SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
1
Darba drošības un vides veselības
institūts
Žanna Martinsone
RSU Aroda un vides medicīnas katedra
Darba drošības un vides veselības institūts
zanna.martinsone@rsu.lv
22.01.2024.
Veselīga iekštelpu vide skolās:
gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Vebinārs “Ilgtspējīgas un produktīvas vides nodrošināšana skolās”
2
Darba drošības un vides veselības
institūts
Svaigs gaiss – visos laikos aktuāls!
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
publicētā ziņa FB ziņu plūsmā:
3
Darba drošības un vides veselības
institūts
❑Iekštelpu gaisa kvalitātes un rādītāji
❑Ietekme uz skolas iemītnieku labsajūtu,
produktivitāti un veselību
❑RSU VIP studentu dati un zinātnisko pētījumu
dati
❑Svarīgākās atziņas
Saturs
4
Darba drošības un vides veselības
institūts
Vadlīnijas par skolu vidi
https://www.vi.gov.lv/lv/vadlinijas-vides-kvalitate-un-drosiba-skolas
5
Darba drošības un vides veselības
institūts
Iekštelpu gaisa kvalitāte
❑Ieelpojot:
➢vielas daudzumu ietekmē dzimums, vecums, fiziskās
aktivitātes ekspozīcijas laikā, vides temperatūras,
spiediena, ķermeņa masas, smēķēšanas, slimībām, gaisa
piesārņojuma līmeņa,
➢Iekšējā absorbcijas deva ir atkarīga no ķīmiskās vielas
daudzuma, kas deponējas elpceļos, cik tiek izvadīts ārā,
cik absorbēts caur elpceļiem un nonācis asinsritē.
❑ Caur gremošanas traktu (ar ūdeni, augsni, uzturu). Lai izvērtētu uzņemto vielu
daudzumu, jāzina ēšanas paradumi un kaitīgo vielu daudzums pārtikas produktos.
❑ Caur ādu un gļotādām (kopējās ādas virsma, kas pakļauta ekspozīcijai; kontakta
ilgums un koncentrācija ādā; ķīmiskās vielas penetrācijas spējas caur ādu; ādas
bojājumi ekspozīcijas laikā).
6
Darba drošības un vides veselības
institūts
Iekštelpu gaisa kvalitāte
◼ Nelabvēlīgi iekštelpu vides apstākļi var
veicināt pašsajūtas pasliktināšanos, t.i.,
nogurumu, koncentrēšanās spēju
zudumu, miegainību, galvassāpes, galvas
reiboņus, sausu ādu, gļotādas
kairinājumu, aizliktu degunu, sausu
rīkli, sausu klepu, sausas un apsārtušas
acis, acu asarošanu, alerģiskus izsitumus,
apgrūtinātu elpošanu, saaukstēšanos u.c.
◼ Simptomi ir nespecifiski, kā arī tie nerada
apdraudējumu dzīvībai, bet var pasliktināt
veselības stāvokli, radīt diskomfortu un
samazināt darba produktivitāti.
7
Darba drošības un vides veselības
institūts
◼ Termālā komforta rādītāji: gaisa temperatūra un gaisa relatīvais mitrums
◼ Oglekļa dioksīds
◼ Cietās vielu daļiņas (PM) jeb putekļi
◼ Gaistošie savienojumi, t.sk., aldehīdi
◼ Bioloģiskie faktori (mikroorganismi, t.sk., pelējuma sēnītes/sporas0
Iekštelpu gaisa kvalitātes galvenie rādītāji
8
Darba drošības un vides veselības
institūts
Termālā komforta rādītāji: temperatūra
9
Darba drošības un vides veselības
institūts
Termālā komforta rādītāji: mitrums
10
Darba drošības un vides veselības
institūts
Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (1)
11
Darba drošības un vides veselības
institūts
Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (2)
12
Darba drošības un vides veselības
institūts
Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (3)
13
Darba drošības un vides veselības
institūts
Oglekļa dioksīda ietekme uz veselību (1)
14
Darba drošības un vides veselības
institūts
Oglekļa dioksīda ietekme uz veselību (2)
15
Darba drošības un vides veselības
institūts
Oglekļa dioksīds un ventilācija
Avots: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments; https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd?news_item=lai-
stundas-nenaktu-miegs-3316&target=news_item
SVARĪGI!
Arī prombūtne dēļ slimošanas var
