SlideShare a Scribd company logo
Sosiokratia 3.0
Tasavertaisten hallinto
sociocracy30.org
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Miksi sosiokratia?
• On aika opetella toimimaan tietoisesti yhdessä.
• Sosiokratia on viitekehys ja järjestelmä, joka tukee tasa-
arvoista, läpinäkyvää ja tietoista hallintoa.
• Hallinto = energian ja informaation järjestäminen niin, että
syntyy vähemmän hukkaa ja enemmän
tarkoituksenmukaisuutta.
• Selkeyttä tehtäviin, vastuualueisiin ja informaation kulkuun.
• Sitoutuneisuutta: omaa elämää ja työtä koskevat päätökset
tehdään itse.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Sosiokratian historiaa
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Tärkeimmät käsitteet
• Driver, yhteinen motivaatio
• Consent, suostumusperiaate
• Tension, jännite
• Päätöksenteon prosessi
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Kaiken taustalla on
yhteinen motivaatio
(driver)
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Yhteinen motivaatio
(driver)
• Driver on kuvaus tilanteesta, joka motivoi meitä
toimintaan.
• Selkeä toimintamotivaation kuvaus saadaan, kun
kerrotaan muutamilla lauseilla nykyinen tilanne ja
ne tarpeet, joiden täyttäminen poistaisi jännitteet.
• Toimintamotivaatio kehittyy ajan myötä yhteisen
oppimisen ja päätösten myötä.
• Kaikkia päätöksiä peilataan toimintamotivaatioon.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Suostumusperiaate
(consent)
• Ei tarkoita konsensusta eli sitä että kaikki ovat yhtä mieltä
asiasta.
• Haetaan tilannetta, jossa syytä sanoa ei, ei ole.
• Yksikin henkilö voi veto-oikeudella estää päätöksen, jos
hänellä on siihen riittävät perusteet.
• Jokainen on kuitenkin estämisen sijasta velvollinen
työstämään ehdotusta niin, että heidänkin tarpeensa
täyttyvät.
• Kaikkien huolenaiheiden esiin tuominen parantaa päätöstä.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Tehdään päätöksiä, jotka
ovat…
• Tarpeeksi hyviä juuri nyt (good
enough for now)
• Tarpeeksi turvallisia kokeilla (safe
enough to try)
• Kokeillaan, opitaan, parannetaan ja
kehitetään kokemuksen pohjalta.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Milloin vastalause on
oikeutettu?
• Liittyykö vastalause kyseiseen ehdotukseen?
• Tuoko vastalause esiin sen, että ehdotus
• sisältää riskin tai negatiivisia sivuvaikutuksia?
• on ristiriidassa yhteisön arvojen kanssa?
• vaikuttaa negatiivisesti jonkun mahdollisuuksiin
osallistua?
• voisi olla huomattavasti parempi?
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Rakentava jännite
(tension)
• tärkein organisaatiota kehittävä voima.
• tunne sydämessä, kehossa tai mielessä, että jokin
tämänhetkisessä tilanteessa on ristiriidassa halutun
tilanteen kanssa.
• mahdollisuus, joka houkuttelee.
• uhka, joka työntää poispäin.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Luova jännite
Rakentava jännite
Nykyinentodellisuus Tavoiteltu todellisuus
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Jokainen organisaation
jäsen on…
• Sensori, hermopääte, joka ohjaa elintärkeää
informaatiota ympäristöstä organisaation sisään.
• Siksi jokainen jännite on syytä tuoda esiin!
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Jännitteiden käsittely
• Käsitellään piirin tai koko organisaation kokouksissa
yksi kerrallaan
• Neljä mahdollista ratkaisua:
1. tehtävä
2. käytäntö
3. rooli
4. piiri
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Päätöksentekoprosessi
Ehdotuksen esittely
Selkeyttävät kysymykset
Nopeat reaktiot
Huolenaiheet ja vastalauseet
Ymmärryksen sisällyttäminen
ehdotukseen
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Fasilitoitu, läpinäkyvä,
selkeä prosessi
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Organisaatiorakenne
• Tukee itseorganisoitumista ja sujuvaa yhteistyötä
• Antaa päätösvallan heille, jotka tekevät työn
• Rakentuu itsenäisistä, toistensa kanssa
kommunikoivista piireistä
• Kehittyy jatkuvasti
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Organisaatiorakenne
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Itseorganisoituva
Jatkuvasti kehittyvä
Piirit linkittyvät toisiinsa
Yksi henkilö voi toimia
useissa piireissä ja kaikilla tasoilla
Piireillä on mahdollisimman paljon itsenäisyyttä
Todellisuus on aina
kuvaa moniulotteisempi
Osuuskunnan jäsenet
Osuuskunnan
hallitus Työryhmä
Kampanja 1
Viestintä
Työpaja 1
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Esimerkki
organisaatiorakenteesta
Rooli
• Yhdellä henkilöllä voi olla monta roolia.
• Rooli vastaa yhdessä sovituista tehtäväkentistä: jos
esimerkiksi jokin asia on hoidettava
rutiininomaisesti, on hyvä tehdä siitä rooli.
• Roolin kuvausta kehitetään jatkuvasti.
• Rooliin valitaan henkilö aina määräajaksi, jonka
jälkeen roolin kuvausta ja henkilön kehitystarpeita
tarkastellaan yhdessä.
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Esimerkki hallituksen
jäsenen roolista
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
• Tukea ja innostaa työryhmän jäseniä tekemään työtään
• Katsoa toimintaa kauempaa, tarkkailla mahdollisuuksia
ja uhkia, välittää viestiä
• Vaikuttaa siihen, että oikeat ihmiset valitaan tehtäviin,
olla mukana rekrytoinnissa
• Tarkistaa, että osuuskunta toimii lakien ja osuuskunnan
sääntöjen mukaisesti
• Kausi: vuosikokouksesta 2016 - vuosikokoukseen 2017
• Valitaan minimissään kolme - enintään seitsemän
Prosessi: henkilöiden
valitseminen rooleihin
Roolikuvaus
Ehdotusten kirjaaminen
Kierros: perustelut
ehdotuksille
Informaation kerääminen
Kierros: muutokset
ehdotuksiin
Fasilitaattori nimeää
ehdokkaat
Kierros: vastalauseita?
Juhlitaan!
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
Sosiokratia
kokeileminen
tehokkuus
läpinäkyvyys
jatkuva kehittäminen
sitoutuneisuus
suostumusperiaate
tasa-arvoisuus
Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016

