SlideShare a Scribd company logo
Arto O. Salonen, KT, dos.
arto.o.salonen@helsinki.fi
Talousevoluutio,
tiedostavat valinnat ja
onnellisuus
1 Mitä on edistys?
2 Talousevoluution suunta
3 Yhteisen hyvän edistäminen
 Systeeminen ymmärrys
 Kohtuullisuus ja riittävyys
 Rikastava riippuvuus
4 Sivistyksen perusta
SISÄLTÖ
1
Mitä on edistys?
Kapea olemassaolon
ihanne tyhjentää
elämän
merkityssisällöt?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 kiire
 voimattomuus
 riittämättömyys
 merkityksettömyys
 mitättömyys
myötätunnottomuus
välinpitämättömyys
radikalisoituminen?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Bruttokansantuote kolminkertaistui
Suomessa 1966-2004
 Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei
parantunut
Bruttokansantuote nelinkertaistui
Yhdysvalloissa 1947-1998
 Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei
parantunut
Vaarama, M., Moisio, P. Karvonen, S. (2010) Johdanto.Teoksessa M.Vaarama ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki:THL.
Diener, E. & Seligman, M. (2004). Beyond Money. Psychological Science in the Public Interest 5(1), 1–31.
Mitä on edistys?
________________________________________
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Vuoden 2008 globaalin talouskriisin
ratkaisemiseen varatuilla varoilla
voitaisiin nostaa äärimmäisestä
köyhyydestä miljardi ihmistä noin
600 vuoden ajaksi.
Max-Neef, M. (2010).TheWorld on a Collision Course and the Need for a New Economy. Ambio 39(3), 200-210. Luettavissa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357638/
_____________
Olemme vauraampia
kuin koskaan aikaisemmin
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 Miksi olemme olemassa?
 Mikä on elämän tarkoitus?
 Kuinka arvokasta elämä on?
 Mitä pitäisi tavoitella?
Mistä elämässä on
kyse?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
2
Talous-
evoluution
suunta
Antroposeenin tekijät
(a) Väestönkasvu
(b) Massakulutuskulttuurin valtavirtaistuminen
(c) Elämän yksilökeskeistyminen
Ihmisen toiminta on suurin yksittäinen
maapallon tulevaisuuteen vaikuttava
tekijä.
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
MÄÄRÄLLINEN
LISÄÄMINEN
LAADULLINEN
PARANTAMINEN
olen kuluttaja olen ihminen
materiaalisen vaurauden
maksimointi
henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
pääoman maksimointi
kiire, stressi, saastuminen,
luonnonvarojen hupeneminen,
rajallinen materiaalinen kasvu
onnellisuus,
tyytyväisyys, merkityksellinen arki,
rajattomat mahdollisuudet
Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.
Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 35(1), 4-15.
Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34.
Kehityspäämäärien jännite
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Sosiaaliset, kulttuuriset ja
henkiset asiat
voivat kasvaa
rajattomasti, mutta
materiaaliselle
kulutukselle maapallo
asettaa rajat.
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Liiketoiminta fokusoi
tulevaisuudessa
entistä enemmän
todellisiin tarpeisiin
mielihalujen sijasta
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015).Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution
suunnannäyttäjä.Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.
Talousevoluutio
TAVOITE TOIMIJAT
Valtio Vakaus Maan hallitus
Markkinat Talouskasvu Markkinat ja maan hallitus
Kansallinen
yhteistyö
Negatiivisten kansallisten
ulkoisvaikutusten minimointi
- kansalaisyhteiskunta,
- markkinat ja
- maan hallitus
Planetaarinen
yhteistyö
Tuhoisien globaaleiden
ulkoisvaikutusten
ehkäiseminen ja
elinvoimaisuuden
säilyttäminen (resilienssi)
Eri sektorien ja eri maiden
välinen yhteistyö:
- kansalaisyhteiskunta,
- markkinat ja
- eri maiden hallitukset
Scharmer O, & Kaufer, K. (2013). Leading from the emerging future. San Fransisco: Berrett Koehler
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Merkitystalous
voimistuu
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Ruotsissa (n = 1005)
 79 % kansalaisista ei osta uutta tuotetta ennen
vanhan rikkoontumista
 75 % kansalaisista ajattelee, että vastuullisuus on
tuotteen tai palvelun laatukriteeri
 52 % priorisoi mielellään yhteistä hyvää oman edun
edelle
http://theinformedconsumer.fi
Tästä minä
nautin
merkitys
arvokas tarkoitus
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Merkityksellisyyden kokemus
syntyy kytköksessä johonkin
itsen ulkopuolella olevaan arvokkaaseen
Tästä minä
nautin
merkitys
