SlideShare a Scribd company logo
Český telekomunikační úřad
Revize regulačního
rámce 2015+
Jaromír Novák
22222222
Trocha historie
 Strategie Evropa 2020
– přijata v roce 2010, jedna ze stěžních iniciativ – Digitální agenda pro
Evropu
 TSM (2013 – 2015)
– “opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických
komunikací a vytvoření propojeného kontinentu“
 jednotná evropská autorizace podnikatelů v e-kom
 zrušení roamingových příplatků
 síťová neutralita a otevřenost internetu
 jednotný evropský produkt pro přístup k internetu
 koordinace správy spektra
 ochrana spotřebitele
 správa BEREC
– schválen Radou pro konkurenceschopnost 1. 10. 2015, EP na plénu 26.
10. 2015
– účinnost 3 dny po publikaci
33333333
Trocha historie 2
 DSM
– stejnojmenná strategie z května 2015 se opírá o 3 pilíře:
 PŘÍSTUP – zlepšení přístupu spotřebitelů a podnikatelů k on-
line zboží a službám,
 PROSTŘEDÍ – vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj
digitálních sítí a služeb,
 EKONOMICKÉ ASPEKTY – maximalizace růstu digitální
ekonomiky v EU.
– opatření, která se týkají přímo kompetence ČTÚ:
 přeshraniční doručování zásilek,
 revize regulačního rámce pro elektronické komunikace.
44444444
Revize regulačního rámce
 podle EK má revize přinést:
– konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra,
– odstranění roztříštěnosti předpisů upravujících podnikání a
ochranu spotřebitele,
– zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné
uplatňování pravidel,
– stimulaci investic do vysokorychlostního internetu,
– účinnější regulační institucionální rámec.
 je tedy zřejmé, že se vrací diskuse nad některými
tématy z původního návrhuTSM.
– OprotiTSM se ale EK poučila a provede diskuzi s odvětvím.
55555555
Studie zadané EK
 k revizi univerzální služby
 k budoucím trendům
a business modelům
v komunikačních
službách
– a jejich regulačního dopadu
 k prošetření standardů
přístupu a
interoperability
– pro podporu vnitřního trhu
elektronických komunikací;
 k zásadním otázkám,
týkajících se vstupu na
trh
 k managementu
omezených zdrojů
a ochrany spotřebitele
– včetně relevantních
institucionálních aspektů
 k režimům přístupu
investic do sítí a business
modelu v Evropě
– včetně relevantních
institucionálních aspektů
 k analýze nákladů
a výnosů možností revize
regulačního rámce.
66666666
EK a BEREC
 červenec 2015
– oficiální žádost EK o poskytnutí informací
 na přípravě se podílí všichni členové BEREC
– odpověď bude EK odeslána do konce roku
 tato žádost je rozdělena do tří částí:
– posouzení fungování současného regulačního rámce,
– posouzení budoucích potřeb odvětví a potřeb úprav v RR,
– detailní zhodnocení znění vybraných článků směrnic RR.
77777777
Veřejná konzultace
 zahájena 11. září 2015 a končí 7. prosince 2015
– První část obsahuje obecné otázky na fungování rámce
(relevantnost jeho cílů a jejich naplňování).
– Druhá část se věnuje oblastem, kde EK vidí potenciální potřebu
změn:
 regulace přístupu k síti,
 správa spektra,
 sektorově-specifická regulace komunikačních služeb,
 režim univerzální služby,
 institucionální nastavení v sektoru.
 výstupem bude:
– souhrnná zpráva uveřejněná EK na webových stránkách DG
CNECT
– veřejné slyšení 11. 11. 2015 v Bruselu
88888888
Pohled ČTÚ na revizi
 postoj ČTÚ je pragmatický a konzervativní
– ČTÚ i nadále považuje za platné zásady, na nichž je stávající rámec
postaven, tedy:
 regulace pouze tam, kde je identifikován soutěžení problém,
 účelem regulace má být podpora rozvoje konkurence a ochrana zákazníků.
– Při zachování těchto zásad je stávající rámec dostatečný a jeho
rozsah není potřeba měnit.
 nutné je ho přizpůsobit pouze tak, aby odrážel technický a technologický
vývoj v oblasti poskytovaných služeb a s tím související rozvoj poptávky.
– Regulace by se neměla týkat nově vznikajících trhů.
99999999
Principy a definice
 principy považujeme za správné a vyvážené
– Debata bude zejména o definici ECS – v souvislosti s OTT –
poptávka po službách, které jsou z pohledu uživatele substitutem
ke klasickým ECS.
 ČTÚ vidí definici ECS stále jako platnou
a použitelnou
– Výklad by se měl sjednotit napříč EU, ale kvůli tomu nemusíme
měnit směrnici.
1010101010101010
Analýzy trhů a z nich plynoucí regulace
 RR je dostatečně flexibilní
– one size doesn‘t fit all,
– role EK by neměla být posílena.
 podporujeme vytváření best practice a sdílení
informací v rámci BEREC
 termíny pro opakování ART by mohly být delší
než 3 roky
– např. u terminačních trhů
1111111111111111
Zajištění konektivity pro všechny občany
 podporujeme 3-stupňový systém, v následujícím
pořadí:
– podpora hospodářské soutěže (soutěž=investice),
– v místech, kde prokazatelně nelze předpokládat vybudování
nových sítí komerčně, tam by se měla uplatnit státní podpora
projektů,
– pro občany, kteří přesto nebudou mít zajištěnu možnost přístupu
k Internetu – pak US
 zahrnutí BB do US nevidíme jako cestu k zajištění pokrytí, nesmí to být
povinnost, ale nevadí nám jako možnost zakotvená ve směrnicích
 role NRA ve státní podpoře:
– expertní, posuzování nabídek open access, mapování bílých míst
1212121212121212
Ochrana spotřebitele
 existenci speciální úpravy pro sektor stále
považujeme za potřebnou
 v rámci BEREC se diskutuje o tom, zda zachovat
požadavky ve směrnici jako minimální
– s možností upravit vše podrobněji
 nebo zda nastavit přesný seznam požadavků
– To by vedlo k vysoké míře harmonizace ochrany spotřebitele.
1313131313131313
Usnadnění změny poskytovatele
 důležitá je debata o tom, co vše účastník
potřebuje přenášet
– resp. bude potřebovat přenášet v roce 2020.
 mělo by se vyjasnit, že číslo (identifikátory) lze
přenést nezávisle na ukončení smluvního vztahu
ke konkrétní službě
1414141414141414
Správa rádiového spektra
 ČTÚ považuje správu spektra v EU za vysoce
harmonizovanou (CEPT, EU – RSC, RSPG...)
 EK by chtěla sjednotit délky trvání práv, termíny
vyhlašování aukcí, stanovování podmínek
pokrytí
– EK to vidí jako další cestu ke snížení počtu bílých míst.
 ČTÚ nechce přenést na EK pravomoci v této
oblasti
– Sjednocení načasování i podmínek aukcí vidíme jako
problematické.
1515151515151515
IoT, all-IP, 5G
 směrnice by měly být ve všech aspektech
dostateční flexibilní
– aby rozvoji takových služeb nebránily
 podle nás taková překážka není
 přechod na all-IP vidíme jako přirozený vývoj
– bez nutnosti jej ošetřovat legislativou či regulací
 nově vznikající trhy by z principu neměly být
regulovány
1616161616161616
Diskuze
 jaký je váš pohled na potenciální ustanovení
regulovaných přístupových virtuálních produktů na
evropské úrovni?
– tj. jeden technický standard pro každý produkt, například jeden produkt
s vysokou kvalitou a jeden produkt pro masový trh?
 na co se má soustředit regulace trhu el. komunikací
ve výhledu 5 - 10 let?
 jaká vidíte potenciální rizika či příležitosti pro
zavedení symetrické regulace pro přístupové sítě
NGN?
– v jaké části sítě a za jakých podmínek byste symetrickou regulaci uvítali
 nad rámec 2014/61/EU?
děkuji za pozornost

More Related Content

Viewers also liked

How Retail Response can Benefit your store
How Retail Response can Benefit your storeHow Retail Response can Benefit your store
How Retail Response can Benefit your store
Tim Ellis
 
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovationio t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
Kuan Chung Chang
 
Progressivism
ProgressivismProgressivism
Progressivism
Dave Phillips
 
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
Innovation Agency
 
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit EastHow to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
Sarah Davidson
 
Human resource management
Human resource managementHuman resource management
Human resource management
Anuja Kukreti
 
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational AgilityCloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Mutua Andrew (ITIL, PRINCE2, SharePoint)
 
SAR scoring
SAR scoring SAR scoring
SAR scoring
Kempner19
 
Actividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisualActividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisual
Docencia_Formación_Emprego
 
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach BrochureEarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
Mark Aaron Saus
 
Presentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicialPresentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicial
ilipitia
 

Viewers also liked (12)

How Retail Response can Benefit your store
How Retail Response can Benefit your storeHow Retail Response can Benefit your store
How Retail Response can Benefit your store
 
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovationio t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
io t 聯網商務新創團隊實務分享_olis innovation
 
Progressivism
ProgressivismProgressivism
Progressivism
 
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
#HelloMyNameIs - Dr Stuart Berry
 
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit EastHow to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
How to Attract Traffic and Leads Using Instagram at Affiliate Summit East
 
Human resource management
Human resource managementHuman resource management
Human resource management
 
SVN Platinum Package
SVN Platinum PackageSVN Platinum Package
SVN Platinum Package
 
Cloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational AgilityCloud Computing Improving Organizational Agility
Cloud Computing Improving Organizational Agility
 
SAR scoring
SAR scoring SAR scoring
SAR scoring
 
Actividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisualActividad de un medio audiovisual
Actividad de un medio audiovisual
 
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach BrochureEarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
EarthingSport, Global sport and Environmental Outreach Brochure
 
Presentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicialPresentacion hogar moda inicial
Presentacion hogar moda inicial
 

Similar to Prezentace k začátku revize regulačního rámce

Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
Jaromir Novak
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Jaromir Novak
 
Tisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komiseTisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komise
Jan Brychta
 
Regulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikacíRegulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikací
CTU_cz
 
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazekElektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Frank Bold
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
EuroBrno
 
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
pavelborek
 
eGovernment Gateway - Introduction
eGovernment Gateway - IntroductioneGovernment Gateway - Introduction
eGovernment Gateway - Introduction
Petr Cermak
 
ICTU
ICTUICTU
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 
Roaming a síťová neutralita
Roaming a síťová neutralitaRoaming a síťová neutralita
Roaming a síťová neutralita
CTU_cz
 
Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
Jaromir Novak
 
Smart Metering v multiutilitách
Smart Metering v multiutilitáchSmart Metering v multiutilitách
Smart Metering v multiutilitách
Ness Technologies
 
Digitální Česko
Digitální ČeskoDigitální Česko
Digitální Česko
Geokomunita
 
otevreny dopis premierovi
otevreny dopis premieroviotevreny dopis premierovi
otevreny dopis premierovi
Honza Beranek
 
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
Jiří Peterka
 
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASOVyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
Jan Brychta
 
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZPodpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZSkupina ČEZ
 
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Frank Bold
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
MŠMT IPN KREDO
 

Similar to Prezentace k začátku revize regulačního rámce (20)

Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
 
Tisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komiseTisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komise
 
Regulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikacíRegulace v sektoru elektronických komunikací
Regulace v sektoru elektronických komunikací
 
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazekElektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
 
eGovernment Gateway - Introduction
eGovernment Gateway - IntroductioneGovernment Gateway - Introduction
eGovernment Gateway - Introduction
 
ICTU
ICTUICTU
ICTU
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 
Roaming a síťová neutralita
Roaming a síťová neutralitaRoaming a síťová neutralita
Roaming a síťová neutralita
 
Kam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítěKam kráčí telekomunikační sítě
Kam kráčí telekomunikační sítě
 
Smart Metering v multiutilitách
Smart Metering v multiutilitáchSmart Metering v multiutilitách
Smart Metering v multiutilitách
 
Digitální Česko
Digitální ČeskoDigitální Česko
Digitální Česko
 
otevreny dopis premierovi
otevreny dopis premieroviotevreny dopis premierovi
otevreny dopis premierovi
 
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)
 
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASOVyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
Vyjádření zemských operátorů ke stanovisku ČASO
 
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZPodpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ
Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ
 
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
 

More from Jaromir Novak

Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
Jaromir Novak
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
Jaromir Novak
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
Jaromir Novak
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 

More from Jaromir Novak (10)

Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Jak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathonJak jsme pořádali hackathon
Jak jsme pořádali hackathon
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Ohrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikacíOhrožení služeb elektronických komunikací
Ohrožení služeb elektronických komunikací
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Data retention v ČR
Data retention v ČRData retention v ČR
Data retention v ČR
 
Digitální ČRo
Digitální ČRoDigitální ČRo
Digitální ČRo
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
OP Digital Poland
OP Digital PolandOP Digital Poland
OP Digital Poland
 
NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 

Prezentace k začátku revize regulačního rámce

 • 1. Český telekomunikační úřad Revize regulačního rámce 2015+ Jaromír Novák
 • 2. 22222222 Trocha historie  Strategie Evropa 2020 – přijata v roce 2010, jedna ze stěžních iniciativ – Digitální agenda pro Evropu  TSM (2013 – 2015) – “opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu“  jednotná evropská autorizace podnikatelů v e-kom  zrušení roamingových příplatků  síťová neutralita a otevřenost internetu  jednotný evropský produkt pro přístup k internetu  koordinace správy spektra  ochrana spotřebitele  správa BEREC – schválen Radou pro konkurenceschopnost 1. 10. 2015, EP na plénu 26. 10. 2015 – účinnost 3 dny po publikaci
 • 3. 33333333 Trocha historie 2  DSM – stejnojmenná strategie z května 2015 se opírá o 3 pilíře:  PŘÍSTUP – zlepšení přístupu spotřebitelů a podnikatelů k on- line zboží a službám,  PROSTŘEDÍ – vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb,  EKONOMICKÉ ASPEKTY – maximalizace růstu digitální ekonomiky v EU. – opatření, která se týkají přímo kompetence ČTÚ:  přeshraniční doručování zásilek,  revize regulačního rámce pro elektronické komunikace.
 • 4. 44444444 Revize regulačního rámce  podle EK má revize přinést: – konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra, – odstranění roztříštěnosti předpisů upravujících podnikání a ochranu spotřebitele, – zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel, – stimulaci investic do vysokorychlostního internetu, – účinnější regulační institucionální rámec.  je tedy zřejmé, že se vrací diskuse nad některými tématy z původního návrhuTSM. – OprotiTSM se ale EK poučila a provede diskuzi s odvětvím.
 • 5. 55555555 Studie zadané EK  k revizi univerzální služby  k budoucím trendům a business modelům v komunikačních službách – a jejich regulačního dopadu  k prošetření standardů přístupu a interoperability – pro podporu vnitřního trhu elektronických komunikací;  k zásadním otázkám, týkajících se vstupu na trh  k managementu omezených zdrojů a ochrany spotřebitele – včetně relevantních institucionálních aspektů  k režimům přístupu investic do sítí a business modelu v Evropě – včetně relevantních institucionálních aspektů  k analýze nákladů a výnosů možností revize regulačního rámce.
 • 6. 66666666 EK a BEREC  červenec 2015 – oficiální žádost EK o poskytnutí informací  na přípravě se podílí všichni členové BEREC – odpověď bude EK odeslána do konce roku  tato žádost je rozdělena do tří částí: – posouzení fungování současného regulačního rámce, – posouzení budoucích potřeb odvětví a potřeb úprav v RR, – detailní zhodnocení znění vybraných článků směrnic RR.
 • 7. 77777777 Veřejná konzultace  zahájena 11. září 2015 a končí 7. prosince 2015 – První část obsahuje obecné otázky na fungování rámce (relevantnost jeho cílů a jejich naplňování). – Druhá část se věnuje oblastem, kde EK vidí potenciální potřebu změn:  regulace přístupu k síti,  správa spektra,  sektorově-specifická regulace komunikačních služeb,  režim univerzální služby,  institucionální nastavení v sektoru.  výstupem bude: – souhrnná zpráva uveřejněná EK na webových stránkách DG CNECT – veřejné slyšení 11. 11. 2015 v Bruselu
