SlideShare a Scribd company logo
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Proiectul național 2018
sau mișcările tectonice
ale domeniului biblioteconomic
Elena Pintilei, director general BNRM
Vera Osoianu, director adjunct BNRM
PROIECTUL NAȚIONAL 2018: CONCEPT, SARCINI
Temă
 Reașezarea activității
bibliotecare în conformitate cu
noul cadru legal, strategic și de
reglementare
Priorități
 Diversificarea resurselor, produselor și
serviciilor
 Promovarea și implicarea în realizarea
Agendei ONU 2030
 Dezvoltarea competențelor (B&U)
 PROMOVAREA Legii cu privire la
biblioteci
 Elaborarea instrumentelor pentru
implementarea Legii
 Monitorizarea realizării strategiilor
naționale și instituționale
BIBLIOTECA ȘI FENOMENUL OGLINZII
Tendințe generale
Crize financiare
Turbulențe politice
Calamități naturale
Etc
Exemplu! Legea cu privire la
biblioteci 2017
“MEGATENDINȚE”
Tehnologizarea
globalizarea
schimbările demografice
durabilitatea mediului
urbanizarea
inegalitatea în dezvoltare
incertitudinea politică.
Library Journal, 19 octombrie,
2017
28 septembrie, 2017.
 Raportul "Viitorul
competențelor: piața forței de
muncă către 2030„
Realizare: Universitățile
Pearson, Nesta și Oxford
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
PROVOCĂRILE BIBLIOTECII DE AZI
ȘI DIN VIITORUL IMEDIAT
Austeritatea Tehnologizarea
AUSTERITATE
 Anglia. În 5 ani au dispărut peste 500 de biblioteci.
 Rusia. În fiecare an dispar 7-9 sute de biblioteci si filiale
 Belorusia: 2010 - 2016
Numărul bibliotecilor s-a micșorat de 2 ori: de la 3 849 la 2 722.
Tirajul cărților s-a micșorat de 2ori
Numărul utilizatorilor nu s-a redus semnificativ, de la 3 mil. 810 mii la
3 mil. 146 mii
 Excepții Franța! În mijlocul crizei, toate cheltuielile bugetare au fost
sechestrate, cu excepția culturii.
REGATUL UNIT. MOTIV DE ALARMĂ
 Gardianul, 19 0ct.2017
 “RU nu mai are sistem național de
biblioteci publice”
 500 biblioteci pe mâna voluntarilor
 bibliotecile administrate de
voluntari și standardele naționale
de calitate
 Tim Coates, expert, industria cărții
 Austeritatea ne va urmări ca o umbră și
lumea bibliotecară va trebui să învețe cum
să-i facă față.
 Biblioteca publică din RU și ofertele
universale:
 Învățare
 Informare
 Lectură
 Digital
 Sănătate
 Cultură
Biblioteca ca platformă
culturală locală.
Manchester. UNESCO Creative
City of Literature
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
TEHNOLOGII NOI = INOVAȚII=
COMPETENȚE NOI
TIC – motorul dezvoltării
Tehnologiile se schimb mai rapid decât competențele
Revolutia digitală = instruire permanentă
Număr/ore de instruiri solicitat de Standardul ISO
TIC – coșmarul permanent al bibliotecarilor
RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE VIZÂND TIC
directorul tehnic al corporației Google
cunoscut inventator și futurolog
american
cercetări asupra inteligenței artificial
preziceri de viitor
ultimele preziceri ian. 2017
RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099
în viitor oamenii vor ajunge la
o bunăstare materială cu
posibilități aproape nelimitate
inteligența artificială o va
depăși pe cea umană
oamenii pot deveni nemuritori
RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099 (3)
2019 –firurile și cablurile pentru echipamente și
instalații periferice vor deveni istorie.
2020 –computerele personale vor atinge o putere
de calculate, comparabilă cu creierul uman
2021 – Internetul fără fir va acoperi 85% din
suprăfața Pământului.
2022 – În SUA și Europa vor fi adoptate legi care
reglementează relațiile dintre oameni și roboți
2026 –Datorită progresului științific
oamenii își vor prelungi viața mult mai
mult decât în trecut
2027 –Robotul personal capabil să facă lucruri
complicate va fi la fel de obișnuit ca frigiderul
sau mașina pentru cafea
2028 –Energia solară va fi atât de ieftină și
răspândită că va acoperi toată necesitatea de
