SlideShare a Scribd company logo

Leandeal

IAB TÜRKİYE LEAN / DEAL RAPORU -- HAZIRLAYANLAR: IAB TÜRKİYE ENDÜSTRİ STANDARTLARI YÜRÜTME KURULU, LEAN/DEAL ÇALIŞMA GRUBU

1 of 9
Download to read offline
1
LEAN / DEAL
IAB TÜRKİYE LEAN / DEAL RAPORU
HAZIRLAYANLAR:
IAB TÜRKİYE ENDÜSTRİ STANDARTLARI YÜRÜTME KURULU
LEAN/DEAL ÇALIŞMA GRUBU
EKİN İLYASOĞLU (YÜRÜTME KURULU BAŞKANI)
ATAKAN DEMİRCİ
2
İçindekiler
Giriş....................................................................................................................................................... 3
Gösterim bazlı yayıncılık ....................................................................................................................... 3
Peki, Kullanıcı Deneyimi?...................................................................................................................... 4
Durum Tespiti ....................................................................................................................................... 4
Peki, şimdi nasıl “LEAN” olunacak?....................................................................................................... 5
Nasıl bir Puanlama Sistemi?.................................................................................................................. 6
LEAN kılavuzu........................................................................................................................................ 6
Dosya Ağırlığı (File Size) .................................................................................................................... 6
Reklam Yüklenme Süresi (Ad Load Time).......................................................................................... 6
Şifreleme (Encryption) ...................................................................................................................... 7
Tercih Hakkı (AdChoices) .................................................................................................................. 7
Atlanabilir/Geçilebilir (Skippable) ..................................................................................................... 7
Non-Blocking Scripts / Non invasive ads ........................................................................................... 8
Diyalog Zamanı: DEAL ........................................................................................................................... 8
DEAL Nedir?.......................................................................................................................................... 8
SONUÇ: IAB TÜRKİYE’DEN ÇAĞRI!......................................................................................................... 9
3
Temel Prensip: Kullanıcıya Saygı
Giriş
Tıpkı geleneksel mecra gibi, internetin de ana gelir kalemlerinden biri reklamdır. Reklam
gelirleri arttıkça yayıncılar daha zengin ve özgün içerik üretebilir, kaliteli servis ve hizmet
sunabilir, aynı zamanda da daha gelişmiş teknolojileri devreye sokabilir. Zengin içerik ve
gelişmiş teknoloji interneti ve kullanımını yaygınlaştırır, reklamverenlerin hedef kitleyle
buluşmasını kolaylaştırırken yatırımın geri dönüşünü (ROI) sağlar. Dijital reklam
yatırımlarının veriminin artması, dijitale ayrılan bütçeleri büyütür ve eko-sistem bir bütün
olarak gelişimini sürdürür.
Ancak son dönemlerde internet kullanıcılarının online alışkanlıklarında dijital reklamcılığı
etkileyen önemli bir değişiklik gözlenmektedir: Kullanıcılar internete bağlandıkları cihazlarına
reklamları engelleyen yazılımlar/uygulamalar yüklemeye başlamıştır. Bu durum, gelişimi
büyük oranda reklam gelirine bağlı endüstrinin kullanıcının sesine kulak vermesini, kendini
yeniden düzenlemesini, tedbir almasını ve daha temiz, kaliteli yayıncılık ilkeleri geliştirmesini
sağlamıştır.
LEAN ve DEAL kullanıcının sesine kulak veren, yayıncılık ve reklamcılık sektörlerindeki
yenilikleri endüstrinin yararına düzenlemeyi hedefleyen iki yeni kavramdır. LEAN yayıncı,
ajans ve reklamverenlerin benimsemesi gereken prensipleri belirlerken, DEAL de kullanıcı ile
yürütülmesi gereken iletişimin yol ve yöntemlerini sunmaktadır.
Gösterim Bazlı Yayıncılık
Dijital reklam endüstrinin doğası sürekli yenilenme, gelişim ve değişimden oluşmaktadır. Bu
endüstri, kendi kendini sorgulayan, gittiği yönde sürekli gelişen ve yenilikler yaratan ve
bunlara adapte olmayı gerektiren bir alandır. Ne reklamları, ne altyapısı, ne de tüketiciye
erişim yöntemleri açısından diğer reklam mecraları gibi durağan değildir.
Dijital reklamcılık, 1994 yılında ilk banner yayınlandığı andan beri teknoloji bazlı gösterime
dayalı bir yapı üzerine gelişmiştir. Sektörün birimi “her bin gösterim başına maliyet” anlamına
gelen CPM olarak yerleşmiş ve 2010’lara kadar geçen sürede üzerine aksiyona dönük
4
birimler CPC (cost per click), CPA (cost per action), CPH (cost per hour), CPX (cost per
exposure) gibi eklenirken, gösterim de bir veri olarak yerini korumuştur.
Peki, Kullanıcı Deneyimi?
Dijital yayıncılık, kullanıcının istediği an, istediği yerde ihtiyaç duyduğu servis veya bilgiye
erişmesini sağlayan bir endüstridir. Yıllar içinde içerik, ticaret ve teknolojinin bir denge içinde
gelişmesi için çalışılmış, ancak 20 senede teknolojinin gelişmesiyle hızla artan gösterime