būt biežāka un ilgāku laika
periodu.
16
Darba drošības un vides veselības
institūts
CO2 ietekme uz lēmumu pieņemšanu
https://newscenter.lbl.gov/2012/10/17/elevated-indoor-carbon-dioxide-impairs-decision-making-performance/
Rezultāts:
CO2 līmenis virs 2500 ppm
būtiski negatīvi ietekmē
spējas pieņemt lēmumu!
17
Darba drošības un vides veselības
institūts
◼ CO2 - 1000 ppm = 11% - 23% zemākas lēmumu pieņemšanas spējas
◼ CO2 – 2500 ppm = 44% - 94% zemākas lēmumu pieņemšanas spējas
Oglekļa dioksīds un lēmumu pieņemšana (kognitīvais
sniegums)
Avots: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1104789
18
Darba drošības un vides veselības
institūts
Skolēnu sniegums un prombūtne atkarībā no ventilācijas sistēmas darbības
Matemātikas un valodas uzdevumu izpilde un
gaisa pieplūdes apjoms (Wargocki and Wyon,
2013)
Matemātikas un valodu testa
nokārtošana un gaisa pieplūdes apjoms
(Haverinen-Shaughnessy et al., 2011)
Prombūtne dēļ slimošanas un gaisa
pieplūdes apjoms (Haverinen-
Shaughnessy et al., 2011)
19
Darba drošības un vides veselības
institūts
❑Pētījumi liecina, ka mūsu kognitīvās
spējas samazinās par 15% tiklīdz CO²
līmenis iekštelpās sasniedz 945ppm
līmeni. Kad CO² līmenis sasniedz
1400ppm, tad vidējais kognitīvo spēju
rādītājs samazinās uz pusi!
❑Samazinot CO2, var paaugstināt par 12%
ātrāku uzdevumu izpildi, par 2% mazāk
kļūdas, 2,5% labāku ikdienas skolas
apmeklējumu.
Iekštelpu gaisa kvalitātes pētījumu apkopojums
Avots:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pi
i/S2352710222009202?via%3Dihub
Pētījumu apkopojums no 1970 gadiem
20
Darba drošības un vides veselības
institūts
Piemērs: studentu mācību klasēs (temperatūra un
mitrums)
Rezultāts: Mitrums nepārsniedz optimālos
līmeņus, bet temperatūra nodarbību vidū
pārsniedz +25 grādus Celsija!
1.diena – telpas kubatūra 72,3, bet 2. un
3.dienas telpas kubatūra bija 119,7.
21
Darba drošības un vides veselības
institūts
CO2 līmenis mācību klasē nodarbību laikā
Rezultāti: CO2 līmenis atkarīgs no cilvēku skaita un telpas kubatūras, t.i., mazākā telpā ar lielāku
studentu skaitu CO2 līmenis sasniedza 1000 ppm jau pēc 10 min, bet lielākā telpā ar mazāku studentu
skaitu – pēc 20 – 50 min.
22
Darba drošības un vides veselības
institūts
23
Darba drošības un vides veselības
institūts
Indikatīvs aprēķins gaisa apmaiņai telpā
Avots: Eglīte M., 2008. Vides veselība, Rīgas Stradiņa universitāte, 244 lpp
Piemērs: Klasē ir 22 skolnieki, klases kubatūra ir 200 m2, tad NGAB=22x38/200=4,18 jeb 4
reizes stundā, lai uzturētu CO2 līmeni 1000 ppm robežās!
Piezīme: Nepieciešamais gaisa kubs (GK)
pieaugušajiem būtu 38 m3/h, bet bērniem
līdz 10 g.v. – 20 m3/h; vecākiem par 10
gadiem – 30 m3/h.
GK aprēķins ir šāds: GK=CO2 daudzums
(L), ko cilvēks izelpo 1 h / pieļaujamo CO2
koncetrāciju telpā (L/m3) – apkārtējā vidē
esošo CO2 koncentrāciju (L/m3), t.i.,
GK=23/0,1-0,4=38,3 m3/h
24
Darba drošības un vides veselības
institūts
◼ Tika pētītas skolas ar dažādu ventilācijas veidu: A kategorija – klases ar
dabisko vēdināšanu; B kategorija - balansēta mehāniskā ventilācijas
sistēma ar konstantu gaisa tilpumu un C kategorijas – balansēta
mehāniskā ventilācijas sistēma ar mainīgu gaisa tilpumu (pēc
nepieciešamības/CO2 rādītāja).
◼ Rezultāti: B un C kategorijas mācību klasēs PM2.5, PM10, CO2,
aldehīda līmeņi bija zemāki nekā dabiskās vēdināšanas klasēs. Turklāt C
kategorijas klasēs gaisa kvalitāte nepasliktinājās, neskatoties uz
ventilācijas periodisku darbību.
Piemērs: Zviedrijā veikts pētījums (2022)
Avots: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013232200974X?via%3Dihub
25
Darba drošības un vides veselības
