SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
★★★★★ Wise buildings
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Uzstādīti tika SIA «Mesh Robotics» ražotie CO2 gaisa kvalitātes
mērītāji, kuri nodrošina sekojošu gaisa parametru mērījumus:
- Ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju
- Telpas temperatūru
- Gaisa mitrumu
Uzstādītajos mērītājos ir iebūvēti, bet deaktivizēti vēl sekojoši
sensori:
- VOC (gaistošo organisko savienojumu) sensors
- Atmosfēras spiediena sensors
Kopumā Latvijā tika uzstādīti 13 807 gab. CO2 mērītāji:
- Izglītības iestādēs 13 159 gab.
- Sociālās aprūpes iestādēs 648 gab.
Saskaņā ar IZM uzstādījumiem, mērītāji tika uzstādīti
sekojošā apjomā un lokācijā:
- Izglītības iestādēs, skaits atbilstoši klašu komplektu
skaitam, noslogotākajos kabinetos (tātad, ne visos
kabinetos; pirmsskolas izglītības iestādēs netika uzstādīti)
- Sociālās aprūpes iestādēs, koplietošanas telpās
(nodarbību telpas, ēdamzāles, TV zāles utml.)
Izvēloties konkrēto iestādi, tiek parādītas visas telpas, kurās ir
uzstādīti CO2 mērītāji
Izvēloties konkrēto telpu, tiek attēloti mērījumi
Izvēloties konkrētu laika periodu, var precīzi redzēt rādījumu izmaiņas
Sadaļā «Kā lasīt mērījumus?» ir pamatinformācija par iekārtu un
datu izmantošanu
Sadaļā «Ieteikumi gaisa kvalitātes uzlabošanai» ir aprakstītas
rīcības pie dažādiem CO2 līmeņiem.
Saskaņā ar konkursa prasībām, CO2 mērītājiem, pārsniedzot
rādījumu 1000 ppm, jāsignalizē ar gaismas un skaņas signālu.
Šobrīd ir veiktas korekcijas:
- sasniedzot mērījumu 2000 ppm, mērītāji signalizēs tikai ar
gaismas signālu
- Sasniedzot mērījumu 5000 ppm, mērītāji signalizēs ar skaņas
signālu
Ieteicamās rīcības telpās, atkarībā no CO2 satura gaisā:
• 420 ppm, svaiga gaisa CO2 līmenis, zemāku līmeni ar
vēdināšanas palīdzību nav iespējams sasniegt.
• Līdz 1000 ppm, gaisa kvalitāte ir laba,
• No 1000 ppm – 2000 ppm, gaisa kvalitāte pasliktinās,
pievērst papildu uzmanību un sekot līdzi rādījumu
izmaiņām,
• 2000 - 3000 ppm, gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies, kā
rezultātā var samazināties kognitīvās spējas. Ieteicams
izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni
• virs 3000 ppm, telpā ir būtiski palielināts CO2 līmenis, kas
var izraisīt pastiprinātu nogurumu, miegainību, darbaspēju
samazināšanos, uztveres zudumu. Ieteicams pēc iespējas
ātrāk izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni. Ilgstoša
uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai.
• virs 5000 ppm, bīstama CO2 koncentrācija. Uzturēšanās
šādā telpā var radīt draudus veselībai. Nekavējoties
izvēdināt telpas.
Iestāde co2 mediāna (plkst.9.00 - 10.30)
Aizkraukles novada vidusskola, Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads 1651
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Ziedugravas iela 11, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles novads 1556
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles novads 1424
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov. 1370
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Aizkraukles novads 1306
Aizkraukles novada vidusskola, Draudzības Krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads 1254
Daudzeses pamatskola, Skola Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles novads 1244
Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads 1219
Seces pagasta pamatskola, "Seces pamatskola", Sece, Seces pag., Aizkraukles novads 1189
Pļaviņu vidusskola, Daugavas 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads 1186
Aizkraukles pagasta sākumskola, Kalna iela 6, Aizkraukles pag., Aizkraukles novads 1120
Pērses sākumskola, Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads 1111
Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas", Ziedugravas, Skrīveru pag., Aizkraukles novads 1074
Kokneses pamatskola - attīstības centrs, Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads 1052
Jaunjelgavas vidusskola, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads 969
Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads 925
Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas", Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads 895
Neretas Sociālās aprūpes centrs, Rīgas iela 6, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles novads 866
CO2 līmenis Cēsu novada iestādēs aprīļa mēnesī (mediāna, no plkst.
