SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Inženiertīkliem
piemērojamais
būvniecības
process
Evija Avota
18.12.2023.
Saturs
▪Piemērojamais būvniecības regulējums
▪Kas ir inženiertīkls?
▪Inženiertīklu iedalījums būvju grupās
▪Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana
Piemērojamais regulējums
Būvniecības likums
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500
«Vispārīgie būvnoteikumi»
Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253
«Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi»
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501
«Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi»
Inženiertīkls
būvju kopums, kas sastāv no
cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem,
aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un
paredzēts elektroenerģijas,
siltumenerģijas, gāzes, elektronisko
sakaru, ūdens un citu resursu
ražošanai, pārvadei (transportam),
uzglabāšanai vai sadalei, kā arī
inženiertīklu pievadiem un iekšējiem
inženiertīkliem
Inženiertīkla
pievads
ārējā energoapgāde, elektronisko
sakaru, ūdens un citu resursu
apgādes sistēma, kas sastāv no
pazemes vai (un) virszemes
cauruļvadu, kabeļu, vadu un tā
tehnisko ietaišu kopuma no sadales
tīkla līdz būves ievada noslēgierīcei
vai ievada sadalnei.
Iekšējais
inženiertīkls
(būves piederums)
Civillikuma 850.pants nosaka, ka
galvenās lietas ir tās, kas ir patstāvīgi
tiesību priekšmeti, piemēram, ēka,
inženierbūve. Bet viss tas, kas pastāv
tikai ar galveno lietu, vai pieder pie tās,
vai kā citādi ar to saistīts (Civillikuma
851.pants), ir blakus lieta.
Iekšējie inženiertīkli ir uzskatāmi par
blakus lietām - tie ir būves piederums.
Iekšējie inženiertīkli nevar pastāvēt bez
būves!
Nošķirot iekšējos inženiertīklus no
ārējiem inženiertīkliem ir svarīgi
konstatēt vai inženiertīkls ir kādas citas
būves piederums (sastāvdaļa)
Inženiertīklu iedalījums būvju grupās
Pirmā grupa Otrā grupa Trešā grupa
elektroapgādes ārējie inženiertīkli (tai skaitā
transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises
(izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar
spriegumu līdz 20 kV
otrās grupas
inženierbūves ir
inženierbūves, kuras
nav minētas pirmajā
vai trešajā grupā
elektroapgādes ārējie inženiertīkli ar spriegumu 110
kV un augstāku
elektroaizsardzības ārējie inženiertīkli (tai skaitā
transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises
(izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar
spriegumu līdz 20 kV
gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba
spiedienu, lielāku par 1,6 MPa
inženiertīklu pievadi
kanalizācijas ārējie inženiertīkli (spiedvadi) ar iekšējo
diametru no 500 mm
elektronisko sakaru ārējie inženiertīkli
pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo
diametru no 800 mm
gāzapgādes ārējie inženiertīkli ar spiedienu līdz 0,4 MPa
ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru
no 500 mm
kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz
200 mm
siltumapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru
līdz 200 mm (ieskaitot)
ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru
līdz 200 mm
Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve
vai to ierīkošana
Bez
dokumentiem
Paziņojums
par būvniecību
Paskaidrojuma
raksts
Būvatļauja
Bez
dokumentiem
• iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas
sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem,
aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts
elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes,
ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei)
būvdarbus, ja tie atbilst šādiem
nosacījumiem:
• urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai
nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums
starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;
• urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai
citi nestspējas nodrošinājuma elementi;
• pirmās grupas inženiertīklu un pievadu
(izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas
teritorijā un naftas produktu inženiertīklu
pievadu) atjaunošanu;
• hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces
nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības
un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos
bojājumu likvidēšanas darbus, atsevišķu
bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņu.
Paziņojums par būvniecību
iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šādiem
nosacījumiem:
❑ urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums
starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;
❑ urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;
inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei, ja tas
plānots ēkai piegulošā zemes gabala robežās un līdz ēkai piegulošā zemes gabala
robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars
pirmās grupas inženiertīklu nojaukšanai
Paziņojums par būvniecību
Būvniecības
iecere
Paziņojums
par
būvniecību
Būvdarbi
Paziņojuma
par
būvdarbu
pabeigšanu
Datu
aktualizācija
ADTI
Paskaidrojuma raksts
inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, ja līdz ēkai piegulošā
zemes gabala robežai nav izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars
otrās vai trešās grupas inženiertīklu atjaunošanai
otrās vai trešās grupas inženiertīklu nojaukšanai
pirmās grupas inženiertīkliem (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai
būvniecībai, novietošanai un pārbūvei
Būvatļauja Otrās vai trešās grupas
inženiertīklu ierīkošanai,
pārbūvei
Svarīgi
Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā būvprojekta izstrādātājs -
būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā projektēšanas jomas darbības
sfērā
Būvdarbus veic būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš nodarbina attiecīgo
inženiertīklu būvdarbu vadītāju
Tehniskos vai īpašos noteikumus, atļaujas vai saskaņojumus pieprasa un saņem
pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību!