More Related Content

Viewers also liked

Nsu catering guide
Nsu catering guideNsu catering guide
Nsu catering guide
Diana Sirghi
 
El escudo personal del retcambio
El escudo personal del retcambioEl escudo personal del retcambio
El escudo personal del retcambio
Dr.Jose A Santos. +4500 contactos
 
TRANSIT Overview
TRANSIT Overview TRANSIT Overview
TRANSIT Overview
guest2af2cf
 
Tipos de tequilas
Tipos de tequilasTipos de tequilas
Tipos de tequilas
Shelly Miller Moore
 
First competence / Third evidence / My last vacations
First competence / Third evidence / My last vacationsFirst competence / Third evidence / My last vacations
First competence / Third evidence / My last vacations
Jescica Barrera
 
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelleDestination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
La French Team
 
Doma2 with Kotlin
Doma2 with KotlinDoma2 with Kotlin
Doma2 with Kotlin
yy yank
 
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACCLessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
Ipsos UK
 
uas gangsal 2016/2016
uas gangsal 2016/2016uas gangsal 2016/2016
uas gangsal 2016/2016
rianika safitri
 
Lk eksponen
Lk eksponenLk eksponen
Lk eksponen
rianika safitri
 
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine ShepherdA broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
Sameer Mathur
 
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
Jane Hart
 
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
Lora Cecere
 
Aplikasi fungsi eksponen
Aplikasi fungsi eksponenAplikasi fungsi eksponen
Aplikasi fungsi eksponen
rianika safitri
 
Change Management for Demand Geneation eBook
Change Management for Demand Geneation eBook Change Management for Demand Geneation eBook
Change Management for Demand Geneation eBook
Mathew Sweezey
 
Sintese do projeto
Sintese do projetoSintese do projeto
Sintese do projeto
marinalva633
 

Viewers also liked (16)

Nsu catering guide
Nsu catering guideNsu catering guide
Nsu catering guide
 
El escudo personal del retcambio
El escudo personal del retcambioEl escudo personal del retcambio
El escudo personal del retcambio
 
TRANSIT Overview
TRANSIT Overview TRANSIT Overview
TRANSIT Overview
 
Tipos de tequilas
Tipos de tequilasTipos de tequilas
Tipos de tequilas
 
First competence / Third evidence / My last vacations
First competence / Third evidence / My last vacationsFirst competence / Third evidence / My last vacations
First competence / Third evidence / My last vacations
 
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelleDestination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
 
Doma2 with Kotlin
Doma2 with KotlinDoma2 with Kotlin
Doma2 with Kotlin
 
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACCLessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
Lessons from Norway: Policy Responses to Evidence From PIACC
 
uas gangsal 2016/2016
uas gangsal 2016/2016uas gangsal 2016/2016
uas gangsal 2016/2016
 
Lk eksponen
Lk eksponenLk eksponen
Lk eksponen
 
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine ShepherdA broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
A broken body isn't a broken person - TEDx Talk by Janine Shepherd
 
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
10 Ways to Use an Enterprise Social Network for Social Learning
 
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
Supply Chain Metrics That Matter - A Focus on Pharmaceutical Companies - 27 A...
 
