SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
Automatizace analýzy klíčových slov
aneb změny paradigmatu v marketingu
Kdo někdy klasifikoval klíčovku?
Koho to bavilo?
Analýza klíčových slov
Analyzuje klíčová slova, která uživetelé hledají.
Slova se snažíme zařadit do různých přihrádek (klasifikovat).
Například pro “černé tričko Nike 2XL” vytvoříme kategorie Typ produktu
(Trička) – Barva (Černá) – Značka (Nike) – Velikost (2XL).
Díky klasifikaci můžeme dělat analýzy nad jednotlivými kategoriemi.
Dříve Dnes
10-20 hodin
Zrychlení klasifikace
1-3 hodiny
Už jste to psali na Slido, co?
Ne, neoškubáváme klienty!
Změna paradigmatu v marketingu!
Práce se zrychluje a je hrozně
snadné se kvůli AI stát průměrným.
Studenti, kteří používali pouze AI
získali průměrně 30 % bodů a
neprošli. Studenti, kteří používali AI
k dílčím krokům a kontrolovali ji
získali průměrně 70 % bodů.
Vzniká mnohem větší nárok na
kvalitu výstupů. Klienti platí
schopnosti konzultantů!
Za chvíli si třeba klíčová slova
oklasifikují díky nástrojům sami!
Prodáváme drahý čas za
činnosti, které zvládne
udělat i cvičená opice?
Výstupy jsou často
nedostatečně kvalitní.
Dlouho klasifikujeme a
nakonec odevzdáváme
velký Excel, který se seká
a už ho nikdy nikdo
neotevře. Kde je ale
skutečná analýza?
CRISP-DM
1/3 2/3
A když už s daty
pracujeme, tak často jen
podle pocitu.
Monty Hall Problem
Co jsme si tedy dali za cíl?
Při analýze klíčových slov efektivně využívat data.
Zefektivnit proces klasifikace (manuální otravné činnosti co nejvíce nahradit
AI).
Ušetřený čas věnovat kvalitě výstupů a vyhodnocení dat.
Mít efektivní workflow, které můžeme kdykoliv pohodlně aktualizovat v
závislosti na nových funkcích a modelech.
1. milník ve změně práce s daty při klíčovce
Začali jsme používat KeywordR!
Skvělý balíček pro R od Marka Prokopa. Obsahuje celou
řadu užitečných nástrojů a umožňuje klasifikovat
klíčová slova regulárními výrazy.
Proč R a RStudio?
Přehledné IDE prostředí RStudia vhodné i pro neprogramátory.
V Effectixu používáme připravené Quarto šablony – dají se přehledně popsat
a práce v nich je jednoduchá.
Využíváme je napříč celým týmem – při jakékoliv změně ve workflow pouze
změníme šablonu a textově popíšeme novou šablonu.
Používáme především k tvorbě analýz klíčových slov, predikčních modelů,
hledání klíčových slov s největším potenciálem.
Obdobné věci dokážete pohodlně dělat třeba i v Pythonu!
Klasifikace se zrychlila, ale ne dost!
Začali jsme navrhovat AI klíčovku!
Důraz na lidskou kontrolu – stále chceme mít absolutní kontrolu nad výstupy,
které nám AI dává.
Vyjít z balíčku KeywordR (jsme na něj v týmu zvyklí a chceme, aby byl
přechod plynulý).
Využívat NLP přístup k datům (N-gramy), abychom měli matematickou
jistotu, že pracujeme s opravdu důležitými výrazy v datasetu.
Chceme mít univerzální Quarto šablonu, kterou budeme moct vylepšovat a
inovovat v závislosti na nových inovacích (nová verze API, GPT apod.).
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Vytvoření statisticky významné reprezentace datasetu
Neklasifikujeme slovo od slova, ale vytvoříme nejčastěji 3-4 nové seznamy
N-gramů s různým nastavením – tyto seznamy slouží pouze k navržení
klasifikace, která je potom aplikována na celý dataset.
V závislosti na konkrétní analýze si určíme jak moc obecní chceme v
nastavení n-gramů být, respektive do jak velkého detailu analýzu děláme.
Nebojíme se odfiltrovat N-gramy s malým zastoupením nebo malou
hledaností (tím často odfiltrujeme velké množství výrazů, které nejsou pro
kategorizaci přímo podstatné).
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Popis byznysu klienta
Vždy vkládáme kontext, proč je analýza klíčových slov tvořena. Uvádíme brand
klienta, specifika jeho byznysu a případně další kontext.
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI)
5.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Čištění datasetu od nerelevantních slov
Vytvořené N-gram seznamy posíláme přes API do GPT-4 Turbo.
Prompt je strukturován na dvě části systémovou a uživatelskou (viz API
dokumentace).
Systémová část obsahuje prompt ve struktuře:
Role, kterou GPT-4 má zastupovat
Co má AI přesně dělat
Popis byznysu klienta
Pomocí few-shot promptingu příklady strukturovaného výstupu, kterým
jsou soubory později klasifikované
Čištění datasetu od nerelevantních slov
