Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement
Advertisement

Project Restart 2023: Matěj Kapošváry - Jak řídit agenturu, ať máte více času na strategické projekty?

 1. Jak řídit agenturu, ať máte více času na strategické projekty? Matěj Kapošváry CEO
 2. 2 20 let zkušeností 70 odborníků 800+ hotových projektů Spolehlivý partner předních e-commerce hráčů
 3. Řídit firmu jako firmu Matěj Kapošváry CEO Jsme agentura
 4. + Chaos?
 5. 3 disclaimery na začátek Nejsou to (jen) moje moudra
 6. 3 disclaimery na začátek Nejsou to (jen) moje moudra Určitě to není jediný recept na řízení firmy
 7. 3 disclaimery na začátek Nejsou to (jen) moje moudra Určitě to není jediný recept na řízení firmy Jsme na cestě a neustále se zlepšujeme 🚀
 8. Funguje to?
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. Funguje to?
 14. Buzzword alert
 15. Zásadní pro každou firmu. Určují směr a pomáhají v rozhodování.
 16. DNEŠNÍ STAV
 17. 18 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV
 18. VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME
 19. 20 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME HODNOTY = JAK SE ROZHODUJEME
 20. 21 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME HODNOTY = JAK SE ROZHODUJEME
 21. 22 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME HODNOTY = JAK SE ROZHODUJEME
 22. 23 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME HODNOTY = JAK SE ROZHODUJEME STRATEGIE = JAKOU CESTOU JDEME
 23. Strategie CO NABÍZÍ KONKURENCE CO CHTĚJÍ ZÁKAZNÍCI CO UMÍTE
 24. Strategie CO NABÍZÍ KONKURENCE CO CHTĚJÍ ZÁKAZNÍCI CO UMÍTE THIS IS WHERE MAGIC HAPPENS
 25. Strategie CO NABÍZÍ KONKURENCE CO CHTĚJÍ ZÁKAZNÍCI CO UMÍTE THIS IS WHERE MAGIC HAPPENS Jak jsme definovali naši strategii? 1. Vývoj e-commerce trhu v následujících 3-5 letech 1. Vývoj způsobu stavby e-shopů v následujících 3-5 letech 1. Analýza silných stránek a. Hodnotné b. Vzácné c. Obtížně napodobitelné d. Využíváme je 1. Analýza slabých stránek a. Zákazníci to chtějí b. Konkurence to umí c. Ohrožení pro úspěch
 26. Střednědobý výhled klíčových ukazatelů Ruku v ruce se strategií, v souladu s misí a vizí. 2022 2023 2024 2025 2026 tržby zisk počet FTEs počet trhů
 27. Co už máme ● vize ● mise ● hodnoty ● strategie ● střednědobý výhled klíčových ukazatelů ● jak to přetavit v každodenní práci Co ještě nemáme
 28. 29 VIZE = KAM SMĚŘUJEME DNEŠNÍ STAV MISE = PROČ EXISTUJEME HODNOTY = JAK SE ROZHODUJEME STRATEGIE = JAKOU CESTOU JDEME
 29. Q1 Q2 Q4 Q3 Pohled na rok
 30. Q1 Q2 Q4 Q3 ● Management informuje firmu o strategii a výhledu na dalších 3-5 let ● Lidé s vedením mohou sdílet, na jaká témata bychom se měli zaměřit Pohled na rok
 31. Q1 Q2 Q4 Q3 ● Management informuje firmu o strategii a výhledu na dalších 3-5 let ● Lidé s vedením mohou sdílet, na jaká témata bychom se měli zaměřit ● Roční plánovací meeting managementu ● Vstupy: vize, mise, strategie, výhled + feedback od lidí ● Výstupy: rámcové roční cíle (3-6), které se komunikují do firmy Pohled na rok
 32. Q1 Q2 Q4 Q3 ● Management informuje firmu o strategii a výhledu na dalších 3-5 let ● Lidé s vedením mohou sdílet, na jaká témata bychom se měli zaměřit ● Roční plánovací meeting managementu ● Vstupy: vize, mise, strategie, výhled + feedback od lidí ● Výstupy: rámcové roční cíle (3-6), které se komunikují do firmy ● formování akčních skupinek na další kvartál Pohled na rok
