SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos
Hankepäällikkö
Sanna Rautalammi
4.6.2024
1
THL:n
kehittyvä
tietotarjonta
seurantaan,
arviointiin ja
ohjaukseen
Esityksen sisältö
4.6.2024 2
• Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot –hanke
• Johdon strategisen tilannekuvan keskeiset käyttäjät
• Raportointikanavat
• Sisältöä ohjaavat tekijät
• Kehittämistyön eteneminen
• Johdon strategisen tilannekuvan tuotantoversio 1.0
sisältö
Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot
–hankkeen keskeiset tavoitteet
Johdon strateginen
tilannekuva
Ydintiedot
Vähimmäis-
tietosisältö
• Muodostaa sote-järjestämislain 29§:n
mukainen hyvinvointialueiden seurannan
vähimmäistiedon ydinindikaattorikokonaisuus,
joka korvaa Sotekuva -palvelun
• Kehittää erityisesti VN ohjauksen ja johtamisen
tarpeisiin Johdon strateginen tilannekuva -
raportointityökalu
• Varmistaa, että johtamisessa ja ohjauksessa
on käytössä mahdollisimman ajantasainen,
kansallisesti yhtenäinen ja vertailukelpoinen
sekä laadukas tieto
• Luoda mahdollisuus yhteiselle tulkinnalle ja
tiedolla johtamiselle
Johdon strategisen tilannekuvan (JST)
keskeiset käyttäjät
Ministeriöiden johto
-Seuranta, analyysi ja lakisääteisten
selvitysten tuottaminen
VN YTA-koordinaattorit
-Jatkuva tilanneanalyysi ja
neuvotteluihin valmistautuminen
Neuvottelukunnat, jaostot (ja
verkostot)
-Seurantakatsaukset
Ministeriryhmät/poliittinen johto
-Seurantakatsaukset
THL arviointitoiminta
-Saatavuus, saavutettavuus ja
integraatio, palvelujen tarve, laatu,
kustannukset ja vaikuttavuus
arvioidaan vuosittain THL:n
asiantuntija-arvioinneissa
järjestämislain 30 § mukaan
Hyvinvointialueiden johto ja
hyvinvointialueiden poliittiset
päättäjät
Kaksi raportointikanavaa?
Ydintietojen kokonaisuus
• Strateginen tason tietopohja (järjestämistehtävän
onnistumisen arviointi)
• Määrittelyssä ja kehittämisessä STM ja
hyvinvointialueet ovat avainasemassa
• Sote-järjestämislain 29§:n mukaisen
vähimmäistiedon muodostava kokonaisuus
• Pysyvämpi kokonaisuus
• Täydentävä, tarkempi tieto
• Indikaattorimäärä suurempi
• Sotekuva-palvelu korvautuu Tableau-
raportoinnilla
Johdon strateginen tilannekuva
• Strategisen tason tietopohja (järjestämistehtävän
onnistumisen arviointi)
• Ensisijaisesti VN käyttöön räätälöity ja sisällön
ohjaus ensisijaisesti VN
• Nopeammin päivittyvä
• Muutosohjelmien eteneminen
• Muu vaihtuva teema
• Indikaattorimäärä rajallinen
• Tableau –pohjainen raportointityökalu
Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA
Johdon strateginen
tilannekuva
Ydintietojen
kokonaisuus
Muu hyödynnettävä
tieto
Tavoitteena kokonaiskuva
hyvinvointialueen
tilanteesta
-Mitkä haasteet?
-Mitkä onnistumiset?
-Mikä alueellinen haaste
ja mikä kansallinen?
-Järjestämistehtävän
onnistumisen arviointi
Kokonaiskuvaa rakentamassa
Sisältöä ohjaavat tekijät
Sote järjestämislaki
• HVA on seurattava:
