SlideShare a Scribd company logo
Viisi tapaa saada
rahoitusta
yhteiskunnalliseen
liiketoimintaan
Kaisa Seppänen, Osuuskunta Ehta Raha / Rahoitusvoimala-hanke
Rahoitusvoimala
Boosting investment readiness for
value based enterprises in Finland
Arvopohjaisten yritysten
rahoitusvalmiuden
kehittäminen
has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social
Innovation "EaSI"(2014-2020).
Viisi tapaa saada rahoitusta
yhteiskunnalliseen liiketoimintaan
1. Oma tulorahoitus
2. Laina rahoituslaitokselta
3. Joukko/yhteisörahoitus
(laina, pääoma, lahja)
4. Yksityinen riskirahoitus
5. EU/säätiö/muu julkinen rahoitus
Oma tulorahoitus
Tärkeintä ja edullisinta, mutta syntyy tyypillisesti
vasta rahoitustarpeen jälkeen.
Rahoituksen hakeminen voi toimia samalla oman
yhteisön vahvistajana.
Oma, varma, asiakkaalta saatu tulorahoitus on yritykselle tärkeintä ja
edullisinta rahoitusta.
Yritystoiminnan kustannukset syntyvät usein kuitenkin ennen
toiminnasta saatavia tuloja, joten aloitusvaiheessa voidaan tarvita muuta
alkupääomaa: omaa pääomaa/ulkopuolisen sijoittajan rahaa tai lainaa.
Rahoituksen pystyy järjestämään monella tavalla, perinteisesti
lainarahoituksessa on käytetty pankkeja, Finnveraa tai koostettu
rahoitusta monesta eri muodosta paloina. Joukkorahoituksella on myös
kerätty menestyksellisesti rahoitusta muiden instrumenttien rinnalla tai
sijasta.
Lainarahoitus
rahoituslaitokselta
Aurinkokehrä tuottaa suomenlampaan villasta tehtyä, kasviväreillä
värjättyä villalankaa. Tuotantoketju on läpinäkyvä ja kotimainen.
Yritys vahvistaa paikallistaloutta ja pyrkii toimimaan
kiertotalouden periaattein.
Aurinkokehrä tarvitsi käyttöpääomaa toiminnan kehittämiseen.
Ratkaisuna oli likviditeettilaina Finnveralta. Rahoitusvoimala auttoi
Aurinkokehrän yrittäjää lainahakemuksen sekä siihen tarvittujen
liitteiden laatimisessa.
Joukko- ja yhteisörahoitus
Joukkorahoitus sopii hyvin rahoitustyökaluksi, jos on olemassa yhteisö,
joka tarvitsee rahoitusta hankkeelleen. Tilanne, jossa halutaan vahvistaa
yhteisöä, on usein otollinen yhteisörahoitukselle.
Yhteiskunnallinen yritys ratkaisee yhteiskunnallista ongelmaa. Ympäriltä
löytyy usein muitakin, jotka ajattelevat, että kyseinen ongelma täytyy
ratkaista. Nämä voivat olla asiakkaita ja tukijoita ja heidän roolinsa voi
muuttua omistajaksi tai lainaajaksi.
Kuten muunkin rahoituksen kohdalla, myös joukko- tai
yhteisörahoituksessa on tärkeää kartoittaa etukäteen liiketoiminnan riskit
sekä miettiä kustannusrakennetta, laskea tulot ja kustannukset sekä kertoa
niistä avoimesti rahoittajille.
Kysymys rahoituksen hakijalle on: millaisia suhteita tahdot vahvistaa?
Ja rahoituksen antajalle: millaista toimintaa pidät tärkeänä?
Joukkorahoitus
Debentuurilaina
Lumituuli Oy on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä.
Yhtiö on tuottanut tuulisähköä jo lähes 20 vuoden ajan. Yhtiön
voimalat, jotka sijaitsevat Iissä ja Lumijoella, tuottavat
hiilivapaata sähköä 4000:en kerrostalokaksion
sähkönkulutuksen verran vuodessa.
Energia-alalla vaaditaan suuria pääomia, mutta yhtiö on
rahoittanut kaksi tuulivoimalaansa melkein kokonaan
joukkorahoituksella: osakeanneilla ja debentuurilainoilla.
