SlideShare a Scribd company logo
Методи
виховання
Виконала
студентка 31 пс
Печенко Наталія
Методи
виховання
способи взаємопов'язаної
діяльності вихователів і
вихованців, спрямованої
на формування у
вихованців поглядів,
переконань, навичок і
звичок поведінки.
Залежно від виховної ситуації обирають конкретні прийоми
виховання, що є передумовою підвищення ефективності методів
виховання.
Прийом виховання - частина, елемент методу виховання,
необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній
ситуації.
У взаємозв'язку з методами і прийомами виховання відбувається
використання засобів виховання.
Засоби виховання - вид суспільної діяльності, який впливає
на особистість у певному напрямі. До засобів виховання належать
праця, мистецтво, засоби масової інформації, шкільний режим та
ін.
Характеристика основних
груп методів виховання
За критерієм функціональності розрізняють
такі групи методів виховання:
 методи формування свідомості;
 методи формування суспільної поведінки;
 методи стимулювання діяльності та поведінки;
 методи контролю й аналізу рівня вихованості.
Методи формування свідомості
Ця група методів виховання охоплює методи різнобічного
впливу на свідомість" почуття і волю учнів з метою
формування у них поглядів і переконань.
До методів формування свідомості належать:
 словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут);
 метод прикладу.
Їх ще називають методами переконування, оскільки за їх
допомогою розвивають і доводять до свідомості учнів
сутність норм поведінки, долають помилкові погляди Й
переконання, негативні прояви поведінки.
Роз'яснення
За його допомогою
вихователі впливають на
свідомість учнів, прищеплюють
їм моральні норми і правила
поведінки. Особливо ефективні
вони під час засвоєння правил
поведінки, режимних вимог
школи, правових норм. Такі
роз'яснення підсилюють
показом, наочним
демонструванням. Метод
роз'яснення часто
використовують як прийом
виховання під час бесіди,
лекції, диспуту.
Бесіда
Використовують її для
з'ясування, а також
цілеспрямованого
формування психологічних
особливостей, переконань,
інтересів особистості. З
огляду на особливості
проведення бесіда може
бути фронтальною або
індивідуальною.
Лекція
Сутність її полягає в
систематичному викладі
навчального матеріалу,
будь-якого питання.
Вона відкриває для учня
можливості живого
спілкування з людиною,
ґрунтовно обізнаною з
певними питаннями,
проблемами, готовою
відповісти на запитання, що
можуть його цікавити.
Диспут
Як метод формування
свідомості особистості він
передбачає вільний, жвавий
обмін думками, колективне
обговорення питань, що
хвилюють учнів. Під
час диспуту учні обстоюють
власну позицію,
переконуються в
правильності чи
помилковості своїх поглядів,
виявляють свою ерудицію,
культуру, темперамент,
розвивають логічне
мислення, вміння
аналізувати, узагальнювати,
робити висновки.
Метод прикладу
Як самостійний метод
виховання і як прийом при
застосуванні інших методів
приклад є взірцем для
наслідування, активно
впливаючи на свідомість і
поведінку школяра.
Прикладом для виховання
можуть бути педагоги,
батьки, рідні й близькі люди,
однокласники, історичні
герої, літературні персонажі,
діячі науки і культури, відомі
політики, підприємц
Методи формування суспільної
поведінки
Ця група методів виховання передбачає
організацію діяльності та формування досвіду
суспільної поведінки.
До неї належать :
 педагогічна вимога
 громадська думка
 вправляння
 привчання
 доручення
 створення виховуючих ситуацій
Педагогічна вимога
Полягає цей метод в педагогічному впливі на свідомість вихованця
з метою спонукання його до позитивної діяльності або
гальмування його негативних дій і вчинків. За твердженням А.
Макаренка, без щирої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не
можна починати виховання колективу.
Громадська думка
За своєю сутністю цей метод є колективною вимогою, адже,
обговорюючи вчинок учня, колектив прагне, щоб той усвідомив
свою провину. Обговорювати чи критикувати треба не особистість
вихованця, а вчинок, його шкідливість для колективу, суспільства й
самого порушника.
Вправляння
Полягає цей метод у
поступовому створенні
умов, за яких учень
виконує певні дії з метою
вироблення необхідних і
закріплення позитивних
форм поведінки.
Привчання
Як метод виховання воно
ґрунтується на вимозі до
учня виконати певні дії.
Вирішальним чинником у
привчанні є режим життя і
діяльності школяра. Його
виховна функція полягає в
тому, що режим забезпечує
постійність, неперервність
зусиль, заощаджує енергію
людини, привчає вчасно
виконувати будь-яку роботу,
систематично, неухильно
дотримуватися
встановлених вимог.
Доручення
Метод також передбачає вправляння учня в позитивних діях і
вчинках. З цією метою педагог, орган учнівського самоврядування
чи учнівський колектив дають йому конкретне завдання,
виконання якого потребує певних дій або вчинків.
Створення виховуючих ситуацій
Цей метод використовують з метою формування суспільної
поведінки. Кожна з таких ситуацій передбачає визначення
необхідних умов для здійснення запланованого педагогом,
продумування ним своїх дій і поведінки в новій ситуації,
виникнення в учнів нових почуттів, зумовлених новою
педагогічною ситуацією, які породжують нові думки, мотиви
поведінки, спонукають до подолання недоліків.
Методи стимулювання
діяльності та поведінки
До методів, які забезпечують регулювання, коригування і
стимулювання поведінки й діяльності вихованців,
належать :
 змагання
 заохочення
 покарання
Змагання
Ґрунтується воно на
природній схильності
дітей до здорового
суперництва і
самоутвердження в
колективі. Виховна сила
змагання виявляється
лише за умови, що воно
стає дієвою формою
самодіяльності
учнівського колективу.
Заохочення
Суть його полягає у схваленні позитивних дій і вчинків з
метою спонукання вихованців до їх повторення. Метою його є
спрямування поведінки учня в потрібне русло, зміцнення в
ньому впевненості у власних силах, посилення прагнення до
позитивних вчинків. У школі застосовують такі види
заохочення: подяка директора (за наказом), вміщення фото
на дошку відмінників навчання, нагородження грамотою,
цінним подарунком, золотою чи срібною медаллю після
закінчення школи.
Покарання
Цей виховний метод полягає у
несхваленні, осуді негативних
дій і вчинків з метою їх
припинення або недопущення в
майбутньому. Усвідомлюючи
неминучість покарання, учень
намагається перебороти в собі
шкідливі потяги і звички,
викорінювати негативні вчинки,
привчається до дисципліни і
порядку. Як і заохочення, його
слід використовувати тільки як
виховний засіб.
Методи контролю та аналізу
рівня вихованості
До цих методів виховання належать педагогічне
спостереження, бесіда, опитування (анкетне, усне), аналіз
результатів суспільно корисної роботи, виконання
доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки
учнів. У практичній діяльності вчителя важливо вміти
використовувати їх під час вивчення окремого учня та
учнівського колективу, яке здійснюється за орієнтовними
програмами.
методи виховання. тема 3