institūts
◼ Palielinot gaisa pieplūdi no 3 L/s līdz 8,5 L/s bērniem pieauga uzdevumu
izpildes ātrums 70% gadījumos, kas saistīts ar iekštelpu gaisa kvalitātes
uzlabošanos, t.i., CO2 no 1300 ppm uz 900 ppm.
Skolēnu sniegums un gaisa pieplūdes līmenis
Avots: https://doi.org/10.1080/10789669.2007.10390950
26
Darba drošības un vides veselības
institūts
Gaistošie savienojumi (GOS)
27
Darba drošības un vides veselības
institūts
GOS: aldehīdi
28
Darba drošības un vides veselības
institūts
GOS emisijas regulējums
29
Darba drošības un vides veselības
institūts
Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM)
30
Darba drošības un vides veselības
institūts
Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM): veselība
31
Darba drošības un vides veselības
institūts
PM izmēru salīdzinājums
Avots: https://abcdust.net/how-large-is-a-corona-virus-virion-compared-to-the-mp10-2-5/
32
Darba drošības un vides veselības
institūts
Galvenā iedarbība -
ieelpojot PM
Elpceļu kairinājums
Klepus
Grūtības elpot
Plaušu funkciju
samazināšanās
Astmas
saasinājums
Iekļūšana sirds-
asinsvadu sistēmā
Rupjās daļiņas (2,5-10)
nogulsnējas augšējos
elpceļos
Smalkās daļiņas (<2,5)
nokļūst dziļi plaušās
Vēja radītie putekļi,
jūras aerosoli un
putekšņi
Dūmi un izplūdes
gāzes (degšanas
procesi, ražošana un
transports
Diametrs, mikroni
Avots:https://www.lawa.org.nz/learn/factsheets/air-quality-topic/why-is-air-quality-important/
Cietās vielu daļiņas (Particulate Matter) un ietekme uz veselību)
33
Darba drošības un vides veselības
institūts
Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM)
34
Darba drošības un vides veselības
institūts
Gaisa bioloģiskais piesārņojums 1
35
Darba drošības un vides veselības
institūts
36
Darba drošības un vides veselības
institūts
Gaisa bioloģiskais piesārņojums 2
37
Darba drošības un vides veselības
institūts
❑Iekštelpu gaisa kvalitāte ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē skolēnu un
skolas darbinieku labbūtību, produktivitāti un veselību.
❑Galvenie iekštelpu gaisa kvalitāti ietekmējošie rādītāji skolās: CO2, PM, GOS,
temperatūra, mitrums, bioloģiskie faktori.
❑CO2 līmeņa noteikšana ir labs indikators gaisa kvalitātei, jo tā pieaugums netieši
norāda arī uz citu gaisā esošo rādītāju pieaugumu un ventilācijas efektīvu
darbību.
❑Ārzemju zinātniskās publikācijas norāda uz nepieciešamību nodrošināt CO2
līmeni:
❑ zem 1000 ppm, lai tas neradītu ietekmi uz kognitīvām spējām un produktivitāti.
❑virs 2500 ppm, tas rada negatīvu ietekmi uz kognitīviem procesiem, akadēmisko sniegumu
kopumā, kā arī paaugstina slimību risku.
Svarīgākās atziņas! (1)
38
Darba drošības un vides veselības
institūts
❑Gaistošie organiskie savienojumi, pat mazās koncentrācijās, summāri var izraisīt
radīt kādu no nespecifiskajiem simptomiem.
❑Cietās vielu daļiņas (PM) galvenais avots ir apkārtējā vide, bet var nonākt telpās
arī dēļ netīrītas ventilācijas sistēmas, filtriem, mīkstā seguma un tekstila apdares
materiāliem, mēbeļu materiāliem un iekštelpu aktivitātēm. Arī maiņas apavu
neesamība var palielināt PM līmeni iekštelpu gaisā.
❑Bioloģisko faktoru klātbūtni skolā nosaka personīgās higiēnas prasību
ievērošana, telpu un virsmu tīrība, ventilācijas sistēmas efektīva darbība.
❑Turpmākos pētījumos būtu nepieciešams izmantot skolās reģistrētos gaisa
kvalitātes datus, lai analizētu skolnieku sniegumu saistībā ar, piemēram, CO2 un
gaisa temperatūras rādītājiem, it īpaši, eksāmenu un pārbaudes darbu laikā.
Svarīgākās atziņas! (2)
39
Darba drošības un vides veselības
institūts
Paldies par uzmanību!
Avots: https://www.facebook.com/izglitibasskola/