Lumituulessa kuluttajilla on siten ollut paitsi mahdollisuus ostaa
puhdasta energiaa, myös sijoittaa siihen. Viimeisin miljoonan
euron debentuurilaina-anti tuli ylimerkatuksi jo ennen sen
merkintäajan päättymistä. Laina-aika on viisi vuotta ja korko 5%.
Yhteisörahoitus
Vastikkeellinen joukkorahoitus
Biodynaamisen viljelyn säätiö perusti Kurkirahaston, jotta Vesilahdella
sijaitsevan Kurjen biodynaamisen tilan rahoituksen tarve saataisiin
ratkaistua.
Kurjen biodynaaminen tila on monimuotoinen tilakokonaisuus, jonka
tarkoitus on tuottaa luonnonmukaisesti viljeltyä lähiruokaa, pitää
maaperä elävänä sekä elävöittää yhteyttä ympäröivään
ihmisyhteisöön. Kurjen biodynaamisella tilalla aiemmin vuokralla olleet
pellot ovat tulleet myyntiin omistajan pakkotilanteesta johtuen, mutta
maatilalla ei ole varaa ostaa maata itselleen.
Kurkirahasto hankkii vastikkeellista joukkorahoitusta ja kerää samalla
yhteen ihmisiä, jotka tahtovat osallistua maan lunastamiseen pois
ostamisen ja myymisen kierteestä saadakseen sen säätiön
omistukseen ja hyvään hoitoon.
Joukkorahoituskampanja on avoinna 15.4. - 30.9.2018
Yhteisörahoitus
Traktorilaina
Herttoniemen ruokaosuuskunnassa on n. 170 jäsentä. Vuonna
2011 perustettu Herttoniemen Ruokaosuuskunnan Oma Pelto on
Suomen ensimmäinen CSA-hanke (suom.
kumppanuusmaatalous).
Osuuskunta tarvitsi 20 000 euroa traktoriin. Se ratkaisi
rahoitustarpeen lainaamalla rahat omilta jäseniltään. 37 jäsentä
osallistui kampanjaan lainaamalla 200-1000 euroa per jäsen.
Korko oli 0-2%
Rahoitusvoimala auttoi kampanjan valmistelemisessa ja
toteutuksessa.
Yhteisömuotoisia lainoja on käytetty myös Leader-hankkeissa,
lainamuotoina usein yhteisölaina tai yhteisöbondi.
Yhteisörahoitus
Osakeanti
"Sijoitamme tähän,
koska haluamme
olla lisäämässä
eettisesti tuotetun
lihan saatavuutta ja
täten edistää
tuotantoeläinten
hyvinvointia"
- kommentti
osakkailta
Ruokaosakeyhtiö Maakunto tuottaa kananmunia niin, että kanat
voivat elää lajinmukaista elämää. Yhtiön tuottamat kananmunat
myydään EggsPress -suoramyynnin kautta suoraan niitä
suosivalle yhteisölle. Yhtiön tavoitteena on rakentaa myös
uudenlainen sikala, jossa siat pääsevät elämään lajilleen
tyypillistä, luonnollista elämää.
Yhtiö perustettiin kuluttajien omistamaksi maataloutta
harjoittavaksi yritykseksi. Se keräsi kanalan ostamiseen ja sikalan
kehittämiseen tarvitun pääoman yhteisöllisellä osakeannilla.
"Sijoitamme tähän, koska haluamme olla lisäämässä eettisesti
tuotetun lihan saatavuutta ja täten edistää tuotantoeläinten
hyvinvointia" - sanoo eräs yhtiön osakkeen ostanut pariskunta.
Yksityinen
riskirahoitus
Kalevala World - The Return of The Golden Age on kulttuurihanke, jonka
tavoitteena on tuoda kalevalaisen perinteen arvot ja ymmärrys ihmisen ja
luonnon kiinteästä suhteesta nykyaikaan. Kärkihankkeena on TV-draamasarja
ja sen rinnalle on myöhemmin tulossa koulutusta ja kasvatuksellinen
pelimaailma.
Kalevala World tuo kalevalaisesta perinteestä työkaluja ja oppimisen välineitä
tähän aikaan.
