SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Ilgtspējīga attīstība
un videi draudzīga
centralizētā siltumapgāde
2
⮚ Islandes kanālu sistēma
⮚ 1877.gads Lokporta (ASV) – no vienas katlu mājas tika apsildīti
vairāki simti dzīvojamo ēku un dažādas rūpnīcas
⮚ 1893.gads Hamburga (Vācija) – pirmā centralizētās siltumapgādes
sistēma Eiropā
⮚ 1903.gads Pēterburga (Krievija) – pirmā centralizētās siltumapgādes
sistēma Krievijā
IESKATS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES
ATTĪSTĪBĀ
3
⮚ 1929.gadā darbību uzsāk pirmā Liepājas TEC, kur kā kurināmais tiek
izmantotas akmeņogles
⮚ 20.gadsimta 50 gados Latvijā tiek uzsākta centralizētās
siltumapgādes sistēmas attīstība, kā kurināmo izmantojot fosilos
energoresursus – naftu, akmeņogles, brūnogles un kūdru
⮚ 20.gadsimta 50 gados Latvijā tiek izbūvēti pirmie centralizētās
siltumapgādes tīkli
IESKATS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES
ATTĪSTĪBĀ
4
⮚ Centralizētā vietā saražotā siltuma sadales sistēma, izmantojot
izolētas caurules attiecībā uz dzīvojamo un komerciālo objektu
apkures prasībām, piemēram, telpu apsildīšana un ūdens sildīšana
⮚ Centralizētās siltumapgādes iekārtas var nodrošināt lielāku
efektivitāti un labāku piesārņojuma kontroli nekā lokālie katli
⮚ Centralizētā siltumapgāde ar koģenerāciju ir lētākā metode oglekļa
emisiju samazināšanai, un tai ir viena no zemākajām oglekļa pēdām
no visām fosilās enerģijas ražošanas iekārtām
CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
5
⮚ Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, siltumapgāde ir
nepieciešamība un nozīmīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Siltums
Latvijā tiek patērēts vidēji 200 dienas gadā un apmēram 60 %
energoresursu tiek patērēti tieši siltumapgādē
⮚ Neapšaubāmi, runājot par siltumapgādi, svarīgs ir ne tikai
siltumapgādes veids, katla efektivitāte, bet īpaša nozīme ir
energoresursam jeb kurināmajam
⮚ Siltumapgāde ir nozīmīga, ne tikai domājot par iedzīvotāju
labklājību, tai ir arī milzu ietekme uz tautsaimniecību, un tā atstāj
būtisku ietekmi uz vidi
CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
6
⮚ Salīdzinot ar individuālo siltumapgādi, centralizēto siltumapgādi ļoti
stingri kontrolē dažādas uzraudzības iestādes, vismaz reizi gadā tiek
mērīts izmešu daudzums, darbību uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu
regulators, tāpat arī iespēja izvietot viedos skaitītājus ļauj nodrošināt
precīzākus mērījumus
⮚ Efektīva centralizētā siltumapgāde ne tikai dod iespējas kontrolēt un
samazināt ietekmi uz vidi, bet arī uzlabo komforta līmeni
patērētājam
CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
7
⮚ Centralizētās siltumapgādes priekšrocības ir arī tādas, ka ar tās
palīdzību var nodrošināt viszemākās ražošanas izmaksas. Maksimāli
noslogojot siltuma ražojošās iekārtas un izmantojot resursus efektīvi,
ir iespēja noteikt patērētājam iespējami zemākus siltumenerģijas
tarifus
⮚ Centralizētā siltumapgādē tiek nodrošināta iespēja diversificēt
kurināmā veidus, mazinot siltumapgādes atkarību no viena kurināmā
veida, kas palielina siltumapgādes nodrošinājuma drošību
CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
8
KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
9
• Centrālās apkures galvenā priekšrocība, ko iegūst lietotājs ir komforts.
Protams, lai nonāktu līdz komfortam, vajadzīgi arī ieguldījumi.
Galvenie ieguvumi pievienojoties centralizētajai siltumapgādei:
⮚ Nav jādomā par kurināmā sagādi un kurināšanu
⮚ Katlumājas vietā tiek izbūvēts neliels siltuma mezgls, kas nerada netīrību un
nesagādā neērtības
CENTRĀLĀS SILTUMAPGĀDES PRIEKŠROCĪBAS
10
• Apsildi gudri:
⮚ Samazinot temperatūru telpā par 1 grādu, apkurei nepieciešamais enerģijas
daudzums samazinās par 5%. Lielākā daļa iedzīvotāju jūtas komfortabli, ja
iekštelpu temperatūra ir 20 līdz 21 grāds. Turklāt nav nepieciešama vienāda
temperatūra visā ēkā – guļamistabā, koridoros, koplietošanas telpās un citās
telpās, kurās neuzturies bieži, temperatūra var būt zemāka