More Related Content

What's hot

Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Їх подвигу не буде забуття…
Їх подвигу не буде забуття…Їх подвигу не буде забуття…
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
оля гнатик
 
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнівАнкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
план самоосвіти вчителя
план самоосвіти вчителяплан самоосвіти вчителя
план самоосвіти вчителя
natalia0803
 
презентація робота з батьками
презентація робота з батькамипрезентація робота з батьками
презентація робота з батьками
Ярослав Быканов
 
ікт презентація
ікт презентаціяікт презентація
ікт презентація
0506699
 
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
ShapovalNM
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
olha1koval
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
Alla711246
 
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
panasenkoalla
 
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
kotsiubar
 
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
envk1
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Tetiana Taranchuk
 
родинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готовародинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готова
olga_ruo
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
stecenko_nm
 
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
ssuser58a979
 
презентація на педраду (2)
презентація на педраду (2)презентація на педраду (2)
презентація на педраду (2)
Tatyana Vaylo
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docxРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
ssusere37b56
 
Презентація досвіду роботи Хуторненко
Презентація досвіду роботи ХуторненкоПрезентація досвіду роботи Хуторненко
Презентація досвіду роботи Хуторненко
DNZ7 VOV
 

What's hot (20)

Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
 
Їх подвигу не буде забуття…
Їх подвигу не буде забуття…Їх подвигу не буде забуття…
Їх подвигу не буде забуття…
 
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
 
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнівАнкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
Анкета та опитувальники для визначення рівня вихованості учнів
 
план самоосвіти вчителя
план самоосвіти вчителяплан самоосвіти вчителя
план самоосвіти вчителя
 
презентація робота з батьками
презентація робота з батькамипрезентація робота з батьками
презентація робота з батьками
 
ікт презентація
ікт презентаціяікт презентація
ікт презентація
 
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД...
 
