Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mājokļu renovācijas procesa vadībabūvniecības kontekstā
Mājas renovācija     =ilgtermiņa projekts
Mājas (ēkas) energoaudits Energoaudits ir procedūra, kuras mērķis ir:   iegūt pareizu informāciju par esošo un teorētis...
Saņemot energoauditu  nepieciešams:   Pārbaudīt ēkas platības un konstrukcijas   Pārbaudīt aprēķināto un izmērīto en...
Tehniskā apsekošana LBN  405-01    «Būvju   tehniskāapsekošana» Būvi apseko pirms būves renovācijas,rekonstrukcij...
Būvniecības procesaalternatīvas saskaņā ar VBN (1)Vispārīgā kārtība (līdz būvdarbu uzsākšanai >3 mēneši):  plānošanas un ...
Būvniecības procesaalternatīvas saskaņā ar VBN (2) Vienkāršotā kārtība (2 nedēļas):  ēkas fasādes vienkāršotai renovāci...
Ēkas fasādes vienkāršotā  renovācija (1)Fasādes vienkāršotās renovācijas kārtība pieļaujama visām ēkām, kuras nav valst...
Ēkas fasādes vienkāršotārenovācija (2) Projekta dokumentācijas vēlamais sastāvs:   projektēšanas uzdevums   ēkas tehn...
Ēkas fasādes vienkāršotārenovācija (3) sienu galu siltumizolācijas slāņa aizsardzība pretmehāniskām iedarbībām telpu ven...
Līgumā jāparedz   Projektēšanas uzdevums – darbu apjoms   Apliecinājuma kartes/būvprojekta pieņemšana   Kļūdu lab...
TāmēšanaSagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīvaLBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībāmTāme: atsp...
Tehniskādokumentācija          Tehniskās apsekošanas             atzinums  Energoaudita   pārskat...
Iepirkums un līgumi
Iepirkums būvniecībā (1) Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, finansējuma saņēmējamieteicams rīkot iepirkuma procedūru arī gad...
Iepirkums būvniecībā (2)Minimālās prasības potenciālajam izpildītājiem:  uzņēmums reģistrēts būvkomersantu reģistrā  atb...
Būvdarbu līgums (1)Korekts līgums - veids, kā pasargāties pret negodīgu izpildītājuLīgumā norāda:    līguma priekšmetu...
Būvdarbu līgums (2)    būvdarbu vadītāja klātbūtni    būvdarbu dokumentēšanu    būvdarbu pieņemšana-nodošanas kār...
Biežāk veikti darbi, risinājumi
Biežāk veiktie renovācijas   darbi daudzdzīvokļu mājā   fasādes siltināšana un krāsošana   jumta siltināšana un se...
Fasādes siltināšana Siltināšanas tehniskie risinājumi tiek reglamentēti Ēku siltināšanā būtiskās prasības ir noteiktas: LB...
Eiropas tehnisko apstiprinājumuvadlīnijas ārējām daudzslāņusiltumizolācijas sistēma ETAG 004.Nosaka Latvijas būvnormatīvs ...
Svarīgi!!!Būvdarbu veicēji bieži iesaka daudzstāvu ēkās minerālvates siltumizolāciju nomainīt ar putu polistirola siltu...
...Šie nav vienīgi risinājumiJautā projektētājam
Būtiskākās kļūdas netiek iestrādātas minerālvatesatdalošās joslas piecu un vairākstāvu ēkās               ...
VentilācijaLaba ventilācija = veselīga dzīve!Minimālais – jāatbrīvo un jāiztīra ventilācijas šahtasMaksimālais - rekuperāc...
LogiLogiem jābūt:  vēlams aprīkotiem ar pašregulējošu ventilācijas sistēmu;  ar pēc iespējas zemāku siltumcaurlaidību (U...
Ieteikumi www.lldra.lv   Pirms līguma noslēgšanas pieprasīt no pretendentiem uz darbu   veikšanu montāžas procesa apr...
Siltumapgādes sistēmas renovācija (1) automātiskā siltummezgla izbūve (ja nav) guļvadu un stāvvadu siltināšana stāvvadu ba...
Siltumapgādes sistēmas renovācija (2) Esošās   siltumapgādes   sistēmas  (viencauruļu)pārbūve, nemainot sistēmas da...
Būvuzraudzība (1) Būvuzraugs ir pasūtītāja pārstāvis būvlaukumā! Nav pieļaujams izvēlēties būvuzraugu pēcbūvkomersanta iet...