 • 8. 88888888 Pohled ČTÚ na revizi  postoj ČTÚ je pragmatický a konzervativní – ČTÚ i nadále považuje za platné zásady, na nichž je stávající rámec postaven, tedy:  regulace pouze tam, kde je identifikován soutěžení problém,  účelem regulace má být podpora rozvoje konkurence a ochrana zákazníků. – Při zachování těchto zásad je stávající rámec dostatečný a jeho rozsah není potřeba měnit.  nutné je ho přizpůsobit pouze tak, aby odrážel technický a technologický vývoj v oblasti poskytovaných služeb a s tím související rozvoj poptávky. – Regulace by se neměla týkat nově vznikajících trhů.
 • 9. 99999999 Principy a definice  principy považujeme za správné a vyvážené – Debata bude zejména o definici ECS – v souvislosti s OTT – poptávka po službách, které jsou z pohledu uživatele substitutem ke klasickým ECS.  ČTÚ vidí definici ECS stále jako platnou a použitelnou – Výklad by se měl sjednotit napříč EU, ale kvůli tomu nemusíme měnit směrnici.
 • 10. 1010101010101010 Analýzy trhů a z nich plynoucí regulace  RR je dostatečně flexibilní – one size doesn‘t fit all, – role EK by neměla být posílena.  podporujeme vytváření best practice a sdílení informací v rámci BEREC  termíny pro opakování ART by mohly být delší než 3 roky – např. u terminačních trhů
 • 11. 1111111111111111 Zajištění konektivity pro všechny občany  podporujeme 3-stupňový systém, v následujícím pořadí: – podpora hospodářské soutěže (soutěž=investice), – v místech, kde prokazatelně nelze předpokládat vybudování nových sítí komerčně, tam by se měla uplatnit státní podpora projektů, – pro občany, kteří přesto nebudou mít zajištěnu možnost přístupu k Internetu – pak US  zahrnutí BB do US nevidíme jako cestu k zajištění pokrytí, nesmí to být povinnost, ale nevadí nám jako možnost zakotvená ve směrnicích  role NRA ve státní podpoře: – expertní, posuzování nabídek open access, mapování bílých míst
 • 12. 1212121212121212 Ochrana spotřebitele  existenci speciální úpravy pro sektor stále považujeme za potřebnou  v rámci BEREC se diskutuje o tom, zda zachovat požadavky ve směrnici jako minimální – s možností upravit vše podrobněji  nebo zda nastavit přesný seznam požadavků – To by vedlo k vysoké míře harmonizace ochrany spotřebitele.
 • 13. 1313131313131313 Usnadnění změny poskytovatele  důležitá je debata o tom, co vše účastník potřebuje přenášet – resp. bude potřebovat přenášet v roce 2020.  mělo by se vyjasnit, že číslo (identifikátory) lze přenést nezávisle na ukončení smluvního vztahu ke konkrétní službě
 • 14. 1414141414141414 Správa rádiového spektra  ČTÚ považuje správu spektra v EU za vysoce harmonizovanou (CEPT, EU – RSC, RSPG...)  EK by chtěla sjednotit délky trvání práv, termíny vyhlašování aukcí, stanovování podmínek pokrytí – EK to vidí jako další cestu ke snížení počtu bílých míst.  ČTÚ nechce přenést na EK pravomoci v této oblasti – Sjednocení načasování i podmínek aukcí vidíme jako problematické.
 • 15. 1515151515151515 IoT, all-IP, 5G  směrnice by měly být ve všech aspektech dostateční flexibilní – aby rozvoji takových služeb nebránily  podle nás taková překážka není  přechod na all-IP vidíme jako přirozený vývoj – bez nutnosti jej ošetřovat legislativou či regulací  nově vznikající trhy by z principu neměly být regulovány
 • 16. 1616161616161616 Diskuze  jaký je váš pohled na potenciální ustanovení regulovaných přístupových virtuálních produktů na evropské úrovni? – tj. jeden technický standard pro každý produkt, například jeden produkt s vysokou kvalitou a jeden produkt pro masový trh?  na co se má soustředit regulace trhu el. komunikací ve výhledu 5 - 10 let?  jaká vidíte potenciální rizika či příležitosti pro zavedení symetrické regulace pro přístupové sítě NGN? – v jaké části sítě a za jakých podmínek byste symetrickou regulaci uvítali  nad rámec 2014/61/EU?