SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
GYMNASIEARBETE
Del 2: Fördjupning i strategier för informationssökning och
källhantering
NU20, ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium 1
LEKTIONENS UPPLÄGG
• Fördjupad föreläsning om informationssökning,
källkritik och källhänvisning
• Bibliotekets webbplats och sökvägar
• Egen informationssökning
TVÅ MINUTER
• Hur har det gått?
• Hur började ni?
• Följde ni någon strategi?
• Hur funkar dokumentationen?
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp och formulera sökord
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla
smart!
ÖVERBLICK
BEGREPP
Ne.se
• Välj ”Lång”
• Samla på dig fler sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
ÖVERBLICK &
FÖRDJUPNING
BEGREPP
Britannica School
• Välj ”Advanced”
• Hitta användbara engelska
sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Sveriges Natur
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radioprogram
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Visst
kan du
logga
in?
BÖCKER
• På vetenskaplig grund?
• Översikter eller fördjupningar?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
FÖRDJUPNING
Lämna
inköpsförsla
g!
BENSTRÄCKARE
MYNDIGHETER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Folkhälsomyndigheten
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kemikalieinspektionen
• SBU, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering
• Socialstyrelsen
• Skogsstyrelsen
• Naturvårdsverket
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla
smart!
ORGANISATIONER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Håll Sverige Rent
• Läkare utan gränser
• Naturskyddsföreningen
• Skogsindustrierna
• WHO, Världshälsoorganisationen
• WWF, Världsnaturfonden
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
 KI, Karolinska institutet
 SLU, Statens lantbruksuniversitet
• Institut, t.ex.
 Formas & Forte (forskningsråd)
 RISE, Research Institute of Sweden
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
FÖRDJUPNING
UPPSATSER
• Filtrera på:
 Ämne
 Nivå
 Årtal
 Fulltext i DiVA
• Skumma:
 Abstract/sammanfattning
• Gå vidare med hjälp av:
 Nyckelord
 Referenslista
FÖRDJUPNING
DATABASER
Allmänna inom en disciplin, t.ex.
• Plos One
• Science in Context
 Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga
artiklar (Peer-Reviewed)
 Många sätt att avgränsa sin sökning
 Referenshjälp (MLA, APA, Harvard,
Chicago)
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolb
ibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
FÖRDJUPNING
DATABASER
Ämnesspecifika, t.ex.
• Artdatabanken (SLU)
 Artfakta
 Artportalen
• Svensk kulturväxtdatabas (SLU)
FÖRDJUPNING
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Eget projekt
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
SAMMANFATTNING:
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Dokumentera!
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERENSER
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
REFERENSER
EFTER BENSTRÄCKAREN:
EN TITT PÅ DATABASER, MYNDIGHETER OCH
ORGANISATIONER

More Related Content

Similar to Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022

Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20ngbib
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
 
Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022ngbib
 
Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023ngbib
 
Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
 
Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14Mikael Rosell
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
 
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19ngbib
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
 
Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020ngbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
 
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Mikael Rosell
 

Similar to Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 (20)

Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
 
Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
 
Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
 
Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023ngbib
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierngbib
 
Aniara
AniaraAniara
Aniarangbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxngbib
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxngbib
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorngbib
 
Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21ngbib
 

More from ngbib (17)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
 
Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
 

Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022

 • 1. GYMNASIEARBETE Del 2: Fördjupning i strategier för informationssökning och källhantering NU20, ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG • Fördjupad föreläsning om informationssökning, källkritik och källhänvisning • Bibliotekets webbplats och sökvägar • Egen informationssökning
 • 3. TVÅ MINUTER • Hur har det gått? • Hur började ni? • Följde ni någon strategi? • Hur funkar dokumentationen? INFORMATIONSSÖKNING
 • 4. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 5. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart! ÖVERBLICK
 • 6. BEGREPP Ne.se • Välj ”Lång” • Samla på dig fler sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/ ÖVERBLICK & FÖRDJUPNING
 • 7. BEGREPP Britannica School • Välj ”Advanced” • Hitta användbara engelska sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING
 • 8. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Sveriges Natur Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radioprogram MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING Visst kan du logga in?
 • 9. BÖCKER • På vetenskaplig grund? • Översikter eller fördjupningar? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register FÖRDJUPNING Lämna inköpsförsla g!
 • 11. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Folkhälsomyndigheten • Havs- och vattenmyndigheten • Kemikalieinspektionen • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Socialstyrelsen • Skogsstyrelsen • Naturvårdsverket … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 12. ORGANISATIONER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Håll Sverige Rent • Läkare utan gränser • Naturskyddsföreningen • Skogsindustrierna • WHO, Världshälsoorganisationen • WWF, Världsnaturfonden … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 13. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex.  KI, Karolinska institutet  SLU, Statens lantbruksuniversitet • Institut, t.ex.  Formas & Forte (forskningsråd)  RISE, Research Institute of Sweden • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, Plos One etc. FÖRDJUPNING
 • 14. UPPSATSER • Filtrera på:  Ämne  Nivå  Årtal  Fulltext i DiVA • Skumma:  Abstract/sammanfattning • Gå vidare med hjälp av:  Nyckelord  Referenslista FÖRDJUPNING
 • 15. DATABASER Allmänna inom en disciplin, t.ex. • Plos One • Science in Context  Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga artiklar (Peer-Reviewed)  Många sätt att avgränsa sin sökning  Referenshjälp (MLA, APA, Harvard, Chicago) Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolb ibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING
 • 16. DATABASER Ämnesspecifika, t.ex. • Artdatabanken (SLU)  Artfakta  Artportalen • Svensk kulturväxtdatabas (SLU) FÖRDJUPNING
 • 17. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Eget projekt Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 18. SAMMANFATTNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Dokumentera!
 • 19. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges REFERENSER
 • 20. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall. REFERENSER
 • 21. EFTER BENSTRÄCKAREN: EN TITT PÅ DATABASER, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Editor's Notes

 1. Gyarb kopplat till examensmålen – vetenskaplig text, bibl bra hjälp: källkritik och sökkritik
 2. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 3. SL