9.00.-15.00.)
Iestāde co2 mediāna (plkst.9.00 - 10.30)
Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu novads 1833
Cēsu 1. pamatskola, Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads (blakus Gaujas iela 26) 1691
Jaunpiebalgas vidusskola, Priežu iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu novads 1666
Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Cēsu novads 1610
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzija, Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu novads 1575
Straupes pamatskola, Mazstraupes pils, Straupes pag., Cēsu novads 1564
Drabešu Jaunā pamatskola, "Drabešu Skola", Drabeši, Drabešu pag., Cēsu novads 1503
Skujenes pamatskola, Skujenes skola, Cēsu nov 1423
Cēsu pilsētas vidusskola, Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads 1420
Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads 1418
Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads 1407
Jaunpiebalgas vidusskola, Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu novads 1345
Amatas pamatskola, Lielā Iela 10, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu novads 1331
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, Skola Dzērbene, Dzērbenes pag, Cēsu novads 1271
Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Bērzaines Iela 34, Cēsis, Cēsu novads 1253
Liepas pamatskola, Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Cēsu novads 1248
Rāmuļu pamatskola, Rāmuļu skola, Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads 1246
Cēsu pilsētas pansionāts, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads 1239
Cēsu pilsētas Pastariņu sākumsskola, Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads 1216
Zaubes pamatskola, "Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu novads 1214
Spāres pamatskola,''Spāres Muiža, Spāre, Amatas pag., Cēsu novads (Abas ēkas) 1192
Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola, Līgatnes iela 6, Cēsis,Cēsu novads 1111
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 1044
Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads 1009
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pag.,Cēsu novads 999
Vidzemes tehnoloģiju un dizainai tehnikums, Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov. 987
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads 969
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads 967
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga", "Greiveri", Vecpiebalgas
945
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 34, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu novads 908
Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola, "Nītaures skola", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu novads 899
Stalbes pamatskola, "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu novads 847
POZITĪVIE SECINĀJUMI
- Skolu co2 sensoru projekts bija veiksmīgs
- Vecāki seko līdz un pieprasa veidināt
- Ir parādījusies kontrole, jo redz arī vēsturiskos datus. (Nav vairs kalns. tagad ir zobu
grafiki)
- Vieta izaugsmei. No kopumā uzstādītām nepilnām 1000 skolām - tikai viens tehnikums
palūdza paziņojumus par co2 pārkāpumiem.
- Iztīrīja ventilācijas kanālus
- ISM pāri pa 20% ekonomija. Liepāja paši padalīsies ar savu pieredzi gan jau vēlāk.
NEGATĪVIE SECINĀJUMI
- Pašreiz nav neviens kurš strādātu ar informāciju ar datiem.
- Negatīvi ir tas, ka siltuma rēķini pieauga, taču tas ir normāli, jo gaisam jābūt atbilstošam
- ENergoefektivitātes projektu rādītāji pasliktinājās, jo sasniegt sasolīto palika grūti
- Novērojums - uz brīdi viņu uzvedības paradumi tika izmainīti, kamēr mesh pieskatīja. tagad
jau atkal aizgājis vecās sliedēs liela daļa, jo nav kas baksta un pieskata
- Temperatūra. Daļa ēkas ir pārkurinātas.
- izmaksu jautājums. kurš par ko maksā un kurš gūst kādus ietaupījumus.
ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI
- Auditori pārcenšas ar solījumiem kā rezultātā projektiem grūti sasniegt izvirzītos mērķus.
‣ Lai iegūtu pietiekamu atbalstu ēkas īpašnieks, auditoriem jārāda, ka viss slikti
‣ Būvnieks izdara savus darbus ne vienmēr labi
‣ Ēkas īpašniekam atkal jālūdz auditoram uzlabot audita slēdzienu
‣ Rēķini nepaliek mazāki kā plānots
‣ Telpu mikroklimats neuzlabojas
PIEMĒRI
- Vidusskolas ēka (Burtnieku 34, Rīga)
- Sensoru paneļi katrā klasē un apkures
vadība pēc pieprasījuma
- Sistēma uzstādīta kopā ar ēkas
renovāciju un nodrošināja
energoauditos izvirzītos rezultātus
- Pēc sasniegtajiem rezultātiem Klients
definējis turpmākajās renovācijās kā
standarta prasību iekļaut Mesh
sistēmas izbūvi
PIEMĒRI
- Biroja ēka (Dēļu 5, Rīga)
- Sensoru paneļi katrā telpā
- apkures vadība pēc pieprasījuma
- Ventilācijas vadība pēc pieprasījuma
- Dzesēšanas vadība pēc pieprasījuma
- Klients redzot rezultātus turpina Mesh
sistēmas ieviešanu citās ēkās
- Rezultāti parāda, ka sasniegts ne vien
ievērojams ietaupījums, bet pacelts komforta
līmenis
IETEIKUMI
- Mikroklimata sensori
- Līmeņatzīmes paradumiem
- Līmeņatzīmes ēkām
- Uz datiem balstīti atbalsti un stratēģija
- Ne tikai CO2, taču arī relatīvais gaisa mitrums
- Izmaksu un uzturēšanas jautājums. kurš par ko maksā un kurš gūst kādus ietaupījumus.
Edgars Kudurs
Mesh Group SIA
T: 20204664
www.mesh.lv
★★★★★ Wise buildings
Vai aizdomājies par telpu mikroklimatu ikdienā?

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktosSaules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
 

Recently uploaded

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 

Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā

 • 1. ★★★★★ Wise buildings Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 • 2. Uzstādīti tika SIA «Mesh Robotics» ražotie CO2 gaisa kvalitātes mērītāji, kuri nodrošina sekojošu gaisa parametru mērījumus: - Ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju - Telpas temperatūru - Gaisa mitrumu Uzstādītajos mērītājos ir iebūvēti, bet deaktivizēti vēl sekojoši sensori: - VOC (gaistošo organisko savienojumu) sensors - Atmosfēras spiediena sensors
 • 3. Kopumā Latvijā tika uzstādīti 13 807 gab. CO2 mērītāji: - Izglītības iestādēs 13 159 gab. - Sociālās aprūpes iestādēs 648 gab. Saskaņā ar IZM uzstādījumiem, mērītāji tika uzstādīti sekojošā apjomā un lokācijā: - Izglītības iestādēs, skaits atbilstoši klašu komplektu skaitam, noslogotākajos kabinetos (tātad, ne visos kabinetos; pirmsskolas izglītības iestādēs netika uzstādīti) - Sociālās aprūpes iestādēs, koplietošanas telpās (nodarbību telpas, ēdamzāles, TV zāles utml.)
 • 4. Izvēloties konkrēto iestādi, tiek parādītas visas telpas, kurās ir uzstādīti CO2 mērītāji
 • 5. Izvēloties konkrēto telpu, tiek attēloti mērījumi
 • 6. Izvēloties konkrētu laika periodu, var precīzi redzēt rādījumu izmaiņas
 • 7. Sadaļā «Kā lasīt mērījumus?» ir pamatinformācija par iekārtu un datu izmantošanu
 • 8. Sadaļā «Ieteikumi gaisa kvalitātes uzlabošanai» ir aprakstītas rīcības pie dažādiem CO2 līmeņiem.