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
вихователь року2013!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
портфоліо заступника з нвр давиденко г. а.
 
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
До виступу на педраді "Інтеграція навчання виховання й розвитку особистості в...
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
 
родинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готовародинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готова
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
 
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
 
презентація на педраду (2)
презентація на педраду (2)презентація на педраду (2)
презентація на педраду (2)
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docxРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
 
Презентація досвіду роботи Хуторненко
Презентація досвіду роботи ХуторненкоПрезентація досвіду роботи Хуторненко
Презентація досвіду роботи Хуторненко
 

Viewers also liked

шляхи згуртованості колективу. тема 6
шляхи згуртованості колективу. тема 6шляхи згуртованості колективу. тема 6
шляхи згуртованості колективу. тема 6
mad psychologist
 
колектив. тема 6
колектив. тема 6колектив. тема 6
колектив. тема 6
mad psychologist
 
Семінар
СемінарСемінар
Fearfully & Wonderfully Made
Fearfully & Wonderfully MadeFearfully & Wonderfully Made
Fearfully & Wonderfully Made
Life Matters Worldwide
 
Taming the Tongue
Taming the TongueTaming the Tongue
Taming the Tongue
Growing Forward
 
Taming The Tongue
Taming The TongueTaming The Tongue
Taming The Tongue
Mark Pomery
 
Fearfully & wonderfully made
Fearfully & wonderfully madeFearfully & wonderfully made
Fearfully & wonderfully made
Danny Medina
 
James 3:1-12 Taming the tongue
James 3:1-12 Taming the tongueJames 3:1-12 Taming the tongue
James 3:1-12 Taming the tongue
Steve Bishop
 
Taming the tongue ppt .
Taming the tongue ppt .Taming the tongue ppt .
Taming the tongue ppt .
Temidara Adeosun
 
Tongue control
Tongue controlTongue control
Tongue control
Ronnie Runner
 

Viewers also liked (10)

шляхи згуртованості колективу. тема 6
шляхи згуртованості колективу. тема 6шляхи згуртованості колективу. тема 6
шляхи згуртованості колективу. тема 6
 
колектив. тема 6
колектив. тема 6колектив. тема 6
колектив. тема 6
 
Семінар
СемінарСемінар
Семінар
 
Fearfully & Wonderfully Made
Fearfully & Wonderfully MadeFearfully & Wonderfully Made
Fearfully & Wonderfully Made
 
Taming the Tongue
Taming the TongueTaming the Tongue
Taming the Tongue
 
Taming The Tongue
Taming The TongueTaming The Tongue
Taming The Tongue
 
Fearfully & wonderfully made
Fearfully & wonderfully madeFearfully & wonderfully made
Fearfully & wonderfully made
 
James 3:1-12 Taming the tongue
James 3:1-12 Taming the tongueJames 3:1-12 Taming the tongue
James 3:1-12 Taming the tongue
 
Taming the tongue ppt .
Taming the tongue ppt .Taming the tongue ppt .
Taming the tongue ppt .
 
Tongue control
Tongue controlTongue control
Tongue control
 

Similar to методи виховання. тема 3

Лекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
Лекція 11. Методи та засоби виховання.pptЛекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
Лекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
ssuser5b39c4
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
mad psychologist
 
Методи виховання
Методи вихованняМетоди виховання
Методи виховання
Ковпитська ЗОШ
 
форми роботи
форми роботиформи роботи
форми роботи
svtovod
 
лекція №2 методи і форми виховання
лекція №2 методи і форми вихованнялекція №2 методи і форми виховання
лекція №2 методи і форми виховання
seredairyna
 
Емпаурмент
ЕмпаурментЕмпаурмент
Емпаурмент
gimnasiya39
 
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
mad psychologist
 
методи морального виховання. тема 4
методи морального виховання. тема 4методи морального виховання. тема 4
методи морального виховання. тема 4
mad psychologist
 
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
sveta7940
 
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школіПсихолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Методичний кабінет
 
нові технології навчання. тема 8
нові технології навчання. тема 8нові технології навчання. тема 8
нові технології навчання. тема 8
mad psychologist
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 кл
Anton Tikhonow
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
paginec
 
мотивація навчання борисюк2013
мотивація навчання борисюк2013мотивація навчання борисюк2013
мотивація навчання борисюк2013
Алексей Тимошенко
 
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Євгенія Марченко
 
Stymul
StymulStymul
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
OlgaKalayda
 

Similar to методи виховання. тема 3 (20)

методи вихов.
методи вихов.методи вихов.
методи вихов.
 
Лекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
Лекція 11. Методи та засоби виховання.pptЛекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
Лекція 11. Методи та засоби виховання.ppt
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
 
Методи виховання
Методи вихованняМетоди виховання
Методи виховання
 
форми роботи
форми роботиформи роботи
форми роботи
 
лекція №2 методи і форми виховання
лекція №2 методи і форми вихованнялекція №2 методи і форми виховання
лекція №2 методи і форми виховання
 
Емпаурмент
ЕмпаурментЕмпаурмент
Емпаурмент
 
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
основи навчально пізнавальної діяльності учнів.
 
презентація до л.6.
презентація до л.6.презентація до л.6.
презентація до л.6.
 
методи морального виховання. тема 4
методи морального виховання. тема 4методи морального виховання. тема 4
методи морального виховання. тема 4
 
презентация л.6.Зубєхіної О.В.
презентация л.6.Зубєхіної О.В.презентация л.6.Зубєхіної О.В.
презентация л.6.Зубєхіної О.В.
 
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
розробка уроку фізики (формування ключових компетентностей учнів шляхом викор...
 
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школіПсихолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
 
нові технології навчання. тема 8
нові технології навчання. тема 8нові технології навчання. тема 8
нові технології навчання. тема 8
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 кл
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
 
мотивація навчання борисюк2013
мотивація навчання борисюк2013мотивація навчання борисюк2013
мотивація навчання борисюк2013
 
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
 
Stymul
StymulStymul
Stymul
 
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
 

More from mad psychologist

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
mad psychologist
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
mad psychologist
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
mad psychologist
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
mad psychologist
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
mad psychologist
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
mad psychologist
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
mad psychologist
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
mad psychologist
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
mad psychologist
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
mad psychologist
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
mad psychologist
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
mad psychologist
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
mad psychologist
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
mad psychologist
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
mad psychologist
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
mad psychologist
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
mad psychologist
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
mad psychologist
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
mad psychologist
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
mad psychologist
 

More from mad psychologist (20)

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
 

методи виховання. тема 3

 • 2. Методи виховання способи взаємопов'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.
 • 3. Залежно від виховної ситуації обирають конкретні прийоми виховання, що є передумовою підвищення ефективності методів виховання. Прийом виховання - частина, елемент методу виховання, необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації. У взаємозв'язку з методами і прийомами виховання відбувається використання засобів виховання. Засоби виховання - вид суспільної діяльності, який впливає на особистість у певному напрямі. До засобів виховання належать праця, мистецтво, засоби масової інформації, шкільний режим та ін.
 • 4. Характеристика основних груп методів виховання За критерієм функціональності розрізняють такі групи методів виховання:  методи формування свідомості;  методи формування суспільної поведінки;  методи стимулювання діяльності та поведінки;  методи контролю й аналізу рівня вихованості.
 • 5. Методи формування свідомості Ця група методів виховання охоплює методи різнобічного впливу на свідомість" почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і переконань. До методів формування свідомості належать:  словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут);  метод прикладу. Їх ще називають методами переконування, оскільки за їх допомогою розвивають і доводять до свідомості учнів сутність норм поведінки, долають помилкові погляди Й переконання, негативні прояви поведінки.
 • 6. Роз'яснення За його допомогою вихователі впливають на свідомість учнів, прищеплюють їм моральні норми і правила поведінки. Особливо ефективні вони під час засвоєння правил поведінки, режимних вимог школи, правових норм. Такі роз'яснення підсилюють показом, наочним демонструванням. Метод роз'яснення часто використовують як прийом виховання під час бесіди, лекції, диспуту.
 • 7. Бесіда Використовують її для з'ясування, а також цілеспрямованого формування психологічних особливостей, переконань, інтересів особистості. З огляду на особливості проведення бесіда може бути фронтальною або індивідуальною.
 • 8. Лекція Сутність її полягає в систематичному викладі навчального матеріалу, будь-якого питання. Вона відкриває для учня можливості живого спілкування з людиною, ґрунтовно обізнаною з певними питаннями, проблемами, готовою відповісти на запитання, що можуть його цікавити.
 • 9. Диспут Як метод формування свідомості особистості він передбачає вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що хвилюють учнів. Під час диспуту учні обстоюють власну позицію, переконуються в правильності чи помилковості своїх поглядів, виявляють свою ерудицію, культуру, темперамент, розвивають логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки.
 • 10. Метод прикладу Як самостійний метод виховання і як прийом при застосуванні інших методів приклад є взірцем для наслідування, активно впливаючи на свідомість і поведінку школяра. Прикладом для виховання можуть бути педагоги, батьки, рідні й близькі люди, однокласники, історичні герої, літературні персонажі, діячі науки і культури, відомі політики, підприємц
 • 11. Методи формування суспільної поведінки Ця група методів виховання передбачає організацію діяльності та формування досвіду суспільної поведінки. До неї належать :  педагогічна вимога  громадська думка  вправляння  привчання  доручення  створення виховуючих ситуацій
 • 12. Педагогічна вимога Полягає цей метод в педагогічному впливі на свідомість вихованця з метою спонукання його до позитивної діяльності або гальмування його негативних дій і вчинків. За твердженням А. Макаренка, без щирої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Громадська думка За своєю сутністю цей метод є колективною вимогою, адже, обговорюючи вчинок учня, колектив прагне, щоб той усвідомив свою провину. Обговорювати чи критикувати треба не особистість вихованця, а вчинок, його шкідливість для колективу, суспільства й самого порушника.
 • 13. Вправляння Полягає цей метод у поступовому створенні умов, за яких учень виконує певні дії з метою вироблення необхідних і закріплення позитивних форм поведінки.
 • 14. Привчання Як метод виховання воно ґрунтується на вимозі до учня виконати певні дії. Вирішальним чинником у привчанні є режим життя і діяльності школяра. Його виховна функція полягає в тому, що режим забезпечує постійність, неперервність зусиль, заощаджує енергію людини, привчає вчасно виконувати будь-яку роботу, систематично, неухильно дотримуватися встановлених вимог.
 • 15. Доручення Метод також передбачає вправляння учня в позитивних діях і вчинках. З цією метою педагог, орган учнівського самоврядування чи учнівський колектив дають йому конкретне завдання, виконання якого потребує певних дій або вчинків. Створення виховуючих ситуацій Цей метод використовують з метою формування суспільної поведінки. Кожна з таких ситуацій передбачає визначення необхідних умов для здійснення запланованого педагогом, продумування ним своїх дій і поведінки в новій ситуації, виникнення в учнів нових почуттів, зумовлених новою педагогічною ситуацією, які породжують нові думки, мотиви поведінки, спонукають до подолання недоліків.
 • 16. Методи стимулювання діяльності та поведінки До методів, які забезпечують регулювання, коригування і стимулювання поведінки й діяльності вихованців, належать :  змагання  заохочення  покарання
 • 17. Змагання Ґрунтується воно на природній схильності дітей до здорового суперництва і самоутвердження в колективі. Виховна сила змагання виявляється лише за умови, що воно стає дієвою формою самодіяльності учнівського колективу.
 • 18. Заохочення Суть його полягає у схваленні позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців до їх повторення. Метою його є спрямування поведінки учня в потрібне русло, зміцнення в ньому впевненості у власних силах, посилення прагнення до позитивних вчинків. У школі застосовують такі види заохочення: подяка директора (за наказом), вміщення фото на дошку відмінників навчання, нагородження грамотою, цінним подарунком, золотою чи срібною медаллю після закінчення школи.
 • 19. Покарання Цей виховний метод полягає у несхваленні, осуді негативних дій і вчинків з метою їх припинення або недопущення в майбутньому. Усвідомлюючи неминучість покарання, учень намагається перебороти в собі шкідливі потяги і звички, викорінювати негативні вчинки, привчається до дисципліни і порядку. Як і заохочення, його слід використовувати тільки як виховний засіб.
 • 20. Методи контролю та аналізу рівня вихованості До цих методів виховання належать педагогічне спостереження, бесіда, опитування (анкетне, усне), аналіз результатів суспільно корисної роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. У практичній діяльності вчителя важливо вміти використовувати їх під час вивчення окремого учня та учнівського колективу, яке здійснюється за орієнтовними програмами.