Taklimat kssr matematik (tahun 2)

10,498 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,958
Actions
Shares
0
Downloads
178
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat kssr matematik (tahun 2)

 1. 1. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 2. 2. KERANGKA KURIKULUM KEBANGSAANUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 3. 3. KEMAHIRAN NILAI TAMBAHUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 4. 4. PRINSIP KSSRUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 5. 5. HASRAT Kita perlu sediakan murid agar mampu berfungsi secara efektif di masa akan datang. Contoh: cara fikir, kecerdasan, Sikap dan nilai positif.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 6. 6. MATLAMAT Membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 7. 7. FOKUS • Proses p&p matematik perlu memberi keutamaan kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep, prinsip dan proses matematik yang dipelajari. • Penekanan kepada aspek perkembangan cara pemikiran murid secara matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 8. 8. OBJEKTIFKurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah membolehkanmurid:• Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.• Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.• Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 9. 9. Sambungan ... OBJEKTIF• Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.• Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.• Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan harian mereka.• Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.• Menghargai dan menghayati keindahan matematik.• Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk ICT untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik. Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum
 10. 10. REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan Kebarangkalian Berkomunikasi • Tanggapan, minat, penghargaan, Menaakul yakin tabah dan berdaya tahan Membuat perkaitan • Peribadi, interaksi, prosedur, Menyelesaikan Masalah intrinsik. Membuat Perwakilan Kemahiran matematik Kemahiran menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran membuat penyelidikan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran menggunakan teknologiUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 11. 11. DEFINISI ‘FIKRAH’ Fikrah: ‘daya berfikir’ dan ‘pemikiran’ (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005) FIKRAH MATEMATIK… berkeupayaan melakukan matematik danmemahami idea matematik, sertaMengaplikasikan pengetahuan dan kemahirandalam matematik secara bertanggungjawabdalam kehidupan harian berlandaskan sikapdan nilai dalam matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 12. 12. BIDANG PEMBELAJARAN Kandungan matematik dirangkumkan melalui empat bidang pembelajaran: Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan KebarangkalianUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 13. 13. BIDANG PEMBELAJARAN (TAJUK-TAJUK DI BAWAH BIDANG PEMBELAJARAN) Nombor dan Operasi Nombor Bulat Penambahan Sukatan dan Geometri Penolakan Masa dan Waktu Pendaraban Ukuran Panjang dan Algebra Perkaitan Pembahagian Timbangan peringkat KSSR Matematik, Bagi Isipadu Cecair kandungan perkaitan dan Operasi Bergabung tiada Pecahan Bentuk Tiga Dimensi Statistik dan algebra secara tajuk disenaraikan, Perpuluhan Bentuk Dua Dimensi berupa unsur secara ianya lebih Kebarangkalian Wang tidak langsung. Perwakilan Data Purata PeratusUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 14. 14. PROSES Dalam pendidikan matematik, proses berikut perlu diberi penekanan: Berkomunikasi Menaakul Membuat perkaitan Menyelesaikan Masalah Membuat PerwakilanUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 15. 15. PROSES: MENYELESAIKAN MASALAH Mengupayakan murid untuk: • Membina konsep dan pengetahuan matematik melalui penyelesaian masalah. • Menyelesaikan masalah yang timbul dalam matematik dan konteks lain. • Mengaplikasi dan mengadaptasi pelbagai strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. • Memantau dan membuat refleksi terhadap proses penyelesaian masalah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 16. 16. PROSES: BERKOMUNIKASI Mengupayakan murid untuk: • menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik mereka, • menyampaikan pemikiran matematik secara koheren dan jelas kepada rakan, guru dan pihak lain, • menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan strategi pihak lain, dan • menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 17. 17. PROSES: MENAAKUL Mengupayakan murid untuk: • Menyedari kepentingan menaakul sebagai asas untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna, • Membuat konjektur, membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik, • Mengelakkan dari menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 18. 18. PROSES: MEMBUAT KAITAN Mengupayakan murid untuk: • Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural, dan mengaitkan topik-topik dalam matematik, serta mengaitkan matematik dengan bidang lain, • Mengenal dan mengguna perkaitan antara idea matematik, • Memahami bagaimana idea matematik saling berkait untuk menghasilkan idea matematik yang koheren dan menyeluruh. • Membuat perkaitan antara dunia matematik dengan dunia sebenar.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 19. 19. PROSES: MEMBUAT PEWAKILAN Mengupayakan murid untuk: • Mencipta dan menggunakan perwakilan untuk mengorganisasi, merekod dan mengkomunikasikan idea matematik. • Memilih, mengaplikasi dan menterjemah perwakilan matematik untuk menyelesaikan masalah. • Mengkomunikasikan pendekatan, pemahaman dan perdebatan matematik kepada diri mereka dan kepada orang lain.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 20. 