SlideShare a Scribd company logo
Data retention v ČR – praxe ve
světle rozhodnutí ÚS a ESD
JUDr. Kateřina Jamborová
Odbor bezpečnostní politiky
Ministerstvo vnitra
katerina.jamborova@mvcr.cz
Směrnice 2006/24/ES, s
rozsudek Soudního dvora
• V ČR zůstala platná národní právní úprava i
po zrušení směrnice
• Podporujeme přijetí nové právní úpravy na
EU úrovni
• Nyní zvýšený tlak na EK v souvislosti s
bojem proti terorismu
• Bude řešeno i na neformálním setkání
členů Evropské rady dne 12. 2. 2015
Údaje z telekomunikačního
provozu v policejní praxi
• Důležitý nástroj v policejní praxi, mnohdy
jediná stopa k dispozici
• Stěžejní při vyšetřování sériové a
organizované trestné činnosti
• Využíváno u všech typů trestné činnosti,
zejména u majetkové, násilné, drogy
• V trestním řádu již od roku 2002
• Po rozsudcích Ústavního soudu přijata
nová právní úprava
Statistika za rok 2013
• V roce 2013 bylo v České republice Policií
ČR evidováno celkem 325 366 trestných
činů.
• Policie ČR provedla celkem 54 560 úkonů
dle § 88a t. ř. v celkem 5388 spisech, tj.
přibližně 10 úkonů na spis.
Nálezy Ústavního soudu
• Pl. ÚS 24/10 – zrušení ustanovení zákona
o elektronických komunikací (zrušení
povinnosti uchovávat údaje)
• Pl. ÚS 41/11- zrušení ustanovení trestního
řádu (zrušení oprávnění orgánů činných v
trestním řízení si údaje vyžádat)
Současná česká právní úprava
• Taxativní výčet subjektů, které jsou
oprávněny údaje vyžadovat
• Lze vyžádat jen pro účel stanovený
zákonem
• Dostatečné zabezpečení údajů
• Doba uchování 6 měsíců
• Dozor ÚOOÚ
• Je-li známa totožnost osoby, povinnost
zpětného informování o vyžádání údajů
§ 88a trestního řádu
Lze vyžádat pouze
úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní
sazby tři roky
úmyslný trestný čin, k jehož stíhání
zavazuje mezinárodní smlouva
t. č. uvedený v taxativním výčtu - tajemství
dopravovaných zpráv (§ 182 t. z.), podvod (§ 209 t. z.), neoprávněný
přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 t. z.), opatření
a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a
jiných takových dat (§ 231 t. z.), nebezpečné vyhrožování (§ 353 t. z.),
nebezpečné pronásledování (§ 354 t. z.), šíření poplašné zprávy (§ 357
t. z.), podněcování k trestnému činu (§ 364 t. z.), schvalování trestného
činu (§ 365 t. z.).
• Zdůrazněna subsidiarita („nelze-li sledovaného účelu
dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně
ztížené“)
• Princip přiměřenosti
• Návrh na soud podává státní zástupce
• Povinnost zpětného informování
Rozsudek Soudního dvora EU
C-293/12 a C-594/12
Soud připustil, že údaje pomáhají při
objasňování závažné trestné činnosti.
Uchovávání údajů je vhodné pro dosažení cíle
směrnice.
Boj proti závažné trestné činnosti a terorismu má
nejvyšší důležitost v souvislosti se zajišťováním
veřejné bezpečnosti a jeho efektivita ve značné míře
může záviset na používání moderních vyšetřovacích
metod. Nicméně samotný cíl obecného zájmu bez
ohledu na to, jak je důležitý, nemůže sám o sobě
ospravedlnit opatření, jako jsou ta, jež jsou
obsažena ve směrnici 2006/24.
Výtky soudu vůči směrnici
Nezbytnost opatření, uchovávání dat o
velkém množství osob
Přístup národních orgánů k údajům
Podmínky přístupu k údajům
Doba uchování údajů
Ochrana uchovávání údajů, kritika
zohlednění nákladů
Uchování na území EU
Výtky soudu a česká právní
úprava
Nezbytnost, plošné uchovávání
-ano, údaje se sice uchovávají o každém, kdo
využívá prostředky elektronické komunikace,
ALE striktní omezení přístupu k údajům
-pouze v individuálních případech
-nelze určit dopředu, které údaje ohledně
kterých osob bude nutno využít
-povinnost zpětného informování
Výtky soudu a česká právní
úprava
Přístup národních orgánů
-pouze pro účely konkrétního řízení cestou
státního zástupce po schválení příkazu
soudcem
-Policie pouze pro účely pátrání po hledaných
a pohřešovaných osobách
Výtky soudu a česká právní
úprava
Podmínky přístupu k údajům
-Striktní vymezení trestných činů, pro které
lze vyžádat
Doba uchování
- Stanovena jednotně na 6 měsíců
Výtky soudu a česká právní
úprava
Ochrana uchovávaných údajů
-vnitřní nařízení u subjektů povinných
uchovávat údaje
-zákon na ochranu osobních údajů
Uchování na území EU
- data uchovávána na území ČR, plně se
uplatňují oprávnění ÚOOÚ
Závěr
- právní úprava po rozsudku soudu zůstala
nezměněna
- čekáme na další kroky EK; současná
rozdílná úprava v EU ztěžuje přeshraniční
spolupráci
- uchovávaní údajů považujeme za důležitý
nástroj při odhalování trestné činnosti
Děkuji za pozornost.

More Related Content

More from Jaromir Novak

Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
Jaromir Novak
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
Jaromir Novak
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
Jaromir Novak
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
Jaromir Novak
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Jaromir Novak
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
Jaromir Novak
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
ICTU
ICTUICTU
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 

More from Jaromir Novak (17)

Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Budoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonieBudoucnost mobilní telefonie
Budoucnost mobilní telefonie
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
ICTU
ICTUICTU
ICTU
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 

Data retention v ČR

 • 1. Data retention v ČR – praxe ve světle rozhodnutí ÚS a ESD JUDr. Kateřina Jamborová Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra katerina.jamborova@mvcr.cz
 • 2. Směrnice 2006/24/ES, s rozsudek Soudního dvora • V ČR zůstala platná národní právní úprava i po zrušení směrnice • Podporujeme přijetí nové právní úpravy na EU úrovni • Nyní zvýšený tlak na EK v souvislosti s bojem proti terorismu • Bude řešeno i na neformálním setkání členů Evropské rady dne 12. 2. 2015
 • 3. Údaje z telekomunikačního provozu v policejní praxi • Důležitý nástroj v policejní praxi, mnohdy jediná stopa k dispozici • Stěžejní při vyšetřování sériové a organizované trestné činnosti • Využíváno u všech typů trestné činnosti, zejména u majetkové, násilné, drogy • V trestním řádu již od roku 2002 • Po rozsudcích Ústavního soudu přijata nová právní úprava
 • 4. Statistika za rok 2013 • V roce 2013 bylo v České republice Policií ČR evidováno celkem 325 366 trestných činů. • Policie ČR provedla celkem 54 560 úkonů dle § 88a t. ř. v celkem 5388 spisech, tj. přibližně 10 úkonů na spis.
 • 5. Nálezy Ústavního soudu • Pl. ÚS 24/10 – zrušení ustanovení zákona o elektronických komunikací (zrušení povinnosti uchovávat údaje) • Pl. ÚS 41/11- zrušení ustanovení trestního řádu (zrušení oprávnění orgánů činných v trestním řízení si údaje vyžádat)
 • 6. Současná česká právní úprava • Taxativní výčet subjektů, které jsou oprávněny údaje vyžadovat • Lze vyžádat jen pro účel stanovený zákonem • Dostatečné zabezpečení údajů • Doba uchování 6 měsíců • Dozor ÚOOÚ • Je-li známa totožnost osoby, povinnost zpětného informování o vyžádání údajů
 • 7. § 88a trestního řádu Lze vyžádat pouze úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby tři roky úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva t. č. uvedený v taxativním výčtu - tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 t. z.), podvod (§ 209 t. z.), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 t. z.), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 t. z.), nebezpečné vyhrožování (§ 353 t. z.), nebezpečné pronásledování (§ 354 t. z.), šíření poplašné zprávy (§ 357 t. z.), podněcování k trestnému činu (§ 364 t. z.), schvalování trestného činu (§ 365 t. z.).
 • 8. • Zdůrazněna subsidiarita („nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené“) • Princip přiměřenosti • Návrh na soud podává státní zástupce • Povinnost zpětného informování
 • 9. Rozsudek Soudního dvora EU C-293/12 a C-594/12 Soud připustil, že údaje pomáhají při objasňování závažné trestné činnosti. Uchovávání údajů je vhodné pro dosažení cíle směrnice. Boj proti závažné trestné činnosti a terorismu má nejvyšší důležitost v souvislosti se zajišťováním veřejné bezpečnosti a jeho efektivita ve značné míře může záviset na používání moderních vyšetřovacích metod. Nicméně samotný cíl obecného zájmu bez ohledu na to, jak je důležitý, nemůže sám o sobě ospravedlnit opatření, jako jsou ta, jež jsou obsažena ve směrnici 2006/24.
 • 10. Výtky soudu vůči směrnici Nezbytnost opatření, uchovávání dat o velkém množství osob Přístup národních orgánů k údajům Podmínky přístupu k údajům Doba uchování údajů Ochrana uchovávání údajů, kritika zohlednění nákladů Uchování na území EU
 • 11. Výtky soudu a česká právní úprava Nezbytnost, plošné uchovávání -ano, údaje se sice uchovávají o každém, kdo využívá prostředky elektronické komunikace, ALE striktní omezení přístupu k údajům -pouze v individuálních případech -nelze určit dopředu, které údaje ohledně kterých osob bude nutno využít -povinnost zpětného informování
 • 12. Výtky soudu a česká právní úprava Přístup národních orgánů -pouze pro účely konkrétního řízení cestou státního zástupce po schválení příkazu soudcem -Policie pouze pro účely pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách
 • 13. Výtky soudu a česká právní úprava Podmínky přístupu k údajům -Striktní vymezení trestných činů, pro které lze vyžádat Doba uchování - Stanovena jednotně na 6 měsíců
 • 14. Výtky soudu a česká právní úprava Ochrana uchovávaných údajů -vnitřní nařízení u subjektů povinných uchovávat údaje -zákon na ochranu osobních údajů Uchování na území EU - data uchovávána na území ČR, plně se uplatňují oprávnění ÚOOÚ
 • 15. Závěr - právní úprava po rozsudku soudu zůstala nezměněna - čekáme na další kroky EK; současná rozdílná úprava v EU ztěžuje přeshraniční spolupráci - uchovávaní údajů považujeme za důležitý nástroj při odhalování trestné činnosti