Mukana on kaksi yksityistä sijoittajaa, toinen on ryhtynyt omistajaksi ja toinen
antanut lainan. Ensimmäisellä kierroksella hankkeeseen haettiin 100 000 euron
rahoitus. Riskirahasta on kysymys ja omistajuuteen se liittyy olennaisesti,
lainasta ei annettu lainaajalle vakuutta. Seuraavaa rahoituskierrosta varten on
tehty teaser, joka esitetään Cannessa elokuva-alan tapahtumassa keväällä 2018.
Elokuvien rahoittamiseen on olemassa omia instrumentteja, niitäkin on haettu.
Kalevala World on avoinna erilaisille vaihtoehdoille, tärkeää kuitenkin että
toiminta on merkityksellistä rahoittajalle.
Yhteistyö julkisen
tahon kanssa
Osuuskuntamuotoinen Vägen Ut!-hanke toimii Göteborgin
alueella. Kunta ostaa osuuskuntaryppäältä kuntoutuspalveluita
(työllistämisvaihtoehtoja on laajasti: ravintola- ja
kahvilatoimintaa, puutarhanhoitoa, puutyöpaja sekä
majoitustoimintaa).
Vägen Ut! -osuuskunnat tarjoavat tuetun paluun töihin mm.
vankilasta vapautuville, kuntoutusta tarvitseville tai muuten
vaikeasti työllistyville henkilöille.
Osuuskuntien palvelut ovat suosittuja, mutta tulot eivät kata
kuluja täysin. Kunta täydentää rahoitusta, koska tarvitsee
palveluja.
EU ja säätiörahoitus
Rahoitusvoimalaan osallistunut osuuskunta Työtä ja Toivoa
työllistää heikossa asemassa olevia maahanmuuttajia siivous- ja
puutarhanhoitopalveluja tarjoavan Keikkapooli-palvelunsa kautta.
Erityisesti Romanian romaneja työllistävä Työtä ja Toivoa
Keikkapooli sai alussa apua Rahoitusvoimalalta. Rahoitusvoimalan
antama tuki ja neuvonta koski mm. työllistämiseen ja osuuskunnan
pyörittämiseen tarvittavia lainopillisia neuvoja, budjetointiapua
sekä liiketoimintamallin hiomista.
Hanke on saanut rahoituksen tuleville parille vuodelle.
Osuuskunta Ehta Raha -
Yhteishyvän taloutta
Palvelut:
● kirjanpito
● talousneuvonta
● joukkorahoituskampanjoiden tuki ja toteutus
● yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuki ja koulutus
Kiitos!
www.ehtaraha.fi
/rahoitusvoimala
Kaisa Seppänen
kaisa.seppanen@ehtaraha.fi

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle

 • 1. Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliseen liiketoimintaan Kaisa Seppänen, Osuuskunta Ehta Raha / Rahoitusvoimala-hanke
 • 2. Rahoitusvoimala Boosting investment readiness for value based enterprises in Finland Arvopohjaisten yritysten rahoitusvalmiuden kehittäminen has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI"(2014-2020).
 • 3. Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliseen liiketoimintaan 1. Oma tulorahoitus 2. Laina rahoituslaitokselta 3. Joukko/yhteisörahoitus (laina, pääoma, lahja) 4. Yksityinen riskirahoitus 5. EU/säätiö/muu julkinen rahoitus
 • 4. Oma tulorahoitus Tärkeintä ja edullisinta, mutta syntyy tyypillisesti vasta rahoitustarpeen jälkeen. Rahoituksen hakeminen voi toimia samalla oman yhteisön vahvistajana.
 • 5. Oma, varma, asiakkaalta saatu tulorahoitus on yritykselle tärkeintä ja edullisinta rahoitusta. Yritystoiminnan kustannukset syntyvät usein kuitenkin ennen toiminnasta saatavia tuloja, joten aloitusvaiheessa voidaan tarvita muuta alkupääomaa: omaa pääomaa/ulkopuolisen sijoittajan rahaa tai lainaa. Rahoituksen pystyy järjestämään monella tavalla, perinteisesti lainarahoituksessa on käytetty pankkeja, Finnveraa tai koostettu rahoitusta monesta eri muodosta paloina. Joukkorahoituksella on myös kerätty menestyksellisesti rahoitusta muiden instrumenttien rinnalla tai sijasta.
