SlideShare a Scribd company logo
Kiertotalouden
mittaaminen Vantaalla
15.12.2022
Kimmo Nekkula
Pjojektikoordinaattori
Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus
▪ Kiertotalous osana resurssiviisautta
▪ CIRCuIT-hankkeen mittarit
▪ Mittaamisen haasteita ja mahdollisuuksia
Esityksen sisältö
15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
#innovaatioidenvantaa
15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
▪ Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä,
sillä rakennukset aiheuttavat kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä.
▪ Rakennusten elinkaaren aikaisista
kasvihuonekaasupäästöistä rakennusmateriaalien osuus on
merkittävä. Merkittäviä päästöjä aiheuttaa myös esirakentaminen.
▪ Vantaa on kasvava kaupunki, jossa sekä rakennetaan että puretaan paljon.
Puretun materiaalin uusiokäytön kehittämisellä voidaan vähentää päästöjä
sekä kustannuksia.
▪ Kaupunki voi myös edistää jakamistalouden kehittämistä toimimalla
mahdollistajana ja esimerkkinä omassa toiminnassaan.
▪ Jätehuollon kehittämisessä korostetaan aiempaa enemmän
kiertotalouden merkitystä jätteen synnyn ehkäisyssä.
Materiaalien elinkaari
ja kiertotalous
15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
Indikaattorit:
• 10. Kaupungin hankkeet, joissa vähähiilisen
rakentamisen kriteerit ovat käytössä, puurakentamisen
kehittyminen Vantaalla, tonttivaraukset vähähiiliseen
rakentamiseen
• 11. Tehdyt purkukartoitukset,
purkukohteista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
menneet materiaalit, purettavaksi ja muunneltavaksi
suunnitellut rakennukset
• 12. Massojen hallinnan kautta kierrätetyt
maamassat, SeutuMassan kautta raportoidut maa- ja
kiviainekset, Maankaatopaikalle vietyjen maamassojen
määrä
• 13. Timmi-järjestelmän piirissä olevien tilojen
määrä/kaikki varattavat tilat, Yhteiskäytössä olevien
kaupungin virka-autojen määrä, täyssähköautojen
määrä, joissa on yhteiskäyttösovellus, kirjaston kautta
varattujen laitteiden lainaus- ja käyttökerrat,
kalusteiden ja irtaimiston kierrätyskonsepti on käytössä
ja kierrätysaste
• 14. Yhdyskuntajätteen kierrätys,
hankittujen kertakäyttömuovituotteiden määrä,
ruokahävikin määrä, biojätteen kierrätys,
rakennusjätteen määrä #innovaatioidenvantaa
Materiaalien elinkaari ja kiertotalous
Tavoitteet:
• 10. Edistetään vähähiilistä rakentamista
• 11. Edistetään rakentamisen kiertotaloutta
• 12. Vähennetään
infrarakentamisen ja massojenhallinnan hiilijalanjälkeä
• 13. Kehitetään jakamistalouden edellytyksiä
• 14. Kehitetään jätehuoltoa kiertotaloutta tukevaksi
15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 821201.
CIRCuIT-hankkeen kiertotalousmittarit
©Circuit 2019
CIRCuIT - Circular Construction in Regenerative Cities
• EU:n Horisontti 2020-rahoitus
• Hankeaika: 5/2019-11/2023
• 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri ja
Helsingin seutu/ Vantaa
• Suomen partnerit: HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto,
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll, Umacon
• Kolme ydinteemaa:
o Purkaminen: rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalihyödyntäminen
o Rakennusten käyttöiän pidentäminen, ml. muuntelu
o Joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus, purkamisen
mahdollistava suunnittelu
15.12.2022
Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
©Circuit 2019
CIRCuITissa kehitetyt indikaattorit
• Rakennus- ja purkujätteen määrä asukasta kohden (pk-seutu)
• Rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste (pk-seutu)
• Korjaus- ja muutostyöt suhteessa uudisrakentamiseen (Vantaa)
• Vuosittainen purkuaste (Vantaa)
• Purettujen rakennusten keskimääräinen ikä (Vantaa)
• TAU:n selvityksen mukaan kaupalliset ja toimistorakennukset, julkiset
rakennukset, varastot ja logistiikkarakennukset purettiin keskimäärin 38
vuoden ikäisinä vuosina 2000-2018
15.12.2022
Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
LCA: Tampereen yliopisto
LCC: FCG Finnish Consulting Group Oy
Kiertotalouden
mittaaminen: Case
Korson koulu
Korjausskenaariot
vs. purkava
uudisrakentaminen
©Circuit 2019
Korson koulu
Korjausskenaariot
KK1 korjaustaso 1: kevyt korjaus (+15v kohdalla KK2)
KK2 korjaustaso 2: laaja peruskorjaus
KK3 korjaustaso 3: laaja energiakorjaus
KU1 uudiskoulu, betoni
KU2 uudiskoulu, puu (CLT)
Korson koulu, tyypillinen 1950-luvun koulu​
Kuva: Kimmo Nekkula
15.12.2022
Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
©Circuit 2019
LCA-tulokset
Korjausskenaariot
vs.
uudisrakennukset
©Circuit 2019
15.12.2022
Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
©Circuit 2019
LCC-tulokset
Korjausskenaariot
vs.
uudisrakennukset
15.12.2022
Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
▪ Kiertotalouden hyötyjen osoittaminen vaatii usein elinkaaritarkasteluja (LCC, LCA)
▪ Ohjauskeinojen pitäisi perustua todennettuihin vaikutuksiin
▪ Hiilineutraali tai –positiivinen kiertotalous liitettävä laajasti maankäytön ohjauksen
keinoihin ja oman rakennuttamisen hankinnan kriteereihin
▪ Tarvitaan tietoa eri toimijoilta
▪ Kiertotalouden muutokset ovat kaupunkitasolla hitaita ja aikasarjojen lisäksi
tarvitaan parhaiden käytäntöjen viestimistä eri sidosryhmille (asukkaat,
kiinteistökehittäjät, julkishallinto)
▪ Kaupunkien tulee olla suunnannäyttäjiä
▪ Lisätietoja Vantaan resurssiviisaudesta: https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ilmastotyo-vantaalla
▪ Lisätietoa CIRCuIT-hankkeesta: https://www.circuit-project.eu/
Kiertotalouden kehittämisen ja
mittaamisen haasteita kaupunkitasolla
15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
©Circuit 2019
KIITOS!
16.11.2022
Kimmo Nekkula, CIRCuIT-hanke

