SlideShare a Scribd company logo
PROGRAM
ABAKUS
DAN
ARITMETIK
MENTAL
Pengenalan &
Nombor
Pengenalan &
Nombor
Berkomunikasi
Menaakul
Membuat Perkaitan
Penyelesaian Masalah
Membuat Perwakilan
Abakus dan Aritmetik Mental
Pembelajaran
Prinsip
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Kemahiran Matematik
Kemahiran Menganalisis
Kemahiran Menyelesaikan
Masalah
Kemahiran Membuat
Penyelidikan
Kemahiran Berkomunikasi
Kemahiran Menggunakan
Teknologi
Kemahiran
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
AMA?
Abakus dan Aritmetik Mental
 Abakus ialah suatu alat bermanik yang digunakan untuk
mengira. Abakus juga merupakan suatu model
aritmetik yang konkrit lagi dinamik. Dengan sebab itu
abakus digunakan untuk membina kebolehan murid
dalam membuat pengiraan.
Objektif
 Menggunakan abakus untuk membina kebolehan murid
mengira secara mental.
Kandungan Program
• Perwakilan Nombor
• Tambah dan Tolak
• Darab
• Bahagi
Peralatan dan Bahan
• Abakus Guru
• Abakus Murid
• Buku Rujukan
• Buku Latihan
Jadual Pelaksanaan
 KSSR Matematik menuntut penggunaan abakus mulai
Tahun 1 (2011)
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
AMA?
Penggunaan sistem pengiraanPenggunaan sistem pengiraan
abakus merupakan salah satu modelabakus merupakan salah satu model
matematik membolehkan muridmatematik membolehkan murid
menguasai aritmetik mental.menguasai aritmetik mental.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
AMA?
Program Abakus dan Aritmetik Mental
Kementerian Pelajaran Malaysia
mengandungi tiga komponen. Setiap
komponen mempunyai program
tersendiri.
Program Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utama
Program Latihan AMA untuk guruProgram Latihan AMA untuk guru
matematik sekolah rendahmatematik sekolah rendah
Program Latihan AMA untuk guruProgram Latihan AMA untuk guru
matematik sekolah rendahmatematik sekolah rendah
Pelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMA
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Sasaran
Program AMA KPM
Membolehkan murid sekolah rendahMembolehkan murid sekolah rendah
menguasai pengiraan secara mental.menguasai pengiraan secara mental.
Model pengiraan abakus adalah asasModel pengiraan abakus adalah asas
kepada perkembangan pengiraankepada perkembangan pengiraan
secara mental.secara mental.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
PenumpuanPenumpuan
Semua deria utama digunakan.Semua deria utama digunakan.
Meningkatkan penumpuan murid.Meningkatkan penumpuan murid.
IngatanIngatan
Otak kiri dan kanan aktif. OtakOtak kiri dan kanan aktif. Otak
kanan mengingati corak manakalakanan mengingati corak manakala
otak kiri mengira secara mental.otak kiri mengira secara mental.
Gambaran dan inspirasiGambaran dan inspirasi
Pengiraan secara pantas danPengiraan secara pantas dan
dapat menyelesaikan banyakdapat menyelesaikan banyak
masalah.masalah.
Enam Sebab Utama
Penggunaan AMA
Dalam P&P
Matematik
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Enam Sebab Utama
Penggunaan AMA
Dalam P&P
Matematik …
Latihan secara pemerhatian danLatihan secara pemerhatian dan
membuat latihan tanpa kesilapan.membuat latihan tanpa kesilapan.
KepantasanKepantasan
Membina kebolehan mengira secaraMembina kebolehan mengira secara
pantas dan pada masa yang samapantas dan pada masa yang sama
mengelakkan daripada kesilapan.mengelakkan daripada kesilapan.
Membaca Dan MendengarMembaca Dan Mendengar
Kebolehan membaca secara kuat,Kebolehan membaca secara kuat,
memahami dan memproseskanmemahami dan memproseskan
maklumat untuk menyelesaikanmaklumat untuk menyelesaikan
masalah dengan pantas.masalah dengan pantas.
PemerhatianPemerhatian
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Perkembangan
Program AMA
Di Malaysia
Sistem perwakilan nombor pada sempoaSistem perwakilan nombor pada sempoa
jenis 5:2 adalah kurang berkesan danjenis 5:2 adalah kurang berkesan dan
penggunaan sempoa sebagai alatpenggunaan sempoa sebagai alat
pengiraan tidak selaras denganpengiraan tidak selaras dengan
perkembangan terkini.perkembangan terkini.