 • 7. Aurinkokehrä tuottaa suomenlampaan villasta tehtyä, kasviväreillä värjättyä villalankaa. Tuotantoketju on läpinäkyvä ja kotimainen. Yritys vahvistaa paikallistaloutta ja pyrkii toimimaan kiertotalouden periaattein. Aurinkokehrä tarvitsi käyttöpääomaa toiminnan kehittämiseen. Ratkaisuna oli likviditeettilaina Finnveralta. Rahoitusvoimala auttoi Aurinkokehrän yrittäjää lainahakemuksen sekä siihen tarvittujen liitteiden laatimisessa.
 • 8. Joukko- ja yhteisörahoitus Joukkorahoitus sopii hyvin rahoitustyökaluksi, jos on olemassa yhteisö, joka tarvitsee rahoitusta hankkeelleen. Tilanne, jossa halutaan vahvistaa yhteisöä, on usein otollinen yhteisörahoitukselle. Yhteiskunnallinen yritys ratkaisee yhteiskunnallista ongelmaa. Ympäriltä löytyy usein muitakin, jotka ajattelevat, että kyseinen ongelma täytyy ratkaista. Nämä voivat olla asiakkaita ja tukijoita ja heidän roolinsa voi muuttua omistajaksi tai lainaajaksi. Kuten muunkin rahoituksen kohdalla, myös joukko- tai yhteisörahoituksessa on tärkeää kartoittaa etukäteen liiketoiminnan riskit sekä miettiä kustannusrakennetta, laskea tulot ja kustannukset sekä kertoa niistä avoimesti rahoittajille. Kysymys rahoituksen hakijalle on: millaisia suhteita tahdot vahvistaa? Ja rahoituksen antajalle: millaista toimintaa pidät tärkeänä?
 • 10. Lumituuli Oy on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä. Yhtiö on tuottanut tuulisähköä jo lähes 20 vuoden ajan. Yhtiön voimalat, jotka sijaitsevat Iissä ja Lumijoella, tuottavat hiilivapaata sähköä 4000:en kerrostalokaksion sähkönkulutuksen verran vuodessa. Energia-alalla vaaditaan suuria pääomia, mutta yhtiö on rahoittanut kaksi tuulivoimalaansa melkein kokonaan joukkorahoituksella: osakeanneilla ja debentuurilainoilla. Lumituulessa kuluttajilla on siten ollut paitsi mahdollisuus ostaa puhdasta energiaa, myös sijoittaa siihen. Viimeisin miljoonan euron debentuurilaina-anti tuli ylimerkatuksi jo ennen sen merkintäajan päättymistä. Laina-aika on viisi vuotta ja korko 5%.
 • 12. Biodynaamisen viljelyn säätiö perusti Kurkirahaston, jotta Vesilahdella sijaitsevan Kurjen biodynaamisen tilan rahoituksen tarve saataisiin ratkaistua. Kurjen biodynaaminen tila on monimuotoinen tilakokonaisuus, jonka tarkoitus on tuottaa luonnonmukaisesti viljeltyä lähiruokaa, pitää maaperä elävänä sekä elävöittää yhteyttä ympäröivään ihmisyhteisöön. Kurjen biodynaamisella tilalla aiemmin vuokralla olleet pellot ovat tulleet myyntiin omistajan pakkotilanteesta johtuen, mutta maatilalla ei ole varaa ostaa maata itselleen. Kurkirahasto hankkii vastikkeellista joukkorahoitusta ja kerää samalla yhteen ihmisiä, jotka tahtovat osallistua maan lunastamiseen pois ostamisen ja myymisen kierteestä saadakseen sen säätiön omistukseen ja hyvään hoitoon. Joukkorahoituskampanja on avoinna 15.4. - 30.9.2018
 • 14. Herttoniemen ruokaosuuskunnassa on n. 170 jäsentä. Vuonna 2011 perustettu Herttoniemen Ruokaosuuskunnan Oma Pelto on Suomen ensimmäinen CSA-hanke (suom. kumppanuusmaatalous). Osuuskunta tarvitsi 20 000 euroa traktoriin. Se ratkaisi rahoitustarpeen lainaamalla rahat omilta jäseniltään. 37 jäsentä osallistui kampanjaan lainaamalla 200-1000 euroa per jäsen. Korko oli 0-2% Rahoitusvoimala auttoi kampanjan valmistelemisessa ja toteutuksessa. Yhteisömuotoisia lainoja on käytetty myös Leader-hankkeissa, lainamuotoina usein yhteisölaina tai yhteisöbondi.
