SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
3
4
6
7
8
10
12
14
16
20
22
ÖNSÖZ
HABERLER
2018 İLK YARISITÜRKİYE
DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI
REKLAMSTORE STUDIO İLE FARK
YARATAN REKLAMLAR OLUŞTURUN!
2019’DA YÜKSELİŞTE OLACAKTRENDLER
ÜLKELERİN DİJİTAL REKABET KARNESİ
DİJİTAL PAZARLAMA VE
REKLAMCILIKTA YAPAY ZEKA
REKLAMVEREN RÖPORTAJI -TCHIBO
DİJİTAL DÜNYANIN GÜNDEMİ
DMEXCO’DA BELİRLENDİ!
DİJİTAL REKLAMCILIKTARİHİNDE
GÖSTERİM ÖLÇÜMLEMENİN YERİ
YAYINCI RÖPORTAJI -TÜRKMEDYA
24
27
28
30
32
34
REKLAMSTORE’UN EN KÖKLÜ
ÜYELERİNDEN REKLAMSTORE’A DAİR
YAYINCI RÖPORTAJI - İYİLİK KAZANSIN
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VE YANITLARI
PROGRAMATİK REKLAMCILIK
D&R - ŞAHANE CUMA’DA
AFFILIATE KANALININ YÖNETİMİ
#lifeatreklamstore
MERHABA
Dünyanın dört bir yanından gelen dijital reklam, pazarlama ve medya ala-
nında uzmanları Almanya’nın Köln kentinde ağırlayan ve küresel anlamda
öneme sahip olan Dmexco’nun bu yılki etkinliğinde, ReklamStore olarak biz
de standımızla yerimizi aldık. Performer’ın yeni sayısında da yeni teknoloji-
ler, sektörel eğilimler ve gelecek dönem öngörüleri ile ilgili gelişmeleri takip
ettiğimiz Dmexco ‘18 hakkında izlenimlerimizi ve dijital reklam dünyasına
dair notlarımızı sizlerle paylaşmak istedik.
Artık bir ReklamStore geleneği haline gelen ve Dmexco’nun ilk gününün
sonunda gerçekleştirdiğimiz Turkish Meetup’ta, her zaman olduğu gibi eğ-
lenceli anlar yaşarken birçok yeni iş birliği için de ilk adımlar atılmış oldu.
Yepyeni teknolojilerin etkinliğin odak noktasında olduğu bu yılki Dmexco’ya
dair tüm gelişmeleri, ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Hemen her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da yine ReklamStore aile-
sinin kaleme aldığı, güncel konuların değerlendirildiği makalelerimiz mev-
cut. Bu doğrultuda, elinizde tutmuş olduğunuz Performer’da ReklamStore
üyelerinden Hülya Altunbaş ile Sefa Kavil’in oldukça yön gösterici olduğunu
düşündüğüm makalelerini okumanızı öneririm.
Yeni sayımızda dijital pazarlama dünyasına dair pek çok habere yer verdik.
Bunlara ek olarak, ReklamStore’un yeni, dinamik ve özgün reklam formatla-
rının bir arada sunulduğu display reklam portfolyosu ReklamStore Studio’yu
konu alan haberimizde hedef kitleye benzersiz yöntemlerle ulaşmayı müm-
kün kılan birkaç formatımızla ilgili detay da bulabilirsiniz.
Dijital reklamcılık ekosisteminin mevcut durumunu değerlendirebilmeyi
mümkün kılan ve geleceği öngörebilme noktasında önemli ipuçları sunan
IAB’nin dijital reklam yatırımlarına dair en güncel verileri de Performer’da!
IAB Türkiye tarafından kamuoyu ile paylaşılan ve 2018 yılı ilk 6 ayında ger-
çekleşen dijital reklam yatırım miktarlarına ışık tutan raporun detaylarına
sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz.
Keyifli okumalar diliyor, sektörümüz ve ekosistemimiz açısından herkese
verimli bir yıl diliyorum.
3
2018/H2
HABERLER
Google’dan iki yeni reklam formatı!