More Related Content

What's hot

силікатні матеріали
силікатні матеріалисилікатні матеріали
силікатні матеріалиIngulcik
 
заходи до дня числа π
заходи до дня числа πзаходи до дня числа π
заходи до дня числа πLala Lalala
 
самостыйний розряд
самостыйний розрядсамостыйний розряд
самостыйний розрядolga_ruo
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ліс – легені планети
Ліс – легені планети Ліс – легені планети
Ліс – легені планети library_darnitsa
 
урок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентацияурок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентацияHelen Pat
 
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāPārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāElektrumlv
 
1656 теорема піфагора
1656 теорема піфагора1656 теорема піфагора
1656 теорема піфагораjasperwtf
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
 
Хімічні властивості оксидів
Хімічні властивості оксидівХімічні властивості оксидів
Хімічні властивості оксидівЕлена Мешкова
 
Розв’язування прямокутних трикутників
Розв’язування прямокутних трикутниківРозв’язування прямокутних трикутників
Розв’язування прямокутних трикутниківFormula.co.ua
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanāSomijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
 
силікатні матеріали
силікатні матеріалисилікатні матеріали
силікатні матеріали
 
заходи до дня числа π
заходи до дня числа πзаходи до дня числа π
заходи до дня числа π
 
самостыйний розряд
самостыйний розрядсамостыйний розряд
самостыйний розряд
 
Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
 Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas. Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
 
Ліс – легені планети
Ліс – легені планети Ліс – легені планети
Ліс – легені планети
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
 
урок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентацияурок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентация
 
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāPārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
 
1656 теорема піфагора
1656 теорема піфагора1656 теорема піфагора
1656 теорема піфагора
 
Кислород
КислородКислород
Кислород
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 
Хімічні властивості оксидів
Хімічні властивості оксидівХімічні властивості оксидів
Хімічні властивості оксидів
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BISDaudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
 