Abakus pertama kali diperkenalkan dalamAbakus pertama kali diperkenalkan dalam
sistem pendidikan Malaysia pada tahunsistem pendidikan Malaysia pada tahun
1994. Pada peringkat awal, abakus jenis1994. Pada peringkat awal, abakus jenis
5:2 yang dikenali sebagai sempoa5:2 yang dikenali sebagai sempoa
digunakan.digunakan.
Pada tahun 1996, KPM bersetuju untukPada tahun 1996, KPM bersetuju untuk
menggunakan abakus 4:1. Dalam masamenggunakan abakus 4:1. Dalam masa
yang sama idea Aritmetik Mental jugayang sama idea Aritmetik Mental juga
diintegrasikan dalam program abakus.diintegrasikan dalam program abakus.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Perkembangan
Program AMA
Di Malaysia …
Dari tahun 1996 hingga 2002,Dari tahun 1996 hingga 2002,
kurikulum abakus tidak dilaksanakankurikulum abakus tidak dilaksanakan
secara formal di sekolah tetapisecara formal di sekolah tetapi
program latihan abakus untuk guruprogram latihan abakus untuk guru
dijalankan.dijalankan.
Hanya pada tahun 2004 programHanya pada tahun 2004 program
Abakus dan Aritmetik MentalAbakus dan Aritmetik Mental
dilaksanakan di sekolah rendahdilaksanakan di sekolah rendah
Malaysia secara formal.Malaysia secara formal.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Kandungan
Kurikulum
AMA
A) Pengetahuan
Perwakilan nombor
Tambah dan tolak
Darab
Bahagi
B) Kebolehan
Mengaplikasikan pengetahuan
abakus dalam pengiraan
aritmetik.
Menggambarkan proses operasi
dan hasilnya dalam minda.
C) Sikap
Disiplin diri
Kepantasan
Ketepatan
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Strategi
Pelaksanaan
Dinyatakan di dalam kurikulum
Matematik sekolah rendah
Abakus merupakan satu alat
untuk menguasai kemahiran
mengira.
Menggunakan abakus sebagai
model konsep untuk menguasai
pemahaman tentang konsep
nombor bulat, tambah dan tolak.
Menggunakan abakus dalam
aktiviti pengiraan.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Mengapa AMA?
Pengajaran Matematik konvensional
biasanya menggunakan model lisan.
5 + 3 = 85 + 3 = 8
Model LisanModel Lisan
Model VisualModel Visual
lima
tambah …
tiga …
Sama dengan …
lapan
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Mengapa AMA? …
Model lisan adalah sesuai bagi
sebahagian murid. Manakala
sebahagian murid yang lain lebih
memahami melalui model visual.
Abakus menyediakan model
visual yang paling baik untuk
menguasai aritmetik mental.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Bahagian-bahagian
Abakus
bingkaibingkai
Palang pemisahPalang pemisah
manik atasmanik atas
tiangtiang
manik bawahmanik bawah
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Penggunaan Jari:
Nama Jari-jari
Tangan
Jari TelunjukJari Telunjuk
Jari hantuJari hantu
Jari manisJari manis
Jari KelingkingJari Kelingking
Ibu jariIbu jari
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Pergerakan
Manik
Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan
manik bawah jauh daripada palang pemisah.
Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan
manik bawah jauh daripada palang pemisah.
Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik
atas mendekati dan juga jauh daripada palang
pemisah.
Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik
atas mendekati dan juga jauh daripada palang
pemisah.
Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik
bawah menghala ke palang pemisah.
Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik
bawah menghala ke palang pemisah.
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Pergerakan
Manik
Naik satu
Latihan:
Turun satu
Naik dua
Naik tiga
Naik empat
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Pergerakan
Manik
Naik lima
Latihan:
Naik enam
Naik tujuh
Naik lapan
Naik sembilan
Turun lima
?
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Nombor:
Nilai Tempat
Menentukan Nilai Tempat
Manik mempunyai nilai apabila
mendekati palang pemisah
Nilai tempat
Mewakili nilai 5
Mewakili nilai 1
Pengenalan &
Nombor
Abakus dan Aritmetik Mental
Nombor:
Nilai Tempat
Tunjukkan:
10
27
50
105
7 063
10 000
987 654 321

