Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

Taste
TasteTaste
Jak být úspěšným
lídrem projektů
Josef Hajkr,
SHINE Consulting
josef.hajkr@shine.cz
Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA
Výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o. 25 let praxe v řízení projektů
jako projektový manažer, konzultant, mentor a lektor.
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Trojúhelník změny
Motivace díky spravedlivému
způsobu oceňování
Digitální projektové řízení
a agilita
Téměř všechny projekty se
dnes realizují s využitím
agility, digitálně a převážně
online. Vystoupení na
konkrétním příkladu SHINE
Consulting ukazuje, jak lze
dosáhnout toho, že se
člověk stane lídrem
úspěšných projektů.
Otázka na webináři účastníkům:
Jak jsme na tom s projektovým řízením?
Otázka na webináři účastníkům:
Co nejvíce narušuje pohodu při realizaci projektů?
Zdroj: RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021:
Harward Business Review.
Projektové kanceláře (pokud ji
organizace vůbec mají) se
soustřeďují na reporting,
nástroj, metodiky
Neplní roli strategického
orgánu
2/3 zaměstnanců, kteří řídí
projekty, mají kromě toho i další
liniové povinnosti
Jsou trvale přetíženi a na
koordinaci projektů nemají
dost času
87 % vedoucích pracovníků
neabsolvovalo žádný kurz jak
být efektivním sponzorem
projektu
Neumí projekty správně
zadat a podporovat je
69%
projektů
nesplní své cíle
Zdroj: CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group)
Hodnoty
Smysluplnost
Jednoduchost
Praktičnost
Co funguje v digitální době
Motivace týmu díky
Trojúhelníku změny
Motivace je….
NELZE JI
NAŘÍDIT !
Pozitivní emoce
vztažená k úkolu
Příznak?
Těším se do práce!
Změnit nastavení
TO NEJDE
JAK TO
UDĚLÁME
Nebát se dělat
chyby
Zdroj: LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce
Tři generace motivace
Zdroj: PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje
• je o potřebě najíst se, být v
bezpečí a rozmnožit se.
Pudová motivace
(Motivace 1.0)
• za žádoucí chování dostanete
odměnu a za nežádoucí chování
dostanete trest.
Motivace cukrem a
bičem (Motivace
2.0)
• autonomie,
mistrovství a smysl.
Motivace 3.0: Ta
se dá vyjádřit třemi
slovy:
Motivace 3.0 je
o maximalizaci
smyslu
Motivace 2.0 je
o maximalizaci
zisku
V článku se dozvíte větší
detail toho, jak s využitím
smyslu, autonomie a
mistrovství dosáhnout toho,
abyste vždy stáli na
stupních vítězů.
https://bit.ly/3j4zPp4
Trojúhelník změny
AUTONOMIE
Pravidel není ani málo ani moc
SMYSL
Víme kam a proč
MISTROVSTVÍ
Lidé umí a také chtějí
https://1url.cz/xKxRz
V článku je
podrobněji rozepsán
unikátní koncept
Trojúhelník změny
Příklad záměru – náš přechod do online
Co funguje v digitální době
Motivace díky spravedlivému
způsobu oceňování
COVID a rychlost inovací
2020:
213%
2021:
197%
Dvojnásobná
pozornost inovacím
(v porovnání s rokem
2019)
Když je třeba vymýšlet….
… přímá odměna a soutěživost
snižují výkon a kreativitu
https://bit.ly/3cu7TIS
V článku je popsáno, proč
soutěživost a přímá odměna
snižují motivaci lidí, kteří
pracují hlavou.
Je zde odkázáno i skvělé
vystoupení Dana Pinka
na TEDGlobal 2019
Aby se vám úkoly dařily, členové vašeho týmu si musí
vzájemně poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou
vazbu od lidí, se kterými spolupracují
Opakovaná pozitivní zpětná vazba zásadně zlepšuje
náladu a atmosféru v týmu
Poskytování
zpětné vazby
se dá naučit
https://1url.cz/sKZ84
V článku je popsáno,
podrobněji, jak mají
Netlfix a SHINE nastaven
systém zpětných vazeb
v rámci týmu.
Rovnice distributivní spravedlnosti
• Je lidmi silně vnímána
• Její porušení významně snižuje motivaci
George Caspar Homans, Teorie směny
=
Moje odměna
Moje investice Tvoje investice
Tvoje odměna
Tři tajemství motivace
?
?
?
… díky kterým jsme vybudovali
prostředí férové spolupráce
a samořidící týmy
První tajemství
Způsobte, že se opakovaná
pozitivní zpětná vazba
dostavuje každý týden, každý
měsíc. Pořád.
Druhé tajemství
Hodnocení nejenom řekněte,
ale i zaznamenejte do
aplikace přístupné celému
týmu.
Férové ocenění - kredit
Čas
Role
Důležitost
Užitečnost
Kredit
Výše kreditu poskytuje
průběžnou sociální zpětnou
vazbu.
Používáme v SHINE již od roku 2014
Třetí tajemství
Zrušte přímý vztah mezi prací
a finanční odměnou!
100 000,-Kč
Koláč odměn
Férové ocenění lidí
SOCIÁLNÍ OCENĚNÍ