 • 15. Yhteisörahoitus Osakeanti "Sijoitamme tähän, koska haluamme olla lisäämässä eettisesti tuotetun lihan saatavuutta ja täten edistää tuotantoeläinten hyvinvointia" - kommentti osakkailta
 • 16. Ruokaosakeyhtiö Maakunto tuottaa kananmunia niin, että kanat voivat elää lajinmukaista elämää. Yhtiön tuottamat kananmunat myydään EggsPress -suoramyynnin kautta suoraan niitä suosivalle yhteisölle. Yhtiön tavoitteena on rakentaa myös uudenlainen sikala, jossa siat pääsevät elämään lajilleen tyypillistä, luonnollista elämää. Yhtiö perustettiin kuluttajien omistamaksi maataloutta harjoittavaksi yritykseksi. Se keräsi kanalan ostamiseen ja sikalan kehittämiseen tarvitun pääoman yhteisöllisellä osakeannilla. "Sijoitamme tähän, koska haluamme olla lisäämässä eettisesti tuotetun lihan saatavuutta ja täten edistää tuotantoeläinten hyvinvointia" - sanoo eräs yhtiön osakkeen ostanut pariskunta.
 • 18. Kalevala World - The Return of The Golden Age on kulttuurihanke, jonka tavoitteena on tuoda kalevalaisen perinteen arvot ja ymmärrys ihmisen ja luonnon kiinteästä suhteesta nykyaikaan. Kärkihankkeena on TV-draamasarja ja sen rinnalle on myöhemmin tulossa koulutusta ja kasvatuksellinen pelimaailma. Kalevala World tuo kalevalaisesta perinteestä työkaluja ja oppimisen välineitä tähän aikaan. Mukana on kaksi yksityistä sijoittajaa, toinen on ryhtynyt omistajaksi ja toinen antanut lainan. Ensimmäisellä kierroksella hankkeeseen haettiin 100 000 euron rahoitus. Riskirahasta on kysymys ja omistajuuteen se liittyy olennaisesti, lainasta ei annettu lainaajalle vakuutta. Seuraavaa rahoituskierrosta varten on tehty teaser, joka esitetään Cannessa elokuva-alan tapahtumassa keväällä 2018. Elokuvien rahoittamiseen on olemassa omia instrumentteja, niitäkin on haettu. Kalevala World on avoinna erilaisille vaihtoehdoille, tärkeää kuitenkin että toiminta on merkityksellistä rahoittajalle.
 • 20. Osuuskuntamuotoinen Vägen Ut!-hanke toimii Göteborgin alueella. Kunta ostaa osuuskuntaryppäältä kuntoutuspalveluita (työllistämisvaihtoehtoja on laajasti: ravintola- ja kahvilatoimintaa, puutarhanhoitoa, puutyöpaja sekä majoitustoimintaa). Vägen Ut! -osuuskunnat tarjoavat tuetun paluun töihin mm. vankilasta vapautuville, kuntoutusta tarvitseville tai muuten vaikeasti työllistyville henkilöille. Osuuskuntien palvelut ovat suosittuja, mutta tulot eivät kata kuluja täysin. Kunta täydentää rahoitusta, koska tarvitsee palveluja.
 • 22. Rahoitusvoimalaan osallistunut osuuskunta Työtä ja Toivoa työllistää heikossa asemassa olevia maahanmuuttajia siivous- ja puutarhanhoitopalveluja tarjoavan Keikkapooli-palvelunsa kautta. Erityisesti Romanian romaneja työllistävä Työtä ja Toivoa Keikkapooli sai alussa apua Rahoitusvoimalalta. Rahoitusvoimalan antama tuki ja neuvonta koski mm. työllistämiseen ja osuuskunnan pyörittämiseen tarvittavia lainopillisia neuvoja, budjetointiapua sekä liiketoimintamallin hiomista. Hanke on saanut rahoituksen tuleville parille vuodelle.
 • 23. Osuuskunta Ehta Raha - Yhteishyvän taloutta Palvelut: ● kirjanpito ● talousneuvonta ● joukkorahoituskampanjoiden tuki ja toteutus ● yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuki ja koulutus