SlideShare a Scribd company logo
SOU:
KRIMINALITET OCH
UTANFÖRSKAP
Strategier för informationssökning
SB22ab vt 2023
Elisabet Brandberg och Karin Mossed, bibliotekarier
Nacka gymnasium
1
DAGENS LEKTION
• Kort inledning
• Sökkritik, källkritik och källtillit
• Strategier för informationssökning
• Bensträckare
• Tips på olika källor
• Källhänvisningar
Avbrott för
diskussion i
smågrupper
EXAMENSMÅLEN
• … utveckla ett vetenskapligt och
kritiskt förhållningssätt
• … kunna avgöra om påståenden
är grundade på fakta
• … kunna urskilja värderingar i
olika typer av källor
• … förmåga att söka, sovra och
bearbeta information med
källkritisk medvetenhet
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DSA001%26tos
%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Söka och hitta relevant
information
• Kritiskt granska och värdera
information
• Referera till källor
• Tre skolbibliotekarier
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
SÖKKRITIK
• Sökkritik – att ifrågasätta
sökresultat och sökmotorers
rankning
• Algoritmer
• Sökmotoroptimering
?
Wikipedia?
VAD ÄR EN KÄLLA?
• platsen där du hämtar information
• innehåller fakta
• kan ha olika format: bok, intervju,
radioprogram, avhandling,
debattartikel, forskningsrapport,
verksamhetsberättelse,
vetenskaplig artikel
• olika sorters källor – primära och
sekundära
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
KÄLLTILLIT
”Vi kan inte göra egna
undersökningar om allting. Vi
måste hitta källor som det är
rimligt att lita på.”
Olof Sundin, professor
i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds
universitet
Vilka källor litar du
på?
Varför?
STRATEGIER FÖR
INFORMATIONSSÖKNIN
G
• Samla dina egna kunskaper i ämnet
• Skaffa överblick. Definiera begrepp och
formulera sökord
• Fördjupa dina kunskaper i olika källor
Håll koll på dina
källor från början!
FÖRKUNSKAPER
Innan du börjar söka:
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Reflektera över det du lärt dig
under lektionerna och
föreläsningarna
• Läs och tänk igenom
instruktionerna
HITTA RÄTT SÖKORD
• Brett eller smalt? sexualbrott –
våldtäkt
• Närliggande ord eller
synonymer? gängkriminalitet –
gängbrottslighet –
ungdomsbrottslighet –
organiserad brottslighet etc.
• Vinklade och värderande ord?
alkoholmissbruk –
alkoholkonsumtion –
alkoholberoende
Var kreativ!
Testa olika
sökord!
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. Exempel: homofob*
> homofob, homofobi, homofobisk
• Använd citattecken för att markera att
orden hör ihop > sökfras. Exempel:
”våldsbejakande extremism”
• Använd innehållsförteckning och
register
• Använd CTRL + F
BENSTRÄCKA
RE
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Hur kan du använda media?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
• Finns det aktuell forskning?
Googla smart!
ÖVERBLICK
• Definiera centrala
begrepp med hjälp av
uppslagsverk, t.ex. ne.se
5 MINUTER: BYGG EN
SÖKORDSBANK
• Vilka sökord är aktuella för er
utredning?
• Testa olika sökningar: brett/smalt,
synonymer etc.
Dokumentera!
MEDIA
• Tidningar, tidskrifter, teve, radio
etc.
• Använd media för att få syn på
och gå vidare till andra källor
Primärkälla eller
sekundärkälla?
MYNDIGHETER
Tillämpar lagar och utför den verksamhet som
riksdagen beslutat om, t.ex.:
• Brå, Brottsförebyggande rådet
• Folkhälsomyndigheten
• Kriminalvården
• Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
• Nationellt metodstöd mot prostitution och
människohandel
• Polisen
• Socialstyrelsen
Googla smart!
ORGANISATIONER
En grupp av människor och grupper som
samarbetar i en fråga, t.ex.:
• BRIS, Barnens rätt i samhället
• Brottsofferjouren
• CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning
• Operation Kvinnofrid
• Riksförbundet för social och mental hälsa
• Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige
• Rädda barnen
Googla smart!
BÖCKER
som sammanfattar ett
forskningsläge
Använd register och
innehållsförteckning!
Sammanfattar
forskningsområd
et
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fakta och
statistik
SOU
Nyheter, artiklar
etc.
Begrepp,
definitioner
Organisationer
Rapporter och
statistik
KÄLLHÄNVISNING –
VARFÖR?
• Visa att du har hämtat information
från relevanta och trovärdiga
källor
• Forskningstradition: andra ska
kunna upprepa din undersökning
och dina resultat
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
SAMMANFATTNING
• Sökkritik, källkritik och källtillit
• Strategier för informationssökning
• Tips på olika källor
• Källhänvisningar
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
Elisabet Brandberg & Karin Mossed, bibliotekarier
Nacka gymnasium
25