dayalı reklamcılık, sistemin önemli oyuncusunun gelişen ihtiyaçlarına yanıt verememiştir:
Kullanıcı!
Markaların gözünde “tüketici” olarak uzun bir dönem başrolde olan “internet kullanıcısı”,
zamanla gereken özeni görememiş ve bundan duyduğu rahatsızlığı yine sektörün
araçlarıyla, reklam engelleyicilerle, göstermeye başlamıştır. Bu nedenle yeni bir adım atma
gereği doğmuştur: Kullanıcı deneyiminin (UX) iyileştirilmesi.
Kullanıcıya, içeriği tüketirken güvenli ve kullanışlı bir alan sağlamak endüstri olarak etik
sorumluluğumuzdur.
Durum Tespiti
Tüketicinin ücretli veya ücretsiz içeriği tüketirken duyduğu rahatsızlığı gidermek için
kullandığı araç, endüstrinin kendi içinde yarattığı reklam engelleme (adblocking)
yazılımları/uygulamaları olmuştur. Bu tür yazılımların/uygulamaların özellikle gelişmiş
pazarlarda ve belirli kullanıcı profillerinde yaygınlaşması, endüstrinin kurduğu düzen
içerisindeki etik ve sosyal sorumluluğunu gözden geçirmesini ve belli standartlar
geliştirmesini gerektirmiş, böylece LEAN doğmuştur.
Ekim 2015’te IAB Tech Lab ve IAB İngiltere tarafından, dünyadaki diğer IAB’lerin de
desteğiyle, yeni bir kavram olarak LEAN reklamlar tanımlanmıştır. LEAN, İngilizce “Light,
Encrypted, Adchoice supported, Non-invasive ads” kelimelerinin baş harflerinden oluşan,
yayıncılar, ajanslar ve reklamverenler için reklam altyapı standartlarını tanımlayan ilkeler
bütünüdür.
Tüm endüstrilerde olduğu gibi, bu sektörde de standartları belirleyen kurumlar kar amacı
gütmeyen sektörel yapılardır. IAB de bu konudaki standartları belirlerken, tüm taraflara eşit
mesafede duran bir içerik sağlamakla yükümlüdür. IAB‘nin kullanıcıya etik değerler
5
çerçevesinde ulaşılmasını sağlamak için hazırladığı bu ilkeler temiz, şifreli, davranışsal
reklam görme imkanı tanıyan ve saldırgan olmayan reklamlar yayınlamak üzerine kuruludur.
IAB bu kapsamda, internet kullanıcılarının deneyimlerini olumlu hale getirmek amacı ile
sektörün dört temel prensibi benimsemesini önermektedir:
1- L: Light - Reklam dosya ağırlıklarının sınırlandırılması;
2- E: Encrypted - Https/SSL uyumlu reklamlarla tüketicinin reklam ile iletişimdeki bilgilerinin
güvenli transferinin sağlanması;
3- A: Ad Choice Supported – Reklamların Online Davranışsal Reklam (ODR) Öz Denetim
Programını desteklemesi; kullanıcıya bu tercih hakkını sunması;
4- N: Non-Invasive / Non-distruptive Ads – Reklamdaki içeriğin ve sesin kullanıcının
tercihi dışında devrede olması da dahil olmak üzere, kullanıcı deneyimini kesintiye uğratan
reklamlar üretilmemesi ve yayınlanmaması
LEAN reklamlar var olan reklam modellerini ve sistemlerini etkilemekten öte, reklamverenler,
yayıncılar ve tüketicilere alternatif bir standartlar seti sunmaktadır.
Peki, Şimdi Nasıl “LEAN” Olunacak?
LEAN prensiplerinin benimsenmesi ve
yerleşmesi için gerçek veri ve
araştırmalardan faydalanılması
gerekmektedir. IAB bunun için araştırma ve
veri kaynaklı bir kılavuz geliştirme sürecine
girmiştir. 2016 yılı boyunca, LEAN
kavramının her bir prensibi üzerinde
endüstrinin tüm taraflarının anlaşması için
çalışılacaktır.
Örneğin,
- Bir web sayfası ne zaman çok ağırdır?
- Çok ağır bir reklamın kaç KB’tır?
- Tüm şifrelenmiş kodlar / sayfalar aynı mıdır?
- Tüm reklam kodları şifreli olmalı mıdır?
6
- Auto-play ses her zaman rahatsızlık verir mi, yoksa bazen kullanıcılar için yararlı
mıdır? Gibi çok birçok soru 2016 boyunca sorulup yanıt aranacaktır.
Yılın sonuna doğru IAB tarafından bu yanıtların toplanacağı bir puanlama cetveli üretilmesi
hedeflenmektedir.
Nasıl bir Puanlama Sistemi?
LEAN puanlama sistemi ile ekosistemdeki tüm taraflar için eşit önemde bir kavram
geliştirmek ve kullanıcı deneyiminin reklamveren, ajans ve yayıncı için vazgeçilmez bir birim
olması amaçlanmaktadır. Sistem önümüzdeki günlerde geliştirilmeye devam edilecektir.
Puanlamayı etkileyecek faktörler aşağıda sıralanmıştır.
LEAN Kılavuzu
Dosya Ağırlığı (File Size)
IAB dosya ağırlığı konusunda birçok prensip belirlemiştir. IAB Türkiye olarak, LEAN
prensipleri ile uyum sağlayabilmek için kreatiflerin incurrent IAB guidance linkinde yer alan
HTML5 altyapısına paralel olarak üretilmiş maksimum dosya boyutlarına uyulmasıdır.
Ayrıca, HTML5 Ad Validator gibi araçlar ile kreatifleri incelemek mümkündür.
Yeni teknolojiler, platformlar ve kullanıcı toleransına bağlı olarak bu boyutların yine zaman
içerisinde yenilenmesi gereğinin doğabileceği unutulmamalıdır.
Reklam Yüklenme Süresi (Ad Load Time)
Kullanıcı deneyimini ölçümlemek sadece teknik açıdan bile oldukça zordur. Her kullanıcı
farklı bant genişliği, farklı CPU ve RAM, sunuculara olan coğrafi yakınlık, farklı ekran ve
pencere büyüklüğü gibi birçok başka bileşeni olan dosya ile karşılaşmaktadır. Reklamın
onaylandığı hali ile kullanıcılara eriştiği andaki tecrübesini olabildiğince yakın kılmak birçok
değişkene bağlıdır. Bu sebeple “ortalama” bir internet kullanıcısından söz edilememektedir.
LEAN uyumlu olmak için, bir içerik veya servise erişirken kullanıcının karşılaşması gereken
yüklenme süresinin, kullanıcı toleransı ve negatif kullanıcı deneyimini irdeleyen endüstri
araştırmalarının düzenli şekilde takip edilmesi önerilir.
Aynı zamanda sayfa yüklenme süresi eşiğine dikkat edilmesi gerekir.