Aerozagadjenje
AerozagadjenjeAerozagadjenje
Aerozagadjenje
 
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiemElektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem
 
Розв’язування прямокутних трикутників
Розв’язування прямокутних трикутниківРозв’язування прямокутних трикутників
Розв’язування прямокутних трикутників
 
Węzły ciepłownicze
Węzły ciepłowniczeWęzły ciepłownicze
Węzły ciepłownicze
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 

Similar to Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumāIekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolāsKā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...Elektrumlv
 
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna (13)

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumāIekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā
Iekštelpu gaisa kvalitāte birojos: zināmais un nezināmais šodienas skatījumā
 
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklīKvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
 
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklīKvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
 
Veselība un iekštelpu gaisa kvalitāte
Veselība un iekštelpu gaisa kvalitāteVeselība un iekštelpu gaisa kvalitāte
Veselība un iekštelpu gaisa kvalitāte
 
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklīKvalitatīva dzīves vide mājoklī
Kvalitatīva dzīves vide mājoklī
 
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolāsKā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās
Kā gaisa kvalitātes mērījumi var uzlabot darba produktivitāti skolās
 
Iekštelpu gaisa kvalitāte un ventilācija
Iekštelpu gaisa kvalitāte un ventilācijaIekštelpu gaisa kvalitāte un ventilācija
Iekštelpu gaisa kvalitāte un ventilācija
 
Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās"
Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās"Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās"
Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās"
 
Publiskās ēkas un gaisa kvalitātes kontrole
Publiskās ēkas un gaisa kvalitātes kontrolePubliskās ēkas un gaisa kvalitātes kontrole
Publiskās ēkas un gaisa kvalitātes kontrole
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...
Atbilstoša mikroklimata nodrošināšanas nozīme mājokļos: gaisa temperatūra, mi...
 
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...
Gaisma darba un mācību vidē. Dienasgaisma, kā veselības, produktivitātes un i...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna

 • 1. 1 Darba drošības un vides veselības institūts Žanna Martinsone RSU Aroda un vides medicīnas katedra Darba drošības un vides veselības institūts zanna.martinsone@rsu.lv 22.01.2024. Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna Vebinārs “Ilgtspējīgas un produktīvas vides nodrošināšana skolās”
 • 2. 2 Darba drošības un vides veselības institūts Svaigs gaiss – visos laikos aktuāls! Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja publicētā ziņa FB ziņu plūsmā:
 • 3. 3 Darba drošības un vides veselības institūts ❑Iekštelpu gaisa kvalitātes un rādītāji ❑Ietekme uz skolas iemītnieku labsajūtu, produktivitāti un veselību ❑RSU VIP studentu dati un zinātnisko pētījumu dati ❑Svarīgākās atziņas Saturs
 • 4. 4 Darba drošības un vides veselības institūts Vadlīnijas par skolu vidi https://www.vi.gov.lv/lv/vadlinijas-vides-kvalitate-un-drosiba-skolas
 • 5. 5 Darba drošības un vides veselības institūts Iekštelpu gaisa kvalitāte ❑Ieelpojot: ➢vielas daudzumu ietekmē dzimums, vecums, fiziskās aktivitātes ekspozīcijas laikā, vides temperatūras, spiediena, ķermeņa masas, smēķēšanas, slimībām, gaisa piesārņojuma līmeņa, ➢Iekšējā absorbcijas deva ir atkarīga no ķīmiskās vielas daudzuma, kas deponējas elpceļos, cik tiek izvadīts ārā, cik absorbēts caur elpceļiem un nonācis asinsritē. ❑ Caur gremošanas traktu (ar ūdeni, augsni, uzturu). Lai izvērtētu uzņemto vielu daudzumu, jāzina ēšanas paradumi un kaitīgo vielu daudzums pārtikas produktos. ❑ Caur ādu un gļotādām (kopējās ādas virsma, kas pakļauta ekspozīcijai; kontakta ilgums un koncentrācija ādā; ķīmiskās vielas penetrācijas spējas caur ādu; ādas bojājumi ekspozīcijas laikā).
 • 6. 6 Darba drošības un vides veselības institūts Iekštelpu gaisa kvalitāte ◼ Nelabvēlīgi iekštelpu vides apstākļi var veicināt pašsajūtas pasliktināšanos, t.i., nogurumu, koncentrēšanās spēju zudumu, miegainību, galvassāpes, galvas reiboņus, sausu ādu, gļotādas kairinājumu, aizliktu degunu, sausu rīkli, sausu klepu, sausas un apsārtušas acis, acu asarošanu, alerģiskus izsitumus, apgrūtinātu elpošanu, saaukstēšanos u.c. ◼ Simptomi ir nespecifiski, kā arī tie nerada apdraudējumu dzīvībai, bet var pasliktināt veselības stāvokli, radīt diskomfortu un samazināt darba produktivitāti.
 • 7. 7 Darba drošības un vides veselības institūts ◼ Termālā komforta rādītāji: gaisa temperatūra un gaisa relatīvais mitrums ◼ Oglekļa dioksīds ◼ Cietās vielu daļiņas (PM) jeb putekļi ◼ Gaistošie savienojumi, t.sk., aldehīdi ◼ Bioloģiskie faktori (mikroorganismi, t.sk., pelējuma sēnītes/sporas0 Iekštelpu gaisa kvalitātes galvenie rādītāji
 • 8. 8 Darba drošības un vides veselības institūts Termālā komforta rādītāji: temperatūra
 • 9. 9 Darba drošības un vides veselības institūts Termālā komforta rādītāji: mitrums
 • 10. 10 Darba drošības un vides veselības institūts Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (1)
 • 11. 11 Darba drošības un vides veselības institūts Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (2)
 • 12. 12 Darba drošības un vides veselības institūts Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators (3)
 • 13. 13 Darba drošības un vides veselības institūts Oglekļa dioksīda ietekme uz veselību (1)
 • 14. 14 Darba drošības un vides veselības institūts Oglekļa dioksīda ietekme uz veselību (2)
 • 15. 15 Darba drošības un vides veselības institūts Oglekļa dioksīds un ventilācija Avots: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments; https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd?news_item=lai- stundas-nenaktu-miegs-3316&target=news_item SVARĪGI! Arī prombūtne dēļ slimošanas var būt biežāka un ilgāku laika periodu.