20. KEMAHIRAN DALAM MATEMATIKKemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dandipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukurdan membina, mengendali dan mentafsir data, manipulasiaritmetik, manipulasi algebra, mengguna algoritma danmenggunakan alat matematik dan TMK. Kemahiran matematik Kemahiran menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran membuat penyelidikan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran menggunakan teknologiUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 21. 21. KEMAHIRAN MATEMATIK Kemahiran matematik merujuk kepada keupayaan seperti berikut: • menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan mengaplikasikan penaakulan mantik, • menyatakan idea matematik secara jitu, • membuat, menguji dan membuktikan konjektur, • mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik, dan • mengguna matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 22. 22. KEMAHIRAN MENGANALISIS Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti berikut: • berfikir secara jelas, • memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek, • memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci, • memahami penaakulan yang kompleks, • mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik, dan • mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 23. 23. KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Kemahiran menyelesai masalah merujuk kepada keupayaan seperti berikut: • membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan, • menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat, • menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus, • bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama, • menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara, dan • meminta bantuan sekiranya memerlukan.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 24. 24. KEMAHIRAN MEMBUAT PENYELIDIKAN Kemahiran membuat penyelidikan merujuk kepada keupayaan seperti berikut: • merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain, • mengakses buku di perpustakaan, • menggunakan pengkalan data, • mendapatkan maklumat dari pelbagai individu, dan • berfikir.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 25. 25. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI Kemahiran berkomunikasi merujuk kepada keupayaan seperti berikut: • mendengar secara berkesan • menulis idea matematik secara tepat dan jelas, • menulis esei dan pelaporan, dan • membuat pembentanganUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 26. 26. KEMAHIRAN MENGGUNA TEKNOLOGI Kemahiran mengguna teknologi merujuk kepada keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus, kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet dan pakej pembelajaran untuk: • membentuk dan memahami konsep matematik dengan lebih mendalam, • membuat, menguji dan membuktikan konjektur • meneroka idea matematik • menyelesaikan masalah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 27. 27. SIKAP DAN NILAI Sikap dalam matematik merujuk kepada aspek afektif dalam pembelajaran matematik yang merangkumi antara lain: • Tanggapan terhadap matematik dan kebergunaan matematik • Minat dan keseronokan mempelajari matematik • Penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan matematik, • Keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan matematik, dan • Cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 28. 28. SIKAP DAN NILAI NILAI PERIBADI Nilai peribadi merujuk kepada nilai yang berkait dengan pembentukan sahsiah dan keperibadian individu seperti jujur, sistematik, bertekad, tekun dan cekal, kreatif, berkeyakinan, teliti, pengurus masa yang baik, berdikari, boleh dipercayai, cekap, bertanggungjawab, sabar dan berdedikasi.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 29. 29. SIKAP DAN NILAI NILAI INTERAKSI Nilai interaksi berkait dengan pembentukan tingkah laku baik dalam konteks bilik darjah. Nilai ini merujuk kepada nilai yang ditekankan dalam interaksi semasa aktiviti matematik seperti penghargaan terhadap matematik, kerja berpasukan, perbincangan dan perkongsian idea, toleransi, adil, fikiran terbuka, dan hormat menghormati.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 30. 30. SIKAP DAN NILAI NILAI PROSEDURAL Nilai prosedural berkait dengan aktiviti spesifik dalam matematik seperti menaakul, membuat perwakilan, menyelesai masalah, berkomunikasi, membuat kaitan, dan mengguna teknologi.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 31. 31. SIKAP DAN NILAI NILAI INTRINSIK Nilai intrinsik berkait dengan pembentukan kandungan matematik dan disiplinnya seperti nilai epistemologi, nilai pembudayaan dan nilai sejarah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 32. 32. SIKAP DAN NILAI • Nilai penaakulan mementingkan penghujahan dan penaakulan dalam matematik, termasuk membuat dan membuktikan konjektur, penggunaan pelbagai kaedah pembuktian, mantik dan penilaian. • Nilai perwakilan menekankan perwakilan matematik dalam membentuk model, menginterpretasi fenomena fizikal dan sosial, menyusun atur, merekod, mengkomunikasi idea matematik, mengaplikasikan dan menterjemah matematik ke pelbagai mod dalam menyelesaikan masalah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 33. 33. SIKAP DAN NILAI • Nilai penyelesaian masalah menekankan semua aspek dalam menyelesaikan masalah seperti pemikiran kreatif dan kritis, cekap, belajar dari kesilapan, tetap pendirian, kualiti, sabar dan tekun menyelesaikan masalah, berupaya membuat refleksi dan membina pengetahuan melalui penyelesaian masalah. • Nilai berkomunikasi menekankan komunikasi matematik secara lisan atau bertulis, dengan mengambil kira kepentingan mengkomunikasikan idea matematik dengan jelas dan penggunaan laras bahasa matematik yang betul.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 34. 34. SIKAP DAN NILAI • Nilai kaitan menekankan keupayaan membuat kaitan antara matematik dengan disiplin lain, dalam kalangan idea matematik sendiri, dan antara matematik dengan kehidupan dan pengalaman harian. • Nilai teknologi yang menekankan penggunaan teknologi dalam pendidikan matematik, dengan mengambil kira kepentingan teknologi dan pengajaran dan pembelajaran matematik, dan kecekapan teknologi.