More Related Content

Viewers also liked

Cerita nombor
Cerita nomborCerita nombor
Cerita nombor
norlelasaad9704
 
Ama (tolak)
Ama (tolak)Ama (tolak)
Ama (tolak)
norlelasaad9704
 
Tambah dan tolak
Tambah dan tolak Tambah dan tolak
Tambah dan tolak
norlelasaad9704
 
2. sifir tambah
2. sifir tambah2. sifir tambah
2. sifir tambah
SK Seri Tawai
 
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
shahfira
 
Menggunakan Garis Nombor
Menggunakan Garis NomborMenggunakan Garis Nombor
Menggunakan Garis Nombor
Noorveda Hashim
 
Konsep tambah
Konsep tambahKonsep tambah
Konsep tambah
Ramuald Muntiol
 
2 d shapes ppt
2 d shapes ppt2 d shapes ppt
2 d shapes ppt
Marisa Bajada
 
6. kira cepat 1
6. kira cepat 16. kira cepat 1
6. kira cepat 1
SK Seri Tawai
 
Kelestarian linus
Kelestarian linusKelestarian linus
Kelestarian linus
norlelasaad9704
 

Viewers also liked (14)

Cerita nombor
Cerita nomborCerita nombor
Cerita nombor
 
Ama (tolak)
Ama (tolak)Ama (tolak)
Ama (tolak)
 
AMA (tambah)
AMA (tambah)AMA (tambah)
AMA (tambah)
 
Ama (darab)
Ama (darab)Ama (darab)
Ama (darab)
 
Darab dan bahagi
Darab dan bahagi Darab dan bahagi
Darab dan bahagi
 
Tambah dan tolak
Tambah dan tolak Tambah dan tolak
Tambah dan tolak
 
2. sifir tambah
2. sifir tambah2. sifir tambah
2. sifir tambah
 
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
Numerasi k2 (membilang_11_-_20)
 
Menggunakan Garis Nombor
Menggunakan Garis NomborMenggunakan Garis Nombor
Menggunakan Garis Nombor
 
Konsep tambah
Konsep tambahKonsep tambah
Konsep tambah
 
2 d shapes ppt
2 d shapes ppt2 d shapes ppt
2 d shapes ppt
 
6. kira cepat 1
6. kira cepat 16. kira cepat 1
6. kira cepat 1
 
Kelestarian linus
Kelestarian linusKelestarian linus
Kelestarian linus
 
Numerasi
NumerasiNumerasi
Numerasi
 

Similar to AMA (pengenalan)

Ama (pengenalan)
Ama (pengenalan)Ama (pengenalan)
Ama (pengenalan)
bibahfayyadh
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
Nada Subra
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
Normalia Samian
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
poo_raman
 
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wtProposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
Berhitung Seperti Menulis
 
Taklimat mt t2
Taklimat mt t2Taklimat mt t2
Taklimat mt t2
poo_raman
 
Taklimat mt t2
Taklimat mt t2Taklimat mt t2
Taklimat mt t2
poo_raman
 
Taklimat kssr matematik (tahun 2)
Taklimat kssr matematik (tahun 2)Taklimat kssr matematik (tahun 2)
Taklimat kssr matematik (tahun 2)
Raja Hizar
 