Upravujeme parametr temperature podle potřeby.
User část promptu obsahuje N-gram dataset.
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI)
5.
Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení
6.
Workflow AI analýzy klíčových slov
KONTROLA
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI)
5.
Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení
6.
Návrh klasifikačních kategorií (AI)
7.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Návrh kategorií, do kterých bude AI klasifikovat
V tuto chvíli necháme AI vytvořit návrh kategorií, do kterých bude probíhat
klasifikace.
Opět pracujeme s n-gram seznamy, které obsahují skutečně podstatné
výrazy.
Struktura promptu obdobná jako u fáze čištění.
Kladen důraz na kreativitu – zmíněna v promptu, ale i hodnota temperature
je okolo 0.8-1.
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI)
5.
Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení
6.
Návrh klasifikačních kategorií (AI)
7.
Kontrola + editace kategorií
8.
Workflow AI analýzy klíčových slov
Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.)
1.
Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu
2.
Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) –
celkem 3 modely s různým NLP přístupem
3.
Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext
4.
Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI)
5.
Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení
6.
Návrh klasifikačních kategorií (AI)
7.
Kontrola + editace kategorií
8.
Workflow AI analýzy klíčových slov
THE NEVERENDING STORY TODAY
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
Workflow AI analýzy klíčových slov
Klasifikace klíčových slov
Prompt strukturovaný podobně jako u čištění.
Systémová část:
Role
Co má AI dělat
Popis byznysu klienta
Few-shot prompting
Uživatelská část obsahuje n-gram datasety.
Temperature nastavená spíše v dolní části škály.
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
10. Ruční kontrola a editace klasifikací
Workflow AI analýzy klíčových slov
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
10. Ruční kontrola a editace klasifikací
11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny
nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI)
Workflow AI analýzy klíčových slov
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
10. Ruční kontrola a editace klasifikací
11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny
nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI)
12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI)
Workflow AI analýzy klíčových slov
Agregace AI výstupů do jedné + kontrola
Jelikož jsme klasifikovali cca 3-4 datasety, které jsme vytvořili pomocí n-
gramů, je potřeba je sloučit dohromady.
V této fázi necháváme AI pomocí promptu zkontrolovat jednotlivé vytvořené
klasifikace a slučujeme také podobné fráze, které ale v rámci klasifikace
chceme mít pro následné analýzy označené stejně (bílé – bílá – bílý = bílá).
Temperature nastavené nízko – chceme, aby si AI co nejméně vymýšlela a
neutrhla se moc ze řetězu!
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
10. Ruční kontrola a editace klasifikací
11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny
nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI)
12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI)
13. Kontrola zbylých klíčových slov a případně jejich doklasifikování (AI + ručně)
Workflow AI analýzy klíčových slov
9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI)
10. Ruční kontrola a editace klasifikací
11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny
nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI)
12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI)
13. Kontrola zbylých klíčových slov a případně jejich doklasifikování (AI + ručně)
Workflow AI analýzy klíčových slov
Identifikujte procesy, které vás zbytečně zaměstnávají a jsou pro vaše klienty
drahé.
Navrhněte workflow a automatizujte po částech kroky, u kterých to dává
smysl.
Data vhodně předzpracujte.
AI výstupy průběžně kontrolujte a korigujte.
Pracujte tak, abyste dokázali pružně reagovat na nové inovace.
Ušetřený čas investuje do činností, ve kterých jste důležití jako konzultanti,
čímž získáte konkurenční výhodu.
Key Takeaways
CRISP-DM
Lukáš Kostka
lukas.kostka@effectix.com
linkedin.com/in/kostkalukas/
Děkuji za pozornost