Recommended

Yeni Bir Anlayış L.E.A.N. ve D.E.A.L.
Yeni Bir Anlayış L.E.A.N. ve D.E.A.L.Yeni Bir Anlayış L.E.A.N. ve D.E.A.L.
Yeni Bir Anlayış L.E.A.N. ve D.E.A.L.IAB Turkey
 
IAB Turkiye Programatik Reklamcilik Egitim Sunumu
IAB Turkiye Programatik Reklamcilik Egitim SunumuIAB Turkiye Programatik Reklamcilik Egitim Sunumu
IAB Turkiye Programatik Reklamcilik Egitim SunumuMutlu Dogus Yildirim
 
Programatik: Işık Hızında Verimli Satın Alma
Programatik: Işık Hızında Verimli Satın AlmaProgramatik: Işık Hızında Verimli Satın Alma
Programatik: Işık Hızında Verimli Satın AlmaIAB Turkey
 
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Zorluhan Zorlu
 
Novida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida İnovasyonun 10 ÇeşidiNovida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida İnovasyonun 10 ÇeşidiNovida Global
 

More Related Content

Similar to Leandeal

ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore
 
Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Aytac Mestci
 
Hosting Dergi - 12.SAYI
Hosting Dergi - 12.SAYIHosting Dergi - 12.SAYI
Hosting Dergi - 12.SAYIHosting Dergi
 
dijitalBOX Dijital Reklam Satış Ofisi
dijitalBOX Dijital Reklam Satış OfisidijitalBOX Dijital Reklam Satış Ofisi
dijitalBOX Dijital Reklam Satış OfisidijitalBOX
 