 33. Q1 Q2 Q4 Q3 ● Management informuje firmu o strategii a výhledu na dalších 3-5 let ● Lidé s vedením mohou sdílet, na jaká témata bychom se měli zaměřit ● Roční plánovací meeting managementu ● Vstupy: vize, mise, strategie, výhled + feedback od lidí ● Výstupy: rámcové roční cíle (5-8), které se komunikují do firmy ● formování akčních skupinek na další kvartál ● vyhodnocení cílů předchozího roku ● stanovené konkrétních cílů na další kvartál ● komunikace obojího do firmy formou videa Pohled na rok
 34. ● dočasný (nejčastěji Q) tým lidí, složený napříč firmou ● má za úkol řešit danou oblast ● každá skupina má svého garanta (ne nutně z managementu) ● v každé skupince je někdo z managementu ● frekvence setkání: nejčastěji 1x 14 dní ● ukazuje se, že někdy je akční skupinka zbytečně “korporátní” Akční skupinky
 35. Pohled na kvartál Q1 Q2 Q3
 36. Pohled na kvartál Q1 Q2 Q3 ● kvartální revize managementu ● komunikace kvartálních cílů pro Q2 ● formování akčních skupin pro Q2
 37. Pohled na kvartál Q1 Q2 Q3 ● kvartální revize managementu ● komunikace kvartálních cílů pro Q2 ● formování akčních skupin pro Q2 ● vyhodnocení Q1 ● nastavení konkrétních cílů pro Q2 (v rámci akčních skupinek) ● komunikace obojího formou videa
 38. Pohled na kvartál Q1 Q2 Q3 ● kvartální revize managementu ● komunikace kvartálních cílů pro Q2 ● formování akčních skupin pro Q2 ● vyhodnocení Q1 ● nastavení konkrétních cílů pro Q2 (v rámci akčních skupinek) ● komunikace obojího formou videa
 39. Pohled na kvartál Q1 Q2 Q3 ● kvartální revize managementu ● komunikace kvartálních cílů pro Q2 ● formování akčních skupin pro Q2 ● vyhodnocení Q1 ● nastavení konkrétních cílů pro Q2 (v rámci akčních skupinek) ● komunikace obojího formou videa
 40. Oddělit úrovně řízení úroveň frekvence schůzek strategická taktická operativní
 41. Oddělit úrovně řízení úroveň frekvence schůzek strategická 1x ročně strategický meeting (1-2 dny) 1x kvartálně strategická revize (0,5 - 1 den) taktická operativní
 42. Oddělit úrovně řízení úroveň frekvence schůzek strategická 1x ročně strategický meeting (1-2 dny) 1x kvartálně strategická revize (0,5 - 1 den) taktická 1x 14 dní taktický meeting managementu (1,5h) 1x 14 dní setkání akční skupinky (1h) operativní
 43. Oddělit úrovně řízení úroveň frekvence schůzek strategická 1x ročně strategický meeting (1-2 dny) 1x kvartálně strategická revize (0,5 - 1 den) taktická 1x 14 dní taktický meeting managementu (1,5h) 1x 14 dní setkání akční skupinky (1h) operativní 1x týden operativní meeting managementu (30 min)
 44. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle
 45. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle Příklady Tržby, ziskovost, klientské NPS, počet poptávek, počet CVs. Budování leadershipu, Inovace v produktu, Zlepšení procesu náboru
 46. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle Příklady Tržby, ziskovost, klientské NPS, počet poptávek, počet CVs. Budování leadershipu, Inovace v produktu, Zlepšení procesu náboru Proč jsou důležité Pro každodenní chod firmy Posouvají nás dál, znamenají zlepšení, transformaci, a extra focus na daná témata nad rámec běžné práce.
