SlideShare a Scribd company logo
Aktivity ČTÚ v oblastiAktivity ČTÚ v oblasti
vysokorychlostního internetuvysokorychlostního internetu
Marek Ebert
Český telekomunikační úřad
pro seminář
Aktuální stav a budoucnost služeb
elektronických komunikací
***
Praha, 3. února 2015
ČTÚ v roce 2014ČTÚ v roce 2014
Program podpory NGA
-Spolupráce s MPO na základních principech Programu
-Dokončení mapování NGA (červenec 2014)
-Příprava na zadání registru pasivní infrastruktury
Kvalita služeb
-Pravidla řízení datového provozu (prosinec 2013)
-Základní parametry kvality a postup ověřování
Správa spektra
- Dokončení aukce kmitočtů 800, 1800 a 2600 MHz
-Strategie správy spektra
-Diskuse k podmínkám aukcí 1800/2600 MHz a 3,7G
-Diskuse k pásmu 700 MHz
Ex-ante regulace
-Dokončení ART 4, 5 ( 6)
Podíl perspektivních technologií proPodíl perspektivních technologií pro
vysokorychlostní přístup je v ČR stálevysokorychlostní přístup je v ČR stále
nízkýnízký
Zdroj: ČTÚ, leden 2015
Zdroj: ČTÚ, leden 2015 (údaje za 2014 jsou odhadem)
ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)
Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací
Podpora rozvoje NGA sítí
- spolupráce s MPO na přípravě výzev k programu na
podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí
nové generace a expertní účast na jeho realizaci,
- příprava registru pasivní infrastruktury (RPI) v návaznosti
na doporučení Studie proveditelnosti.
Aukce volných kmitočtů pro širokopásmové sítě
- kontrola plnění rozvojových kritérií z 4G aukce 2013,
-výběrové řízení na příděly zbylých kmitočtů z aukce v
pásmech 1800 a 2600 MHz,
-výběrové řízení na přídělu kmitočtů v pásmu 3600 až 3800
MHz.
Program podpory NGA – expertní podporaProgram podpory NGA – expertní podpora
„Úvodní“ mapování NGA
-Indikativní ověření možností uplatnění veřejných prostředků
-2 fáze verifikace (dvě konzultace výsledků)
-Podklad pro uplatnění požadavku na EU financování
-Závěry (včetně mapy) ČTÚ zveřejnil v 7/204
-Nutný kontrolní a verifikační mechanismus na bílá, šedá a
černá místa pro účely výzev / žádostí o podporu
ČTÚ počítá s dalším expertním zapojením v Programu
-Spolupráce na formulaci podmínek pro výzvy
-Verifikace „charakteru“ zájmového území
-Účast na hodnocení žádostí
-Spolupráce na kontrole plnění podmínek a řešení sporů
Již je čas definovat výzvy, postup hodnocení atd.
Registr pasivní infrastruktury (RPI)Registr pasivní infrastruktury (RPI)
ČTÚ připravuje Studii proveditelnosti
-Zahájeno v pololetí 2014
-Dodavatelem je společnost eNovation
-Původní termín 11/2014, nově 4/2015
Aktuální stav
-Pracovní návrh Studie proveditelnosti (30. 1. 2015)
-Dnes nebo zítra ČTÚ požádá dotčené subjekty o
připomínky (do 25. 2. 2015)
-Následně (na konci 3/2015) workshop k jejich vypořádání
-Finální verze Studie proveditelnosti v dubnu 2015.
Další kroky
-Formulace zadání a veřejná zakázka na realizaci RPI
-Iniciace souvisejících opatření
-Funkční RPI nejpozději od roku 2017
Výběrová řízení na kmitočtyVýběrová řízení na kmitočty
Aukce 1800/2600 MHz
- Záměrem je podpora budování 4G mobilních sítí
-Platnost závazků z Aukce 2013, stále možnost další sítě
-Již po vyjádření ÚOHS
Aukce 3,7G
-Podpora budování vysokorychlostních přístupových sítí
-Možnost vzniku alespoň 3 celoplošných sítí
-Spektrální limit 80 MHz (40 MHz pro stávající MNOs)
-Rozvojová kritéria pro pokrytí i malých obcích
-Závazek velkoobchodní nabídky
Další postup
- V únoru 2015 konzultace návrhu podmínek VŘ 3,7 GHz
-Zahájení obou VŘ ve vazbě na změnu NV 154/2005 Sb.
-Alespoň VŘ 1800/2600 MHz provést ještě v r. 2015
Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...
Kontrolní činnost
Kontrola v oblasti kvality datových služeb
- Metodika a měřící nástroje pro kontroly vybraných
parametrů kvality datových sítí v návaznosti dokumentu
„Stanovení základních parametrů a měření kvality služby
přístupu k síti Internet“,
- Aplikace pro uživatelské ověřování kvality datových
služeb
Analýzy a monitoring trhů elektronických komunikací
- uložení nápravných opatření (REM/CEN) na relevantních
trzích 4, 5 a 6
- provedení „reanalýz“ trhů dotčených oznámenou separací
společnosti O2
Nápravná opatření na trzích 4 a 5Nápravná opatření na trzích 4 a 5
Trh 4 (velkoobchodní fyzický přístup)
-Nově zpřístupnění optických přístupových sítí
-Přistup do pasivní infrastruktury, včetně „dark fibre“
-Požadavky na formulaci SLA a KPI
-Ekvivalence vstupů
-Virtuální zpřístupnění (VULA)
Trh 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup)
-Nově přístup na úrovni REN (v případě závazného zájmu)
-Požadavky na formulaci SLA a KPI
-Ekvivalence vstupů
Další postup
- V únoru 2015 zahájení SŘ, v březnu veřejná konzultace.
-Do poloviny roku 2015 notifikace rozhodnutí
-Následně „reanalýzy“ a nové nastavení REM v souvislosti se
separací O2
Takže shrnutí aktivit roku 2015 …Takže shrnutí aktivit roku 2015 …
- Studie proveditelnosti RPI (duben 2015)
- Spolupráce výzvách k Programu podpory NGA
(1. Q/2015)
- Aplikace pro uživatelské ověření kvality služeb
(1.Q/2015)
- Povinnosti na trzích 4 a 5 (pololetí 2015)
- Finalizace podmínek pro aukci 3,7G (pololetí
2015)
- Aukce 1800/2600 MHz (druhé pololetí 2015)
- Zakázka na realizaci RPI (2. pol. 2015)
- Zahájení ART u trhů 3a, 3b a 4 (do konce 2015)
***
Děkuji za pozornost
kontakt: ebert@ctu.cz