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
 
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
 
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
SEO Restart 2023: Filip Podstavec, Marek Prokop, Pavel Ungr, Martin Pichlík -...
 
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
 
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
 
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
 
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručněAI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
 
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
 
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
 
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
AI Restart 2023: Martin Kváš - Jak nám AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tř...
 
Social Restart 2023: Tomáš Karásek - Co jsem se naučil z 250+ live auditů Fac...
Social Restart 2023: Tomáš Karásek - Co jsem se naučil z 250+ live auditů Fac...Social Restart 2023: Tomáš Karásek - Co jsem se naučil z 250+ live auditů Fac...
Social Restart 2023: Tomáš Karásek - Co jsem se naučil z 250+ live auditů Fac...
 
Social Restart 2023: Fabián Berka - Data Driven Social - Jak číst data z Meta...
Social Restart 2023: Fabián Berka - Data Driven Social - Jak číst data z Meta...Social Restart 2023: Fabián Berka - Data Driven Social - Jak číst data z Meta...
Social Restart 2023: Fabián Berka - Data Driven Social - Jak číst data z Meta...
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
 
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
 
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
 
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
 
Social Restart 2023: Nicola Husníková - Mila Sedita a její transformace socia...
Social Restart 2023: Nicola Husníková - Mila Sedita a její transformace socia...Social Restart 2023: Nicola Husníková - Mila Sedita a její transformace socia...
Social Restart 2023: Nicola Husníková - Mila Sedita a její transformace socia...
 

Similar to AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změny paradigmatu v marketingu

Analyza klicovych slov
Analyza klicovych slovAnalyza klicovych slov
Analyza klicovych slov
Ataxo.cz
 
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkemJak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Effectix.com
 

Similar to AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změny paradigmatu v marketingu (20)

SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
 
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
 
Seologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástrojiSeologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástroji
 
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...
 
Jak nastavit procesy v digitální analytice tak, aby vám generovala výnosy
Jak nastavit procesy v digitální analytice tak, aby vám generovala výnosyJak nastavit procesy v digitální analytice tak, aby vám generovala výnosy
Jak nastavit procesy v digitální analytice tak, aby vám generovala výnosy
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
 
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
 
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytikuJak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
 
Měření návštěvnosti - Praktické využití Optimalizátoři.cz
Měření návštěvnosti - Praktické využití Optimalizátoři.czMěření návštěvnosti - Praktické využití Optimalizátoři.cz
Měření návštěvnosti - Praktické využití Optimalizátoři.cz
 
Analyza klicovych slov
Analyza klicovych slovAnalyza klicovych slov
Analyza klicovych slov
 
PROFICIO na PPC Restartu 2018
PROFICIO na PPC Restartu 2018PROFICIO na PPC Restartu 2018
PROFICIO na PPC Restartu 2018
 
Automatizace search term optimalizace
Automatizace search term optimalizaceAutomatizace search term optimalizace
Automatizace search term optimalizace
 
JAK SI ANALYTIKOU A REGULÁRY ULEHČIT ŽIVOT NA SROVNÁVAČÍCH
JAK SI ANALYTIKOU A REGULÁRY ULEHČIT ŽIVOT NA SROVNÁVAČÍCHJAK SI ANALYTIKOU A REGULÁRY ULEHČIT ŽIVOT NA SROVNÁVAČÍCH
JAK SI ANALYTIKOU A REGULÁRY ULEHČIT ŽIVOT NA SROVNÁVAČÍCH
 
Identifikace cílové skupiny s využitím malých i velkých dat a umělé inteligence
Identifikace cílové skupiny s využitím malých i velkých dat a umělé inteligenceIdentifikace cílové skupiny s využitím malých i velkých dat a umělé inteligence
Identifikace cílové skupiny s využitím malých i velkých dat a umělé inteligence
 
Měření návštěvnosti Optimalizátoři.cz
Měření návštěvnosti Optimalizátoři.czMěření návštěvnosti Optimalizátoři.cz
Měření návštěvnosti Optimalizátoři.cz
 
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015
 
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkemJak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
 
SEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytikaSEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytika
 
Profiling PHP Applications
Profiling PHP ApplicationsProfiling PHP Applications
Profiling PHP Applications
 
Amamto nápady pro vaše podnikání
Amamto  nápady pro vaše podnikáníAmamto  nápady pro vaše podnikání
Amamto nápady pro vaše podnikání
 

More from Taste

More from Taste (18)

E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
 
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
 
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
 
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retenceE-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
 