 • 16. 16 Darba drošības un vides veselības institūts CO2 ietekme uz lēmumu pieņemšanu https://newscenter.lbl.gov/2012/10/17/elevated-indoor-carbon-dioxide-impairs-decision-making-performance/ Rezultāts: CO2 līmenis virs 2500 ppm būtiski negatīvi ietekmē spējas pieņemt lēmumu!
 • 17. 17 Darba drošības un vides veselības institūts ◼ CO2 - 1000 ppm = 11% - 23% zemākas lēmumu pieņemšanas spējas ◼ CO2 – 2500 ppm = 44% - 94% zemākas lēmumu pieņemšanas spējas Oglekļa dioksīds un lēmumu pieņemšana (kognitīvais sniegums) Avots: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1104789
 • 18. 18 Darba drošības un vides veselības institūts Skolēnu sniegums un prombūtne atkarībā no ventilācijas sistēmas darbības Matemātikas un valodas uzdevumu izpilde un gaisa pieplūdes apjoms (Wargocki and Wyon, 2013) Matemātikas un valodu testa nokārtošana un gaisa pieplūdes apjoms (Haverinen-Shaughnessy et al., 2011) Prombūtne dēļ slimošanas un gaisa pieplūdes apjoms (Haverinen- Shaughnessy et al., 2011)
 • 19. 19 Darba drošības un vides veselības institūts ❑Pētījumi liecina, ka mūsu kognitīvās spējas samazinās par 15% tiklīdz CO² līmenis iekštelpās sasniedz 945ppm līmeni. Kad CO² līmenis sasniedz 1400ppm, tad vidējais kognitīvo spēju rādītājs samazinās uz pusi! ❑Samazinot CO2, var paaugstināt par 12% ātrāku uzdevumu izpildi, par 2% mazāk kļūdas, 2,5% labāku ikdienas skolas apmeklējumu. Iekštelpu gaisa kvalitātes pētījumu apkopojums Avots: https://www.sciencedirect.com/science/article/pi i/S2352710222009202?via%3Dihub Pētījumu apkopojums no 1970 gadiem
 • 20. 20 Darba drošības un vides veselības institūts Piemērs: studentu mācību klasēs (temperatūra un mitrums) Rezultāts: Mitrums nepārsniedz optimālos līmeņus, bet temperatūra nodarbību vidū pārsniedz +25 grādus Celsija! 1.diena – telpas kubatūra 72,3, bet 2. un 3.dienas telpas kubatūra bija 119,7.
 • 21. 21 Darba drošības un vides veselības institūts CO2 līmenis mācību klasē nodarbību laikā Rezultāti: CO2 līmenis atkarīgs no cilvēku skaita un telpas kubatūras, t.i., mazākā telpā ar lielāku studentu skaitu CO2 līmenis sasniedza 1000 ppm jau pēc 10 min, bet lielākā telpā ar mazāku studentu skaitu – pēc 20 – 50 min.
 • 22. 22 Darba drošības un vides veselības institūts
 • 23. 23 Darba drošības un vides veselības institūts Indikatīvs aprēķins gaisa apmaiņai telpā Avots: Eglīte M., 2008. Vides veselība, Rīgas Stradiņa universitāte, 244 lpp Piemērs: Klasē ir 22 skolnieki, klases kubatūra ir 200 m2, tad NGAB=22x38/200=4,18 jeb 4 reizes stundā, lai uzturētu CO2 līmeni 1000 ppm robežās! Piezīme: Nepieciešamais gaisa kubs (GK) pieaugušajiem būtu 38 m3/h, bet bērniem līdz 10 g.v. – 20 m3/h; vecākiem par 10 gadiem – 30 m3/h. GK aprēķins ir šāds: GK=CO2 daudzums (L), ko cilvēks izelpo 1 h / pieļaujamo CO2 koncetrāciju telpā (L/m3) – apkārtējā vidē esošo CO2 koncentrāciju (L/m3), t.i., GK=23/0,1-0,4=38,3 m3/h
 • 24. 24 Darba drošības un vides veselības institūts ◼ Tika pētītas skolas ar dažādu ventilācijas veidu: A kategorija – klases ar dabisko vēdināšanu; B kategorija - balansēta mehāniskā ventilācijas sistēma ar konstantu gaisa tilpumu un C kategorijas – balansēta mehāniskā ventilācijas sistēma ar mainīgu gaisa tilpumu (pēc nepieciešamības/CO2 rādītāja). ◼ Rezultāti: B un C kategorijas mācību klasēs PM2.5, PM10, CO2, aldehīda līmeņi bija zemāki nekā dabiskās vēdināšanas klasēs. Turklāt C kategorijas klasēs gaisa kvalitāte nepasliktinājās, neskatoties uz ventilācijas periodisku darbību. Piemērs: Zviedrijā veikts pētījums (2022) Avots: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013232200974X?via%3Dihub