Eylül ayında iki farklı reklam formatını
duyuran Google, özellikle yılbaşı hazır-
lığındaki reklamverenlerin hedeflerine
ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Google Arama ve Google Görsel’lerde kul-
lanıma sunulan söz konusu formatlar ile
artık üçüncü taraf sitelerde alışveriş de-
neyimini bir üst boyuta taşımak mümkün
olabiliyor.
Buna göre, Google aramalarında Show-
case Shopping reklamı olarak ifade edilen
tanıtım türünde artık video içerikler de
kullanılabiliyor. Yani Google’ın ürün gör-
sellerine tıklandığında kullanıcıyı alışveriş
sitesine yönlendiren arama formatında
görsel alanında video yayınlanabiliyor.
Ayrıca geçtiğimiz yıl, tüketicilerin mağa-
zalarda alışveriş yapmadan önce Goo-
gle’da ürün görselleri arattığını belirten
arama motoru devi, bu içgörüden yola
çıkarak geliştirdikleri Shoppable Image
adlı bir diğer reklam formatını tanıtıyor.
Bu yeni format da üçüncü taraf sitelerde,
“etiket” ikonuna tıklayan kullanıcının gö-
rüntülediği ürüne benzer ürün önerilerinin
listelenmesini sağlıyor.
Reklam engelleyicileri yalnızca tüketiciler
kullanmıyor
Reklamverenlerin hedeflerine hızla ulaşma
isteği, reklamların verimsiz kullanılma-
sında büyük ölçüde etkiliyor. Tüketicilerin
önemlibirkısmıisegüniçindemaruzkaldı-
ğı binlerce reklam mesajını reklam engelle-
yici araçlardan yararlanarak önleme yoluna
gidiyor. Ancak bu durum, amacına hizmet
eden reklamların da görüntülenmesinin
önüne geçiyor.
eMarketer’ın paylaştığı verilere göre ise
reklam engelleyici araçlar yalnızca tüke-
ticilerin imdadına koşmuyor. İstatistikler,
ABD’de reklam engelleyici kullanan rek-
lamveren ve pazarlama uzmanlarının ora-
nının yüzde 27 olduğunu ortaya koyuyor.
Sektör uzmanları, tüketici ilgi alanlarına ve
ihtiyaçlarına hitap eden reklam hedefleme
teknolojilerinin kullanımı ile reklam engel-
leyici araçlara gereksinimin azaltılabilece-
ğini belirtiyor.
Retargeting, tıklanma oranlarını yüzde
48 artırıyor!
Mobil uygulamalarda retargeting aktivi-
teleri, CTR’ın yüzde 48’e kadar artmasına
önayak oluyor. Ek olarak, yapılan bir araş-
tırmaya göre yeniden hedeflenen kullanı-
cılar, yüzde 173 oranında tekrar satın alma
eğilimi gösteriyorlar.
Retargeting, yüzde 69 oranında sepeti terk
etme durumu yaşanan e-ticaret ve mobil
ticaret işletmeleri için son derece önemli
bir pazarlama stratejisi haline gelmiş du-
rumda. Üstelik retargeting sayesinde yeni
müşteri kazanma maliyetlerini en aza in-
dirgemek de mümkün. Mobil tarafta ise
uygulamadan uygulamaya retargeting
çalışmaları, artık ağırlıkla programatik bir
şekilde gerçekleştiriliyor.
Amazon, yapay zeka projesini iptal etti
E-ticaret devi Amazon, insan kaynakları
sürecini otomasyona dönüştürmek ama-
4
2018/H2
cıyla geliştirdiği yapay zeka projesini, işe
alımlarda kadınlara yönelik cinsiyetçilik
yapıldığı gerekçesi ile sonlandırdı. Şirket,
bu projeyi hayata geçirmek için geçmişte
Amazon’a başvuran adayların özgeçmişle-
rini taratıp 50 bin anahtar terimin anlaşıl-
ması için 500 ayrı bilgisayar modellemesi
yapmıştı.
Daha sonra ise çalışan adayı bulabilmek
adına web’de gezinti yapması beklenen
yapay zeka aracının çoğunlukla erkek
adayların özgeçmişleri ile ilgilendiği fark
edildi. Buna göre yapay zeka, kız okulları-
na giden adayları filtreleyip içinde “kadın”
kelimesi geçen özgeçmişlerin de puanlarını
düşürüyordu. Ayrıca belirlenen bir pozis-
yon için yeterli olmayan adayları da öner-
diği görülen yapay zeka aracının tamamen
kapatılmasına karar verildi.
