă. Câte odată chiar cu forța. Altfel ne așteapă vremuri grele”. Cred că cel mai potrivit Mottou pentru acest final de proiect este gândul înaripat a scriitoruluiVasileRomanciuc "Cîtciteşti, atîta creşti, cît citeşti ,atîta eşti". Noi avem marea responsabilitate de a convinge cât mai multă lume de acest mare adevăr.