 • 9. Saskaņā ar konkursa prasībām, CO2 mērītājiem, pārsniedzot rādījumu 1000 ppm, jāsignalizē ar gaismas un skaņas signālu. Šobrīd ir veiktas korekcijas: - sasniedzot mērījumu 2000 ppm, mērītāji signalizēs tikai ar gaismas signālu - Sasniedzot mērījumu 5000 ppm, mērītāji signalizēs ar skaņas signālu
 • 10. Ieteicamās rīcības telpās, atkarībā no CO2 satura gaisā: • 420 ppm, svaiga gaisa CO2 līmenis, zemāku līmeni ar vēdināšanas palīdzību nav iespējams sasniegt. • Līdz 1000 ppm, gaisa kvalitāte ir laba, • No 1000 ppm – 2000 ppm, gaisa kvalitāte pasliktinās, pievērst papildu uzmanību un sekot līdzi rādījumu izmaiņām, • 2000 - 3000 ppm, gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies, kā rezultātā var samazināties kognitīvās spējas. Ieteicams izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni • virs 3000 ppm, telpā ir būtiski palielināts CO2 līmenis, kas var izraisīt pastiprinātu nogurumu, miegainību, darbaspēju samazināšanos, uztveres zudumu. Ieteicams pēc iespējas ātrāk izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni. Ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai. • virs 5000 ppm, bīstama CO2 koncentrācija. Uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai. Nekavējoties izvēdināt telpas.
 • 11. Iestāde co2 mediāna (plkst.9.00 - 10.30) Aizkraukles novada vidusskola, Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads 1651 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Ziedugravas iela 11, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles novads 1556 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles novads 1424 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov. 1370 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Aizkraukles novads 1306 Aizkraukles novada vidusskola, Draudzības Krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads 1254 Daudzeses pamatskola, Skola Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles novads 1244 Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads 1219 Seces pagasta pamatskola, "Seces pamatskola", Sece, Seces pag., Aizkraukles novads 1189 Pļaviņu vidusskola, Daugavas 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads 1186 Aizkraukles pagasta sākumskola, Kalna iela 6, Aizkraukles pag., Aizkraukles novads 1120 Pērses sākumskola, Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads 1111 Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas", Ziedugravas, Skrīveru pag., Aizkraukles novads 1074 Kokneses pamatskola - attīstības centrs, Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads 1052 Jaunjelgavas vidusskola, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads 969 Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads 925 Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas", Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads 895 Neretas Sociālās aprūpes centrs, Rīgas iela 6, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles novads 866 CO2 līmenis Cēsu novada iestādēs aprīļa mēnesī (mediāna, no plkst. 9.00.-15.00.) Iestāde co2 mediāna (plkst.9.00 - 10.30) Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu novads 1833 Cēsu 1. pamatskola, Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads (blakus Gaujas iela 26) 1691 Jaunpiebalgas vidusskola, Priežu iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu novads 1666 Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Cēsu novads 1610 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzija, Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu novads 1575 Straupes pamatskola, Mazstraupes pils, Straupes pag., Cēsu novads 1564 Drabešu Jaunā pamatskola, "Drabešu Skola", Drabeši, Drabešu pag., Cēsu novads 1503 Skujenes pamatskola, Skujenes skola, Cēsu nov 1423 Cēsu pilsētas vidusskola, Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads 1420 Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads 1418 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads 1407 Jaunpiebalgas vidusskola, Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu novads 1345 Amatas pamatskola, Lielā Iela 10, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu novads 1331 Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, Skola Dzērbene, Dzērbenes pag, Cēsu novads 1271 Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Bērzaines Iela 34, Cēsis, Cēsu novads 1253 Liepas pamatskola, Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Cēsu novads 1248 Rāmuļu pamatskola, Rāmuļu skola, Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads 1246 Cēsu pilsētas pansionāts, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads 1239 Cēsu pilsētas Pastariņu sākumsskola, Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads 1216 Zaubes pamatskola, "Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu novads 1214 Spāres pamatskola,''Spāres Muiža, Spāre, Amatas pag., Cēsu novads (Abas ēkas) 1192 Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola, Līgatnes iela 6, Cēsis,Cēsu novads 1111 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 1044 Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads 1009 Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pag.,Cēsu novads 999 Vidzemes tehnoloģiju un dizainai tehnikums, Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov. 987 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads 969 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads 967 VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga", "Greiveri", Vecpiebalgas 945 Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 34, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu novads 908 Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola, "Nītaures skola", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu novads 899 Stalbes pamatskola, "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu novads 847
 • 12. POZITĪVIE SECINĀJUMI - Skolu co2 sensoru projekts bija veiksmīgs - Vecāki seko līdz un pieprasa veidināt - Ir parādījusies kontrole, jo redz arī vēsturiskos datus. (Nav vairs kalns. tagad ir zobu grafiki) - Vieta izaugsmei. No kopumā uzstādītām nepilnām 1000 skolām - tikai viens tehnikums palūdza paziņojumus par co2 pārkāpumiem. - Iztīrīja ventilācijas kanālus - ISM pāri pa 20% ekonomija. Liepāja paši padalīsies ar savu pieredzi gan jau vēlāk.