• alueensa väestön hyvinvointia ja
terveyttä väestöryhmittäin
• järjestämänsä sosiaali- ja
terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta,
laatua, vaikuttavuutta ja
yhdenvertaisuutta
• asiakkaiden palvelujen
yhteensovittamista
• henkilöstöresurssien käyttöä
• kustannuksia ja tuottavuutta (talouden
tasapaino)
• Hyvinvointialueen on verrattava tätä
tietoa vastaavaan muita
hyvinvointialueita koskevaan tietoon
Soten palvelureformi ja soten
valtakunnalliset tavoitteet
• Palvelurakenteen keventäminen
• Ennaltaehkäisy ja kevyemmät palvelut
• Palvelutarpeen kasvu
• Toimintojen tehostaminen ja toimintatapojen uudistaminen
• Investoinnit ja hankinnat
• Palveluverkko
• Henkilöstöresurssin entistä tehokkaampi käyttö
• Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin
pitkittyneet haasteet
• Alueiden välisen yhteistyön ja koordinaation lisääminen
• Palvelujärjestelmän selkeytyminen ja eri toimintojen
yhdyspintatyö
• Integraatio
• Saatavuus
• Jatkuvuus
• Vaikuttavuuden parantaminen
Kehittämistyön jatkumo
-KUVA-mittariston kehitystyö
-Virta –hanke
-NHG:n Johdon strateginen tilannekuva
-Hyvinvointikertomuksen vähimmäistieto (THL)
2024 YDINTIEDOT
-Käyttäjätarpeen määrittely
-HVA valtuustolle raportoitavat mittarit
-Yhteiset teematyöpajat
-Teematyöpajojen koonti (kommentointi
jälkikäteen)
-Kokonaisuuden koonti 11/2024
-Yhteenvetowebinaari 12/2024
2025 YDINTIEDOT
-Ydintiedot raportoidaan omalla
raportointipohjallaan
-Ydintietojen tuotantoversio 1.0
8
• Tietopohjassa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle
olemassa olevia tietolähteitä ja tiedonkeruita
2024 JST
-1.0 indikaattorit koordinaatioryhmässä
24.4.2024
-Katselmukset
-Tuotantoversio 1.0 kesäkuu 2024
-1.1 syyskuussa 2024 ja 1.2 joulukuussa 2024
-Suunnittelukokoukset eri teemojen osalta
2025 JST
-Tuotantoversio 2.0
9
Palvelutarve (osittain ikäryhmittäin)
Johdon strateginen
tilannekuva
HVA
Yhteenveto
Perustiedot ja
toiminta-
ympäristö
HYTE Palvelutarve
Palvelujärjestelmä
SOTE
Talous ja
investoinnit
Henkilöstö
Tiedonhallinta,
digitalisaatio ja
kyberturvallisuus
Palvelujärjestelmä
PELA
-Väestötieto
-Aluetieto
mm.
väestötiheys
-Palvelu-
verkko
-Saavu-
tettavuus
-Rahoituksen
tarvekerroin
-Alueen
hyvinvoinnin
ja terveyden
tila
mm. hyte-
kerroin
-Palvelujen
saatavuus
mm.
lakisääteisset
määräajat
-Asiakas- ja
potilasturvalli
-suus
-Asiakas-
tyytyväisyys
-Vaikuttavuus
-Talouden
seuranta-
raportti
-TP tunnusluvut
-Investointi-
menot €/as
-Arviointi-
menettely ja
valtakunnalliset
sote-tavoitteet
-Sote
nettokäyttö-
kustannukset
-Tarvevakioidut
kustannukset
-SOME-
ennustemalli
-Nostot
-Henkilöstö
-Tehtävien
lukumäärä
-Toiminta-
valmius
-Riski-
ruudut
-Talous
-Sote
valtakunnal
liset
tavoitteet
-Hyvän
työn
ohjelma
-Palvelu-
tarpeeseen
vaikuttavat
tekijät mm.
-Sairasta-
vuusindeksi
-Työkyvyttö-
myysindeksi
mm.
etäasiointi
Yleistiedot,
palvelut,
talous
Kehittyvä kokonaisuus