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
 
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
 
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
 
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
 
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemSEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
 
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
 

AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změny paradigmatu v marketingu

 • 1. Automatizace analýzy klíčových slov aneb změny paradigmatu v marketingu
 • 4. Analýza klíčových slov Analyzuje klíčová slova, která uživetelé hledají. Slova se snažíme zařadit do různých přihrádek (klasifikovat). Například pro “černé tričko Nike 2XL” vytvoříme kategorie Typ produktu (Trička) – Barva (Černá) – Značka (Nike) – Velikost (2XL). Díky klasifikaci můžeme dělat analýzy nad jednotlivými kategoriemi.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Dříve Dnes 10-20 hodin Zrychlení klasifikace 1-3 hodiny
 • 8. Už jste to psali na Slido, co?
 • 10. Změna paradigmatu v marketingu!
 • 11. Práce se zrychluje a je hrozně snadné se kvůli AI stát průměrným.
 • 12. Studenti, kteří používali pouze AI získali průměrně 30 % bodů a neprošli. Studenti, kteří používali AI k dílčím krokům a kontrolovali ji získali průměrně 70 % bodů.
 • 13. Vzniká mnohem větší nárok na kvalitu výstupů. Klienti platí schopnosti konzultantů!
 • 14. Za chvíli si třeba klíčová slova oklasifikují díky nástrojům sami!
 • 15. Prodáváme drahý čas za činnosti, které zvládne udělat i cvičená opice?
 • 16. Výstupy jsou často nedostatečně kvalitní. Dlouho klasifikujeme a nakonec odevzdáváme velký Excel, který se seká a už ho nikdy nikdo neotevře. Kde je ale skutečná analýza?
 • 18.
 • 19.
 • 21. A když už s daty pracujeme, tak často jen podle pocitu. Monty Hall Problem
 • 22. Co jsme si tedy dali za cíl? Při analýze klíčových slov efektivně využívat data. Zefektivnit proces klasifikace (manuální otravné činnosti co nejvíce nahradit AI). Ušetřený čas věnovat kvalitě výstupů a vyhodnocení dat. Mít efektivní workflow, které můžeme kdykoliv pohodlně aktualizovat v závislosti na nových funkcích a modelech.
 • 23. 1. milník ve změně práce s daty při klíčovce
 • 25. Skvělý balíček pro R od Marka Prokopa. Obsahuje celou řadu užitečných nástrojů a umožňuje klasifikovat klíčová slova regulárními výrazy.
 • 26. Proč R a RStudio? Přehledné IDE prostředí RStudia vhodné i pro neprogramátory. V Effectixu používáme připravené Quarto šablony – dají se přehledně popsat a práce v nich je jednoduchá. Využíváme je napříč celým týmem – při jakékoliv změně ve workflow pouze změníme šablonu a textově popíšeme novou šablonu. Používáme především k tvorbě analýz klíčových slov, predikčních modelů, hledání klíčových slov s největším potenciálem. Obdobné věci dokážete pohodlně dělat třeba i v Pythonu!
 • 28.
 • 29. Začali jsme navrhovat AI klíčovku! Důraz na lidskou kontrolu – stále chceme mít absolutní kontrolu nad výstupy, které nám AI dává. Vyjít z balíčku KeywordR (jsme na něj v týmu zvyklí a chceme, aby byl přechod plynulý). Využívat NLP přístup k datům (N-gramy), abychom měli matematickou jistotu, že pracujeme s opravdu důležitými výrazy v datasetu. Chceme mít univerzální Quarto šablonu, kterou budeme moct vylepšovat a inovovat v závislosti na nových inovacích (nová verze API, GPT apod.).
 • 30. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 31. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 32. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 33. Vytvoření statisticky významné reprezentace datasetu Neklasifikujeme slovo od slova, ale vytvoříme nejčastěji 3-4 nové seznamy N-gramů s různým nastavením – tyto seznamy slouží pouze k navržení klasifikace, která je potom aplikována na celý dataset. V závislosti na konkrétní analýze si určíme jak moc obecní chceme v nastavení n-gramů být, respektive do jak velkého detailu analýzu děláme. Nebojíme se odfiltrovat N-gramy s malým zastoupením nebo malou hledaností (tím často odfiltrujeme velké množství výrazů, které nejsou pro kategorizaci přímo podstatné).
 • 34. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 35. Popis byznysu klienta Vždy vkládáme kontext, proč je analýza klíčových slov tvořena. Uvádíme brand klienta, specifika jeho byznysu a případně další kontext.
 • 36. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI) 5. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 37. Čištění datasetu od nerelevantních slov Vytvořené N-gram seznamy posíláme přes API do GPT-4 Turbo. Prompt je strukturován na dvě části systémovou a uživatelskou (viz API dokumentace). Systémová část obsahuje prompt ve struktuře: Role, kterou GPT-4 má zastupovat Co má AI přesně dělat Popis byznysu klienta Pomocí few-shot promptingu příklady strukturovaného výstupu, kterým jsou soubory později klasifikované
