SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning och källhantering
NAS21 ht 2023
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
UR
EXAMENSMÅLEN
Eleven ska ...
• utveckla en förmåga att värdera
olika typer av källor
• kunna skilja på påståenden som
bygger på vetenskaplig respektive
icke-vetenskaplig grund
• ta del av aktuella forskningsrön
inom relevanta områden
Skolverket: Naturvetenskapsprogrammet.
Examensmål
(Hämtad 2023-10-03)
Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet
ett systematiskt och metodiskt inhämtande av
kunskap inom ett visst område” (ne.se)
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar och referenser
• Formellt språk – inte talspråk
GYMNASIEARBETE –
VETENSKAPLIG TEXT
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla: böcker om vetenskapligt
skrivande och olika metoder
• Demotek: tidigare års
gymnasiearbeten
• Källor: Böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre skolbibliotekarier
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
SÖKKRITIK
– att ifrågasätta sökresultat och
sökmotorers rankning
• Algoritmer & filterbubblor
• Annonser
• Sökmotoroptimering
Wikipedia?
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick (identifiera
begrepp och formulera sökord)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Dokumentera!
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
ÖVERBLICK:
HITTA RÄTT SÖKORD
Sök kreativt: Testa olika ord och
synonymer!
• Brett eller smalt? bistånd – biståndsbudget
• Närliggande ord och synonymer? diktatur –
absolut makt – despoti – envälde
• Engelska eller svenska? transgender –
transperson
ÖVERBLICK:
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
abort* leder till träffar på sidor med
ord som aborter, abortens,
abortlagstiftning, abortförbud etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på “skillnad mellan mäns och
kvinnors prestationsförmåga" ger
träffar på sidor där orden står bredvid
varandra.
PRATA MED
VARANDRA
• Vilka sökord är aktuella för era
projekt?
• Testa olika sökningar: brett/smalt,
synonymer
Dokumentera!
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla
smart!
STRATEGISKA
FRÅGOR
ÖVERBLICK:
BEGREPP
Ne.se
• Välj ”Lång”
• Samla på dig fler sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
BEGREPP
Britannica School
• Välj ”Advanced”
• Hitta användbara engelska
sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Medicinsk vetenskap
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radioprogram
• Vetenskapsradion Forskarliv
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Visst
kan du
logga
in?
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Medicinsk vetenskap
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radioprogram
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Visst
kan du
logga
in?
BÖCKER
• På vetenskaplig grund?
• Översikter eller fördjupningar?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
Lämna
inköpsförsla
g!
MYNDIGHETER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Brå, Brottsförebyggande rådet
• Inspektionen för strategiska produkter
• Jämställdhetsmyndigheten
• MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
• Sida, Sveriges biståndsmyndighet
• SCB, Statistiska centralbyrån
• SBU, Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering
• Socialstyrelsen
… med flera … Googla
smart!
ORGANISATIONER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Amnesty
• CAN
• RSMH
• RFSL
• Riksidrottsförbundet
• Svenska freds
• WHO
… med flera … Googla
smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
 KI, Karolinska institutet
 Stockholms universitet
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
UPPSATSER
• Filtrera på:
 Ämne
 Nivå
 Årtal
 Fulltext i DiVA
• Skumma:
 Abstract/sammanfattning
• Gå vidare med hjälp av:
 Nyckelord
 Referenslista
DATABASER
Allmänna inom en disciplin, t.ex.
• Global Issues in Context
 Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga
artiklar (Peer-Reviewed)
 Många sätt att avgränsa sin sökning
 Referenshjälp (MLA, APA, Harvard,
Chicago)
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolb
ibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
BENSTRÄCKARE
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Eget projekt
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
KÄLLKRITIK &
KÄLLTILLIT
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
DOKUMENTERA
• Dokumentera dina sökningar
• Skriv ner tankar, citat och källor
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
SAMMANFATTNING
• Översikt: förkunskaper, bygg
sökordsbank, välj källor
• Fördjupa dig med hjälp källorna
• Referera till dina källor
Dokumentera!
Googla smart!
VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET!