probíhá průběžně
každý týden
VĚCNÁ A FINANČNÍ
ODMĚNA
probíhá s odstupem
https://bit.ly/30biAeC
V článku je popsáno, jak se
můžete vyhnout tomu, aby za
Vámi neustále chodili podřízení
a kolegové, abyste za ně řešili
věci, které by měli vyřešit sami.
V článku jsou přehledně
popsány principy
motivačního systému
SHINE
http://bit.ly/3e9uugP
Fakturovatelné výkony – srovnání 2019 - 2021
Pozornost věnovaná inovacím – srovnání 2019 - 2021
Fakturovatelné výkony a inovace dohromady – srovnání
2019 - 2021
Co funguje v digitální době
Digitální projektové řízení
a agilita
Skoro každý projekt je
dnes digitální, hybridní
a zahrnuje v sobě agilitu
Projektové
řízení se stalo
digitálním
projektovým
řízením
https://bit.ly/3m3SbJm
V článku jsou
shrnuty zkušenosti,
proč je online pro
projektové řízení
nejlepší volbou
Zdroj: KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile
methods Dostupné z: http://www.status-quo-agile.net/
Agilní a hybridní přístupy výrazně dominují
Případová studie
Máme nejkrásnější zelenou
bylinkovou továrnu na světě:
budovu, která má přesah,
inspiruje a prezentuje náš
přístup k podnikání a naše
hodnoty.
PRAVIDELNÁ POZORNOST
Agilní spolupráce v pravidelných cyklech
1. Operativní řízení - Sprint (týden)
→ Každý sprint končí/začíná kontrolní a plánovací poradou
týmu.
→ Je jasné, jak kdo přispěl na úspěch projektů a inovací
2. Taktické řízení - Iterace (měsíc)
→ Zhodnocuje se postup a výsledky projektů.
→ Zálohově vyplácíme bonusy za projekty.
3. Strategické řízení - Release (1/2 rok)
→ Je upravena strategie.
→ Je jasná konkrétní výše bonusů za projekty a inovace.
Bonusy jsou spravedlivě vyplaceny.
Držíme v chodu celý rok. Od roku 2014 zcela pravidelně.
Jak udržujeme rytmus
2/ Společné
plánování
v MURAL.CO
(Master Plan,
organizace,
rytmus porad….)
3/ Sdílené týdenní závazky
v MOTIV-ACE
4/ Operativní řízení
ve vhodné aplikaci
(Např. Freelo,
Asana, Freelo,
MS Planner)
1/ Vytvoříme
záměr
Společné rozpracování
Motiv-ACE
ASANA
MS
Planner
Operativa
Freelo
Pravidelné pondělní porady
Společné hodnocení
užitečnosti práce
za minulý týden
Společná dohoda na
práci pro nastávající
týden
Jasné přiřazení rolí
Role v projektu
Role
na dodávce
Pravidelné hodnocení iterací
Hodnocení výkonu celého týmu
Webinář a podcast
Záznam webináře je dostupný ZDARMA přes https://akademie.shine.cz/webinar-mistr-projektu-5.0
Podcast je pak dostupný na adrese: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8
Jak v SHINE řídíme projekty
jsme představili na webináři
a také v podcastu „Buduj
značku..“ u Petra Schwanka
Technologie
TÝM
MOTIV-ACE, ASANA,Teams, MS 365, MS
Planner, Google Workspace
MindManager
OBSAH
ZOOM, Teams, MURAL.CO,YouTube,
Digiskills.cz, Synology Cloud, MS 365, Loom,
Vimeo.
ZÁKAZNÍK
HUBspot, LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator,
PhantomBuster, GeniusU, Digiskills.cz, Typeform.
AUTOMATIZACE
Zapier, Power Automate
KOORDINACE
HUBspot, GoogleCal
EKONOMIKA
MONEY S3
Závěr – recepty pro úspěch
Co nedělat
• Myslet si, že nějaký dokonalý SW nástroj vše vyřeší za vás.
• Mikromanagement.
• Absentismus.
Co dělat?
• Projektové řízení se stalo digitálním projektovýk řízením. Projektová práce i vzdělávání.
• Jako lídr neřeště svoji pozici, ale soustřeďte se na problém, který se má řešit.
• Vize a osobní příklad
• Motivace 3.0
• Jednoduché nástroje, vše online, vše v cloudu.
Příloha:
Další zdroje informací
https://1url.cz/BKPkq
V LinkedIn newsletteru
můžete pravidelně
ZDARMA získávat tipy
z digitálního
projektového řízení
https://1url.cz/sKZ84
V článku je popsán
manažerský MODEL
SHINE. Díky němu jsme
si udrželi stabilitu
i v krizové době.
Petr Schwank: Buduj značku: https://youtu.be/vW9ShL2SjgQ
SHINE: Projektový
a agilní lídr dneška
- Josef Hajkr
a Zdenko Staníček.
Další samostudium z dílny SHINE
Pusťte si video podcast a přečtěte si články:
• HAJKR J.:Slovo má... Josef Hajkr: [online] Petr Schwank, Praha, ©2021. [cit.8.10.2021] Dostupné z:
https://www.shine.cz/blog/clanky/podcast-slovo-ma-josef-hajkr-drive-byvali-lide-klidnejsi-dnes-
potrebuji-dosahnout-vysledku-behem-hodin
• SHINE: Slovo má… Moderní řízení projektů s 25 letou zkušeností - Přemysl Hoffmann a Michael Motal
Petr Schwank, Praha, ©2022. [cit.24.3.2022] Dostupné z: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8
• Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE:HAJKR J.:
Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit.
25.8.2020]
https://www.shine.cz/blog/clanky/hrajte-s-trumfy-jako-shine-a-budte-v-zisku-za-vsech-okolnosti
• HAJKR J.: Záměr, lidé a prostředí - správná cesta k digitálnímu projektovému řízení [online]. jaknazmenu.cz,
©2022. [cit. 7.2.2022]. https://www.shine.cz/blog/clanky/zamer-lide-a-prostredi-spravna-cesta-k-digitalnimu-
projektovemu-rizeni
• HAJKR J.: Jak zjednodušit práci a rychle inovovat, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7.2021]
https://www.shine.cz/blog/clanky/jak-zjednodusit-praci-a-rychle-inovovat
• HAJKR J.: Skutečně jednoduché a funkční řešení pro motivaci, plánování a komunikaci na
projektech [online] jaknazmenu.cz,
https://www.shine.cz/blog/clanky/skutecne-jednoduche-a-funkcni-reseni-pro-motivaci-planovani-a-
komunikaci-na-projektech
Další články, videa podcasty
• HAJKR J: Josef Hajkr o řízení projektů, vzdělávání a novém způsobu řízení inovací [online] HOTCAST Filipa
Dřímalky, Brno, ©2020 [cit. 9.11.2020]. Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/hotcast-josef-hajkr-o-
rizeni-projektu-vzdelavani-a-novem-zpusobu-rizeni-inovaci
• HAJKR J.: Digitálně být, či nebýt - to je otázka, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 21.9.2021] Dostupné z:
https://www.shine.cz/blog/clanky/digitalne-byt-ci-nebyt-to-je-otázka
• HAJKR J.: 317 km pěšky a další výhody přechodu do online, [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 31.3.2021].
https://www.shine.cz/blog/clanky/317-km-pesky-a-dalsi-vyhody-prechodu-do-online
• HAJKR, Josef: Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 22.5.2018]
https://www.shine.cz/blog/clanky/vytvorte-trojuhelnik-a-problem-je-ze-2-3-vyresen-pythagoras
• HAJKR J.: Za posledních 5 let jsem poznal 480 firem. V polovině z nich si lidi nedůvěřují, [online] Jsem PAŘÍK
a RADIM, Praha, ©2019 [cit.2.12.2019].
https://www.shine.cz/blog/clanky/za-poslednich-5-let-jsem-poznal-480-firem-v-polovine-z-nich-si-lidi-neduveruji
• HAJKR J.: Spolupráce je jako vztah - Musí být skutečná a férová - představení MOTIV-ACE® [online].
jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 28.1.2020]
• HAJKR J.: Vylovte si svou odměnu [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit.
13.11.2019] https://www.shine.cz/blog/clanky/vylovte-si-svou-odmenu
• MOTAL M., HAJKR J.: Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit.
10.2..2020] https://www.shine.cz/blog/clanky/prumernost-je-draha-zaneprazdnenost-zbytecna
• HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit.
30.11..2018] https://www.shine.cz/blog/clanky/v-cem-nemel-steve-jobs-pravdu
Knihy
• PINK, Daniel H. Kdy: věda a umění dokonalého načasování. Přeložil Libuše MOHELSKÁ, V Brně: Jan Melvil Publishing,
2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-052-1.
• NEWPORT C.: Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou, Brno: Jan Melvil Publishing,2018, ISBN 978-80-7555-046-0
• PINK, Daniel H. Pohon: Drive: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ.
Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8
• HASTINGS, Reed a Erin MEYER. Pravidlo žádných pravidel: převratná firemní kultura, díky níž Netflix dobyl svět. Přeložil
Petra BADALEC. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2020. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-113-9.
Citované studie a doporučované zdroje dat
• RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021:
Harward Business Review.
• KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile methods, Hochschule Koblenz,
University of Applied Sciences [online]. ©2020 [cit. 10.3. 2020]
– http://www.status-quo-agile.net/
• Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, June 2021 Costs, and Global Implications (PMI)
– https://www.businesswire.com/news/home/20210601005727/en/PMI-Talent-Gap-Report-Highlights-Persistent-Disparity-Between-Available-Talent-and-the-
Gro
• CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group)
– https://hennyportman.files.wordpress.com/2021/01/project-success-qrc-standish-group-chaos-report-2020.pdf
• McKinsey Accelerate. November 23, 2020. Rethink Capabilities to Emerge Stronger from COVID-19.
– https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/rethink-capabilities-to-emerge-stronger-from-covid-19
1 of 64