TAUPI SILTUMENERĢIJU
11
• Pārbaudi ūdens temperatūru:
⮚ Centralizētā siltumapgāde nodrošina ēkai ne tikai siltumu, bet arī karsto
ūdeni, kas parasti sastāda ap 25% no kopējā enerģijas patēriņa. Svarīgi ir
nodrošināt optimālu karstā ūdens temperatūru – kas ir aptuveni 55 grādi
⮚ Atrodoties projām no mājām, nav nepieciešama tikpat silta ēka kā ikdienā.
Dodoties prom uz ilgāku laiku, samazini istabas temperatūru vismaz par 2°C.
Neaizmirsti izslēgt dvieļu žāvētājus, ja tādi ir
⮚ Atslēdz karstā ūdens cirkulāciju laikā, kad nav nepieciešams karsts ūdens
(naktī vai laikā, kad neviens nav mājās)
TAUPI SILTUMENERĢIJU
12
• Vēdini gudri
⮚ Apkures sezonā noteikti nepieciešama telpu vēdināšana. Lai ielaistu svaigu
gaisu un neradītu kondensāta veidošanos, telpas jāvēdina īsu brīdi un
intensīvi. Pirms telpu vēdināšanas, ja iespējams, aizgriez regulatorus
⮚ Kad vēdināšana pabeigta, ieslēdz radiatorus atpakaļ. Aukstā laikā neatstāj
ilgstoši atvērtus logus un balkona durvis. Bez vajadzības neturi atvērtas durvis
kāpņu telpā un citās koplietošanas telpās
TAUPI SILTUMENERĢIJU
13
• Siltumtīklu izbūve ir sarežģīts un komplicēts process, kas ietver:
⮚ Nobruģētu vai noasfaltētu ielu rakšanu un segumu atjaunošanu
⮚ Iekoptu dārzu un zālāju rakšanu un atjaunošanu
⮚ Zināmu finanšu līdzekļu ieguldījumu
SILTUMTĪKLU IZBŪVE
14
Siltummezgls ir kā mājas sirds, kas gādā par sadzīves komfortu. Tikai modernizēts,
atdalīts ar siltummaini, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltummezgls (ISM)
nodrošina sekojošas iespējas un priekšrocības:
⮚ apkures sistēmas regulēšanu, siltuma lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās
visu gadu neatkarīgi no gadalaika
⮚ iespēju jebkurā diennakts laikā saņemt karsto ūdeni ar temperatūru 50-55 grādi C°
⮚ iespēju ieregulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika posmam
izvēlētā temperatūrā
⮚ zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmās un augstāku drošību ekspluatācijā;
⮚ racionālu siltumenerģijas izmantošanu, tādējādi samazinot izdevumus par apkuri un karsto
ūdeni
KAS IR SILTUMMEZGLS
15
⮚ Siltummezgls tiek uzstādīts uzreiz aiz siltumtrases
ievada ēkā. Mazas jaudas ISM visbiežāk tiek montēti
pie sienas, lielas jaudas siltummezglus, piemēram,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos lielos
objektos montē uz rāmja, kas nostiprināts uz grīdas
⮚ Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures
sistēmas, tas tiek ieregulēts, lai darbotos
visefektīvāk
ISM UZSTĀDĪŠANA
16
⮚ ISM ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas
sastāvdaļām. Kvalitatīva uzstādīšana, precīza
regulācija un profesionāla apkope ir būtiski
priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša,
mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla
temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas
patēriņš būtu gudrs un ekonomisks
⮚ Regulāra (vismaz reizi gadā) ISM tehniskā apkope
garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu
siltummezgla darbību
ISM APKOPE
17
⮚ Iespēja pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek
izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas
personas iesnieguma saņemšanas
⮚ Izskatot iesniegumu, tiek izvērtētas nekustamā īpašuma pieslēguma
iespējas centralizētajiem siltumtīkliem
PIESLĒGUMS CENTRALIZĒTAJAI SILTUMAPGĀDEI
18
PAR UZŅĒMUMU “LIEPĀJAS ENERĢIJA”
⮚ Mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar
siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī
elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā
⮚ Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionālā komanda un veiksmīgi
īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošus, stabilus, videi
draudzīgus un ilgtspējīgus pakalpojumus
⮚ 2021. gadā uzņēmums paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu,
piedāvājot ISM apkalpošanu un mobilo šķeldas katlumāju uzstādīšanu
19
SILTUMAPGĀDEI IR JĀBŪT EFEKTĪVAI,
PIEEJAMAI UN VIDEI DRAUDZĪGAI
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā

More Related Content

What's hot

Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaElektrumlv
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiElektrumlv
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
 
Alokatori. Darbības princips
Alokatori. Darbības principsAlokatori. Darbības princips
Alokatori. Darbības princips
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanaiKā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
 
Siltuma atguves iespējas, izmantojot kanalizācijas ūdeņus
Siltuma atguves iespējas, izmantojot kanalizācijas ūdeņusSiltuma atguves iespējas, izmantojot kanalizācijas ūdeņus
Siltuma atguves iespējas, izmantojot kanalizācijas ūdeņus
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
 
Kas jāņem vērā, ja vēlies, lai saules paneļi atmaksājas
Kas jāņem vērā, ja vēlies, lai saules paneļi atmaksājasKas jāņem vērā, ja vēlies, lai saules paneļi atmaksājas
Kas jāņem vērā, ja vēlies, lai saules paneļi atmaksājas
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls” Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
 
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
 
Būvniecības regulējums un mikroģenerācija
Būvniecības regulējums un mikroģenerācija Būvniecības regulējums un mikroģenerācija
Būvniecības regulējums un mikroģenerācija
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 

Similar to Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā

Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāElektrumlv
 
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsPilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsElektrumlv
 
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgiKas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspēja
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspējaCentralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspēja
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspējaElektrumlv
 
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāPopulārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāElektrumlv
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apkures katli
Apkures katliApkures katli
Apkures katliDans.lv
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Elektrumlv
 
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Starojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāStarojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāElektrumlv
 
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā (20)

Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
 
Efektīva siltuma enerģijas uzkrāšana
Efektīva siltuma enerģijas uzkrāšanaEfektīva siltuma enerģijas uzkrāšana
Efektīva siltuma enerģijas uzkrāšana
 
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumiKā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
 
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsPilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
 
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgiKas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
Kas jāņem vērā, lai ēkas renovācijas rezultāti būtu ilgtspējīgi
 
Apkures veidi privātmājai
Apkures veidi privātmājaiApkures veidi privātmājai
Apkures veidi privātmājai
 
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumiVentilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
 
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspēja
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspējaCentralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspēja
Centralizētā siltumapgāde – drošība, komforts un ilgtspēja
 
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu LatvijāPopulārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
Populārākie mīti par siltumsūkņu izmantošanu Latvijā
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
 
Apkures katli
Apkures katliApkures katli
Apkures katli
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
 
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
 
Starojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāStarojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure Latvijā
 
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
 
Padomi renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem
Padomi renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem Padomi renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem
Padomi renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem
 
Ēkas energoresursi pēc pieprasījuma
Ēkas energoresursi pēc pieprasījuma Ēkas energoresursi pēc pieprasījuma
Ēkas energoresursi pēc pieprasījuma
 