arvokas tarkoitus
flow
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
raaka-aine > hyödyke > palvelu > elämykset > merkitysnäköala
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Pauschert, V., Russell, L., Freund, K. (2013). Unlocking the Power. Annual Report 2012 -13. Bonn: Fairtrade International. Luettavissa
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-13_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
ILO (2013). Marking progress against child labour. Global estimates and trends 2000-2012. Geneva: International Labour Office.
Cleantech industry in Finland 2013. Cleantech Finland & Pohjoisranta Burson-Marsteller, May 2013. Luettavissa:
http://www.ek.fi/ek/liitteet/CleantechindustryinFinland2013.pdf
Pro Luomu (2013). Luomumarkkinat kasvoivat aiempaa hitaammin. Luettavissa http://luomu.fi/kirjoitus/luomumarkkinat-kasvoivat-aiempaa-hitaammin/3/
______________
+ 48% Reilu kauppa (2012)
 246 miljoonaa lapsityöläistä vuonna 2000
 168 miljoonaa lapsityöläistä vuonna 2012
+ 29 % cleantech-liiketoiminta (2013)
+ 18% luomutuotteiden myynti (2013)
Merkityksiä synnyttävät
kulutusvalinnan lisääntyvät
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
42 % nuorista ja nuorista aikuisista
on vähentänyt kulutustaan
ympäristösyistä.
______________
Hyvän elämän
tavoittelun tavat
muuttuvat
Salonen, A. & Konkka, J. (2017). Kun tyytyväisyys ratkaisee. Nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset
ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta.Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri
2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö,Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto, 137-156.
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
”Minun ei ole
järkevää toimia
ympäristön
puolesta, mikäli
muut eivät tee
samoin.”
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
78 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä
3
Yhteisen hyvän
edistäminen
Kolme
keinoa elämän
merkityksellisyyden
maksimoimiseen
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Timo Pajunen
Joka päivä on mahdollista valita
kymmeniä kertoja
asettuuko osaksi ratkaisua vai
jääkö osaksi ongelmaa.
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Timo Pajunen
Tunnista kulutusmotiiveja
> todelliset tarpeet?
> halut?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
𝑂𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑛
𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛ä ℎ𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛
Minkä verran on riittävästi –
mikä ei riitä?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Timo Pajunen
jaettu ymmärrys
moniäänisyys
kohtaava läsnäolo
C
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Onko kukoistavan lähisuhteen,
työpaikan ja kansakunnan idea
rikastavassa riippuvuudessa?
 Minun tehtävänä on saada sinut loistamaan
siinä sinun jutussa?
 Onnistuja on se, joka saa muut ylittämään
itsensä?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
4
Sivistyksen
perusta
Vahvat valtavirtatrendit
muodostuvat yhä useammin
siten, että on samalla
mahdollista ajaa omaa etua ja
puolustaa yhteistä hyvää.
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Hyöty
asiakkaalle
Hyödyt
yritykselle
Hyödyt
työntekijälle
Hyödyt
yhteiskunnalle
Hyödyt
globaalille
kehitykselle
-Tuote tai
palvelu vastaa
todelliseen
tarpeeseen
-Tulos
- Kilpailukyky
- Maine
- Sisäinen
motivaatio
-Turvattu
tulevaisuus
- Merkitykselli-
nen työ
- Kansantalous
- Kansanterveys
- Ekologinen
kestävyys
- Elämän
edellytysten
turvaaminen
- Luonnonvarojen
riittävyys
- Ilmaston-
muutoksen hillintä
Täydellisessä tuotteessa tai palvelussa
yhdistyy oma etu ja yhteinen hyvä
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Sivistyneisyyttämme
osoittaa se, että
tulevat sukupolvet
voivat olla meistä
ylpeitä?
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
Arvohierarkia, joka varmistaa, että tulevat
sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä
I Elämän edellytysten turvaaminen:
hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen
vesi; kasvien pölytykset ja maaperän
hedelmällisyys; ilmaston vakaus ja maa-
alueiden asuinkelpoisuus; luonnonvarat
II Ihmisoikeudet, arvokas elämä,
sosiaalinen vauraus
III Vakaa talous
itsessään arvokas
välillisesti arvokas
1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
artosalonen.com
@artoOsalonen
arto.o.salonen@helsinki.fi
Timo Pajunen
KIITOS!