Recommended

Project Restart 2022: Filip Soukup - Jak se podívat na obchod jako na projekt by
Project Restart 2022: Filip Soukup - Jak se podívat na obchod jako na projektProject Restart 2022: Filip Soukup - Jak se podívat na obchod jako na projekt
Project Restart 2022: Filip Soukup - Jak se podívat na obchod jako na projektTaste
224 views18 slides
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál... by
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...Taste
254 views25 slides
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám by
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sámProject Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sámTaste
159 views131 slides
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů by
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektůProject Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektůTaste
256 views49 slides
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr... by
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...Taste
154 views20 slides
Project Restart 2022: Karin Fuentesová - Jak stavět startup a nezbláznit se by
Project Restart 2022: Karin Fuentesová - Jak stavět startup a nezbláznit seProject Restart 2022: Karin Fuentesová - Jak stavět startup a nezbláznit se
Project Restart 2022: Karin Fuentesová - Jak stavět startup a nezbláznit seTaste
181 views16 slides

More Related Content

What's hot

SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec... by
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...Taste
449 views56 slides
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R by
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RTaste
804 views17 slides
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ... by
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...Taste
747 views37 slides
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z... by
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...Taste
179 views66 slides
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p... by
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...Taste
373 views65 slides
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle... by
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...Taste
354 views53 slides

What's hot(20)

SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec... by Taste
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
SEO Restart 2022: Martin Pichlík - Share of Voice – Nejpřísnější metrika všec...
Taste449 views
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R by Taste
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
Taste804 views
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ... by Taste
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
SEO Restart 2022: Eliška Bielková - Proč by se měl SEO specialista zajímat o ...
Taste747 views
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z... by Taste
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...
E-mail Restart 2023: Pavel Šenkapoun - Identita a styl jako nástroj, jak si z...
Taste179 views
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p... by Taste
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...
SEO Restart 2022: Daniel Duriš - Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a p...
Taste373 views
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle... by Taste
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...
SEO Restart 2022: Šárka Jakubcová - Redesign iVysílání České televize z pohle...
Taste354 views
SEO Restart 2022: Radim Daniel Pánek - Milisekundy vydělávají miliony, tak ne... by Taste
SEO Restart 2022: Radim Daniel Pánek - Milisekundy vydělávají miliony, tak ne...SEO Restart 2022: Radim Daniel Pánek - Milisekundy vydělávají miliony, tak ne...
SEO Restart 2022: Radim Daniel Pánek - Milisekundy vydělávají miliony, tak ne...
Taste329 views
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál... by Taste
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
SEO Restart 2022: Richard Klačko - Investice do SEO? Vypočítejme si potenciál...
Taste380 views
Social Restart 2022: Petra Dolejšová - Právní sedmero pro práci na sociálních... by Taste
Social Restart 2022: Petra Dolejšová - Právní sedmero pro práci na sociálních...Social Restart 2022: Petra Dolejšová - Právní sedmero pro práci na sociálních...
Social Restart 2022: Petra Dolejšová - Právní sedmero pro práci na sociálních...
Taste149 views
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne... by Taste
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
Taste386 views
E-mail Restart 2023: Jan Jelínek - Jak získat desítky tisíc prodejů ročně nav... by Taste
E-mail Restart 2023: Jan Jelínek - Jak získat desítky tisíc prodejů ročně nav...E-mail Restart 2023: Jan Jelínek - Jak získat desítky tisíc prodejů ročně nav...
E-mail Restart 2023: Jan Jelínek - Jak získat desítky tisíc prodejů ročně nav...
Taste191 views
SEO Restart 2022: Martin Michálek - Rychlost webu pro marketéry krok za krokem by Taste
SEO Restart 2022: Martin Michálek - Rychlost webu pro marketéry krok za krokemSEO Restart 2022: Martin Michálek - Rychlost webu pro marketéry krok za krokem
SEO Restart 2022: Martin Michálek - Rychlost webu pro marketéry krok za krokem
Taste364 views
Social Restart 2022: Pavlína Louženská - Trendy pro 2022+ by Taste
Social Restart 2022: Pavlína Louženská - Trendy pro 2022+Social Restart 2022: Pavlína Louženská - Trendy pro 2022+
Social Restart 2022: Pavlína Louženská - Trendy pro 2022+
Taste189 views
Social Restart 2022: Bohumil Pokštefl - Jak by značky neměly spolupracovat s ... by Taste
Social Restart 2022: Bohumil Pokštefl - Jak by značky neměly spolupracovat s ...Social Restart 2022: Bohumil Pokštefl - Jak by značky neměly spolupracovat s ...
Social Restart 2022: Bohumil Pokštefl - Jak by značky neměly spolupracovat s ...
Taste206 views
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:... by Taste
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
Taste596 views
E-mail Restart 2023: Jan Tichý - Analytika: Konec divokého západu jako příle... by Taste
 E-mail Restart 2023: Jan Tichý - Analytika: Konec divokého západu jako příle... E-mail Restart 2023: Jan Tichý - Analytika: Konec divokého západu jako příle...
E-mail Restart 2023: Jan Tichý - Analytika: Konec divokého západu jako příle...
Taste258 views
Social Restart 2022: Štěpán Trnka - Nedělejte social blbě by Taste
Social Restart 2022: Štěpán Trnka - Nedělejte social blběSocial Restart 2022: Štěpán Trnka - Nedělejte social blbě
Social Restart 2022: Štěpán Trnka - Nedělejte social blbě
Taste285 views
Social Restart 2022: Karolína Čumriková - heyfomo.cz - mladá redakce která bo... by Taste
Social Restart 2022: Karolína Čumriková - heyfomo.cz - mladá redakce která bo...Social Restart 2022: Karolína Čumriková - heyfomo.cz - mladá redakce která bo...
Social Restart 2022: Karolína Čumriková - heyfomo.cz - mladá redakce která bo...
Taste267 views
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark... by Taste
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním mark...
Taste465 views
E-mail Restart 2023: Ondřej Kužílek - Budování značky v e-mail marketingu by Taste
E-mail Restart 2023: Ondřej Kužílek - Budování značky v e-mail marketinguE-mail Restart 2023: Ondřej Kužílek - Budování značky v e-mail marketingu
E-mail Restart 2023: Ondřej Kužílek - Budování značky v e-mail marketingu
Taste213 views