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā

 • 1. Ilgtspējīga attīstība un videi draudzīga centralizētā siltumapgāde
 • 2. 2 ⮚ Islandes kanālu sistēma ⮚ 1877.gads Lokporta (ASV) – no vienas katlu mājas tika apsildīti vairāki simti dzīvojamo ēku un dažādas rūpnīcas ⮚ 1893.gads Hamburga (Vācija) – pirmā centralizētās siltumapgādes sistēma Eiropā ⮚ 1903.gads Pēterburga (Krievija) – pirmā centralizētās siltumapgādes sistēma Krievijā IESKATS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ATTĪSTĪBĀ
 • 3. 3 ⮚ 1929.gadā darbību uzsāk pirmā Liepājas TEC, kur kā kurināmais tiek izmantotas akmeņogles ⮚ 20.gadsimta 50 gados Latvijā tiek uzsākta centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība, kā kurināmo izmantojot fosilos energoresursus – naftu, akmeņogles, brūnogles un kūdru ⮚ 20.gadsimta 50 gados Latvijā tiek izbūvēti pirmie centralizētās siltumapgādes tīkli IESKATS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ATTĪSTĪBĀ
 • 4. 4 ⮚ Centralizētā vietā saražotā siltuma sadales sistēma, izmantojot izolētas caurules attiecībā uz dzīvojamo un komerciālo objektu apkures prasībām, piemēram, telpu apsildīšana un ūdens sildīšana ⮚ Centralizētās siltumapgādes iekārtas var nodrošināt lielāku efektivitāti un labāku piesārņojuma kontroli nekā lokālie katli ⮚ Centralizētā siltumapgāde ar koģenerāciju ir lētākā metode oglekļa emisiju samazināšanai, un tai ir viena no zemākajām oglekļa pēdām no visām fosilās enerģijas ražošanas iekārtām CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
 • 5. 5 ⮚ Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, siltumapgāde ir nepieciešamība un nozīmīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Siltums Latvijā tiek patērēts vidēji 200 dienas gadā un apmēram 60 % energoresursu tiek patērēti tieši siltumapgādē ⮚ Neapšaubāmi, runājot par siltumapgādi, svarīgs ir ne tikai siltumapgādes veids, katla efektivitāte, bet īpaša nozīme ir energoresursam jeb kurināmajam ⮚ Siltumapgāde ir nozīmīga, ne tikai domājot par iedzīvotāju labklājību, tai ir arī milzu ietekme uz tautsaimniecību, un tā atstāj būtisku ietekmi uz vidi CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
 • 6. 6 ⮚ Salīdzinot ar individuālo siltumapgādi, centralizēto siltumapgādi ļoti stingri kontrolē dažādas uzraudzības iestādes, vismaz reizi gadā tiek mērīts izmešu daudzums, darbību uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulators, tāpat arī iespēja izvietot viedos skaitītājus ļauj nodrošināt precīzākus mērījumus ⮚ Efektīva centralizētā siltumapgāde ne tikai dod iespējas kontrolēt un samazināt ietekmi uz vidi, bet arī uzlabo komforta līmeni patērētājam CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
 • 7. 7 ⮚ Centralizētās siltumapgādes priekšrocības ir arī tādas, ka ar tās palīdzību var nodrošināt viszemākās ražošanas izmaksas. Maksimāli noslogojot siltuma ražojošās iekārtas un izmantojot resursus efektīvi, ir iespēja noteikt patērētājam iespējami zemākus siltumenerģijas tarifus ⮚ Centralizētā siltumapgādē tiek nodrošināta iespēja diversificēt kurināmā veidus, mazinot siltumapgādes atkarību no viena kurināmā veida, kas palielina siltumapgādes nodrošinājuma drošību CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
 • 9. 9 • Centrālās apkures galvenā priekšrocība, ko iegūst lietotājs ir komforts. Protams, lai nonāktu līdz komfortam, vajadzīgi arī ieguldījumi. Galvenie ieguvumi pievienojoties centralizētajai siltumapgādei: ⮚ Nav jādomā par kurināmā sagādi un kurināšanu ⮚ Katlumājas vietā tiek izbūvēts neliels siltuma mezgls, kas nerada netīrību un nesagādā neērtības CENTRĀLĀS SILTUMAPGĀDES PRIEKŠROCĪBAS