 47. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle Příklady Tržby, ziskovost, klientské NPS, počet poptávek, počet CVs. Budování leadershipu, Inovace v produktu, Zlepšení procesu náboru Proč jsou důležité Pro každodenní chod firmy Posouvají nás dál, znamenají zlepšení, transformaci, a extra focus na daná témata nad rámec běžné práce. Jak pracujeme na jejich dosahování Každý den naší "běžnou" prací - programováním, designováním, testováním, kódováním, řízením projektů, péčí o kolegy, klienty, prodáváním, marketingováním, ... V rámci akčních skupin, nad rámec naší běžné práce.
 48. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle Příklady Tržby, ziskovost, klientské NPS, počet poptávek, počet CVs. Budování leadershipu, Inovace v produktu, Zlepšení procesu náboru Proč jsou důležité Pro každodenní chod firmy Posouvají nás dál, znamenají zlepšení, transformaci, a extra focus na daná témata nad rámec běžné práce. Jak pracujeme na jejich dosahování Každý den naší "běžnou" prací - programováním, designováním, testováním, kódováním, řízením projektů, péčí o kolegy, klienty, prodáváním, marketingováním, ... V rámci akčních skupin, nad rámec naší běžné práce. Kdo na nich pracuje Všichni Všichni se mohou zapojit do akčních skupinek
 49. Dva typy celofiremních cílů Provozní cíle Rozvojové cíle Příklady Tržby, ziskovost, klientské NPS, počet poptávek, počet CVs. Budování leadershipu, Inovace v produktu, Zlepšení procesu náboru Proč jsou důležité Pro každodenní chod firmy Posouvají nás dál, znamenají zlepšení, transformaci, a extra focus na daná témata nad rámec běžné práce. Jak pracujeme na jejich dosahování Každý den naší "běžnou" prací - programováním, designováním, testováním, kódováním, řízením projektů, péčí o kolegy, klienty, prodáváním, marketingováním, ... V rámci akčních skupin, nad rámec naší běžné práce. Kdo na nich pracuje Všichni Všichni se mohou zapojit do akčních skupinek Kde je řídíme Ideálně automatizovaný dashboard OKR Board
 50. Papírový kanban na stěně v kanceláři
 51. Miro
 52. OKR Board
 53. Plnění (měsíčních) provozních a (kvartálních) rozvojových cílů
 54. Plnění (měsíčních) provozních a (kvartálních) rozvojových cílů Plnění ročních cílů
 55. Plnění (měsíčních) provozních a (kvartálních) rozvojových cílů Plnění ročních cílů Posouvání se dál v rámci střednědobého výhledu
 56. Plnění (měsíčních) provozních a (kvartálních) rozvojových cílů Plnění ročních cílů Posouvání se dál v rámci střednědobého výhledu Plnění naší mise, přibližování se vizi
 57. ● nikdo nic neví ● někdo něco ví - lidi informujeme ● sbíráme zpětnou vazbu ● Q&A sessions ● lidé se podílí na plnění cílů ● lidé cíle spoluvytvářejí Klíčové je zatáhnout lidi
 58. 🚀
 59. Struktura řízení ● vize, mise, hodnoty ● strategie + 3-5letý výhled ● roční cíle ● kvartální cíle ● taktické porady + akční skupiny ● denní operativa
 60. Jak řídit agenturu, ať máte více času na strategické projekty? Matěj Kapošváry CEO
 61. Klíčové body ● řešte řízení firmy jako téma ● neberte misi, vizi a hodnoty jako buzzwordy ● oddělte úrovně řízení ● zapojte lidi nebo alespoň dobře komunikujte ○ kolik % lidí máte billable? ○ kolik % tráví billable lidi na práci pro klienty?
 62. Díky za pozornost. Matěj Kapošváry CEO +420 604 843 281 matej.kaposvary@shopsys.com linkedin.com/in/kaposvary
Advertisement