More Related Content

Similar to Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx

GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
ngbib
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
ngbib
 
Gymnasiearbete SB20a.pptx
Gymnasiearbete SB20a.pptxGymnasiearbete SB20a.pptx
Gymnasiearbete SB20a.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib
 

Similar to Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx (20)

Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
 
GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
 
Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
 
Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
 
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
 
Gymnasiearbete SB20a.pptx
Gymnasiearbete SB20a.pptxGymnasiearbete SB20a.pptx
Gymnasiearbete SB20a.pptx
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
 
Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
 
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
ngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
ngbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib
 

More from ngbib (20)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 

Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning och källhantering NAS21 ht 2023 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium
 • 2. UR EXAMENSMÅLEN Eleven ska ... • utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor • kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund • ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden Skolverket: Naturvetenskapsprogrammet. Examensmål (Hämtad 2023-10-03)
 • 3. Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” (ne.se) • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar och referenser • Formellt språk – inte talspråk GYMNASIEARBETE – VETENSKAPLIG TEXT
 • 4. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: böcker om vetenskapligt skrivande och olika metoder • Demotek: tidigare års gymnasiearbeten • Källor: Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier
 • 5. TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 6. SÖKKRITIK – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering Wikipedia?
 • 7. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick (identifiera begrepp och formulera sökord) • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Dokumentera!
 • 8. KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? ÖVERBLICK:
 • 9. HITTA RÄTT SÖKORD Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? bistånd – biståndsbudget • Närliggande ord och synonymer? diktatur – absolut makt – despoti – envälde • Engelska eller svenska? transgender – transperson ÖVERBLICK:
 • 10. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på abort* leder till träffar på sidor med ord som aborter, abortens, abortlagstiftning, abortförbud etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på “skillnad mellan mäns och kvinnors prestationsförmåga" ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 11. PRATA MED VARANDRA • Vilka sökord är aktuella för era projekt? • Testa olika sökningar: brett/smalt, synonymer Dokumentera!
 • 12. • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart! STRATEGISKA FRÅGOR ÖVERBLICK:
 • 13. BEGREPP Ne.se • Välj ”Lång” • Samla på dig fler sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 14. BEGREPP Britannica School • Välj ”Advanced” • Hitta användbara engelska sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 15. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Medicinsk vetenskap Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radioprogram • Vetenskapsradion Forskarliv MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Visst kan du logga in?
 • 16. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Medicinsk vetenskap Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radioprogram MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Visst kan du logga in?
 • 17.
 • 18. BÖCKER • På vetenskaplig grund? • Översikter eller fördjupningar? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register Lämna inköpsförsla g!
 • 19. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Brå, Brottsförebyggande rådet • Inspektionen för strategiska produkter • Jämställdhetsmyndigheten • MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Sida, Sveriges biståndsmyndighet • SCB, Statistiska centralbyrån • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Socialstyrelsen … med flera … Googla smart!
 • 20. ORGANISATIONER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Amnesty • CAN • RSMH • RFSL • Riksidrottsförbundet • Svenska freds • WHO … med flera … Googla smart!
 • 21. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex.  KI, Karolinska institutet  Stockholms universitet • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, Plos One etc.
 • 22. UPPSATSER • Filtrera på:  Ämne  Nivå  Årtal  Fulltext i DiVA • Skumma:  Abstract/sammanfattning • Gå vidare med hjälp av:  Nyckelord  Referenslista
 • 23. DATABASER Allmänna inom en disciplin, t.ex. • Global Issues in Context  Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga artiklar (Peer-Reviewed)  Många sätt att avgränsa sin sökning  Referenshjälp (MLA, APA, Harvard, Chicago) Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolb ibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 25. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Eget projekt Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 26. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 27. DOKUMENTERA • Dokumentera dina sökningar • Skriv ner tankar, citat och källor • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera
 • 28. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 29. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall.
 • 30. SAMMANFATTNING • Översikt: förkunskaper, bygg sökordsbank, välj källor • Fördjupa dig med hjälp källorna • Referera till dina källor Dokumentera! Googla smart!

Editor's Notes

 1. SL