 • 10. 10 • Apsildi gudri: ⮚ Samazinot temperatūru telpā par 1 grādu, apkurei nepieciešamais enerģijas daudzums samazinās par 5%. Lielākā daļa iedzīvotāju jūtas komfortabli, ja iekštelpu temperatūra ir 20 līdz 21 grāds. Turklāt nav nepieciešama vienāda temperatūra visā ēkā – guļamistabā, koridoros, koplietošanas telpās un citās telpās, kurās neuzturies bieži, temperatūra var būt zemāka TAUPI SILTUMENERĢIJU
 • 11. 11 • Pārbaudi ūdens temperatūru: ⮚ Centralizētā siltumapgāde nodrošina ēkai ne tikai siltumu, bet arī karsto ūdeni, kas parasti sastāda ap 25% no kopējā enerģijas patēriņa. Svarīgi ir nodrošināt optimālu karstā ūdens temperatūru – kas ir aptuveni 55 grādi ⮚ Atrodoties projām no mājām, nav nepieciešama tikpat silta ēka kā ikdienā. Dodoties prom uz ilgāku laiku, samazini istabas temperatūru vismaz par 2°C. Neaizmirsti izslēgt dvieļu žāvētājus, ja tādi ir ⮚ Atslēdz karstā ūdens cirkulāciju laikā, kad nav nepieciešams karsts ūdens (naktī vai laikā, kad neviens nav mājās) TAUPI SILTUMENERĢIJU
 • 12. 12 • Vēdini gudri ⮚ Apkures sezonā noteikti nepieciešama telpu vēdināšana. Lai ielaistu svaigu gaisu un neradītu kondensāta veidošanos, telpas jāvēdina īsu brīdi un intensīvi. Pirms telpu vēdināšanas, ja iespējams, aizgriez regulatorus ⮚ Kad vēdināšana pabeigta, ieslēdz radiatorus atpakaļ. Aukstā laikā neatstāj ilgstoši atvērtus logus un balkona durvis. Bez vajadzības neturi atvērtas durvis kāpņu telpā un citās koplietošanas telpās TAUPI SILTUMENERĢIJU
 • 13. 13 • Siltumtīklu izbūve ir sarežģīts un komplicēts process, kas ietver: ⮚ Nobruģētu vai noasfaltētu ielu rakšanu un segumu atjaunošanu ⮚ Iekoptu dārzu un zālāju rakšanu un atjaunošanu ⮚ Zināmu finanšu līdzekļu ieguldījumu SILTUMTĪKLU IZBŪVE
 • 14. 14 Siltummezgls ir kā mājas sirds, kas gādā par sadzīves komfortu. Tikai modernizēts, atdalīts ar siltummaini, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltummezgls (ISM) nodrošina sekojošas iespējas un priekšrocības: ⮚ apkures sistēmas regulēšanu, siltuma lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās visu gadu neatkarīgi no gadalaika ⮚ iespēju jebkurā diennakts laikā saņemt karsto ūdeni ar temperatūru 50-55 grādi C° ⮚ iespēju ieregulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika posmam izvēlētā temperatūrā ⮚ zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmās un augstāku drošību ekspluatācijā; ⮚ racionālu siltumenerģijas izmantošanu, tādējādi samazinot izdevumus par apkuri un karsto ūdeni KAS IR SILTUMMEZGLS
 • 15. 15 ⮚ Siltummezgls tiek uzstādīts uzreiz aiz siltumtrases ievada ēkā. Mazas jaudas ISM visbiežāk tiek montēti pie sienas, lielas jaudas siltummezglus, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos lielos objektos montē uz rāmja, kas nostiprināts uz grīdas ⮚ Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures sistēmas, tas tiek ieregulēts, lai darbotos visefektīvāk ISM UZSTĀDĪŠANA
 • 16. 16 ⮚ ISM ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks ⮚ Regulāra (vismaz reizi gadā) ISM tehniskā apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību ISM APKOPE
 • 17. 17 ⮚ Iespēja pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas iesnieguma saņemšanas ⮚ Izskatot iesniegumu, tiek izvērtētas nekustamā īpašuma pieslēguma iespējas centralizētajiem siltumtīkliem PIESLĒGUMS CENTRALIZĒTAJAI SILTUMAPGĀDEI
 • 18. 18 PAR UZŅĒMUMU “LIEPĀJAS ENERĢIJA” ⮚ Mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā ⮚ Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionālā komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošus, stabilus, videi draudzīgus un ilgtspējīgus pakalpojumus ⮚ 2021. gadā uzņēmums paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu, piedāvājot ISM apkalpošanu un mobilo šķeldas katlumāju uzstādīšanu
 • 19. 19 SILTUMAPGĀDEI IR JĀBŪT EFEKTĪVAI, PIEEJAMAI UN VIDEI DRAUDZĪGAI