More Related Content

Similar to 4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus

Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL
 
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Sitra / Hyvinvointi
 
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
THL
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
THL
 
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
THL
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
THL
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja SaarinenPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
EHYT
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tilastokeskus
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
THL
 
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointiTiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskus
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Kela
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-PohjanmaallaHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiäAmmatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sitra / Hyvinvointi
 
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiMarika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
THL
 
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
THL
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Paivi Sutinen
 

Similar to 4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus (20)

Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
 
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
 
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
 
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
 
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutum...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja SaarinenPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Kuusela ja Saarinen
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
 
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointiTiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-PohjanmaallaHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiäAmmatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
 
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
 
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiMarika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
 
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus

  • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hankepäällikkö Sanna Rautalammi 4.6.2024 1 THL:n kehittyvä tietotarjonta seurantaan, arviointiin ja ohjaukseen
  • 2. Esityksen sisältö 4.6.2024 2 • Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot –hanke • Johdon strategisen tilannekuvan keskeiset käyttäjät • Raportointikanavat • Sisältöä ohjaavat tekijät • Kehittämistyön eteneminen • Johdon strategisen tilannekuvan tuotantoversio 1.0 sisältö
  • 3. Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot –hankkeen keskeiset tavoitteet Johdon strateginen tilannekuva Ydintiedot Vähimmäis- tietosisältö • Muodostaa sote-järjestämislain 29§:n mukainen hyvinvointialueiden seurannan vähimmäistiedon ydinindikaattorikokonaisuus, joka korvaa Sotekuva -palvelun • Kehittää erityisesti VN ohjauksen ja johtamisen tarpeisiin Johdon strateginen tilannekuva - raportointityökalu • Varmistaa, että johtamisessa ja ohjauksessa on käytössä mahdollisimman ajantasainen, kansallisesti yhtenäinen ja vertailukelpoinen sekä laadukas tieto • Luoda mahdollisuus yhteiselle tulkinnalle ja tiedolla johtamiselle
  • 4. Johdon strategisen tilannekuvan (JST) keskeiset käyttäjät Ministeriöiden johto -Seuranta, analyysi ja lakisääteisten selvitysten tuottaminen VN YTA-koordinaattorit -Jatkuva tilanneanalyysi ja neuvotteluihin valmistautuminen Neuvottelukunnat, jaostot (ja verkostot) -Seurantakatsaukset Ministeriryhmät/poliittinen johto -Seurantakatsaukset THL arviointitoiminta -Saatavuus, saavutettavuus ja integraatio, palvelujen tarve, laatu, kustannukset ja vaikuttavuus arvioidaan vuosittain THL:n asiantuntija-arvioinneissa järjestämislain 30 § mukaan Hyvinvointialueiden johto ja hyvinvointialueiden poliittiset päättäjät
