SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
ÖSTERSJÖN OCH HÅLLBARHET
Strategier för informationssökning och källhantering
NAS22, ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
• Föreläsning: informationssökning, källkritik
och källhänvisning
• Bibliotekets webbplats och sökvägar
SÖKKRITIK
… att ifrågasätta sökresultat
och sökmotorers rankning
• Algoritmer
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONSSÖKNING
KÄLLKRITIK &
KÄLLTILLIT
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp och formulera sökord
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
HITTA RÄTT SÖKORD
Sök kreativt: Testa olika ord och
synonymer!
• Brett eller smalt? Miljöfrågor–
Miljöföroreningar
• Närliggande ord och synonymer?
Östersjön – Baltiska havet – Baltiska sjön
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
bottentrål* leder till träffar på sidor
med ord som bottentrålare,
bottentrålning, bottentrålningsförbud
etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på "hur solkräm skadar
havet" ger träffar på sidor där orden
står bredvid varandra.
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
Googla
smart!
ÖVERBLICK
PAUS
• Sträck & skaka
BEGREPP
Ne.se
• Välj ”Lång”
• Samla på dig fler sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
ÖVERBLICK &
FÖRDJUPNING
BEGREPP
Britannica School
• Välj ”Advanced”
• Använd Table of Contents
• Hitta användbara engelska
sökord
Bibliotekets digitala
resurser:
www.nackagymnasium.i
nfo/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Sveriges Natur
• Havsutsikt
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radio- och teveprogram
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Visst
kan du
logga
in?
BÖCKER
• På vetenskaplig grund?
• Översikter eller fördjupningar?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
FÖRDJUPNING
Lämna
inköpsförsla
g!
MYNDIGHETER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kemikalieinspektionen
• Naturvårdsverket
• Vattenmyndigheterna
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla
smart!
ORGANISATIONER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Håll Sverige Rent
• Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön
• Naturskyddsföreningen
• Svenskt vatten
• ICES, Internationella Havsforskningsrådet
• WWF
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla
smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
 KI, Karolinska institutet
 Linnéuniversitetet
 SU, Stockholms universitet
 SLU, Statens lantbruksuniversitet
• Institut, t.ex.
 Havsmiljöinstitutet
 Formas
• DiVA & Swepub: öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
FÖRDJUPNING
PAUS
•Sträck & skaka
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Begrepp,
definitioner
Fakta, forskning,
statistik
Din rapport
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
ÖVERBLICK
SAMMANFATTNING:
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Dokumentera!
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERENSER
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
REFERENSER
VÄLKOMMEN TILL DITT
SKOLBIBLIOTEK!

More Related Content

Similar to Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx

Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
ngbib
 
Gymnasiearbete SB20b
Gymnasiearbete SB20bGymnasiearbete SB20b
Gymnasiearbete SB20b
ngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib
 
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
ngbib
 
Gyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptxGyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptx
ngbib
 
Lektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
ngbib
 
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
ngbib
 
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib
 
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib
 
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abGymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
ngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib
 

Similar to Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx (20)

Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
 
Gymnasiearbete SB20b
Gymnasiearbete SB20bGymnasiearbete SB20b
Gymnasiearbete SB20b
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
 
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
 
Gyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptxGyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptx
 
Lektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
 
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
 
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
 
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
 
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
 
Omvärldsbevakning 120910
Omvärldsbevakning 120910Omvärldsbevakning 120910
Omvärldsbevakning 120910
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
 
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abGymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
ngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
ngbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib
 

More from ngbib (20)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
 

Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx

 • 1. ÖSTERSJÖN OCH HÅLLBARHET Strategier för informationssökning och källhantering NAS22, ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG • Föreläsning: informationssökning, källkritik och källhänvisning • Bibliotekets webbplats och sökvägar
 • 3. SÖKKRITIK … att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Annonser • Sökmotoroptimering INFORMATIONSSÖKNING
 • 4. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? INFORMATIONSSÖKNING
 • 5. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 6. HITTA RÄTT SÖKORD Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? Miljöfrågor– Miljöföroreningar • Närliggande ord och synonymer? Östersjön – Baltiska havet – Baltiska sjön INFORMATIONSSÖKNING
 • 7. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på bottentrål* leder till träffar på sidor med ord som bottentrålare, bottentrålning, bottentrålningsförbud etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på "hur solkräm skadar havet" ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 8. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? Googla smart! ÖVERBLICK
 • 10. BEGREPP Ne.se • Välj ”Lång” • Samla på dig fler sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/ ÖVERBLICK & FÖRDJUPNING
 • 11. BEGREPP Britannica School • Välj ”Advanced” • Använd Table of Contents • Hitta användbara engelska sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.i nfo/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING
 • 12. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Sveriges Natur • Havsutsikt Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radio- och teveprogram MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING Visst kan du logga in?
 • 13. BÖCKER • På vetenskaplig grund? • Översikter eller fördjupningar? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register FÖRDJUPNING Lämna inköpsförsla g!
 • 14. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Havs- och vattenmyndigheten • Kemikalieinspektionen • Naturvårdsverket • Vattenmyndigheterna … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 15. ORGANISATIONER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Håll Sverige Rent • Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön • Naturskyddsföreningen • Svenskt vatten • ICES, Internationella Havsforskningsrådet • WWF … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 16. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex.  KI, Karolinska institutet  Linnéuniversitetet  SU, Stockholms universitet  SLU, Statens lantbruksuniversitet • Institut, t.ex.  Havsmiljöinstitutet  Formas • DiVA & Swepub: öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, FÖRDJUPNING
 • 18. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Begrepp, definitioner Fakta, forskning, statistik Din rapport Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR ÖVERBLICK
 • 19. SAMMANFATTNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Dokumentera!
 • 20. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges REFERENSER
 • 21. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall. REFERENSER

Editor's Notes

 1. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 2. SL