SlideShare a Scribd company logo
Český telekomunikační úřad
Návrh zákona z pohledu
ČTÚ
Jaromír Novák
22222222
Zákon o opatřeních ke snižování nákladů na
zavádění NGA sítí
 Bohužel jen prostá transpozice
• Implementováno mělo být do 1. ledna 2016
 Zpřístupnění fyzické (pasivní) infrastruktury
• i jiných než „Telco“ vlastníků
• mimo ex-ante regulaci
 Předpokládaná účinnost od 1. července 2017
• Okamžitá účinnost pro opatření typu (průzkum na místě,
koordinaci stavebních prací (a informace o nich) fyzickou
infrastrukturu uvnitř budovy).
 Vliv na rozsah povinností na základě ART
33333333
Základní pojmy
 Fyzická infrastruktura
 Povinná osoba
 Vysokorychlostní síť EK
 Oprávněná osoba
Neaktivní prvek určený k umístění jiných prvků
sítě (kolektory, kabelovody, stožáry ale i
nenasvícená vlákna, i fyzická infrastruktura
uvnitř budovy)
Provozovatel veřejné komunikační sítě či
provozovatel (vlastník) fyzické infrastruktury
z jiných síťových odvětví
– Energetika, plynárenství, dopravní
infrastruktura apod.
Síť umožňující služby připojení s rychlostí min.
30 Mbit/s
Provozovatel veřejné komunikační sítě ale i
– ALE i Povinný orgán (úprava z projednání
ve vládě)
44444444
Hlavní opatření
 Jednotné informační místo (JIM)
 Přístup k fyzické infrastruktuře
 Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře
• včetně průzkumu na místě
 Koordinace stavebních prací
• včetně poskytování údajů o stavebních pracích
 Infrastruktura uvnitř budovy a přístup k ní
• požadavky na přístup i vybavenost budov
55555555
JIM=ČTÚ
Shromažďuje, eviduje, zpracovává,
uchovává, zveřejňuje a poskytuje údaje
Zveřejňuje pravomocná rozhodnutí
Vzory smluv a odkazy na informace
povinných osob
66666666
Přístup k fyzické infrastruktuře
 Povinnost povinných osob umožnit přístup
• spravedlivé, nediskriminační a přiměřené podmínky (i požadavky)
 Na žádost oprávněné osoby s návrhem smlouvy
• podle vzorové smlouvy povinné osoby
• nebo vzoru smlouvy zveřejněného Úřadem
 Za úplatu (při sporu nákladová orientace ...)
 Možnost povinné osoby odmítnout ze stanovených důvodů
77777777
Přístup k fyzické infrastruktuře
Žádost
oprávněné osoby
Povinná osoba
Vyhoví
Odmítne ČTÚ rozhoduje
spor
Max 4
měsíce
Max 2
měsíce
88888888
Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře
 Východiskem je poskytování informací
– povinnými osobami Povinným orgánům (např. orgány územního plánování)
– Povinnými orgány směrem k ČTÚ (JIMu)
 Na žádost oprávněné osoby (v rozsahu plánovaného projektu)
zaslané JIMu
 Nemá-li JIM informace, požádá Povinný orgán (součinnost)
 Oprávněná osoba může požádat přímo povinnou osobu
– nemá-li informaci JIM
99999999
Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře
ČTÚ
Disponuje
informacemi
Poskytne
Neposkytne
Nedisponuje
informacemi
Vyžádá si
informace od
povinného orgánu
Poskytne
informace ČTÚ
ČTÚ poskytne
informace
oprávněné osobě
Neposkytne
informace ČTÚ
Žádost zasílá
oprávněná osoba
povinnou osobu
Poskytne Neposkytne
Max 1
měsíc
Max 2
měsíce
Max 1
měsíc
Max 2
měsíce
1010101010101010
Průzkum na místě
Žádost
oprávněné osoby
Povinná osoba
Vyhoví
Odmítne
ČTÚ rozhoduje
spor
Max 1
měsíc
Max 2
měsíce
1111111111111111
Koordinace stavebních prací