resurse energetice a omenirii
2042 – Prima realizare potențială a nemuririi -
datorită armatei de nanoroboți, care va completa
sistemul imunitar și va „curăța” bolile.
ALVIN TOFFLER. PREZICERI
 Videoconferințele vor permite
angajaților din viitor să nu mai
meargă la birou și să muncească
din orice colț din lume.
Știința și tehnologia se vor
dezvolta într-un ritm atât de
rapid, încât cei mai mult oameni
vor fi tentați să se „deconecteze ”
de la acest ritm de viață.
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
TENDINȚE ÎN SFERA SOCIALĂ
Oamenii vor avea mai mult
timp liber
Persoanele vor investi mai
mult în:
Sănătate
Educația copiilor
Pensionare
Recreere
Concurența în infosferă și
industria serviciilor va fi
acerbă
CUM VOR INFLUENȚA TEHNOLOGIILE
EMERGENTE BIBLIOTECA?
SAU BIBLIOTECA DIN “VIITORUL VIITORULUI”
 Aplicațiile mobile de bibliotecă
 Soluții în regim auto-servire de
scanare, printare, copiere
 Printere 3D
 Roboți
 Drone pentru livrarea cărților
 Interfețe digitale pentru cărțile
tipărite
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
UTILIZAREA APLICAȚIILOR MOBILE
 Ghid interactiv al bibliotecii
 Tur virtual al bibliotecii
 Calendar interactiv al evenimentelor de bibliotecă
 Împrumutul și lectura publicațiilor electronice
INOVAȚIE NU ÎNSEAMNĂ CALCULATOR,
GADGETURI, APLICAȚII, INTERNET, DAR
…CUM LE UTILIZĂM?Pentru meditație:
Date statistice 2016. RM
 75,6% din totalul de biblioteci publice
dotate cu tehnologii;
 74,3% biblioteci publice conectate
Internet;
 9% biblioteci prezente în spaţiul
virtual.(19 site-uri; 102 bloguri)
 TIC, Internetul – instrumente
 accesul la tehnologii sporește
oportunitățile de a învăța, de a lucre, de a
crea …
 Concluzii…
 Biblioteca viitorului începe cu infrastructura
 …dar nu este suficient
 Biblioteca viitorului începe cu infrastructura
 …dar nu este suficient.
 Impactul contează!
4 LUCRURI IMPORTANTE PE CARE UTILIZATORII LE
VOR DE LA BIBLIOTECĂ
 The Pew Internet Center
 Carnegie UK Trust
 Muzeul Bibliotecilor și Arhivelor din
Marea Britanie
 OCLC
 Site-ul https://princh.com/4-
important-things-users-want-from-a-
library-and-how-to-offer-them
 un spectru larg de cărți
 mai multe ore de activitate
 servicii de bază gratuite
 ajutorul unor bibliotecari competenți
5 ALTE SERVICII PE CARE UTILIZATORII LE
RECLAMĂ BIBLIOTECII
 Alte servicii decât cele bibliotecare
 Servicii IT mai bune
 Bibliotecă mobilă
 Servicii de bibliotecă în alte locații
 Cafea
https://princh.com/services-users-
wish-to-find-in-a-library-how-
libraries-offer-them/
DIMINUAREA INEGALITĂȚII DIGITALE:
POLITICI
 Uniunea Europeană în 2018
 va cheltui 120 milioane de dolari pentru
lichidarea inegalității digitale.
 Va instala puncte de Wi-Fi gratuit în locurile
publice de pe întreg teritoriul comunitar.
 Terminale de internet gratuit fără fir vor
apărea în peste 6 mii de orașe și sate în
biblioteci, muzee, spitale, parcuri, etc.
UTILIZATORI INTERNET LA NIVEL GLOBAL
LOCUL BIBLIOTECARILOR
PREZERVAREA ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII
CONȚINUTURILOR DIGITALE
Dischete USB
PREZERVAREA DIGITALĂ.
PROBLEME.EXPERIENȚE.ÎNTREBĂRI
Probleme:
 Costurile implicate
 Selecția conținuturilor (
importanța unora se vede la
depărtare de secole)
 Proprietatea intelectuală și
copyright-ul
Experiențe
 Biblioteca Congresului/Twitter
 Proiectul PANDORA
 Politica privind Prezervarea Digitală /
Bibliotecii Națională a Australiei
 Coaliția privind Prezervarea Digitală/
Ghid cu strategii și activități
Proceduri:
 Arhivare
 Migrare
 Crearea versiunilor analogice, în format
tipărit, de exemplu.
ENCICLOPEDIA ON-LINE WIKIPEDIA ÎN
FORMAT TIPĂRIT
Proiectul grupului media german
PediaPress
 1 000 de volume
1200 pagini
4 000 000 de noțiuni.
ÎNTREBĂRI
Întrebări:
 cum va fi afectată în viitor informația
de învechirea tehnologiilor?
 ce politici, proceduri și acțiuni trebuie
luate pentru salvgardarea
informației?