Līgumā jāparedz   Interešu konflikta neesamība   Pārstāvības robežas   Apmeklējumu biežums   Atskaites par pad...
Atbildība Par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere...
Mājas renovācija     =ilgtermiņa projekts
Būtiski!
Kvalitatīva sākotnējā dokumentācija Kvalificēti speciālisti Iepirkuma procedūra un līgums Informēt dzīvokļu īpašniekus vi...
Būvdarbu veicēji dažkārt iesaka “racionalizēt” projektāietvertos risinājumus. Nepiekrītiet! Atkāpes no prasībām var būtisk...
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /

670 views

Published on

Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija
(prezentācija rādīta semināru cikla „Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” ietvaros 2012. gada pavasarī)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /

 1. 1. Mājokļu renovācijas procesa vadībabūvniecības kontekstā
 2. 2. Mājas renovācija =ilgtermiņa projekts
 3. 3. Mājas (ēkas) energoaudits Energoaudits ir procedūra, kuras mērķis ir: iegūt pareizu informāciju par esošo un teorētisko ēkas enerģijas patēriņu un noteikt faktorus, kas to ietekmē (kā tiek izmantota enerģija, kā iespējams samazināt enerģijas patēriņu); salīdzināt ekonomiski un enerģētiski izdevīgākos energoresursu taupīšanas pasākumus. Veic sertificēti energoauditori Apsaimniekotājam jāsniedz informācija par ēkas stāvokli un piegādātās enerģijas patēriņu
 4. 4. Saņemot energoauditu nepieciešams: Pārbaudīt ēkas platības un konstrukcijas Pārbaudīt aprēķināto un izmērīto energoefektivitātes novērtējumu – starpība nevar būt lielāka par 10% vai 10 kWh/m2 Iepazīstināt dzīvokļu īpašniekus ar rezultātiem un vienoties par īstenojamajiem pasākumiem8
 5. 5. Tehniskā apsekošana LBN 405-01 «Būvju tehniskāapsekošana» Būvi apseko pirms būves renovācijas,rekonstrukcijas vai restaurācijas darbuprojektēšanas, lai noteiktu būvesbojājumu apjomu Nosaka veicamo darbu apjomu Veic sertificēti būvinženieri Saraksts www.em.gov.lv(Būvkomersantu reģistrs)
 6. 6. Būvniecības procesaalternatīvas saskaņā ar VBN (1)Vispārīgā kārtība (līdz būvdarbu uzsākšanai >3 mēneši): plānošanas un arhitektūras uzdevums tehniskā projekta izstrādāšana, saskaņošana un akcepts būvvaldē būvatļauja būves nodošana ekspluatācijā (+ 1 mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas)
 7. 7. Būvniecības procesaalternatīvas saskaņā ar VBN (2) Vienkāršotā kārtība (2 nedēļas): ēkas fasādes vienkāršotai renovācijai (VBN 37.2 punkts un VBN 3.2.1 apakšnodaļa) vienkāršotai inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai (VBN 37.1 punkts un 3.2.2 apakšnodaļa) katrai kārtībai būvvaldē jāiesniedz sava apliecinājuma karte.
 8. 8. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija (1)Fasādes vienkāršotās renovācijas kārtība pieļaujama visām ēkām, kuras nav valsts aizsargājamie kultūras pieminekļiVienkāršotā renovācija ir: fasādes renovācija (siltināšana, krāsošana) jumta siltināšana un ieseguma nomaiņa logu nomaiņa
 9. 9. Ēkas fasādes vienkāršotārenovācija (2) Projekta dokumentācijas vēlamais sastāvs: projektēšanas uzdevums ēkas tehniskās apsekošanas atzinums siltināšanas rasējumu komplekts, kurā papildus paredzēts: lietus ūdens notekcauruļu sistēmas izmantošanas iespēja; lietus ūdens novadīšana nojumta lietus kanalizācijā; jumta nožogojums; sniega barjeras zibensaizsardzības nepieciešamība cokola siltināšana pazemes līmenī
 10. 10. Ēkas fasādes vienkāršotārenovācija (3) sienu galu siltumizolācijas slāņa aizsardzība pretmehāniskām iedarbībām telpu ventilācija, tajā skaitā bēniņi un pagrabs betona ūdens novadīšanas joslas atjaunošana ap ēku pielietojamo materiālu veids un to raksturīgākietehniskie radītāji detalizēta darba organizācijas shēma izsmeļošs darbu apjomu saraksts paskaidrojuma raksts atsauce uz projekta pielietojamām ārējām daudzslāņusiltumizolācijas sistēmām ETAG 004.