Apple Pay, en iyi ödeme servisi seçildi!
Consumer Reports’un araştırmasına göre
kullanıcı verileri ve P2P ödemelerin gü-
venliği bakımından en yüksek puanı alan
ödeme servisinin Apple Pay olduğu görül-
dü. Puanlamada Apple Pay ile dört farklı
P2P ödeme sistemi çeşitli kriterlere göre
karşılaştırıldı ve değerlendirme sonucuna
göre 76 alan Apple Pay’in puanı diğerle-
rinden dikkate değer biçimde yüksek çıktı.
100 puan üzerinden yapılan değerlendir-
mede Venmo adlı ödeme sistemi 69 puan
ile ikinci oldu. Venmo’nun verilerin gizliliği
noktasında puan kaybettiği kaydedilirken
müşteri hizmetleri ve kapsam genişliği ko-
nularında Apple Pay’den daha yüksek puan
aldığı belirtildi. Facebook’un Messenger
adlı ödeme sistemi 64 ve Square’in Cash
adlı uygulaması 63 puan alırken Zelle’nin
50 puan aldığı gözlemlendi. Zelle’nin veri
güvenliği ve gizliliği söz konusu olduğun-
da diğer üç servisten daha düşük puanlar
aldığı belirlendi.
Toyota dijital reklamlar için blockcha-
in’den yararlanıyor
Dünyanın önde gelen otomobil üretici-
lerinden Japonya merkezli Toyota, dijital
reklamcılık alanındaki sahtecilik durum-
larının önünde geçmek için blockchain
teknolojisinden yararlanmaya karar
verdiğini duyurdu. Bu doğrultuda block-
chain tabanlı bir reklam analiz firması
olan Lucidity ile iş birliğine giden Toyota,
bu sayede dijital reklam yatırımlarını çok
daha verimli bir şekilde yönetmeyi he-
defliyor.
Anlaşmalı reklam firması ve Lucidity ile
birlikte dijital reklam kampanyalarına
şeffaflık getirmeyi planlayan otomobil
devi, blockchain’in kullanılması ile te-
darik zinciri dahilindeki ödemeleri takip
edebilecek. Toyota’nın bu anlamda 2017
yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde
kurulan Lucidity’den büyük beklentileri
olduğu görülüyor.
5
2018/H2
Her dönem olduğu gibi dijital reklam eko-
sisteminin gelişimini ortaya koymaya yö-
nelik çalışmalar gerçekleştiren IAB Türkiye
(Interactive Advertising Bureau), 2018 yılı
ilk 6 ayına ait dijital reklamyatırım rakam-
larını açıkladı. Buna göre dijital, 2018’in
ilk yarısında yüzde 14 büyüme gösterdi
ve pazar 1.213 milyon TL’lik bir büyüklüğe
ulaştı.
IAB Türkiye AdEx-TR’nin ilk 6 aya yönelik
açıklamaları, reklamverenlerin sıklıkla ter-
cih ettiği display reklamlara olan yatırım-
ların da yüzde 14 büyüyerek 704 milyon
TL olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor.
Display reklam kategorisine bakıldığında
ise en büyük payı 500 milyon TL’lik yatı-
rımla gösterim ya da tıklama bazlı reklam-
ların aldığı görülüyor.
Buna ek olarak, video reklam yatırımları
yüzde 27 büyüme yaşayarak 156 milyon
TL’ye ulaşırken native reklam harcamala-
rının da 48 milyon TL’ye ulaştığı gözlem-
leniyor. Özellikle son yıllarda daha fazla
ilgi çekmeye başlayan ücretli sıralama
yatırımlarını içeren arama motoru reklam-
lardaki yatırımların büyüklüğü 444 milyon
TL’ye ulaşırken ilan sayfaları reklam yatı-
rımları da 55 milyon TL’ye çıktı.
