SlideShare a Scribd company logo
Yrityksen digitalous -
hanke: Säästöä
hallinnollisiin kuluihin
yhteiskehittämisellä
Tiedonhankinnan tavoitteet:
Tiedonhankinnan kehittämisalue, Mika Lassander, Jussi Heino
Tilastokeskuksen tiedonhankinnan visio
Tilastokeskuksen tiedonhankinta tuottaa
tiedot tieto- ja tilastoprosessin käyttöön
käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti
digitalisaatiota hyödyntäen.
Missio
Tiedonhankinta mahdollistaa
tietotuotannon yhteiskunnan vaatimusten
mukaisesti.
Tavoitetilan keskeiset nostot
Tilastokeskuksen
tiedonhankinta
perustuu digitaalisiin
kuvattuihin aineistoihin.
Suoraa tiedonkeruuta
käytetään, kun
vastaavia tietoja ei
muista lähteistä saada.
Tiedonkeruu ja
aineistojen käsittely
muuttuvat metatietoihin
ja taksonomioihin
perustuviksi.
Haastattelutyötä
käytetään harkitusti,
kun digitaaliset
ratkaisut eivät sovellu.
Tiedonhankinnan
prosesseja
yhtenäistetään,
tehostetaan ja
keskitetään.
Automatisointia
edistäviä menetelmiä
kehitetään, tarvittavia
ratkaisuja tuotetaan tai
hankitaan.
20.5.2024
3
Tietoekosysteemit ja yhteiskehittäminen
Tilastokeskus tavoittelee
yhteistyötä ja yhteistyömalleja,
joilla vaikutetaan aineistoihin
siellä, missä niitä tuotetaan.
•Esimerkiksi tulorekisteriyhteistyön
tavoitteena on saada ammatti ja
työskentelypaikan osoite pakollisiksi
tiedoiksi
•toimipaikkatunnus liitetään osaksi
yrityksen perustietoja.
1
Valtionhallinnon tietoekosysteemi
kerää ja välittää yhteiskäyttöistä
tietoa Tilastokeskukselle ja muille
virastoille.
•Valtionhallinnon yhteisten
tietoekosysteemien kehittämiseen
osallistutaan aktiivisesti ja tätä kautta
pyritään parantamaan lähtöaineiston
laatua.
2
Lainsäädäntö kehittyy vähitellen
tukemaan rekisteriaineistojen
kaltaista tai suoraan tietovirroista
tapahtuvaa välillistä
tiedonkeruuta yksityiseltä
sektorilta.
•Tarvittavia lakimuutoksia edistetään sekä
TK:n omalla työllä, että virastojenvälisenä
yhteistyönä.
3
Reaaliaikaisten tietovirtojen ja
uusien tietoekosysteemien
kehittyessä, taksonomia- ja
metatieto-ohjautuvuuden tarve
korostuu.
•Näiden kehittäminen mahdollistaa
prosessin automatisoinnin ja tehostamisen.
4
20.5.2024
4
Yrityksen digitalous
–hanke
2021 – 24
Mika Lassander,
Kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
13.5.2024
Mikä Yrityksen digitalous –hanke?
20.5.2024
6
Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen kehittämishanke ”Yrityksen digitalous” on
rakentanut neljän vuoden aikana perustaa kaupankäynnin ja viranomaisasioinnin
digitalisoimiseksi.
Hankkeen visio on, että vuonna 2030 yritykset käyttävät digitaalista identiteettiä
tunnistautumiseen ja kauppakumppaniensa tunnistamiseen ja suuri osa
viranomaisraportoinnista tapahtuu joko kokonaan automaattisesti tai vähemmän käsityötä
vaativana kuin nyt.
Tietoekosysteemi, johon tarvittava tieto kerätään liiketoimintatositteista,
kirjanpitoraporteista, digitilinpäätöksistä ja muista integroitavissa olevista tarvittavaa tietoa
sisältävistä järjestelmistä.
Raportoitava tieto syntyy liiketoiminnan ohessa
7 20.5.2024
8
Saavutettavissa oleva taloudellinen hyöty 2030
20.5.2024
9
Digitalouden edut yrittäjälle
20.5.2024
Yhden kerran
periaate
• Kokonaiskuva viranomaisten
tietotarpeesta
(kokonaistaksonomia).
• Keskitetty tiedon vastaanotto ja
välitys viranomaisille.
• Yhteistyötä palveluntarjoajien,
operaattoreiden ja
ohjelmistokehittäjien kanssa.
• Kehittyy vähitellen.
20.5.2024
10
Edistetään Yrityksen digitalous -hankkeessa
Viranomaisyhteistyö ja
raportointi
Tilaus Kirjanpito
Lasku
Lähete
Kuitti
Toimitus
Keskitetty
tiedon
vastaanotto
Tilastokeskus voi hyödyntää yritysten
digitaalisessa muodossa olevia ja
yhteisöjen välillä liikkuvia tietoja laajasti
lakisääteisissä tehtävissään.
Tiedot voidaan kerätä tahoilta, joilta
niiden kerääminen on tehokkainta ja
taloudellisinta.
Tilastokeskuksen 2030 tavoitteet YD-hankkeessa
Aineistojen kattavuus ja tarkkuus
paranevat rakenteisen tiedon laajan
saatavuuden myötä.
Reaaliaikainen tiedon saanti ja
automaatio mahdollistavat
julkistusten nopeutumisen.
Suorien keruiden ja käsittelytyön
väheneminen ja prosessien kehitys
tuovat säästöjä.
Monipuolisempi ja ajantasaisempi
taloustieto mahdollistavat uusien
tuotteiden kehittämisen.
Näiden laatuvaikutusten lisäksi kustannussäästöt olisivat merkittävät tiedon
hankinnassa ja käsittelyssä. Nämä säästöt kasvavat vähitellen hankkeen
määrittelemän tietoekosysteemin valmistuessa vaihe vaiheelta.
20.5.2024
12
Kiitos!
20.5.2024
13