More Related Content

What's hot

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenäJohtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Eeva Hellström
 
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
SDP
 
Trendilista
TrendilistaTrendilista
Trendilista
Sitra
 
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
SDP
 
Uuden työn manifesti
Uuden työn manifestiUuden työn manifesti
Uuden työn manifesti
SDP
 
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
Eeva Hellström
 
Sitran ennakointi - Mikko Dufva
Sitran ennakointi - Mikko DufvaSitran ennakointi - Mikko Dufva
Sitran ennakointi - Mikko Dufva
Kansallinen ennakointiverkosto (KEV)
 

What's hot (8)

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenäJohtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
 
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
 
Trendilista
TrendilistaTrendilista
Trendilista
 
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
■Suomalaisen työn tulevaisuus - sisulla, sydämellä, osaamisella
 
Uuden työn manifesti
Uuden työn manifestiUuden työn manifesti
Uuden työn manifesti
 
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
Kestävä kehtitys megatrendien maailmassa
 
Sitran ennakointi - Mikko Dufva
Sitran ennakointi - Mikko DufvaSitran ennakointi - Mikko Dufva
Sitran ennakointi - Mikko Dufva
 
Sitran trendilista 2013-2014
Sitran trendilista 2013-2014Sitran trendilista 2013-2014
Sitran trendilista 2013-2014
 

Similar to Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus

Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen parasArto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
Ratkaisu 100
 
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdfSOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk! 2023
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananojasarilvonen
 
Hyvinvointia ilman talouskasvua?
Hyvinvointia ilman talouskasvua?Hyvinvointia ilman talouskasvua?
Hyvinvointia ilman talouskasvua?
Demos Helsinki
 
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämääPalvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Arto O Salonen
 
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Citizen Network
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
THL
 
Rimpelä 21.2.2011
Rimpelä 21.2.2011Rimpelä 21.2.2011
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointi
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointiJuho Saari: Jakautuva hyvinvointi
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointi
KuopionYoSymposium
 
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaan
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaanSYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaan
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaanSYL
 
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka HetemäkiKestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimääräYhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL
 
Arvoperustainen palvelumuotoilu
Arvoperustainen palvelumuotoiluArvoperustainen palvelumuotoilu
Arvoperustainen palvelumuotoilu
Arto O Salonen
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Johtaminen on viestintää
Johtaminen on viestintääJohtaminen on viestintää
Johtaminen on viestintää
Messukeskus Helsinki
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
THL
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Sitra Maamerkit
 

Similar to Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus (20)

Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen parasArto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
Arto O. Salonen: Oma etu ja yhteinen paras
 
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdfSOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk 2023_Tuuli Hirvilammi_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
 
Hyvinvointia ilman talouskasvua?
Hyvinvointia ilman talouskasvua?Hyvinvointia ilman talouskasvua?
Hyvinvointia ilman talouskasvua?
 
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämääPalvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
 
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
 
Rimpelä 21.2.2011
Rimpelä 21.2.2011Rimpelä 21.2.2011
Rimpelä 21.2.2011
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointi
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointiJuho Saari: Jakautuva hyvinvointi
Juho Saari: Jakautuva hyvinvointi
 
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaan
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaanSYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaan
SYL:n kommentti kehityspoliittiseen ohjelmaan
 
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
 
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka HetemäkiKestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimääräYhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lyhyt oppimäärä
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
 
Arvoperustainen palvelumuotoilu
Arvoperustainen palvelumuotoiluArvoperustainen palvelumuotoilu
Arvoperustainen palvelumuotoilu
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Johtaminen on viestintää
Johtaminen on viestintääJohtaminen on viestintää
Johtaminen on viestintää
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
 

More from Osuuskunta Ehta Raha

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Osuuskunta Ehta Raha
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
Osuuskunta Ehta Raha
 
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Osuuskunta Ehta Raha
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
Osuuskunta Ehta Raha
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
Osuuskunta Ehta Raha
 