BIBLIOTECA – ÎNTRE NECESITĂȚILE URGENTE ȘI
IMPACTUL DE DURATĂ
 Biblioteca mai mult decât cartea
 spațiu civic important
 diverse servicii și programe gratuite
 cursuri de dezvoltare a competențelor pe
diverse subiecte
 tehnologii și acces internet
 expertiza specialiștilor calificați
 susținerea învățării pe tot parcursul vieții,
etc
CUM RĂMÂNE CU BIBLIOTECA – TEMPLU AL CĂRȚII?
 Cartea = Marca bibliotecii
 Ca promotor al lecturii biblioteca
n-a epuizat rezervele
PROIECTUL CITITORI 2.0 PE TOT
PARCURSUL VIEȚII /LIRE 2.0
 http://www.lifelongreaders.org/ro/
 Scop: Utilizarea TIC în promovarea lecturii
 creat cu suportul Comisiei Europene
 reflectă situația actuală din șase țări europene: Irlanda, Cipru, Portugalia, România,
Grecia și Italia
 Proiectul spulbera abordarea conform căreia tehnologia este inamicul lecturii
SITE-UL PROIECTULUI
HTTP://WWW.LIFELONGREADERS.ORG/RO/
Cele mai bune practici sunt grupate în trei compartimente:
Proiecte
 //http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_projects_collection.pdf
Programe
 /lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_programs_collection.pdf
Rapoarte
 /lifelongreaders.org/re/sources/readingpromotion/LiRe2.0_reports_collection.pdf
O gamă largă de activități de promovare a lecturii, inclusiv prin utilizarea TIC poate fi accesată pe:
www.lifelongreaders.org/lire1/actions_ict.html .
Setul de Instrumente LiRe 2.0 (Toolkit-ul
 lifelongreaders.org/resources/toolkit/romanian/#56/z.
Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu
VIZIUNEA GLOBALĂ A BIBLIOTECII
MODEL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL
discuție globală privind VGB
 Fenomenul “Antibibliotecă”
 Superspecializare
 Materialitate: spații, personal, colecții
 Votul online: 22 000
Model de bibliotecă publică Danemarca
Ce funcții trebuie să acopere biblioteca modernă?
 Posibilități de socializare și întruniri neformale
 Posibilități și facilități pentru învățare
 Posibilități de studiu individual sau în grupuri
mici pentru studenți și elevi
 Posibilități de folosire a serviciului clasic de
împrumut
 Posibilități de oferte ca platformă culturală locală
CE CĂUTARE VOM ALEGE? BALANȚA
ÎNTRE…
Când a dispărut ultimul dinozaur? De pe ce raft pot împrumuta o tigaie?
CONCURENȚA NU DOARME
 August, 2017. Site-ul revistei Newmoney.ro
 Biblioteca Bookster – afacere de un milion de euro anual
 Inițiatori -doi foști consultanți
 Beneficiari – angajații din corporații
 Acces la cărți de foarte bună calitate
 6.000 de cărți livrate, săptămânal
 Cărți în format digital - cererea este foarte mică
 Steve Coffman. Unde nu se impune bibliotecarul, locul nu rămâne gol
CONFERINȚA IFLA 2018. MALAYSIA
Temă:
 Transpormarea bibliotecilor,
transformarea societăților
Slogan:
Să ajungem acolo unde-i greu de ajuns