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...Ersin KARA
 
PupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse
 
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxE TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxssuser3bbeb5
 
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)SERDAR BELBAĞ
 
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...Crow Digital Marketing
 
AtlasCopco_Partner_No_2
AtlasCopco_Partner_No_2AtlasCopco_Partner_No_2
AtlasCopco_Partner_No_2Ayca Arabaci
 
GroupM Connect Newsletter Mayıs
GroupM Connect Newsletter MayısGroupM Connect Newsletter Mayıs
GroupM Connect Newsletter MayısMaxus Turkey
 
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisi
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisiSosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisi
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisiKurumsalhaberler.com
 
Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4ReklamStore
 
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri Inveon Information Technologies
 
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]Ali Koca
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxJean Cedric Lagou
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiCem Uysal
 
ICANN54 İşletme Özeti
ICANN54 İşletme ÖzetiICANN54 İşletme Özeti
ICANN54 İşletme ÖzetiICANN
 
İnternet Reklamcılığı
İnternet Reklamcılığıİnternet Reklamcılığı
İnternet ReklamcılığıVolkan Inanc
 

Similar to Leandeal (20)

ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
 
Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013
 
Hosting Dergi - 12.SAYI
Hosting Dergi - 12.SAYIHosting Dergi - 12.SAYI
Hosting Dergi - 12.SAYI
 
dijitalBOX Dijital Reklam Satış Ofisi
dijitalBOX Dijital Reklam Satış OfisidijitalBOX Dijital Reklam Satış Ofisi
dijitalBOX Dijital Reklam Satış Ofisi
 
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...
Otomotiv endüstrisindeki değişikliklerin işlerinizi nasıl etkileyeceğini bili...
 
PupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet Kataloğu
 
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxE TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
 
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
 
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...
Facebook Analytics ile Mobil Uygulamanızı Büyütmeye Yardımcı Olacak 5 İpucu -...
 
AtlasCopco_Partner_No_2
AtlasCopco_Partner_No_2AtlasCopco_Partner_No_2
AtlasCopco_Partner_No_2
 
GroupM Connect Newsletter Mayıs
GroupM Connect Newsletter MayısGroupM Connect Newsletter Mayıs
GroupM Connect Newsletter Mayıs
 
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisi
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisiSosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisi
Sosyal medya, arama motorları ve online PR ilişkisi
 
Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4
 
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri
GrowthLab - Dijital İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri
 
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]
Premium Clicks & Premium Leads [Webrazzi Dijital 13]
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
 
ICANN54 İşletme Özeti
ICANN54 İşletme ÖzetiICANN54 İşletme Özeti
ICANN54 İşletme Özeti
 
İnternet Reklamcılığı
İnternet Reklamcılığıİnternet Reklamcılığı
İnternet Reklamcılığı
 

More from ReklamStore

ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore
 
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore
 
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore
 
Performer H2 2019
Performer H2 2019Performer H2 2019
Performer H2 2019ReklamStore
 
Performer H2 2018
Performer H2 2018Performer H2 2018
Performer H2 2018ReklamStore
 
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore
 
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore
 
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1Performer 2018 H1
Performer 2018 H1ReklamStore
 
Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2ReklamStore
 
ReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore
 
Performer 2017-h1
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1ReklamStore
 
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016ReklamStore
 

More from ReklamStore (13)

ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google Ads
 
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case Study
 
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 edition
 
Performer H2 2019
Performer H2 2019Performer H2 2019
Performer H2 2019
 
Performer H2 2018
Performer H2 2018Performer H2 2018
Performer H2 2018
 
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding Guideline
 
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
 
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1Performer 2018 H1
Performer 2018 H1
 
Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2
 
ReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media Kit
 
Performer 2017-h1
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1
 
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
 
Adfraud
AdfraudAdfraud
Adfraud
 

Leandeal

 • 1. 1 LEAN / DEAL IAB TÜRKİYE LEAN / DEAL RAPORU HAZIRLAYANLAR: IAB TÜRKİYE ENDÜSTRİ STANDARTLARI YÜRÜTME KURULU LEAN/DEAL ÇALIŞMA GRUBU EKİN İLYASOĞLU (YÜRÜTME KURULU BAŞKANI) ATAKAN DEMİRCİ
 • 2. 2 İçindekiler Giriş....................................................................................................................................................... 3 Gösterim bazlı yayıncılık ....................................................................................................................... 3 Peki, Kullanıcı Deneyimi?...................................................................................................................... 4 Durum Tespiti ....................................................................................................................................... 4 Peki, şimdi nasıl “LEAN” olunacak?....................................................................................................... 5 Nasıl bir Puanlama Sistemi?.................................................................................................................. 6 LEAN kılavuzu........................................................................................................................................ 6 Dosya Ağırlığı (File Size) .................................................................................................................... 6 Reklam Yüklenme Süresi (Ad Load Time).......................................................................................... 6 Şifreleme (Encryption) ...................................................................................................................... 7 Tercih Hakkı (AdChoices) .................................................................................................................. 7 Atlanabilir/Geçilebilir (Skippable) ..................................................................................................... 7 Non-Blocking Scripts / Non invasive ads ........................................................................................... 8 Diyalog Zamanı: DEAL ........................................................................................................................... 8 DEAL Nedir?.......................................................................................................................................... 8 SONUÇ: IAB TÜRKİYE’DEN ÇAĞRI!......................................................................................................... 9
 • 3. 3 Temel Prensip: Kullanıcıya Saygı Giriş Tıpkı geleneksel mecra gibi, internetin de ana gelir kalemlerinden biri reklamdır. Reklam gelirleri arttıkça yayıncılar daha zengin ve özgün içerik üretebilir, kaliteli servis ve hizmet sunabilir, aynı zamanda da daha gelişmiş teknolojileri devreye sokabilir. Zengin içerik ve gelişmiş teknoloji interneti ve kullanımını yaygınlaştırır, reklamverenlerin hedef kitleyle buluşmasını kolaylaştırırken yatırımın geri dönüşünü (ROI) sağlar. Dijital reklam yatırımlarının veriminin artması, dijitale ayrılan bütçeleri büyütür ve eko-sistem bir bütün olarak gelişimini sürdürür. Ancak son dönemlerde internet kullanıcılarının online alışkanlıklarında dijital reklamcılığı etkileyen önemli bir değişiklik gözlenmektedir: Kullanıcılar internete bağlandıkları cihazlarına reklamları engelleyen yazılımlar/uygulamalar yüklemeye başlamıştır. Bu durum, gelişimi büyük oranda reklam gelirine bağlı endüstrinin kullanıcının sesine kulak vermesini, kendini yeniden düzenlemesini, tedbir almasını ve daha temiz, kaliteli yayıncılık ilkeleri geliştirmesini sağlamıştır. LEAN ve DEAL kullanıcının sesine kulak veren, yayıncılık ve reklamcılık sektörlerindeki yenilikleri endüstrinin yararına düzenlemeyi hedefleyen iki yeni