Performer 2017 - H2

ReklamStore
ReklamStoreReklamStore

Performer 2017 yılı ikinci sayısı, dopdolu içeriğiyle okuyucuları ile buluşuyor.

AFFILIATE PAZARLAMANIN KÜRESEL PANORAMASI
REKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ
ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMATEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK
BEYMEN İLE DİJİTAL REKLAMLARIN
MARKA ALGISINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK
YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER
İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR
ReklamStore 2017 / H2
DİJİTAL PAZARLAMA
DÜNYASININ KALBİ
DMEXCO 2017’DE ATTI!
3
4
6
7
8
10
12
14
19
20
22
24
26
28
30
32
33
35
22
23
24
25
26
ÖNSÖZ
HABERLER
PROGRAMATİK REKLAMCILIK
YÜKSELİŞINİ SÜRDÜRÜYOR
YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN
INTERSTITIAL REKLAMLAR
REKLAMVEREN RÖPORTAJI - BEYMEN
BAŞARILI BİR MOBİL REKLAM
KAMPANYASI GELİŞTİRME REHBERİ
BÜYÜK VERİ NEDİR, HANGİ
ALANLARDA VE NASIL KULLANILIR?
DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ
KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI!
DSP SEÇİMİNDEN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN NOKTALAR
HEADER BIDDING İLE ENVANTERİNİZİN
GERÇEK DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIN!
PARTNER RÖPORTAJI - MAINAD
AFFILIATE PAZARLAMA KÜRESEL PANORAMASI
AFFILIATE PAZARLAMADA
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VE YANITLARI
CİHAZLAR ARASI EŞLEŞTİRME VE DİJİTAL
PAZARLAMA UYGULAMALARI
#lifeatreklamstore
REKLAMSTORE REUNION PARTY
SÖZLÜK
MERHABA
Merhabalar,
ReklamStore’un 10. yılında, dergimizin önceki sayılarında olduğu gibi yine
çok dolu içeriklerle karşınızdayız.
BuyılyinebirgelenekhalinegelenDmexcoziyaretimizindetaylarınıvedijital
pazarlamayayön veren teknolojik trendleri ilerleyen sayfalarda sizlere aktar-
maya çalıştık. Son 3 yıldır Dmexco etkinliğinde ReklamStore standımızla yer
alıyoruz ve iş birliğiyaptığımızyayıncı ve reklamverenlerin dışında potansiyel
partnerlerimizle de tanışma fırsatı yakalıyoruz.
Dmexco 2017’de de 13 kişilik katılımcı ekibimiz 2 gün boyunca yayıncı, rek-
lamveren ve teknoloji partnerleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca bu
sene standımızda geliştirmiş olduğumuz DSP ürünümüzü ön plana çıkardık.
Diğer yandan bir süre önce IAB Tech Lab tarafından duyurulan, mecraların
hangi satış platformları ile çalıştıklarını beyan ettikleri ads.txt formatının da
sektörde hızla kabul gördüğünü gözlemledik. Bizim açımızdan yoğun geçen
etkinliğin oldukça başarılı ve verimli geçtiğini ifade edebilirim.
İş toplantıları ve görüşmelerin yanı sıra eğlenmeyi de elden bırakmadık.
Dmexco’nun ilk günü sona ererken ReklamStore olarakTurkish Meetup adını
verdiğimiz keyifli organizasyona da ev sahipliği yaptık. Artık gelenekselleşen
Turkish Meetup’ta, yine Dmexco’ya katılanTürkleri bir araya getirerek…..
Veri odaklı bir dijital reklam platformu olarak büyük verinin üzerinde önem-
le duruyoruz. Bu doğrultuda, büyük veri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ve
Digital Marketing Manager’ımız Veli Bahçeci’nin kaleminden çıkan “Büyük
Veri Nedir, Hangi Alanlarda ve Nasıl Kullanılır?” başlıklı makalenin ilginizi
çekeceğini düşünüyorum.
Publisher Coordinator’ümüz Tarık Kara’nın header bidding hakkında hazırla-
dığı makale de bu sayımızda yer alan en önemli içeriklerden. İlerleyen sayfa-
lardaReklamStore’unprogramatikbirsatınalmatekniğiolanheaderbidding
çözümüne dair detaylı inceleme yazısını bulabilirsiniz.
Ayrıca sayımızda satış ortaklığı ile pazarlama ekosisteminde yer alan kuru-
luşları ve kategorilerini ortaya koyan affiliate pazarlama küresel panorama-
sını da bulabileceksiniz.
Şencan Özen - CEO, ReklamStore
AFFILIATE PAZARLAMANIN KÜRESEL PANORAMASI
REKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ
ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMATEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK
BEYMEN İLE DİJİTAL REKLAMLARIN
MARKA ALGISINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK
YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER
İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR
ReklamStore 2017 / H2
DİJİTAL PAZARLAMA
DÜNYASININ KALBİ
DMEXCO 2017’DE ATTI!
3
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
HABERLER
Programatikten yararlanılan mecralar
çeşitleniyor!
Kullanıcı verilerinden yararlanarak doğru
reklamı, doğru zamanda, doğru kişiye sun-
mayı sağlayan programatik teknolojisi, di-
jital pazarlama çalışmalarından daha fazla
verim almayı garantiliyor. Reklamveren
firmalara önemli oranda fayda sağlayan
ve dijital reklamcılık sektöründe bir devri-
me öncülük eden programatiğin etki alanı
yakın gelecekte de genişlemeye devam
edecek gibi duruyor.
Bu anlamda öncelikli olarak mobil ve
programatik ekosisteminin daha fazla
birleşeceği, programatik satın almalar ile
TV reklamcılığının önünde yeni kapılar açı-
lacağı öngörülüyor. Diğer yandan tüketici-
lerin markalardan kanal bağımsız hizmet
bekleyişi, omnichannel ve programatik
unsurlarının da yakın zamanda bir araya
geleceğine işaret ediyor.
Bahadır Bostancı’ya göre video reklamla-
rın markalara faydaları
ReklamStore’un deneyimli ekibinden se-
nior ad operations manager Bahadır Bos-
tancı, online kullanıcıların ilgilerini en fazla
çeken ve bu nedenle reklamverenler tara-
fından da sıklıkla tercih edilen reklam tür-
lerinden online video reklamlar hakkında
düşüncelerini paylaştı. Bostancı, markalar
için farklı davranış özellikleri gösteren he-
def kitle grupları söz konusu olsa da rek-
lamlarda görsel öge kullanımının pazarla-
ma hedefine ulaşmada genel olarak büyük
bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
Bahadır Bostancı, video reklamların pek
çok dijital reklam modelinden çok daha
yüksek görünürlük oranına (ad viewabi-
lity) sahip olduğunu ifade etti. Bundan
dolayı reklamverenlerin hedef kitlelerinin
zihninde marka bilinirliği yaratmalarını ve
var olan algıyı pekiştirmelerini kolaylaştır-
dığına değinen Bostancı, video retargeting
olarak da adlandırılan hedefleme seçeneği
aracılığıyla reklamverenlerin dijital iletişim
çalışmalarından daha yüksek verim alabi-
leceklerinin altını çiziyor.
2017 yılı bitmeden yakalanması gereken
3 dijital reklam trendi!
İşletmelerin pazarlama çalışmalarından en
yüksek verimi alabilmeleri için müşteri eği-
limlerini takip edebilmeleri kritik bir öneme
sahip. Dijital reklam yatırımlarının önemli
ölçüde artış gösterdiği 2017 yılının ilk yarısı
sona ererken, yılın devamında da adından
sıklıkla söz ettirecek trendleri yakalaya-
rak dijital pazarlamada fark yaratabilmek
mümkün.
Video reklamlar, en hızlı büyüyen trend-
lerin başında geliyor. Online olarak en sık
tüketilen içeriklerin başında gelen video
reklamlar, internet kullanıcılarına ulaşma-
da büyük rol oynuyor. Öte yandan pek çok
farklı formatta uygulanabilen doğal reklam
yönteminin son birkaç yılda en popüler pa-
zarlama türlerinden biri olduğu da dikkati
çekiyor. Bunlara ek olarak, online kullanıcı-
ların internet üzerinde bıraktıkları parmak
izlerini belirten büyük verinin geleceğin en
önemli trendlerinden biri olduğu da rahat-
lıkla savunulabilir.
4
2017/H2
Interstitial reklamlar yüksek geri dönüş-
ler almayı kolaylaştırıyor
Bir display reklam formatı olan interstitial
reklamlar, web sitelerinde ve mobil uygu-
lamalarda kullanılarak reklamverenlerin
hedef kitlelerine ulaşabilmelerini sağlıyor.
Reklamverenlerin tam ekran boyutunda
gösterilen bu reklam modeli ile online
kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebil-
meleri mümkün. Yüksek tıklama oranlarına
ulaşabilen interstitial reklam formatı, kul-
lanıcıların hedeflenen davranışı gerçekleş-
tirmelerinde de önemli bir rol oynuyor.
Web deneyimini olumsuz etkilemeyen bu
etkili reklam formatı mobile uygulanabilir-
liğisayesindemarkalarınrekabettefarklıla-
şabilmesini kolaylaştırıyor. ReklamStore’un
Refresh Medya ile birlikte geliştirdiği ve sa-
tış operasyonu Refresh Medya tarafından
yürütülen interstitial reklamlar hakkında
daha fazla bilgi edinmek ve reklam vermek
için team@refreshthemind.com adresine
e-posta gönderebilirsiniz.
Video reklamlara ayrılan süre yüzde 19
artış gösterdi
Bir teknoloji firmasının yürüttüğü araştır-
manın sonuçlarına göre online kullanıcılar
video reklam izlemeye 2016 yılından daha
fazla zaman ayırıyorlar. Buna göre bir izle-
yicinin video reklam izlerken geçirdiği orta-
lama süre, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 19
artış gösterdi.
Araştırmadan çıkan diğer detaylar ise gele-
cek dijital pazarlama planlarına video rek-
lamlarıdahiletmeyiplanlayanreklamveren
sayısının buna paralel olarak artacağına
işaret ediyor. Mobil kullanımla birlikte mo-
bil video içerik tüketiminde yaşanan artışın
da bu oranda etkili olduğu düşünülüyor.
Pinterest otoplay video reklamlarını rek-
lamveren kullanımına açtı
Mayıs ayında otomatik olarak oynatılan vi-
deoreklamformatınıtestetmeyebaşlayan
Pinterest, Ağustos ayı itibarıyla tüm rek-
lamverenlerin bu reklam modelinden ya-
rarlanabileceğini duyurdu. Popüler sosyal
medya platformunun yeni video reklamları
otomatik oynatma özelliğine sahip ve kul-
lanıcılar Pinterest sayfasında gezinirlerken
video reklamlar yine otomatik olarak du-
ruyor. Yani reklamları izlemek için herhangi
bir işlem yapmaya gerek duyulmuyor.
Küresel mobil reklam gelirleri artışını
sürdürüyor
IAB tarafından yayımlanan ve akıllı telefon
kullanıcılarının davranış alışkanlıklarını or-
taya koyan küresel rapora göre her 5 akıllı
telefon kullanıcısından 1’i, 5 dakikada bir
cihazını kullanma eğilimi gösteriyor. Ayrıca
akıllı telefon kullananların neredeyse yarı-
sına yakını görüntüledikleri mobil reklam-
lara karşı olumlu ya da olumsuz bir tepki
verdiklerini ifade ediyor.
IAB’nin araştırması, 2015 yılında 39 milyar
euro olan mobil reklam gelirlerinin 2016’da
63 milyar euro’ya ulaştığını gösteriyor.
Buna göre, mobil display yüzde 64,3 oran
ile hem en yüksek büyümeyi gösteriyor
hem de 35 milyar euro ile dünya çapında
en fazla yatırım alan mobil reklam mode-
lini oluşturuyor. Mobil arama reklamları
ise yüzde 61 ile bu anlamda ikinci sırada
geliyor.
5
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
PROGRAMATİK REKLAMCILIK
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Medya satın alma sürecinin geleneksel
yöntemden çok daha verimli hale gelme-
sine imkan sağlayan programatik, hem
reklamverenlere hem de yayıncılara büyük
kolaylık sunuyor. Bu otomatik satın alma
yöntemi; reklamların gösterileceği kitleni
özelliklerine göre detaylı bir şekilde hedef-
lenmesine, envanterlerin gerçek değerinin
ortaya çıkmasına ve reklam görünürlük
oranlarının artmasına ön ayak oluyor.
Programatiğin sunduğu tüm bu ayrıcalıklar,
elbette programatik pazarının da hızlı bir
ivmeyle büyümesini destekliyor. Bu doğ-
rultuda, dijital reklam ve pazarlama eko-
sisteminin geleceğini anlamaya yardımcı
olan araştırma ve raporlar da programatik
yükselişini sürdürdüğüne işaret ediyor.
13-14 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Köln
şehrinde gerçekleştirilen Dmexco etkin-
liğinde IAB Avrupa tarafından açıklanan
Programatik Pazar Büyüklüğü 2016 raporu
da programatik yatırımlarının oranlarını ve
reklam eğilimlerini net bir şekilde ortaya
koyuyor. Rapora göre 2016 yılında Avru-
pa’daki display reklam gelirlerinin yarısı
programatik satın almalarla gerçekleşti.
Avrupa programatik display reklamcılık
pazarı geçtiğimiz yıl 5,7 milyar euro’dan 8,1
milyar euro’ya ulaştı ve yüzde 42,7’lik bir
büyüme yaşadı.
Programatik videonun yüzde 155’lik bir
artış göstererek toplam video reklam ya-
tırımlarının yüzde 45’inden fazlasını oluş-
turduğu bilgisi de IAB Avrupa ve IHS Mar-
kit iş birliğiyle hazırlanan rapordan çıkan
bir diğer detay. Mobil ise 2016’da yüzde
65 programatik satın alma yatırımı ile en
popüler programatik platformu olmuş du-
rumda.
Büyüklük ve olgunluk bakımından hala
küçük sayılan Orta ve Doğu Avrupa’nın
2016’da yüzde 53 büyüdüğü ve yüzde 42
büyüme yaşayan Batı Avrupa’ya yaklaştığı
gözlemleniyor. Mobilde 2,5 milyar euro ve
videoda 1,37 milyar euro’ya ulaşan prog-
ramatik gelirlerinin bölgelere göre dağılımı
ise şu şekilde:
Batı Avrupa – 7,5 milyar euro
Orta ve Doğu Avrupa – 0,6 milyar euro
Programatik satın almaların artan payları-
na dikkat çeken IHS Markit Müdürü Daniel
Knapp da pazarın büyümesinin doğrudan
programatiğin büyümesi anlamına gel-
diğini, ancak AB veri toplamaya ilişkin
yasal düzenlemelerin yarattığı belirsizliğin
gelecekteki büyümeyi etkileyebileceğine
değindi.
Raporun detayları ve diğer araştırmalar
da göz önünde bulundurulduğunda prog-
ramatik reklamcılığın bu ilerleyişinin 2017
yılında da devam edeceği sonucuna rahat-
lıkla varılabilir. Öte yandan programatikte
yaşanan gelişmelerin geleneksel medyayı
etkileyeceğini tahmin etmek de zor olma-
yacaktır.
Tüm bunlara ek olarak, programatik tek-
nolojisi ve bu alanda yaşanan gelişmelerle
ilgili olarak tüm sektör profesyonellerinin
yeterli bilgi düzeyine sahip olması ve ge-
leceğin reklam teknolojisi hakkındaki yeni-
likleri takip etmesinde de büyük fayda var.
6
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN
INTERSTITIAL REKLAMLAR
Interstitial olarak adlandırılan ve online
kullanıcıların dikkatini çekmede son dere-
ce başarılı olan display reklam türü, hem
mobil uygulamalarda hem de masaüstü
platformlarda kullanılabiliyor. Tam ekran
boyutuna sahip olan interstitial reklamlar,
özellikle marka farkındalığı yaratmak ve
markaya dair bilinirliği artırmayı amaçlayan
reklamveren firmalar için oldukça cazip bir
seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Büyük boyutlu bir banner olarak değerlen-
dirilebilecek interstitial formatı, ekranda
kapladığı alan itibarıyla kullanıcıların dö-
nüşüm sağlamalarında önemli ölçüde etkili
oluyor. Bu anlamdayüksek tıklama oranları
yakalamayı garantileyen interstitial’lar, dü-
şünülenin aksine web deneyimini olumsuz
yönde etkilemiyor. Reklamın gösterildiği
kullanıcı tanıtım içeriği ile ilgilenmediği
takdirde çıkış butonuna tıklayarak online
yolculuğuna kaldığı yerden devam edebi-
liyor.
Peki interstitial reklam formatı, reklam-
verenlerin kampanyalardan yüksek geri
dönüşler almalarını başka hangi açılardan,
nasıl destekliyor?
İlgi düzeyine göre reklam gösterimi
yapılabiliyor
Insterstitial reklam modeli temelde ban-
ner’ların çalışma prensibi ile aynı oldu-
ğundan yüksek trafik oranlarına ulaşmak
mümkün olabiliyor. Üstelik reklam göste-
rimi yapılacak kullanıcı grubu ile ilgili rek-
lamverenin belirlemiş olduğu kriterler göz
önünde bulundurularak hedefleme yapma
şansı olabildiği için interstitial reklamlar
çok daha kısa sürede amacına ulaşabiliyor.
Online kullanıcıların ilgi alanları ve demog-
rafik özelliklerine göre profilleme yapıldık-
tan sonra reklamverenin kampanyasına ilgi
duyabilecek en uygun kitleye interstitial
reklam gösterimi yapılıyor. Bu kitle de do-
layısıyla dönüşümü gerçekleştirme olasılığı
en yüksek kişilerden oluşuyor. Sonuç ola-
rak, hem reklamveren interstitial reklamlar
aracılığıyla tanıtım hedeflerini gerçekleşti-
rebiliyor hem de kullanıcılar ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun reklamlarla karşılaşmış
oluyorlar.
Etkileşim oranları artırılıyor
Araştırmalara göre kullanıcılar üzerinde
metin odaklı reklamlara kıyasla çok daha
fazla olumlu etkiye sahip olan görsel ağır-
lıklı tanıtım içerikleri, etkileşime geçmeyi
kolaylaştırdığından kampanya başarısını
önemli ölçüde etkiliyor.
Interstitial reklam çözümü de reklamve-
renlere görsel ögelerden yararlanma fırsatı
sunduğu için etkileyici marka tanıtımları
gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Öte yan-
dan reklamveren firmanın dili ile uyumlu
call to action’lar oluşturarak kullanıcıları
açılış sayfalarına yönlendirmek ya da he-
deflenen davranışları gerçekleştirmeye
teşvik etmek de mümkün.
Marka-hedef kitle arasındaki ilişki
kuvvetlendiriliyor
Interstitial reklamlar, kullanıcıların marka
ile aralarındaki ilişkisinin zedelenmesine
yol açan bazı agresif reklamyöntemleri gibi
bir yapıya sahip olmadığı için reklamveren
firmanın tüketici zihninde olumsuz bir algı
oluşturması söz konusu olmuyor. Bunun
yanı sıra tam ekran boyutuna sahip inters-
titial reklamlar, gösterildiği sırada herhangi
bir nedenle kullanıcının dönüşümü gerçek-
leştirmesine hizmet etmese dahi reklam
içeriğini zihinde tutmayı sağlıyor.
Bu da elbette markaya dair belli bir bilinç
düzeyinin oluşmasını destekliyor. Böylece
marka ile kullanıcı arasında uzun vadeli bir
bağ oluşması için de ilk adım atılmış olu-
yor. Eğer siz de kampanyalarınızdanyüksek
geri dönüşler almak istiyorsanız ReklamS-
tore’un Refresh Medya ile birlikte geliştir-
diği interstitial reklamları deneyebilirsiniz.
20
2017/H2
7
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARSBEYMEN DİJİTAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ
DENİZ GÜRBÜZ İLE DİJİTAL REKLAMLAR
VE SATIŞ ORTAKLIĞININ MARKA ALGISINA
ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK
Boyner Grubu’nun bir markası olan Bey-
men’in hikayesini bizimle paylaşabilir
misiniz?
Lüks perakende sektörüne 1971 yılında gi-
riş yapan Beymen, Türk moda sektörünün
yanı sıra dünyada da bu alanda öncü bir
rol oynuyor. 400’ün üzerinde dünya mar-
kasına ev sahipliği yapan Beymen’in kendi
koleksiyonları da dünyada sınıfının en iyisi
olarak kabul görüyor.
Mağazacılık anlamında uzun yılların dene-
yimi ve üst düzey müşteri ilişkileri anlayışı
ile memnuniyet oranlarını her zaman en
yükseğe taşımayı hedefleyen Beymen,
2010 yılı sonu itibarıyla beymen.com üze-
rinden online satışa başlamış bulunuyor.
Modadaki öncülüğünü ve yaratıcılığını
e-ticaret alanına da taşıyan Beymen, gi-
yimin yanı sıra kozmetik, ev dekorasyonu,
kırtasiye, teknoloji gibi farklı kategorilerde
de ürünleri müşterilerinizin beğenisine
sunmaya devam ediyor.
Hem offline hem de online perakende
hizmeti sunan bir marka olarak gele-
neksel ve dijital pazarlama stratejisini
kurgularken hangi konulara önem veri-
yorsunuz?
Müşterilerimizin farklı kanallarda farklı fi-
yatlar ya da kampanyalar görmemesi için
maksimum dikkat ediyoruz. Zaman zaman
çok seyrek de olsa belli ürün grupları ya da
belli kanallar için kısa süreli kampanyalar,
fiyat indirimleri vb. araçları kullandığımız
elbette oluyor. Genel olarak Beymen uy-
gulaması özelinde yaptığımız saatlik kam-
panyalardan güzel dönüşler alıyoruz.
Bunun pazarlama tarafındakiyansıması ise
ortak bir dil üzerinden müşteriye ulaşmaya
devam etmek. Her kanal farklı söylemler ile
değil belirlenmiş ortak kodları kullanarak
ilerliyor.
Sizce dijital reklamların sağladığı en
önemli avantajlar neler?
Dijital reklamların en önemli avantajı öl-
çülebilir olması. Ölçemediğiniz hiçbir şeyin
başarılı olduğu savunma şansınız yok, tam
tersi de geçerli. Bu temel noktanın üzerine
inşa ediyoruz çalışmalarımızı.
Trafiğimizin yüzde 60’ı mobile kaymış
durumda ve biliyoruz ki müşteri gördüğü,
dokunduğu ürün için bile o anda mağazada
mobil arama yapıyor. Aynı şekilde lokasyon
tabanlı mobil arama için gelişen reklam
modellerini artık aktif olarak kullanıyoruz.
Bundan sonraki adım, online reklamlara
yapılan yatırımın offline’a dönüşümünü
doğru ölçebilmekte.
ReklamStore ile olan iş birliğiniz kapsa-
mında ne gibi çalışmalara imza atıyorsu-
nuz, örnekler verebilir misiniz?
ReklamStore ile çalışmayı tercih etme se-
bebimiz, yurt dışı yayıncıları açısından zen-
gin bir portföye sahip olmaları. Bu yayın-
cılar, Türkiye’den aldıkları trafiği yine ülke
içinde ya da dışındaki Türkiye IP’leri için
değerlendiriyorlar. İlk amacımız bu trafiğin
katkısını görebilmek.
Sonrasında bunu geliştirmek için çalışa-
cağız. Açıkçası satış ortaklığı sisteminin
farkında olup bunu sitesine entegre etmiş,
iş modeli haline getiren yurt içinde yayın-
cı neredeyse yok. Bu durum kullanıcıların
daha çok yurt dışındaki içerik siteleri ile
ilgilenmesine neden oluyor. Tam bu nokta-
8
2017/H2
da kendimizi konumlandırmak için yabancı
yayıncıların bu mecralardaki varlığını kulla-
narak iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Hangi dijital reklam kanallarından daha
yüksek verim sağladığınızı düşünüyorsu-
nuz?
Tüm kanallar içerisinde en başta Google
AdWords, ardından retargeting kanalları
geliyor. Diğer kanallardan, örneğin e-posta
tarafında geçen seneye göre gelir anla-
mında bir düşüş söz konusu. E-postada
oyunun kurallarının ciddi şekilde değiştiğini
düşünüyorum.
Geleneksel bulk e-mail gönderimlerinin
ötesine geçtik; segmente edilmiş data’ya
ve içerik ile ilgili olan kullanıcıya yöneliyo-
ruz, ancak yeterli değil. Recommendation
sistemlerini bir üst seviyeye taşıyıp kulla-
nıcılara gerçekten ilgilerini çekecek ürün ve
hizmetleri göstermenin zamanı geldi, bunu
da sağladık ama çeşitlendirmemiz şart.
Mobilin ağırlığı her geçen gün daha fazla
hissediliyor. Beymen olarak mobil tara-
fında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?
Logaritmik artan mobil trafiğe karşılık,
geçen sene Beymen uygulamasını tekrar
geliştirdik. 2 - 3 haftalık güncellemelerle
düzenli olarak hem UI (user interface - kul-
lanıcı arayüzü) hem de fonksiyonel geliş-
tirmelere devam ediyoruz. Ayrıca mobil si-
tenin altyapısı, ön yüzü, kullanıcı deneyimi
açısından geliştirilmesi gereken noktaları
üzerine eğildik.
Yapısı itibarı ile kullanıcılarımıza çok daha
hızlı tepki veren ve aradığına hızla ulaşma-
sını sağlayacak bir mobil web deneyimi için
çalışıyoruz. Yakın zamanda bunun da çıktı-
larını göreceğimizi umuyorum.
Kişisel fikrim, mobil web ve uygulama
kullanıcılarının davranışlarının farklılaştığı
yönünde ki bunu belli metriklerde zaten
görüyoruz. Yani mobil dendiğinde firmala-
rın mobil web, uygulama, tableti bir araya
getirmelerivebununverilerinipaylaşmaları
bana mantıklı gelmiyor.
İlerleyen dönemde Beymen’in online ta-
nıtım çalışmalarına ayırdığı bütçede deği-
şiklik yapmayı planlıyor musunuz?
Her sene düzenli olarak artan bir bütçe
içerisinde hep daha verimli olmaya çalış-
tığımız bir süreç geçiriyoruz. Şimdiden ar-
tışın ne oranda olacağını bilmiyorum, ama
mevcut koşullarda ciddi anlamda negatif
bir durum yaşamazsak dijital bütçemiz
artacaktır.
Yakın geleceğe odaklandığımızda, özel-
likle moda perakendede hangi dijital pa-
zarlama trendlerinin ön plana çıkacağını
öngörüyorsunuz?
Bizler uzun süre erkek kullanıcıların sadece
elektroniğe yöneldiğini düşündük inter-
nette, ama son 18 aylık dönem gösterdi
ki moda alışverişini online kanaldan yapan
çok geniş bir erkek kitle var. Bu durum diji-
tal yatırımlarda daha fazla çeşitliliğe neden
olacak.
Geleneksel olarak Google, retargeting, af-
filiate, in-app yatırımları devam edecek,
ama müşteri deneyimini VR’a (virtual re-
ality - sanal gerçeklik), bot’lara, görsel ve
sesli aramaya, kısacası müşterimizi şaşır-
tacak teknolojilere hızla kaydırmalıyız diye
düşünüyorum.
Bu noktada genelde gözden kaçan bir konu
var. Örneğin VR teknolojisini ilk kullanan
olmaktansa fayda sağlayacak, değer kata-
cak bir yenilik ile birlikte kullanmak, mar-
ka algısını güçlendirecektir. Bizler genelde
sadece ilk olmaya özenirken bunu gözden
kaçırıyoruz.
9
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
BAŞARILI BİR MOBİL REKLAM
KAMPANYASI GELİŞTİRME REHBERİ
Mobil kullanım oranları tırmanışını sürdürürken
mobil platformlar da reklamverenlerin hedef
kitlelerine ulaşabilmeleri için oldukça etkili
birer mecra haline geliyor. Ancak elbette mobil
kullanıcıları etki altına almak için kapsamlı ve
amacınahizmetedenmobilreklamkampanyaları
kurgulamak öncelik taşıyor. Çünkü kullanıcılar
günlükhayatınakışıiçerisindeçoksayıdamesajla
karşılaşabiliyor ve bir şekilde diğerlerinden öne
çıkabilen bir mesajla ilgileniyorlar.
Mobil reklam kampanyaları, markaların
pazarlama çalışmalarının sürdürülebilir bir
başarı sağlamasında büyük bir rol oynuyor.
Hedeflenen sonuca hizmet eden mobil rek-
lam kampanyaları geliştirmek için ise bir-
takım kriterleri göz önünde bulundurmak-
ta fayda var. İşte markanın hedef kitlesine
ulaşmasını ve satışlarını artırmasını sağla-
yacak başarılı bir mobil reklam kampanyası
geliştirmek için ipuçları…
KampanyanınTemelini Oluşturun
İşe öncelikle mobil cihazların özelliklerini
ve mobil kullanıcıların davranış farklılık-
larını gözeterek başlamak akıllıca olabilir.
Çünkü reklam gösteriminin yapılacağı or-
tamın dinamiği, kampanyanın başarısını
büyük oranda etkiliyor. Öteyandan ayakları
yere sağlam basan bir reklam kampanyası
oluşturmak için kampanyanın amacını, he-
deflenen kitlenin çerçevesini belirlemek de
kritik bir öneme sahip. Bu iki nokta, diğer
adımların altının doldurulmasını önemli
ölçüde kolaylaştırıyor.
Kampanyanın amacı marka bilinirliği sağ-
lamak ya da satışları artırmak gibi farklı
hedeflereyönelik olabilir. Amaç belirlendik-
ten sonra ise benzer özelliklere sahip olan
hedef kitlenin alışkanlıkları incelenmeli.
Kullanıcıların yoğun olarak ziyaret ettiği
mobil platformlar, ilgi alanları ve karar me-
kanizmalarını etkileyen noktalar hakkında
bilgi edindikten sonra hedef kitlenin diline
uygun bir strateji geliştirmek için bir sonra-
ki adıma geçilebilir.
10
2017/H2
İletişim Stratejisini İnşa Edin
Bu aşamada mobil reklam kampanyasında
nasıl bir yol izleneceği ve kullanılacak ileti-
şim yöntemlerine karar verilmeli. Örneğin,
hedef kitleye aktarılacak mesajın video
veya animasyon yoluyla mı, yoksa metinle
mi; mobil uygulamalar üzerinden mi, yok-
sa farklı bir platform yoluyla mı iletileceği
sorularının yanıtları iletişim stratejisinin
temelini oluşturuyor.
İletişim stratejisinin doğru kurgulanmasın-
dahiçşüphesizkibukampanyayaayrılacak
bütçe önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı
sıra mobil reklam kampanyasının ne kadar
süre yayında kalacağı da zaman ve bütçe
gibi kaynakların daha verimli kullanılmasını
kolaylaştırıyor. Kampanyanın iletişim dili,
hangi mecralarda gösterime gireceği, gös-
terimde kalacağı süre ve bütçenin sınırları
çizildikten sonra sıra kampanya mesajını
kurgulamaya geliyor.
Reklam İçeriğini Kurgulayın
Reklam içeriğinin tasarımı, reklamveren
firmanın hedeflenen sonuca ulaşabilmesini
doğrudan etkiliyor. Bu noktada, reklamda
yer alacak görsellerin yüksek çözünürlüklü
ve kampanya mesajıyla uyumlu olduğun-
dan ve reklamda mesajın net bir şekilde
verildiğinden emin olmak gerekiyor. Öte
yandan mobil reklamların hedef kitleyi bir
aksiyona yönlendirmesi açısından doğru
call to action’ları kullanıyor olmanız da
önemli.
Reklamın içeriğinin kullanılacak mobil rek-
lam formatına uygun olması, daha fazla
etkileşim anlamına geleceğinden kampan-
yanın başarısında rol oynayabilir. Örneğin
doğal reklam modelinden yararlanılacaksa
buna uygun metin ve görsellerin kullanılma-
sı, banner reklama başvurulacaksa reklama
tıklandığında kullanıcı yönlendirecek bir açı-
lış sayfasının oluşturulması gerekebilir.
Kampanyayı Hayata Geçirin ve Sonuçları
Ölçümleyin
Tüm aşamaları yerine getirdikten sonra
mobil reklam kampanyasını kullanıcılarla
buluşturmak ve çalışmaların sonucunu
değerlendirmek için herhangi bir engel
kalmıyor. Ancak reklam gösterimine baş-
lamadan önce tüm çalışmaların test edil-
mesi ve olası sorunların tespit edilerek
iyileştirilmesinde büyük fayda var.
Test sürecini sonlandırdıktan ve kampan-
yayı yayına aldıktan sonra bir sonraki mo-
bil reklam kampanyasında faydalanmak
üzere ölçümleme yapabilirsiniz. Kampan-
ya sonuçlarını analiz ederek mobil kul-
lanıcıların davranış özelliklerini ve karar
süreçlerini çok daha iyi anlamlandırabil-
meniz mümkün. Bu şekilde gelecek mo-
bil reklam kampanyalarının daha verimli
olmasını sağlayabilir ve başarı oranını
artırabilirsiniz.
11
2017/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ANNIVERSARY
YEARS
BÜYÜK VERİ NEDİR, HANGİ
ALANLARDA VE NASIL
KULLANILIR?
Öncelikle veri (data) kelimesinden başlaya-
lım tanıma. İngilizce ve Latincede “datum”
kelimesinin çoğuluna verilen ad; data’dır.
Ham (işlenmemiş), gerçek enformasyon
parçacığı da diyebiliriz.
Veri yapılandırılmış ve yapılandırılmamış
olarak ikiye ayrılır. Yapılandırılmış veriye
örnek faturalar, banka ödemeleri, sınav
sonuçları, e-devlet kayıtları vb. verilebilir.
Yapılandırılmamış veriye örnek ise sosyal
medya, web gezinmeleri, reklam tıklama-
ları vb. olabilir.
Büyük veri vs. geleneksel analitik