More Related Content

Similar to 13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhteiskehittämisellä, Tilastokeskus

Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko BabitzinTiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tilastokeskus
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tilastokeskus
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Leila Kaunisharju
 
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligenceNostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Sinikka Ahokas
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Pete Nieminen
 
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima
 
CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
Bilot
 
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Timo Kovala
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
Valtiovarainministeriö
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoaCitizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Affecto
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Mikko Eerola
 
Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
Bilot
 
BiFF_avaus_20151029
BiFF_avaus_20151029BiFF_avaus_20151029
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanenKetterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
Jani Ruuskanen
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

Similar to 13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhteiskehittämisellä, Tilastokeskus (20)

Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko BabitzinTiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
Tiedolla johtamisen tulevaisuus ja avoin data, Mikko Babitzin
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligenceNostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
 
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
 
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoaCitizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
 
Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017
 
CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
 
BiFF_avaus_20151029
BiFF_avaus_20151029BiFF_avaus_20151029
BiFF_avaus_20151029
 
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanenKetterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhteiskehittämisellä, Tilastokeskus

  • 1. Yrityksen digitalous - hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhteiskehittämisellä Tiedonhankinnan tavoitteet: Tiedonhankinnan kehittämisalue, Mika Lassander, Jussi Heino
  • 2. Tilastokeskuksen tiedonhankinnan visio Tilastokeskuksen tiedonhankinta tuottaa tiedot tieto- ja tilastoprosessin käyttöön käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti digitalisaatiota hyödyntäen. Missio Tiedonhankinta mahdollistaa tietotuotannon yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti.
  • 3. Tavoitetilan keskeiset nostot Tilastokeskuksen tiedonhankinta perustuu digitaalisiin kuvattuihin aineistoihin. Suoraa tiedonkeruuta käytetään, kun vastaavia tietoja ei muista lähteistä saada. Tiedonkeruu ja aineistojen käsittely muuttuvat metatietoihin ja taksonomioihin perustuviksi. Haastattelutyötä käytetään harkitusti, kun digitaaliset ratkaisut eivät sovellu. Tiedonhankinnan prosesseja yhtenäistetään, tehostetaan ja keskitetään. Automatisointia edistäviä menetelmiä kehitetään, tarvittavia ratkaisuja tuotetaan tai hankitaan. 20.5.2024 3