kavramdır. LEAN yayıncı, ajans ve reklamverenlerin benimsemesi gereken prensipleri belirlerken, DEAL de kullanıcı ile yürütülmesi gereken iletişimin yol ve yöntemlerini sunmaktadır. Gösterim Bazlı Yayıncılık Dijital reklam endüstrinin doğası sürekli yenilenme, gelişim ve değişimden oluşmaktadır. Bu endüstri, kendi kendini sorgulayan, gittiği yönde sürekli gelişen ve yenilikler yaratan ve bunlara adapte olmayı gerektiren bir alandır. Ne reklamları, ne altyapısı, ne de tüketiciye erişim yöntemleri açısından diğer reklam mecraları gibi durağan değildir. Dijital reklamcılık, 1994 yılında ilk banner yayınlandığı andan beri teknoloji bazlı gösterime dayalı bir yapı üzerine gelişmiştir. Sektörün birimi “her bin gösterim başına maliyet” anlamına gelen CPM olarak yerleşmiş ve 2010’lara kadar geçen sürede üzerine aksiyona dönük
 • 4. 4 birimler CPC (cost per click), CPA (cost per action), CPH (cost per hour), CPX (cost per exposure) gibi eklenirken, gösterim de bir veri olarak yerini korumuştur. Peki, Kullanıcı Deneyimi? Dijital yayıncılık, kullanıcının istediği an, istediği yerde ihtiyaç duyduğu servis veya bilgiye erişmesini sağlayan bir endüstridir. Yıllar içinde içerik, ticaret ve teknolojinin bir denge içinde gelişmesi için çalışılmış, ancak 20 senede teknolojinin gelişmesiyle hızla artan gösterime dayalı reklamcılık, sistemin önemli oyuncusunun gelişen ihtiyaçlarına yanıt verememiştir: Kullanıcı! Markaların gözünde “tüketici” olarak uzun bir dönem başrolde olan “internet kullanıcısı”, zamanla gereken özeni görememiş ve bundan duyduğu rahatsızlığı yine sektörün araçlarıyla, reklam engelleyicilerle, göstermeye başlamıştır. Bu nedenle yeni bir adım atma gereği doğmuştur: Kullanıcı deneyiminin (UX) iyileştirilmesi. Kullanıcıya, içeriği tüketirken güvenli ve kullanışlı bir alan sağlamak endüstri olarak etik sorumluluğumuzdur. Durum Tespiti Tüketicinin ücretli veya ücretsiz içeriği tüketirken duyduğu rahatsızlığı gidermek için kullandığı araç, endüstrinin kendi içinde yarattığı reklam engelleme (adblocking) yazılımları/uygulamaları olmuştur. Bu tür yazılımların/uygulamaların özellikle gelişmiş pazarlarda ve belirli kullanıcı profillerinde yaygınlaşması, endüstrinin kurduğu düzen içerisindeki etik ve sosyal sorumluluğunu gözden geçirmesini ve belli standartlar geliştirmesini gerektirmiş, böylece LEAN doğmuştur. Ekim 2015’te IAB Tech Lab ve IAB İngiltere tarafından, dünyadaki diğer IAB’lerin de desteğiyle, yeni bir kavram olarak LEAN reklamlar tanımlanmıştır. LEAN, İngilizce “Light, Encrypted, Adchoice supported, Non-invasive ads” kelimelerinin baş harflerinden oluşan, yayıncılar, ajanslar ve reklamverenler için reklam altyapı standartlarını tanımlayan ilkeler bütünüdür. Tüm endüstrilerde olduğu gibi, bu sektörde de standartları belirleyen kurumlar kar amacı gütmeyen sektörel yapılardır. IAB de bu konudaki standartları belirlerken, tüm taraflara eşit mesafede duran bir içerik sağlamakla yükümlüdür. IAB‘nin kullanıcıya etik değerler
 • 5. 5 çerçevesinde ulaşılmasını sağlamak için hazırladığı bu ilkeler temiz, şifreli, davranışsal reklam görme imkanı tanıyan ve saldırgan olmayan reklamlar yayınlamak üzerine kuruludur. IAB bu kapsamda, internet kullanıcılarının deneyimlerini olumlu hale getirmek amacı ile sektörün dört temel prensibi benimsemesini önermektedir: 1- L: Light - Reklam dosya ağırlıklarının sınırlandırılması; 2- E: Encrypted - Https/SSL uyumlu reklamlarla tüketicinin reklam ile iletişimdeki bilgilerinin güvenli transferinin sağlanması; 3- A: Ad Choice Supported – Reklamların Online Davranışsal Reklam (ODR) Öz Denetim Programını desteklemesi; kullanıcıya bu tercih hakkını sunması; 4- N: Non-Invasive / Non-distruptive Ads – Reklamdaki içeriğin ve sesin kullanıcının tercihi dışında devrede olması da dahil olmak üzere, kullanıcı deneyimini kesintiye uğratan reklamlar üretilmemesi ve yayınlanmaması LEAN reklamlar var olan reklam modellerini ve sistemlerini etkilemekten öte, reklamverenler, yayıncılar ve tüketicilere alternatif bir standartlar seti sunmaktadır. Peki, Şimdi Nasıl “LEAN” Olunacak? LEAN prensiplerinin benimsenmesi ve yerleşmesi için gerçek veri ve araştırmalardan faydalanılması gerekmektedir. IAB bunun için araştırma ve veri kaynaklı bir kılavuz geliştirme sürecine girmiştir. 2016 yılı boyunca, LEAN kavramının her bir prensibi üzerinde endüstrinin tüm taraflarının anlaşması için çalışılacaktır. Örneğin, - Bir web sayfası ne zaman çok ağırdır? - Çok ağır bir reklamın kaç KB’tır? - Tüm şifrelenmiş kodlar / sayfalar aynı mıdır? - Tüm reklam kodları şifreli olmalı mıdır?