Bildiğimiz anlamda, yani geleneksel analiz
yöntemleri ve büyük veri arasında derin-
lemesine farklılıklar söz konusudur. Bu
ayrımı yapmak adına Uluslararası Analitik
Enstitüsü’nün kurucularından olan ve ens-
titünün araştırma direktörlüğünü yapan
Prof. Dr. Thomas H. Davenport aşağıdaki
gibi bir tablo oluşturmuştur.
Yine Davenport’un ortaya attığı bir büyük
veri bileşenleri V (3 + 2) kuralı da kavramın
tam oturmasına yardımcı olacak bir detay
olarak göze çarpıyor. Davenport’a göre bu
bileşenler şunlardır:
1. Miktar (Volume): Veri büyüklüğü artık,
terabyte ve petabyte’tan daha büyük hale
geldiğinden, depolama ve analiz süreçleri
için geleneksel yaklaşımlar yetersiz kal-
maktadır.
2. Hız (Velocity): Daha hızlı üreyen veri, o
veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çe-
şitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu
doğurmaktadır.
3. Çeşitlilik (Variety): Üretilen verinin yüz-
de80’iyapısaldeğildirveheryeniteknoloji,
farklı formatlarda veri üretmektedir. Tele-
fonlardan, tabletlerden, bütünleşik devre-
lerden gelen çeşitli veri tipi ile uğraşılması
ve birbirlerine dönüşmeleri gerekmektedir.
4. Doğrulama
(Verification):
Bu bilgi yoğunluğu
içinde verinin akışı
sırasında güvenli
olması da bir di-
ğer bileşendir. Akış
sırasında, doğru
katmandan, olması
gerektiği güvenlik seviyesinde izlenmesi,
doğru kişiler tarafından görünebilir veya
gizli kalması gerekmektedir.
5. Değer (Value): Büyük verinin veri üretim
ve işleme katmanlarından sonra kurum için
bir artı değer yaratıyor olması, karar veriş
süreçlerine anlık olarak etki etmesi, doğru
kararı vermede hemen el altında olması
gerekmektedir.
Büyük veri; verilerin dijitalleşmesi ve farklı
boyutlarda alınan verilerin toplanıp düzen-
lenmesiyle insan davranışlarını anlama,
tahminler yapma ve işletmelerin sahip ol-
duğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim
imkanı sağlamaktadır.
Peki büyük veri neden kullanılır? Yöneti-
ciler neden büyük veri projelerinin üzeri-
ne bu kadar düşüyorlar?
Temelde ana hedefler şöyledir:
- Maliyet tasarrufu
- Zaman tasarrufu
- Yeni teklifler geliştirmek
- İş kararlarını desteklemek
Veli Bahçeci, Digital Marketing Manager
12
2017/H2
Tabi bu hedefleri belirlediğinizde projenizin
2 aşamadan geçeceğini de bilerek adımla-
rınızı atmalısınız. Bu adımlardan birincisi
keşif. Elinizdeki verinin tanımlanması, içe-
riğinin belirlenmesi, size ne gibi faydalar
sağlayabileceği ilk yapmanız gereken kritik
işlemdir. Daha sonra, yani ikinci olarak da
üretim aşaması söz konusudur. Yani uygu-
lamaları ölçeklendirerek üretim süreçlerine
dahil etme adımı.
Verinin kullanımı ve analizi noktasında ter-
minolojik olarak da değişimler söz konusu
olmuştur. Bu değişimi göstermek adına sağ
taraftaki tablo yardımcı olacaktır.
Büyük verinin sektörlere katkıları
nelerdir?
1. İşletme: Müşteri kişiselleştirme, müşteri
kaybı sebeplerini belirleme, dağıtım ve lo-
jistik optimizasyonu
2.Teknoloji: İşlem süresini azaltma, gerçek
zamanlı analiz, kriz dönemlerinde hızlı ce-
vap üretme, riskleri azaltmak için otomatik
sistemler ile karar verme
3. Sağlık: Hastalık tespiti, seyrinin takibi ve
sağlığı güçlendirmek
için kişisel DNA ana-
lizi yapma
4. Kamu: Verilere eri-
şilebilirlik sağlayarak
şeffaflık oluşturma,
uygun ürün ve hiz-
metler için eylemlerin
uyarlanması
5. Perakende satış:
Mağaza davranış
analizi, çeşitlilik ve fiyat optimizasyonu,
ürün yerleştirme tasarımı, performansı ge-
liştirme, işçi geliri optimizasyonu
6. Kişisel konum verileri: Akıllı yönlendir-
me, coğrafi hedefli reklamcılık, acil müda-
hale
7. Akıllı şehirler: Doğal kaynakların yöne-
tilerek, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin
ve yüksek kaliteli yaşamın sağlanması
Son olarak çok tekniğe girmeden sizlere
büyük veri teknolojisinin çok hoşuma giden
açıklamalı bir grafiğini sunmak istiyorum.
Sayfanın yukarısında bulunan şekil bize
verinin neden ve nasıl büyüdüğünü gös-
termekle birlikte büyük verinin formülünü
de veriyor.
13
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ
KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI!
ReklamStore ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl
da dijital pazarlama alanının tüm dünyada yankı
uyandıran etkinliklerinden Dmexco’da yerimizi
aldık. 13 - 14 Eylül tarihlerinde Almanya’nın
Köln şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte
küresel pazarlama, reklam, medya ve teknoloji
sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle bir
araya gelerek bilgi alışverişinde bulunma fırsatı
yakaladık. İşte yeni iş ilişkileri kurma imkanı da
bulduğumuz Dmexco 2017’den akılda kalanlar...
Katılımcı, seminer, stand, konuşmacı sa-
yıları; seminer, workshop, münazara süre-
leri ve fuar alanının büyüklüğü göz önün-
de bulundurularak Avrupa’nın en büyük
dijital pazarlama etkinliği olarak anılan
Dmexco, bu yıl da sektör beklentilerinin
karşılık bulabildiği bir organizasyona imza
attı. AppNexus, Google, LinkedIn, Facebo-
ok, Pinterest gibi dijital dünya devlerinin
de bulunduğu Dmexco 2017’de 500’ün
üzerinde konuşmacı konferans verdi, yüz-
lerce saatlik seminer, workshop ve müna-
zara gerçekleştirildi.
Dünyanın hemen her noktasından yüzler-
ce firmanın stand açtığı etkinlik alanın-
da Türkiye’den de ReklamStore yer aldı.
Stand alanında yüzlerce şirket yetkilisiyle
yeni iş birliktelikleri ve fırsatlar için top-
lantılar yapan ReklamStore’un alanında
uzman ekibi, firmanın küresel tanıtımına
da önemli ölçüde katkıda bulundu.
Dijital Dönüşüm Çağı
Teknolojik gelişmelerin ışığında son yıl-
larda giderek daha fazla anılmaya baş-
lanan dijital dönüşüm kavramı, Dmexco
2017’nin ana mottosu olarak karşımıza
çıkıyor. Bu anlamda küresel ekonomi,
sektörler, firmalar ve tüketicilerin genelini
içine alan ve henüz sürecin tam ortasın-
da bulunduğumuz dijital dönüşüme dair
strateji, teknik ve çeşitli uygulamaların
etkinliğin odak noktasını oluşturduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Tüketici hayatına etki eden her tür tek-
nolojiyle yakından ilgilenmek zorunda
olan firmalar, dijital dönüşüm çağına
ayak uydurmanın bir tercih değil, gerek-
lilik olduğun bilinci ile dijital pazarlamaya
yöneliyorlar. Bu doğrultuda Dmexco’da da
tüketici ile etkili iletişim prensibine dayalı
dijital pazarlama platformları aracılığıyla
dijital dönüşüme entegrasyon sürecinin
önemi üzerinde duruldu.
Geleceğin Teknolojileri ve Online
Reklamcılık
Bu yıl Dmexco’da en çok üzerinde durulan
konuların başında yeni teknolojiler vardı.
Artificial Intelligence (AI - Yapay Zeka),
Internet of Things (IoT - Nesnelerin İnter-
neti) gibi son dönemlerde tüm dünyanın
gündeminde olan teknolojik yaklaşımların
online reklamcılıkta uygulama alanları
DİJİTAL PAZARLAMA
DÜNYASININ KALBİ DMEXCO
2017’DE ATTI!
2017/H2
14
ve gelecekteki rolü hakkında çok sayıda
seminer, workshop ve münazara gerçek-
leştirildi.
Teknolojinin hızlı evrimi ve etkinliğin
mottosunun “dijital dönüşüm” olması
sebebiyle Dmexco katılımcıları da tüke-
tici hayatında yerini giderek sağlamlaştı-
ran bu yeniliklerin pazarlama alanındaki
yansımaları ile oldukça ilgililerdi. Üstelik
Google ve Facebook gibi iki teknoloji
devinin geçtiğimiz yılın küresel online
reklam gelirlerinin yüzde 99’unu elinde
bulundurmasında yeni teknolojilere olan
hızlı adaptasyonun etkili olması, katı-
lımcıların bu konuyla ilgili beklentilerini
yükseltmişti.
Video Reklamlara Olan İlgi Artıyor
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017’de
de gündemde kendine yer bulan bir diğer
önemli konu da video içerikler yoluyla pa-
zarlama idi. Bunda elbette online kullanı-
cıların video reklamlara ayırdıkları sürenin
her geçen yıl artış göstermesi oldukça et-
kili. Öte yandan kullanıcıların bu eğilimini
göz ardı etmeyen firma sayısı da artmaya
devam ediyor.
Dmexco katılımcılarının özellikle mobil vi-
deo kampanyalarına olan yoğun ilgisi, en
verimli pazarlama kanallarından mobil ile
en etkili pazarlama araçlarından videola-
rın öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı-
na işaret ediyor.
Kullanıcı Verileri ile Daha Etkili Pazar-
lama
Kullanıcı verilerinin analiz edilmesi ve di-
jital reklam kampanya performanslarının
gerçek zamanlı olarak optimize edilmesi
ile reklam verimliliğinin maksimize edile-
bilmesi, son birkaç yılın en heyecan verici
gelişmelerinden biri olabilir. Tüketicilerin
ihtiyaç ve beklentilerine uygun reklam
gösterimi yapmayı mümkün kılan veriler,
Dmexco 2017’nin de en dikkat çeken ko-
nuların başında geliyordu.
Bir ReklamStore Geleneği Olarak
Turkish Meetup
Bundan önceki Dmexco etkinliklerindeki
gibi yine ilk günün sonunda ReklamS-
tore standında gerçekleştirilen Turkish
Meetup’ta, Türkiye’den gelen katılımcılar
ve yurt dışında yaşayan Türklerle eğlen-
celi bir buluşma gerçekleştirildi. Oldukça
eğlenceli anların yaşandığı Turkish Me-
etup’ta Türk geleneğini yansıtan tatlar
katılımcılara ikram edildi.
15
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ReklamSto-
re olarak katılım gösterdiğimiz Dmexco
2017, özellikle ReklamVidi departmanı
açısından oldukça verimli geçti. Standı-
mızda iki gün boyunca çok sayıda ulus-
lararası firmanın temsilcilerini ağırladık
ve onlarla 2017 yılı son çeyreğine dair iş
olanakları üzerinde fikir alışverişinde bu-
lunduk. Buna ek olarak standımıza gelen
kişilere sunumlar yaptık. Gerçekleştirdiği-
miz sunumların uluslararası video reklam
teknolojileri pazarındaki gücümüzü gös-
termek açısından oldukça önemli olduğu-
nu düşünüyorum.
Etkinliğin genelini değerlendirmem gere-
kirse, dünyanın hemen her noktasından
dijital pazarlama profesyonelleri ile iki
gün boyunca bir arada bulunduğumuzu
ve yeni teknolojileri yerinde takip ettiği-
mizi söyleyebilirim. ReklamStore açısın-
dan Dmexco 2017 son derece verimliydi.
Omar Abdel Hai, Head Of Video
ReklamStore Ekibinin Dmexco
2017 İzlenimleri
Dmexco 2017 benim için unutulmaz bir
deneyimdi. Standımızda 2 gün boyunca
onlarca kişiyi ağırlamaktan çok keyif aldım.
Hem iş yaptığım şirketlerle bire bir tanışıp
hem de potansiyel partnerlerle tanışma
imkanı yakaladım. Devasa bir fuar alanın-
da 2 gün boyunca soluksuz bir networking
fırsatı yaratan Dmexco etkinliği, dijital
dünyada ihtiyaçlar doğrultusunda doğru
kontak bulmada büyük bir rol oynuyor.
Fuarda dikkatimi çeken noktalardan biri de
standımıza gelenlerin neredeyse hepsinin
DSP’miz ile yakından ilgilenmeleriydi. Se-
neye fuara yön verecek konuları ise şimdi-
den merakla bekliyorum.
Ece Çelenk - Global Publishers Account Manager
16
2017/H2
Dmexco 2017’de hem eski bağlantılarımızla
tekrar iletişime geçme hem de yeni iş fır-
satları yaratma şansı bulduk. ReklamStore
olarak, Avrupa’dan ve dünyadan sayısız ka-
tılımcıyla bir araya geldik ve küresel ağımızı
dahadabüyüttük.Standımızagelenziyaret-
çilerle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden yola
çıkarak, dijital dünyada halihazırda önemli
bir yere sahip olan video reklamcılığın önü-
müzdeki günlerde daha da ön plana çıkaca-
ğını söyleyebiliriz.
Bu yıl panellerde en çok öne çıkan konular,
değişentüketicidavranışlarıvebizibekleyen
veri odaklı gelecekti. Günümüz kullanıcıla-
rı eskiye nazaran daha anlaşılması zor ve
dikkati dağılmış durumda. Çok sayıda cihaz
kullanıyorvebirsaniyedeürettiğiverimikta-
rıkatlanarakartıyor.2020’debirkişininsani-
yedeüreteceğiverinin1,7MBolduğutahmin
ediliyor. Genel kanı, değişen tüketici davra-
nışı ve artan veri üretimiyle başa çıkmanın
yolunun programatikten geçtiğindenyana.
Kemal Onur Doven - Platform Account Manager
Bu yıl ilk defa Dmexco etkinliğine gitme
fırsatı yakaladım. Dmexco 2017’ye gitme-
den önce etkinlik hakkında biraz araştırma
yaptım ve daha önce orada bulunmuş olan
arkadaşlarımdan tavsiyeler aldım. Bunların
doğrultusunda değerlendirmem gerekirse,
farklı alanlarda uzmanlaşmış pek çok fir-
manınbuluştuğuDmexco2017’ninoldukça
etkileyici olduğunu söyleyebilirim.
İki gün süren etkinliğe dair izlenimlerimden
yola çıkarak Dmexco’ya katılmak isteyen
herkese öncelikle ilk gün potansiyel iş or-
takları ile kontak kurmaya çalışmalarını
tavsiye ederim. Bu şekilde olası iş fırsat-
ları için önemli bir adım atılabilir. Sonuçta
Dmexco etkinliği sona erdiğinde ve firma-
ların temsilcileri kendi iş merkezlerine dön-
düklerinde akıllarında kalabilmek oldukça
kritik. Dolayısıyla görüşmeler sırasında
iyi bir izlenim bırakabilmek ve uzmanlık
alanında yeterli bilgiye sahip olunduğunu
gösterebilmekte yarar var.
Tüm bunların yanı sıra video reklam dün-
yasından daha önceden iletişim kurmuş
olduğumuz firmaların Dmexco 2017’de
olmadığını gördüm. Buna karşın yeni iş
birliği seçeneklerini değerlendirmek üzere
çok sayıda firma yetkilisi ile de tanışma
imkanı buldum. Bu önemli deneyimin ya-
kın zamanda harika işler başarmak üzere
özgüvenimin artmasını sağladığını ifade
edebilirim. Umuyorum ki gelecekyıl düzen-
lenecek olan Dmexco etkinliğine de katılım
gösterme şansı bulabilirim.
Abed Daas, Video Supply Manager
17
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
18
2017/H2
DSP SEÇİMİNDEN ÖNCE GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
GEREKEN NOKTALAR
DSP olarak anılan talep yönlü platformları
(Demand Side Platform), reklamverenler
için reklamın görüntüleneceği alanın satın
alma sürecini kolaylaştıran bir teknoloji
katmanı olarak tanımlamak mümkün. Son
yıllarda giderek daha da popüler hale gelen
programatik reklamcılıkta her bir reklam
gösterimi için satın alma kararı DSP algo-
ritmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu
da envanterlerin saliseler içinde kabul edil-
mesi, değerlendirilerek işlenmesi anlamına
geliyor.
Reklamveren firmaların en uygun dijital
envanterleri toplayarak eş zamanlı biçimde
açık artırmaya girmesine katkıda bulunan
ReklamStore gibi DSP’ler, bütçenin verimli
bir şekilde yönetilmesine de olanak sağlı-
yor. Ancak elbette reklamverenlerin dijital
pazarlama hedeflerine ve ihtiyaçlarına en
kısa sürede ulaşabilmeleri, doğru DSP se-
çimi ile mümkün olabiliyor. Peki bu kararı
vermeden önce nelere dikkat etmekte fay-
da olabilir?
İhtiyaca uygunluk
Firmanızın hedef kitlesine ulaşabilmesinde
hangi reklam kanallarının etkili olabileceği
hakkında fikir sahibi olmanızda yarar var.
Display, video, mobil, doğal reklam gibi çok
sayıda dijital reklam kanalından biri veya
birkaçına aynı anda ihtiyaç duyabilirsiniz.
Ancak kimi DSP’ler çapraz medya satın
almalarında daha başarılıyken bazıları da
mobil, display gibi tek bir kanalda daha
fazla başarı sağlayabilir. Bu anlamda ih-
tiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak
DSP’leri değerlendirmeniz reklam çalışma-
larınızın verimliliğini artıracaktır.
Maliyet
Talepyönlü platformların envanterlerle iliş-
kili olarak farklı maliyet modellerine sahip
olabileceğini göz önünde bulundurmak
faydalı olabilir. Bu noktada platformun
reklamveren firmalara karşı şeffaf bir süreç
yürüttüğünden de emin olmalısınız. Bunun
için ücret kalemlerini birbiriyle karşılaştı-
rabilir ve gizli maliyetlendirmelerin önüne
geçebilirsiniz.
Kampanya yönetim seçenekleri
Reklamverenlerin ihtiyaçlarına da bağlı
olarak kampanya yönetiminde farklı ter-
cihleri olabiliyor. Örneğin kimi firma kam-
panya yönetiminde kontrolün kendi elinde
olmasını isterken bazıları da bir hesap
yöneticisinin kampanyaları firma adına yö-
netmesini tercih edebiliyor.
Tüm kampanyaları bir panel üzerinden
kolay bir şekilde başlatıp, durdurmak ve
performans takibi yapmak isteyen reklam-
verenler için ReklamStore’un sunduğu gibi
self servis DSP’lerden yararlanılabilir. Diğer
yandan hem kampanya yönetimine imkan
sağlayan hem de bir hesapyöneticisi ile ça-
lışmayı mümkün kılan DSP’ler de mevcut.
Reklamverenler için reklam gösterimi ba-
şına trafik satın almayı sağlayan DSP’ler,
hem ajansların hem de reklamverenlerin
dijital reklam çalışmalarından bekledikleri
sonuçları almalarına yardımcı oluyorlar. Siz
de bir DSP ile çalışmak ve en uygun dijital
envanterleri toplayarak eş zamanlı ola-
rak açık artırmaya girmek istiyorsanız bu
doğrultuda yola ReklamStore ile güvenle
çıkabilirsiniz.
19
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
HEADER BIDDING İLE
ENVANTERİNİZİN GERÇEK
DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIN!
Yayıncıların envanterlerini
birden fazla ad exchange’e
eş zamanlı olarak suna-
bilmesine imkan tanıyan
header bidding, bu özelliği
ile diğer satın alma tek-
niklerinden farklılaşıyor.
Programatik bir satın alma
tekniği olan header bidding
sayesinde envanterlerinin
gerçek değerini ortaya çı-
karma fırsatı bulan yayın-
cılar, böylece gelirlerini de
artırabilirler.
Advance bidding ya da pre-bidding olarak
da anılan bu ileri düzey satın alma tekniği,
2015 yılının üzerinde en çok durulan yeni-
liklerinden biri oldu. Tüm alıcıların gerçek
zamanlı bir açık artımaya dahil olmasını
sağlayan header bidding yönteminin Index
Exchange verilerine göre waterfall tekniği
ile kıyaslandığında gelirleri Open Exchan-
ge’lerdeyüzde 166 ve Private Exchange’ler-
de yüzde 46 artırdığı ortaya çıkıyor.
DFP ve diğer klasik reklam sunucularının
aksine sınırlı sayıda alıcının değil, pek çok
farklı kaynağın açık artırmaya girebilmesini
mümkün kılan header bidding, bu saye-
de tüm işlemlerin çok daha transparan
gerçekleştirilildiği bir uygulama olarak ön
plana çıkıyor. Rekabetin söz konusu olduğu
bu teknikte ya-
yıncılar da doğal
olarak daha fazla
kazanç elde etme
şansına sahip
olabiliyor.
ReklamStore’un
header bidding
çözümü
Header bidding,
dijital reklam
teknoloji endüst-
risi için oldukça
anlamlı biryenilik
olarak tanımlanı-
yor. ReklamStore
da kendi geliştir-
miş olduğu header bidding tekniği ile bağlı
olduğu birçok ad exchange ve SSP’lere ön-
celikler sunuyor.
Kafaları karıştıran açık kaynak kodları ya-
yıncıların kurulum aşamasında zorlanma-
sına yol açabiliyor. Tüm ihtiyaçları ve kafa
karışıklıklarını ortadan kaldırmayı hedefle-
yen ReklamStore ise kendi içerisinde tüm
gereksinimleri karşılayan bu yöntemi bir
çözüm olarak sunuyor. Teklif öncesi (pre-
bid) açık kaynak kodlarının uygulanarak
yaygınlaşmasıyla birlikte Criteo, Pubmatic,
AppNexus, Adform vb. diğer ad exchan-
ge-SSP’ler bu anlamda rekabetin daha da
yoğunlaşmasına ön ayak oldu.
Header bidding hakkında biraz daha teknik
Tarık Kara, Publishers Coordinator
20
2017/H2
detaya girmekte yarar var. Header bidding
altyapısı ile birlikte ad exchange-SSP ağla-
rından gelen reklam teklifleri envanter ta-
leplerini çoğaltıyor. Tek bir talep kaynağına
olan bağlılık yerine yüksek gelir sağlayabi-
lecek farklı reklam taleplerini sıralı olarak
değil, eş zamanlı olarak değerlendiren
yöntem sayesinde yayıncı gelirlerinin artış
göstermesi öngörülüyor.
Envantere gelen istek rekabetinin artması
ile boş kalan ya da düşük birim maliyetli
reklamları, klasik reklam sıralamalarını,
varsayımlara dayalı öncelik vermeyi ve rek-
lam gösterimlerinin tutarsızlıklarını orta-
dankaldırıyor.Dahaverimliartışgöstererek
yüksek eCPM rakamlarına ulaşılıyor ve hızlı
teklif yanıtları ile gecikmeler azaltılıyor.
Yayıncılar için header bidding kontrol edile-
bilir ve şeffaf bir duruş sergiliyor. Öte yan-
dan header bidding çözümünde her bir ya-
yıncının kurulumunun diğer yayıncılardan
farklı olması da söz konusu olabilir.
ReklamStore olarak biz, header bidding
teknolojisini test etmek isteyen, fakat
karmaşık gelen entegrasyonları kolaylaş-
tırmak adına yayıncılarımız için popüler
alıcılara bağlı bir platform deneyimi oluş-
turduk. ReklamStore tüm bu karmaşık
yöntemlerden arındırılmış teknolojisi ile
tek bir kod ile tüm reklam alanlarınızın ger-
çek değerini ortaya çıkarır.
Yayıncılar; Google AdX ya da AdSense’e
bağlılıklarının ortadan kaldırılması sonu-
cunda, header bidding sayesinde tüm talep
yönlü ağlardan faydalanarak gelirini yüzde
15 - 30 artırabilir. ReklamStore bağlı olduğu
birçok talep ağları sayesindeyüzde 100 do-
luluk oranı ile tüm ülke trafik kırılımlarında
reklam gösterimi sağlar.
ReklamStore’un direkt entegre olduğu kü-
resel alıcılar envanterinize erişir ve her bir
gösterimiçinteklifisteğigönderir.Busaye-
de envantere en fazla teklif veren alıcı anlık
reklam gösterimini kazanmış olur. Klasik
reklam sıralaması ile yapılan yöntemlerde-
ki riskleri bu sayede en aza indirebilirsiniz.
Bu doğrultuda yayıncılar, ön teklif strateji-
sini etkinleştirmeye yardımcı bir öge olarak
ve diğer gelir odaklı reklam modellerini kul-
lanmak için ReklamStore’a başvurabilirler.
AD
Publisher Website
ADFORM
BID
0.90$
APPNEXUS
BID
1.10$
CRITEO
BID
0.98$
PUBMATIC
BID
1.00$
REKLAMSTOREBID
1.05$ Direct Demand
21
2017/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ANNIVERSARY
YEARSREKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN
MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ
ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMA
TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK
MainAd Hakkında:
Genel merkezi Pescara, İtalya’da bulunan
MainAd 2007 yılında kurulmuştur. Türki-
ye’de operasyonlarına 2010 yılında başla-
yan firma, display reklam ve retargeting
kampanyaları üzerinde uzmanlaşmıştır.
Müşterilerine özel strateji ve çözümler üre-
terekalanındafarkyaratanMainAd,80’den
fazla ülkenin öncü markaları ile çözüm or-
taklığı yapmaktadır. Dijital profesyonel-
lerden oluşan MainAd ekibi, uluslararası
arenada pek çok reklamverene hizmet ver-
meye devam etmektedir.
Bize MainAd’in kuruluş veTürkiye’ye giriş
süreçlerinden bahsedebilir misiniz?
2007’de 3 İtalyan arkadaş tarafından, ge-
nel merkezi İtalya’nın sahil merkezlerinden
Pescara’da Global Performans şirketi olarak
kuruldu. 3. yılından itibaren Groupon mar-
kasının global performans kampanyalarını
yönetmeye başladı. Ayrıca Avrupa’da ilk
AppNexus ve MediaMath platformlarını
performans olarak kullanan şirkettir. Türki-
ye ofisi 2010’dan beri hizmet vermektedir.
Şu anda MainAd kaç farklı ülkede ve han-
gi alanlarda faaliyet gösteriyor?
10 ülkede performans reklamcılığı alanında
faaliyet göstermektedir. Özellikle perfor-
mans bazlı retargeting konusunda global
ve yerel markalara bulunduğu ülkelerde
hizmet vermektedir. Bütün bunların yanı
sıra sadece retargeting alanında değil, şu
anda piyasada öne çıkan mobil reklamcılık
alanlarında da çalışmalara başlanmış olup
uygulama indirtme, müşterilere mobil tra-
fiksağlamavemobilretargetingkonuların-
da da hizmet vermektedir.
Çalışan profili olarak da tam bir uluslararası
şirket konumundadır. Operasyon merkezi
Manila, IT Trivandrum ve pazarlama birimi
Londra’dan yönetilmektedir.
MainAd’in Logico adında oldukça dikkat
çekici bir teknolojisi var. Bize Logico’nun
temel özelliklerini anlatabilir misiniz?
Logico; MainAd’in tamamen iç kaynaklar-
la geliştirdiği, programatik teknolojisi ve
makine öğrenmesinin bir araya getirilerek
öngörü değeri yüksek çıktılar oluşturan bir
reklam teknolojisi.
Mümtaz Şentürk, MainAd Ülke Müdürü
22
2017/H2
Logico’nun 3 bileşeni var:
1. Logico Data: Belirlenen data noktaların-
dan (reklam konumu, ürün, marka, müşteri
deneyimi, recency, moment) verilerin top-
lanması.
2. Logico Intelligence: Makine öğrenme ve
derin öğrenme (deep learning) yardımı ile
daha akıllı kararlar için özel öngörü mantığı
oluşturma.
3. Logico Technology: Hız, genişleyebilirlik
ve hacim etmenlerini kullanarak optimum
sonuçlar verecek öngörü mantığını hayata
geçirme.
Sonuç olarak, markaların beklediği daha
iyi ilgili kullanıcıyı bulma öngörüsü, efektif
mecra harcaması, reklam körlüğünü mini-
mize etme ve satış ve performans artışı
olarak çıktı sağlamaktadır.
MainAd ve ReklamStore retargeting ala-
nında önemli bir iş birliği sürdürüyor. Bu
iş birliği ne zaman, nasıl başladı ve çalış-
maları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2013 yılından itibaren retargeting alanında
çalışmalara başlayan MainAd, ReklamStore
ile müşterilere bu teknolojiyi tanıtmasına
rağmen ancak 2014 yılından itibaren ciddi
anlamda bu alanda beraber çalışma imkanı
bulabilmişlerdir. Geçtiğimiz aylarda kapa-
nan Markafoni markasına, kapandığı aya
kadar kesintisiz 3 yıl hizmet vermişlerdir.
Şu anda da MainAd ve ReklamStore retar-
geting çözümleri alanında güzel bir iş birliği
yürütmekteler.
MainAd’in diğer retargeting şirketlerin-
den ne gibi farkları var?
MainAd, sunduğu iş modeli (satış bazlı
komisyon) ve teknolojisi ile diğer firma-
lardan ayrışmaktadır. Mevcut durumda
performans bazlı (satış) çalışan çok fazla
retargeting şirketi bulunmamaktadır. Bu
modelde, tüm internet reklam ekosistemi-
ni doğru ve efektif bir şekilde kullanmanız
gerekmektedir.
Retargeting denilince ilk akla gelen
display reklamlardaki uygulamalar, ama
siz ReklamStore ile affiliate alanında
retargeting iş birliği yapıyorsunuz. Bu
model reklamveren ve yayıncılara ne gibi
avantajlar sağlıyor?
Reklamverene sağladığı katkı, tamamen
performansa dayalı model olduğundan
reklamverenin mecra planlama ve satın
alması gibi zaman ve ekip gerektiren iş-
lemleri bu işin uzmanlarına bırakması ve
karşılığını da gösterilen performansa göre
vermesi bu modelin en iyi noktalarından.
Yayıncıyaolankatkısıisemecrasatınalma-
sı tamamen programmatik ve akıllı bir sis-
tem üzerinden olduğundan mecraya göre
değil, mecranın kullanıcısının değerine
göre satın alınma yapılması mecraların
daha kaliteli kullanıcıya ulaşma çaba-
larını doğurmakta. Kaliteli kullanıcının
değerinin normal ziyaretçiden farklı ol-
ması yayıncıya gelir anlamında da yan-
sımaktadır.
Bu alanda hem kullanıcı alışkanlıkları,
hem de teknoloji anlamında gelecekte
ne gibi değişimler yaşanmasını bekli-
yorsunuz?
Reklam teknolojileri her geçen yıl expo-
ransiyel olarak gelişmekte ve evrilmekte.
Önümüzdeki yıllarda, big data (büyük
veri), makine öğrenmenin ve yapay ze-
kanın bu teknolojilerin evrilmesinde te-
mel etkenler olacağını öngörmekteyim.
Kullanıcı her yerde konseptine uygun ve
her yerde onları yakalayabilecek bütün-
leşik bir mekanizmanın kurulacağı önü-
müzde duran bir gerçek.
Son olarak önümüzdeki dönemde Main-
Ad’in Türkiye ve küresel çaptaki hedef ve
planlarından bahsedebilir misiniz?
MainAd globalde ve Türkiye’de daha çok
markaya butik hizmet vermeye ve aynı
zamanda ürünlerini de zamanın trend
ve teknolojilerine uyacak şekilde revize
etmeye devam edecektir.
23
2017/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ANNIVERSARY
YEARS
� Gösterilen şema, medya satın alma yöntemleri odağında affiliate pazarının bir özeti niteliği taşımaktadır. Bu nedenle cash back,
kupon, e-posta ve benzeri affiliate pazarlama yöntemlerini içermemektedir.
� Şema, bilgilendirme amacına hizmet etmektedir. Herhangi bir ticari fayda gütmemektedir.
24
2017/H2
� Şemada birden fazla kez yer alan kuruluşların iş yapıları ve gelir faktörleri göz önünde bulundurulmuştur.
� Logolar, kamuya açık veri tabanından alınmış ve herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır.
� Daha detaylı bilgi için https://reklamstore.com/AffiliateLandscape17 adresini ziyaret edebilirsiniz.
25
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
Bugüne kadar hem markalar hem de yayıncılar için
affiliate pazarlama üzerine nasıl başarılı olunur
veya neler yapılarak başarı daha da artırılır konusu
üzerine eğildik. Başarılı olmanın yolları sıralanırken
başarısızlığın nedenleri de gözden kaçsın istemedim.
Bu yazımda üzerinde duracağım konu da bu nedenle
“affiliate pazarlamada başarısızlığın nedenleri”
olacak.
Ülkemizde e-ticaret yapan firma sayısı yaklaşık olarak
12 bin. E-ticaret yapan ve başarılı olmak isteyen firma
sayısı da doğal olarak 12 bin. Affiliate marketing’i bir
kenara bıraktığımızda dahi birçok web sitesi genel
olarak başarı veya başarısızlıklarından dolayı büyüyor
veya kapanıyor. Peki affiliate pazarlama üzerinde
başarısızlık yaşanıyorsa bunun nedenleri ne olabilir?
1. Markanın kendini objektif olarak
değerlendirmemesi
Markalarkendideğerlendirmeleriniyaparken
objektif olmalılar. “Marka bilinirliği, rakiplere
göre konumu, rakiplere göre fiyatlandırması,
rakiplere göre kalitesi nedir?” sorularını sor-
mamak aslında birçok sonun başlangıcı.
Özellikle ticaret hayatına yeni başlayan ve
çok küçük hacimli firmalar affiliate pazar-
lamaya başlamak istediklerinde henüz bir
bilinirlik sağlamadan veya sitelerinde yeterli
trafik olmadan direkt performans sağlamak
isteyebiliyorlar;beklentilerikarşılanmadığın-
daisesadecemutsuzlukveönyargıoluştur-
muş oluyorlar.
	
2. İhtiyaç analizi yapmamak ve yanlış
strateji uygulamak
Görüşülen veya çalışılan birçok marka tam
olarak neye ihtiyacı olduğunu analiz etme-
den affiliate kanallarına yönleniyor, önerileri
göz önünde bulundurmadan kendi oluş-
turduğu strateji doğrultusunda ilerlemeye
çalışabiliyor. Firmalar öncelikle ihtiyaçlarını
belirlemeli ve affiliate kanalını satış için mi,
üyelik için mi, yoksa trafik için mi kullanaca-
ğına karar vermeli; sonrasında beklentilerini
güncelleyebilmelidir.
Yanlış tercih kötü performans; kötü perfor-
mans ise başarısızlık duygusu ve ilerleyen
süreç için bir önyargı oluşturacaktır. Birçok
marka trafik veya üye sayısı yeterli sevi-
yeye çıkmadan önce direkt olarak affiliate
kanalında satış kampanyaları oluşturmak
istemekte ve yüksek hacimde cirolar bekle-
mektedir.
Yanlış strateji nedeniyle aslında doğru ya-
pılan bir iş dahi başarısızlık gibi görünebilir.
Önemli olan bu stratejileri revize edebil-
mektir. Stratejiler revize edilmediği takdirde
başarısızlık gibi görünen doğru iş, yanlış iş
olarak algılanmaya devam edecektir.
Ertan Duman, Senior Advertiser Account Manager
26
2017/H2
3. Rakiplerin göz ardı edilmesi
Lester Thurow’un dediği gibi “Rekabet
dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kay-
bedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyor-
sanız, değişirsiniz.” Her kanalda olduğu
gibi affiliate çalışmalarında da strateji
oluştururken faydalanacağımız en önemli
noktalardan biri dikeyimizdeki rakip mar-
kalardır. Bir marka rakip markasının aldığı
aksiyonları, affiliate yayınlarında yaptığı
çalışmaları ve verdiği komisyon oranları-
nı incelemelidir ve buna göre programını
yapmalıdır.
Başarısızlığın nedenlerinden biri de affi-
liate pazarlama çalışmaları yaparken bu
incelemeyi atlamaktır. Rakip etkinliklerini
gözden kaçırmak veya incelememek, ya-
pılan çalışma için bir dezavantaj olacaktır.
Yayıncı için alternatif olması bir güçtür;
markanın bu gücü lehine çevirmesi için
rakiplerinin önüne geçmesi veya en azın-
dan aynı seviyede olması gerekmektedir.
4. Markanın network ile güçlü
iletişimde bulunmaması
Markalar kendileri ile ilgili mümkün ola-
bildiğince fazla bilgiyi network’ler ile
paylaşırsa network’ün de marka hakkın-
daki beklenti ve tahminleri o kadar güçlü
olacak ve bunu yayıncıya aktaracak. Do-
layısı ile de performansa etki etmesini
sağlayacaktır. Oysa sitede yapılan kam-
panyalarla ilgili dahi bilgi verilmemesi,
gelişmelerden network ve dolayısı ile
yayıncıların haberdar edilmemesi büyük
bir dezavantajdır.
Marka ayrıca network ve yayıncı ile olan
ilişkinin hafife alınmaması gerektiğini bil-
melidir. Yayıncı gözünde affiliate pazarla-
mayla ciddi boyutta ilgili marka imajı
zaman zaman kazanılan paranın önüne
geçebiliyor. İyi bir ilişkiyi göz ardı etmek
başarısızlığın başka bir nedenidir.
5. Satılan ürünlerin analizinin
yapılmaması
Marka, satış kampanyası yapıyorsa affi-
liate kanalı üzerinden satılan ürün dağı-
lımını incelemelidir. Sürekli aynı ürünler
özelinde kampanyalar yapmak hem bir
alışkanlık kazandırıp dikkat çekmiyor
hem de diğer kategorilerdeki ürünlerin
satışının artmasına engel oluyor.
Zamanla ciroya da etki eden bu durum bir
süre sonra markaları mutlu etmemeye ve
de çalışmayı başarısız bir çalışma olarak
görmeye başlatıyor. Satılan ürün kadar
satılmayan ürünün de incelenmesi her
kanal için bir değerken gözden kaçırmak
büyük kayıp oluyor.
6. Yeterince sabır gösterilmemesi
Dünya üzerindeki en büyük markalara
baktığımızda zorlu yollardan geçtik-
lerini, uzun bir süre zarar ettiklerini,
beklenilen etkiyi yıllarca alamadıkları-
nı görüyoruz. Belli bir seviyeye ulaşan
markalarda dahi her projeden istenilen
verimin elde edilememesi de birçok kez
yaşanan durumlardan biri.
Önemli olan nokta ise bu süreçlerden
gerekli dersi alarak sabır ile süreci de-
vam ettirmektir. Ülkemizde belki de en
az sahip olduğumuz şeylerden biri de
sabırdır. Pek çok marka kampanyalarını
açar açmaz yüksek trafik performansı
beklemektedir. Her kampanyanın adap-
tasyon ve entegrasyon süresi farklıdır.
Bu süre markaya, komisyona, yapılan
kampanyaya ve yayıncılarla olan iliş-
kiyle doğru orantılı olarak değişmek-
tedir. Bu süreyi görmezden gelmek,
hemen performans beklemek yanlış ve
beklenilen performans kısa süre içinde
görülmediğinde markanın kampanyayı
durdurmak istemesi başlı başına bir
başarısızlık.
Tüm bu noktaların doğrultusunda özet-
lemek gerekirse başarısızlığın nedenleri
eksik analiz, kısa süreli beklenti ve dü-
şük ilişki düzeyidir.
27
2017/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ANNIVERSARY
YEARS
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VEYANITLARI
CPC, CPA ve CPM modellerinden hangisi,
hangi durumlarda reklamverenler için
daha avantajlıdır?
Öncelikle dijitaldeki tüm reklam modellerinin
ortakbiramacıbulunuyor.Buamacı“sitede-
ki aksiyonları artırmak” olarak ifade etmek
mümkün.Fakathermodelinkendiiçerisinde
reklamverene sağlayacağı farklı faydalar söz
konusu. CPM modelinde esas olan marka
bilinirliğini artırmak. Gösterim başına mali-
yetlendirilen bu modelde amaç, daha fazla
kullanıcıya erişmek ve bu kullanıcılarla ileti-
şim sağlayabilmek. Elbette ki bu modelin de
geri dönüşümlerinin önemiyadsınamaz.
CPC modelde ise reklamveren, web sitesine
dahafazlakullanıcıçekereksunduğuhizme-
ti daha geniş kitlelere anlatmayı/gösterme-
yi hedeflemektedir. CPM ve CPC modelde
reklamverenler iletişim kurmak istedikleri
kitleyi belirleyerek hedefli yayınlar gerçek-
leştirebiliyor. Böylece reklam maliyetlerini
optimize etme şansı da bulabiliyorlar. Rek-
lamverenler, aksiyon başına maliyetlendiri-
len CPA modelini ise lead, install/download,
satış sayılarını artırma gibi hedeflerin ger-
çekleştirilmesi için kullanıyorlar. Reklamve-
renlerin CPA modelindeki bir kampanyadan
verimalabilmeleriiçinönceliklebellibirmar-
ka bilinirliğine ulaşmış olmaları gerekiyor.
Tüm bunların ışığında, reklamverenlerin
kendileri için hangi modelin daha avantajlı
olduğuna karar verebilmeleri için öncelikle
kampanyahedeflerineodaklanmalarıgerek-
tiğini söylemekyanlış olmaz.
Tugay Kocaağa, Sales & Business Manager
Yayıncıların display reklamlar yoluyla yük-
sek gelir sağlayabilmeleri için nelere önem
vermeleriyararlıolabilir?
Önceliklereklamalanlarınınyerleşimi,reklam-
verenlere en yüksek geri dönüşü sağlayacak
biçimde iyi belirlenmiş olmalı. Çünkü online
kullanıcılarınwebdeneyimi,reklamalanlarının
yerlerinedebüyükorandabağlı.Reklamalan-
ları eğer kullanıcı deneyimini olumsuz etkile-
meyecekşekildeyerleştirilmişse,geridönüşler
debunaparalelolarakartışgösterecektir.
Diğer yandan birlikte çalışılacak reklam ağla-
rına da iyi karar vermek gerekiyor. Yayıncıların
gelirmiktarlarını2-3haftaboyuncagözlemle-
meleri, reklam ağı seçiminde yardımcı olabilir.
Dönemsel trafik iniş-cıkışları da göz önünde
bulundurularak reklam alanlarının yerleşimi
reklamağlarınaoptimizeedilebilir.
Büyük yayıncılar kendi mini ad server ya da
ücretsiz Google DFP ürününü kullanarak farklı
talepkaynaklarınayerverebilirler,böyleceaynı
trafiktebirçoktalepkaynağınınperformansını
da görebilirler. Reklam alanlarını görünürlük,
tıklama oranı ve eCPM oranına göre farklı
bölümlere ekleyebilirler. Mobil ve masaüstü
kırılımlarına göre reklam ağlarının doluluk
oranlarını ölçerek reklam önceliklerini buna
görebelirlemektedeyararvar.
Bunlara ek olarak, yayıncılar tek yönlü talep
değil de çok yönlü talepleri envanterinde ya-
rıştıran reklam ağlarını kullanabilirler. Örneğin,
ReklamStore farklı birden çok talep kaynağını
birarayagetirerekyayıncılarınayüksekCPMve
maksimumgelirsağlayabiliyor.
Sefa Kavil, Senior Publisher Manager
28
2017/H2
CPI ve CPA modellerinin farklı yanları ve
avantajlarınelerdir?
Bu iki modeli birbiriyle karıştırmamak için tam
olarak ne anlama geldiklerine bakmak faydalı
olacaktır. CPA olarak adlandırılan ve aksiyon
başına ödemeyi karşılayan modelin mobil
tarafta kullanımına başvurulan CPL (Cost Per
Login), CPR (Cost Per Register), CPE (Cost Per
Engagement)gibiçokfarklıaltkalemlerimev-
cut. Diğer yandan e-ticaret siteleri için sabit
komisyonla satış başına ödeme anlamına ge-
len CPA modeli de söz konusu olabiliyor. Buna
karşınCPI,yaniyüklemebaşınaödememode-
linde mobilde veya masaüstünde yapılan her
birindirmebaşınaücretlendirmeyapılıyor.
CPI kampanyalarında mobil uygulamalar, ma-
saüstü cihazlar için geliştirilen uygulamalar
veyaeklentilerinindirilmesikarşılığındaödeme
yapılabiliyor.Mobilkampanyalardageçerliolan
CPAmodelinde,CPI’dageçerliolanindirmelerin
dışındakiaksiyonlarhesabakatılıyor.
Bir mobil kullanıcının görüntülediği reklam
üzerinden açılış sayfasındaki içeriğe ulaşması
gibibiraksiyonkarşılığındaoperatöraracılığıyla
kullanıcıdanücrettahsiledilmesi,CPAmodeli-
neörnekolarakverilebilir.
BuradandaanlaşılacağıgibiCPIveCPAolduk-
ça farklı iki model ve dolayısıyla kampanya
amacına göre farklı avantajlara sahipler. Özet-
lemekgerekirse,hedefkitleninhangidavranışı
gerçekleştirmesi hedefleniyorsa kampanya da
bunauygunbirmodelüzerinekurgulanabilir. Eda Atik, Senior Advertiser Account Manager
Veri yönetim platformları (DMP) marka-
lar için hangi verinin anlamlı olabileceği-
ne nasıl karar verebiliyor?
ReklamStore’dan yola çıkarak DMP’lerin
hangi verilerin marka için faydalı olabilece-
ğine karar verme süreçlerini açıklayabiliriz.
ReklamStore’da daha önceden belirlenmiş
olan, örneğin 25-35 yaş arası kadınlar veya
20-40 yaş arası erkekler gibi default kul-
lanıcı segmentleri mevcut. Bu segmentler
kampanya ihtiyaçları doğrultusunda kul-
lanıcıları profillemeyi sağlayabiliyor. Hem
demografik bilgilere hem de ilgi alanlarına
göre belirlenmiş olan bu segmentler kam-
panyaya göre ayrı ayrı dikkate alınabildiği
gibi örneğin 20-30 yaş arası futbol sever
erkekler biçiminde kesiştirilerek de dikkate
alınabiliyor.
Bununyanısıraajanslarınbelirttiklerikampan-
yayagörenişsegmentasyondayapılabiliyor.İç
Anadoludaçiftçilikleuğraşanerkeklerşeklinde,
yalnızca o kampanyaya özgü ve hem ajansın
hem de DMP’nin taleplerine uygun segment-
ler yaratılıyor. Daha sonra online kullanıcıların
web’deki davranışlarına göre hangi segmente
dahilolabileceğinekararveriliyor.
Örneğin, tuttuğu futbol takımı ile ilgili bir ha-
bere tıklayan kullanıcının sporla ilgilenen biri
olduğu kanısına varılıyor. Veya data partnerle-
rimizinbiriüzerinderujmarkalarınadairarama
yapan bir kullanıcının ruj satın almak üzere
olan bir kadın olduğu çıkarımı yapılabiliyor.
Ancak elbette bu yargılara sağlıklı bir şekilde
varabilmekiçinaynıkullanıcınınweb’dekidiğer
davranışlarınıdeğerlendirmekvefarklıdata’la-
rınıanalizetmekgerekiyor.
Talha Uslu, Programmatic Sales Manager
29
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
CİHAZLAR ARASI EŞLEŞTİRME
VE DİJİTAL PAZARLAMA
UYGULAMALARI
Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile
birlikte web’e birden fazla cihaz yoluyla
giriş yapan kullanıcı sayısı küresel anlamda
artışını sürdürüyor. Deloitte’in 2014
yılında yaptığı bir araştırma da bu çıkarımı
doğruluyor. Araştırmanın sonuçlarına göre
ABD’deki tüketicilerin yüzde 81’i bilgisayar,
yüzde 65’i akıllı telefon ve yüzde 48’i
tablet kullanıyorken her üç cihazı birden
kullananların oranı üç yıl içinde yaklaşık 4
katına çıkarak yüzde 37 oranını yakalamış
durumda.
Online kullanıcıların dijital dünyaya ayak
basmak için birkaç cihazı birden kullanı-
yor oluşundan dolayı firmaların pazarla-
ma stratejilerini de buna uygun biçimde
dönüştürmeleri zorunluluğunun doğduğu
gün yüzüne çıkıyor. Ancak hedef kitleye
bütünsel bir bakış açısı ile ulaşabilmek için
tüm cihazlar üzerinden tekilleştirme yapıl-
ması ve elde edilen kullanıcı verilerinin bu
aşamadan sonra değerlendirilmesi gereki-
yor. Bu da cihazlar arası eşleştirme olarak
Türkçeye çevrilebilen cross-device pairing
yaklaşımının önemine işaret ediyor.
Cihazlar arası eşleştirmeye yakın bakış
Günümüz dünyasında kullanıcılar web
deneyimlerini çevrimiçi oldukları tek bir
cihazla sürdürmüyorlar. Üstelik bir cihaz
üzerinde başlatılan online deneyim, bir
başka cihazda devam ettirilip üçüncü ci-
hazda sonlandırılabiliyor. Cihazlar arası
eşleştirme yaklaşımı ise bir kullanıcı çok
sayıda cihaz üzerinde çevrimiçi olsa dahi
online hareketlerini izleyip anlamlandıra-
rak buna uygun pazarlama yapabilmeyi
mümkün kılıyor.
Firmaların dijital reklam ve pazarlama ça-
lışmalarından maksimum verim sağlaya-
bilmek adına teknolojik gelişmeler ışığında
sürekli olarak çeşitlilik gösteren tüketici
davranışlarını göz önünde bulundurarak
hareket etmeleri gerekiyor. Bu anlamda,
farklı cihazlar aracılığıyla dijital dünyaya
giriş yapan tüketicilerin web’de bıraktık-
ları ayak izlerini tekilleştirerek 360 derece
profillendirmeyi sağlayan cross-device
pairing’in zaman kaybetmeden pazarlama
stratejilerine entegre edilmesinde son de-
rece fayda var.
Verilerin toplanması ve birleştirilmesi
Kullanıcınınçevrimiçiolduğutümcihazların
eşleştirilmesi ile etkin bir dijital pazarlama
kurgusu yürütebilmek için kullanılabilecek
tüm verilerin gerçek zamanlı olarak toplan-
ması ve segmentlere ayrılması gerekiyor.
Bu noktada DMP olarak kısaltılan veri yö-
netim platformundan (data management
platform) yararlanmakta fayda var. DMP
aracılığı ile birincil web sitesi dolaşım izle-
rine, davranışsal ve demografik bilgilere ve
ikinci taraflardan anlaşmalı olarak topla-
nan verilere ulaşılabiliyor.
DMP segmentleri, farklı cihazlardan gelen
ve aynı kullanıcıya ait olan veriler arasında
eşleştirme yapabildikten sonra çok daha
anlamlı hale gelecektir. Sonrasında ise
reklam kampanyalarının inşasında bu seg-
mentlerden yararlanılabilir.
30
2017/H2
Gerçek zamanlı etkinleştirme
Potansiyel müşterilerin online hareketle-
rinden yola çıkılarak oluşturulan reklam
kampanyaları arasında bir gecikme veya bir
zaman farkı olması, kampanyanın etkisini
azaltabiliyor. Örneğin, online kullanıcının
satın alma eğilimi gösterdiğine işaret eden
hareketlerigözlemlendiktençokkısabirsüre
sonra eğer reklam gösterimi yapılamıyorsa
geri dönüş alma olasılığının da düşük oldu-
ğundan söz edilebilir.
Bu anlamda, elde edilen kullanıcı verileri
ışığında oluşturulan DMP segmentleri her
ne kadar hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştır-
sa da gerçek zamanlı etkinleştirme için tek
başına yeterli olmayacaktır. Peki en doğru
zamanda tüketiciye ulaşabilmek için nasıl
bir yol izlenmeli? Cevap, DMP’leri gerçek za-
manlı talep platformları (DSP - demand side
platform) ile entegre etmek olabilir.
Çünkü kullanıcının gerçek zamanlı verisinin
milisaniyeler içerisinde yakalanabilmesi,
DSP ve DMP entegrasyonundan geçiyor. Bu
şekilde tüm cihazlardan alınan dijital ayak
izleri ile çok daha verimli reklam kampan-
yaları yönetmek mümkün olabilir. Yani ci-
hazlar arası eşleştirme yaklaşımının dijital
pazarlama kampanyalarının daha kişisel-
leştirilmiş ve kullanıcı odaklı olabilmesine
imkan tanıdığı rahatlıkla söylenebilir.
Dijital reklam uygulamaları
DSP ve DMP arasında gerçek zamanlı ilişki-
nin kurulması ile potansiyel müşteri hangi
cihazda çevrimiçi bir iz bırakıyorsa, o izin
hangi cihazdan geldiğinden bağımsız bir
şekilde anonim kullanıcı kimliği ile anlık
olarak eşleştirme yapmak söz konusu ola-
caktır. Böylece kişiye özgü anlık teklif gön-
derimi (real time bidding -RTB) yapılabilir.
Dolayısıyla çok sayıda anlık teklif gönderim
kanalı (mobil, display, video, sosyal ve an-
lık bildirim) üzerinden hedef kitleye verimli
ve esnek bir şekilde erişim kabiliyeti kaza-
nılabilir. Sonuç olarak, hedeflenen kitlenin
beklentisi ile uyumlu bir şekilde reklam
gösterimi yapılacağından çok daha yüksek
dönüşüm oranlarına ulaşmak mümkün
olacaktır.
Diğer yandan CRM (müşteri ilişkileri yöne-
timi - customer relationship management)
verilerini zenginleştirmek amacıyla da DMP
verileri kullanılabilir. Aynı biçimde CRM
verileri ile DMP verilerini zenginleştirmek
de mümkün. Böylece müşteri deneyimleri
kişiselleştirilebilir ve yüksek geri dönüşler
alınması sağlanabilir.
31
2017/H2
ANNIVERSARY
YEARS
#lifeatreklamstore
32
2017/H2
ReklamStore Reunion Party
Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore
33
2017/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ANNIVERSARY
YEARS
DİJİTAL REKLAM VE PAZARLAMA
SÖZLÜĞÜ
Brand Effectiveness: Marka etkinliği olarak
Türkçeye çevrilen bu kavram, bir markanın
pazarda öne çıkabilmek adına müşterile-
rine sunduğu hizmet/ürünleri ile yarattığı
fark ve değeri ifade eder. Müşterilerin bek-
lentilerine uygun çözümler sunabilen mar-
kaların brand efectiveness’ı yüksektir.
Benzer Hedefleme: Lookalike hedefleme
olarak da anılan bu hedefleme türünde
Google, Facebook, Twitter gibi sosyal ağla-
rın veri tabanlarındaki kullanıcı bilgileri ile
markaların kendi ziyaretçi bilgilerinin der-
lenmesi ile reklamverenlere benzer özellikli
kitlelerin profilleri çıkarılır.
Completion Rate: Genellikle CR olarak
kısaltılmış hali ile kullanılan completion
rate, metin ve videoların okunma/izlenme
oranlarını belirtir.
Click Fraud: Genel olarak içerik veya indir-
me sitelerinde tarayıcı üzerinde açılan pen-
cerelerle veya sahte butonlar kullanarak
yapılan sahtekarlık yöntemidir. Kullanıcıla-
rın sitedeki reklamlara yanlışlıkla tıklaması
sağlanır.
Web Push Notification: Online kullanıcıla-
rı, web gezintileri sırasında tarayıcıda pop
up pencereler açılması suretiyle yeni içerik-
lerden haberdar eden anlık bildirimlere web
push notification adı verilir. Bu bildirimler
tıklanma ve satış oranlarını artırmada kul-
lanılabilir.
Pogo Sticking: Kullanıcının arama moto-
runda arama yaptıktan sonra bir siteye tık-
laması ve ihtiyaç duyduğu içeriğe ulaşama-
ması halinde bir önceki arama sonuçlarına
geri dönmesidir. Bu geri dönme durumu,
içeriği zayıf bulunan web sitesinin arama
sonuçlarındaki sıralamada gerilere düşme-
sine yol açabilir.
Plug In: Türkçede eklenti anlamına gelen
plug in, bir programın kullanıcılara sunduğu
işlevlerin alanını genişletmek veya özel bir
alanla ilgili ihtiyacı karşılamak üzere geliş-
tirilen bir yazılımdır.
Mid-roll: Online video içeriklerin başlangı-
cından sonra ve bitiminden önce, toplam
sürenin ortasına denk gelecek biçimde yer-
leştirilen video reklamlardır.
Log-file: Yazılımlar, işletim sistemleri, web
sunucuları gibi pek çok alanda gerçekleşen
tüm işlemlerin kayıtlarının tutulduğu dos-
yalara log-file adı verilir. Özellikle online
servislerde herhangi bir rapor veya işlem
özeti için log dosyalarına bakılır.
In-app Subscription: Mobil uygulama-
larda sunulan hizmetlerden belli bir peri-
yotta faydalanmak isteyen kullanıcıların
ödemeleri gereken sabit ücreti ifade eder.
Çoğunlukla mobil uygulamaların premium
içerikleri için kullanıma uygun bir abonelik
modelidir.
Call to Action: Reklamverenlerin hedef
kitlelerinden online reklamlar aracılığıyla
dönüşümü gerçekleştirmelerini sağlamak
adına kullandıkları mesajlardır. Kullanıcı-
ların bir aksiyonu hemen o anda hayata
geçirmelerini teşvik eden call to action’lar
“hemen satın al”, “şimdi indir” gibi açıkça
aksiyona yönlendiren kelimelerden oluşur.
Chatbot:Yapay zeka uygulamalarından biri
olan chatbot’lar, markaların müşterileri ile
etkili iletişim gerçekleştirmelerine imkan
sağlayan yapılardır.
Interstitial: Oyun, video ve uygulamalarda
gösterilen ve tam ekran boyutlu geri sa-
yımlı reklamlardır.
Influencer Marketing: YouTube, Facebook,
Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal
medya platformlarında çok sayıda takipçi-
ye sahip olan ve paylaştığı içeriklerle takip-
çilerini etkileyebilme gücünü elinde bulun-
duran kişilerin herhangi bir ürün/hizmet ile
ilgili olarak yürüttüğü pazarlama çalışma-
larına influence marketing adı verilir.
34
2017/H2
Performer 2017 - H2
ANNIVERSARY
YEARS
ReklamStore
10 Yaşında!
2007'den günümüze, bizimle bu yolda
yürüyen herkese sonsuz teşekkürler.

Recommended

Performer 2017-h1 by
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1ReklamStore
1.1K views36 slides
Performer 2016 - Q4 by
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4ReklamStore
678 views28 slides
Performer H2 2019 by
Performer H2 2019Performer H2 2019
Performer H2 2019ReklamStore
722 views36 slides
Mobil Reklam by
Mobil ReklamMobil Reklam
Mobil Reklamnursenaunalan
748 views11 slides
Performer 2018 H1 by
Performer 2018 H1Performer 2018 H1
Performer 2018 H1ReklamStore
804 views36 slides
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks) by
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)Ismail O Postalcioglu
289 views33 slides

More Related Content

What's hot

Dijital Pazarlama Eğitimi by
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiOlguSengul.com
1.2K views67 slides
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması by
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya PazarlamasıDijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya PazarlamasıAdjans Digital Agency
469 views16 slides
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları by
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıİnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıYılmaz Saraç
217 views26 slides
Performer H2 2018 by
Performer H2 2018Performer H2 2018
Performer H2 2018ReklamStore
1.1K views36 slides
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileri by
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileriİş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileri
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama StratejileriOngun Akay
2.3K views19 slides
2016 Pazarlama Trendleri by
2016 Pazarlama Trendleri2016 Pazarlama Trendleri
2016 Pazarlama TrendleriPazarlamasyon.com
117.8K views18 slides

What's hot(20)

Dijital Pazarlama Eğitimi by OlguSengul.com
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama Eğitimi
OlguSengul.com1.2K views
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları by Yılmaz Saraç
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıİnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
Yılmaz Saraç217 views
Performer H2 2018 by ReklamStore
Performer H2 2018Performer H2 2018
Performer H2 2018
ReklamStore1.1K views
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileri by Ongun Akay
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileriİş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileri
İş Geliştirme ve Dijital Pazarlama Stratejileri
Ongun Akay2.3K views
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi by Çağatay Yılmaz
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama RehberiÇağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz1.3K views
Neden Mobil Pazarlama? by mobilike
Neden Mobil Pazarlama?Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?
mobilike1.5K views
8. MIXX Awards Türkiye Katılım Kitapçığı by IAB Turkey
8. MIXX Awards Türkiye Katılım Kitapçığı8. MIXX Awards Türkiye Katılım Kitapçığı
8. MIXX Awards Türkiye Katılım Kitapçığı
IAB Turkey763 views
Mobi̇l Pazarlama by Gonca Telli
Mobi̇l Pazarlama Mobi̇l Pazarlama
Mobi̇l Pazarlama
Gonca Telli2K views
Müşteri Oluşturma - Lead Generation Nedir, Nasıl Yapılır? (What is Lead Gener... by Utku Gençer Gediz
Müşteri Oluşturma - Lead Generation Nedir, Nasıl Yapılır? (What is Lead Gener...Müşteri Oluşturma - Lead Generation Nedir, Nasıl Yapılır? (What is Lead Gener...
Müşteri Oluşturma - Lead Generation Nedir, Nasıl Yapılır? (What is Lead Gener...
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz by Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer GedizPazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz
Utku Gençer Gediz129 views
ReklamStore Native Advertising Whitepaper by ReklamStore
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore617 views
Sosyal Medya Reklamcılığı by Engin Çakir
Sosyal Medya ReklamcılığıSosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya Reklamcılığı
Engin Çakir4.4K views
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya by Mehmet Cebeci
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Mehmet Cebeci9.3K views
Mobil pazarlama by Tutku_Duran
Mobil pazarlama Mobil pazarlama
Mobil pazarlama
Tutku_Duran4.5K views

Similar to Performer 2017 - H2

Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan by
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
955 views36 slides
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi by
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiCem Uysal
260 views6 slides
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti by
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiMurat Can Demir
3.4K views23 slides
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi by
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiCagan Caglar
1.9K views38 slides
Neden Mobil Reklam? by
Neden Mobil Reklam?Neden Mobil Reklam?
Neden Mobil Reklam?mobilike
1.8K views15 slides
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri by
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriHer pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriTaygunUzunay
59 views71 slides

Similar to Performer 2017 - H2(20)

Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan by Oya Yaşayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Oya Yaşayan955 views
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi by Cem Uysal
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Cem Uysal260 views
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti by Murat Can Demir
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Murat Can Demir3.4K views
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi by Cagan Caglar
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Cagan Caglar1.9K views
Neden Mobil Reklam? by mobilike
Neden Mobil Reklam?Neden Mobil Reklam?
Neden Mobil Reklam?
mobilike1.8K views
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri by TaygunUzunay
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriHer pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
TaygunUzunay59 views
Haftalık Sosyal Medya Haberleri 10-16 Temmuz by Semanticum
Haftalık Sosyal Medya Haberleri 10-16 TemmuzHaftalık Sosyal Medya Haberleri 10-16 Temmuz
Haftalık Sosyal Medya Haberleri 10-16 Temmuz
Semanticum 102 views
AdWords başarı hikayeleri by oab92
AdWords başarı hikayeleriAdWords başarı hikayeleri
AdWords başarı hikayeleri
oab92880 views
Internet Reklamciligi by kokchapress
Internet ReklamciligiInternet Reklamciligi
Internet Reklamciligi
kokchapress3.2K views
12.MIXX Awards Türkiye Başvuru Kitapçığı.pdf by IAB Turkey
12.MIXX Awards Türkiye Başvuru Kitapçığı.pdf12.MIXX Awards Türkiye Başvuru Kitapçığı.pdf
12.MIXX Awards Türkiye Başvuru Kitapçığı.pdf
IAB Turkey212 views
Yenimedyavereklamcılık by Zeynep Zelan
YenimedyavereklamcılıkYenimedyavereklamcılık
Yenimedyavereklamcılık
Zeynep Zelan259 views
2016 pazarlama-trendleri by BERKAY TUGAY
2016 pazarlama-trendleri2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleri
BERKAY TUGAY2.2K views
Dijital Markanıza İyi Gelir by IAB Turkey
Dijital Markanıza İyi GelirDijital Markanıza İyi Gelir
Dijital Markanıza İyi Gelir
IAB Turkey1.5K views
Selas Turkiye Mobil Pazarlama Excerpt by Ziya NISANOGLU
Selas Turkiye Mobil Pazarlama ExcerptSelas Turkiye Mobil Pazarlama Excerpt
Selas Turkiye Mobil Pazarlama Excerpt
Ziya NISANOGLU695 views
Sosyal Medya Trendleri 2017 by BoomSocial
Sosyal Medya Trendleri 2017Sosyal Medya Trendleri 2017
Sosyal Medya Trendleri 2017
BoomSocial3.6K views
MedyaNet by MedyaNet
MedyaNetMedyaNet
MedyaNet
MedyaNet1.6K views

More from ReklamStore

ReklamStore | DSPs vs Google Ads by
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore
585 views14 slides
ReklamStore - GeoEdge Case Study by
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore
311 views3 slides
ReklamStore Products | 2019 edition by
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore
2.6K views15 slides
ReklamStore Branding Guideline by
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore
700 views9 slides
ReklamStore Header Bidding Whitepaper by
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore
489 views11 slides
ReklamStore Media Kit by
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore
150 views9 slides

More from ReklamStore(9)

ReklamStore | DSPs vs Google Ads by ReklamStore
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore585 views
ReklamStore - GeoEdge Case Study by ReklamStore
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore311 views
ReklamStore Products | 2019 edition by ReklamStore
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore2.6K views
ReklamStore Branding Guideline by ReklamStore
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore700 views
ReklamStore Header Bidding Whitepaper by ReklamStore
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore489 views
ReklamStore Media Kit by ReklamStore
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media Kit
ReklamStore150 views
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016 by ReklamStore
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
ReklamStore1.4K views