More Related Content

What's hot

Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteen
Valonia_keskus
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekartta
Circwaste
 
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
coupletea
 
Birmingham, a smart city
Birmingham, a smart cityBirmingham, a smart city
Birmingham, a smart city
Digital Birmingham
 
Te dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primareTe dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primare
Veton Sopjani
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj
 
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
Diana Rama
 
Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018
THL
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
Menaxherat
 

What's hot (20)

Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteen
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
 
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekartta
 
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt
 
Birmingham, a smart city
Birmingham, a smart cityBirmingham, a smart city
Birmingham, a smart city
 
Te dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primareTe dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primare
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
 
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
Roli I Marrëveshjeve të tregtisë se Lirë në zhvillimin ekonomik
 
Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
 

Similar to 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä

Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
Suomen metsäkeskus
 
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
Business Turku
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
CLIC Innovation Ltd
 
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
GaiaConsultingOy
 
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassaVähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
GBC Finland
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Suomen metsäkeskus
 
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukouluMetsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
Suomen metsäkeskus
 
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - LappeenrantaResurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiotKangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
KaupunginKangas
 
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi: ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI
 
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittelyKohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Suomen metsäkeskus
 
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittaritHeli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
GBC Finland
 

Similar to 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä (20)

Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
 
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
Selin 20180503, 6-Aika: Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke, Turun osatote...
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
 
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
 
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassaVähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
Kiertotalous
 
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
FIGBC @ FIBS ry:n Aamukahvit 29.8.2012
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
 
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukouluMetsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
 
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - LappeenrantaResurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
 
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiotKangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
Kangas - Kehittämishanke ja tulevaisuudenvisiot
 
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi: ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
 
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittelyKohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
 
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
 
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittaritHeli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
Heli Kotilainen - Rakennusten elinkaarimittarit
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä

 • 2. ▪ Kiertotalous osana resurssiviisautta ▪ CIRCuIT-hankkeen mittarit ▪ Mittaamisen haasteita ja mahdollisuuksia Esityksen sisältö 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 4. ▪ Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä rakennukset aiheuttavat kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. ▪ Rakennusten elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä rakennusmateriaalien osuus on merkittävä. Merkittäviä päästöjä aiheuttaa myös esirakentaminen. ▪ Vantaa on kasvava kaupunki, jossa sekä rakennetaan että puretaan paljon. Puretun materiaalin uusiokäytön kehittämisellä voidaan vähentää päästöjä sekä kustannuksia. ▪ Kaupunki voi myös edistää jakamistalouden kehittämistä toimimalla mahdollistajana ja esimerkkinä omassa toiminnassaan. ▪ Jätehuollon kehittämisessä korostetaan aiempaa enemmän kiertotalouden merkitystä jätteen synnyn ehkäisyssä. Materiaalien elinkaari ja kiertotalous 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 5. Indikaattorit: • 10. Kaupungin hankkeet, joissa vähähiilisen rakentamisen kriteerit ovat käytössä, puurakentamisen kehittyminen Vantaalla, tonttivaraukset vähähiiliseen rakentamiseen • 11. Tehdyt purkukartoitukset, purkukohteista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen menneet materiaalit, purettavaksi ja muunneltavaksi suunnitellut rakennukset • 12. Massojen hallinnan kautta kierrätetyt maamassat, SeutuMassan kautta raportoidut maa- ja kiviainekset, Maankaatopaikalle vietyjen maamassojen määrä • 13. Timmi-järjestelmän piirissä olevien tilojen määrä/kaikki varattavat tilat, Yhteiskäytössä olevien kaupungin virka-autojen määrä, täyssähköautojen määrä, joissa on yhteiskäyttösovellus, kirjaston kautta varattujen laitteiden lainaus- ja käyttökerrat, kalusteiden ja irtaimiston kierrätyskonsepti on käytössä ja kierrätysaste • 14. Yhdyskuntajätteen kierrätys, hankittujen kertakäyttömuovituotteiden määrä, ruokahävikin määrä, biojätteen kierrätys, rakennusjätteen määrä #innovaatioidenvantaa Materiaalien elinkaari ja kiertotalous Tavoitteet: • 10. Edistetään vähähiilistä rakentamista • 11. Edistetään rakentamisen kiertotaloutta • 12. Vähennetään infrarakentamisen ja massojenhallinnan hiilijalanjälkeä • 13. Kehitetään jakamistalouden edellytyksiä • 14. Kehitetään jätehuoltoa kiertotaloutta tukevaksi 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 6. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821201. CIRCuIT-hankkeen kiertotalousmittarit
 • 7. ©Circuit 2019 CIRCuIT - Circular Construction in Regenerative Cities • EU:n Horisontti 2020-rahoitus • Hankeaika: 5/2019-11/2023 • 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri ja Helsingin seutu/ Vantaa • Suomen partnerit: HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll, Umacon • Kolme ydinteemaa: o Purkaminen: rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalihyödyntäminen o Rakennusten käyttöiän pidentäminen, ml. muuntelu o Joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus, purkamisen mahdollistava suunnittelu 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 8. ©Circuit 2019 CIRCuITissa kehitetyt indikaattorit • Rakennus- ja purkujätteen määrä asukasta kohden (pk-seutu) • Rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste (pk-seutu) • Korjaus- ja muutostyöt suhteessa uudisrakentamiseen (Vantaa) • Vuosittainen purkuaste (Vantaa) • Purettujen rakennusten keskimääräinen ikä (Vantaa) • TAU:n selvityksen mukaan kaupalliset ja toimistorakennukset, julkiset rakennukset, varastot ja logistiikkarakennukset purettiin keskimäärin 38 vuoden ikäisinä vuosina 2000-2018 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 9. LCA: Tampereen yliopisto LCC: FCG Finnish Consulting Group Oy Kiertotalouden mittaaminen: Case Korson koulu Korjausskenaariot vs. purkava uudisrakentaminen
 • 10. ©Circuit 2019 Korson koulu Korjausskenaariot KK1 korjaustaso 1: kevyt korjaus (+15v kohdalla KK2) KK2 korjaustaso 2: laaja peruskorjaus KK3 korjaustaso 3: laaja energiakorjaus KU1 uudiskoulu, betoni KU2 uudiskoulu, puu (CLT) Korson koulu, tyypillinen 1950-luvun koulu​ Kuva: Kimmo Nekkula 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 • 13. ▪ Kiertotalouden hyötyjen osoittaminen vaatii usein elinkaaritarkasteluja (LCC, LCA) ▪ Ohjauskeinojen pitäisi perustua todennettuihin vaikutuksiin ▪ Hiilineutraali tai –positiivinen kiertotalous liitettävä laajasti maankäytön ohjauksen keinoihin ja oman rakennuttamisen hankinnan kriteereihin ▪ Tarvitaan tietoa eri toimijoilta ▪ Kiertotalouden muutokset ovat kaupunkitasolla hitaita ja aikasarjojen lisäksi tarvitaan parhaiden käytäntöjen viestimistä eri sidosryhmille (asukkaat, kiinteistökehittäjät, julkishallinto) ▪ Kaupunkien tulee olla suunnannäyttäjiä ▪ Lisätietoja Vantaan resurssiviisaudesta: https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja- ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ilmastotyo-vantaalla ▪ Lisätietoa CIRCuIT-hankkeesta: https://www.circuit-project.eu/ Kiertotalouden kehittämisen ja mittaamisen haasteita kaupunkitasolla 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki