SlideShare a Scribd company logo
Rizika výstavby sítí NGA v ČR
Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR
Konference: Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací
ICT Unie
Sdružení pro informační technologie a telekomunikace
Svatoslav Novák
Praha 2/2015
Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice
Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál
aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální
Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice.
1. Posílení digitální ekonomiky.
2. Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k
internetu + usnadnění výstavby.
Vláda podporuje v souladu s cíli Digitální agendy rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do
roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu
domácností.
3. Efektivní využití rádiového spektra.
4. Zvyšování dostupnosti ICT pro všechny.
5. Svoboda přístupu k internetu.
6. Přístup občanů k informacím veřejné správy.
7. Podpora legální nabídky audiovizuálních služeb, ochrana osobních údajů.
8. Garance pro obyvatele volně přijímat programy veřejných medií zemským vysíláním.
Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu
USNADNĚNÍ
VÝSTAVBY
PODPORA
VÝSTAVBY
Politika EU a členských zemí pro splnění
cílů strategie EVROPA 2020 by měla
především snížit náklady na zavádění
širokopásmového připojení v celém na
celém území EU, zajistit řádné plánování a
koordinaci a snížení administrativní zátěže!
Odpovědnost: MPO, MMR,
Pro investice do sítí v řídce osídlených
regionech bude nutná spoluúčast státu, což by
mělo zároveň pozitivně motivovat soukromé
investice.
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020.
PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu a informačních a
komunikačních technologií. 14 mld. Kč z
evropských fondů + spoluúčast investorů.
Odpovědnost: MPO, CzechInvest
Státní podpora budování NGA
Evropská komise
EVROPA 2020 Digitální Agenda
MPO
Digitální Česko v.2.0 (3/2013)
MPO
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020
MPO /dotace
Program podpory
MPO /Digi.ekonomika
Národní plán rozvoje sítí nové generace
CzechInvest
VÝZVY
Standardy, procesy, technologie,
ČTÚ
Mapování relevantní infrastruktury
Společná práce
Členové ICT UNIE založili za účasti expertů z dalších asociací pracovní
skupinu, která v reakci na státní program Digitální Česko 2.0 hledá
možnosti, jak efektivně splnit požadavky projektu a usnadnit výstavbu.
Hlavním cílem pracovní skupiny je v tuto chvíli zejména:
• identifikace problémů spojených s přípravou a realizací staveb
komunikační sítě a zařízení elektronických komunikací, příklady z praxe a
podněty pro změny.
• budování společné infrastruktury „sdílených sítí“ a nastavení jejích
technických, cenových i procesních parametrů, standardy, normy.
• dotační politika a nastavení vhodných parametrů přidělování
dotací
Legislativní a regulační komise
• Stanoviska k politice Digitální Česko 2 a Digitální agendy EU.
• Mapování NGN (kritické připomínky a zásadní námitky).
• Spolupráce na Národním plánu rozvoje vysokorychlostních sítí.
• Nabídka spolupráce na přípravě (metodice) Programu podpory.
Byla vytvořena SEKTOROVÁ KOMISE z ICT asociací:
ICTU, APKT, CACC, ČAT, ISP Alliance
Připomínky ICT UNIE k Národnímu plánu
rozvoje sítí nové generace
1. Upřesnění definice NGA technologie pro účely státní podpory
2. Posouzení rozpočtu z hlediska vytčeného cíle programu
3. Harmonogram další přípravy a následného čerpání dotací
4. Modernizace vs. nově budované sítě
5. Princip soutěže o nejefektivnější pokrytí
6. Strategie postupných výzev
7. Zajištění přístupu všech soutěžitelů k existující pasivní infrastruktuře
8. Způsob prověření aktuálnosti mapy bílých míst
9. Minimální hodnota penetrace domácností u výstavbových projektů
(dotačních i komerčních)
10.Podpora backhaulové vrstvy NGA sítí
11.Účast státních podniků v soutěži o státní podporu
Rizika projektu NGA
Převod, zrušení/snížení nebo vracení objemu finančních prostředků ze
zdrojů EU
z důvodů:
 Nepřipravenost a neschválení klíčových dokumentů Vládou ČR a EC a tím
významný časový skluz
 Špatně definované procesy a parametry přidělování dotací, nepřipravenost
standardů, norem a plánování po odborné stránce
 Nesplnění zadaných cílových parametrů projektu NGA Evropskou komisí
 Nefunkční řízení projektu ze strany státu
 Nemožnost vysoutěžení realizátorů dílčích výzev (ZoVZ)
 Zásadní nenávratnost soukromých investic a neudržitelnost projektů
 Ne-transponování dotčených směrnic EU do českého právního řádu
 Nemožnost stavět levněji a blokace projektů ze strany stavebních úřadů
 Zásadní neshoda a blokace přípravy projektu ze strany průmyslu
 Ztráta podpory projektu na vládní či politické úrovni
 Převedení finančních zdrojů do jiných odvětví
„Pokud nebude prioritou vlády informační
společnost, tak se nám to všem, jednou opravdu
nevyplatí…“
Svatoslav Novák
prezident ICT Unie
www.ictu.cz
www.superurednik.cz

More Related Content

Viewers also liked

NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
Jaromir Novak
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Jaromir Novak
 
Nursera robotics
Nursera roboticsNursera robotics
Nursera robotics
sendecruz
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
Jaromir Novak
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Jaromir Novak
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
Jaromir Novak
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
Jaromir Novak
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
Jaromir Novak
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
Jaromir Novak
 

Viewers also liked (10)

NGA legislation in Poland
 NGA legislation in Poland NGA legislation in Poland
NGA legislation in Poland
 
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřaduAktivity Českého telekomunikačního úřadu
Aktivity Českého telekomunikačního úřadu
 
Nursera robotics
Nursera roboticsNursera robotics
Nursera robotics
 
Leska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního ČeskaLeska a bída Digitálního Česka
Leska a bída Digitálního Česka
 
Budoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČRBudoucnost DVB-T2 v ČR
Budoucnost DVB-T2 v ČR
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Consumer protection Bulgaria
Consumer protection BulgariaConsumer protection Bulgaria
Consumer protection Bulgaria
 
Pengajaran mikro
Pengajaran mikroPengajaran mikro
Pengajaran mikro
 
Řekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsouŘekni kde ta data jsou
Řekni kde ta data jsou
 
Implementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČRImplementace směrnice BBcost v ČR
Implementace směrnice BBcost v ČR
 

Similar to ICTU

Digitální Česko
Digitální ČeskoDigitální Česko
Digitální Česko
Geokomunita
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
EuroBrno
 
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠEZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
Stanislav Vojíř
 
Petr Dvořák 2017
Petr Dvořák 2017 Petr Dvořák 2017
Petr Dvořák 2017
Jan Brychta
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Technologická agentura ČR
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Představení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNETPředstavení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNET
CESNET
 
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY PředstaveníCOMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
TUESDAY Business Network
 
Workshop Lávka
Workshop LávkaWorkshop Lávka
Workshop Lávka
plan4all
 
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Janek Wagner
 
ICTunie.pdf
ICTunie.pdfICTunie.pdf
ICTunie.pdf
Michal Blaha
 
MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015
AVOprezentace
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
CTU_cz
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Technologická agentura ČR
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Technologická agentura ČR
 
Technology Meets Art presentation
Technology Meets Art presentationTechnology Meets Art presentation
Technology Meets Art presentation
Michal Němec
 

Similar to ICTU (20)

Digitální Česko
Digitální ČeskoDigitální Česko
Digitální Česko
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 
Jan Duben - Strategie Digitální Česko
Jan Duben - Strategie Digitální ČeskoJan Duben - Strategie Digitální Česko
Jan Duben - Strategie Digitální Česko
 
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠEZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
ZWT - co byste měli vědět - studijní program KIZI VŠE
 
Petr Dvořák 2017
Petr Dvořák 2017 Petr Dvořák 2017
Petr Dvořák 2017
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
AVO - CzechInvest
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
 
Halamka
HalamkaHalamka
Halamka
 
Představení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNETPředstavení e-Infrastruktury CESNET
Představení e-Infrastruktury CESNET
 
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY PředstaveníCOMMUNICATION WEDNESDAY Představení
COMMUNICATION WEDNESDAY Představení
 
Workshop Lávka
Workshop LávkaWorkshop Lávka
Workshop Lávka
 
AVO - TA ČR
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
 
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 
ICTunie.pdf
ICTunie.pdfICTunie.pdf
ICTunie.pdf
 
MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
 
Technology Meets Art presentation
Technology Meets Art presentationTechnology Meets Art presentation
Technology Meets Art presentation
 