  • 4. Tietoekosysteemit ja yhteiskehittäminen Tilastokeskus tavoittelee yhteistyötä ja yhteistyömalleja, joilla vaikutetaan aineistoihin siellä, missä niitä tuotetaan. •Esimerkiksi tulorekisteriyhteistyön tavoitteena on saada ammatti ja työskentelypaikan osoite pakollisiksi tiedoiksi •toimipaikkatunnus liitetään osaksi yrityksen perustietoja. 1 Valtionhallinnon tietoekosysteemi kerää ja välittää yhteiskäyttöistä tietoa Tilastokeskukselle ja muille virastoille. •Valtionhallinnon yhteisten tietoekosysteemien kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti ja tätä kautta pyritään parantamaan lähtöaineiston laatua. 2 Lainsäädäntö kehittyy vähitellen tukemaan rekisteriaineistojen kaltaista tai suoraan tietovirroista tapahtuvaa välillistä tiedonkeruuta yksityiseltä sektorilta. •Tarvittavia lakimuutoksia edistetään sekä TK:n omalla työllä, että virastojenvälisenä yhteistyönä. 3 Reaaliaikaisten tietovirtojen ja uusien tietoekosysteemien kehittyessä, taksonomia- ja metatieto-ohjautuvuuden tarve korostuu. •Näiden kehittäminen mahdollistaa prosessin automatisoinnin ja tehostamisen. 4 20.5.2024 4
  • 5. Yrityksen digitalous –hanke 2021 – 24 Mika Lassander, Kehittämispäällikkö, Tilastokeskus 13.5.2024
  • 6. Mikä Yrityksen digitalous –hanke? 20.5.2024 6 Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen kehittämishanke ”Yrityksen digitalous” on rakentanut neljän vuoden aikana perustaa kaupankäynnin ja viranomaisasioinnin digitalisoimiseksi. Hankkeen visio on, että vuonna 2030 yritykset käyttävät digitaalista identiteettiä tunnistautumiseen ja kauppakumppaniensa tunnistamiseen ja suuri osa viranomaisraportoinnista tapahtuu joko kokonaan automaattisesti tai vähemmän käsityötä vaativana kuin nyt. Tietoekosysteemi, johon tarvittava tieto kerätään liiketoimintatositteista, kirjanpitoraporteista, digitilinpäätöksistä ja muista integroitavissa olevista tarvittavaa tietoa sisältävistä järjestelmistä.
  • 7. Raportoitava tieto syntyy liiketoiminnan ohessa 7 20.5.2024
  • 10. Yhden kerran periaate • Kokonaiskuva viranomaisten tietotarpeesta (kokonaistaksonomia). • Keskitetty tiedon vastaanotto ja välitys viranomaisille. • Yhteistyötä palveluntarjoajien, operaattoreiden ja ohjelmistokehittäjien kanssa. • Kehittyy vähitellen. 20.5.2024 10 Edistetään Yrityksen digitalous -hankkeessa Viranomaisyhteistyö ja raportointi Tilaus Kirjanpito Lasku Lähete Kuitti Toimitus Keskitetty tiedon vastaanotto
  • 11. Tilastokeskus voi hyödyntää yritysten digitaalisessa muodossa olevia ja yhteisöjen välillä liikkuvia tietoja laajasti lakisääteisissä tehtävissään. Tiedot voidaan kerätä tahoilta, joilta niiden kerääminen on tehokkainta ja taloudellisinta.
  • 12. Tilastokeskuksen 2030 tavoitteet YD-hankkeessa Aineistojen kattavuus ja tarkkuus paranevat rakenteisen tiedon laajan saatavuuden myötä. Reaaliaikainen tiedon saanti ja automaatio mahdollistavat julkistusten nopeutumisen. Suorien keruiden ja käsittelytyön väheneminen ja prosessien kehitys tuovat säästöjä. Monipuolisempi ja ajantasaisempi taloustieto mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen. Näiden laatuvaikutusten lisäksi kustannussäästöt olisivat merkittävät tiedon hankinnassa ja käsittelyssä. Nämä säästöt kasvavat vähitellen hankkeen määrittelemän tietoekosysteemin valmistuessa vaihe vaiheelta. 20.5.2024 12