 Povinnost povinných osob umožnit koordinaci stavebních prací
oprávněné osoby s cílem zavedení vysokorychlostní sítě EK
 Platí jen v případě prací zcela nebo zčásti financované
z veřejných prostředků
 Spravedlivé, nediskriminační a přiměřené podmínky (i
požadavky)
 Na žádost s návrhem smlouvy, možnost i vzoru zveřejněného
Úřadem
 V případě sporu rozhodujeČTÚ
1212121212121212
Koordinace stavebních prací
Žádost
oprávněné osoby
Povinná osoba
Vyhoví
Odmítne
ČTÚ rozhoduje
spor
Max 1
měsíc
Max 2
měsíce
1313131313131313
Informace o stavebních pracích
 Na žádost oprávněné osoby a v rozsahu (zejména):
– umístění a charakteru prací ve vymezeném KÚ
– dotčené stávající a plánované prvky FI
– termín zahájení a konání prací…
 Možnost povinné osoby odmítnout ze stanovených důvodů
(například)
– již je zveřejnila nebo je poskytla dříve JIMu nebo Povinnému
orgánu
– ale i neprokázání důvodnosti požadavku
 Zákonné lhůty pro reakci (uzavření nebo odmítnutí)
 V případě sporu rozhodujeČTÚ
1414141414141414
Informace o stavebních pracích
Žádost
oprávněné osoby
Povinná osoba
poskytne údaje
ČTÚ
Oprávněné
osobě
Povinná osoba
odmítne žádost
ČTÚ rozhoduje
spor
Max 2
týdny
Max 2
měsíce
1515151515151515
Fyzická infrastruktura uvnitř budov
Právo oprávněné osoby ukončit vysokorychlostní síť EK v prostorách koncového
uživatele
– s jeho souhlasem
– v budově není vnitřní infrastruktura pro min. 30 Mbit/s
Právo oprávněné osoby využít existující vnitřní fyzickou infrastrukturu ve
stanovených případech
– na žádost oprávněné osoby s návrhem smlouvy
– v tomto případě není stanoven vzorový návrh od Úřadu
Za přiměřených a nediskriminačních podmínek, včetně úplaty
1616161616161616
Požadavky na budovy
 Budovy pro bydlení, obchod nebo
občasného vybavení mají být
vybaveny
– vnitřní fyzickou infrastrukturou pro
zavedení vysokorychlostní sítě EK
až do koncového bodu,
– přístupovým bodem budovy.
 Možnou výjimkou jsou kulturní
památky, budovy s méně než
dvěma byty nebo důležité pro
obranu či bezpečnost státu.
1717171717171717
Rozhodování sporů
 Iniciovat může Oprávněná i Povinná osoba
– ve lhůtě 1 měsíce od vzniku rozhodné skutečnosti (odmítnutí/nesplnění požadavku)
 Návrh na rozhodnutí spolu s návrhem smlouvy a vyznačením sporných částí
 Ve sporu o cenu Úřad zohlední:
– ekonomicky oprávněné náklady
– dopad požadovaného opatření na obchodní plán a provedené investice
 Rozhodnutí bez zbytečného odkladu, jinak
– do 4 měsíců ve sporech o přístup k fyzické infrastruktuře
– do 2 měsíců ve sporech o ostatní opatření (oprávnění)
 Princip rozhodnutí s oporou vyžádaných stanovisek od sektorových správních orgánů
 Proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
1818181818181818
Přestupky a donucovací pokuty
Přestupky
Povinná osoba
neposkytne
informaci
Oprávněná osoba
nezajistí ochranu
údajů
Donucovací pokuty
Pro splnění
povinností uložených
rozhodnutím
1919191919191919
Další aktivity ČTÚ
 Ex-ante regulace relevantních trhů, a nápravná opatření
• Zejména z pohledu trhu 3a (býv. trh 4)
 Podpora MPO při přípravě NPRSNG a Dotačního programu pro
NGA
• Mapování NGA
• Expertní podpora
• Dvě pracovní skupiny (mapování a velkoobchodní nabídka)
 Připravované aukce
2020202020202020
Děkuji za pozornost!