Aplikasi fungsi eksponen
Aplikasi fungsi eksponenAplikasi fungsi eksponen
Aplikasi fungsi eksponen
 
Change Management for Demand Geneation eBook
Change Management for Demand Geneation eBook Change Management for Demand Geneation eBook
Change Management for Demand Geneation eBook
 
Sintese do projeto
Sintese do projetoSintese do projeto
Sintese do projeto
 

Similar to Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
 
Verkkovertaistenkoulutus
VerkkovertaistenkoulutusVerkkovertaistenkoulutus
Verkkovertaistenkoulutus
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
Miia Kosonen
 
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
Työterveyslaitos
 
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunkiAvoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Deliberatiivisendemokratianinstituutti
 
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
Lari Karreinen
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Harto Pönkä
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Sitra / Hyvinvointi
 
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Laura Browne
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Allianssi-risteily 2014
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen
 
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tuloksetKokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Motiva
 
Miten voin hyödyntää verkostoja?
Miten voin hyödyntää verkostoja?Miten voin hyödyntää verkostoja?
Miten voin hyödyntää verkostoja?
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
THL
 

Similar to Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa? (20)

09092011
0909201109092011
09092011
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Epilepsia liitto
Epilepsia liittoEpilepsia liitto
Epilepsia liitto
 
Verkkovertaistenkoulutus
VerkkovertaistenkoulutusVerkkovertaistenkoulutus
Verkkovertaistenkoulutus
 
Online-yhteistyo
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
 
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
24.5.2016 Riskinarvioinnin nykytilanne omalla tyopaikalla
 
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunkiAvoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
 
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
Miten toteutan osallistavan ja innostavan osatapahtuman sosiaalifoorumiin 2018
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 
Metropolia Studia Generalia
Metropolia Studia GeneraliaMetropolia Studia Generalia
Metropolia Studia Generalia
 
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tuloksetKokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
 
Miten voin hyödyntää verkostoja?
Miten voin hyödyntää verkostoja?Miten voin hyödyntää verkostoja?
Miten voin hyödyntää verkostoja?
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
 

More from Osuuskunta Ehta Raha

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Osuuskunta Ehta Raha
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
Osuuskunta Ehta Raha
 
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Osuuskunta Ehta Raha
 
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Osuuskunta Ehta Raha
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
Osuuskunta Ehta Raha
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
Osuuskunta Ehta Raha
 

More from Osuuskunta Ehta Raha (8)

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
 
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
 
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
 

Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?