Önceki dönemlerde küçülme
yaşandığı gözlemlenen e-pos-
ta yatırımları ise 2018 yılı ilk
yarısında 3 milyon TL gerçek-
leşti. Bu veriye göre e-posta
yatırımları, bir önceki dönem
ile aynı kalarak küçülme yaşan-
mayan bir kategori oldu. Oyun
içi reklamlara bakıldığında ise
yatırımların 7 milyon TL’lik bir
büyüklüğe eriştiği görülüyor.
Mobil tüm dünya ile birlikte
Türkiye’de de büyümesini hız-
la sürdürürken bu kanaldaki
reklam yatırımlarının da hız
kesmediğini savunmak yanlış
olmayacaktır. IAB Türkiye’nin
verileri de bunu doğrular nite-
likte. Buna göre mobil reklam
yatırımları 621 milyon TL olur-
ken bir diğer hızlı ivme yakala-
yan reklam türlerinden sosyal
medya reklamlarına yapılan
harcamaların 205 milyon TL’ye ulaştığı
gözlemleniyor. Ayrıca sosyal medya rek-
lamlarının yüzde 77’sinin de mobil cihaz-
larda yer aldığı detayı dikkatleri çekiyor.
Öte yandan geleceğin reklam teknolojisi
olarak anılan programatik satın almaların
2018’in ilk yarısında yine artışını sürdür-
düğü ve yatırım büyüklüğünü 809 milyon
TL’ye çıkardığı bilgisi de IAB Türkiye’nin
paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor.
2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen dijital
reklam yatırımlarını değerlendiren IABTür-
kiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, “2017’de
küresel ölçekte dijitalin televizyonu geçe-
rek en büyük mecra konumuna ulaştığını
biliyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ilk 6
ayda yine çift haneli büyüme elde edilmiş
olması önemli.” diyerek dijital reklamların
ülkemizdeki konumuna işaret ediyor.
“İkinci yarıda yaşanan dalgalanma nede-
niyle biraz yavaşlama beklenebilir. Ancak
bu tür dönemlerde reklam yatırımını dur-
durmayan markaların orta-uzun vadede
kazançlı olacağı bilinen bir gerçek. Dijitalin
bu bilince sahip markalar için ideal rek-
lam mecrası olduğu da bir diğer gerçek.
IAB Türkiye olarak tüm markaları veriye
dayalı satın alma yapmaya, kampanya
değerlendirmelerini veriye dayandırmaya,
verimli yatırım yaparak ekonomiye katkı
sağlamaya davet ediyoruz” şeklinde söz-
lerini sürdüren Kurşun, dijital reklam ça-
lışmalarının hem sektör hem de ülke eko-
nomisi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.
Kaynak: IAB Türkiye AdEx 2018 İlk Yarı Dijital Reklam
Yatırımları Raporu
2018 İlk 6 Ay 2017 İlk 6 Ay
Dijital Reklam Yatırım Toplamı 1.212,60 1.063,13
Display Reklam Yatırımları 703,75 617,54
Gösterim ya da tıklama bazlı
reklam yatırımları
499,91 459,78
Video reklam yatırımları 155,61 122,70
Native 48,23 35,07
Arama Motoru Reklam
Yatırımları
443,87 386,99
Ücretli sıralama yatırımları 443,87 386,99
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 54,64 49,81
Diğerleri 10,34 8,79
E-posta 2,98 2,99
Oyun İçi Reklam 7,36 5,80
*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO
yatırımları dahil değildir.
Sosyal medya reklam yatırımları 204,68 160,74
Mobil 621,37 454,59
Programatik 809,27 625,29
**Sosyal medya, mobil ve programatik, format bazlı dijital reklam
yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.
2018 İLKYARISITÜRKİYE
DİJİTAL REKLAM
YATIRIMLARI
6
2018/H2
REKLAMSTORE STUDIO İLE FARK
YARATAN REKLAMLAR OLUŞTURUN!