  • 5. Kaksi raportointikanavaa? Ydintietojen kokonaisuus • Strateginen tason tietopohja (järjestämistehtävän onnistumisen arviointi) • Määrittelyssä ja kehittämisessä STM ja hyvinvointialueet ovat avainasemassa • Sote-järjestämislain 29§:n mukaisen vähimmäistiedon muodostava kokonaisuus • Pysyvämpi kokonaisuus • Täydentävä, tarkempi tieto • Indikaattorimäärä suurempi • Sotekuva-palvelu korvautuu Tableau- raportoinnilla Johdon strateginen tilannekuva • Strategisen tason tietopohja (järjestämistehtävän onnistumisen arviointi) • Ensisijaisesti VN käyttöön räätälöity ja sisällön ohjaus ensisijaisesti VN • Nopeammin päivittyvä • Muutosohjelmien eteneminen • Muu vaihtuva teema • Indikaattorimäärä rajallinen • Tableau –pohjainen raportointityökalu
  • 6. Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA Johdon strateginen tilannekuva Ydintietojen kokonaisuus Muu hyödynnettävä tieto Tavoitteena kokonaiskuva hyvinvointialueen tilanteesta -Mitkä haasteet? -Mitkä onnistumiset? -Mikä alueellinen haaste ja mikä kansallinen? -Järjestämistehtävän onnistumisen arviointi Kokonaiskuvaa rakentamassa
  • 7. Sisältöä ohjaavat tekijät Sote järjestämislaki • HVA on seurattava: • alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin • järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta • asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista • henkilöstöresurssien käyttöä • kustannuksia ja tuottavuutta (talouden tasapaino) • Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon Soten palvelureformi ja soten valtakunnalliset tavoitteet • Palvelurakenteen keventäminen • Ennaltaehkäisy ja kevyemmät palvelut • Palvelutarpeen kasvu • Toimintojen tehostaminen ja toimintatapojen uudistaminen • Investoinnit ja hankinnat • Palveluverkko • Henkilöstöresurssin entistä tehokkaampi käyttö • Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin pitkittyneet haasteet • Alueiden välisen yhteistyön ja koordinaation lisääminen • Palvelujärjestelmän selkeytyminen ja eri toimintojen yhdyspintatyö • Integraatio • Saatavuus • Jatkuvuus • Vaikuttavuuden parantaminen
  • 8. Kehittämistyön jatkumo -KUVA-mittariston kehitystyö -Virta –hanke -NHG:n Johdon strateginen tilannekuva -Hyvinvointikertomuksen vähimmäistieto (THL) 2024 YDINTIEDOT -Käyttäjätarpeen määrittely -HVA valtuustolle raportoitavat mittarit -Yhteiset teematyöpajat -Teematyöpajojen koonti (kommentointi jälkikäteen) -Kokonaisuuden koonti 11/2024 -Yhteenvetowebinaari 12/2024 2025 YDINTIEDOT -Ydintiedot raportoidaan omalla raportointipohjallaan -Ydintietojen tuotantoversio 1.0 8 • Tietopohjassa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia tietolähteitä ja tiedonkeruita 2024 JST -1.0 indikaattorit koordinaatioryhmässä 24.4.2024 -Katselmukset -Tuotantoversio 1.0 kesäkuu 2024 -1.1 syyskuussa 2024 ja 1.2 joulukuussa 2024 -Suunnittelukokoukset eri teemojen osalta 2025 JST -Tuotantoversio 2.0
  • 9. 9 Palvelutarve (osittain ikäryhmittäin) Johdon strateginen tilannekuva HVA Yhteenveto Perustiedot ja toiminta- ympäristö HYTE Palvelutarve Palvelujärjestelmä SOTE Talous ja investoinnit Henkilöstö Tiedonhallinta, digitalisaatio ja kyberturvallisuus Palvelujärjestelmä PELA -Väestötieto -Aluetieto mm. väestötiheys -Palvelu- verkko -Saavu- tettavuus -Rahoituksen tarvekerroin -Alueen hyvinvoinnin ja terveyden tila mm. hyte- kerroin -Palvelujen saatavuus mm. lakisääteisset määräajat -Asiakas- ja potilasturvalli -suus -Asiakas- tyytyväisyys -Vaikuttavuus -Talouden seuranta- raportti -TP tunnusluvut -Investointi- menot €/as -Arviointi- menettely ja valtakunnalliset sote-tavoitteet -Sote nettokäyttö- kustannukset -Tarvevakioidut kustannukset -SOME- ennustemalli -Nostot -Henkilöstö -Tehtävien lukumäärä -Toiminta- valmius -Riski- ruudut -Talous -Sote valtakunnal liset tavoitteet -Hyvän työn ohjelma -Palvelu- tarpeeseen vaikuttavat tekijät mm. -Sairasta- vuusindeksi -Työkyvyttö- myysindeksi mm. etäasiointi Yleistiedot, palvelut, talous