SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Vítejte na webináři
„Rizika v realizaci projektů v rámci programu
ICT a strategické služby “
V případě technických problémů s připojením prosím volejte
na tel. číslo: 774 604 636
Anketa
• Proč jste se rozhodli účastnit dnešního webináře?
• V jaké fázi je Váš projekt?
1. Krátce po vydání rozhodnutí

2. Chystáme se podávat první žádost o platbu
3. Již jsme podávali žádost o platbu
Představení společnosti eNovation s.r.o.

•

Od roku 2007 specializace na OPPI

•

Projekty za 10 mld. Kč, 95% úspěšnost

•

Jednička na trhu v ICT a SS (třetina všech projektů)

•

Specializovaný tým na AfterCare (administrace projektů po
vydání rozhodnutí)

•

Jana Feireislová – vedoucí týmu AfterCare, zkušenosti s
desítkami projektů (žádosti o platbu, zprávy z realizace
projektu, změnová řízení)
Služby společnosti eNovation s.r.o.
• Dotační a grantové poradenství
• Investiční pobídky
• Veřejné zakázky

• Audity, analýzy, studie
• Event Management
Životní cyklus projektu

•

Registrační žádost – Plná žádost – akceptace Podmínek –

Rozhodnutí
•

Fáze realizační: začátek projektu (důležitý pro výchozí RPJ) –
etapizace projektu (projekty jednoetapové a víceetapové, v

ICT a SS se jedná ve většině o víceetapové projekty) –
pololetní zprávy z realizace projektu, žádosti o platbu – konec
projektu (splnění závazných ukazatelů, závěrečná zpráva)

•

Fáze monitorovací (udržitelnost projektu, monitorovací zprávy)
Obecné informace k realizaci projektu
•

Archivovat originály dokumentů spojených s realizací projektu do r.

2025
•

Určit odpovědnou osobu za realizaci projektu

•

Nutné vlastnit elektronický podpis

•

Dodržovat zákon o účetnictví + vést oddělené účetnictví v rámci
projektu

•

Správně účtovat o výdajích spojených s projektem

•

Dbát na udržitelnost projektu i po jeho skončení

•

Dodržovat pravidla pro výběr dodavatelů

•

Dodržovat pravidla pro publicitu
Žádost o platbu I

•

Na konci každé etapy se podává žádost o platbu

•

Začátky a konce etap jsou orientační (závazný je pouze
konec projektu, kdy musí být splněny závazné ukazatele – v
případě splnění lze ukončit projekt i dříve)

•

Primární je, aby vynaložené náklady a věcné plnění
odpovídaly tomu, co je popsáno v podnikatelském záměru.

•

Pokud má-li dojít ke změně, kontaktujte vždy předem
pracovníka Czechinvestu
Žádost o platbu II

•

Způsobilé výdaje (varianta I):

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
•

Způsobilé výdaje (varianta II)

Superhrubé mzdy zaměstnanců pracujících na projektu
Nájemné

Služby poradců a expetrů
Vstup do databází
(dříve síťové neskladovatelné dodávky)
Žádost o platbu III

•

Žádost o platbu se podává prostřednictvím eAccountu, ale je

nutné doložit i papírové přílohy (většinou kopie)
•

Povinné přílohy k žádosti o platbu jsou popsány v
dokumentech, které jsou dostupné na stránkách Czechinvestu

•

Nárokovat si můžete takové náklady, které mají přímou
souvislost s projektem.

•

Ke každé žádosti o platbu je nutno doložit etapovou zprávu
(viz dále).
Etapové zprávy

•

Ke konci každé etapy je nutná revize způsobilých výdajů

•

Podávají se prostřednictvím eAccountu

•

Obsah etapové zprávy:

1. zahájení a ukončení etapy
2. V případě nesouladu harmonogramu s plnou žádostí uvést

důvod
3. Popis etapy (co bylo realizováno, odchylky od původního
stavu

4. Popis realizačního týmu
Anketa
• Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se u
žádosti o platbu setkáváte?
Anketa
• Kolikrát Vám byla žádost o platbu vrácena k
doplnění?
DOTAZY k probrané tématice
Pololetní zprávy I (bez monitorovacích ukazatelů)

•

Žádost o platbu se podává prostřednictvím eAccountu

•

Termíny podání zpráv:

•

5.1. (časové období příjmů a výdajů do 31.12.)