 • 6. 6 - Auto-play ses her zaman rahatsızlık verir mi, yoksa bazen kullanıcılar için yararlı mıdır? Gibi çok birçok soru 2016 boyunca sorulup yanıt aranacaktır. Yılın sonuna doğru IAB tarafından bu yanıtların toplanacağı bir puanlama cetveli üretilmesi hedeflenmektedir. Nasıl bir Puanlama Sistemi? LEAN puanlama sistemi ile ekosistemdeki tüm taraflar için eşit önemde bir kavram geliştirmek ve kullanıcı deneyiminin reklamveren, ajans ve yayıncı için vazgeçilmez bir birim olması amaçlanmaktadır. Sistem önümüzdeki günlerde geliştirilmeye devam edilecektir. Puanlamayı etkileyecek faktörler aşağıda sıralanmıştır. LEAN Kılavuzu Dosya Ağırlığı (File Size) IAB dosya ağırlığı konusunda birçok prensip belirlemiştir. IAB Türkiye olarak, LEAN prensipleri ile uyum sağlayabilmek için kreatiflerin incurrent IAB guidance linkinde yer alan HTML5 altyapısına paralel olarak üretilmiş maksimum dosya boyutlarına uyulmasıdır. Ayrıca, HTML5 Ad Validator gibi araçlar ile kreatifleri incelemek mümkündür. Yeni teknolojiler, platformlar ve kullanıcı toleransına bağlı olarak bu boyutların yine zaman içerisinde yenilenmesi gereğinin doğabileceği unutulmamalıdır. Reklam Yüklenme Süresi (Ad Load Time) Kullanıcı deneyimini ölçümlemek sadece teknik açıdan bile oldukça zordur. Her kullanıcı farklı bant genişliği, farklı CPU ve RAM, sunuculara olan coğrafi yakınlık, farklı ekran ve pencere büyüklüğü gibi birçok başka bileşeni olan dosya ile karşılaşmaktadır. Reklamın onaylandığı hali ile kullanıcılara eriştiği andaki tecrübesini olabildiğince yakın kılmak birçok değişkene bağlıdır. Bu sebeple “ortalama” bir internet kullanıcısından söz edilememektedir. LEAN uyumlu olmak için, bir içerik veya servise erişirken kullanıcının karşılaşması gereken yüklenme süresinin, kullanıcı toleransı ve negatif kullanıcı deneyimini irdeleyen endüstri araştırmalarının düzenli şekilde takip edilmesi önerilir. Aynı zamanda sayfa yüklenme süresi eşiğine dikkat edilmesi gerekir.
 • 7. 7 Şifreleme (Encryption) HTTPS sorgulamayı desteklemeye yönelik ihtiyaç, tüm tedarik zinciri tarafından dile getirilirken, Let’s Encrypt gibi sertifika veren platformlar da oluşturulmaktadır. Örneğin, LEAN prensipleri ile uyumlu olmak için, HTTPS ana penceresine (parent frame) taşınan tüm kaynaklar, aynı şekilde HTTPS üzerinden taşınmalıdır. Sabit içerikten kaynaklı basit hatalar artık sonlanmaktadır. Firefox, Chrome, ve IE önceden tanımlı (default) olarak sayfanın geri kalanıyla etkileşim içinde olan içeriği (active mixed content) bloklamaktadır. Kullanıcı gizliliği ve korumasını sağlamak ve HTTPS tam desteği ile kullanıcının karşılaştığı uyuşmazlık ve hatalardan uzak durmak gerekmektedir. Tercih Hakkı (AdChoices) ODR Öz Denetim Programı, uluslararası standartlara göre IAB Türkiye tarafından uyarlanmış ve 2014’te Türkiye’de devreye alınmıştır. Her ay, trilyonlarca reklam kullanıcıya youronlinechoices.com ikonları ile ulaşmaktadır. Bu ikona tıklayanlara, reklamlar aracılığıyla ne tür bilgiler toplandığı, toplanan bilgilerin kimler tarafından ve nasıl kullanıldığı, bu bilgileri vermek istemeyenlerin yapması gerekenler anlatılmaktadır. Tüketici ile ilişki kurmak, karşılıklı iletişim olanağı sağlamak adına bu tür mekanizmalar çok önemlidir. Bu imkanlar, örneğin, bir oturumda görülecek reklam ritminin belirlenmesi ve Publisher Ad Blocking Primer‘da sıralanan opsiyonların sunulması gibi tercih mekanizmaları için bir başlangıç niteliğindedir. Önerimiz, LEAN ile uyumlu olmak için yayınlanan tüm reklam görsellerinin ODR veya ilgi alanlarına yönelik reklam (Interest-Based Advertising) sistemleri ile uyumlu olan adchoices