More Related Content

What's hot

Cultura informației și Accesul Deschis la informație
Cultura informației și Accesul Deschis la informațieCultura informației și Accesul Deschis la informație
Cultura informației și Accesul Deschis la informație
Nicolaie Constantinescu
 
Aspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
Aspectul de cultura informației la Biblioteca MunicipalăAspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
Aspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
Cristina
 
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
DIB ULIM
 
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 

What's hot (10)

Utilizatorul 2.0 . Tendinte .Context
Utilizatorul 2.0 . Tendinte .ContextUtilizatorul 2.0 . Tendinte .Context
Utilizatorul 2.0 . Tendinte .Context
 
Ab 2011
Ab 2011Ab 2011
Ab 2011
 
Cultura informației și Accesul Deschis la informație
Cultura informației și Accesul Deschis la informațieCultura informației și Accesul Deschis la informație
Cultura informației și Accesul Deschis la informație
 
Aspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
Aspectul de cultura informației la Biblioteca MunicipalăAspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
Aspectul de cultura informației la Biblioteca Municipală
 
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
INSTRUMENTE MODERNE DE INFORMARE ...
 
Codibip 2014
Codibip 2014Codibip 2014
Codibip 2014
 
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
 
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
 
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
 
Marca bibliotecii
Marca biblioteciiMarca bibliotecii
Marca bibliotecii
 

Similar to Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu

Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
eLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtualaeLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtuala
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
DIB ULIM
 
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Biblioteci Bihorene
 
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Prezentare biblionet Medgidia
Prezentare biblionet MedgidiaPrezentare biblionet Medgidia
Prezentare biblionet Medgidia
eMedgidia.ro
 
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
bibliotecadiosig
 
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
DIB ULIM
 
Comunicare profesionala articol
Comunicare profesionala articolComunicare profesionala articol
Comunicare profesionala articol
Cucer-Cozlov Irina
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 

Similar to Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu (20)

Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
eLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtualaeLibrary & tehnologie virtuala
eLibrary & tehnologie virtuala
 
Resurse electronice
Resurse electroniceResurse electronice
Resurse electronice
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
 
Felicia Lupascu: • Internetul – cel mai nou instrument de promovare al Biblio...
Felicia Lupascu: •	Internetul – cel mai nou instrument de promovare al Biblio...Felicia Lupascu: •	Internetul – cel mai nou instrument de promovare al Biblio...
Felicia Lupascu: • Internetul – cel mai nou instrument de promovare al Biblio...
 
Tipologia serviciilor...
Tipologia serviciilor...Tipologia serviciilor...
Tipologia serviciilor...
 
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
 
Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...
 
Codibip 2012
Codibip 2012Codibip 2012
Codibip 2012
 
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
 
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloaceBiblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
 
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vital...
 
Prezentare biblionet Medgidia
Prezentare biblionet MedgidiaPrezentare biblionet Medgidia
Prezentare biblionet Medgidia
 
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02
 
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
 
Comunicare profesionala articol
Comunicare profesionala articolComunicare profesionala articol
Comunicare profesionala articol
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova (20)

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
 

Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu

 • 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic Elena Pintilei, director general BNRM Vera Osoianu, director adjunct BNRM
 • 2. PROIECTUL NAȚIONAL 2018: CONCEPT, SARCINI Temă  Reașezarea activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare Priorități  Diversificarea resurselor, produselor și serviciilor  Promovarea și implicarea în realizarea Agendei ONU 2030  Dezvoltarea competențelor (B&U)  PROMOVAREA Legii cu privire la biblioteci  Elaborarea instrumentelor pentru implementarea Legii  Monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale
 • 3. BIBLIOTECA ȘI FENOMENUL OGLINZII Tendințe generale Crize financiare Turbulențe politice Calamități naturale Etc Exemplu! Legea cu privire la biblioteci 2017
 • 4. “MEGATENDINȚE” Tehnologizarea globalizarea schimbările demografice durabilitatea mediului urbanizarea inegalitatea în dezvoltare incertitudinea politică. Library Journal, 19 octombrie, 2017 28 septembrie, 2017.  Raportul "Viitorul competențelor: piața forței de muncă către 2030„ Realizare: Universitățile Pearson, Nesta și Oxford
 • 6. PROVOCĂRILE BIBLIOTECII DE AZI ȘI DIN VIITORUL IMEDIAT Austeritatea Tehnologizarea
 • 7. AUSTERITATE  Anglia. În 5 ani au dispărut peste 500 de biblioteci.  Rusia. În fiecare an dispar 7-9 sute de biblioteci si filiale  Belorusia: 2010 - 2016 Numărul bibliotecilor s-a micșorat de 2 ori: de la 3 849 la 2 722. Tirajul cărților s-a micșorat de 2ori Numărul utilizatorilor nu s-a redus semnificativ, de la 3 mil. 810 mii la 3 mil. 146 mii  Excepții Franța! În mijlocul crizei, toate cheltuielile bugetare au fost sechestrate, cu excepția culturii.
 • 8. REGATUL UNIT. MOTIV DE ALARMĂ  Gardianul, 19 0ct.2017  “RU nu mai are sistem național de biblioteci publice”  500 biblioteci pe mâna voluntarilor  bibliotecile administrate de voluntari și standardele naționale de calitate  Tim Coates, expert, industria cărții  Austeritatea ne va urmări ca o umbră și lumea bibliotecară va trebui să învețe cum să-i facă față.  Biblioteca publică din RU și ofertele universale:  Învățare  Informare  Lectură  Digital  Sănătate  Cultură Biblioteca ca platformă culturală locală. Manchester. UNESCO Creative City of Literature
 • 10. TEHNOLOGII NOI = INOVAȚII= COMPETENȚE NOI TIC – motorul dezvoltării Tehnologiile se schimb mai rapid decât competențele Revolutia digitală = instruire permanentă Număr/ore de instruiri solicitat de Standardul ISO TIC – coșmarul permanent al bibliotecarilor
 • 11. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE VIZÂND TIC directorul tehnic al corporației Google cunoscut inventator și futurolog american cercetări asupra inteligenței artificial preziceri de viitor ultimele preziceri ian. 2017
 • 12. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099 în viitor oamenii vor ajunge la o bunăstare materială cu posibilități aproape nelimitate inteligența artificială o va depăși pe cea umană oamenii pot deveni nemuritori