Kssr
KssrKssr
Slaid slot 1
Slaid slot 1Slaid slot 1
Slaid slot 1
share with me
 
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
wana33
 
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
HarizmaPendMat
 
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
Kanaidi ken
 
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
AditiaOktaviyanto1
 
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
aloysiusapat
 
Inspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
Inspirasi Pembelajaran Numerasi PembelajaranInspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
Inspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
ssuser83a8001
 
Modul protim 2015 (edisi 3)
Modul protim 2015 (edisi 3)Modul protim 2015 (edisi 3)
Modul protim 2015 (edisi 3)
Rafidah Latif
 
Modul protim 2014 (edisi 3)
Modul protim 2014 (edisi 3)Modul protim 2014 (edisi 3)
Modul protim 2014 (edisi 3)
Rohaida Payeng
 

Similar to AMA (pengenalan) (20)

Ama (pengenalan)
Ama (pengenalan)Ama (pengenalan)
Ama (pengenalan)
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
 
Modul abakus 2011
Modul abakus 2011Modul abakus 2011
Modul abakus 2011
 
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wtProposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
Proposal berhitung sesuai cara kerja otak wt
 
Taklimat mt t2
Taklimat mt t2Taklimat mt t2
Taklimat mt t2
 
Taklimat mt t2
Taklimat mt t2Taklimat mt t2
Taklimat mt t2
 
Taklimat kssr matematik (tahun 2)
Taklimat kssr matematik (tahun 2)Taklimat kssr matematik (tahun 2)
Taklimat kssr matematik (tahun 2)
 
Kssr
KssrKssr
Kssr
 
Slaid slot 1
Slaid slot 1Slaid slot 1
Slaid slot 1
 
Matematik
MatematikMatematik
Matematik
 
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
1764bef587a3b647ca85d12a7dd62561.docx
 
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
Tugas ati 11 des 2020 harizma 205500004
 
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
Silabus PELATIHAN_ "GENERAL ACCOUNTING dan Analisa LAPORAN KEUANGAN Perbankan".
 
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
2) APLIKASI-APLIKASI ATAU SOFTWARE-SOFTWARE PEMBELAJARAN MATEMATIKA.pptx
 
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
Kssm matematik tingkatan 4 slaid 2
 
Inspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
Inspirasi Pembelajaran Numerasi PembelajaranInspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
Inspirasi Pembelajaran Numerasi Pembelajaran
 
Modul protim 2015 (edisi 3)
Modul protim 2015 (edisi 3)Modul protim 2015 (edisi 3)
Modul protim 2015 (edisi 3)
 
Modul protim 2014 (edisi 3)
Modul protim 2014 (edisi 3)Modul protim 2014 (edisi 3)
Modul protim 2014 (edisi 3)
 

Recently uploaded

PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
adrianadiyansyah36
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
lailatulfitriyah38
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
masyithah15
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
titis33
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
juliechunnie
 
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptxMateri-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
muchamatsolikin58
 
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docxATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
DefiSuryanti1
 
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docxModul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
erliavany21
 
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptxPEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
waryo252
 
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptxMATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
irwanridwansah82
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
AdeWahyuni13
 
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase DModul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
sanirabastian1234
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
theresia735260
 
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptxPPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
anonimname1
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
SeptianingTyas5
 
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
Dino246773
 
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam IslamQR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
Aryada Mahmad
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
isma211554
 
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
imankostaman91
 

Recently uploaded (20)

PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
 
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptxMateri-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
 
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docxATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
 
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docxModul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
 
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptxPEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
 
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptxMATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
 
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase DModul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
 
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptxPPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
 
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
 
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam IslamQR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
QR code e-Panduan Solat. Carian bacaan dalam solat fardhu dalam Islam
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
 
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
 

AMA (pengenalan)