 • 13. NEGATĪVIE SECINĀJUMI - Pašreiz nav neviens kurš strādātu ar informāciju ar datiem. - Negatīvi ir tas, ka siltuma rēķini pieauga, taču tas ir normāli, jo gaisam jābūt atbilstošam - ENergoefektivitātes projektu rādītāji pasliktinājās, jo sasniegt sasolīto palika grūti - Novērojums - uz brīdi viņu uzvedības paradumi tika izmainīti, kamēr mesh pieskatīja. tagad jau atkal aizgājis vecās sliedēs liela daļa, jo nav kas baksta un pieskata - Temperatūra. Daļa ēkas ir pārkurinātas. - izmaksu jautājums. kurš par ko maksā un kurš gūst kādus ietaupījumus.
 • 14. ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI - Auditori pārcenšas ar solījumiem kā rezultātā projektiem grūti sasniegt izvirzītos mērķus. ‣ Lai iegūtu pietiekamu atbalstu ēkas īpašnieks, auditoriem jārāda, ka viss slikti ‣ Būvnieks izdara savus darbus ne vienmēr labi ‣ Ēkas īpašniekam atkal jālūdz auditoram uzlabot audita slēdzienu ‣ Rēķini nepaliek mazāki kā plānots ‣ Telpu mikroklimats neuzlabojas
 • 15. PIEMĒRI - Vidusskolas ēka (Burtnieku 34, Rīga) - Sensoru paneļi katrā klasē un apkures vadība pēc pieprasījuma - Sistēma uzstādīta kopā ar ēkas renovāciju un nodrošināja energoauditos izvirzītos rezultātus - Pēc sasniegtajiem rezultātiem Klients definējis turpmākajās renovācijās kā standarta prasību iekļaut Mesh sistēmas izbūvi
 • 16. PIEMĒRI - Biroja ēka (Dēļu 5, Rīga) - Sensoru paneļi katrā telpā - apkures vadība pēc pieprasījuma - Ventilācijas vadība pēc pieprasījuma - Dzesēšanas vadība pēc pieprasījuma - Klients redzot rezultātus turpina Mesh sistēmas ieviešanu citās ēkās - Rezultāti parāda, ka sasniegts ne vien ievērojams ietaupījums, bet pacelts komforta līmenis
 • 17. IETEIKUMI - Mikroklimata sensori - Līmeņatzīmes paradumiem - Līmeņatzīmes ēkām - Uz datiem balstīti atbalsti un stratēģija - Ne tikai CO2, taču arī relatīvais gaisa mitrums - Izmaksu un uzturēšanas jautājums. kurš par ko maksā un kurš gūst kādus ietaupījumus.
 • 18. Edgars Kudurs Mesh Group SIA T: 20204664 www.mesh.lv ★★★★★ Wise buildings Vai aizdomājies par telpu mikroklimatu ikdienā?