Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ReklamStore Header Bidding Whitepaper

Yayıncılar ve reklamverenler için programatik reklam satın almalarında avantajlar saglayan header bidding teknolojisi ile alakalı aradığınız tüm cevaplar.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ReklamStore Header Bidding Whitepaper

 1. 1. June 2016 edition A publication of ReklamStore HEADER BIDDINGYAYINCILAR ve REKLAMVERENLER İÇİN NE İFADE EDİYOR? MAKSİMUM GELİRİN YENİ ADI
 2. 2. reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding İçindekiler 1 Header Bidding Nedir? 2 Header Bidding Nasıl Çalışır? 3 Yayıncılar İçin Faydaları Nelerdir? 4 Reklamveren İçin Faydaları Nelerdir? 5 Waterfall (Klasik Yöntem) İle Farkları Nelerdir? 6 Header Bidding’ten Kimler Yararlanabilir? 6 Hangi Header Bidding Yönetimi Kullanılmalıdır? 6 Header Bidding Teknolojisi Mobil Web’te Kullanılabilir Mı? 6 Header Bidding Teknolojisi İçin Teknik Desteğe İhtiyacım Var Mı? 6 Header Bidding İçin DFP Hesabı Olması Gerekli Midir? 7 Header Bidding Reklamların Yüklenmesini Yavaşlatır Mı? 7 Header Bidding Gelirlerimi Ne Kadar Arttırır? 7 Header Bidding Kurulumu Ne Kadar Sürer? 9 ReklamStore Hakkında
 3. 3. 1reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Header Bidding Nedir? Son zamanlarda dijital reklamcılık sektöründe özellikle yayıncılar için en favori konuların bașında header bidding uygulaması gelmektedir. Hem yayıncılar hem de reklamverenler için programatik reklam satın almalarında avantajlar sağlayan bu yeni teknoloji ile alakalı genel tanım șu șekildedir; Header bidding, gelişmiş bir programatik satın alma tekniği olup, diğer yöntemlerden farklı olarak, yayıncıların envanterlerini birden fazla ad exchange’e eş zamanlı olarak sunmasını sağlar. Bu yöntem sayesinde aynı envantere değişik kaynaklardan aynı zamanda istek gelmesi ile evanterlerin gerçek değeri ortaya çıkar ve yayıncıların gelirleri artar. Header bidding, “advance bidding” veya “pre-bidding” olarak da bilinir; aynı zamanda, 2015 yılının en önemli yayıncı yeniliklerinden birisi olarak görülmektedir. Yayıncılar reklam gösterimlerini satabilmek için exchange partnerleri aracılığıyla bir waterfall kullanmak yerine header bidding teknolojisini kullanarak gösterimleri için gelen tüm talepleri eş zamanlı olarak görebilir ve en yüksek teklifi veren reklamverene reklam gösterimi satılır. Kısacası yayıncı müdahil olamadığı bir satın alma işlemine kendini bırakmak yerine ipleri eline alarak en karlı reklam gösterimi satışını yapar ki bu da header biddingin yayıncıların gelirini neden arttırdığının açıklamasıdır. ReklamStore olarak header bidding teknolojisini programatik açık arttırma modeli özelinde hem satın alan hem de satış yapan tarafa sağladığı katma değerden ötürü çok önemli bir inovatif gelişme olarak görüyoruz.