 • 2. Pengenalan & Nombor Berkomunikasi Menaakul Membuat Perkaitan Penyelesaian Masalah Membuat Perwakilan Abakus dan Aritmetik Mental Pembelajaran Prinsip
 • 3. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Kemahiran Matematik Kemahiran Menganalisis Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kemahiran Membuat Penyelidikan Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Menggunakan Teknologi Kemahiran
 • 4. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental AMA? Abakus dan Aritmetik Mental  Abakus ialah suatu alat bermanik yang digunakan untuk mengira. Abakus juga merupakan suatu model aritmetik yang konkrit lagi dinamik. Dengan sebab itu abakus digunakan untuk membina kebolehan murid dalam membuat pengiraan. Objektif  Menggunakan abakus untuk membina kebolehan murid mengira secara mental. Kandungan Program • Perwakilan Nombor • Tambah dan Tolak • Darab • Bahagi Peralatan dan Bahan • Abakus Guru • Abakus Murid • Buku Rujukan • Buku Latihan Jadual Pelaksanaan  KSSR Matematik menuntut penggunaan abakus mulai Tahun 1 (2011)
 • 5. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental AMA? Penggunaan sistem pengiraanPenggunaan sistem pengiraan abakus merupakan salah satu modelabakus merupakan salah satu model matematik membolehkan muridmatematik membolehkan murid menguasai aritmetik mental.menguasai aritmetik mental.
 • 6. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental AMA? Program Abakus dan Aritmetik Mental Kementerian Pelajaran Malaysia mengandungi tiga komponen. Setiap komponen mempunyai program tersendiri. Program Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utamaProgram Latihan AMA untuk jurulatih utama Program Latihan AMA untuk guruProgram Latihan AMA untuk guru matematik sekolah rendahmatematik sekolah rendah Program Latihan AMA untuk guruProgram Latihan AMA untuk guru matematik sekolah rendahmatematik sekolah rendah Pelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMAPelaksanaan kurikulum AMA
 • 7. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Sasaran Program AMA KPM Membolehkan murid sekolah rendahMembolehkan murid sekolah rendah menguasai pengiraan secara mental.menguasai pengiraan secara mental. Model pengiraan abakus adalah asasModel pengiraan abakus adalah asas kepada perkembangan pengiraankepada perkembangan pengiraan secara mental.secara mental.
 • 8. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental PenumpuanPenumpuan Semua deria utama digunakan.Semua deria utama digunakan. Meningkatkan penumpuan murid.Meningkatkan penumpuan murid. IngatanIngatan Otak kiri dan kanan aktif. OtakOtak kiri dan kanan aktif. Otak kanan mengingati corak manakalakanan mengingati corak manakala otak kiri mengira secara mental.otak kiri mengira secara mental. Gambaran dan inspirasiGambaran dan inspirasi Pengiraan secara pantas danPengiraan secara pantas dan dapat menyelesaikan banyakdapat menyelesaikan banyak masalah.masalah. Enam Sebab Utama Penggunaan AMA Dalam P&P Matematik
 • 9. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Enam Sebab Utama Penggunaan AMA Dalam P&P Matematik … Latihan secara pemerhatian danLatihan secara pemerhatian dan membuat latihan tanpa kesilapan.membuat latihan tanpa kesilapan. KepantasanKepantasan Membina kebolehan mengira secaraMembina kebolehan mengira secara pantas dan pada masa yang samapantas dan pada masa yang sama mengelakkan daripada kesilapan.mengelakkan daripada kesilapan. Membaca Dan MendengarMembaca Dan Mendengar Kebolehan membaca secara kuat,Kebolehan membaca secara kuat, memahami dan memproseskanmemahami dan memproseskan maklumat untuk menyelesaikanmaklumat untuk menyelesaikan masalah dengan pantas.masalah dengan pantas. PemerhatianPemerhatian
