SlideShare a Scribd company logo
SEDM KROKŮ
K DIGITÁLNÍMU
VYSÍLÁNÍ
5. 2. 2015
Ing. Karel Zýka
DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ PLATFORMY
Digitální vysílání:
• DAB  DAB+  DMB
• Internet (Webcasting / Unicast)
• LTE (4G) (Multimedia Broadcast Multicast Services)
• DVB-T  DVB-T2 Lite
• Další (HD Radio, DRM, DVB-S)
Proč DAB?
• Evropský standard
• Funkční řešení dostupné hned
• Zajišťuje univerzální dostupnost, jeden ze základních principů veřejné služby
5. 2. 2015 2
DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ PLATFORMY
Co umí DAB?
– Využívá principu jednofrekvenčních sítí (SFN) v pásmu Band III (174-230 MHz),
– Na jednom kmitočtu Multiplex více programů a doprovodných služeb: audio, data i video
– Využívá datové komprese MPEG4-AAC
– Obsahuje cca 16 zvukových programů plus doprovodné datové služby
Co přináší posluchačům?
• rozšíření programové a žánrové nabídky
• kvalitnější zvuk , absence šumu
• nové služby (doprovodné informace, možnost přímého záznamu, multimédia)
• lepší příjmové vlastnosti (využití odrazů signálu, postačí menší vyzářené výkony)
5. 2. 2015 3
AKČNÍ PLÁN
Sedm kroků k digitálnímu vysílání
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
1. Legislativa
Nutno vyřešit příslušnou legislativu
– Vyhrazení vlastního multiplexu veřejné služby pro ČRo – přidělení kmitočtů
– Řešení regionálního vysílání veřejné služby – vyhrazením prostoru pro ČRo v komerčním,
regionalizovaném multiplexu.
– Efektivní způsob přidělování kmitočtů komerčním subjektům (bezplatně, jako u DVB-T)
– Liberalizace trhu, odstranění limitu počtu celoplošných stanic jednoho provozovatele
– Povinnosti pro prodejce elektroniky a automobilů
5. 2. 2015 5
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
2. Národní koordinace
A) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = BUDE
Jede se podle „vynutitelného“ TPP. ČRo stojí v čele digitalizace. Proces přechodu trvá přesně
stanovenou dobu.
– Stanovení jednotné národní strategie
– Stanovení termínu switch off a milníků k jeho dosažení, resp. termínu a podmínek pro
ukončení analogového vysílání (aktuální analogové VKV licence platné do roku 2025)
– Ustanovení národní koordinační skupiny - společného koordinačního orgánu se
zastoupením státních a regulačních orgánů a subjektů, podílejících se na digitálním
rozhlasovém trhu.
– Vytvoření technického plánu přechodu = „Jízdní řád digitalizace“
B) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = NEBUDE
Čeká se na tržní poptávku, kterou stimuluje ČRo. Proces přechodu, resp. vypnutí VKV, může
trvat i dvě desítky let. Vývoj nelze naplánovat ani odhadnout. Nelze určit celkovou finanční
náročnost souběhu.
5. 2. 2015 6
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
3. Financování souběhu
Nutno vyřešit způsob financování souběžného vysílání
– Zvýšení rozhlasového poplatku o 5%, jehož výnos by byl účelově vázán ve prospěch
digitalizace.
– Plánovaná rozpočtová ztráta, která by byla pokryta ze zdrojů získaných z vratky DPH za
minulá období.
– Úprava zákona o DPH tak, aby Český rozhlas mohl uplatňovat nárok na odpočet DPH
– Účelová státní dotace na rozvoj digitálního vysílání
5. 2. 2015 7
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
4. Zainteresování sektoru soukromých vysilatelů
Podle zkušeností ze zahraničí je součinnost obou sektorů duálního systému pro
úspěšný přechod nezbytná
‒ Současné licence jsou platné do roku 2025
5. 2. 2015 8
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
5. Zajištění atraktivního obsahu a nových služeb
Veřejnoprávní MUX zcela v režii ČRo – současný stav
– Vysílání současných programů doplnit o doprovodná data (např. EPG)
– Již připravené digitální stanice – Rádio Junior, Radio Wave, D-Dur, Jazz (plus multimédia)
– Nové projekty pro DAB vysílání – např. Rock Sport – navržené pro maximální využití
potenciálu DAB vysílání – multimedializace
– Speciální dočasné tematické projekty / stanice – obdoby ČRo Retro