 4. 4. 2reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Header Bidding Nasıl Çalışır? Header bidding uygulaması kolay bir yöntemdir. Yayıncıların așağıdaki așamaları gerçekleștirmesi durumunda sistem kolaylıkla çalıșmaya bașlayacak ve yayıncılar gerçek zamanlı olarak envanter ve reklam yönetim imkanına erișeceklerdir. Yayıncı kaynak kodunda yer alan header tag’inin içine ilgili java script kodunu yerleştirir. Ziyaretçi bir web sitesine giriş yaptığında reklam sorgusu bu kod tarafından tercih edilen kay- naklara ulaştırılır. (ssp, dsp, exchange vb) Kaynak bütün sayfadaki envanteri inceleyerek her görüntülenme için dinamik bir şekilde tek- lifleri yayıncıya iletir. Gönderilen teklifler (bid’ler) yayıncı adserverlarına düşer ve minimum fiyatlar ve rakipler ile karşılaştırılır. Karşılaştırmadan sonra yayıncı ad server’ı ilgili gösterimin hangi alıcı tarafından alındığına karar verir ve reklam ilgili alanda yayınlanır. With Header Bidding <header> <body> <ad> Partner #1 Actual CPM Bild Partner #2 Actual CPM Bild Partner #3 Actual CPM Bild Partner #4 Actual CPM Bild Ad Partners Actual CPM Bids Publisher Direct Deals (Fixed CPM) Private Marketplace In Primary Exchange Primary Exchange Publisher’s Ad Server Unified Auction Without Header Bidding Partner #4 Partner #4’s Exchange Partner #3 Private Marketplace #2 Partner #3’s Exchange Publisher’s Ad Server Publisher Direct Deals (Fixed CPM) Partner #1 & Partner #2 Estimated Effective CPM Private Marketplace In Primary Exchange Primary Exchange Partner... And So On... { Sequental Auction - Daisy Chain Unsolid Inventory Unsolid Inventory Unsolid Inventory
 5. 5. 3reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Yayıncılar İçin Faydaları Nelerdir? Header bidding yayıncıların müzayede ortamını basitleștirir ve yayıncılara ellerindeki envanterin gerçek değerini anlamalarında yardımcı olur. Aynı zamanda bu bilgiyle yayıncılar kendi programatik stratejilerini de kolaylıkla belirleyebilirler. İște header bidding’in yayıncılar için faydaları; Yayıncıların Programatik Piyasasını Güçlendirir! Waterfall yönetimine gerek duyulmaz Header bidding yöntemi sayesinde yayıncıların envanterini alabilecek iş ortaklarını sıraya koymasına gerek kalmaz. Tüm alıcılar gösterime ödemek istedikleri değeri baştan, gerçek zamanlı olarak açıklar. Passback ihtiyacı ortadan kalkar Header tag entegrasyonu ile SSP’den impression’ın istendiğine dair ileti önceden alınır ve impression’ın gerçek değeri transparan bir şekilde belli olur. Şeffaflık sağlar Header bidding yayıncıların reklam alanı satış sürecinde aracılara olan bağımlılığını azaltarak doğrudan alım yapaılacak ajans/reklamveren ile daha yakın ilişki kurulmasına ve yayıncıların programatik performansını gerçek zamanlı olarak raporlamalarına imkanı sunar. Gelişmiş envanter yönetimi Header bidding, hem satın alma yapacak hem de satış yapacak olan tarafın da fiyat tekliflerini her bir gösterim için aynı zamanda karşılaştırmasına olanak sunarken her zaman en yüksek fiyatı verenin gösterimi almasını sağlar. Böylece envanterini daha akıllıca yöneten yayıncılar gelir kaybının önüne geçmiş olurlar. Tutarsızlıkları azaltır Header bidding kullanan yayıncılar waterfall yönteminin sebep olduğu gecikmeler sebebi ile yaşanan tutarsızlıkları yaşamazlar. Böylece yayıncılar daha tutarlı ve kontrolün ellerinde olduğu bir programatik piyasasına kavuşurlar. Gelir artışı sağlar Yayıncılar yukarıda sayılan avantajlar sayesinde kazançlarını hatrı sayılır seviyelerde artıra bilirler. Passpack için ödenen ad serving ücretini ödemek zorunda kalmayacakları ve tutarsızlıklardan dolayı doldurulamayan envanterden de gelir sağlamaya başlamaları envanterleri için her zaman en yüksek fiyatı alırlar. 1 2 3 4 5 6