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 35. 35. Perubahan perlu dalam paradigma guru matematikUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 36. 36. • Ke arah bilik darjah sebagai komuniti matematik dan menjauhi bilik darjah sebagai hanya suatu koleksi individu. • Ke arah evidens matematik dan logik sebagai pentahkik dan menjauhi guru sebagai autoriti tunggal bagi jawapan betul. • Ke arah penaakulan matematik dan menjauhi prosedur penghafalan.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 37. 37. • Ke arah membuat dan membukti konjektur, mengemuka dan menyelesaikan masalah, dan menjauhi pencarian jawapan secara mekanikal, • Ke arah mengaitkan idea dan aplikasi matematik, dan menjauhi dari menganggap matematik sebagai satu kumpulan konsep dan prosedur yang terasing.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 38. 38. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 39. 39. PERUNTUKAN MASAUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 40. 40. Respons murid tentang amalan pengajaran matematik yang berkesan  Menyelesaikan masalah matematik lebih daripada yang disediakan dalam buku teks.  Bekerja dengan seorang rakan atau lebih untuk menyelesaikan tugasan matematik yang mencabar.  Sumbangsaran dalam kumpulan tentang bagaimana menyelesaikan masalah matematik.  Membentang projek matematik secara lisan kepada kelas.  Menerangkan kepada kelas bagaimana saya menyelesaikan suatu masalah matematik.  Melakukan tugasan menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan penimbang.  Menggunakan kiub, piramid dan pepejal geometri lain.  Menulis beberapa ayat menerangkan bagaimana saya menyelesaikan masalah matematik.  Menerangkan pelbagai cara bagi menyelesaikan masalah matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 41. 41. STANDARD KANDUNGAN Standard Kandungan (SK) Kenyataan umum tentang domain kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap dan nilai) yang boleh dicapai oleh murid dalam sesuatu subtopik. Disusun mengikut hierarki pembinaan konsep. SK yang ditulis mestilah realistik, sesuai dengan peringkat kebolehan dan umur murid.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 42. 42. STANDARD PEMBELAJARAN Standard Pembelajaran (SP) Kenyataan khusus tentang apa yang murid PATUT TAHU dan BOLEH LAKUKAN – dari segi pengetahuan dan keupayaan melakukan sesuatu bagi membolehkan murid menunjukkan profisiensi mereka dalam pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bentuk yang boleh diukur. SP tidak menunjukkan langkah/kaedah pengajaran. Ini bertujuan memberi ruang dan peluang kepada guru menggunakan kreativiti dalam menyediakan persekitaran pembelajaran matematik yang kondusif.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 43. 43. STANDARD PEMBELAJARAN Standard Pembelajaran (SP) SP mestilah realistik, boleh dilaksanakan oleh murid di peringkat umur tersebut dan dalam persekitaran pembelajaran di Malaysia. SP menuntut murid melakukan matematik (tekankan proses matematik). Kandungan SP mengikut hierarki dan berpadanan dengan SK.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 44. 44. BIDANG PEMBELAJARAN TAHUN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …Kenyataan umum tentang Kenyataan khusus tentang apa yangdomain kognitif murid PATUT TAHU dan BOLEH(pengetahuan) dan afektif LAKUKAN.(sikap dan nilai) yang bolehdicapai oleh murid dalamsesuatu subtopik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 45. 45. KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 1Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 46. 46. PERBANDINGAN KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 1 (KBSR DENGAN KSSR) KBSR KSSR Nombor bulat hingga 20 Nombor bulat hingga 100 Tambah hingga 18 Tambah dan tolak Tolak dalam lingkungan 18 Pecahan Wang hingga RM10 Wang hingga RM10 Masa dan Waktu Masa dan Waktu Ruang Ukuran Panjang Timbangan Isipadu Cecair RuangUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 47. 47. KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 2Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 48. 48. PERBANDINGAN KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 2 (KBSR DENGAN KSSR) KBSR KSSR Nombor hingga 1000 Nombor bulat hingga 1000 Tambah hingga 1000 Tambah Tolak dalam lingkungan 1000 Tolak Darab (2, 3, 4, 5) Darab Bahagi (2, 3, 4, 5) Bahagi Wang hingga RM50 Pecahan Masa dan waktu Perpuluhan Ukuran dan sukatan Wang Ruang Ukuran dan sukatan RuangUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 49. 49. KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 3Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 50. 50. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 51. 51. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 52. 52. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 53. 53. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 54. 54. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 55. 55. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 56. 56. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 57. 57. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 58. 58. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 59. 59. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 60. 60. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 61. 61. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 62. 62. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 63. 63. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 64. 64. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 65. 65. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 66. 66. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 67. 67. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 68. 68. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum
 69. 69. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum

×