 • 38. Čištění datasetu od nerelevantních slov Upravujeme parametr temperature podle potřeby. User část promptu obsahuje N-gram dataset.
 • 39. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI) 5. Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení 6. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 41. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI) 5. Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení 6. Návrh klasifikačních kategorií (AI) 7. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 42. Návrh kategorií, do kterých bude AI klasifikovat V tuto chvíli necháme AI vytvořit návrh kategorií, do kterých bude probíhat klasifikace. Opět pracujeme s n-gram seznamy, které obsahují skutečně podstatné výrazy. Struktura promptu obdobná jako u fáze čištění. Kladen důraz na kreativitu – zmíněna v promptu, ale i hodnota temperature je okolo 0.8-1.
 • 43. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI) 5. Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení 6. Návrh klasifikačních kategorií (AI) 7. Kontrola + editace kategorií 8. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 44. Standardní sběr dat (Marketing Miner, aHrefs, Search Console atd.) 1. Očištění duplicitních slov pomocí KeywordRu 2. Vytvoření statisticky významné zmenšené verze datasetu (n-grams) – celkem 3 modely s různým NLP přístupem 3. Popsání byznysu klienta pro AI, aby získala lepší kontext 4. Čištění datasetu od nerelevantních a nesouvisejících slov s byznysem (AI) 5. Kontrola odstraněných slov + manuální editace/případné upravení 6. Návrh klasifikačních kategorií (AI) 7. Kontrola + editace kategorií 8. Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 46. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 47. Klasifikace klíčových slov Prompt strukturovaný podobně jako u čištění. Systémová část: Role Co má AI dělat Popis byznysu klienta Few-shot prompting Uživatelská část obsahuje n-gram datasety. Temperature nastavená spíše v dolní části škály.
 • 48. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) 10. Ruční kontrola a editace klasifikací Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 49. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) 10. Ruční kontrola a editace klasifikací 11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI) Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 50. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) 10. Ruční kontrola a editace klasifikací 11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI) 12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI) Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 51. Agregace AI výstupů do jedné + kontrola Jelikož jsme klasifikovali cca 3-4 datasety, které jsme vytvořili pomocí n- gramů, je potřeba je sloučit dohromady. V této fázi necháváme AI pomocí promptu zkontrolovat jednotlivé vytvořené klasifikace a slučujeme také podobné fráze, které ale v rámci klasifikace chceme mít pro následné analýzy označené stejně (bílé – bílá – bílý = bílá). Temperature nastavené nízko – chceme, aby si AI co nejméně vymýšlela a neutrhla se moc ze řetězu!
 • 52. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) 10. Ruční kontrola a editace klasifikací 11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI) 12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI) 13. Kontrola zbylých klíčových slov a případně jejich doklasifikování (AI + ručně) Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 53. 9. Klasifikace klíčových slov – celkem 3x pro každý model datasetu zvlášť (AI) 10. Ruční kontrola a editace klasifikací 11. Prostor pro vložení usměrňujícího promptu – nemusíme nutně všechny nepřesnosti a chyby upravovat ručně – stačí říct, co je špatně (AI) 12. Agregace 3-4 různých klasifikací do jedné (AI) 13. Kontrola zbylých klíčových slov a případně jejich doklasifikování (AI + ručně) Workflow AI analýzy klíčových slov
 • 54. Identifikujte procesy, které vás zbytečně zaměstnávají a jsou pro vaše klienty drahé. Navrhněte workflow a automatizujte po částech kroky, u kterých to dává smysl. Data vhodně předzpracujte. AI výstupy průběžně kontrolujte a korigujte. Pracujte tak, abyste dokázali pružně reagovat na nové inovace. Ušetřený čas investuje do činností, ve kterých jste důležití jako konzultanti, čímž získáte konkurenční výhodu. Key Takeaways
 • 56.