 6. 6. 4reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Reklamveren İçin Faydaları Nelerdir? Reklamverenler Hedef Kitlelerine Uygun Davranırlar Yayıncı envanterine tam görünürlük Header bidding tüm talepleri pekiştirir ve böylece reklamverenler yayıncının satışa sun duğu tüm envanteri görebilir. Bu da reklamverenlere yayıncıları daha iyi anlama, ne tür bir pazar yerine sahip olduğunu farketme olanağı sağlar. Tıpkı bir süpermarketten gözü kapalı alışveriş yapmaya bırakılan bir kişi gibi reklamveren de kaderine terk edilirken, header bidding ile bütün mağazaya hakim olabilmekte ve bunu tamamen gözleri açık bir şekilde yapmaktadır. Özel hedef kitlelere ulaşmak için daha fazla fırsat Waterfall yönteminde gösterim sayıları üst limite erişebilir ki reklamveren özel bir hedef kitleye ulaşmak istiyorsa bu o kitleye erişimindeki fırsatların engellenmesi demektir. Bir örnekle ilerleyelim; diyelim ki bir reklamveren sadece “yeni anne olmuş kişilere” erişmek istiyor. Bir yayıncı da elindeki 100 envanteri waterfall’da sunuyor olsun. Reklamveren bu 100 envanterin sadece 3’ünü görebilecektir. Tamamen yayıncının waterfall’da yer aldığı konum sebebiyle reklamveren olası fırsatlara kendini kapatmış olmaktadır. Ama header bidding üzerinden reklamveren için bütün fırsatlar göz önündedir ve tamamına erişimi mümkündür. Her kullanıcıya gerçek zamanlı değerini ödeme imkanı Waterfall açık arttırmalarında taban fiyatları talebe göre belirlenir ki bu da DSP (deman side platform)’un satın alma alışkanlığını etkileyebilir. Header bidding ile taban fiyatları hükümsüzdür. Böylece gösterimler reklamveren için ne kadar değerliyse o fiyata göre değerlendi- rilir. Reklamverenler fiyatlandırma yaparken çok daha kontrol imkanına sahiptir. Header biddingden önce reklam satın almak isteyenlerin rekabet gücü tamamen waterfall’daki pozisyonlarına göre belirlenirdi. Header bidding rekabet alanında reklamvereni adeta bir adım ileriye tașıdı ve onları așağıdaki özellikler ile desteklemeye bașladı; 1 2 3
 7. 7. 5reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Header Bidding Hakkında Bilinmesi Gerekenler Waterfall İle Farkları Nelerdir? Waterfall tabanlı entegrasyonlar gelirin düşmesine sebep olur; çünkü eğer yayıncı DFP kullanıyor ise AdX’in impression seviyesindeki teklifi ile sadece SSP’nin ortalama fiyatının rekabete girmesi zorlanır. Bu kurulum SSP’nin her birim gösterimi için ne kadar ödeyeceği bilinmediğinden, sadece ortalama fiyat baz alınarak AdSense ve ADX’in impression’a değerinin altında fiyat biçmesine sebep olur. Header bidding, iki tarafın da fiyat tekliflerini her bir gösterim için aynı zamanda karşılaştırması ile her zaman en yüksek fiyatı verenin gösterimi almasını sağlar; bu da gelir kaybını önler. Waterfall yönteminin sebep olduğu gecikmeler sebebi ile ortaya çıkan tutarsızlıklar ortadan kalkar. Zone 1 | $2.50 Floor Ad Network A Bid $2.00 Ad Network B Bid $2.75 Ad Network C Bid $3.25 Ad Network D Bid $2.95 Request Below Floor Passback Winning bid $3.25 Zone 1 | $2.50 Floor Ad Network A Bid $2.00 Ad Network B Bid $2.75 Ad Network C Bid $3.25 Ad Network D Bid $2.95 Request Winning bid $3.25 Waterfall Auction vs. Header Auction
 8. 8. 6reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Header Bidding’ten Kimler Yararlanabilir? Her ne kadar programatik satın alma yapan tüm yayıncılar bu teknikten faydalanabilirse de header bidding özellikle ad server olarak DFP (DoubleClick for Publishers) kullanan yayıncılara büyük fayda sağlamaktadır. Çünkü DFP’nin bir özelliği olan Dynamic Allocation, sadece Google’ın diğer bir ürünü olan AdX’in, yayıncının direkt envanterine fiyat vermesine izin verir. Diğer tüm Ad Exchange’ler waterfall’un sonunda yer alır. Header Bidding, Google’ın DFP’si ve AdX’i arasındaki bu çıkarlı ilişkiyi ortadan kaldırarak tüm exchange’lerin aynı zamanda açık artırmaya