More Related Content

Viewers also liked

#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
Innovation Agency
 
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit EastHow to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
Sarah Davidson
 
SAR scoring
SAR scoring SAR scoring
SAR scoring
Kempner19
 
Human resource management
Human resource managementHuman resource management
Human resource management
Anuja Kukreti
 
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational AgilityCloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Mutua Andrew (ITIL, PRINCE2, SharePoint)
 
Actividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisualActividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisual
Docencia_Formación_Emprego
 
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach BrochureEarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
Mark Aaron Saus
 
Presentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicialPresentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicial
ilipitia
 

Viewers also liked (9)

#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
 
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit EastHow to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
 
SVN Platinum Package
SVN Platinum PackageSVN Platinum Package
SVN Platinum Package
 
SAR scoring
SAR scoring SAR scoring
SAR scoring
 
Human resource management
Human resource managementHuman resource management
Human resource management
 
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational AgilityCloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational Agility
 
Actividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisualActividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisual
 
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach BrochureEarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
 
Presentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicialPresentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicial
 

More from Jaromir Novak

Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
Jaromir Novak
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
Jaromir Novak
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
Jaromir Novak
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
Jaromir Novak
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
ICTU
ICTUICTU
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 

More from Jaromir Novak (15)

Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
ICTU
ICTUICTU
ICTU
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 