 • 1. Sosiokratia 3.0 Tasavertaisten hallinto sociocracy30.org Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 2. Miksi sosiokratia? • On aika opetella toimimaan tietoisesti yhdessä. • Sosiokratia on viitekehys ja järjestelmä, joka tukee tasa- arvoista, läpinäkyvää ja tietoista hallintoa. • Hallinto = energian ja informaation järjestäminen niin, että syntyy vähemmän hukkaa ja enemmän tarkoituksenmukaisuutta. • Selkeyttä tehtäviin, vastuualueisiin ja informaation kulkuun. • Sitoutuneisuutta: omaa elämää ja työtä koskevat päätökset tehdään itse. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 3. Sosiokratian historiaa Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 4. Tärkeimmät käsitteet • Driver, yhteinen motivaatio • Consent, suostumusperiaate • Tension, jännite • Päätöksenteon prosessi Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 5. Kaiken taustalla on yhteinen motivaatio (driver) Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 6. Yhteinen motivaatio (driver) • Driver on kuvaus tilanteesta, joka motivoi meitä toimintaan. • Selkeä toimintamotivaation kuvaus saadaan, kun kerrotaan muutamilla lauseilla nykyinen tilanne ja ne tarpeet, joiden täyttäminen poistaisi jännitteet. • Toimintamotivaatio kehittyy ajan myötä yhteisen oppimisen ja päätösten myötä. • Kaikkia päätöksiä peilataan toimintamotivaatioon. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 7. Suostumusperiaate (consent) • Ei tarkoita konsensusta eli sitä että kaikki ovat yhtä mieltä asiasta. • Haetaan tilannetta, jossa syytä sanoa ei, ei ole. • Yksikin henkilö voi veto-oikeudella estää päätöksen, jos hänellä on siihen riittävät perusteet. • Jokainen on kuitenkin estämisen sijasta velvollinen työstämään ehdotusta niin, että heidänkin tarpeensa täyttyvät. • Kaikkien huolenaiheiden esiin tuominen parantaa päätöstä. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 8. Tehdään päätöksiä, jotka ovat… • Tarpeeksi hyviä juuri nyt (good enough for now) • Tarpeeksi turvallisia kokeilla (safe enough to try) • Kokeillaan, opitaan, parannetaan ja kehitetään kokemuksen pohjalta. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 9. Milloin vastalause on oikeutettu? • Liittyykö vastalause kyseiseen ehdotukseen? • Tuoko vastalause esiin sen, että ehdotus • sisältää riskin tai negatiivisia sivuvaikutuksia? • on ristiriidassa yhteisön arvojen kanssa? • vaikuttaa negatiivisesti jonkun mahdollisuuksiin osallistua? • voisi olla huomattavasti parempi? Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 10. Rakentava jännite (tension) • tärkein organisaatiota kehittävä voima. • tunne sydämessä, kehossa tai mielessä, että jokin tämänhetkisessä tilanteessa on ristiriidassa halutun tilanteen kanssa. • mahdollisuus, joka houkuttelee. • uhka, joka työntää poispäin. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 11. Luova jännite Rakentava jännite Nykyinentodellisuus Tavoiteltu todellisuus Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 12. Jokainen organisaation jäsen on… • Sensori, hermopääte, joka ohjaa elintärkeää informaatiota ympäristöstä organisaation sisään. • Siksi jokainen jännite on syytä tuoda esiin! Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 13. Jännitteiden käsittely • Käsitellään piirin tai koko organisaation kokouksissa yksi kerrallaan • Neljä mahdollista ratkaisua: 1. tehtävä 2. käytäntö 3. rooli 4. piiri Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 14. Päätöksentekoprosessi Ehdotuksen esittely Selkeyttävät kysymykset Nopeat reaktiot Huolenaiheet ja vastalauseet Ymmärryksen sisällyttäminen ehdotukseen Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 15. Fasilitoitu, läpinäkyvä, selkeä prosessi Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 16. Organisaatiorakenne • Tukee itseorganisoitumista ja sujuvaa yhteistyötä • Antaa päätösvallan heille, jotka tekevät työn • Rakentuu itsenäisistä, toistensa kanssa kommunikoivista piireistä • Kehittyy jatkuvasti Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 17. Organisaatiorakenne Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016 Itseorganisoituva Jatkuvasti kehittyvä Piirit linkittyvät toisiinsa Yksi henkilö voi toimia useissa piireissä ja kaikilla tasoilla Piireillä on mahdollisimman paljon itsenäisyyttä Todellisuus on aina kuvaa moniulotteisempi
 • 18. Osuuskunnan jäsenet Osuuskunnan hallitus Työryhmä Kampanja 1 Viestintä Työpaja 1 Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016 Esimerkki organisaatiorakenteesta
 • 19. Rooli • Yhdellä henkilöllä voi olla monta roolia. • Rooli vastaa yhdessä sovituista tehtäväkentistä: jos esimerkiksi jokin asia on hoidettava rutiininomaisesti, on hyvä tehdä siitä rooli. • Roolin kuvausta kehitetään jatkuvasti. • Rooliin valitaan henkilö aina määräajaksi, jonka jälkeen roolin kuvausta ja henkilön kehitystarpeita tarkastellaan yhdessä. Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 20. Esimerkki hallituksen jäsenen roolista Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016 • Tukea ja innostaa työryhmän jäseniä tekemään työtään • Katsoa toimintaa kauempaa, tarkkailla mahdollisuuksia ja uhkia, välittää viestiä • Vaikuttaa siihen, että oikeat ihmiset valitaan tehtäviin, olla mukana rekrytoinnissa • Tarkistaa, että osuuskunta toimii lakien ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti • Kausi: vuosikokouksesta 2016 - vuosikokoukseen 2017 • Valitaan minimissään kolme - enintään seitsemän
 • 21. Prosessi: henkilöiden valitseminen rooleihin Roolikuvaus Ehdotusten kirjaaminen Kierros: perustelut ehdotuksille Informaation kerääminen Kierros: muutokset ehdotuksiin Fasilitaattori nimeää ehdokkaat Kierros: vastalauseita? Juhlitaan! Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016
 • 22. Sosiokratia kokeileminen tehokkuus läpinäkyvyys jatkuva kehittäminen sitoutuneisuus suostumusperiaate tasa-arvoisuus Sociocracy 3.0 | Creative Commons Free Culture Licence sociocracy30.org | Tanja Korvenmaa | Osuuskunta Ehta Raha | 25.4.2016