ICTU

  • 1. Rizika výstavby sítí NGA v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Konference: Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015
  • 2. Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice. 1. Posílení digitální ekonomiky. 2. Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu + usnadnění výstavby. Vláda podporuje v souladu s cíli Digitální agendy rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. 3. Efektivní využití rádiového spektra. 4. Zvyšování dostupnosti ICT pro všechny. 5. Svoboda přístupu k internetu. 6. Přístup občanů k informacím veřejné správy. 7. Podpora legální nabídky audiovizuálních služeb, ochrana osobních údajů. 8. Garance pro obyvatele volně přijímat programy veřejných medií zemským vysíláním.
  • 3. Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu USNADNĚNÍ VÝSTAVBY PODPORA VÝSTAVBY Politika EU a členských zemí pro splnění cílů strategie EVROPA 2020 by měla především snížit náklady na zavádění širokopásmového připojení v celém na celém území EU, zajistit řádné plánování a koordinaci a snížení administrativní zátěže! Odpovědnost: MPO, MMR, Pro investice do sítí v řídce osídlených regionech bude nutná spoluúčast státu, což by mělo zároveň pozitivně motivovat soukromé investice. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. 14 mld. Kč z evropských fondů + spoluúčast investorů. Odpovědnost: MPO, CzechInvest
  • 4. Státní podpora budování NGA Evropská komise EVROPA 2020 Digitální Agenda MPO Digitální Česko v.2.0 (3/2013) MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 MPO /dotace Program podpory MPO /Digi.ekonomika Národní plán rozvoje sítí nové generace CzechInvest VÝZVY Standardy, procesy, technologie, ČTÚ Mapování relevantní infrastruktury
  • 5. Společná práce Členové ICT UNIE založili za účasti expertů z dalších asociací pracovní skupinu, která v reakci na státní program Digitální Česko 2.0 hledá možnosti, jak efektivně splnit požadavky projektu a usnadnit výstavbu. Hlavním cílem pracovní skupiny je v tuto chvíli zejména: • identifikace problémů spojených s přípravou a realizací staveb komunikační sítě a zařízení elektronických komunikací, příklady z praxe a podněty pro změny. • budování společné infrastruktury „sdílených sítí“ a nastavení jejích technických, cenových i procesních parametrů, standardy, normy. • dotační politika a nastavení vhodných parametrů přidělování dotací Legislativní a regulační komise • Stanoviska k politice Digitální Česko 2 a Digitální agendy EU. • Mapování NGN (kritické připomínky a zásadní námitky). • Spolupráce na Národním plánu rozvoje vysokorychlostních sítí. • Nabídka spolupráce na přípravě (metodice) Programu podpory. Byla vytvořena SEKTOROVÁ KOMISE z ICT asociací: ICTU, APKT, CACC, ČAT, ISP Alliance
  • 6. Připomínky ICT UNIE k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace 1. Upřesnění definice NGA technologie pro účely státní podpory 2. Posouzení rozpočtu z hlediska vytčeného cíle programu 3. Harmonogram další přípravy a následného čerpání dotací 4. Modernizace vs. nově budované sítě 5. Princip soutěže o nejefektivnější pokrytí 6. Strategie postupných výzev 7. Zajištění přístupu všech soutěžitelů k existující pasivní infrastruktuře 8. Způsob prověření aktuálnosti mapy bílých míst 9. Minimální hodnota penetrace domácností u výstavbových projektů (dotačních i komerčních) 10.Podpora backhaulové vrstvy NGA sítí 11.Účast státních podniků v soutěži o státní podporu
  • 7. Rizika projektu NGA Převod, zrušení/snížení nebo vracení objemu finančních prostředků ze zdrojů EU z důvodů:  Nepřipravenost a neschválení klíčových dokumentů Vládou ČR a EC a tím významný časový skluz  Špatně definované procesy a parametry přidělování dotací, nepřipravenost standardů, norem a plánování po odborné stránce  Nesplnění zadaných cílových parametrů projektu NGA Evropskou komisí  Nefunkční řízení projektu ze strany státu  Nemožnost vysoutěžení realizátorů dílčích výzev (ZoVZ)  Zásadní nenávratnost soukromých investic a neudržitelnost projektů  Ne-transponování dotčených směrnic EU do českého právního řádu  Nemožnost stavět levněji a blokace projektů ze strany stavebních úřadů  Zásadní neshoda a blokace přípravy projektu ze strany průmyslu  Ztráta podpory projektu na vládní či politické úrovni  Převedení finančních zdrojů do jiných odvětví
  • 8. „Pokud nebude prioritou vlády informační společnost, tak se nám to všem, jednou opravdu nevyplatí…“ Svatoslav Novák prezident ICT Unie www.ictu.cz www.superurednik.cz