Similar to Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept by
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptPetr Hovorka
1.6K views43 slides
Uspesnejsi diky lidem by
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
232 views53 slides
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015 by
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015Anton Bittner
808 views31 slides
Sociální média a jejich využití v hr by
Sociální média a jejich využití v hrSociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hrMilan Novak
482 views54 slides
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... by
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Taste
129 views28 slides
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ... by
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Roman Sterly
2.5K views22 slides

Similar to Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů(20)

Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept by Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Petr Hovorka1.6K views
Uspesnejsi diky lidem by Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka232 views
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015 by Anton Bittner
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
Anton Bittner808 views
Sociální média a jejich využití v hr by Milan Novak
Sociální média a jejich využití v hrSociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hr
Milan Novak482 views
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... by Taste
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Taste129 views
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ... by Roman Sterly
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Roman Sterly2.5K views
Design služeb 2013 - Myslet jako designér (Jiří Hanek, Lenka Novotná) by AdamHazdra
Design služeb 2013 - Myslet jako designér (Jiří Hanek, Lenka Novotná)Design služeb 2013 - Myslet jako designér (Jiří Hanek, Lenka Novotná)
Design služeb 2013 - Myslet jako designér (Jiří Hanek, Lenka Novotná)
AdamHazdra2.5K views
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b... by Taste
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Taste125 views
Ochutnávka studie WebTop100: Aktuální trendy digitálního marketingu, 2012 by Sherpas
Ochutnávka studie WebTop100: Aktuální trendy digitálního marketingu, 2012Ochutnávka studie WebTop100: Aktuální trendy digitálního marketingu, 2012
Ochutnávka studie WebTop100: Aktuální trendy digitálního marketingu, 2012
Sherpas1K views
Alice_IT_Startegy_CZE_v2 by Jiri Novacek
Alice_IT_Startegy_CZE_v2Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Jiri Novacek417 views
Kisked - prezentujte ten projekt! by Lukas Hrdlicka
Kisked - prezentujte ten projekt!Kisked - prezentujte ten projekt!
Kisked - prezentujte ten projekt!
Lukas Hrdlicka601 views
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace by Inka Pibilova
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Inka Pibilova863 views
Rizeni neziskovych organizaci by Innovation Tank
Rizeni neziskovych organizaciRizeni neziskovych organizaci
Rizeni neziskovych organizaci
Innovation Tank6.3K views
Komplexitu analyzou neubijete_skpr_20171122 by Karolina Smejkal
Komplexitu analyzou neubijete_skpr_20171122Komplexitu analyzou neubijete_skpr_20171122
Komplexitu analyzou neubijete_skpr_20171122
Karolina Smejkal2.1K views

More from Taste

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
10 views48 slides
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... by
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Taste
8 views21 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
10 views60 slides
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie by
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieTaste
10 views26 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
8 views38 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
10 views22 slides

More from Taste(20)

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste10 views
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... by Taste
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Taste8 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste10 views
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie by Taste
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Taste10 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste8 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste10 views
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice by Taste
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a ChoiceCreative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Taste8 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste11 views
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky by Taste
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značkyCreative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky
Taste9 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste11 views
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok? by Taste
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?
Taste182 views
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery by Taste
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQueryData Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery
Taste263 views
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi... by Taste
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...
Taste117 views
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá... by Taste
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...
Taste168 views
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik... by Taste
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...
Taste118 views
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy? by Taste
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?
Taste243 views
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný... by Taste
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...
Taste175 views
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat by Taste
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím datData Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat
Taste211 views
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka by Taste
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníkaData Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka
Taste139 views
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data by Taste
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat dataData Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data
Taste192 views

Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů

 • 1. Jak být úspěšným lídrem projektů Josef Hajkr, SHINE Consulting
 • 2. josef.hajkr@shine.cz Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA Výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o. 25 let praxe v řízení projektů jako projektový manažer, konzultant, mentor a lektor.
 • 4. Trojúhelník změny Motivace díky spravedlivému způsobu oceňování Digitální projektové řízení a agilita Téměř všechny projekty se dnes realizují s využitím agility, digitálně a převážně online. Vystoupení na konkrétním příkladu SHINE Consulting ukazuje, jak lze dosáhnout toho, že se člověk stane lídrem úspěšných projektů.
 • 5. Otázka na webináři účastníkům: Jak jsme na tom s projektovým řízením?
 • 6. Otázka na webináři účastníkům: Co nejvíce narušuje pohodu při realizaci projektů?
 • 7. Zdroj: RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021: Harward Business Review. Projektové kanceláře (pokud ji organizace vůbec mají) se soustřeďují na reporting, nástroj, metodiky Neplní roli strategického orgánu 2/3 zaměstnanců, kteří řídí projekty, mají kromě toho i další liniové povinnosti Jsou trvale přetíženi a na koordinaci projektů nemají dost času 87 % vedoucích pracovníků neabsolvovalo žádný kurz jak být efektivním sponzorem projektu Neumí projekty správně zadat a podporovat je
 • 8. 69% projektů nesplní své cíle Zdroj: CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group)
 • 10. Co funguje v digitální době Motivace týmu díky Trojúhelníku změny
 • 11. Motivace je…. NELZE JI NAŘÍDIT ! Pozitivní emoce vztažená k úkolu Příznak? Těším se do práce!
 • 12. Změnit nastavení TO NEJDE JAK TO UDĚLÁME Nebát se dělat chyby Zdroj: LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce
 • 13. Tři generace motivace Zdroj: PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje • je o potřebě najíst se, být v bezpečí a rozmnožit se. Pudová motivace (Motivace 1.0) • za žádoucí chování dostanete odměnu a za nežádoucí chování dostanete trest. Motivace cukrem a bičem (Motivace 2.0) • autonomie, mistrovství a smysl. Motivace 3.0: Ta se dá vyjádřit třemi slovy:
 • 14. Motivace 3.0 je o maximalizaci smyslu Motivace 2.0 je o maximalizaci zisku
 • 15. V článku se dozvíte větší detail toho, jak s využitím smyslu, autonomie a mistrovství dosáhnout toho, abyste vždy stáli na stupních vítězů. https://bit.ly/3j4zPp4
 • 16. Trojúhelník změny AUTONOMIE Pravidel není ani málo ani moc SMYSL Víme kam a proč MISTROVSTVÍ Lidé umí a také chtějí
 • 17. https://1url.cz/xKxRz V článku je podrobněji rozepsán unikátní koncept Trojúhelník změny
 • 18. Příklad záměru – náš přechod do online
 • 19. Co funguje v digitální době Motivace díky spravedlivému způsobu oceňování
 • 20. COVID a rychlost inovací
 • 22. Když je třeba vymýšlet…. … přímá odměna a soutěživost snižují výkon a kreativitu
 • 23. https://bit.ly/3cu7TIS V článku je popsáno, proč soutěživost a přímá odměna snižují motivaci lidí, kteří pracují hlavou. Je zde odkázáno i skvělé vystoupení Dana Pinka na TEDGlobal 2019
 • 24. Aby se vám úkoly dařily, členové vašeho týmu si musí vzájemně poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou vazbu od lidí, se kterými spolupracují Opakovaná pozitivní zpětná vazba zásadně zlepšuje náladu a atmosféru v týmu
 • 26. https://1url.cz/sKZ84 V článku je popsáno, podrobněji, jak mají Netlfix a SHINE nastaven systém zpětných vazeb v rámci týmu.
 • 27. Rovnice distributivní spravedlnosti • Je lidmi silně vnímána • Její porušení významně snižuje motivaci George Caspar Homans, Teorie směny = Moje odměna Moje investice Tvoje investice Tvoje odměna
 • 28. Tři tajemství motivace ? ? ? … díky kterým jsme vybudovali prostředí férové spolupráce a samořidící týmy
 • 29. První tajemství Způsobte, že se opakovaná pozitivní zpětná vazba dostavuje každý týden, každý měsíc. Pořád.
 • 30. Druhé tajemství Hodnocení nejenom řekněte, ale i zaznamenejte do aplikace přístupné celému týmu.
 • 31. Férové ocenění - kredit Čas Role Důležitost Užitečnost Kredit Výše kreditu poskytuje průběžnou sociální zpětnou vazbu.
 • 32. Používáme v SHINE již od roku 2014
 • 33. Třetí tajemství Zrušte přímý vztah mezi prací a finanční odměnou!
 • 35. Férové ocenění lidí SOCIÁLNÍ OCENĚNÍ probíhá průběžně každý týden VĚCNÁ A FINANČNÍ ODMĚNA probíhá s odstupem