More Related Content

What's hot

Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība
Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzībaZemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība
Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzībaElektrumlv
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsElektrumlv
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
 
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Elektrumlv
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
 
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdareUgunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdareElektrumlv
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība
Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzībaZemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība
Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
 
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls” Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībāsSiltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliemEiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdareUgunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...
Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pā...
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
 

Similar to Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process

Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšana
Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšanaDaudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšana
Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšanaElektrumlv
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process (9)

Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
 
Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšana
Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšanaDaudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšana
Daudzdzīvokļu ēku elektrisko tīklu testēšana
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 

Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process

 • 2. Saturs ▪Piemērojamais būvniecības regulējums ▪Kas ir inženiertīkls? ▪Inženiertīklu iedalījums būvju grupās ▪Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana
 • 3. Piemērojamais regulējums Būvniecības likums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi» Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi» Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 «Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi»
 • 4. Inženiertīkls būvju kopums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem
 • 5. Inženiertīkla pievads ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu, vadu un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz būves ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.
 • 6. Iekšējais inženiertīkls (būves piederums) Civillikuma 850.pants nosaka, ka galvenās lietas ir tās, kas ir patstāvīgi tiesību priekšmeti, piemēram, ēka, inženierbūve. Bet viss tas, kas pastāv tikai ar galveno lietu, vai pieder pie tās, vai kā citādi ar to saistīts (Civillikuma 851.pants), ir blakus lieta. Iekšējie inženiertīkli ir uzskatāmi par blakus lietām - tie ir būves piederums. Iekšējie inženiertīkli nevar pastāvēt bez būves! Nošķirot iekšējos inženiertīklus no ārējiem inženiertīkliem ir svarīgi konstatēt vai inženiertīkls ir kādas citas būves piederums (sastāvdaļa)
 • 7. Inženiertīklu iedalījums būvju grupās Pirmā grupa Otrā grupa Trešā grupa elektroapgādes ārējie inženiertīkli (tai skaitā transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar spriegumu līdz 20 kV otrās grupas inženierbūves ir inženierbūves, kuras nav minētas pirmajā vai trešajā grupā elektroapgādes ārējie inženiertīkli ar spriegumu 110 kV un augstāku elektroaizsardzības ārējie inženiertīkli (tai skaitā transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar spriegumu līdz 20 kV gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 MPa inženiertīklu pievadi kanalizācijas ārējie inženiertīkli (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm elektronisko sakaru ārējie inženiertīkli pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm gāzapgādes ārējie inženiertīkli ar spiedienu līdz 0,4 MPa ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 500 mm kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm siltumapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm (ieskaitot) ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm
 • 8. Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana Bez dokumentiem Paziņojums par būvniecību Paskaidrojuma raksts Būvatļauja
 • 9. Bez dokumentiem • iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei) būvdarbus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem: • urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; • urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; • pirmās grupas inženiertīklu un pievadu (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanu; • hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbus, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņu.
 • 10. Paziņojums par būvniecību iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šādiem nosacījumiem: ❑ urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; ❑ urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei, ja tas plānots ēkai piegulošā zemes gabala robežās un līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars pirmās grupas inženiertīklu nojaukšanai
 • 12. Paskaidrojuma raksts inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, ja līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai nav izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars otrās vai trešās grupas inženiertīklu atjaunošanai otrās vai trešās grupas inženiertīklu nojaukšanai pirmās grupas inženiertīkliem (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai būvniecībai, novietošanai un pārbūvei
 • 13.
 • 14. Būvatļauja Otrās vai trešās grupas inženiertīklu ierīkošanai, pārbūvei
 • 15. Svarīgi Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā būvprojekta izstrādātājs - būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā Būvdarbus veic būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš nodarbina attiecīgo inženiertīklu būvdarbu vadītāju Tehniskos vai īpašos noteikumus, atļaujas vai saskaņojumus pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē
 • 16. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!