Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Källkritik IM22a 2022

 1. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT (+ SÖKKRITIK OCH INFOSÖK) IM22A Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie Nacka gymnasium, ht 2022
 2. VAD ÄR EN KÄLLA? • I en källa hämtar du information (fakta). • En bok (eller en hemsida) blir din källa så fort du hämtat information ur den. • Informationen kan du använda för att skriva en egen text.
 3. OLIKA SORTERS KÄLLOR Text • En bok • En hemsida • Ett uppslagsverk • En artikel i en tidning Ljud • En podd • Ett radioprogram Film • UR • Youtube
 4. VARFÖR ÄR DETVIKTIGT ATTVARA KÄLLKRITISK? • Informationen kanske inte stämmer. • Någon kan försöka lura dig genom att sprida falsk information. • Någon kan sprida falsk information utan att förstå att den är falsk. • Ett företag kanske vill att du ska köpa en viss produkt.
 5. NÄR ÄR DETVIKTIGT ATTVARA KÄLLKRITISK? Alltid! Inte bara i skolan, utan också på fritiden. Inte bara på internet, utan också när du läser böcker eller pratar med en kompis. Det är extra viktigt att vara källkritisk om informationen gör dig upprörd, arg, ledsen eller glad.
 6. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 7. KÄLLTILLIT Är källan trovärdig och bra?Varför?Varför inte? Målet med källkritik är att hitta de bästa, mest relevanta och mest trovärdiga källorna.
 8. VILKA KÄLLOR LITAR DU PÅ?
 9. ANVÄND FLERA KÄLLOR! Olika källor är bra till olika saker – och till olika delar av en uppgift. Om flera trovärdiga, och av varandra oberoende källor säger samma sak så ökar trovärdigheten.
 10. ATT HITTA KÄLLOR – INFORMATIONSSÖKNING • Fundera på dina egna kunskaper Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften! • Skaffa en snabb överblick Använd t.ex. läroboken och Nationalencyklopedin. • Håll koll på dina källor redan från början Så att du kan hitta tillbaka till dem – och visa för läraren vilka källor du har använt.
 11. HITTA RÄTT SÖKORD • Tänk i ord, snarare än i frågor! • Prova olika synonymer • Använd mer specifika ord • Kombinera flera sökord Var kreativ – ge inte upp utan försök igen!
 12. SÖKKRITIK Kommer de bästa källorna alltid högst upp på Google? Får alla samma resultat om de googlar på samma sak?
 13. SÖKKRITIK • Algoritmer och SEO (sökmotoroptimering) styr vad som kommer högt upp i din träfflista. • Det du sökt på tidigare – och vem Google tror att du är – påverkar resultat. • Betalda annonser kan misstas för vanliga träffar. • Googla smart!
 14. SÖKMOTORER
 15. ANALYSERA DIN TRÄFFLISTA
 16. WIKIPEDIA & NATIONALENCYKLOPEDIN
 17. • Forskare och experter skriver • En redaktion kontrollerar • Avancerat språk • Långsam • Anses trovärdig • Kostar pengar • Vem som helst kan skriva • Vem som helst kan ändra • Oftast lättare språk • Snabb • Svår att bedöma, inte alltid trovärdig • Gratis
 18. NYHETER och MEDIER • Tidningar,TV, radio – artiklar eller program • Alla elever på Nacka gymnasium har tillgång till Svenska Dagbladet • Alla elever i Sverige har tillgång till Dagens Nyheter • Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) är gratis för alla
 19. NYHETER ELLER ÅSIKTER?
 20. MYNDIGHETER Myndigheterna ser till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Du ska kunna lita på att myndigheternas information är neutral och trovärdig. Hur många myndigheter tror ni att det finns i Sverige? Kommer ni på några svenska myndigheter?
 21. ORGANISATIONER En sammanslutning av människor som arbetar mot samma mål – och därmed ofta inte neutral information.
 22. TVÅ PRAKTISKA MOMENT 1. Vi jämför träfflistor på Google och Duckduckgo tillsammans – a) hur själva träfflistorna skiljer sig åt, b) om träffarna är bra källor eller inte. 1. Ni ska få analysera två sidor med källkritiska verktyg: Dagens Svenskbladet, https://www.svenskbladet.se/ Nya Dagbladet, https://nyadagbladet.se/
Advertisement