 • 36. https://bit.ly/30biAeC V článku je popsáno, jak se můžete vyhnout tomu, aby za Vámi neustále chodili podřízení a kolegové, abyste za ně řešili věci, které by měli vyřešit sami.
 • 37. V článku jsou přehledně popsány principy motivačního systému SHINE http://bit.ly/3e9uugP
 • 38. Fakturovatelné výkony – srovnání 2019 - 2021
 • 39. Pozornost věnovaná inovacím – srovnání 2019 - 2021
 • 40. Fakturovatelné výkony a inovace dohromady – srovnání 2019 - 2021
 • 41. Co funguje v digitální době Digitální projektové řízení a agilita
 • 42. Skoro každý projekt je dnes digitální, hybridní a zahrnuje v sobě agilitu
 • 44. https://bit.ly/3m3SbJm V článku jsou shrnuty zkušenosti, proč je online pro projektové řízení nejlepší volbou
 • 45. Zdroj: KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile methods Dostupné z: http://www.status-quo-agile.net/ Agilní a hybridní přístupy výrazně dominují
 • 46. Případová studie Máme nejkrásnější zelenou bylinkovou továrnu na světě: budovu, která má přesah, inspiruje a prezentuje náš přístup k podnikání a naše hodnoty.
 • 48. Agilní spolupráce v pravidelných cyklech 1. Operativní řízení - Sprint (týden) → Každý sprint končí/začíná kontrolní a plánovací poradou týmu. → Je jasné, jak kdo přispěl na úspěch projektů a inovací 2. Taktické řízení - Iterace (měsíc) → Zhodnocuje se postup a výsledky projektů. → Zálohově vyplácíme bonusy za projekty. 3. Strategické řízení - Release (1/2 rok) → Je upravena strategie. → Je jasná konkrétní výše bonusů za projekty a inovace. Bonusy jsou spravedlivě vyplaceny. Držíme v chodu celý rok. Od roku 2014 zcela pravidelně.
 • 49. Jak udržujeme rytmus 2/ Společné plánování v MURAL.CO (Master Plan, organizace, rytmus porad….) 3/ Sdílené týdenní závazky v MOTIV-ACE 4/ Operativní řízení ve vhodné aplikaci (Např. Freelo, Asana, Freelo, MS Planner) 1/ Vytvoříme záměr
 • 51. Pravidelné pondělní porady Společné hodnocení užitečnosti práce za minulý týden Společná dohoda na práci pro nastávající týden
 • 52. Jasné přiřazení rolí Role v projektu Role na dodávce
 • 55. Webinář a podcast Záznam webináře je dostupný ZDARMA přes https://akademie.shine.cz/webinar-mistr-projektu-5.0 Podcast je pak dostupný na adrese: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8 Jak v SHINE řídíme projekty jsme představili na webináři a také v podcastu „Buduj značku..“ u Petra Schwanka
 • 56. Technologie TÝM MOTIV-ACE, ASANA,Teams, MS 365, MS Planner, Google Workspace MindManager OBSAH ZOOM, Teams, MURAL.CO,YouTube, Digiskills.cz, Synology Cloud, MS 365, Loom, Vimeo. ZÁKAZNÍK HUBspot, LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator, PhantomBuster, GeniusU, Digiskills.cz, Typeform. AUTOMATIZACE Zapier, Power Automate KOORDINACE HUBspot, GoogleCal EKONOMIKA MONEY S3
 • 57. Závěr – recepty pro úspěch Co nedělat • Myslet si, že nějaký dokonalý SW nástroj vše vyřeší za vás. • Mikromanagement. • Absentismus. Co dělat? • Projektové řízení se stalo digitálním projektovýk řízením. Projektová práce i vzdělávání. • Jako lídr neřeště svoji pozici, ale soustřeďte se na problém, který se má řešit. • Vize a osobní příklad • Motivace 3.0 • Jednoduché nástroje, vše online, vše v cloudu.
 • 59. https://1url.cz/BKPkq V LinkedIn newsletteru můžete pravidelně ZDARMA získávat tipy z digitálního projektového řízení
 • 60. https://1url.cz/sKZ84 V článku je popsán manažerský MODEL SHINE. Díky němu jsme si udrželi stabilitu i v krizové době.
 • 61. Petr Schwank: Buduj značku: https://youtu.be/vW9ShL2SjgQ SHINE: Projektový a agilní lídr dneška - Josef Hajkr a Zdenko Staníček.
 • 62. Další samostudium z dílny SHINE Pusťte si video podcast a přečtěte si články: • HAJKR J.:Slovo má... Josef Hajkr: [online] Petr Schwank, Praha, ©2021. [cit.8.10.2021] Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/podcast-slovo-ma-josef-hajkr-drive-byvali-lide-klidnejsi-dnes- potrebuji-dosahnout-vysledku-behem-hodin • SHINE: Slovo má… Moderní řízení projektů s 25 letou zkušeností - Přemysl Hoffmann a Michael Motal Petr Schwank, Praha, ©2022. [cit.24.3.2022] Dostupné z: https://youtu.be/_gfjWq6Udf8 • Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE:HAJKR J.: Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 