Performer 2017 - H2

 • 1. AFFILIATE PAZARLAMANIN KÜRESEL PANORAMASI REKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMATEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK BEYMEN İLE DİJİTAL REKLAMLARIN MARKA ALGISINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR ReklamStore 2017 / H2 DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI!
 • 2. 3 4 6 7 8 10 12 14 19 20 22 24 26 28 30 32 33 35 22 23 24 25 26 ÖNSÖZ HABERLER PROGRAMATİK REKLAMCILIK YÜKSELİŞINİ SÜRDÜRÜYOR YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR REKLAMVEREN RÖPORTAJI - BEYMEN BAŞARILI BİR MOBİL REKLAM KAMPANYASI GELİŞTİRME REHBERİ BÜYÜK VERİ NEDİR, HANGİ ALANLARDA VE NASIL KULLANILIR? DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI! DSP SEÇİMİNDEN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN NOKTALAR HEADER BIDDING İLE ENVANTERİNİZİN GERÇEK DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIN! PARTNER RÖPORTAJI - MAINAD AFFILIATE PAZARLAMA KÜRESEL PANORAMASI AFFILIATE PAZARLAMADA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VE YANITLARI CİHAZLAR ARASI EŞLEŞTİRME VE DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI #lifeatreklamstore REKLAMSTORE REUNION PARTY SÖZLÜK
 • 3. MERHABA Merhabalar, ReklamStore’un 10. yılında, dergimizin önceki sayılarında olduğu gibi yine çok dolu içeriklerle karşınızdayız. BuyılyinebirgelenekhalinegelenDmexcoziyaretimizindetaylarınıvedijital pazarlamayayön veren teknolojik trendleri ilerleyen sayfalarda sizlere aktar- maya çalıştık. Son 3 yıldır Dmexco etkinliğinde ReklamStore standımızla yer alıyoruz ve iş birliğiyaptığımızyayıncı ve reklamverenlerin dışında potansiyel partnerlerimizle de tanışma fırsatı yakalıyoruz. Dmexco 2017’de de 13 kişilik katılımcı ekibimiz 2 gün boyunca yayıncı, rek- lamveren ve teknoloji partnerleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca bu sene standımızda geliştirmiş olduğumuz DSP ürünümüzü ön plana çıkardık. Diğer yandan bir süre önce IAB Tech Lab tarafından duyurulan, mecraların hangi satış platformları ile çalıştıklarını beyan ettikleri ads.txt formatının da sektörde hızla kabul gördüğünü gözlemledik. Bizim açımızdan yoğun geçen etkinliğin oldukça başarılı ve verimli geçtiğini ifade edebilirim. İş toplantıları ve görüşmelerin yanı sıra eğlenmeyi de elden bırakmadık. Dmexco’nun ilk günü sona ererken ReklamStore olarakTurkish Meetup adını verdiğimiz keyifli organizasyona da ev sahipliği yaptık. Artık gelenekselleşen Turkish Meetup’ta, yine Dmexco’ya katılanTürkleri bir araya getirerek….. Veri odaklı bir dijital reklam platformu olarak büyük verinin üzerinde önem- le duruyoruz. Bu doğrultuda, büyük veri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ve Digital Marketing Manager’ımız Veli Bahçeci’nin kaleminden çıkan “Büyük Veri Nedir, Hangi Alanlarda ve Nasıl Kullanılır?” başlıklı makalenin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Publisher Coordinator’ümüz Tarık Kara’nın header bidding hakkında hazırla- dığı makale de bu sayımızda yer alan en önemli içeriklerden. İlerleyen sayfa- lardaReklamStore’unprogramatikbirsatınalmatekniğiolanheaderbidding çözümüne dair detaylı inceleme yazısını bulabilirsiniz. Ayrıca sayımızda satış ortaklığı ile pazarlama ekosisteminde yer alan kuru- luşları ve kategorilerini ortaya koyan affiliate pazarlama küresel panorama- sını da bulabileceksiniz. Şencan Özen - CEO, ReklamStore AFFILIATE PAZARLAMANIN KÜRESEL PANORAMASI REKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMATEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK BEYMEN İLE DİJİTAL REKLAMLARIN MARKA ALGISINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR ReklamStore 2017 / H2 DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI! 3 2017/H2
 • 4. ANNIVERSARY YEARS HABERLER Programatikten yararlanılan mecralar çeşitleniyor! Kullanıcı verilerinden yararlanarak doğru reklamı, doğru zamanda, doğru kişiye sun- mayı sağlayan programatik teknolojisi, di- jital pazarlama çalışmalarından daha fazla verim almayı garantiliyor. Reklamveren firmalara önemli oranda fayda sağlayan ve dijital reklamcılık sektöründe bir devri- me öncülük eden programatiğin etki alanı yakın gelecekte de genişlemeye devam edecek gibi duruyor. Bu anlamda öncelikli olarak mobil ve programatik ekosisteminin daha fazla birleşeceği, programatik satın almalar ile TV reklamcılığının önünde yeni kapılar açı- lacağı öngörülüyor. Diğer yandan tüketici- lerin markalardan kanal bağımsız hizmet bekleyişi, omnichannel ve programatik unsurlarının da yakın zamanda bir araya geleceğine işaret ediyor. Bahadır Bostancı’ya göre video reklamla- rın markalara faydaları ReklamStore’un deneyimli ekibinden se- nior ad operations manager Bahadır Bos- tancı, online kullanıcıların ilgilerini en fazla çeken ve bu nedenle reklamverenler tara- fından da sıklıkla tercih edilen reklam tür- lerinden online video reklamlar hakkında düşüncelerini paylaştı. Bostancı, markalar için farklı davranış özellikleri gösteren he- def kitle grupları söz konusu olsa da rek- lamlarda görsel öge kullanımının pazarla- ma hedefine ulaşmada genel olarak büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Bahadır Bostancı, video reklamların pek çok dijital reklam modelinden çok daha yüksek görünürlük oranına (ad viewabi- lity) sahip olduğunu ifade etti. Bundan dolayı reklamverenlerin hedef kitlelerinin zihninde marka bilinirliği yaratmalarını ve var olan algıyı pekiştirmelerini kolaylaştır- dığına değinen Bostancı, video retargeting olarak da adlandırılan hedefleme seçeneği aracılığıyla reklamverenlerin dijital iletişim çalışmalarından daha yüksek verim alabi- leceklerinin altını çiziyor. 2017 yılı bitmeden yakalanması gereken 3 dijital reklam trendi! İşletmelerin pazarlama çalışmalarından en yüksek verimi alabilmeleri için müşteri eği- limlerini takip edebilmeleri kritik bir öneme sahip. Dijital reklam yatırımlarının önemli ölçüde artış gösterdiği 2017 yılının ilk yarısı sona ererken, yılın devamında da adından sıklıkla söz ettirecek trendleri yakalaya- rak dijital pazarlamada fark yaratabilmek mümkün. Video reklamlar, en hızlı büyüyen trend- lerin başında geliyor. Online olarak en sık tüketilen içeriklerin başında gelen video reklamlar, internet kullanıcılarına ulaşma- da büyük rol oynuyor. Öte yandan pek çok farklı formatta uygulanabilen doğal reklam yönteminin son birkaç yılda en popüler pa- zarlama türlerinden biri olduğu da dikkati çekiyor. Bunlara ek olarak, online kullanıcı- ların internet üzerinde bıraktıkları parmak izlerini belirten büyük verinin geleceğin en önemli trendlerinden biri olduğu da rahat- lıkla savunulabilir. 4 2017/H2
 • 5. Interstitial reklamlar yüksek geri dönüş- ler almayı kolaylaştırıyor Bir display reklam formatı olan interstitial reklamlar, web sitelerinde ve mobil uygu- lamalarda kullanılarak reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Reklamverenlerin tam ekran boyutunda gösterilen bu reklam modeli ile online kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebil- meleri mümkün. Yüksek tıklama oranlarına ulaşabilen interstitial reklam formatı, kul- lanıcıların hedeflenen davranışı gerçekleş- tirmelerinde de önemli bir rol oynuyor. Web deneyimini olumsuz etkilemeyen bu etkili reklam formatı mobile uygulanabilir- liğisayesindemarkalarınrekabettefarklıla- şabilmesini kolaylaştırıyor. ReklamStore’un Refresh Medya ile birlikte geliştirdiği ve sa- tış operasyonu Refresh Medya tarafından yürütülen interstitial reklamlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve reklam vermek için team@refreshthemind.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Video reklamlara ayrılan süre yüzde 19 artış gösterdi Bir teknoloji firmasının yürüttüğü araştır- manın sonuçlarına göre online kullanıcılar video reklam izlemeye 2016 yılından daha fazla zaman ayırıyorlar. Buna göre bir izle- yicinin video reklam izlerken geçirdiği orta- lama süre, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 19 artış gösterdi. Araştırmadan çıkan diğer detaylar ise gele- cek dijital pazarlama planlarına video rek- lamlarıdahiletmeyiplanlayanreklamveren sayısının buna paralel olarak artacağına işaret ediyor. Mobil kullanımla birlikte mo- bil video içerik tüketiminde yaşanan artışın da bu oranda etkili olduğu düşünülüyor. Pinterest otoplay video reklamlarını rek- lamveren kullanımına açtı Mayıs ayında otomatik olarak oynatılan vi- deoreklamformatınıtestetmeyebaşlayan Pinterest, Ağustos ayı itibarıyla tüm rek- lamverenlerin bu reklam modelinden ya- rarlanabileceğini duyurdu. Popüler sosyal medya platformunun yeni video reklamları otomatik oynatma özelliğine sahip ve kul- lanıcılar Pinterest sayfasında gezinirlerken video reklamlar yine otomatik olarak du- ruyor. Yani reklamları izlemek için herhangi bir işlem yapmaya gerek duyulmuyor. Küresel mobil reklam gelirleri artışını sürdürüyor IAB tarafından yayımlanan ve akıllı telefon kullanıcılarının davranış alışkanlıklarını or- taya koyan küresel rapora göre her 5 akıllı telefon kullanıcısından 1’i, 5 dakikada bir cihazını kullanma eğilimi gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon kullananların neredeyse yarı- sına yakını görüntüledikleri mobil reklam- lara karşı olumlu ya da olumsuz bir tepki verdiklerini ifade ediyor. IAB’nin araştırması, 2015 yılında 39 milyar euro olan mobil reklam gelirlerinin 2016’da 63 milyar euro’ya ulaştığını gösteriyor. Buna göre, mobil display yüzde 64,3 oran ile hem en yüksek büyümeyi gösteriyor hem de 35 milyar euro ile dünya çapında en fazla yatırım alan mobil reklam mode- lini oluşturuyor. Mobil arama reklamları ise yüzde 61 ile bu anlamda ikinci sırada geliyor. 5 2017/H2
 • 6. ANNIVERSARY YEARS PROGRAMATİK REKLAMCILIK YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR Medya satın alma sürecinin geleneksel yöntemden çok daha verimli hale gelme- sine imkan sağlayan programatik, hem reklamverenlere hem de yayıncılara büyük kolaylık sunuyor. Bu otomatik satın alma yöntemi; reklamların gösterileceği kitleni özelliklerine göre detaylı bir şekilde hedef- lenmesine, envanterlerin gerçek değerinin ortaya çıkmasına ve reklam görünürlük oranlarının artmasına ön ayak oluyor. Programatiğin sunduğu tüm bu ayrıcalıklar, elbette programatik pazarının da hızlı bir ivmeyle büyümesini destekliyor. Bu doğ- rultuda, dijital reklam ve pazarlama eko- sisteminin geleceğini anlamaya yardımcı olan araştırma ve raporlar da programatik yükselişini sürdürdüğüne işaret ediyor. 13-14 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen Dmexco etkin- liğinde IAB Avrupa tarafından açıklanan Programatik Pazar Büyüklüğü 2016 raporu da programatik yatırımlarının oranlarını ve reklam eğilimlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapora göre 2016 yılında Avru- pa’daki display reklam gelirlerinin yarısı programatik satın almalarla gerçekleşti. Avrupa programatik display reklamcılık pazarı geçtiğimiz yıl 5,7 milyar euro’dan 8,1 milyar euro’ya ulaştı ve yüzde 42,7’lik bir büyüme yaşadı. Programatik videonun yüzde 155’lik bir artış göstererek toplam video reklam ya- tırımlarının yüzde 45’inden fazlasını oluş- turduğu bilgisi de IAB Avrupa ve IHS Mar- kit iş birliğiyle hazırlanan rapordan çıkan bir diğer detay. Mobil ise 2016’da yüzde 65 programatik satın alma yatırımı ile en popüler programatik platformu olmuş du- rumda. Büyüklük ve olgunluk bakımından hala küçük sayılan Orta ve Doğu Avrupa’nın 2016’da yüzde 53 büyüdüğü ve yüzde 42 büyüme yaşayan Batı Avrupa’ya yaklaştığı gözlemleniyor. Mobilde 2,5 milyar euro ve videoda 1,37 milyar euro’ya ulaşan prog- ramatik gelirlerinin bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde: Batı Avrupa – 7,5 milyar euro Orta ve Doğu Avrupa – 0,6 milyar euro Programatik satın almaların artan payları- na dikkat çeken IHS Markit Müdürü Daniel Knapp da pazarın büyümesinin doğrudan programatiğin büyümesi anlamına gel- diğini, ancak AB veri toplamaya ilişkin yasal düzenlemelerin yarattığı belirsizliğin gelecekteki büyümeyi etkileyebileceğine değindi. Raporun detayları ve diğer araştırmalar da göz önünde bulundurulduğunda prog- ramatik reklamcılığın bu ilerleyişinin 2017 yılında da devam edeceği sonucuna rahat- lıkla varılabilir. Öte yandan programatikte yaşanan gelişmelerin geleneksel medyayı etkileyeceğini tahmin etmek de zor olma- yacaktır. Tüm bunlara ek olarak, programatik tek- nolojisi ve bu alanda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak tüm sektör profesyonellerinin yeterli bilgi düzeyine sahip olması ve ge- leceğin reklam teknolojisi hakkındaki yeni- likleri takip etmesinde de büyük fayda var. 6 2017/H2
 • 7. ANNIVERSARY YEARS YÜKSEK GERİ DÖNÜŞLER İÇİN INTERSTITIAL REKLAMLAR Interstitial olarak adlandırılan ve online kullanıcıların dikkatini çekmede son dere- ce başarılı olan display reklam türü, hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü platformlarda kullanılabiliyor. Tam ekran boyutuna sahip olan interstitial reklamlar, özellikle marka farkındalığı yaratmak ve markaya dair bilinirliği artırmayı amaçlayan reklamveren firmalar için oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Büyük boyutlu bir banner olarak değerlen- dirilebilecek interstitial formatı, ekranda kapladığı alan itibarıyla kullanıcıların dö- nüşüm sağlamalarında önemli ölçüde etkili oluyor. Bu anlamdayüksek tıklama oranları yakalamayı garantileyen interstitial’lar, dü- şünülenin aksine web deneyimini olumsuz yönde etkilemiyor. Reklamın gösterildiği kullanıcı tanıtım içeriği ile ilgilenmediği takdirde çıkış butonuna tıklayarak online yolculuğuna kaldığı yerden devam edebi- liyor. Peki interstitial reklam formatı, reklam- verenlerin kampanyalardan yüksek geri dönüşler almalarını başka hangi açılardan, nasıl destekliyor? İlgi düzeyine göre reklam gösterimi yapılabiliyor Insterstitial reklam modeli temelde ban- ner’ların çalışma prensibi ile aynı oldu- ğundan yüksek trafik oranlarına ulaşmak mümkün olabiliyor. Üstelik reklam göste- rimi yapılacak kullanıcı grubu ile ilgili rek- lamverenin belirlemiş olduğu kriterler göz önünde bulundurularak hedefleme yapma şansı olabildiği için interstitial reklamlar çok daha kısa sürede amacına ulaşabiliyor. Online kullanıcıların ilgi alanları ve demog- rafik özelliklerine göre profilleme yapıldık- tan sonra reklamverenin kampanyasına ilgi duyabilecek en uygun kitleye interstitial reklam gösterimi yapılıyor. Bu kitle de do- layısıyla dönüşümü gerçekleştirme olasılığı en yüksek kişilerden oluşuyor. Sonuç ola- rak, hem reklamveren interstitial reklamlar aracılığıyla tanıtım hedeflerini gerçekleşti- rebiliyor hem de kullanıcılar ihtiyaç ve bek- lentilerine uygun reklamlarla karşılaşmış oluyorlar. Etkileşim oranları artırılıyor Araştırmalara göre kullanıcılar üzerinde metin odaklı reklamlara kıyasla çok daha fazla olumlu etkiye sahip olan görsel ağır- lıklı tanıtım içerikleri, etkileşime geçmeyi kolaylaştırdığından kampanya başarısını önemli ölçüde etkiliyor. Interstitial reklam çözümü de reklamve- renlere görsel ögelerden yararlanma fırsatı sunduğu için etkileyici marka tanıtımları gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Öte yan- dan reklamveren firmanın dili ile uyumlu call to action’lar oluşturarak kullanıcıları açılış sayfalarına yönlendirmek ya da he- deflenen davranışları gerçekleştirmeye teşvik etmek de mümkün. Marka-hedef kitle arasındaki ilişki kuvvetlendiriliyor Interstitial reklamlar, kullanıcıların marka ile aralarındaki ilişkisinin zedelenmesine yol açan bazı agresif reklamyöntemleri gibi bir yapıya sahip olmadığı için reklamveren firmanın tüketici zihninde olumsuz bir algı oluşturması söz konusu olmuyor. Bunun yanı sıra tam ekran boyutuna sahip inters- titial reklamlar, gösterildiği sırada herhangi bir nedenle kullanıcının dönüşümü gerçek- leştirmesine hizmet etmese dahi reklam içeriğini zihinde tutmayı sağlıyor. Bu da elbette markaya dair belli bir bilinç düzeyinin oluşmasını destekliyor. Böylece marka ile kullanıcı arasında uzun vadeli bir bağ oluşması için de ilk adım atılmış olu- yor. Eğer siz de kampanyalarınızdanyüksek geri dönüşler almak istiyorsanız ReklamS- tore’un Refresh Medya ile birlikte geliştir- diği interstitial reklamları deneyebilirsiniz. 20 2017/H2 7 2017/H2
 • 8. ANNIVERSARY YEARSBEYMEN DİJİTAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ DENİZ GÜRBÜZ İLE DİJİTAL REKLAMLAR VE SATIŞ ORTAKLIĞININ MARKA ALGISINA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİK Boyner Grubu’nun bir markası olan Bey- men’in hikayesini bizimle paylaşabilir misiniz? Lüks perakende sektörüne 1971 yılında gi- riş yapan Beymen, Türk moda sektörünün yanı sıra dünyada da bu alanda öncü bir rol oynuyor. 400’ün üzerinde dünya mar- kasına ev sahipliği yapan Beymen’in kendi koleksiyonları da dünyada sınıfının en iyisi olarak kabul görüyor. Mağazacılık anlamında uzun yılların dene- yimi ve üst düzey müşteri ilişkileri anlayışı ile memnuniyet oranlarını her zaman en yükseğe taşımayı hedefleyen Beymen, 2010 yılı sonu itibarıyla beymen.com üze- rinden online satışa başlamış bulunuyor. Modadaki öncülüğünü ve yaratıcılığını e-ticaret alanına da taşıyan Beymen, gi- yimin yanı sıra kozmetik, ev dekorasyonu, kırtasiye, teknoloji gibi farklı kategorilerde de ürünleri müşterilerinizin beğenisine sunmaya devam ediyor. Hem offline hem de online perakende hizmeti sunan bir marka olarak gele- neksel ve dijital pazarlama stratejisini kurgularken hangi konulara önem veri- yorsunuz? Müşterilerimizin farklı kanallarda farklı fi- yatlar ya da kampanyalar görmemesi için maksimum dikkat ediyoruz. Zaman zaman çok seyrek de olsa belli ürün grupları ya da belli kanallar için kısa süreli kampanyalar, fiyat indirimleri vb. araçları kullandığımız elbette oluyor. Genel olarak Beymen uy- gulaması özelinde yaptığımız saatlik kam- panyalardan güzel dönüşler alıyoruz. Bunun pazarlama tarafındakiyansıması ise ortak bir dil üzerinden müşteriye ulaşmaya devam etmek. Her kanal farklı söylemler ile değil belirlenmiş ortak kodları kullanarak ilerliyor. Sizce dijital reklamların sağladığı en önemli avantajlar neler? Dijital reklamların en önemli avantajı öl- çülebilir olması. Ölçemediğiniz hiçbir şeyin başarılı olduğu savunma şansınız yok, tam tersi de geçerli. Bu temel noktanın üzerine inşa ediyoruz çalışmalarımızı. Trafiğimizin yüzde 60’ı mobile kaymış durumda ve biliyoruz ki müşteri gördüğü, dokunduğu ürün için bile o anda mağazada mobil arama yapıyor. Aynı şekilde lokasyon tabanlı mobil arama için gelişen reklam modellerini artık aktif olarak kullanıyoruz. Bundan sonraki adım, online reklamlara yapılan yatırımın offline’a dönüşümünü doğru ölçebilmekte. ReklamStore ile olan iş birliğiniz kapsa- mında ne gibi çalışmalara imza atıyorsu- nuz, örnekler verebilir misiniz? ReklamStore ile çalışmayı tercih etme se- bebimiz, yurt dışı yayıncıları açısından zen- gin bir portföye sahip olmaları. Bu yayın- cılar, Türkiye’den aldıkları trafiği yine ülke içinde ya da dışındaki Türkiye IP’leri için değerlendiriyorlar. İlk amacımız bu trafiğin katkısını görebilmek. Sonrasında bunu geliştirmek için çalışa- cağız. Açıkçası satış ortaklığı sisteminin farkında olup bunu sitesine entegre etmiş, iş modeli haline getiren yurt içinde yayın- cı neredeyse yok. Bu durum kullanıcıların daha çok yurt dışındaki içerik siteleri ile ilgilenmesine neden oluyor. Tam bu nokta- 8 2017/H2
 • 9. da kendimizi konumlandırmak için yabancı yayıncıların bu mecralardaki varlığını kulla- narak iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Hangi dijital reklam kanallarından daha yüksek verim sağladığınızı düşünüyorsu- nuz? Tüm kanallar içerisinde en başta Google AdWords, ardından retargeting kanalları geliyor. Diğer kanallardan, örneğin e-posta tarafında geçen seneye göre gelir anla- mında bir düşüş söz konusu. E-postada oyunun kurallarının ciddi şekilde değiştiğini düşünüyorum. Geleneksel bulk e-mail gönderimlerinin ötesine geçtik; segmente edilmiş data’ya ve içerik ile ilgili olan kullanıcıya yöneliyo- ruz, ancak yeterli değil. Recommendation sistemlerini bir üst seviyeye taşıyıp kulla- nıcılara gerçekten ilgilerini çekecek ürün ve hizmetleri göstermenin zamanı geldi, bunu da sağladık ama çeşitlendirmemiz şart. Mobilin ağırlığı her geçen gün daha fazla hissediliyor. Beymen olarak mobil tara- fında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Logaritmik artan mobil trafiğe karşılık, geçen sene Beymen uygulamasını tekrar geliştirdik. 2 - 3 haftalık güncellemelerle düzenli olarak hem UI (user interface - kul- lanıcı arayüzü) hem de fonksiyonel geliş- tirmelere devam ediyoruz. Ayrıca mobil si- tenin altyapısı, ön yüzü, kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi gereken noktaları üzerine eğildik. Yapısı itibarı ile kullanıcılarımıza çok daha hızlı tepki veren ve aradığına hızla ulaşma- sını sağlayacak bir mobil web deneyimi için çalışıyoruz. Yakın zamanda bunun da çıktı- larını göreceğimizi umuyorum. Kişisel fikrim, mobil web ve uygulama kullanıcılarının davranışlarının farklılaştığı yönünde ki bunu belli metriklerde zaten görüyoruz. Yani mobil dendiğinde firmala- rın mobil web, uygulama, tableti bir araya getirmelerivebununverilerinipaylaşmaları bana mantıklı gelmiyor. İlerleyen dönemde Beymen’in online ta- nıtım çalışmalarına ayırdığı bütçede deği- şiklik yapmayı planlıyor musunuz? Her sene düzenli olarak artan bir bütçe içerisinde hep daha verimli olmaya çalış- tığımız bir süreç geçiriyoruz. Şimdiden ar- tışın ne oranda olacağını bilmiyorum, ama mevcut koşullarda ciddi anlamda negatif bir durum yaşamazsak dijital bütçemiz artacaktır. Yakın geleceğe odaklandığımızda, özel- likle moda perakendede hangi dijital pa- zarlama trendlerinin ön plana çıkacağını öngörüyorsunuz? Bizler uzun süre erkek kullanıcıların sadece elektroniğe yöneldiğini düşündük inter- nette, ama son 18 aylık dönem gösterdi ki moda alışverişini online kanaldan yapan çok geniş bir erkek kitle var. Bu durum diji- tal yatırımlarda daha fazla çeşitliliğe neden olacak. Geleneksel olarak Google, retargeting, af- filiate, in-app yatırımları devam edecek, ama müşteri deneyimini VR’a (virtual re- ality - sanal gerçeklik), bot’lara, görsel ve sesli aramaya, kısacası müşterimizi şaşır- tacak teknolojilere hızla kaydırmalıyız diye düşünüyorum. Bu noktada genelde gözden kaçan bir konu var. Örneğin VR teknolojisini ilk kullanan olmaktansa fayda sağlayacak, değer kata- cak bir yenilik ile birlikte kullanmak, mar- ka algısını güçlendirecektir. Bizler genelde sadece ilk olmaya özenirken bunu gözden kaçırıyoruz. 9 2017/H2
 • 10. ANNIVERSARY YEARS BAŞARILI BİR MOBİL REKLAM KAMPANYASI GELİŞTİRME REHBERİ Mobil kullanım oranları tırmanışını sürdürürken mobil platformlar da reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için oldukça etkili birer mecra haline geliyor. Ancak elbette mobil kullanıcıları etki altına almak için kapsamlı ve amacınahizmetedenmobilreklamkampanyaları kurgulamak öncelik taşıyor. Çünkü kullanıcılar günlükhayatınakışıiçerisindeçoksayıdamesajla karşılaşabiliyor ve bir şekilde diğerlerinden öne çıkabilen bir mesajla ilgileniyorlar. Mobil reklam kampanyaları, markaların pazarlama çalışmalarının sürdürülebilir bir başarı sağlamasında büyük bir rol oynuyor. Hedeflenen sonuca hizmet eden mobil rek- lam kampanyaları geliştirmek için ise bir- takım kriterleri göz önünde bulundurmak- ta fayda var. İşte markanın hedef kitlesine ulaşmasını ve satışlarını artırmasını sağla- yacak başarılı bir mobil reklam kampanyası geliştirmek için ipuçları… KampanyanınTemelini Oluşturun İşe öncelikle mobil cihazların özelliklerini ve mobil kullanıcıların davranış farklılık- larını gözeterek başlamak akıllıca olabilir. Çünkü reklam gösteriminin yapılacağı or- tamın dinamiği, kampanyanın başarısını büyük oranda etkiliyor. Öteyandan ayakları yere sağlam basan bir reklam kampanyası oluşturmak için kampanyanın amacını, he- deflenen kitlenin çerçevesini belirlemek de kritik bir öneme sahip. Bu iki nokta, diğer adımların altının doldurulmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Kampanyanın amacı marka bilinirliği sağ- lamak ya da satışları artırmak gibi farklı hedeflereyönelik olabilir. Amaç belirlendik- ten sonra ise benzer özelliklere sahip olan hedef kitlenin alışkanlıkları incelenmeli. Kullanıcıların yoğun olarak ziyaret ettiği mobil platformlar, ilgi alanları ve karar me- kanizmalarını etkileyen noktalar hakkında bilgi edindikten sonra hedef kitlenin diline uygun bir strateji geliştirmek için bir sonra- ki adıma geçilebilir. 10 2017/H2