– Rozvoj doprovodných dat a aplikací – např. dopravní informační systém TPEG
Veřejnoprávní MUX – rozvoj
– Příprava multikanálové programové strategie
– Příprava na nástup personalizovaného offline obsahu – LTE sítí 4G
– Stimulování programových experimentů
5. 2. 2015 9
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
6. Informační / marketingová kampaň
A) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = BUDE
– Informační kampaň s podporou státu běžící podle TPP a switch-off termínu. Kampaň pod
vedením orgánu národní koordinační skupiny zastřešuje ČRo
B) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = NEBUDE
– Masivní marketingová kampaň budující nový tržní segment spoléhá na prostředky a
možnosti ČRo
– V obou případech využít významné události, které přitahují zájem o média. Například
OH Rio 2016 vs. ČRo Rock Sport
5. 2. 2015 10
SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ
7. Přijímače a autorádia pro DAB
Nutno vyřešit. Bez podpory spolupráce přechod proběhnout nemůže.
– Legislativní podpora dostatečné nabídky přijímačů na trhu
– Zapojení výrobců automobilů
– Zapojení velkých prodejců elektroniky
– Propojení marketingových aktivit
5. 2. 2015 11
HARMONOGRAM PŘECHODU NA DAB
Tři fáze přechodu
I. Start digitalizace rozhlasového vysílání – 2015-2017
– Pokrytí hlavních městských aglomerací – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
II. Rozvojová fáze digitalizace vysílání – 2017-2025
– Pokrytí celé ČR s postupným zahušťováním vysílacích sítí a zlepšováním pokrytí až do
finálního stavu
– Vyhodnocování stanovených parametrů - milníky
III. Ukončení analogového vysílání – 2025 ??
– Po splnění předem stanovených parametrů může dojít k vypnutí analogového vysílání
v pásmu VKV
5. 2. 2015 12
PARAMETRY, vyhodnocované během přechodu
Parametry musí být jasně definované, měřitelné a systematicky vyhodnocované v průběhu
celého přechodu
– Penetrace signálu DAB
– Penetrace přijímačů DAB
– Poslechovost vysílání v DAB
– Dostatečná nabídka programů v DAB
– Dostatečná nabídka přijímačů DAB na trhu
Přechod z jedné rozhlasové technologie do druhé musí být předvídatelný proces.
Pro vysílatele, pro posluchače a pro všechny související obory.
5. 2. 2015 13
PŘÍKLAD
Z NORSKA
5. 2. 2015
Ing. Karel Zýka
PŘÍKLAD Z NORSKA
2011 - Ministerstvo kultury stanovuje:
• Národní strategii
• Termín vypnutí analogu na rok 2017
• Milník v roce 2015 pro splnění 5 podmínek
1) Pokrytí signálem DAB pro veřejnoprávní vysílání 99,5%
2) Pokrytí signálem DAB pro komerční vysílání 90%
3) DAB vysílání musí mít pro posluchače přidanou hodnotu
4) Denní poslechovost rádií musí být z 50% prostřednictvím digitálních sítí (DAB, DVB-T,
web, mobil)
5) Existence dostupného a snadno realizovatelného řešení pro příjem DAB v autech
Od 2017 jen DAB, ale lokální rádia mohou pokračovat v FM
5. 2. 2015 15
PŘÍKLAD Z NORSKA
• 99,4% obyvatel má příjem DAB
• 53% obyvatel používá „digitální rádio“ (DAB, DVB-T, web, mobil)
• 36% obyvatel používá přímo DAB
• 17% obyvatel má DAB v automobilu, 66 % nových aut je vybaveno DAB přijímačem
5. 2. 2015 16
Aktuální stav v Norsku (podle výzkumu TNS Gallup v prosinci 2014)
DAB programy:
1 x celostátní MUX
7x regionální MUX
7x lokální MUX
22 celoplošných programů
14 veřejnoprávních (MRK)
8 komerčních
DAB Praha
Zahájení digitalizace
Českého rozhlasu
5. 2. 2015
Ing. Karel Zýka
„DAB Praha“ - zahájení digitalizace ČRo
V polovině roku 2015 zahájí Český rozhlas
• plnohodnotné vysílání veřejnoprávního multiplexu
• na cílovém kmitočtu 12C
• s plným výkonem
• z hlavní vysílací věže: Žižkov - Mahlerovy sady
• s pokrytím 10 – 15% obyvatel ČR
• z důvodů neexistující legislativy označeno jako experimentální vysílání
 Představení reálných vlastností vysílání DAB
 Představení digitální programové nabídky ČRo (v multiplexu pod vlastní kontrolou)
 Představení možností doprovodných služeb
 Zahájení procesu digitalizace
5. 2. 2015 18
Český rozhlas | Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | www.rozhlas.cz
Děkuji za pozornost