More Related Content

Viewers also liked

Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
Jaromir Novak
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
Jaromir Novak
 

Viewers also liked (9)

Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Pengajaran mikro
Pengajaran mikroPengajaran mikro
Pengajaran mikro
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
 

Similar to Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

Implementační doporučení
Implementační doporučeníImplementační doporučení
Implementační doporučení
MEYS, MŠMT in Czech
 
Regulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikacíRegulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikací
CTU_cz
 
Shrnutí systémové role IPN Metodika
Shrnutí systémové role IPN MetodikaShrnutí systémové role IPN Metodika
Shrnutí systémové role IPN Metodika
MEYS, MŠMT in Czech
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
CTU_cz
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Technologická agentura ČR
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámeNovation s.r.o.
 
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetrJ.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
CTU_cz
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
EuroBrno
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
MEYS, MŠMT in Czech
 
Mapování NGA
Mapování NGAMapování NGA
Mapování NGA
CTU_cz
 
TAL2016 Škoda Transportation
TAL2016 Škoda TransportationTAL2016 Škoda Transportation
TAL2016 Škoda Transportation
AIMTEC
 
Škoda Transportation - Horáček
Škoda Transportation - HoráčekŠkoda Transportation - Horáček
Škoda Transportation - Horáček
Petr Půta
 
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
David Pešek
 
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetuMediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
Daniel Dočekal
 
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČRMetodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
Jan Sirotek
 
Data Collect - overview
Data Collect - overviewData Collect - overview
Data Collect - overviewdatacollect
 
Představení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNETPředstavení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNET
CESNET
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
Radek Maca
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
eNovation s.r.o.
 