 • 13. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099 (3) 2019 –firurile și cablurile pentru echipamente și instalații periferice vor deveni istorie. 2020 –computerele personale vor atinge o putere de calculate, comparabilă cu creierul uman 2021 – Internetul fără fir va acoperi 85% din suprăfața Pământului. 2022 – În SUA și Europa vor fi adoptate legi care reglementează relațiile dintre oameni și roboți 2026 –Datorită progresului științific oamenii își vor prelungi viața mult mai mult decât în trecut 2027 –Robotul personal capabil să facă lucruri complicate va fi la fel de obișnuit ca frigiderul sau mașina pentru cafea 2028 –Energia solară va fi atât de ieftină și răspândită că va acoperi toată necesitatea de resurse energetice a omenirii 2042 – Prima realizare potențială a nemuririi - datorită armatei de nanoroboți, care va completa sistemul imunitar și va „curăța” bolile.
 • 14. ALVIN TOFFLER. PREZICERI  Videoconferințele vor permite angajaților din viitor să nu mai meargă la birou și să muncească din orice colț din lume. Știința și tehnologia se vor dezvolta într-un ritm atât de rapid, încât cei mai mult oameni vor fi tentați să se „deconecteze ” de la acest ritm de viață.
 • 16. TENDINȚE ÎN SFERA SOCIALĂ Oamenii vor avea mai mult timp liber Persoanele vor investi mai mult în: Sănătate Educația copiilor Pensionare Recreere Concurența în infosferă și industria serviciilor va fi acerbă
 • 17. CUM VOR INFLUENȚA TEHNOLOGIILE EMERGENTE BIBLIOTECA? SAU BIBLIOTECA DIN “VIITORUL VIITORULUI”  Aplicațiile mobile de bibliotecă  Soluții în regim auto-servire de scanare, printare, copiere  Printere 3D  Roboți  Drone pentru livrarea cărților  Interfețe digitale pentru cărțile tipărite
 • 21. UTILIZAREA APLICAȚIILOR MOBILE  Ghid interactiv al bibliotecii  Tur virtual al bibliotecii  Calendar interactiv al evenimentelor de bibliotecă  Împrumutul și lectura publicațiilor electronice
 • 22. INOVAȚIE NU ÎNSEAMNĂ CALCULATOR, GADGETURI, APLICAȚII, INTERNET, DAR …CUM LE UTILIZĂM?Pentru meditație: Date statistice 2016. RM  75,6% din totalul de biblioteci publice dotate cu tehnologii;  74,3% biblioteci publice conectate Internet;  9% biblioteci prezente în spaţiul virtual.(19 site-uri; 102 bloguri)  TIC, Internetul – instrumente  accesul la tehnologii sporește oportunitățile de a învăța, de a lucre, de a crea …  Concluzii…  Biblioteca viitorului începe cu infrastructura  …dar nu este suficient  Biblioteca viitorului începe cu infrastructura  …dar nu este suficient.  Impactul contează!
 • 23. 4 LUCRURI IMPORTANTE PE CARE UTILIZATORII LE VOR DE LA BIBLIOTECĂ  The Pew Internet Center  Carnegie UK Trust  Muzeul Bibliotecilor și Arhivelor din Marea Britanie  OCLC  Site-ul https://princh.com/4- important-things-users-want-from-a- library-and-how-to-offer-them  un spectru larg de cărți  mai multe ore de activitate  servicii de bază gratuite  ajutorul unor bibliotecari competenți
 • 24. 5 ALTE SERVICII PE CARE UTILIZATORII LE RECLAMĂ BIBLIOTECII  Alte servicii decât cele bibliotecare  Servicii IT mai bune  Bibliotecă mobilă  Servicii de bibliotecă în alte locații  Cafea https://princh.com/services-users- wish-to-find-in-a-library-how- libraries-offer-them/
 • 25. DIMINUAREA INEGALITĂȚII DIGITALE: POLITICI  Uniunea Europeană în 2018  va cheltui 120 milioane de dolari pentru lichidarea inegalității digitale.  Va instala puncte de Wi-Fi gratuit în locurile publice de pe întreg teritoriul comunitar.  Terminale de internet gratuit fără fir vor apărea în peste 6 mii de orașe și sate în biblioteci, muzee, spitale, parcuri, etc.
 • 26. UTILIZATORI INTERNET LA NIVEL GLOBAL
 • 28. PREZERVAREA ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII CONȚINUTURILOR DIGITALE Dischete USB