More Related Content

Similar to SOU - SB22ab EB KM.pptx

Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bngbib
 
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bSOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bngbib
 
Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18ngbib
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021ngbib
 
Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022ngbib
 
Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18ngbib
 
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022ngbib
 
SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020ngbib
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
 
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19ngbib
 
Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18ngbib
 
Nationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20aNationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20angbib
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
 
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxngbib
 
Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17ngbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
 

Similar to SOU - SB22ab EB KM.pptx (20)

Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
 
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bSOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
 
Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
 
Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022
 
Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
 
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
 
SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
 
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
 
Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
 
Nationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20aNationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20a
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
 
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
 
Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 

More from ngbib

Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023ngbib
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierngbib
 
Aniara
AniaraAniara
Aniarangbib
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023ngbib
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinngbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022ngbib
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
 

More from ngbib (20)

Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
 

SOU - SB22ab EB KM.pptx

 • 1. SOU: KRIMINALITET OCH UTANFÖRSKAP Strategier för informationssökning SB22ab vt 2023 Elisabet Brandberg och Karin Mossed, bibliotekarier Nacka gymnasium 1
 • 2. DAGENS LEKTION • Kort inledning • Sökkritik, källkritik och källtillit • Strategier för informationssökning • Bensträckare • Tips på olika källor • Källhänvisningar Avbrott för diskussion i smågrupper
 • 3. EXAMENSMÅLEN • … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • … kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta • … kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • … förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=- 996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DSA001%26tos %3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1
 • 4. BIBLIOTEKETS STÖD • Söka och hitta relevant information • Kritiskt granska och värdera information • Referera till källor • Tre skolbibliotekarier
 • 5. TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 6. SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Sökmotoroptimering ? Wikipedia?
 • 7. VAD ÄR EN KÄLLA? • platsen där du hämtar information • innehåller fakta • kan ha olika format: bok, intervju, radioprogram, avhandling, debattartikel, forskningsrapport, verksamhetsberättelse, vetenskaplig artikel • olika sorters källor – primära och sekundära
 • 8. KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 9. KÄLLTILLIT ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.” Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet Vilka källor litar du på? Varför?
 • 10. STRATEGIER FÖR INFORMATIONSSÖKNIN G • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick. Definiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i olika källor Håll koll på dina källor från början!
 • 11. FÖRKUNSKAPER Innan du börjar söka: • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Reflektera över det du lärt dig under lektionerna och föreläsningarna • Läs och tänk igenom instruktionerna
 • 12. HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? sexualbrott – våldtäkt • Närliggande ord eller synonymer? gängkriminalitet – gängbrottslighet – ungdomsbrottslighet – organiserad brottslighet etc. • Vinklade och värderande ord? alkoholmissbruk – alkoholkonsumtion – alkoholberoende Var kreativ! Testa olika sökord!
 • 13. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. Exempel: homofob* > homofob, homofobi, homofobisk • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. Exempel: ”våldsbejakande extremism” • Använd innehållsförteckning och register • Använd CTRL + F
 • 15. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Hur kan du använda media? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? • Finns det aktuell forskning? Googla smart!
 • 16. ÖVERBLICK • Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se
 • 17. 5 MINUTER: BYGG EN SÖKORDSBANK • Vilka sökord är aktuella för er utredning? • Testa olika sökningar: brett/smalt, synonymer etc. Dokumentera!
 • 18. MEDIA • Tidningar, tidskrifter, teve, radio etc. • Använd media för att få syn på och gå vidare till andra källor Primärkälla eller sekundärkälla?
 • 19. MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Brå, Brottsförebyggande rådet • Folkhälsomyndigheten • Kriminalvården • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel • Polisen • Socialstyrelsen Googla smart!
 • 20. ORGANISATIONER En grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • BRIS, Barnens rätt i samhället • Brottsofferjouren • CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • Operation Kvinnofrid • Riksförbundet för social och mental hälsa • Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige • Rädda barnen Googla smart!
 • 21. BÖCKER som sammanfattar ett forskningsläge Använd register och innehållsförteckning!
 • 22. Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta och statistik SOU Nyheter, artiklar etc. Begrepp, definitioner Organisationer Rapporter och statistik
 • 23. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Visa att du har hämtat information från relevanta och trovärdiga källor • Forskningstradition: andra ska kunna upprepa din undersökning och dina resultat • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 24. SAMMANFATTNING • Sökkritik, källkritik och källtillit • Strategier för informationssökning • Tips på olika källor • Källhänvisningar
 • 25. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Elisabet Brandberg & Karin Mossed, bibliotekarier Nacka gymnasium 25