girmesini sağlar ve envanterin gerçek değerini ortaya çıkararak yayıncının gelirini artırır. Hangi Header Bidding Yönetimi Kullanılmalıdır? Özellikle Avrupa ve Amerika'da farklı header bidding yöntemleri mevcuttur. ReklamStore kendi ekibi ile geliştirdiği header bidding yöntemi ile header bidding teknolojisini en kısa ve en efektif yoldan kullanmanızı sağlamaktadır. Header Bidding kurulumu ile ilgili tüm süreçleri ReklamStore uzman ekibi ile yönetmekte ve uygulamaktadır. ReklamStore'un geliştirdiği bu yöntem, hem kullanımı kolay hem de performans açısından en iyi sonucu vermektedir. Header Bidding Teknolojisi Mobil Web’te Kullanılabilir mi? Evet, Header Bidding teknolojisi size mobilde de gelirlerinizi arttırmak için destek olacaktır. Header Bidding Teknolojisi İçin Teknik Desteğe İhtiyacım Var mı? ReklamStore size Header Bidding teknolojisini uygulamanız için her türlü alt yapıyı sağlar. DFP kurulumunuzu isterseniz siz de yapabilir ya da ReklamStore sizin için bu kurulumu yapar. Header Bidding İçin DFP Hesabı Olması Gerekli midir? Header Bidding için isterseniz kendi DFP hesabınızı isterseniz de ReklamStore DFP hesabını kullanabilirsiniz Header Bidding Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 9. 9. 7reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Header Bidding Reklamların Yüklenmesini Yavaşlatır mı? ReklamStore’un geliştirdiği teknoloji sayesinde en yüksek bid maximum 200 ms’de içinde gerçekleşir. Bu da yavaşlık sorununu ortadan kaldırır. Header Bidding Gelirlerimi Ne Kadar Arttırır? Header Bidding yayıncı gelirlerinde ortalama % 40’a kadar artış sağlar. Ayrıca yayıncılar passpack için ödenen ad serving ücretini ödemek zorunda kalmazlar; tutarsızlıklardan dolayı doldurulama- yan envanterden de gelir sağlamaya başlarlar ve envanterleri için her zaman en yüksek fiyatı alırlar. Header Bidding Kurulumu Ne Kadar Sürer? Header bidding kurulumu ortalama olarak 1 günlük bir süre içerisinde tamamlanır. Header Bidding Hakkında Bilinmesi Gerekenler “Index Exchange verilerine göre header bidding kullanan yayıncıların waterfall tekniğine oranla gelirleri Open Exchange’lerde yüzde 166 ve Private Exchange’lerde yüzde 46 artış sağlamıştır.”
 10. 10. 8reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding Daha fazla bilgi için tanıtım sayfamızı inceleyebilirsiniz: Header bidding konusunda detaylı bilgi için ise bize alttaki e-posta ile ulaşabilirsiniz: hb@reklamstore.com .............................................................................................. http://reklamstore.com/headerbidding
 11. 11. 9reklamstore.com/headerbidding Maksimum Gelirin Yeni Adı: Header Bidding ReklamStore Hakkında  ReklamStore, internet kullanıcılarının davranışlarını baz alarak markalara reklam çözümleri sağlayan dijital bir reklam platformudur. Müşterilerinin internet üzerinden doğru mecraya ve doğru hedef kitlesine reklam vermesini sağlayan ReklamStore, bunu gerçekleştirirken kullanıcıların web geçmişini, kullanım alışkanlıklarını göz önünde tutar ve analiz eder. Böylece, internet ortamına reklam veren şirketler hızlı, verimli ve etkili bir e-pazarlama faaliyeti gerçekleştirip hedeflerine ulaşırlar. Ajanslar, reklam verenler ve yayıncılar arasındaki tüm işlemleri bünyesindeki uzman ekiple ve geliştirmiş olduğu yazılım desteği ile yürüten ReklamStore, performans odaklı ürünleriyle, ihtiyaca yönelik, marka bilinirliğini artıran ve hedeflere uygun reklam çözümleri geliştiren; bunları en doğru mecrada en doğru yöntemle uygulayan ve yayıncılara veri odaklı performans çözümleri sunan dijital reklam platformudur. Yeşilce mah. Diken Sok. No:4 Beyazhan Kat:4 4.Levent/İSTANBUL ©2016 RS Internet Pazarlama A.S. +90 (212) 284 44 49 info@reklamstore.com www.reklamstore.com Mobile Native Affiliate Video Display DMPCPM RTB SSP

×