More Related Content

What's hot

Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
Jan Brychta
 
ČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
ČT mezi Euronews a RTR - John CampbellČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
ČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
Jan Brychta
 
Budoucnost rádia je (auto)mobilní
Budoucnost rádia je (auto)mobilníBudoucnost rádia je (auto)mobilní
Budoucnost rádia je (auto)mobilní
Filip Rožánek
 
Digital Broadcasting
Digital BroadcastingDigital Broadcasting
Digital Broadcasting
Jan Brychta
 
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková FraňkováModerní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
Jan Brychta
 
T-Mobile TV - prezentace
T-Mobile TV - prezentaceT-Mobile TV - prezentace
T-Mobile TV - prezentace
Jan Brychta
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
CTU_cz
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Jaromir Novak
 
Mapování NGA
Mapování NGAMapování NGA
Mapování NGA
CTU_cz
 
Media landscape mco
Media landscape mcoMedia landscape mco
Media landscape mcoguest527f58
 
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
Filip Rožánek
 
Av technika 12
Av technika 12Av technika 12
Av technika 12zdendator
 
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019	Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
Lukas Polak
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
Jan Brychta
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Jan Brychta
 
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHzRozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
Jan Brychta
 

What's hot (19)

Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
Prezentace satelitních operátorů k DVB-T2
 
ČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
ČT mezi Euronews a RTR - John CampbellČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
ČT mezi Euronews a RTR - John Campbell
 
Budoucnost rádia je (auto)mobilní
Budoucnost rádia je (auto)mobilníBudoucnost rádia je (auto)mobilní
Budoucnost rádia je (auto)mobilní
 
Digital Broadcasting
Digital BroadcastingDigital Broadcasting
Digital Broadcasting
 
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková FraňkováModerní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
Moderní a úspěšná ČT - Gabriela Doušková Fraňková
 
T-Mobile TV - prezentace
T-Mobile TV - prezentaceT-Mobile TV - prezentace
T-Mobile TV - prezentace
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Zandl
ZandlZandl
Zandl
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
 
Mapování NGA
Mapování NGAMapování NGA
Mapování NGA
 
Media landscape mco
Media landscape mcoMedia landscape mco
Media landscape mco
 
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
Digitální vysílání Českého rozhlasu - Telč, 17. září 2019
 
Av technika 12
Av technika 12Av technika 12
Av technika 12
 
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019	Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
Tiskova konference Českých Radiokomunikací k DVB-T2 - 3. září 2019
 
MWC Barcelona 2008
MWC Barcelona 2008MWC Barcelona 2008
MWC Barcelona 2008
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
Tomáš Bičík a Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Digitalizace z pohledu d...
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–79...
 
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHzRozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
Rozhodnutí EK o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz
 

Similar to Digitální ČRo

Programatický prodej
Programatický prodejProgramatický prodej
Programatický prodej
Jan Brychta
 
Mautilus o HbbTV
Mautilus o HbbTVMautilus o HbbTV
Mautilus o HbbTV
Jan Brychta
 
ICTU
ICTUICTU
HDWorld1304
HDWorld1304HDWorld1304
HDWorld1304Mautilus
 
Objednávka informačního webu DVB-T2
Objednávka informačního webu DVB-T2Objednávka informačního webu DVB-T2
Objednávka informačního webu DVB-T2
Filip Rožánek
 