ikonu içermesidir. Bu da tüm reklamveren ve yayıncıların European Interactive Digital Advertising Alliance’ın (EDAA) prensiplerini benimsemesi ve uygulaması demektir. Atlanabilir/Geçilebilir (Skippable) Yapılan araştırmalar kullanıcıların ‘reklamı geçme’ talebinin yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile “Reklamı Geçiniz” opsiyonu tanıyan reklamlarla, kullanıcının bir kısmının reklam bloklama ihtiyacı duymasını engellemek mümkün olabilecektir. IAB kılavuzları, kapat butonları konusunda da birçok bilgi vermekte, özellikle içeriğin üzerine gelen tüm reklam modellerinde kapat butonu önerilmektedir. Bu bağlamda LEAN ile uyum sağlamak için pre-roll video reklamlar 15 saniyeyi geçmeden önce mutlaka “reklamı geç” imkanı sunmalıdır.
 • 8. 8 Non-Blocking Scripts / Non invasive ads Pre-roll ve interstitial gibi reklam modelleri kasıtlı olarak kullanıcının sayfadaki içeriğe daha geç ulaşmasına neden olmaktadır. Diğer kimi modeller de istemeden buna yol açmaktadır. Reklamlar, içeriği engellemeyerek içeriğin en hızlı ve kesintisiz şekilde yüklenmesini sağlayan donanıma sahip olmalıdır. LEAN ile uyumlu olabilmek için içerik ile eş zamanlı yayınlanan tüm reklamlar içeriği, bilgi veya servisi kesintiye uğratmayacak şekilde olmalıdır. Diyalog Zamanı: DEAL Bilginin veya servisin ücretsiz olması, bunların maliyeti olmadığı veya gelir getirmesi gerekmediği şeklinde algılanmamalıdır. Yayıncının, neden reklama ihtiyaç duyduğunu anlatarak kullanıcıyı bilgilendirmesi ve ona bir seçim sunması yayıncının sorumlulukları arasındadır. Gösterim bazlı reklamcılık modellerinin maksimum kullanıcıya erişime yönlendirdiği yayıncılık anlayışı artık dönüşmekte ve daha çözümcül kavramlarla karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı odaklı yayıncılıkta, yayıncıların, reklamları bloklayan kullanıcılarla karşılaştıklarında onları tanıması, irtibata geçerek “karşılıklı iletişim” kurması, reklamın neden ve nasıl bir ihtiyaca cevap verdiğini anlatması, kullanıcının ulaşmak istediği bilginin değeri hakkında paylaşımda bulunması ve kullanıcının kararına göre içeriği tamamen ya da sınırlı bir şekilde sunması DEAL kavramını oluşturmaktadır. DEAL Nedir? Sektördeki pek çok reklam bloklama teknolojisi, saptanmaya karşı korunaklı bir şekilde çalışmaktadır. Buna karşılık reklam bloklama yazılımlarını saptamak amacıyla yayıncıların geliştirdiği farklı teknolojiler de mevcuttur ve farklı oranlarda kullanılmaktadır. IAB Tech LAB geliştirdiği merkezi kod sistemiyle, bu programları saptamak için tutarlı veri elde etmeyi amaçlamaktadır. Bir kullanıcının bilgisayarında reklam bloklayan programı tespit ettikten sonra yapılabilecekleri içeren DEAL kavramı aşağıdaki aşamaları içermektedir:
 • 9. 9 1- Detect (Tespit et): Saptama ve diyaloğun başlatılması 2- Explain (Açıkla): Reklamın değerinin anlatılması 3- Ask (Sor): Adil bir alışveriş için davranış değişikliği talep edilmesi 4- Lift or Limit (Kısıtla ya da izin ver): Kullanıcının yanıtına/ kararına göre içeriğe erişim engeli konması veya içeriğe ulaşmasına izin verilmesi Amaç kullanıcıyı bilgilendirerek kaliteli ve temiz içeriği tüketmenin imkanlarından, kendi tercih ettiği yöntemle faydalanmasını sağlamaktır. SONUÇ: IAB TÜRKİYE’DEN ÇAĞRI! Bu iki yeni araç daha temiz ve etkili reklamcılık anlayışının öncüleridir. Kullanıcının sesini duyan dijital endüstri, şimdi kendi üstüne düşeni yapmakla yükümlüdür. Yayıncılar gelir elde etmek istiyorsa, bu endüstrinin taraflarından biri olan kullanıcılar için yeni prensipleri benimsemeli; reklamverenler, yayıncıdan kullanıcısını rahatsız eden reklamlar yayınlamasını talep etmemeli; yaratıcı ajanslar kullanıcıları zorlayan görseller üretmemelidir. Hepsi bir bütündür, sorumluluk herkesindir. IAB Türkiye, reklam geliri ile desteklenen endüstrinin sürdürülebilirliği için; Reklamveren ve ajansları kullanıcı deneyimini dikkate alan reklamlar üretmeye, Küçük ve büyük tüm yayıncıları kullanıcı deneyimini maksimum oranda dikkate alan sayfalar sunmaya, LEAN ilkeleriyle hareket etmeye ve DEAL araçları ile kullanıcıyı bilinçlendirmeye davet etmektedir.