•

5.7. (časové období příjmů a výdajů do 30.6.)

•

Obsah pololetních zpráv:

1. Stručný popis realizovaných aktivit
2. Celková výše výdajů (investičních a neinvestičních)
3. Spolufinancování z vlastních zdrojů (=výdaje – dotace)
Pololetní zprávy II (včetně monitorovacích ukazatelů)

•

Navíc se vyplňuje níže uvedená tabulka za uvedený rok
Spolupráce v rámci partnerství a sítí mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými
středisky a podniky (horizontální mobilita)
Přidaná hodnota
Provozní hospodářský výsledek
Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa
Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - z toho ženy

Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - z toho vysokoškolské pozice
Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - VaV
Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - VaV - z toho ženy

- je aby vynaložené
Ostatní zprávy z realizace projektu I

•

Podávají se prostřednictvím eAccountu

•

Závěrečná (podává se s poslední žádostí o platbu)

Obsah
1. Etapová zpráva (stejný obsah)
2. Závěrečné vyhodnocení projektu

(popis projektu, odchylky od plánovaného stavu, zajištění
publicity, zprávy z kontrol atd.)
3.

Doložení závazných ukazatelů

- je aby vynaložené
Ostatní zprávy z realizace projektu II
•

Doplňující (podává se k 5.1. následujícího roku po skončení
realizace projektu)

Obsah

1. Monitorovací ukazatele (viz pololetní zpráva včetně
monitorovacích ukazatelů)
•

Monitorovací (podává se po dobu udržitelnosti projektu)

Obsah
1. Monitorovací ukazatele

2. Závazné ukazatele
3. Statistické údaje (místo realizace projektu)

- je aby vynaložené
DOTAZY k probrané tématice
Rizika v realizaci projektu ICT a SS I

•

Nesplnění závazných ukazatelů projektu (RPJ a minimální

investice)
•

Nárokované způsobilé výdaje v Žádosti o platbu neodpovídají
výdajům popsaných v Plné žádosti (jistá míra tolerance)

•

Věcné plnění neodpovídá projektovému záměru

•

Administrativní chyby: chybovost v dokumentech, které je
třeba doložit k žádosti o platbu.

•

Nesoulad doložených dokumentů

•

Nesprávné přiřazení rozpočtových položek v žádosti o platbu
Rizika v realizaci projektu ICT a SS II (jak se jim
vyhnout)
•

Znalost pravidel poskytovatele dotace (nastudování všech

dokumentů spojených s realizací projektu)
•

Kvalitní projektová dokumentace

•

Kvalitní projektový management (vymezení kompetencí,
zodpovědností, včasné předávání informací)

•

Dostatečná pozornost účetnictví projektu (správné
zaúčtování, dodržování analytiky/střediska/zakázky)

•

Dodržování pravidel pro výběr dodavatelů.
Diskuze
Děkuji za pozornost
Ing. Jana Feireislová
jana.feireislova@enovation.cz
www.enovation.cz

- je aby vynaložené

More Related Content

Similar to Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby

AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciálAfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciáleNovation s.r.o.
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isJan Ico
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace isRadek Maca
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1NarodniInstitut
 
2015 prezentace is-def
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-defRadek Maca
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403NarodniInstitut
 
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Radek Maca
 
2015 prezentace is - v3
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3Radek Maca
 
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...JIC
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutoveNovation s.r.o.
 
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...Radek Maca
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1NarodniInstitut
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkZdeněk Klusák
 
Jic prezentace smei_mbor_final
Jic prezentace smei_mbor_finalJic prezentace smei_mbor_final
Jic prezentace smei_mbor_finalJIC
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020KnihovnaUTB
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlíneNovation s.r.o.
 

Similar to Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby (20)

AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciálAfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
 
2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
 
2015 prezentace is-def
2015  prezentace is-def2015  prezentace is-def
2015 prezentace is-def
 
Prihlaska Best Project Management 2010
Prihlaska Best Project Management 2010Prihlaska Best Project Management 2010
Prihlaska Best Project Management 2010
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
 
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
Prezentace k IS-prevence pro žádosti na rok 2017
 
2015 prezentace is - v3
2015  prezentace is - v32015  prezentace is - v3
2015 prezentace is - v3
 
Kalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S FinalKalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S Final
 
Hladik
HladikHladik
Hladik
 
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...
Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravide...
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
 
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
PRCH - zpracování žádostí v IS-PREVENCE na realizaci aktivit v roce 2014 - pr...
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
 
Jic prezentace smei_mbor_final
Jic prezentace smei_mbor_finalJic prezentace smei_mbor_final
Jic prezentace smei_mbor_final
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
 
berka_infrastruktura.ppt
berka_infrastruktura.pptberka_infrastruktura.ppt
berka_infrastruktura.ppt
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
 

More from eNovation s.r.o.

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybeNovation s.r.o.
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízeNovation s.r.o.
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleeNovation s.r.o.
 
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkáchSubdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014eNovation s.r.o.
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014eNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. eNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIeNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkueNovation s.r.o.
 

More from eNovation s.r.o. (10)

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
 
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkáchSubdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázku
 

Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby

 • 1. Vítejte na webináři „Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby “ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 774 604 636
 • 2. Anketa • Proč jste se rozhodli účastnit dnešního webináře? • V jaké fázi je Váš projekt? 1. Krátce po vydání rozhodnutí 2. Chystáme se podávat první žádost o platbu 3. Již jsme podávali žádost o platbu
 • 3. Představení společnosti eNovation s.r.o. • Od roku 2007 specializace na OPPI • Projekty za 10 mld. Kč, 95% úspěšnost • Jednička na trhu v ICT a SS (třetina všech projektů) • Specializovaný tým na AfterCare (administrace projektů po vydání rozhodnutí) • Jana Feireislová – vedoucí týmu AfterCare, zkušenosti s desítkami projektů (žádosti o platbu, zprávy z realizace projektu, změnová řízení)
 • 4. Služby společnosti eNovation s.r.o. • Dotační a grantové poradenství • Investiční pobídky • Veřejné zakázky • Audity, analýzy, studie • Event Management
 • 5. Životní cyklus projektu • Registrační žádost – Plná žádost – akceptace Podmínek – Rozhodnutí • Fáze realizační: začátek projektu (důležitý pro výchozí RPJ) – etapizace projektu (projekty jednoetapové a víceetapové, v ICT a SS se jedná ve většině o víceetapové projekty) – pololetní zprávy z realizace projektu, žádosti o platbu – konec projektu (splnění závazných ukazatelů, závěrečná zpráva) • Fáze monitorovací (udržitelnost projektu, monitorovací zprávy)
 • 6. Obecné informace k realizaci projektu • Archivovat originály dokumentů spojených s realizací projektu do r. 2025 • Určit odpovědnou osobu za realizaci projektu • Nutné vlastnit elektronický podpis • Dodržovat zákon o účetnictví + vést oddělené účetnictví v rámci projektu • Správně účtovat o výdajích spojených s projektem • Dbát na udržitelnost projektu i po jeho skončení • Dodržovat pravidla pro výběr dodavatelů • Dodržovat pravidla pro publicitu
 • 7. Žádost o platbu I • Na konci každé etapy se podává žádost o platbu • Začátky a konce etap jsou orientační (závazný je pouze konec projektu, kdy musí být splněny závazné ukazatele – v případě splnění lze ukončit projekt i dříve) • Primární je, aby vynaložené náklady a věcné plnění odpovídaly tomu, co je popsáno v podnikatelském záměru. • Pokud má-li dojít ke změně, kontaktujte vždy předem pracovníka Czechinvestu
 • 8. Žádost o platbu II • Způsobilé výdaje (varianta I): Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • Způsobilé výdaje (varianta II) Superhrubé mzdy zaměstnanců pracujících na projektu Nájemné Služby poradců a expetrů Vstup do databází (dříve síťové neskladovatelné dodávky)
 • 9. Žádost o platbu III • Žádost o platbu se podává prostřednictvím eAccountu, ale je nutné doložit i papírové přílohy (většinou kopie) • Povinné přílohy k žádosti o platbu jsou popsány v dokumentech, které jsou dostupné na stránkách Czechinvestu • Nárokovat si můžete takové náklady, které mají přímou souvislost s projektem. • Ke každé žádosti o platbu je nutno doložit etapovou zprávu (viz dále).
 • 10. Etapové zprávy • Ke konci každé etapy je nutná revize způsobilých výdajů • Podávají se prostřednictvím eAccountu • Obsah etapové zprávy: 1. zahájení a ukončení etapy 2. V případě nesouladu harmonogramu s plnou žádostí uvést důvod 3. Popis etapy (co bylo realizováno, odchylky od původního stavu 4. Popis realizačního týmu
 • 11. Anketa • Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se u žádosti o platbu setkáváte?
 • 12. Anketa • Kolikrát Vám byla žádost o platbu vrácena k doplnění?
 • 13. DOTAZY k probrané tématice
 • 14. Pololetní zprávy I (bez monitorovacích ukazatelů) • Žádost o platbu se podává prostřednictvím eAccountu • Termíny podání zpráv: • 5.1. (časové období příjmů a výdajů do 31.12.) • 5.7. (časové období příjmů a výdajů do 30.6.) • Obsah pololetních zpráv: 1. Stručný popis realizovaných aktivit 2. Celková výše výdajů (investičních a neinvestičních) 3. Spolufinancování z vlastních zdrojů (=výdaje – dotace)
 • 15. Pololetní zprávy II (včetně monitorovacích ukazatelů) • Navíc se vyplňuje níže uvedená tabulka za uvedený rok Spolupráce v rámci partnerství a sítí mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými středisky a podniky (horizontální mobilita) Přidaná hodnota Provozní hospodářský výsledek Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - z toho ženy Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - z toho vysokoškolské pozice Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - VaV Nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa - VaV - z toho ženy - je aby vynaložené
 • 16. Ostatní zprávy z realizace projektu I • Podávají se prostřednictvím eAccountu • Závěrečná (podává se s poslední žádostí o platbu) Obsah 1. Etapová zpráva (stejný obsah) 2. Závěrečné vyhodnocení projektu (popis projektu, odchylky od plánovaného stavu, zajištění publicity, zprávy z kontrol atd.) 3. Doložení závazných ukazatelů - je aby vynaložené
 • 17. Ostatní zprávy z realizace projektu II • Doplňující (podává se k 5.1. následujícího roku po skončení realizace projektu) Obsah 1. Monitorovací ukazatele (viz pololetní zpráva včetně monitorovacích ukazatelů) • Monitorovací (podává se po dobu udržitelnosti projektu) Obsah 1. Monitorovací ukazatele 2. Závazné ukazatele 3. Statistické údaje (místo realizace projektu) - je aby vynaložené
 • 18. DOTAZY k probrané tématice
 • 19. Rizika v realizaci projektu ICT a SS I • Nesplnění závazných ukazatelů projektu (RPJ a minimální investice) • Nárokované způsobilé výdaje v Žádosti o platbu neodpovídají výdajům popsaných v Plné žádosti (jistá míra tolerance) • Věcné plnění neodpovídá projektovému záměru • Administrativní chyby: chybovost v dokumentech, které je třeba doložit k žádosti o platbu. • Nesoulad doložených dokumentů • Nesprávné přiřazení rozpočtových položek v žádosti o platbu
 • 20. Rizika v realizaci projektu ICT a SS II (jak se jim vyhnout) • Znalost pravidel poskytovatele dotace (nastudování všech dokumentů spojených s realizací projektu) • Kvalitní projektová dokumentace • Kvalitní projektový management (vymezení kompetencí, zodpovědností, včasné předávání informací) • Dostatečná pozornost účetnictví projektu (správné zaúčtování, dodržování analytiky/střediska/zakázky) • Dodržování pravidel pro výběr dodavatelů.
 • 21. Diskuze Děkuji za pozornost Ing. Jana Feireislová jana.feireislova@enovation.cz www.enovation.cz - je aby vynaložené