 11. 11. Līgumā jāparedz Projektēšanas uzdevums – darbu apjoms Apliecinājuma kartes/būvprojekta pieņemšana Kļūdu labošana Izmaiņu veikšana Autortiesību nodošana Atbildības garantija17
 12. 12. TāmēšanaSagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīvaLBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībāmTāme: atspoguļo visus veicamos būvdarbus un palīgdarbustiek izstrādā detalizēti, precīzi, atspoguļojot visus darbusun izmantojamos materiālus, neaizmirstot algas unnodokļusTāmi sastāda personas, kuras ir saņēmušas būvpraksessertifikātu
 13. 13. Tehniskādokumentācija Tehniskās apsekošanas atzinums Energoaudita pārskats Savstarpēji saskaņota tehniskā dokumentācija Renovācijas projekts Tāme
 14. 14. Iepirkums un līgumi
 15. 15. Iepirkums būvniecībā (1) Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, finansējuma saņēmējamieteicams rīkot iepirkuma procedūru arī gadījumos, ja toneparedz normatīvie akti Iepirkuma procedūras dod iespēju piedalīties lielākamskaitam uzņēmēju, no kuriem iespējams izvēlētiespiemērotāko Organizējot iepirkumu par būvdarbiem, ļoti svarīgiprecīzi un nepārprotami izstrādāt prasības potenciālajiempretendentiem, kā arī sniegt visu nepieciešamoinformāciju par paredzamajiem būvdarbiem Pieaicināt būvuzraugu Definēts darbu apjoms
 16. 16. Iepirkums būvniecībā (2)Minimālās prasības potenciālajam izpildītājiem: uzņēmums reģistrēts būvkomersantu reģistrā atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāti pieredze līdzīgu darbu izpildēhttp://www.em.gov.lv/ Būvkomersantu reģistrs Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrs
 17. 17. Būvdarbu līgums (1)Korekts līgums - veids, kā pasargāties pret negodīgu izpildītājuLīgumā norāda: līguma priekšmetu, līgumcenu un tās samaksas kārtību būvdarbu apjomu (saskaņā ar projekta dokumentāciju) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus (laika grafiks) līguma grozīšanas kārtību līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu
 18. 18. Būvdarbu līgums (2) būvdarbu vadītāja klātbūtni būvdarbu dokumentēšanu būvdarbu pieņemšana-nodošanas kārtību bankas galvojumu vai apdrošināšanas polises nepieciešamību garantijas laiku kļūdu/defektu labošanu apakšuzņēmēju piesaisti citus noteikumus26
 19. 19. Biežāk veikti darbi, risinājumi
 20. 20. Biežāk veiktie renovācijas darbi daudzdzīvokļu mājā fasādes siltināšana un krāsošana jumta siltināšana un seguma nomaiņa logu nomaiņa dzīvokļos un koplietošanas telpās pagraba pārsegumu siltināšana siltumapgādes sistēmas renovācija ventilācijas sistēmas renovācija u.c.28
 21. 21. Fasādes siltināšana Siltināšanas tehniskie risinājumi tiek reglamentēti Ēku siltināšanā būtiskās prasības ir noteiktas: LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība” Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādnes ETAG 004 “Ārsienu daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas”
 22. 22. Eiropas tehnisko apstiprinājumuvadlīnijas ārējām daudzslāņusiltumizolācijas sistēma ETAG 004.Nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01 "Ēku norobežojošokonstrukciju siltumtehnika”Tipveida fasādes siltināšanas paņēmiensEiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņusiltumizolācijas sistēmām ETAG 004Fasāžu siltināšanas sistēma ir testēta, paredzot vismaz 25 gaduekspluatācijas laikuNosaka detalizētu instrukciju sistēmas instalācijai un darbuveikšanas tehnoloģijai
 23. 23. Svarīgi!!!Būvdarbu veicēji bieži iesaka daudzstāvu ēkās minerālvates siltumizolāciju nomainīt ar putu polistirola siltumizolācijuTo ne vienmēr pieļauj būvnormatīvs LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”
 24. 24. ...Šie nav vienīgi risinājumiJautā projektētājam
 25. 25. Būtiskākās kļūdas netiek iestrādātas minerālvatesatdalošās joslas piecu un vairākstāvu ēkās Nepareizi!!! siltumizolācijas plātnes netiekpielīmētas pa perimetru, bet ar«pikām» (tas būtiski pazeminaugunsdrošību) netiek ievērota apdares slāņuiestrādāšanas tehnoloģija
 26. 26. VentilācijaLaba ventilācija = veselīga dzīve!Minimālais – jāatbrīvo un jāiztīra ventilācijas šahtasMaksimālais - rekuperācijas sistēma
 27. 27. LogiLogiem jābūt: vēlams aprīkotiem ar pašregulējošu ventilācijas sistēmu; ar pēc iespējas zemāku siltumcaurlaidību (U≤ 1,3W/(m2 xK); gatavotiem no videi un veselībai nekaitīgiem materiāliem (bezsvina); pareizi iestrādātiem.