 • 11. İletişim Stratejisini İnşa Edin Bu aşamada mobil reklam kampanyasında nasıl bir yol izleneceği ve kullanılacak ileti- şim yöntemlerine karar verilmeli. Örneğin, hedef kitleye aktarılacak mesajın video veya animasyon yoluyla mı, yoksa metinle mi; mobil uygulamalar üzerinden mi, yok- sa farklı bir platform yoluyla mı iletileceği sorularının yanıtları iletişim stratejisinin temelini oluşturuyor. İletişim stratejisinin doğru kurgulanmasın- dahiçşüphesizkibukampanyayaayrılacak bütçe önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra mobil reklam kampanyasının ne kadar süre yayında kalacağı da zaman ve bütçe gibi kaynakların daha verimli kullanılmasını kolaylaştırıyor. Kampanyanın iletişim dili, hangi mecralarda gösterime gireceği, gös- terimde kalacağı süre ve bütçenin sınırları çizildikten sonra sıra kampanya mesajını kurgulamaya geliyor. Reklam İçeriğini Kurgulayın Reklam içeriğinin tasarımı, reklamveren firmanın hedeflenen sonuca ulaşabilmesini doğrudan etkiliyor. Bu noktada, reklamda yer alacak görsellerin yüksek çözünürlüklü ve kampanya mesajıyla uyumlu olduğun- dan ve reklamda mesajın net bir şekilde verildiğinden emin olmak gerekiyor. Öte yandan mobil reklamların hedef kitleyi bir aksiyona yönlendirmesi açısından doğru call to action’ları kullanıyor olmanız da önemli. Reklamın içeriğinin kullanılacak mobil rek- lam formatına uygun olması, daha fazla etkileşim anlamına geleceğinden kampan- yanın başarısında rol oynayabilir. Örneğin doğal reklam modelinden yararlanılacaksa buna uygun metin ve görsellerin kullanılma- sı, banner reklama başvurulacaksa reklama tıklandığında kullanıcı yönlendirecek bir açı- lış sayfasının oluşturulması gerekebilir. Kampanyayı Hayata Geçirin ve Sonuçları Ölçümleyin Tüm aşamaları yerine getirdikten sonra mobil reklam kampanyasını kullanıcılarla buluşturmak ve çalışmaların sonucunu değerlendirmek için herhangi bir engel kalmıyor. Ancak reklam gösterimine baş- lamadan önce tüm çalışmaların test edil- mesi ve olası sorunların tespit edilerek iyileştirilmesinde büyük fayda var. Test sürecini sonlandırdıktan ve kampan- yayı yayına aldıktan sonra bir sonraki mo- bil reklam kampanyasında faydalanmak üzere ölçümleme yapabilirsiniz. Kampan- ya sonuçlarını analiz ederek mobil kul- lanıcıların davranış özelliklerini ve karar süreçlerini çok daha iyi anlamlandırabil- meniz mümkün. Bu şekilde gelecek mo- bil reklam kampanyalarının daha verimli olmasını sağlayabilir ve başarı oranını artırabilirsiniz. 11 2017/H2
 • 12. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ANNIVERSARY YEARS BÜYÜK VERİ NEDİR, HANGİ ALANLARDA VE NASIL KULLANILIR? Öncelikle veri (data) kelimesinden başlaya- lım tanıma. İngilizce ve Latincede “datum” kelimesinin çoğuluna verilen ad; data’dır. Ham (işlenmemiş), gerçek enformasyon parçacığı da diyebiliriz. Veri yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ikiye ayrılır. Yapılandırılmış veriye örnek faturalar, banka ödemeleri, sınav sonuçları, e-devlet kayıtları vb. verilebilir. Yapılandırılmamış veriye örnek ise sosyal medya, web gezinmeleri, reklam tıklama- ları vb. olabilir. Büyük veri vs. geleneksel analitik Bildiğimiz anlamda, yani geleneksel analiz yöntemleri ve büyük veri arasında derin- lemesine farklılıklar söz konusudur. Bu ayrımı yapmak adına Uluslararası Analitik Enstitüsü’nün kurucularından olan ve ens- titünün araştırma direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Thomas H. Davenport aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmuştur. Yine Davenport’un ortaya attığı bir büyük veri bileşenleri V (3 + 2) kuralı da kavramın tam oturmasına yardımcı olacak bir detay olarak göze çarpıyor. Davenport’a göre bu bileşenler şunlardır: 1. Miktar (Volume): Veri büyüklüğü artık, terabyte ve petabyte’tan daha büyük hale geldiğinden, depolama ve analiz süreçleri için geleneksel yaklaşımlar yetersiz kal- maktadır. 2. Hız (Velocity): Daha hızlı üreyen veri, o veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çe- şitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu doğurmaktadır. 3. Çeşitlilik (Variety): Üretilen verinin yüz- de80’iyapısaldeğildirveheryeniteknoloji, farklı formatlarda veri üretmektedir. Tele- fonlardan, tabletlerden, bütünleşik devre- lerden gelen çeşitli veri tipi ile uğraşılması ve birbirlerine dönüşmeleri gerekmektedir. 4. Doğrulama (Verification): Bu bilgi yoğunluğu içinde verinin akışı sırasında güvenli olması da bir di- ğer bileşendir. Akış sırasında, doğru katmandan, olması gerektiği güvenlik seviyesinde izlenmesi, doğru kişiler tarafından görünebilir veya gizli kalması gerekmektedir. 5. Değer (Value): Büyük verinin veri üretim ve işleme katmanlarından sonra kurum için bir artı değer yaratıyor olması, karar veriş süreçlerine anlık olarak etki etmesi, doğru kararı vermede hemen el altında olması gerekmektedir. Büyük veri; verilerin dijitalleşmesi ve farklı boyutlarda alınan verilerin toplanıp düzen- lenmesiyle insan davranışlarını anlama, tahminler yapma ve işletmelerin sahip ol- duğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim imkanı sağlamaktadır. Peki büyük veri neden kullanılır? Yöneti- ciler neden büyük veri projelerinin üzeri- ne bu kadar düşüyorlar? Temelde ana hedefler şöyledir: - Maliyet tasarrufu - Zaman tasarrufu - Yeni teklifler geliştirmek - İş kararlarını desteklemek Veli Bahçeci, Digital Marketing Manager 12 2017/H2
 • 13. Tabi bu hedefleri belirlediğinizde projenizin 2 aşamadan geçeceğini de bilerek adımla- rınızı atmalısınız. Bu adımlardan birincisi keşif. Elinizdeki verinin tanımlanması, içe- riğinin belirlenmesi, size ne gibi faydalar sağlayabileceği ilk yapmanız gereken kritik işlemdir. Daha sonra, yani ikinci olarak da üretim aşaması söz konusudur. Yani uygu- lamaları ölçeklendirerek üretim süreçlerine dahil etme adımı. Verinin kullanımı ve analizi noktasında ter- minolojik olarak da değişimler söz konusu olmuştur. Bu değişimi göstermek adına sağ taraftaki tablo yardımcı olacaktır. Büyük verinin sektörlere katkıları nelerdir? 1. İşletme: Müşteri kişiselleştirme, müşteri kaybı sebeplerini belirleme, dağıtım ve lo- jistik optimizasyonu 2.Teknoloji: İşlem süresini azaltma, gerçek zamanlı analiz, kriz dönemlerinde hızlı ce- vap üretme, riskleri azaltmak için otomatik sistemler ile karar verme 3. Sağlık: Hastalık tespiti, seyrinin takibi ve sağlığı güçlendirmek için kişisel DNA ana- lizi yapma 4. Kamu: Verilere eri- şilebilirlik sağlayarak şeffaflık oluşturma, uygun ürün ve hiz- metler için eylemlerin uyarlanması 5. Perakende satış: Mağaza davranış analizi, çeşitlilik ve fiyat optimizasyonu, ürün yerleştirme tasarımı, performansı ge- liştirme, işçi geliri optimizasyonu 6. Kişisel konum verileri: Akıllı yönlendir- me, coğrafi hedefli reklamcılık, acil müda- hale 7. Akıllı şehirler: Doğal kaynakların yöne- tilerek, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin ve yüksek kaliteli yaşamın sağlanması Son olarak çok tekniğe girmeden sizlere büyük veri teknolojisinin çok hoşuma giden açıklamalı bir grafiğini sunmak istiyorum. Sayfanın yukarısında bulunan şekil bize verinin neden ve nasıl büyüdüğünü gös- termekle birlikte büyük verinin formülünü de veriyor. 13 2017/H2
 • 14. ANNIVERSARY YEARS DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI! ReklamStore ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital pazarlama alanının tüm dünyada yankı uyandıran etkinliklerinden Dmexco’da yerimizi aldık. 13 - 14 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte küresel pazarlama, reklam, medya ve teknoloji sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. İşte yeni iş ilişkileri kurma imkanı da bulduğumuz Dmexco 2017’den akılda kalanlar... Katılımcı, seminer, stand, konuşmacı sa- yıları; seminer, workshop, münazara süre- leri ve fuar alanının büyüklüğü göz önün- de bulundurularak Avrupa’nın en büyük dijital pazarlama etkinliği olarak anılan Dmexco, bu yıl da sektör beklentilerinin karşılık bulabildiği bir organizasyona imza attı. AppNexus, Google, LinkedIn, Facebo- ok, Pinterest gibi dijital dünya devlerinin de bulunduğu Dmexco 2017’de 500’ün üzerinde konuşmacı konferans verdi, yüz- lerce saatlik seminer, workshop ve müna- zara gerçekleştirildi. Dünyanın hemen her noktasından yüzler- ce firmanın stand açtığı etkinlik alanın- da Türkiye’den de ReklamStore yer aldı. Stand alanında yüzlerce şirket yetkilisiyle yeni iş birliktelikleri ve fırsatlar için top- lantılar yapan ReklamStore’un alanında uzman ekibi, firmanın küresel tanıtımına da önemli ölçüde katkıda bulundu. Dijital Dönüşüm Çağı Teknolojik gelişmelerin ışığında son yıl- larda giderek daha fazla anılmaya baş- lanan dijital dönüşüm kavramı, Dmexco 2017’nin ana mottosu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda küresel ekonomi, sektörler, firmalar ve tüketicilerin genelini içine alan ve henüz sürecin tam ortasın- da bulunduğumuz dijital dönüşüme dair strateji, teknik ve çeşitli uygulamaların etkinliğin odak noktasını oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tüketici hayatına etki eden her tür tek- nolojiyle yakından ilgilenmek zorunda olan firmalar, dijital dönüşüm çağına ayak uydurmanın bir tercih değil, gerek- lilik olduğun bilinci ile dijital pazarlamaya yöneliyorlar. Bu doğrultuda Dmexco’da da tüketici ile etkili iletişim prensibine dayalı dijital pazarlama platformları aracılığıyla dijital dönüşüme entegrasyon sürecinin önemi üzerinde duruldu. Geleceğin Teknolojileri ve Online Reklamcılık Bu yıl Dmexco’da en çok üzerinde durulan konuların başında yeni teknolojiler vardı. Artificial Intelligence (AI - Yapay Zeka), Internet of Things (IoT - Nesnelerin İnter- neti) gibi son dönemlerde tüm dünyanın gündeminde olan teknolojik yaklaşımların online reklamcılıkta uygulama alanları DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYASININ KALBİ DMEXCO 2017’DE ATTI! 2017/H2 14
 • 15. ve gelecekteki rolü hakkında çok sayıda seminer, workshop ve münazara gerçek- leştirildi. Teknolojinin hızlı evrimi ve etkinliğin mottosunun “dijital dönüşüm” olması sebebiyle Dmexco katılımcıları da tüke- tici hayatında yerini giderek sağlamlaştı- ran bu yeniliklerin pazarlama alanındaki yansımaları ile oldukça ilgililerdi. Üstelik Google ve Facebook gibi iki teknoloji devinin geçtiğimiz yılın küresel online reklam gelirlerinin yüzde 99’unu elinde bulundurmasında yeni teknolojilere olan hızlı adaptasyonun etkili olması, katı- lımcıların bu konuyla ilgili beklentilerini yükseltmişti. Video Reklamlara Olan İlgi Artıyor Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017’de de gündemde kendine yer bulan bir diğer önemli konu da video içerikler yoluyla pa- zarlama idi. Bunda elbette online kullanı- cıların video reklamlara ayırdıkları sürenin her geçen yıl artış göstermesi oldukça et- kili. Öte yandan kullanıcıların bu eğilimini göz ardı etmeyen firma sayısı da artmaya devam ediyor. Dmexco katılımcılarının özellikle mobil vi- deo kampanyalarına olan yoğun ilgisi, en verimli pazarlama kanallarından mobil ile en etkili pazarlama araçlarından videola- rın öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı- na işaret ediyor. Kullanıcı Verileri ile Daha Etkili Pazar- lama Kullanıcı verilerinin analiz edilmesi ve di- jital reklam kampanya performanslarının gerçek zamanlı olarak optimize edilmesi ile reklam verimliliğinin maksimize edile- bilmesi, son birkaç yılın en heyecan verici gelişmelerinden biri olabilir. Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun reklam gösterimi yapmayı mümkün kılan veriler, Dmexco 2017’nin de en dikkat çeken ko- nuların başında geliyordu. Bir ReklamStore Geleneği Olarak Turkish Meetup Bundan önceki Dmexco etkinliklerindeki gibi yine ilk günün sonunda ReklamS- tore standında gerçekleştirilen Turkish Meetup’ta, Türkiye’den gelen katılımcılar ve yurt dışında yaşayan Türklerle eğlen- celi bir buluşma gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı Turkish Me- etup’ta Türk geleneğini yansıtan tatlar katılımcılara ikram edildi. 15 2017/H2
 • 16. ANNIVERSARY YEARS Her yıl olduğu gibi bu yıl da ReklamSto- re olarak katılım gösterdiğimiz Dmexco 2017, özellikle ReklamVidi departmanı açısından oldukça verimli geçti. Standı- mızda iki gün boyunca çok sayıda ulus- lararası firmanın temsilcilerini ağırladık ve onlarla 2017 yılı son çeyreğine dair iş olanakları üzerinde fikir alışverişinde bu- lunduk. Buna ek olarak standımıza gelen kişilere sunumlar yaptık. Gerçekleştirdiği- miz sunumların uluslararası video reklam teknolojileri pazarındaki gücümüzü gös- termek açısından oldukça önemli olduğu- nu düşünüyorum. Etkinliğin genelini değerlendirmem gere- kirse, dünyanın hemen her noktasından dijital pazarlama profesyonelleri ile iki gün boyunca bir arada bulunduğumuzu ve yeni teknolojileri yerinde takip ettiği- mizi söyleyebilirim. ReklamStore açısın- dan Dmexco 2017 son derece verimliydi. Omar Abdel Hai, Head Of Video ReklamStore Ekibinin Dmexco 2017 İzlenimleri Dmexco 2017 benim için unutulmaz bir deneyimdi. Standımızda 2 gün boyunca onlarca kişiyi ağırlamaktan çok keyif aldım. Hem iş yaptığım şirketlerle bire bir tanışıp hem de potansiyel partnerlerle tanışma imkanı yakaladım. Devasa bir fuar alanın- da 2 gün boyunca soluksuz bir networking fırsatı yaratan Dmexco etkinliği, dijital dünyada ihtiyaçlar doğrultusunda doğru kontak bulmada büyük bir rol oynuyor. Fuarda dikkatimi çeken noktalardan biri de standımıza gelenlerin neredeyse hepsinin DSP’miz ile yakından ilgilenmeleriydi. Se- neye fuara yön verecek konuları ise şimdi- den merakla bekliyorum. Ece Çelenk - Global Publishers Account Manager 16 2017/H2
 • 17. Dmexco 2017’de hem eski bağlantılarımızla tekrar iletişime geçme hem de yeni iş fır- satları yaratma şansı bulduk. ReklamStore olarak, Avrupa’dan ve dünyadan sayısız ka- tılımcıyla bir araya geldik ve küresel ağımızı dahadabüyüttük.Standımızagelenziyaret- çilerle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden yola çıkarak, dijital dünyada halihazırda önemli bir yere sahip olan video reklamcılığın önü- müzdeki günlerde daha da ön plana çıkaca- ğını söyleyebiliriz. Bu yıl panellerde en çok öne çıkan konular, değişentüketicidavranışlarıvebizibekleyen veri odaklı gelecekti. Günümüz kullanıcıla- rı eskiye nazaran daha anlaşılması zor ve dikkati dağılmış durumda. Çok sayıda cihaz kullanıyorvebirsaniyedeürettiğiverimikta- rıkatlanarakartıyor.2020’debirkişininsani- yedeüreteceğiverinin1,7MBolduğutahmin ediliyor. Genel kanı, değişen tüketici davra- nışı ve artan veri üretimiyle başa çıkmanın yolunun programatikten geçtiğindenyana. Kemal Onur Doven - Platform Account Manager Bu yıl ilk defa Dmexco etkinliğine gitme fırsatı yakaladım. Dmexco 2017’ye gitme- den önce etkinlik hakkında biraz araştırma yaptım ve daha önce orada bulunmuş olan arkadaşlarımdan tavsiyeler aldım. Bunların doğrultusunda değerlendirmem gerekirse, farklı alanlarda uzmanlaşmış pek çok fir- manınbuluştuğuDmexco2017’ninoldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. İki gün süren etkinliğe dair izlenimlerimden yola çıkarak Dmexco’ya katılmak isteyen herkese öncelikle ilk gün potansiyel iş or- takları ile kontak kurmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Bu şekilde olası iş fırsat- ları için önemli bir adım atılabilir. Sonuçta Dmexco etkinliği sona erdiğinde ve firma- ların temsilcileri kendi iş merkezlerine dön- düklerinde akıllarında kalabilmek oldukça kritik. Dolayısıyla görüşmeler sırasında iyi bir izlenim bırakabilmek ve uzmanlık alanında yeterli bilgiye sahip olunduğunu gösterebilmekte yarar var. Tüm bunların yanı sıra video reklam dün- yasından daha önceden iletişim kurmuş olduğumuz firmaların Dmexco 2017’de olmadığını gördüm. Buna karşın yeni iş birliği seçeneklerini değerlendirmek üzere çok sayıda firma yetkilisi ile de tanışma imkanı buldum. Bu önemli deneyimin ya- kın zamanda harika işler başarmak üzere özgüvenimin artmasını sağladığını ifade edebilirim. Umuyorum ki gelecekyıl düzen- lenecek olan Dmexco etkinliğine de katılım gösterme şansı bulabilirim. Abed Daas, Video Supply Manager 17 2017/H2
 • 19. DSP SEÇİMİNDEN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN NOKTALAR DSP olarak anılan talep yönlü platformları (Demand Side Platform), reklamverenler için reklamın görüntüleneceği alanın satın alma sürecini kolaylaştıran bir teknoloji katmanı olarak tanımlamak mümkün. Son yıllarda giderek daha da popüler hale gelen programatik reklamcılıkta her bir reklam gösterimi için satın alma kararı DSP algo- ritmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da envanterlerin saliseler içinde kabul edil- mesi, değerlendirilerek işlenmesi anlamına geliyor. Reklamveren firmaların en uygun dijital envanterleri toplayarak eş zamanlı biçimde açık artırmaya girmesine katkıda bulunan ReklamStore gibi DSP’ler, bütçenin verimli bir şekilde yönetilmesine de olanak sağlı- yor. Ancak elbette reklamverenlerin dijital pazarlama hedeflerine ve ihtiyaçlarına en kısa sürede ulaşabilmeleri, doğru DSP se- çimi ile mümkün olabiliyor. Peki bu kararı vermeden önce nelere dikkat etmekte fay- da olabilir? İhtiyaca uygunluk Firmanızın hedef kitlesine ulaşabilmesinde hangi reklam kanallarının etkili olabileceği hakkında fikir sahibi olmanızda yarar var. Display, video, mobil, doğal reklam gibi çok sayıda dijital reklam kanalından biri veya birkaçına aynı anda ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak kimi DSP’ler çapraz medya satın almalarında daha başarılıyken bazıları da mobil, display gibi tek bir kanalda daha fazla başarı sağlayabilir. Bu anlamda ih- tiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak DSP’leri değerlendirmeniz reklam çalışma- larınızın verimliliğini artıracaktır. Maliyet Talepyönlü platformların envanterlerle iliş- kili olarak farklı maliyet modellerine sahip olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Bu noktada platformun reklamveren firmalara karşı şeffaf bir süreç yürüttüğünden de emin olmalısınız. Bunun için ücret kalemlerini birbiriyle karşılaştı- rabilir ve gizli maliyetlendirmelerin önüne geçebilirsiniz. Kampanya yönetim seçenekleri Reklamverenlerin ihtiyaçlarına da bağlı olarak kampanya yönetiminde farklı ter- cihleri olabiliyor. Örneğin kimi firma kam- panya yönetiminde kontrolün kendi elinde olmasını isterken bazıları da bir hesap yöneticisinin kampanyaları firma adına yö- netmesini tercih edebiliyor. Tüm kampanyaları bir panel üzerinden kolay bir şekilde başlatıp, durdurmak ve performans takibi yapmak isteyen reklam- verenler için ReklamStore’un sunduğu gibi self servis DSP’lerden yararlanılabilir. Diğer yandan hem kampanya yönetimine imkan sağlayan hem de bir hesapyöneticisi ile ça- lışmayı mümkün kılan DSP’ler de mevcut. Reklamverenler için reklam gösterimi ba- şına trafik satın almayı sağlayan DSP’ler, hem ajansların hem de reklamverenlerin dijital reklam çalışmalarından bekledikleri sonuçları almalarına yardımcı oluyorlar. Siz de bir DSP ile çalışmak ve en uygun dijital envanterleri toplayarak eş zamanlı ola- rak açık artırmaya girmek istiyorsanız bu doğrultuda yola ReklamStore ile güvenle çıkabilirsiniz. 19 2017/H2
 • 20. ANNIVERSARY YEARS HEADER BIDDING İLE ENVANTERİNİZİN GERÇEK DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIN! Yayıncıların envanterlerini birden fazla ad exchange’e eş zamanlı olarak suna- bilmesine imkan tanıyan header bidding, bu özelliği ile diğer satın alma tek- niklerinden farklılaşıyor. Programatik bir satın alma tekniği olan header bidding sayesinde envanterlerinin gerçek değerini ortaya çı- karma fırsatı bulan yayın- cılar, böylece gelirlerini de artırabilirler. Advance bidding ya da pre-bidding olarak da anılan bu ileri düzey satın alma tekniği, 2015 yılının üzerinde en çok durulan yeni- liklerinden biri oldu. Tüm alıcıların gerçek zamanlı bir açık artımaya dahil olmasını sağlayan header bidding yönteminin Index Exchange verilerine göre waterfall tekniği ile kıyaslandığında gelirleri Open Exchan- ge’lerdeyüzde 166 ve Private Exchange’ler- de yüzde 46 artırdığı ortaya çıkıyor. DFP ve diğer klasik reklam sunucularının aksine sınırlı sayıda alıcının değil, pek çok farklı kaynağın açık artırmaya girebilmesini mümkün kılan header bidding, bu saye- de tüm işlemlerin çok daha transparan gerçekleştirilildiği bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Rekabetin söz konusu olduğu bu teknikte ya- yıncılar da doğal olarak daha fazla kazanç elde etme şansına sahip olabiliyor. ReklamStore’un header bidding çözümü Header bidding, dijital reklam teknoloji endüst- risi için oldukça anlamlı biryenilik olarak tanımlanı- yor. ReklamStore da kendi geliştir- miş olduğu header bidding tekniği ile bağlı olduğu birçok ad exchange ve SSP’lere ön- celikler sunuyor. Kafaları karıştıran açık kaynak kodları ya- yıncıların kurulum aşamasında zorlanma- sına yol açabiliyor. Tüm ihtiyaçları ve kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmayı hedefle- yen ReklamStore ise kendi içerisinde tüm gereksinimleri karşılayan bu yöntemi bir çözüm olarak sunuyor. Teklif öncesi (pre- bid) açık kaynak kodlarının uygulanarak yaygınlaşmasıyla birlikte Criteo, Pubmatic, AppNexus, Adform vb. diğer ad exchan- ge-SSP’ler bu anlamda rekabetin daha da yoğunlaşmasına ön ayak oldu. Header bidding hakkında biraz daha teknik Tarık Kara, Publishers Coordinator 20 2017/H2
 • 21. detaya girmekte yarar var. Header bidding altyapısı ile birlikte ad exchange-SSP ağla- rından gelen reklam teklifleri envanter ta- leplerini çoğaltıyor. Tek bir talep kaynağına olan bağlılık yerine yüksek gelir sağlayabi- lecek farklı reklam taleplerini sıralı olarak değil, eş zamanlı olarak değerlendiren yöntem sayesinde yayıncı gelirlerinin artış göstermesi öngörülüyor. Envantere gelen istek rekabetinin artması ile boş kalan ya da düşük birim maliyetli reklamları, klasik reklam sıralamalarını, varsayımlara dayalı öncelik vermeyi ve rek- lam gösterimlerinin tutarsızlıklarını orta- dankaldırıyor.Dahaverimliartışgöstererek yüksek eCPM rakamlarına ulaşılıyor ve hızlı teklif yanıtları ile gecikmeler azaltılıyor. Yayıncılar için header bidding kontrol edile- bilir ve şeffaf bir duruş sergiliyor. Öte yan- dan header bidding çözümünde her bir ya- yıncının kurulumunun diğer yayıncılardan farklı olması da söz konusu olabilir. ReklamStore olarak biz, header bidding teknolojisini test etmek isteyen, fakat karmaşık gelen entegrasyonları kolaylaş- tırmak adına yayıncılarımız için popüler alıcılara bağlı bir platform deneyimi oluş- turduk. ReklamStore tüm bu karmaşık yöntemlerden arındırılmış teknolojisi ile tek bir kod ile tüm reklam alanlarınızın ger- çek değerini ortaya çıkarır. Yayıncılar; Google AdX ya da AdSense’e bağlılıklarının ortadan kaldırılması sonu- cunda, header bidding sayesinde tüm talep yönlü ağlardan faydalanarak gelirini yüzde 15 - 30 artırabilir. ReklamStore bağlı olduğu birçok talep ağları sayesindeyüzde 100 do- luluk oranı ile tüm ülke trafik kırılımlarında reklam gösterimi sağlar. ReklamStore’un direkt entegre olduğu kü- resel alıcılar envanterinize erişir ve her bir gösterimiçinteklifisteğigönderir.Busaye- de envantere en fazla teklif veren alıcı anlık reklam gösterimini kazanmış olur. Klasik reklam sıralaması ile yapılan yöntemlerde- ki riskleri bu sayede en aza indirebilirsiniz. Bu doğrultuda yayıncılar, ön teklif strateji- sini etkinleştirmeye yardımcı bir öge olarak ve diğer gelir odaklı reklam modellerini kul- lanmak için ReklamStore’a başvurabilirler. AD Publisher Website ADFORM BID 0.90$ APPNEXUS BID 1.10$ CRITEO BID 0.98$ PUBMATIC BID 1.00$ REKLAMSTOREBID 1.05$ Direct Demand 21 2017/H2
 • 22. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ANNIVERSARY YEARSREKLAMSTORE PARTNERLERİNDEN MAINAD’İN ÜLKE MÜDÜRÜ MÜMTAZ ŞENTÜRK İLE DİJİTAL PAZARLAMA TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞTUK MainAd Hakkında: Genel merkezi Pescara, İtalya’da bulunan MainAd 2007 yılında kurulmuştur. Türki- ye’de operasyonlarına 2010 yılında başla- yan firma, display reklam ve retargeting kampanyaları üzerinde uzmanlaşmıştır. Müşterilerine özel strateji ve çözümler üre- terekalanındafarkyaratanMainAd,80’den fazla ülkenin öncü markaları ile çözüm or- taklığı yapmaktadır. Dijital profesyonel- lerden oluşan MainAd ekibi, uluslararası arenada pek çok reklamverene hizmet ver- meye devam etmektedir. Bize MainAd’in kuruluş veTürkiye’ye giriş süreçlerinden bahsedebilir misiniz? 2007’de 3 İtalyan arkadaş tarafından, ge- nel merkezi İtalya’nın sahil merkezlerinden Pescara’da Global Performans şirketi olarak kuruldu. 3. yılından itibaren Groupon mar- kasının global performans kampanyalarını yönetmeye başladı. Ayrıca Avrupa’da ilk AppNexus ve MediaMath platformlarını performans olarak kullanan şirkettir. Türki- ye ofisi 2010’dan beri hizmet vermektedir. Şu anda MainAd kaç farklı ülkede ve han- gi alanlarda faaliyet gösteriyor? 10 ülkede performans reklamcılığı alanında faaliyet göstermektedir. Özellikle perfor- mans bazlı retargeting konusunda global ve yerel markalara bulunduğu ülkelerde hizmet vermektedir. Bütün bunların yanı sıra sadece retargeting alanında değil, şu anda piyasada öne çıkan mobil reklamcılık alanlarında da çalışmalara başlanmış olup uygulama indirtme, müşterilere mobil tra- fiksağlamavemobilretargetingkonuların- da da hizmet vermektedir. Çalışan profili olarak da tam bir uluslararası şirket konumundadır. Operasyon merkezi Manila, IT Trivandrum ve pazarlama birimi Londra’dan yönetilmektedir. MainAd’in Logico adında oldukça dikkat çekici bir teknolojisi var. Bize Logico’nun temel özelliklerini anlatabilir misiniz? Logico; MainAd’in tamamen iç kaynaklar- la geliştirdiği, programatik teknolojisi ve makine öğrenmesinin bir araya getirilerek öngörü değeri yüksek çıktılar oluşturan bir reklam teknolojisi. Mümtaz Şentürk, MainAd Ülke Müdürü 22 2017/H2