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Osuuskunta Ehta Raha
 

More from Osuuskunta Ehta Raha (8)

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
 
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
 
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
 

Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus

 • 1. Arto O. Salonen, KT, dos. arto.o.salonen@helsinki.fi Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
 • 2. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen  Systeeminen ymmärrys  Kohtuullisuus ja riittävyys  Rikastava riippuvuus 4 Sivistyksen perusta SISÄLTÖ
 • 4. Kapea olemassaolon ihanne tyhjentää elämän merkityssisällöt? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 5.  kiire  voimattomuus  riittämättömyys  merkityksettömyys  mitättömyys myötätunnottomuus välinpitämättömyys radikalisoituminen? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 6. Bruttokansantuote kolminkertaistui Suomessa 1966-2004  Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei parantunut Bruttokansantuote nelinkertaistui Yhdysvalloissa 1947-1998  Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei parantunut Vaarama, M., Moisio, P. Karvonen, S. (2010) Johdanto.Teoksessa M.Vaarama ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki:THL. Diener, E. & Seligman, M. (2004). Beyond Money. Psychological Science in the Public Interest 5(1), 1–31. Mitä on edistys? ________________________________________ 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 7. Vuoden 2008 globaalin talouskriisin ratkaisemiseen varatuilla varoilla voitaisiin nostaa äärimmäisestä köyhyydestä miljardi ihmistä noin 600 vuoden ajaksi. Max-Neef, M. (2010).TheWorld on a Collision Course and the Need for a New Economy. Ambio 39(3), 200-210. Luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357638/ _____________ Olemme vauraampia kuin koskaan aikaisemmin 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 8.  Miksi olemme olemassa?  Mikä on elämän tarkoitus?  Kuinka arvokasta elämä on?  Mitä pitäisi tavoitella? Mistä elämässä on kyse? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 10. Antroposeenin tekijät (a) Väestönkasvu (b) Massakulutuskulttuurin valtavirtaistuminen (c) Elämän yksilökeskeistyminen Ihmisen toiminta on suurin yksittäinen maapallon tulevaisuuteen vaikuttava tekijä. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 11. MÄÄRÄLLINEN LISÄÄMINEN LAADULLINEN PARANTAMINEN olen kuluttaja olen ihminen materiaalisen vaurauden maksimointi henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman maksimointi kiire, stressi, saastuminen, luonnonvarojen hupeneminen, rajallinen materiaalinen kasvu onnellisuus, tyytyväisyys, merkityksellinen arki, rajattomat mahdollisuudet Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015). Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä. Tiedepolitiikka 3(40), 7-16. Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 35(1), 4-15. Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34. Kehityspäämäärien jännite 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 12. Sosiaaliset, kulttuuriset ja henkiset asiat voivat kasvaa rajattomasti, mutta materiaaliselle kulutukselle maapallo asettaa rajat. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 13. Liiketoiminta fokusoi tulevaisuudessa entistä enemmän todellisiin tarpeisiin mielihalujen sijasta 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta Salonen, A. & Rouhinen, S. (2015).Vastuullinen maailmasuhde – tulevaisuuden toivoa säilyttävän kulttuurievoluution suunnannäyttäjä.Tiedepolitiikka 3(40), 7-16.
 • 14. Talousevoluutio TAVOITE TOIMIJAT Valtio Vakaus Maan hallitus Markkinat Talouskasvu Markkinat ja maan hallitus Kansallinen yhteistyö Negatiivisten kansallisten ulkoisvaikutusten minimointi - kansalaisyhteiskunta, - markkinat ja - maan hallitus Planetaarinen yhteistyö Tuhoisien globaaleiden ulkoisvaikutusten ehkäiseminen ja elinvoimaisuuden säilyttäminen (resilienssi) Eri sektorien ja eri maiden välinen yhteistyö: - kansalaisyhteiskunta, - markkinat ja - eri maiden hallitukset Scharmer O, & Kaufer, K. (2013). Leading from the emerging future. San Fransisco: Berrett Koehler 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 15. Merkitystalous voimistuu 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta Ruotsissa (n = 1005)  79 % kansalaisista ei osta uutta tuotetta ennen vanhan rikkoontumista  75 % kansalaisista ajattelee, että vastuullisuus on tuotteen tai palvelun laatukriteeri  52 % priorisoi mielellään yhteistä hyvää oman edun edelle http://theinformedconsumer.fi
 • 16. Tästä minä nautin merkitys arvokas tarkoitus 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta Merkityksellisyyden kokemus syntyy kytköksessä johonkin itsen ulkopuolella olevaan arvokkaaseen
 • 17. Tästä minä nautin merkitys arvokas tarkoitus flow 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 18. raaka-aine > hyödyke > palvelu > elämykset > merkitysnäköala 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 19. Pauschert, V., Russell, L., Freund, K. (2013). Unlocking the Power. Annual Report 2012 -13. Bonn: Fairtrade International. Luettavissa http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-13_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf ILO (2013). Marking progress against child labour. Global estimates and trends 2000-2012. Geneva: International Labour Office. Cleantech industry in Finland 2013. Cleantech Finland & Pohjoisranta Burson-Marsteller, May 2013. Luettavissa: http://www.ek.fi/ek/liitteet/CleantechindustryinFinland2013.pdf Pro Luomu (2013). Luomumarkkinat kasvoivat aiempaa hitaammin. Luettavissa http://luomu.fi/kirjoitus/luomumarkkinat-kasvoivat-aiempaa-hitaammin/3/ ______________ + 48% Reilu kauppa (2012)  246 miljoonaa lapsityöläistä vuonna 2000  168 miljoonaa lapsityöläistä vuonna 2012 + 29 % cleantech-liiketoiminta (2013) + 18% luomutuotteiden myynti (2013) Merkityksiä synnyttävät kulutusvalinnan lisääntyvät 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 20. 42 % nuorista ja nuorista aikuisista on vähentänyt kulutustaan ympäristösyistä. ______________ Hyvän elämän tavoittelun tavat muuttuvat Salonen, A. & Konkka, J. (2017). Kun tyytyväisyys ratkaisee. Nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta.Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö,Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto, 137-156. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 21. ”Minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta, mikäli muut eivät tee samoin.” 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 22. 78 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä
 • 24. Kolme keinoa elämän merkityksellisyyden maksimoimiseen 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 25. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 26. Timo Pajunen Joka päivä on mahdollista valita kymmeniä kertoja asettuuko osaksi ratkaisua vai jääkö osaksi ongelmaa. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta Timo Pajunen
 • 27. Tunnista kulutusmotiiveja > todelliset tarpeet? > halut? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 28. 𝑂𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 = 𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑡ä 𝑚𝑖𝑛ä ℎ𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛 Minkä verran on riittävästi – mikä ei riitä? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 29. Timo Pajunen jaettu ymmärrys moniäänisyys kohtaava läsnäolo C 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 30. Onko kukoistavan lähisuhteen, työpaikan ja kansakunnan idea rikastavassa riippuvuudessa?  Minun tehtävänä on saada sinut loistamaan siinä sinun jutussa?  Onnistuja on se, joka saa muut ylittämään itsensä? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 32. Vahvat valtavirtatrendit muodostuvat yhä useammin siten, että on samalla mahdollista ajaa omaa etua ja puolustaa yhteistä hyvää. 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 33. Hyöty asiakkaalle Hyödyt yritykselle Hyödyt työntekijälle Hyödyt yhteiskunnalle Hyödyt globaalille kehitykselle -Tuote tai palvelu vastaa todelliseen tarpeeseen -Tulos - Kilpailukyky - Maine - Sisäinen motivaatio -Turvattu tulevaisuus - Merkitykselli- nen työ - Kansantalous - Kansanterveys - Ekologinen kestävyys - Elämän edellytysten turvaaminen - Luonnonvarojen riittävyys - Ilmaston- muutoksen hillintä Täydellisessä tuotteessa tai palvelussa yhdistyy oma etu ja yhteinen hyvä 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 34. Sivistyneisyyttämme osoittaa se, että tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä? 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta
 • 35. Arvohierarkia, joka varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä I Elämän edellytysten turvaaminen: hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen vesi; kasvien pölytykset ja maaperän hedelmällisyys; ilmaston vakaus ja maa- alueiden asuinkelpoisuus; luonnonvarat II Ihmisoikeudet, arvokas elämä, sosiaalinen vauraus III Vakaa talous itsessään arvokas välillisesti arvokas 1 Mitä on edistys? 2 Talousevoluution suunta 3 Yhteisen hyvän edistäminen 4 Sivistyksen perusta