České mobilní (ne)komunikace
České mobilní (ne)komunikaceČeské mobilní (ne)komunikace
České mobilní (ne)komunikace
Daniel Dočekal
 
Michal Charvát, Mindshare
Michal Charvát, MindshareMichal Charvát, Mindshare
Michal Charvát, Mindshare
Jan Brychta
 
Lukáš Hnilička, Hybrid
Lukáš Hnilička, HybridLukáš Hnilička, Hybrid
Lukáš Hnilička, Hybrid
Jan Brychta
 
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledků
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledkůCREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledků
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledkůTUESDAY Business Network
 
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Jan Brychta
 
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikacíCREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
TUESDAY Business Network
 
Trendy HbbTV
Trendy HbbTVTrendy HbbTV
Trendy HbbTV
Jan Brychta
 
Assignment Public Relations 080326 Prezentace
Assignment Public Relations 080326 PrezentaceAssignment Public Relations 080326 Prezentace
Assignment Public Relations 080326 Prezentaceguestf65ce0
 
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPragueMobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
Proximity Prague
 
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
OmnicomGroup
 
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY PředstaveníCOMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
TUESDAY Business Network
 

Similar to Digitální ČRo (18)

Programatický prodej
Programatický prodejProgramatický prodej
Programatický prodej
 
Mautilus o HbbTV
Mautilus o HbbTVMautilus o HbbTV
Mautilus o HbbTV
 
ICTU
ICTUICTU
ICTU
 
HDWorld1304
HDWorld1304HDWorld1304
HDWorld1304
 
Patrick Zandl - Digitální dividenda
Patrick Zandl - Digitální dividendaPatrick Zandl - Digitální dividenda
Patrick Zandl - Digitální dividenda
 
Objednávka informačního webu DVB-T2
Objednávka informačního webu DVB-T2Objednávka informačního webu DVB-T2
Objednávka informačního webu DVB-T2
 
České mobilní (ne)komunikace
České mobilní (ne)komunikaceČeské mobilní (ne)komunikace
České mobilní (ne)komunikace
 
Data o mediálním trhu
Data o mediálním trhuData o mediálním trhu
Data o mediálním trhu
 
Michal Charvát, Mindshare
Michal Charvát, MindshareMichal Charvát, Mindshare
Michal Charvát, Mindshare
 
Lukáš Hnilička, Hybrid
Lukáš Hnilička, HybridLukáš Hnilička, Hybrid
Lukáš Hnilička, Hybrid
 
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledků
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledkůCREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledků
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 - Vyhlášení výsledků
 
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
 
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikacíCREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
CREATIVE COMMUNICATION AWARD 2008 Přehled aplikací
 
Trendy HbbTV
Trendy HbbTVTrendy HbbTV
Trendy HbbTV
 
Assignment Public Relations 080326 Prezentace
Assignment Public Relations 080326 PrezentaceAssignment Public Relations 080326 Prezentace
Assignment Public Relations 080326 Prezentace
 
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPragueMobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
Mobile Marketing_Digital Natives_ProximityPrague
 
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
Synchronizace online kampaní s televizí (case study TVTY)
 
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY PředstaveníCOMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
 

More from Jaromir Novak

Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
Jaromir Novak
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
Jaromir Novak
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
Jaromir Novak
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
Jaromir Novak
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
Jaromir Novak
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
Jaromir Novak
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 

More from Jaromir Novak (13)

Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 

Digitální ČRo

 • 2. DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ PLATFORMY Digitální vysílání: • DAB  DAB+  DMB • Internet (Webcasting / Unicast) • LTE (4G) (Multimedia Broadcast Multicast Services) • DVB-T  DVB-T2 Lite • Další (HD Radio, DRM, DVB-S) Proč DAB? • Evropský standard • Funkční řešení dostupné hned • Zajišťuje univerzální dostupnost, jeden ze základních principů veřejné služby 5. 2. 2015 2
 • 3. DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ PLATFORMY Co umí DAB? – Využívá principu jednofrekvenčních sítí (SFN) v pásmu Band III (174-230 MHz), – Na jednom kmitočtu Multiplex více programů a doprovodných služeb: audio, data i video – Využívá datové komprese MPEG4-AAC – Obsahuje cca 16 zvukových programů plus doprovodné datové služby Co přináší posluchačům? • rozšíření programové a žánrové nabídky • kvalitnější zvuk , absence šumu • nové služby (doprovodné informace, možnost přímého záznamu, multimédia) • lepší příjmové vlastnosti (využití odrazů signálu, postačí menší vyzářené výkony) 5. 2. 2015 3
 • 4. AKČNÍ PLÁN Sedm kroků k digitálnímu vysílání
 • 5. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 1. Legislativa Nutno vyřešit příslušnou legislativu – Vyhrazení vlastního multiplexu veřejné služby pro ČRo – přidělení kmitočtů – Řešení regionálního vysílání veřejné služby – vyhrazením prostoru pro ČRo v komerčním, regionalizovaném multiplexu. – Efektivní způsob přidělování kmitočtů komerčním subjektům (bezplatně, jako u DVB-T) – Liberalizace trhu, odstranění limitu počtu celoplošných stanic jednoho provozovatele – Povinnosti pro prodejce elektroniky a automobilů 5. 2. 2015 5
 • 6. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 2. Národní koordinace A) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = BUDE Jede se podle „vynutitelného“ TPP. ČRo stojí v čele digitalizace. Proces přechodu trvá přesně stanovenou dobu. – Stanovení jednotné národní strategie – Stanovení termínu switch off a milníků k jeho dosažení, resp. termínu a podmínek pro ukončení analogového vysílání (aktuální analogové VKV licence platné do roku 2025) – Ustanovení národní koordinační skupiny - společného koordinačního orgánu se zastoupením státních a regulačních orgánů a subjektů, podílejících se na digitálním rozhlasovém trhu. – Vytvoření technického plánu přechodu = „Jízdní řád digitalizace“ B) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = NEBUDE Čeká se na tržní poptávku, kterou stimuluje ČRo. Proces přechodu, resp. vypnutí VKV, může trvat i dvě desítky let. Vývoj nelze naplánovat ani odhadnout. Nelze určit celkovou finanční náročnost souběhu. 5. 2. 2015 6
 • 7. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 3. Financování souběhu Nutno vyřešit způsob financování souběžného vysílání – Zvýšení rozhlasového poplatku o 5%, jehož výnos by byl účelově vázán ve prospěch digitalizace. – Plánovaná rozpočtová ztráta, která by byla pokryta ze zdrojů získaných z vratky DPH za minulá období. – Úprava zákona o DPH tak, aby Český rozhlas mohl uplatňovat nárok na odpočet DPH – Účelová státní dotace na rozvoj digitálního vysílání 5. 2. 2015 7
 • 8. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 4. Zainteresování sektoru soukromých vysilatelů Podle zkušeností ze zahraničí je součinnost obou sektorů duálního systému pro úspěšný přechod nezbytná ‒ Současné licence jsou platné do roku 2025 5. 2. 2015 8
 • 9. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 5. Zajištění atraktivního obsahu a nových služeb Veřejnoprávní MUX zcela v režii ČRo – současný stav – Vysílání současných programů doplnit o doprovodná data (např. EPG) – Již připravené digitální stanice – Rádio Junior, Radio Wave, D-Dur, Jazz (plus multimédia) – Nové projekty pro DAB vysílání – např. Rock Sport – navržené pro maximální využití potenciálu DAB vysílání – multimedializace – Speciální dočasné tematické projekty / stanice – obdoby ČRo Retro – Rozvoj doprovodných dat a aplikací – např. dopravní informační systém TPEG Veřejnoprávní MUX – rozvoj – Příprava multikanálové programové strategie – Příprava na nástup personalizovaného offline obsahu – LTE sítí 4G – Stimulování programových experimentů 5. 2. 2015 9
