Advertisement

Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx

ngbib
Dec. 8, 2022
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx

 1. INFORMATIONSATTACK: KLASS EI21, EJ21a, EJ21b Nacka gymnasium, ht 2022 Elisabet Brandberg, bibliotekarie 1
 2. DAGENS ATTACK •ca 15 min •Kort om informationssökning och källkritik •Hitta rätt sökord •Tips på olika källor
 3. SÖKKRITIK … att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Annonser • Sökmotoroptimering INFORMATIONSSÖKNING
 4. HITTA RÄTT SÖKORD INFORMATIONSSÖKNING:
 5. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? INFORMATIONSSÖKNING
 6. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord - skumläs • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 7. HITTA RÄTT SÖKORD Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? Utbildning – gymnasieskola • Närliggande ord och synonymer? klass – socioekonomisk tillhörighet /bakgrund • Vetenskapligt eller vardagligt? INFORMATIONSSÖKNING
 8. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Uppslagsverk Fakta, analys forskning, statistik KLASS Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 9. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Tidskrifter • T.ex. Fokus, Dagens samhälle Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radio (Poddar) och TV • SR, UR, SVT MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING: Visst kan du logga in?
 10. FORSKNING • Forskningsnyheter, t.ex - forskning.se - Media • Universitet & högskolor, t.ex. - Göteborgs universitet - valforskningsprogrammet - Stockholms universitet • Vetenskapliga artiklar • - Ofta låsta i betaltjänster - Open acess – alla kan läsa - Tips: sök i Google Scholar • Uppsatser från svenska högskolor och FÖRDJUPNING:
 11. UPPSATSER • Filtrera på:  Ämne  Nivå  Årtal  Fulltext • Skumma:  Abstract/sammanfattning • Gå vidare med hjälp av:  Nyckelord  Referenslista FÖRDJUPNING
 12. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. T.ex. • BRÅ • Delegationen mot segregation • Folkhälsomyndigheten • Jämställdsmyndigheten • SCB • Skolverket • … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 13. ORGANISATIONER & TANKESMEDJOR Statistik, publikationer, rapporter etc. T.ex. • Fackförbund • Svenskt Näringsliv • Katalys • Timbro FÖRDJUPNING Politik! Var källkritisk
 14. VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET!
 15. STRATEGI TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på klass*leder till träffar på sidor med ord som klass*, klasskillnader, etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på "hur solkräm skadar havet" ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra. • Använd innehållsförteckning och Ctrl + F för att söka i långa texter.

Editor's Notes

 1. SL
 2. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Advertisement