SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
Fysik, ht 2023
Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning
Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor!
2. Exempel på sökningar i några olika databaser
Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator
3. Egen informationssökning
Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag hjälper till
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla med handböcker i
vetenskapligt skrivande.
• Demotek med exempelarbeten.
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling.
• Tre skolbibliotekarier som hjälper till
med informationssökning, källkritik
och referensskrivande.
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar/referenser
Dina källor ska bygga på
vetenskaplig metod
och ha stöd i forskning.
GYMNASIEARBETE:
VETENSKAPLIG TEXT
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområdet
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
INFOSÖK:
GÅVIDARE
• Fastna inte i Google! Gå vidare.
• Var sökkritisk – tänk på att algoritmer
och annonser påverkar träfflistan.
• Googla smart. Kombinera flera sökord,
gör frassökningar med citattecken.
• Använd Google Scholar för att sålla ut
den vetenskaplig informationen.
INFOSÖK:
WIKIPEDIA?
• Komplettera med t.ex. NE, Britannica.
• Granska informationen kritiskt –
liksom överallt annars.
• Kolla referenslistan för att komma vidare.
• Engelska versionen brukar vara bättre –
och kan användas för att översätta begrepp.
INFOSÖK:
EN PROCESS
1. Samla dina egna kunskaper i ämnet
2. Läs på! Skaffa överblick,
identifiera begrepp, formulera sökord.
Använd uppslagsverk
3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet.
Använd många källor
INFOSÖK:
DOKUMENTERA
• Skriv sökdagbok över vad du sökt på,
och var.
• Spara tankar, citat och källor i ett
separat dokument.
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera.
• Tappa inte bort dina källor,
då ökar risken för panik på slutet.
• Skilj på egna tankar och andras.
INFOSÖK:
HITTA RÄTT SÖKORD
• Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer!
• Brett eller smalt? luftfarkoster – aerodyner –
flygplan – flygplansvingar
• Närliggande ord och synonymer?Vardagliga
vs. formella ord? Engelska eller svenska?
Förkortningar? Grätzelsolcell – dye-sensitized
solar cell – Grätzel cell – DSSC / DSC / DYSC
• Samma ord – olika betydelser?
T.ex. fysik, plan, MHDD
• Vinklade och värderande ord?
INFOSÖK:
TRE PRAKTISKA TIPS
• Använd asterisk för att få med flera former av ett ord.
En sökning på solcell* ger träffar på ord som solceller, solcellsenergi,
solcellsinstallation etc.
Resultatet: bredare sökning.
• Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras.
En sökning på ”vinddrivet fordon” ger bara träffar där orden står bredvid
varandra, i exakt den ordningen.
Resultatet: smalare sökning.
• Sök i pdf:er och andra dokument med Ctrl + F
INFOSÖK:
PRIMÄR- &
SEKUNDÄRKÄLLOR
• En sekundärkälla är en källa som
bygger på en annan – är beroende av
den källans framställning för sin egen.
• Gå tillbaka till primärkällan om den kan
vara ännu mer användbar…
… men det kan också fungera alldeles
utmärkt med en sekundärkälla.
FÖRDJUPA:
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Lämna inköpsförslag!
• Referensverk
• Register & innehålls-
förteckning
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
& ORGANISATIONER
• Publikationer, rapporter, experter etc.
• Myndigheter: t.ex. Luftfartsverket,
Energimyndigheten etc.
• Organisationer: Flyg- och rymdtekniska
föreningen, Motorhistoriska sällskapet,
Svenska fysikersamfundet,Tekniska
fysikers förening o.s.v.
Vinklad kunskap? Källtillit!
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Science in Context
• EBSCO
• Artikelsök/Mediearkivet
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/
hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• Forskningsnyheter på forskning.se,
men också i dagstidningar
• Universitet & högskolor, t.ex.
fysikinstitutionen vid olika högskolor
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
arxiv.org etc.
FÖRDJUPA:
UPPSATSER
• DiVA eller uppsatser.se
• Tänk på: ämne, nivå, årtal
• Läs abstract/sammanfattning
• Viktigast av allt:
Kolla referenslistan
och leta sedan själv upp de källor
som kan vara relevanta för dig
FÖRDJUPA:
POPULÄRVETENSKAP
Definition enligt NE:
”vetenskaplig information som inte riktar sig
till fackmän på det behandlade området”
• Tidskrifter som New Scientist,
Scientific American, Forskning & Framsteg.
Böcker skrivna av forskare, journalister etc.
Mer eller mindre användbart än
vetenskapliga artiklar och
avhandlingar?
REFERERA
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se – referenshjälp
• Det finns olika referenssystem,
använd det läraren föredrar!
Var konsekvent!
LYCKATILL –
OCH KOMTILL
BIBLIOTEKET!
Vi hjälper er att söka i databaser,
hitta böcker, värdera olika källor
och referera på rätt sätt

More Related Content

Similar to Gymnasiearbete fysik 2023

Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)ngbib
 
Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
 
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIngbib
 
GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022ngbib
 
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxngbib
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
 