 • 10. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Perkembangan Program AMA Di Malaysia Sistem perwakilan nombor pada sempoaSistem perwakilan nombor pada sempoa jenis 5:2 adalah kurang berkesan danjenis 5:2 adalah kurang berkesan dan penggunaan sempoa sebagai alatpenggunaan sempoa sebagai alat pengiraan tidak selaras denganpengiraan tidak selaras dengan perkembangan terkini.perkembangan terkini. Abakus pertama kali diperkenalkan dalamAbakus pertama kali diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahunsistem pendidikan Malaysia pada tahun 1994. Pada peringkat awal, abakus jenis1994. Pada peringkat awal, abakus jenis 5:2 yang dikenali sebagai sempoa5:2 yang dikenali sebagai sempoa digunakan.digunakan. Pada tahun 1996, KPM bersetuju untukPada tahun 1996, KPM bersetuju untuk menggunakan abakus 4:1. Dalam masamenggunakan abakus 4:1. Dalam masa yang sama idea Aritmetik Mental jugayang sama idea Aritmetik Mental juga diintegrasikan dalam program abakus.diintegrasikan dalam program abakus.
 • 11. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Perkembangan Program AMA Di Malaysia … Dari tahun 1996 hingga 2002,Dari tahun 1996 hingga 2002, kurikulum abakus tidak dilaksanakankurikulum abakus tidak dilaksanakan secara formal di sekolah tetapisecara formal di sekolah tetapi program latihan abakus untuk guruprogram latihan abakus untuk guru dijalankan.dijalankan. Hanya pada tahun 2004 programHanya pada tahun 2004 program Abakus dan Aritmetik MentalAbakus dan Aritmetik Mental dilaksanakan di sekolah rendahdilaksanakan di sekolah rendah Malaysia secara formal.Malaysia secara formal.
 • 12. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Kandungan Kurikulum AMA A) Pengetahuan Perwakilan nombor Tambah dan tolak Darab Bahagi B) Kebolehan Mengaplikasikan pengetahuan abakus dalam pengiraan aritmetik. Menggambarkan proses operasi dan hasilnya dalam minda. C) Sikap Disiplin diri Kepantasan Ketepatan
 • 13. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Strategi Pelaksanaan Dinyatakan di dalam kurikulum Matematik sekolah rendah Abakus merupakan satu alat untuk menguasai kemahiran mengira. Menggunakan abakus sebagai model konsep untuk menguasai pemahaman tentang konsep nombor bulat, tambah dan tolak. Menggunakan abakus dalam aktiviti pengiraan.
 • 14. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Mengapa AMA? Pengajaran Matematik konvensional biasanya menggunakan model lisan. 5 + 3 = 85 + 3 = 8 Model LisanModel Lisan Model VisualModel Visual lima tambah … tiga … Sama dengan … lapan
 • 15. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Mengapa AMA? … Model lisan adalah sesuai bagi sebahagian murid. Manakala sebahagian murid yang lain lebih memahami melalui model visual. Abakus menyediakan model visual yang paling baik untuk menguasai aritmetik mental.
 • 16. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Bahagian-bahagian Abakus bingkaibingkai Palang pemisahPalang pemisah manik atasmanik atas tiangtiang manik bawahmanik bawah
 • 17. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Penggunaan Jari: Nama Jari-jari Tangan Jari TelunjukJari Telunjuk Jari hantuJari hantu Jari manisJari manis Jari KelingkingJari Kelingking Ibu jariIbu jari
 • 18. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Pergerakan Manik Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah.
 • 19. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Pergerakan Manik Naik satu Latihan: Turun satu Naik dua Naik tiga Naik empat
 • 20. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Pergerakan Manik Naik lima Latihan: Naik enam Naik tujuh Naik lapan Naik sembilan Turun lima ?
 • 21. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Nombor: Nilai Tempat Menentukan Nilai Tempat Manik mempunyai nilai apabila mendekati palang pemisah Nilai tempat Mewakili nilai 5 Mewakili nilai 1
 • 22. Pengenalan & Nombor Abakus dan Aritmetik Mental Nombor: Nilai Tempat Tunjukkan: 10 27 50 105 7 063 10 000 987 654 321