Isss 2018 (10.4.2018)
Isss 2018 (10.4.2018)Isss 2018 (10.4.2018)
Isss 2018 (10.4.2018)
CTU_cz
 

Similar to Aktivity Českého telekomunikačního úřadu (20)

Implementační doporučení
Implementační doporučeníImplementační doporučení
Implementační doporučení
 
Regulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikacíRegulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikací
 
Shrnutí systémové role IPN Metodika
Shrnutí systémové role IPN MetodikaShrnutí systémové role IPN Metodika
Shrnutí systémové role IPN Metodika
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
 
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetrJ.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
 
Mapování NGA
Mapování NGAMapování NGA
Mapování NGA
 
TAL2016 Škoda Transportation
TAL2016 Škoda TransportationTAL2016 Škoda Transportation
TAL2016 Škoda Transportation
 
Škoda Transportation - Horáček
Škoda Transportation - HoráčekŠkoda Transportation - Horáček
Škoda Transportation - Horáček
 
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
EDIH CTU pptx from Czech-Slovak Technology summit in Mikulov 2024
 
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetuMediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu
 
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČRMetodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
Metodika otevřených dat a žebříček měst v ČR
 
Data Collect - overview
Data Collect - overviewData Collect - overview
Data Collect - overview
 
Představení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNETPředstavení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNET
 
2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i2015 09 08 - vkp - ka_i
2015 09 08 - vkp - ka_i
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
 
Isss 2018 (10.4.2018)
Isss 2018 (10.4.2018)Isss 2018 (10.4.2018)
Isss 2018 (10.4.2018)
 