 • 10. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 6. Informační / marketingová kampaň A) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = BUDE – Informační kampaň s podporou státu běžící podle TPP a switch-off termínu. Kampaň pod vedením orgánu národní koordinační skupiny zastřešuje ČRo B) Koordinace procesu ze strany státu (politici, regulátoři) = NEBUDE – Masivní marketingová kampaň budující nový tržní segment spoléhá na prostředky a možnosti ČRo – V obou případech využít významné události, které přitahují zájem o média. Například OH Rio 2016 vs. ČRo Rock Sport 5. 2. 2015 10
 • 11. SEDM KROKŮ K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ 7. Přijímače a autorádia pro DAB Nutno vyřešit. Bez podpory spolupráce přechod proběhnout nemůže. – Legislativní podpora dostatečné nabídky přijímačů na trhu – Zapojení výrobců automobilů – Zapojení velkých prodejců elektroniky – Propojení marketingových aktivit 5. 2. 2015 11
 • 12. HARMONOGRAM PŘECHODU NA DAB Tři fáze přechodu I. Start digitalizace rozhlasového vysílání – 2015-2017 – Pokrytí hlavních městských aglomerací – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň II. Rozvojová fáze digitalizace vysílání – 2017-2025 – Pokrytí celé ČR s postupným zahušťováním vysílacích sítí a zlepšováním pokrytí až do finálního stavu – Vyhodnocování stanovených parametrů - milníky III. Ukončení analogového vysílání – 2025 ?? – Po splnění předem stanovených parametrů může dojít k vypnutí analogového vysílání v pásmu VKV 5. 2. 2015 12
 • 13. PARAMETRY, vyhodnocované během přechodu Parametry musí být jasně definované, měřitelné a systematicky vyhodnocované v průběhu celého přechodu – Penetrace signálu DAB – Penetrace přijímačů DAB – Poslechovost vysílání v DAB – Dostatečná nabídka programů v DAB – Dostatečná nabídka přijímačů DAB na trhu Přechod z jedné rozhlasové technologie do druhé musí být předvídatelný proces. Pro vysílatele, pro posluchače a pro všechny související obory. 5. 2. 2015 13
 • 14. PŘÍKLAD Z NORSKA 5. 2. 2015 Ing. Karel Zýka
 • 15. PŘÍKLAD Z NORSKA 2011 - Ministerstvo kultury stanovuje: • Národní strategii • Termín vypnutí analogu na rok 2017 • Milník v roce 2015 pro splnění 5 podmínek 1) Pokrytí signálem DAB pro veřejnoprávní vysílání 99,5% 2) Pokrytí signálem DAB pro komerční vysílání 90% 3) DAB vysílání musí mít pro posluchače přidanou hodnotu 4) Denní poslechovost rádií musí být z 50% prostřednictvím digitálních sítí (DAB, DVB-T, web, mobil) 5) Existence dostupného a snadno realizovatelného řešení pro příjem DAB v autech Od 2017 jen DAB, ale lokální rádia mohou pokračovat v FM 5. 2. 2015 15
 • 16. PŘÍKLAD Z NORSKA • 99,4% obyvatel má příjem DAB • 53% obyvatel používá „digitální rádio“ (DAB, DVB-T, web, mobil) • 36% obyvatel používá přímo DAB • 17% obyvatel má DAB v automobilu, 66 % nových aut je vybaveno DAB přijímačem 5. 2. 2015 16 Aktuální stav v Norsku (podle výzkumu TNS Gallup v prosinci 2014) DAB programy: 1 x celostátní MUX 7x regionální MUX 7x lokální MUX 22 celoplošných programů 14 veřejnoprávních (MRK) 8 komerčních
 • 17. DAB Praha Zahájení digitalizace Českého rozhlasu 5. 2. 2015 Ing. Karel Zýka
 • 18. „DAB Praha“ - zahájení digitalizace ČRo V polovině roku 2015 zahájí Český rozhlas • plnohodnotné vysílání veřejnoprávního multiplexu • na cílovém kmitočtu 12C • s plným výkonem • z hlavní vysílací věže: Žižkov - Mahlerovy sady • s pokrytím 10 – 15% obyvatel ČR • z důvodů neexistující legislativy označeno jako experimentální vysílání  Představení reálných vlastností vysílání DAB  Představení digitální programové nabídky ČRo (v multiplexu pod vlastní kontrolou)  Představení možností doprovodných služeb  Zahájení procesu digitalizace 5. 2. 2015 18
 • 19. Český rozhlas | Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | www.rozhlas.cz Děkuji za pozornost