Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22

 1. 1. DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Informationssökning & källhantering SU22, vt 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 2. 2. 30 MINUTER OM … • Bibliotekets stöd i skolarbetet • Skrivprocessen • Källor: kritik, tillit & hänvisning • Informationssökning
 3. 3. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier
 4. 4. SKRIVPROCESSEN – EN STRATEGI • Samla egna kunskaper • Söka information: 1. Överblick (hitta källor) 2. Fördjupning (använd källor) • Bearbeta information • Referera till källor Dokumenter a kunskapen!
 5. 5. KÄLLOR – VAD ÄR DET? • Platser där du hittar information • Innehåller fakta • Olika format: böcker, intervjuer, enkäter, statistik, teve- och radioprogram, reportage, debattartiklar, rapporter, avhandlingar etc. Flera källor kompletterar varandra! Var källkritisk!
 6. 6. INFORMATIONS- SÖKNING: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering
 7. 7. Sammanfattar forskningsområdet Begrepp, definitioner Fakta, forskning, statistik Din rapport Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR Fakta, forskning, statistik, stöd direkt till privatpersoner Studentuppsatser, rapporter etc. ÖVERBLICK
 8. 8. UPPSLAGSVERK • Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se
 9. 9. MEDIA • PK-mannen / UR Play (Utbildningsradion)
 10. 10. MEDIA • Tidningar, tidskrifter, teve, radio • Inloggning till dn.se och svd.se • Använd databaserna Mediearkivet och Artikelsök
 11. 11. BÖCKER
 12. 12. MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • DO, diskrimineringsombudsmannen, förklarar diskriminering på några minuter • Statistiska centralbyråns tjänst Lönesök • Jämställdhetsmyndigheten
 13. 13. ORGANISATIONER En grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • UMO, Ungdomsmottagningarna • Antidiskrimineringsbyråer • Funktionsrätt Sverige • Chefsorganisationen Ledarna (Lönekartläggning) • RFSL Det finns många organisationer som arbetar med dessa frågor.
 14. 14. FORSKNING • Universitet & högskolor • Avhandlingar, artiklar, rapporter och studentuppsatser • Nationella och internationella databaser, t.ex. DiVA och Google Scholar
 15. 15. Sammanfattar forskningsområdet Fakta, forskning, statistik Din rapport Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR Fakta, forskning, statistik, stöd direkt till privatpersoner Studentuppsatser, rapporter etc. ÖVERBLICK Begrepp, definitioner
 16. 16. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Du visar tydligt vad som är dina respektive andras påståenden • Andra ska kunna hitta samma information • Du visar att du hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor Undvik plagiat!
 17. 17. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Olika referenssystem: parentes, numeriskt, notation • Ni ska använda Harvard (parentes) • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben Håll koll på källorna redan från början! Var konsekvent!
 18. 18. REFERERA I HARVARD • Referenser sker i parentes – i direkt relation till ett citat eller referat • Referenslistan ser ut på ett speciellt sätt • Umeå universitetsbibliotek har en guide
 19. 19. SAMMANFATTNING: SKRIVPROCESSEN • Överblick • Fördjupning • Dokumentation • Bearbetning • Källhänvisning Flera källor kompletterar varandra
 20. 20. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering Från vänster: Sebastian, Elisabet och Karin
 21. 21. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! 21

×