 • 29. PREZERVAREA DIGITALĂ. PROBLEME.EXPERIENȚE.ÎNTREBĂRI Probleme:  Costurile implicate  Selecția conținuturilor ( importanța unora se vede la depărtare de secole)  Proprietatea intelectuală și copyright-ul Experiențe  Biblioteca Congresului/Twitter  Proiectul PANDORA  Politica privind Prezervarea Digitală / Bibliotecii Națională a Australiei  Coaliția privind Prezervarea Digitală/ Ghid cu strategii și activități Proceduri:  Arhivare  Migrare  Crearea versiunilor analogice, în format tipărit, de exemplu.
 • 30. ENCICLOPEDIA ON-LINE WIKIPEDIA ÎN FORMAT TIPĂRIT Proiectul grupului media german PediaPress  1 000 de volume 1200 pagini 4 000 000 de noțiuni.
 • 31. ÎNTREBĂRI Întrebări:  cum va fi afectată în viitor informația de învechirea tehnologiilor?  ce politici, proceduri și acțiuni trebuie luate pentru salvgardarea informației? 
 • 32. BIBLIOTECA – ÎNTRE NECESITĂȚILE URGENTE ȘI IMPACTUL DE DURATĂ  Biblioteca mai mult decât cartea  spațiu civic important  diverse servicii și programe gratuite  cursuri de dezvoltare a competențelor pe diverse subiecte  tehnologii și acces internet  expertiza specialiștilor calificați  susținerea învățării pe tot parcursul vieții, etc
 • 33. CUM RĂMÂNE CU BIBLIOTECA – TEMPLU AL CĂRȚII?  Cartea = Marca bibliotecii  Ca promotor al lecturii biblioteca n-a epuizat rezervele
 • 34. PROIECTUL CITITORI 2.0 PE TOT PARCURSUL VIEȚII /LIRE 2.0  http://www.lifelongreaders.org/ro/  Scop: Utilizarea TIC în promovarea lecturii  creat cu suportul Comisiei Europene  reflectă situația actuală din șase țări europene: Irlanda, Cipru, Portugalia, România, Grecia și Italia  Proiectul spulbera abordarea conform căreia tehnologia este inamicul lecturii
 • 35. SITE-UL PROIECTULUI HTTP://WWW.LIFELONGREADERS.ORG/RO/ Cele mai bune practici sunt grupate în trei compartimente: Proiecte  //http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_projects_collection.pdf Programe  /lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_programs_collection.pdf Rapoarte  /lifelongreaders.org/re/sources/readingpromotion/LiRe2.0_reports_collection.pdf O gamă largă de activități de promovare a lecturii, inclusiv prin utilizarea TIC poate fi accesată pe: www.lifelongreaders.org/lire1/actions_ict.html . Setul de Instrumente LiRe 2.0 (Toolkit-ul  lifelongreaders.org/resources/toolkit/romanian/#56/z.
 • 37. VIZIUNEA GLOBALĂ A BIBLIOTECII MODEL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL discuție globală privind VGB  Fenomenul “Antibibliotecă”  Superspecializare  Materialitate: spații, personal, colecții  Votul online: 22 000 Model de bibliotecă publică Danemarca Ce funcții trebuie să acopere biblioteca modernă?  Posibilități de socializare și întruniri neformale  Posibilități și facilități pentru învățare  Posibilități de studiu individual sau în grupuri mici pentru studenți și elevi  Posibilități de folosire a serviciului clasic de împrumut  Posibilități de oferte ca platformă culturală locală
 • 38. CE CĂUTARE VOM ALEGE? BALANȚA ÎNTRE… Când a dispărut ultimul dinozaur? De pe ce raft pot împrumuta o tigaie?
 • 39. CONCURENȚA NU DOARME  August, 2017. Site-ul revistei Newmoney.ro  Biblioteca Bookster – afacere de un milion de euro anual  Inițiatori -doi foști consultanți  Beneficiari – angajații din corporații  Acces la cărți de foarte bună calitate  6.000 de cărți livrate, săptămânal  Cărți în format digital - cererea este foarte mică  Steve Coffman. Unde nu se impune bibliotecarul, locul nu rămâne gol
 • 40. CONFERINȚA IFLA 2018. MALAYSIA Temă:  Transpormarea bibliotecilor, transformarea societăților Slogan: Să ajungem acolo unde-i greu de ajuns