Implementace směrnice BBcost v ČR

 • 1. Český telekomunikační úřad Návrh zákona z pohledu ČTÚ Jaromír Novák
 • 2. 22222222 Zákon o opatřeních ke snižování nákladů na zavádění NGA sítí  Bohužel jen prostá transpozice • Implementováno mělo být do 1. ledna 2016  Zpřístupnění fyzické (pasivní) infrastruktury • i jiných než „Telco“ vlastníků • mimo ex-ante regulaci  Předpokládaná účinnost od 1. července 2017 • Okamžitá účinnost pro opatření typu (průzkum na místě, koordinaci stavebních prací (a informace o nich) fyzickou infrastrukturu uvnitř budovy).  Vliv na rozsah povinností na základě ART
 • 3. 33333333 Základní pojmy  Fyzická infrastruktura  Povinná osoba  Vysokorychlostní síť EK  Oprávněná osoba Neaktivní prvek určený k umístění jiných prvků sítě (kolektory, kabelovody, stožáry ale i nenasvícená vlákna, i fyzická infrastruktura uvnitř budovy) Provozovatel veřejné komunikační sítě či provozovatel (vlastník) fyzické infrastruktury z jiných síťových odvětví – Energetika, plynárenství, dopravní infrastruktura apod. Síť umožňující služby připojení s rychlostí min. 30 Mbit/s Provozovatel veřejné komunikační sítě ale i – ALE i Povinný orgán (úprava z projednání ve vládě)
 • 4. 44444444 Hlavní opatření  Jednotné informační místo (JIM)  Přístup k fyzické infrastruktuře  Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře • včetně průzkumu na místě  Koordinace stavebních prací • včetně poskytování údajů o stavebních pracích  Infrastruktura uvnitř budovy a přístup k ní • požadavky na přístup i vybavenost budov
 • 5. 55555555 JIM=ČTÚ Shromažďuje, eviduje, zpracovává, uchovává, zveřejňuje a poskytuje údaje Zveřejňuje pravomocná rozhodnutí Vzory smluv a odkazy na informace povinných osob
 • 6. 66666666 Přístup k fyzické infrastruktuře  Povinnost povinných osob umožnit přístup • spravedlivé, nediskriminační a přiměřené podmínky (i požadavky)  Na žádost oprávněné osoby s návrhem smlouvy • podle vzorové smlouvy povinné osoby • nebo vzoru smlouvy zveřejněného Úřadem  Za úplatu (při sporu nákladová orientace ...)  Možnost povinné osoby odmítnout ze stanovených důvodů
 • 7. 77777777 Přístup k fyzické infrastruktuře Žádost oprávněné osoby Povinná osoba Vyhoví Odmítne ČTÚ rozhoduje spor Max 4 měsíce Max 2 měsíce
 • 8. 88888888 Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře  Východiskem je poskytování informací – povinnými osobami Povinným orgánům (např. orgány územního plánování) – Povinnými orgány směrem k ČTÚ (JIMu)  Na žádost oprávněné osoby (v rozsahu plánovaného projektu) zaslané JIMu  Nemá-li JIM informace, požádá Povinný orgán (součinnost)  Oprávněná osoba může požádat přímo povinnou osobu – nemá-li informaci JIM
 • 9. 99999999 Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře ČTÚ Disponuje informacemi Poskytne Neposkytne Nedisponuje informacemi Vyžádá si informace od povinného orgánu Poskytne informace ČTÚ ČTÚ poskytne informace oprávněné osobě Neposkytne informace ČTÚ Žádost zasílá oprávněná osoba povinnou osobu Poskytne Neposkytne Max 1 měsíc Max 2 měsíce Max 1 měsíc Max 2 měsíce
 • 10. 1010101010101010 Průzkum na místě Žádost oprávněné osoby Povinná osoba Vyhoví Odmítne ČTÚ rozhoduje spor Max 1 měsíc Max 2 měsíce
 • 11. 1111111111111111 Koordinace stavebních prací  Povinnost povinných osob umožnit koordinaci stavebních prací oprávněné osoby s cílem zavedení vysokorychlostní sítě EK  Platí jen v případě prací zcela nebo zčásti financované z veřejných prostředků  Spravedlivé, nediskriminační a přiměřené podmínky (i požadavky)  Na žádost s návrhem smlouvy, možnost i vzoru zveřejněného Úřadem  V případě sporu rozhodujeČTÚ
 • 12. 1212121212121212 Koordinace stavebních prací Žádost oprávněné osoby Povinná osoba Vyhoví Odmítne ČTÚ rozhoduje spor Max 1 měsíc Max 2 měsíce
 • 13. 1313131313131313 Informace o stavebních pracích  Na žádost oprávněné osoby a v rozsahu (zejména): – umístění a charakteru prací ve vymezeném KÚ – dotčené stávající a plánované prvky FI – termín zahájení a konání prací…  Možnost povinné osoby odmítnout ze stanovených důvodů (například) – již je zveřejnila nebo je poskytla dříve JIMu nebo Povinnému orgánu – ale i neprokázání důvodnosti požadavku  Zákonné lhůty pro reakci (uzavření nebo odmítnutí)  V případě sporu rozhodujeČTÚ
 • 14. 1414141414141414 Informace o stavebních pracích Žádost oprávněné osoby Povinná osoba poskytne údaje ČTÚ Oprávněné osobě Povinná osoba odmítne žádost ČTÚ rozhoduje spor Max 2 týdny Max 2 měsíce
 • 15. 1515151515151515 Fyzická infrastruktura uvnitř budov Právo oprávněné osoby ukončit vysokorychlostní síť EK v prostorách koncového uživatele – s jeho souhlasem – v budově není vnitřní infrastruktura pro min. 30 Mbit/s Právo oprávněné osoby využít existující vnitřní fyzickou infrastrukturu ve stanovených případech – na žádost oprávněné osoby s návrhem smlouvy – v tomto případě není stanoven vzorový návrh od Úřadu Za přiměřených a nediskriminačních podmínek, včetně úplaty
 • 16. 1616161616161616 Požadavky na budovy  Budovy pro bydlení, obchod nebo občasného vybavení mají být vybaveny – vnitřní fyzickou infrastrukturou pro zavedení vysokorychlostní sítě EK až do koncového bodu, – přístupovým bodem budovy.  Možnou výjimkou jsou kulturní památky, budovy s méně než dvěma byty nebo důležité pro obranu či bezpečnost státu.
 • 17. 1717171717171717 Rozhodování sporů  Iniciovat může Oprávněná i Povinná osoba – ve lhůtě 1 měsíce od vzniku rozhodné skutečnosti (odmítnutí/nesplnění požadavku)  Návrh na rozhodnutí spolu s návrhem smlouvy a vyznačením sporných částí  Ve sporu o cenu Úřad zohlední: – ekonomicky oprávněné náklady – dopad požadovaného opatření na obchodní plán a provedené investice  Rozhodnutí bez zbytečného odkladu, jinak – do 4 měsíců ve sporech o přístup k fyzické infrastruktuře – do 2 měsíců ve sporech o ostatní opatření (oprávnění)  Princip rozhodnutí s oporou vyžádaných stanovisek od sektorových správních orgánů  Proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
 • 18. 1818181818181818 Přestupky a donucovací pokuty Přestupky Povinná osoba neposkytne informaci Oprávněná osoba nezajistí ochranu údajů Donucovací pokuty Pro splnění povinností uložených rozhodnutím
 • 19. 1919191919191919 Další aktivity ČTÚ  Ex-ante regulace relevantních trhů, a nápravná opatření • Zejména z pohledu trhu 3a (býv. trh 4)  Podpora MPO při přípravě NPRSNG a Dotačního programu pro NGA • Mapování NGA • Expertní podpora • Dvě pracovní skupiny (mapování a velkoobchodní nabídka)  Připravované aukce