25.8.2020] https://www.shine.cz/blog/clanky/hrajte-s-trumfy-jako-shine-a-budte-v-zisku-za-vsech-okolnosti • HAJKR J.: Záměr, lidé a prostředí - správná cesta k digitálnímu projektovému řízení [online]. jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 7.2.2022]. https://www.shine.cz/blog/clanky/zamer-lide-a-prostredi-spravna-cesta-k-digitalnimu- projektovemu-rizeni • HAJKR J.: Jak zjednodušit práci a rychle inovovat, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7.2021] https://www.shine.cz/blog/clanky/jak-zjednodusit-praci-a-rychle-inovovat • HAJKR J.: Skutečně jednoduché a funkční řešení pro motivaci, plánování a komunikaci na projektech [online] jaknazmenu.cz, https://www.shine.cz/blog/clanky/skutecne-jednoduche-a-funkcni-reseni-pro-motivaci-planovani-a- komunikaci-na-projektech
 • 63. Další články, videa podcasty • HAJKR J: Josef Hajkr o řízení projektů, vzdělávání a novém způsobu řízení inovací [online] HOTCAST Filipa Dřímalky, Brno, ©2020 [cit. 9.11.2020]. Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/hotcast-josef-hajkr-o- rizeni-projektu-vzdelavani-a-novem-zpusobu-rizeni-inovaci • HAJKR J.: Digitálně být, či nebýt - to je otázka, [online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 21.9.2021] Dostupné z: https://www.shine.cz/blog/clanky/digitalne-byt-ci-nebyt-to-je-otázka • HAJKR J.: 317 km pěšky a další výhody přechodu do online, [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 31.3.2021]. https://www.shine.cz/blog/clanky/317-km-pesky-a-dalsi-vyhody-prechodu-do-online • HAJKR, Josef: Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 22.5.2018] https://www.shine.cz/blog/clanky/vytvorte-trojuhelnik-a-problem-je-ze-2-3-vyresen-pythagoras • HAJKR J.: Za posledních 5 let jsem poznal 480 firem. V polovině z nich si lidi nedůvěřují, [online] Jsem PAŘÍK a RADIM, Praha, ©2019 [cit.2.12.2019]. https://www.shine.cz/blog/clanky/za-poslednich-5-let-jsem-poznal-480-firem-v-polovine-z-nich-si-lidi-neduveruji • HAJKR J.: Spolupráce je jako vztah - Musí být skutečná a férová - představení MOTIV-ACE® [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 28.1.2020] • HAJKR J.: Vylovte si svou odměnu [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 13.11.2019] https://www.shine.cz/blog/clanky/vylovte-si-svou-odmenu • MOTAL M., HAJKR J.: Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 10.2..2020] https://www.shine.cz/blog/clanky/prumernost-je-draha-zaneprazdnenost-zbytecna • HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 30.11..2018] https://www.shine.cz/blog/clanky/v-cem-nemel-steve-jobs-pravdu
 • 64. Knihy • PINK, Daniel H. Kdy: věda a umění dokonalého načasování. Přeložil Libuše MOHELSKÁ, V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-052-1. • NEWPORT C.: Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou, Brno: Jan Melvil Publishing,2018, ISBN 978-80-7555-046-0 • PINK, Daniel H. Pohon: Drive: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ. Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8 • HASTINGS, Reed a Erin MEYER. Pravidlo žádných pravidel: převratná firemní kultura, díky níž Netflix dobyl svět. Přeložil Petra BADALEC. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2020. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-113-9. Citované studie a doporučované zdroje dat • RODRIGUEZ A.N: State of Project Management,First global study on the executives views on project management,2021: Harward Business Review. • KOMUS, Ayelt: Status Quo (Scaled) Agile 4th study on Benefits and Success factors of agile methods, Hochschule Koblenz, University of Applied Sciences [online]. ©2020 [cit. 10.3. 2020] – http://www.status-quo-agile.net/ • Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, June 2021 Costs, and Global Implications (PMI) – https://www.businesswire.com/news/home/20210601005727/en/PMI-Talent-Gap-Report-Highlights-Persistent-Disparity-Between-Available-Talent-and-the- Gro • CHAOS 2020: Beyond Infinity report (The Standish Group) – https://hennyportman.files.wordpress.com/2021/01/project-success-qrc-standish-group-chaos-report-2020.pdf • McKinsey Accelerate. November 23, 2020. Rethink Capabilities to Emerge Stronger from COVID-19. – https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/rethink-capabilities-to-emerge-stronger-from-covid-19