Aktivity Českého telekomunikačního úřadu

 • 1. Aktivity ČTÚ v oblastiAktivity ČTÚ v oblasti vysokorychlostního internetuvysokorychlostního internetu Marek Ebert Český telekomunikační úřad pro seminář Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací *** Praha, 3. února 2015
 • 2. ČTÚ v roce 2014ČTÚ v roce 2014 Program podpory NGA -Spolupráce s MPO na základních principech Programu -Dokončení mapování NGA (červenec 2014) -Příprava na zadání registru pasivní infrastruktury Kvalita služeb -Pravidla řízení datového provozu (prosinec 2013) -Základní parametry kvality a postup ověřování Správa spektra - Dokončení aukce kmitočtů 800, 1800 a 2600 MHz -Strategie správy spektra -Diskuse k podmínkám aukcí 1800/2600 MHz a 3,7G -Diskuse k pásmu 700 MHz Ex-ante regulace -Dokončení ART 4, 5 ( 6)
 • 3. Podíl perspektivních technologií proPodíl perspektivních technologií pro vysokorychlostní přístup je v ČR stálevysokorychlostní přístup je v ČR stále nízkýnízký Zdroj: ČTÚ, leden 2015
 • 4. Zdroj: ČTÚ, leden 2015 (údaje za 2014 jsou odhadem)
 • 5. ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti) Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací Podpora rozvoje NGA sítí - spolupráce s MPO na přípravě výzev k programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace a expertní účast na jeho realizaci, - příprava registru pasivní infrastruktury (RPI) v návaznosti na doporučení Studie proveditelnosti. Aukce volných kmitočtů pro širokopásmové sítě - kontrola plnění rozvojových kritérií z 4G aukce 2013, -výběrové řízení na příděly zbylých kmitočtů z aukce v pásmech 1800 a 2600 MHz, -výběrové řízení na přídělu kmitočtů v pásmu 3600 až 3800 MHz.
 • 6. Program podpory NGA – expertní podporaProgram podpory NGA – expertní podpora „Úvodní“ mapování NGA -Indikativní ověření možností uplatnění veřejných prostředků -2 fáze verifikace (dvě konzultace výsledků) -Podklad pro uplatnění požadavku na EU financování -Závěry (včetně mapy) ČTÚ zveřejnil v 7/204 -Nutný kontrolní a verifikační mechanismus na bílá, šedá a černá místa pro účely výzev / žádostí o podporu ČTÚ počítá s dalším expertním zapojením v Programu -Spolupráce na formulaci podmínek pro výzvy -Verifikace „charakteru“ zájmového území -Účast na hodnocení žádostí -Spolupráce na kontrole plnění podmínek a řešení sporů Již je čas definovat výzvy, postup hodnocení atd.
 • 7. Registr pasivní infrastruktury (RPI)Registr pasivní infrastruktury (RPI) ČTÚ připravuje Studii proveditelnosti -Zahájeno v pololetí 2014 -Dodavatelem je společnost eNovation -Původní termín 11/2014, nově 4/2015 Aktuální stav -Pracovní návrh Studie proveditelnosti (30. 1. 2015) -Dnes nebo zítra ČTÚ požádá dotčené subjekty o připomínky (do 25. 2. 2015) -Následně (na konci 3/2015) workshop k jejich vypořádání -Finální verze Studie proveditelnosti v dubnu 2015. Další kroky -Formulace zadání a veřejná zakázka na realizaci RPI -Iniciace souvisejících opatření -Funkční RPI nejpozději od roku 2017
 • 8. Výběrová řízení na kmitočtyVýběrová řízení na kmitočty Aukce 1800/2600 MHz - Záměrem je podpora budování 4G mobilních sítí -Platnost závazků z Aukce 2013, stále možnost další sítě -Již po vyjádření ÚOHS Aukce 3,7G -Podpora budování vysokorychlostních přístupových sítí -Možnost vzniku alespoň 3 celoplošných sítí -Spektrální limit 80 MHz (40 MHz pro stávající MNOs) -Rozvojová kritéria pro pokrytí i malých obcích -Závazek velkoobchodní nabídky Další postup - V únoru 2015 konzultace návrhu podmínek VŘ 3,7 GHz -Zahájení obou VŘ ve vazbě na změnu NV 154/2005 Sb. -Alespoň VŘ 1800/2600 MHz provést ještě v r. 2015
 • 9. Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ... Kontrolní činnost Kontrola v oblasti kvality datových služeb - Metodika a měřící nástroje pro kontroly vybraných parametrů kvality datových sítí v návaznosti dokumentu „Stanovení základních parametrů a měření kvality služby přístupu k síti Internet“, - Aplikace pro uživatelské ověřování kvality datových služeb Analýzy a monitoring trhů elektronických komunikací - uložení nápravných opatření (REM/CEN) na relevantních trzích 4, 5 a 6 - provedení „reanalýz“ trhů dotčených oznámenou separací společnosti O2
 • 10. Nápravná opatření na trzích 4 a 5Nápravná opatření na trzích 4 a 5 Trh 4 (velkoobchodní fyzický přístup) -Nově zpřístupnění optických přístupových sítí -Přistup do pasivní infrastruktury, včetně „dark fibre“ -Požadavky na formulaci SLA a KPI -Ekvivalence vstupů -Virtuální zpřístupnění (VULA) Trh 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup) -Nově přístup na úrovni REN (v případě závazného zájmu) -Požadavky na formulaci SLA a KPI -Ekvivalence vstupů Další postup - V únoru 2015 zahájení SŘ, v březnu veřejná konzultace. -Do poloviny roku 2015 notifikace rozhodnutí -Následně „reanalýzy“ a nové nastavení REM v souvislosti se separací O2
 • 11. Takže shrnutí aktivit roku 2015 …Takže shrnutí aktivit roku 2015 … - Studie proveditelnosti RPI (duben 2015) - Spolupráce výzvách k Programu podpory NGA (1. Q/2015) - Aplikace pro uživatelské ověření kvality služeb (1.Q/2015) - Povinnosti na trzích 4 a 5 (pololetí 2015) - Finalizace podmínek pro aukci 3,7G (pololetí 2015) - Aukce 1800/2600 MHz (druhé pololetí 2015) - Zakázka na realizaci RPI (2. pol. 2015) - Zahájení ART u trhů 3a, 3b a 4 (do konce 2015)