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)celsiusbiblioteket
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
 
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Mikael Rosell
 
SA17
SA17SA17
SA17ngbib
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
 

Similar to Gymnasiearbete fysik 2023 (20)

Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
 
Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
 
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
 
GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
 
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
 
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
 
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
 
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
 
Lektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
 
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14
 
SA17
SA17SA17
SA17
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023ngbib
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierngbib
 
Aniara
AniaraAniara
Aniarangbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxngbib
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxngbib
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorngbib
 

More from ngbib (20)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
 
Källkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
 

Gymnasiearbete fysik 2023

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning Fysik, ht 2023 Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG 1. Föreläsning om infosök, källkritik och källhänvisning Jag pratar, ni lyssnar, antecknar och ställer frågor! 2. Exempel på sökningar i några olika databaser Jag visar på storskärm, ni kan följa med i er egen dator 3. Egen informationssökning Ni får söka i databaser och kolla i böcker, jag hjälper till
 • 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med handböcker i vetenskapligt skrivande. • Demotek med exempelarbeten. • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling. • Tre skolbibliotekarier som hjälper till med informationssökning, källkritik och referensskrivande.
 • 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser Dina källor ska bygga på vetenskaplig metod och ha stöd i forskning. GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområdet Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 6. INFOSÖK: GÅVIDARE • Fastna inte i Google! Gå vidare. • Var sökkritisk – tänk på att algoritmer och annonser påverkar träfflistan. • Googla smart. Kombinera flera sökord, gör frassökningar med citattecken. • Använd Google Scholar för att sålla ut den vetenskaplig informationen.
 • 7. INFOSÖK: WIKIPEDIA? • Komplettera med t.ex. NE, Britannica. • Granska informationen kritiskt – liksom överallt annars. • Kolla referenslistan för att komma vidare. • Engelska versionen brukar vara bättre – och kan användas för att översätta begrepp.
 • 8. INFOSÖK: EN PROCESS 1. Samla dina egna kunskaper i ämnet 2. Läs på! Skaffa överblick, identifiera begrepp, formulera sökord. Använd uppslagsverk 3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor
 • 9. INFOSÖK: DOKUMENTERA • Skriv sökdagbok över vad du sökt på, och var. • Spara tankar, citat och källor i ett separat dokument. • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera. • Tappa inte bort dina källor, då ökar risken för panik på slutet. • Skilj på egna tankar och andras.
 • 10. INFOSÖK: HITTA RÄTT SÖKORD • Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? luftfarkoster – aerodyner – flygplan – flygplansvingar • Närliggande ord och synonymer?Vardagliga vs. formella ord? Engelska eller svenska? Förkortningar? Grätzelsolcell – dye-sensitized solar cell – Grätzel cell – DSSC / DSC / DYSC • Samma ord – olika betydelser? T.ex. fysik, plan, MHDD • Vinklade och värderande ord?
 • 11. INFOSÖK: TRE PRAKTISKA TIPS • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på solcell* ger träffar på ord som solceller, solcellsenergi, solcellsinstallation etc. Resultatet: bredare sökning. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras. En sökning på ”vinddrivet fordon” ger bara träffar där orden står bredvid varandra, i exakt den ordningen. Resultatet: smalare sökning. • Sök i pdf:er och andra dokument med Ctrl + F
 • 12. INFOSÖK: PRIMÄR- & SEKUNDÄRKÄLLOR • En sekundärkälla är en källa som bygger på en annan – är beroende av den källans framställning för sin egen. • Gå tillbaka till primärkällan om den kan vara ännu mer användbar… … men det kan också fungera alldeles utmärkt med en sekundärkälla.
 • 13. FÖRDJUPA: BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Lämna inköpsförslag! • Referensverk • Register & innehålls- förteckning
 • 14. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter, experter etc. • Myndigheter: t.ex. Luftfartsverket, Energimyndigheten etc. • Organisationer: Flyg- och rymdtekniska föreningen, Motorhistoriska sällskapet, Svenska fysikersamfundet,Tekniska fysikers förening o.s.v. Vinklad kunskap? Källtillit!
 • 15. FÖRDJUPA: DATABASER • Science in Context • EBSCO • Artikelsök/Mediearkivet Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/ hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 16. FÖRDJUPA: FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, men också i dagstidningar • Universitet & högskolor, t.ex. fysikinstitutionen vid olika högskolor • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, arxiv.org etc.
 • 17. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller uppsatser.se • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Kolla referenslistan och leta sedan själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 • 18. FÖRDJUPA: POPULÄRVETENSKAP Definition enligt NE: ”vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området” • Tidskrifter som New Scientist, Scientific American, Forskning & Framsteg. Böcker skrivna av forskare, journalister etc. Mer eller mindre användbart än vetenskapliga artiklar och avhandlingar?
 • 19. REFERERA • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, använd det läraren föredrar! Var konsekvent!
 • 20. LYCKATILL – OCH KOMTILL BIBLIOTEKET! Vi hjälper er att söka i databaser, hitta böcker, värdera olika källor och referera på rätt sätt