 • 23. Logico’nun 3 bileşeni var: 1. Logico Data: Belirlenen data noktaların- dan (reklam konumu, ürün, marka, müşteri deneyimi, recency, moment) verilerin top- lanması. 2. Logico Intelligence: Makine öğrenme ve derin öğrenme (deep learning) yardımı ile daha akıllı kararlar için özel öngörü mantığı oluşturma. 3. Logico Technology: Hız, genişleyebilirlik ve hacim etmenlerini kullanarak optimum sonuçlar verecek öngörü mantığını hayata geçirme. Sonuç olarak, markaların beklediği daha iyi ilgili kullanıcıyı bulma öngörüsü, efektif mecra harcaması, reklam körlüğünü mini- mize etme ve satış ve performans artışı olarak çıktı sağlamaktadır. MainAd ve ReklamStore retargeting ala- nında önemli bir iş birliği sürdürüyor. Bu iş birliği ne zaman, nasıl başladı ve çalış- maları nasıl değerlendiriyorsunuz? 2013 yılından itibaren retargeting alanında çalışmalara başlayan MainAd, ReklamStore ile müşterilere bu teknolojiyi tanıtmasına rağmen ancak 2014 yılından itibaren ciddi anlamda bu alanda beraber çalışma imkanı bulabilmişlerdir. Geçtiğimiz aylarda kapa- nan Markafoni markasına, kapandığı aya kadar kesintisiz 3 yıl hizmet vermişlerdir. Şu anda da MainAd ve ReklamStore retar- geting çözümleri alanında güzel bir iş birliği yürütmekteler. MainAd’in diğer retargeting şirketlerin- den ne gibi farkları var? MainAd, sunduğu iş modeli (satış bazlı komisyon) ve teknolojisi ile diğer firma- lardan ayrışmaktadır. Mevcut durumda performans bazlı (satış) çalışan çok fazla retargeting şirketi bulunmamaktadır. Bu modelde, tüm internet reklam ekosistemi- ni doğru ve efektif bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. Retargeting denilince ilk akla gelen display reklamlardaki uygulamalar, ama siz ReklamStore ile affiliate alanında retargeting iş birliği yapıyorsunuz. Bu model reklamveren ve yayıncılara ne gibi avantajlar sağlıyor? Reklamverene sağladığı katkı, tamamen performansa dayalı model olduğundan reklamverenin mecra planlama ve satın alması gibi zaman ve ekip gerektiren iş- lemleri bu işin uzmanlarına bırakması ve karşılığını da gösterilen performansa göre vermesi bu modelin en iyi noktalarından. Yayıncıyaolankatkısıisemecrasatınalma- sı tamamen programmatik ve akıllı bir sis- tem üzerinden olduğundan mecraya göre değil, mecranın kullanıcısının değerine göre satın alınma yapılması mecraların daha kaliteli kullanıcıya ulaşma çaba- larını doğurmakta. Kaliteli kullanıcının değerinin normal ziyaretçiden farklı ol- ması yayıncıya gelir anlamında da yan- sımaktadır. Bu alanda hem kullanıcı alışkanlıkları, hem de teknoloji anlamında gelecekte ne gibi değişimler yaşanmasını bekli- yorsunuz? Reklam teknolojileri her geçen yıl expo- ransiyel olarak gelişmekte ve evrilmekte. Önümüzdeki yıllarda, big data (büyük veri), makine öğrenmenin ve yapay ze- kanın bu teknolojilerin evrilmesinde te- mel etkenler olacağını öngörmekteyim. Kullanıcı her yerde konseptine uygun ve her yerde onları yakalayabilecek bütün- leşik bir mekanizmanın kurulacağı önü- müzde duran bir gerçek. Son olarak önümüzdeki dönemde Main- Ad’in Türkiye ve küresel çaptaki hedef ve planlarından bahsedebilir misiniz? MainAd globalde ve Türkiye’de daha çok markaya butik hizmet vermeye ve aynı zamanda ürünlerini de zamanın trend ve teknolojilerine uyacak şekilde revize etmeye devam edecektir. 23 2017/H2
 • 24. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ANNIVERSARY YEARS � Gösterilen şema, medya satın alma yöntemleri odağında affiliate pazarının bir özeti niteliği taşımaktadır. Bu nedenle cash back, kupon, e-posta ve benzeri affiliate pazarlama yöntemlerini içermemektedir. � Şema, bilgilendirme amacına hizmet etmektedir. Herhangi bir ticari fayda gütmemektedir. 24 2017/H2
 • 25. � Şemada birden fazla kez yer alan kuruluşların iş yapıları ve gelir faktörleri göz önünde bulundurulmuştur. � Logolar, kamuya açık veri tabanından alınmış ve herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır. � Daha detaylı bilgi için https://reklamstore.com/AffiliateLandscape17 adresini ziyaret edebilirsiniz. 25 2017/H2
 • 26. ANNIVERSARY YEARS Bugüne kadar hem markalar hem de yayıncılar için affiliate pazarlama üzerine nasıl başarılı olunur veya neler yapılarak başarı daha da artırılır konusu üzerine eğildik. Başarılı olmanın yolları sıralanırken başarısızlığın nedenleri de gözden kaçsın istemedim. Bu yazımda üzerinde duracağım konu da bu nedenle “affiliate pazarlamada başarısızlığın nedenleri” olacak. Ülkemizde e-ticaret yapan firma sayısı yaklaşık olarak 12 bin. E-ticaret yapan ve başarılı olmak isteyen firma sayısı da doğal olarak 12 bin. Affiliate marketing’i bir kenara bıraktığımızda dahi birçok web sitesi genel olarak başarı veya başarısızlıklarından dolayı büyüyor veya kapanıyor. Peki affiliate pazarlama üzerinde başarısızlık yaşanıyorsa bunun nedenleri ne olabilir? 1. Markanın kendini objektif olarak değerlendirmemesi Markalarkendideğerlendirmeleriniyaparken objektif olmalılar. “Marka bilinirliği, rakiplere göre konumu, rakiplere göre fiyatlandırması, rakiplere göre kalitesi nedir?” sorularını sor- mamak aslında birçok sonun başlangıcı. Özellikle ticaret hayatına yeni başlayan ve çok küçük hacimli firmalar affiliate pazar- lamaya başlamak istediklerinde henüz bir bilinirlik sağlamadan veya sitelerinde yeterli trafik olmadan direkt performans sağlamak isteyebiliyorlar;beklentilerikarşılanmadığın- daisesadecemutsuzlukveönyargıoluştur- muş oluyorlar. 2. İhtiyaç analizi yapmamak ve yanlış strateji uygulamak Görüşülen veya çalışılan birçok marka tam olarak neye ihtiyacı olduğunu analiz etme- den affiliate kanallarına yönleniyor, önerileri göz önünde bulundurmadan kendi oluş- turduğu strateji doğrultusunda ilerlemeye çalışabiliyor. Firmalar öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeli ve affiliate kanalını satış için mi, üyelik için mi, yoksa trafik için mi kullanaca- ğına karar vermeli; sonrasında beklentilerini güncelleyebilmelidir. Yanlış tercih kötü performans; kötü perfor- mans ise başarısızlık duygusu ve ilerleyen süreç için bir önyargı oluşturacaktır. Birçok marka trafik veya üye sayısı yeterli sevi- yeye çıkmadan önce direkt olarak affiliate kanalında satış kampanyaları oluşturmak istemekte ve yüksek hacimde cirolar bekle- mektedir. Yanlış strateji nedeniyle aslında doğru ya- pılan bir iş dahi başarısızlık gibi görünebilir. Önemli olan bu stratejileri revize edebil- mektir. Stratejiler revize edilmediği takdirde başarısızlık gibi görünen doğru iş, yanlış iş olarak algılanmaya devam edecektir. Ertan Duman, Senior Advertiser Account Manager 26 2017/H2
 • 27. 3. Rakiplerin göz ardı edilmesi Lester Thurow’un dediği gibi “Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kay- bedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyor- sanız, değişirsiniz.” Her kanalda olduğu gibi affiliate çalışmalarında da strateji oluştururken faydalanacağımız en önemli noktalardan biri dikeyimizdeki rakip mar- kalardır. Bir marka rakip markasının aldığı aksiyonları, affiliate yayınlarında yaptığı çalışmaları ve verdiği komisyon oranları- nı incelemelidir ve buna göre programını yapmalıdır. Başarısızlığın nedenlerinden biri de affi- liate pazarlama çalışmaları yaparken bu incelemeyi atlamaktır. Rakip etkinliklerini gözden kaçırmak veya incelememek, ya- pılan çalışma için bir dezavantaj olacaktır. Yayıncı için alternatif olması bir güçtür; markanın bu gücü lehine çevirmesi için rakiplerinin önüne geçmesi veya en azın- dan aynı seviyede olması gerekmektedir. 4. Markanın network ile güçlü iletişimde bulunmaması Markalar kendileri ile ilgili mümkün ola- bildiğince fazla bilgiyi network’ler ile paylaşırsa network’ün de marka hakkın- daki beklenti ve tahminleri o kadar güçlü olacak ve bunu yayıncıya aktaracak. Do- layısı ile de performansa etki etmesini sağlayacaktır. Oysa sitede yapılan kam- panyalarla ilgili dahi bilgi verilmemesi, gelişmelerden network ve dolayısı ile yayıncıların haberdar edilmemesi büyük bir dezavantajdır. Marka ayrıca network ve yayıncı ile olan ilişkinin hafife alınmaması gerektiğini bil- melidir. Yayıncı gözünde affiliate pazarla- mayla ciddi boyutta ilgili marka imajı zaman zaman kazanılan paranın önüne geçebiliyor. İyi bir ilişkiyi göz ardı etmek başarısızlığın başka bir nedenidir. 5. Satılan ürünlerin analizinin yapılmaması Marka, satış kampanyası yapıyorsa affi- liate kanalı üzerinden satılan ürün dağı- lımını incelemelidir. Sürekli aynı ürünler özelinde kampanyalar yapmak hem bir alışkanlık kazandırıp dikkat çekmiyor hem de diğer kategorilerdeki ürünlerin satışının artmasına engel oluyor. Zamanla ciroya da etki eden bu durum bir süre sonra markaları mutlu etmemeye ve de çalışmayı başarısız bir çalışma olarak görmeye başlatıyor. Satılan ürün kadar satılmayan ürünün de incelenmesi her kanal için bir değerken gözden kaçırmak büyük kayıp oluyor. 6. Yeterince sabır gösterilmemesi Dünya üzerindeki en büyük markalara baktığımızda zorlu yollardan geçtik- lerini, uzun bir süre zarar ettiklerini, beklenilen etkiyi yıllarca alamadıkları- nı görüyoruz. Belli bir seviyeye ulaşan markalarda dahi her projeden istenilen verimin elde edilememesi de birçok kez yaşanan durumlardan biri. Önemli olan nokta ise bu süreçlerden gerekli dersi alarak sabır ile süreci de- vam ettirmektir. Ülkemizde belki de en az sahip olduğumuz şeylerden biri de sabırdır. Pek çok marka kampanyalarını açar açmaz yüksek trafik performansı beklemektedir. Her kampanyanın adap- tasyon ve entegrasyon süresi farklıdır. Bu süre markaya, komisyona, yapılan kampanyaya ve yayıncılarla olan iliş- kiyle doğru orantılı olarak değişmek- tedir. Bu süreyi görmezden gelmek, hemen performans beklemek yanlış ve beklenilen performans kısa süre içinde görülmediğinde markanın kampanyayı durdurmak istemesi başlı başına bir başarısızlık. Tüm bu noktaların doğrultusunda özet- lemek gerekirse başarısızlığın nedenleri eksik analiz, kısa süreli beklenti ve dü- şük ilişki düzeyidir. 27 2017/H2
 • 28. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ANNIVERSARY YEARS DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VEYANITLARI CPC, CPA ve CPM modellerinden hangisi, hangi durumlarda reklamverenler için daha avantajlıdır? Öncelikle dijitaldeki tüm reklam modellerinin ortakbiramacıbulunuyor.Buamacı“sitede- ki aksiyonları artırmak” olarak ifade etmek mümkün.Fakathermodelinkendiiçerisinde reklamverene sağlayacağı farklı faydalar söz konusu. CPM modelinde esas olan marka bilinirliğini artırmak. Gösterim başına mali- yetlendirilen bu modelde amaç, daha fazla kullanıcıya erişmek ve bu kullanıcılarla ileti- şim sağlayabilmek. Elbette ki bu modelin de geri dönüşümlerinin önemiyadsınamaz. CPC modelde ise reklamveren, web sitesine dahafazlakullanıcıçekereksunduğuhizme- ti daha geniş kitlelere anlatmayı/gösterme- yi hedeflemektedir. CPM ve CPC modelde reklamverenler iletişim kurmak istedikleri kitleyi belirleyerek hedefli yayınlar gerçek- leştirebiliyor. Böylece reklam maliyetlerini optimize etme şansı da bulabiliyorlar. Rek- lamverenler, aksiyon başına maliyetlendiri- len CPA modelini ise lead, install/download, satış sayılarını artırma gibi hedeflerin ger- çekleştirilmesi için kullanıyorlar. Reklamve- renlerin CPA modelindeki bir kampanyadan verimalabilmeleriiçinönceliklebellibirmar- ka bilinirliğine ulaşmış olmaları gerekiyor. Tüm bunların ışığında, reklamverenlerin kendileri için hangi modelin daha avantajlı olduğuna karar verebilmeleri için öncelikle kampanyahedeflerineodaklanmalarıgerek- tiğini söylemekyanlış olmaz. Tugay Kocaağa, Sales & Business Manager Yayıncıların display reklamlar yoluyla yük- sek gelir sağlayabilmeleri için nelere önem vermeleriyararlıolabilir? Önceliklereklamalanlarınınyerleşimi,reklam- verenlere en yüksek geri dönüşü sağlayacak biçimde iyi belirlenmiş olmalı. Çünkü online kullanıcılarınwebdeneyimi,reklamalanlarının yerlerinedebüyükorandabağlı.Reklamalan- ları eğer kullanıcı deneyimini olumsuz etkile- meyecekşekildeyerleştirilmişse,geridönüşler debunaparalelolarakartışgösterecektir. Diğer yandan birlikte çalışılacak reklam ağla- rına da iyi karar vermek gerekiyor. Yayıncıların gelirmiktarlarını2-3haftaboyuncagözlemle- meleri, reklam ağı seçiminde yardımcı olabilir. Dönemsel trafik iniş-cıkışları da göz önünde bulundurularak reklam alanlarının yerleşimi reklamağlarınaoptimizeedilebilir. Büyük yayıncılar kendi mini ad server ya da ücretsiz Google DFP ürününü kullanarak farklı talepkaynaklarınayerverebilirler,böyleceaynı trafiktebirçoktalepkaynağınınperformansını da görebilirler. Reklam alanlarını görünürlük, tıklama oranı ve eCPM oranına göre farklı bölümlere ekleyebilirler. Mobil ve masaüstü kırılımlarına göre reklam ağlarının doluluk oranlarını ölçerek reklam önceliklerini buna görebelirlemektedeyararvar. Bunlara ek olarak, yayıncılar tek yönlü talep değil de çok yönlü talepleri envanterinde ya- rıştıran reklam ağlarını kullanabilirler. Örneğin, ReklamStore farklı birden çok talep kaynağını birarayagetirerekyayıncılarınayüksekCPMve maksimumgelirsağlayabiliyor. Sefa Kavil, Senior Publisher Manager 28 2017/H2
 • 29. CPI ve CPA modellerinin farklı yanları ve avantajlarınelerdir? Bu iki modeli birbiriyle karıştırmamak için tam olarak ne anlama geldiklerine bakmak faydalı olacaktır. CPA olarak adlandırılan ve aksiyon başına ödemeyi karşılayan modelin mobil tarafta kullanımına başvurulan CPL (Cost Per Login), CPR (Cost Per Register), CPE (Cost Per Engagement)gibiçokfarklıaltkalemlerimev- cut. Diğer yandan e-ticaret siteleri için sabit komisyonla satış başına ödeme anlamına ge- len CPA modeli de söz konusu olabiliyor. Buna karşınCPI,yaniyüklemebaşınaödememode- linde mobilde veya masaüstünde yapılan her birindirmebaşınaücretlendirmeyapılıyor. CPI kampanyalarında mobil uygulamalar, ma- saüstü cihazlar için geliştirilen uygulamalar veyaeklentilerinindirilmesikarşılığındaödeme yapılabiliyor.Mobilkampanyalardageçerliolan CPAmodelinde,CPI’dageçerliolanindirmelerin dışındakiaksiyonlarhesabakatılıyor. Bir mobil kullanıcının görüntülediği reklam üzerinden açılış sayfasındaki içeriğe ulaşması gibibiraksiyonkarşılığındaoperatöraracılığıyla kullanıcıdanücrettahsiledilmesi,CPAmodeli- neörnekolarakverilebilir. BuradandaanlaşılacağıgibiCPIveCPAolduk- ça farklı iki model ve dolayısıyla kampanya amacına göre farklı avantajlara sahipler. Özet- lemekgerekirse,hedefkitleninhangidavranışı gerçekleştirmesi hedefleniyorsa kampanya da bunauygunbirmodelüzerinekurgulanabilir. Eda Atik, Senior Advertiser Account Manager Veri yönetim platformları (DMP) marka- lar için hangi verinin anlamlı olabileceği- ne nasıl karar verebiliyor? ReklamStore’dan yola çıkarak DMP’lerin hangi verilerin marka için faydalı olabilece- ğine karar verme süreçlerini açıklayabiliriz. ReklamStore’da daha önceden belirlenmiş olan, örneğin 25-35 yaş arası kadınlar veya 20-40 yaş arası erkekler gibi default kul- lanıcı segmentleri mevcut. Bu segmentler kampanya ihtiyaçları doğrultusunda kul- lanıcıları profillemeyi sağlayabiliyor. Hem demografik bilgilere hem de ilgi alanlarına göre belirlenmiş olan bu segmentler kam- panyaya göre ayrı ayrı dikkate alınabildiği gibi örneğin 20-30 yaş arası futbol sever erkekler biçiminde kesiştirilerek de dikkate alınabiliyor. Bununyanısıraajanslarınbelirttiklerikampan- yayagörenişsegmentasyondayapılabiliyor.İç Anadoludaçiftçilikleuğraşanerkeklerşeklinde, yalnızca o kampanyaya özgü ve hem ajansın hem de DMP’nin taleplerine uygun segment- ler yaratılıyor. Daha sonra online kullanıcıların web’deki davranışlarına göre hangi segmente dahilolabileceğinekararveriliyor. Örneğin, tuttuğu futbol takımı ile ilgili bir ha- bere tıklayan kullanıcının sporla ilgilenen biri olduğu kanısına varılıyor. Veya data partnerle- rimizinbiriüzerinderujmarkalarınadairarama yapan bir kullanıcının ruj satın almak üzere olan bir kadın olduğu çıkarımı yapılabiliyor. Ancak elbette bu yargılara sağlıklı bir şekilde varabilmekiçinaynıkullanıcınınweb’dekidiğer davranışlarınıdeğerlendirmekvefarklıdata’la- rınıanalizetmekgerekiyor. Talha Uslu, Programmatic Sales Manager 29 2017/H2
 • 30. ANNIVERSARY YEARS CİHAZLAR ARASI EŞLEŞTİRME VE DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte web’e birden fazla cihaz yoluyla giriş yapan kullanıcı sayısı küresel anlamda artışını sürdürüyor. Deloitte’in 2014 yılında yaptığı bir araştırma da bu çıkarımı doğruluyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ABD’deki tüketicilerin yüzde 81’i bilgisayar, yüzde 65’i akıllı telefon ve yüzde 48’i tablet kullanıyorken her üç cihazı birden kullananların oranı üç yıl içinde yaklaşık 4 katına çıkarak yüzde 37 oranını yakalamış durumda. Online kullanıcıların dijital dünyaya ayak basmak için birkaç cihazı birden kullanı- yor oluşundan dolayı firmaların pazarla- ma stratejilerini de buna uygun biçimde dönüştürmeleri zorunluluğunun doğduğu gün yüzüne çıkıyor. Ancak hedef kitleye bütünsel bir bakış açısı ile ulaşabilmek için tüm cihazlar üzerinden tekilleştirme yapıl- ması ve elde edilen kullanıcı verilerinin bu aşamadan sonra değerlendirilmesi gereki- yor. Bu da cihazlar arası eşleştirme olarak Türkçeye çevrilebilen cross-device pairing yaklaşımının önemine işaret ediyor. Cihazlar arası eşleştirmeye yakın bakış Günümüz dünyasında kullanıcılar web deneyimlerini çevrimiçi oldukları tek bir cihazla sürdürmüyorlar. Üstelik bir cihaz üzerinde başlatılan online deneyim, bir başka cihazda devam ettirilip üçüncü ci- hazda sonlandırılabiliyor. Cihazlar arası eşleştirme yaklaşımı ise bir kullanıcı çok sayıda cihaz üzerinde çevrimiçi olsa dahi online hareketlerini izleyip anlamlandıra- rak buna uygun pazarlama yapabilmeyi mümkün kılıyor. Firmaların dijital reklam ve pazarlama ça- lışmalarından maksimum verim sağlaya- bilmek adına teknolojik gelişmeler ışığında sürekli olarak çeşitlilik gösteren tüketici davranışlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Bu anlamda, farklı cihazlar aracılığıyla dijital dünyaya giriş yapan tüketicilerin web’de bıraktık- ları ayak izlerini tekilleştirerek 360 derece profillendirmeyi sağlayan cross-device pairing’in zaman kaybetmeden pazarlama stratejilerine entegre edilmesinde son de- rece fayda var. Verilerin toplanması ve birleştirilmesi Kullanıcınınçevrimiçiolduğutümcihazların eşleştirilmesi ile etkin bir dijital pazarlama kurgusu yürütebilmek için kullanılabilecek tüm verilerin gerçek zamanlı olarak toplan- ması ve segmentlere ayrılması gerekiyor. Bu noktada DMP olarak kısaltılan veri yö- netim platformundan (data management platform) yararlanmakta fayda var. DMP aracılığı ile birincil web sitesi dolaşım izle- rine, davranışsal ve demografik bilgilere ve ikinci taraflardan anlaşmalı olarak topla- nan verilere ulaşılabiliyor. DMP segmentleri, farklı cihazlardan gelen ve aynı kullanıcıya ait olan veriler arasında eşleştirme yapabildikten sonra çok daha anlamlı hale gelecektir. Sonrasında ise reklam kampanyalarının inşasında bu seg- mentlerden yararlanılabilir. 30 2017/H2
 • 31. Gerçek zamanlı etkinleştirme Potansiyel müşterilerin online hareketle- rinden yola çıkılarak oluşturulan reklam kampanyaları arasında bir gecikme veya bir zaman farkı olması, kampanyanın etkisini azaltabiliyor. Örneğin, online kullanıcının satın alma eğilimi gösterdiğine işaret eden hareketlerigözlemlendiktençokkısabirsüre sonra eğer reklam gösterimi yapılamıyorsa geri dönüş alma olasılığının da düşük oldu- ğundan söz edilebilir. Bu anlamda, elde edilen kullanıcı verileri ışığında oluşturulan DMP segmentleri her ne kadar hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştır- sa da gerçek zamanlı etkinleştirme için tek başına yeterli olmayacaktır. Peki en doğru zamanda tüketiciye ulaşabilmek için nasıl bir yol izlenmeli? Cevap, DMP’leri gerçek za- manlı talep platformları (DSP - demand side platform) ile entegre etmek olabilir. Çünkü kullanıcının gerçek zamanlı verisinin milisaniyeler içerisinde yakalanabilmesi, DSP ve DMP entegrasyonundan geçiyor. Bu şekilde tüm cihazlardan alınan dijital ayak izleri ile çok daha verimli reklam kampan- yaları yönetmek mümkün olabilir. Yani ci- hazlar arası eşleştirme yaklaşımının dijital pazarlama kampanyalarının daha kişisel- leştirilmiş ve kullanıcı odaklı olabilmesine imkan tanıdığı rahatlıkla söylenebilir. Dijital reklam uygulamaları DSP ve DMP arasında gerçek zamanlı ilişki- nin kurulması ile potansiyel müşteri hangi cihazda çevrimiçi bir iz bırakıyorsa, o izin hangi cihazdan geldiğinden bağımsız bir şekilde anonim kullanıcı kimliği ile anlık olarak eşleştirme yapmak söz konusu ola- caktır. Böylece kişiye özgü anlık teklif gön- derimi (real time bidding -RTB) yapılabilir. Dolayısıyla çok sayıda anlık teklif gönderim kanalı (mobil, display, video, sosyal ve an- lık bildirim) üzerinden hedef kitleye verimli ve esnek bir şekilde erişim kabiliyeti kaza- nılabilir. Sonuç olarak, hedeflenen kitlenin beklentisi ile uyumlu bir şekilde reklam gösterimi yapılacağından çok daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşmak mümkün olacaktır. Diğer yandan CRM (müşteri ilişkileri yöne- timi - customer relationship management) verilerini zenginleştirmek amacıyla da DMP verileri kullanılabilir. Aynı biçimde CRM verileri ile DMP verilerini zenginleştirmek de mümkün. Böylece müşteri deneyimleri kişiselleştirilebilir ve yüksek geri dönüşler alınması sağlanabilir. 31 2017/H2
 • 33. ReklamStore Reunion Party Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore 33 2017/H2
 • 34. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ANNIVERSARY YEARS DİJİTAL REKLAM VE PAZARLAMA SÖZLÜĞÜ Brand Effectiveness: Marka etkinliği olarak Türkçeye çevrilen bu kavram, bir markanın pazarda öne çıkabilmek adına müşterile- rine sunduğu hizmet/ürünleri ile yarattığı fark ve değeri ifade eder. Müşterilerin bek- lentilerine uygun çözümler sunabilen mar- kaların brand efectiveness’ı yüksektir. Benzer Hedefleme: Lookalike hedefleme olarak da anılan bu hedefleme türünde Google, Facebook, Twitter gibi sosyal ağla- rın veri tabanlarındaki kullanıcı bilgileri ile markaların kendi ziyaretçi bilgilerinin der- lenmesi ile reklamverenlere benzer özellikli kitlelerin profilleri çıkarılır. Completion Rate: Genellikle CR olarak kısaltılmış hali ile kullanılan completion rate, metin ve videoların okunma/izlenme oranlarını belirtir. Click Fraud: Genel olarak içerik veya indir- me sitelerinde tarayıcı üzerinde açılan pen- cerelerle veya sahte butonlar kullanarak yapılan sahtekarlık yöntemidir. Kullanıcıla- rın sitedeki reklamlara yanlışlıkla tıklaması sağlanır. Web Push Notification: Online kullanıcıla- rı, web gezintileri sırasında tarayıcıda pop up pencereler açılması suretiyle yeni içerik- lerden haberdar eden anlık bildirimlere web push notification adı verilir. Bu bildirimler tıklanma ve satış oranlarını artırmada kul- lanılabilir. Pogo Sticking: Kullanıcının arama moto- runda arama yaptıktan sonra bir siteye tık- laması ve ihtiyaç duyduğu içeriğe ulaşama- ması halinde bir önceki arama sonuçlarına geri dönmesidir. Bu geri dönme durumu, içeriği zayıf bulunan web sitesinin arama sonuçlarındaki sıralamada gerilere düşme- sine yol açabilir. Plug In: Türkçede eklenti anlamına gelen plug in, bir programın kullanıcılara sunduğu işlevlerin alanını genişletmek veya özel bir alanla ilgili ihtiyacı karşılamak üzere geliş- tirilen bir yazılımdır. Mid-roll: Online video içeriklerin başlangı- cından sonra ve bitiminden önce, toplam sürenin ortasına denk gelecek biçimde yer- leştirilen video reklamlardır. Log-file: Yazılımlar, işletim sistemleri, web sunucuları gibi pek çok alanda gerçekleşen tüm işlemlerin kayıtlarının tutulduğu dos- yalara log-file adı verilir. Özellikle online servislerde herhangi bir rapor veya işlem özeti için log dosyalarına bakılır. In-app Subscription: Mobil uygulama- larda sunulan hizmetlerden belli bir peri- yotta faydalanmak isteyen kullanıcıların ödemeleri gereken sabit ücreti ifade eder. Çoğunlukla mobil uygulamaların premium içerikleri için kullanıma uygun bir abonelik modelidir. Call to Action: Reklamverenlerin hedef kitlelerinden online reklamlar aracılığıyla dönüşümü gerçekleştirmelerini sağlamak adına kullandıkları mesajlardır. Kullanıcı- ların bir aksiyonu hemen o anda hayata geçirmelerini teşvik eden call to action’lar “hemen satın al”, “şimdi indir” gibi açıkça aksiyona yönlendiren kelimelerden oluşur. Chatbot:Yapay zeka uygulamalarından biri olan chatbot’lar, markaların müşterileri ile etkili iletişim gerçekleştirmelerine imkan sağlayan yapılardır. Interstitial: Oyun, video ve uygulamalarda gösterilen ve tam ekran boyutlu geri sa- yımlı reklamlardır. Influencer Marketing: YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında çok sayıda takipçi- ye sahip olan ve paylaştığı içeriklerle takip- çilerini etkileyebilme gücünü elinde bulun- duran kişilerin herhangi bir ürün/hizmet ile ilgili olarak yürüttüğü pazarlama çalışma- larına influence marketing adı verilir. 34 2017/H2
 • 36. ANNIVERSARY YEARS ReklamStore 10 Yaşında! 2007'den günümüze, bizimle bu yolda yürüyen herkese sonsuz teşekkürler.