 • 25. 25 Darba drošības un vides veselības institūts ◼ Palielinot gaisa pieplūdi no 3 L/s līdz 8,5 L/s bērniem pieauga uzdevumu izpildes ātrums 70% gadījumos, kas saistīts ar iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanos, t.i., CO2 no 1300 ppm uz 900 ppm. Skolēnu sniegums un gaisa pieplūdes līmenis Avots: https://doi.org/10.1080/10789669.2007.10390950
 • 26. 26 Darba drošības un vides veselības institūts Gaistošie savienojumi (GOS)
 • 27. 27 Darba drošības un vides veselības institūts GOS: aldehīdi
 • 28. 28 Darba drošības un vides veselības institūts GOS emisijas regulējums
 • 29. 29 Darba drošības un vides veselības institūts Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM)
 • 30. 30 Darba drošības un vides veselības institūts Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM): veselība
 • 31. 31 Darba drošības un vides veselības institūts PM izmēru salīdzinājums Avots: https://abcdust.net/how-large-is-a-corona-virus-virion-compared-to-the-mp10-2-5/
 • 32. 32 Darba drošības un vides veselības institūts Galvenā iedarbība - ieelpojot PM Elpceļu kairinājums Klepus Grūtības elpot Plaušu funkciju samazināšanās Astmas saasinājums Iekļūšana sirds- asinsvadu sistēmā Rupjās daļiņas (2,5-10) nogulsnējas augšējos elpceļos Smalkās daļiņas (<2,5) nokļūst dziļi plaušās Vēja radītie putekļi, jūras aerosoli un putekšņi Dūmi un izplūdes gāzes (degšanas procesi, ražošana un transports Diametrs, mikroni Avots:https://www.lawa.org.nz/learn/factsheets/air-quality-topic/why-is-air-quality-important/ Cietās vielu daļiņas (Particulate Matter) un ietekme uz veselību)
 • 33. 33 Darba drošības un vides veselības institūts Cietās vielu daļiņas jeb putekļi (PM)
 • 34. 34 Darba drošības un vides veselības institūts Gaisa bioloģiskais piesārņojums 1
 • 35. 35 Darba drošības un vides veselības institūts
 • 36. 36 Darba drošības un vides veselības institūts Gaisa bioloģiskais piesārņojums 2
 • 37. 37 Darba drošības un vides veselības institūts ❑Iekštelpu gaisa kvalitāte ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē skolēnu un skolas darbinieku labbūtību, produktivitāti un veselību. ❑Galvenie iekštelpu gaisa kvalitāti ietekmējošie rādītāji skolās: CO2, PM, GOS, temperatūra, mitrums, bioloģiskie faktori. ❑CO2 līmeņa noteikšana ir labs indikators gaisa kvalitātei, jo tā pieaugums netieši norāda arī uz citu gaisā esošo rādītāju pieaugumu un ventilācijas efektīvu darbību. ❑Ārzemju zinātniskās publikācijas norāda uz nepieciešamību nodrošināt CO2 līmeni: ❑ zem 1000 ppm, lai tas neradītu ietekmi uz kognitīvām spējām un produktivitāti. ❑virs 2500 ppm, tas rada negatīvu ietekmi uz kognitīviem procesiem, akadēmisko sniegumu kopumā, kā arī paaugstina slimību risku. Svarīgākās atziņas! (1)
 • 38. 38 Darba drošības un vides veselības institūts ❑Gaistošie organiskie savienojumi, pat mazās koncentrācijās, summāri var izraisīt radīt kādu no nespecifiskajiem simptomiem. ❑Cietās vielu daļiņas (PM) galvenais avots ir apkārtējā vide, bet var nonākt telpās arī dēļ netīrītas ventilācijas sistēmas, filtriem, mīkstā seguma un tekstila apdares materiāliem, mēbeļu materiāliem un iekštelpu aktivitātēm. Arī maiņas apavu neesamība var palielināt PM līmeni iekštelpu gaisā. ❑Bioloģisko faktoru klātbūtni skolā nosaka personīgās higiēnas prasību ievērošana, telpu un virsmu tīrība, ventilācijas sistēmas efektīva darbība. ❑Turpmākos pētījumos būtu nepieciešams izmantot skolās reģistrētos gaisa kvalitātes datus, lai analizētu skolnieku sniegumu saistībā ar, piemēram, CO2 un gaisa temperatūras rādītājiem, it īpaši, eksāmenu un pārbaudes darbu laikā. Svarīgākās atziņas! (2)
 • 39. 39 Darba drošības un vides veselības institūts Paldies par uzmanību! Avots: https://www.facebook.com/izglitibasskola/