 28. 28. Ieteikumi www.lldra.lv Pirms līguma noslēgšanas pieprasīt no pretendentiem uz darbu veikšanu montāžas procesa aprakstu (tehniskos noteikumus) un montāžas shēmu Montāžas darbu veicēju kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (vismaz vienam no 2-3 strādnieku brigādes) Pirms aiļu apdares darbu uzsākšanas sastādīt un abpusēji parakstīt slēpto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (no pasūtītāja puses piedalās pasūtītāja izvēlēts būvuzraugs vai cits pieaicināts speciālists) Atbilstības deklarācijas konkrētajam loga tipam ar pārbaužu aktiem pielikumā par pieprasīto (deklarēto) īpašību pārbaudi CE marķējuma esamība36
 29. 29. Siltumapgādes sistēmas renovācija (1) automātiskā siltummezgla izbūve (ja nav) guļvadu un stāvvadu siltināšana stāvvadu balansēšana termostatisko vārstu uzstādīšana alokatoru (siltuma maksas sadalītāju)uzstādīšana
 30. 30. Siltumapgādes sistēmas renovācija (2) Esošās siltumapgādes sistēmas (viencauruļu)pārbūve, nemainot sistēmas darbības principu. Varuzstādīt termostatus un alokatorus uz katra radiatora Pārbūve uz vertikālo divcauruļu sistēmu. Ieteicams,ja siltuma augšējā sadale bēniņos. Ieguvums –vienmērīgs siltuma daudzuma sadalījums visosdzīvokļos Pārbūve uz horizontālo divcauruļu sistēmu.Priekšrocība - skaidra uzskate
 31. 31. Būvuzraudzība (1) Būvuzraugs ir pasūtītāja pārstāvis būvlaukumā! Nav pieļaujams izvēlēties būvuzraugu pēcbūvkomersanta ieteikuma! Būvuzraugs ir atbildīgs par: būvdarbu norises uzraudzību kopumā, atbilstoši būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi
 32. 32. Līgumā jāparedz Interešu konflikta neesamība Pārstāvības robežas Apmeklējumu biežums Atskaites par padarīto Apakšuzņēmēju/darbinieku piesaiste Atbildības garantija40
 33. 33. Atbildība Par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai atbild vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātājs (Pasūtītājs) Pasūtītājs Tāpēc renovācijas ierosinātājam rūpīgi jāseko ieceres īstenošanas gaitai, nepieļaujot atkāpes no apstiprinātā tehniskā risinājuma
 34. 34. Mājas renovācija =ilgtermiņa projekts
 35. 35. Būtiski!
 36. 36. Kvalitatīva sākotnējā dokumentācija Kvalificēti speciālisti Iepirkuma procedūra un līgums Informēt dzīvokļu īpašniekus visos projektaīstenošanas posmos Vaicāt LIAA, bankai, NVO u.c.
 37. 37. Būvdarbu veicēji dažkārt iesaka “racionalizēt” projektāietvertos risinājumus. Nepiekrītiet! Atkāpes no prasībām var būtiski kaitēt ēkasugunsdrošībai un apdares kvalitātei Svarīgi ievērot būvprojektā un tehniskajos noteikumosnoteiktos tehniskos risinājumus un darbu izpildestehnoloģiju Plānotās izmaiņas pirms būvdarbu veikšanas obligātijāsaskaņo ar projekta autoru Apdrošināšana

×