ReklamStore’unyeni, özgün, eğlenceli ve dinamik reklam formatları-
nıbiraradasunduğudisplayreklamportfolyosuReklamStoreStudio,
hedef kitlesine standartların dışında yöntemlerle ulaşarak görünür-
lüklerini artırmayı isteyenler için benzersiz bir çözüm sunuyor. Rek-
lamStore Studio’da yer alan reklam çözümleri, bilinen tüm reklam
modellerinden farklı perspektiflere sahip. Üstelik online kullanıcıların
web deneyimini olumsuz etkilemedikleri gibi sıra dışı tasarımla-
rı sayesinde daha fazla ilgi çekmeyi başarabiliyorlar. ReklamStore
Studio’da yer alan çözümlerden istediğiniz formatı seçin, brief’inizi
gönderin ve en kısa süre içerisinde özgün tasarımınızı size iletelim.
ReklamStore’un en son reklam teknolojisine sahip, mobil ya da ma-
saüstü cihazlarla uyumlu versiyonları bulunan söz konusu display
modeller; aynı anda animasyonları, videoları, mini oyunları ve veri
formlarını içerebiliyor. Geleceğin reklam modellerini barındıran Rek-
lamStore Studio ile reklamverenler hedef kitlelerine kolaylıkla ulaş-
ması, görünürlüklerini artırmaları ve standartların üzerinde reklam
performansları sergilemeleri oldukça mümkün!
Aşağıdaki reklam formatları ve daha fazlası için:
studio.reklamstore.com
Dynamic Content (Gece/
Gündüz)
Mobil ya da masaüstü
kanallarda uygulanabi-
lecek display reklam for-
matı, tüm gün boyunca ziyaretçilere dinamik bir içerik işleyişi
sunuyor. Günün farklı saatlerine özel, farklı mesajların yer al-
dığı içerikler ile display reklamlarınızı dynamic content modeli
sayesinde 24 saat görünür kılma imkanına sahip oluyorsunuz!
Pushdown
Online kullanıcılar ban-
ner’ınızın üzerinde
durakladıklarında veya
reklama tıkladıkların-
da banner alanı aşağı yönlü genişler. Bu sayede, statik
ya da hareketli bir görsel veya videodan oluşan reklam
içeriğiniz daha geniş bir alanda görüntülenebilir.
Call to Action
Banner aracılığıyla direkt arama yapmayı mümkün kılan
bu formatta mobil kullanıcı, banner’a tıkladığında arama
ekranı belirir ve arama
gerçekleşir.
Animated Content/Video
Son derece eğlenceli ve etkileşim gerektiren display reklam
formatında online ziyaretçilere ürün ve hizmetler hakkın-
da 3 ya da 4 farklı soru
yöneltilir. Böylece hem
ziyaretçilerin ilgisi çekilir
hem de yaratıcı reklam
modeli ile dönüşüm
oranları artırılabilir.
7
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
2019’DAYÜKSELİŞTE
OLACAKTRENDLER
Güvenilirlik
“Güvenilirlik” kavramının ilk etapta neden
trendler arasında yer aldığı anlaşılmıyor
olabilir. Fakat gün içinde milyonlarca mesa-
ja maruz kalan, her geçen gün daha fazla
marka arasında tercih yapmak durumunda
olan ve sayısız online platform içinden en
idealini bulmak zorunda olan tüketiciler
için güvenilir bir kanal bulmak giderek daha
önemli hale geliyor.
Hatta influencer marketing olarak adlan-
dırılan pazarlama modelinin popülaritesini
artırmasının ardında da tüketicilerin güve-
nilirlik arayışı yatıyor. Çünkü insanlar feno-
men olarak gördükleri kanaat önderlerinin
tavsiyelerini önemsiyor, geçmiş deneyim-
lerine göre markaları değerlendiren diğer
kullanıcıları dikkate alıyorlar. Bu anlamda,
reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kit-
lelerinin güvenini kazanması 2019 yılı ve
sonrasında da varlıklarını koruyabilmeleri
açısından kritik bir önem taşıyor.
Sesli Arama
Apple markasının Siri adlı sesli asistanı ile
başlayan, Amazon’un Alexa’sı ile yükselişe
geçen, Google’ın Google Now adlı ürünü ve
akabinde diğer markaların chatbot ve sesli
asistanodaklıçalışmalarıileenüstseviyeye
ulaşan sesli arama trendinin önümüzdeki
yıllarda daha fazla ilgi göreceği öngörülüyor.
Kullanımı daha da yaygınlaşması beklenen
sesli asistanların her geçen gün daha op-
timize edilmesi ile birlikte insan hayatını
biraz daha pratik hale getiren sesli ara-
maların, ilerleyen dönemlerde tüketicilerin
vazgeçilmezlerinden biri olacağı rahatlıkla
savunulabilir. Reklamveren ve yayıncıların
İnsanların davranış alışkanlıkları, teknolojik yeni-
likler odağında sürekli olarak çeşitlilik gösteriyor.
Üstelik son 20 yılda yaşanan ve küresel değişimlere
hız katan yenilikler, trendlerin de hemen her yıl de-
ğişkenlik göstermesine neden oluyor. Bu doğrultuda,
farklılaşan eğilimlere duyarlı olan ve operasyonlarını
söz konusu trendlere göre adapte eden markaların ve
online platformların tüketici beklentilerine yanıt ver-
dikleri için sürdürülebilir bir başarı sağlayabildiklerini
görüyoruz.
Diğer yandan, trendleri takip edemeyen ve tüketici-
lerin ihtiyaçlarını anlamlandıramayan markaların ve
web sitelerin tarihin tozlu raflarında yer almak üzere
rekabette geriye düştüğünü gösteren pek çok örnekle
karşılaşıyoruz. Pazarlama ve reklam çalışmalarının
başarıya ulaşabilmesi açısından da geçerli trendleri
takip etmek ve bu eğilimlere uyum sağlayabilmek
son derece önemli. Peki 2019 yılına girerken reklam-
veren ve yayıncıların yeni yılda üzerinde önemle dur-
maları gereken başlıca trendler neler olabilir?
8
2018/H2
da dolayısıyla bu trendin uygulama alanla-
rını geliştirmelerinde büyük fayda var.
Yapay Zeka
Yapay zeka, onlarca yıl hayali kurulan ve
halihazırda pek çok alanda uygulanan bir
teknoloji olmasına karşın hala nasıl daha
verimli kullanılabileceğine dair soru işaret-
leri deyok değil. Buna rağmen, gün geçtikçe
insan hayatında kapladığı alan genişlerken
marka tarafındaki uygulamaları da artış
gösteriyor.
Dijital reklam ölçümlemeden medya satın
almalarına, müşteri hizmetlerinden bütçe
yönetimine birçok noktada yardıma koşan
yapay zeka, reklamverenlerin enerjilerini
farklı alanlara yönlendirerek hem maddi
hem de manevi kaynaklarını daha iyi kul-
lanabilmelerine olanak sağlıyor. Yapılan
araştırmalar da yapay zeka geliştirmeleri
ve uygulamalarının sayısının hızla artmaya
devam edeceğine ve buna paralel olarak bu
trendin daha uzun yıllar dikkate alınması
gerektiğine işaret ediyor.
Mikro Anlar
“Bir şeyi yapma niyeti” olarak tanımlana-
bilecek mikro anlar, teknoloji sayesinde tü-
keticilerin her an ve her yerde; ansızın akla
gelen bir soruya yanıt arama, bir konu hak-
kında anlık olarak merakı giderme, bir anda
bir konuma gitmeye karar verme gibi anlık
gelişen niyetleri ifade ediyor. Özellikle mobil
kullanımın yaygınlaşması ve sosyal medya
kullanımının hız artması ile baş gösteren
mikro anlar, reklamverenlerin veyayıncıların
değerlendirmeleri gerekli olan zaman dilim-
leri olarak görülüyor.
Türkiye’de yaklaşık 3 saatin mobil cihazlar-
da geçirildiği, sosyal medyanın yoğunlukla
kullanıldığı ve her tür ihtiyaç için ilk olarak
arama motorlarına başvurulduğu düşünül-
düğünde gerçekten de sözü edilen “mikro”
anlarda tüketicilere rehberlik edecek, karar-
larını şekillendirecek pazarlama çalışmala-
rına imza atmak markaların ve yayıncıların
işlerini kolaylaştırabilir.
Artırılmış Gerçeklik - Sanal Gerçeklik
AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçek-
lik) ve VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik)
teknolojileri, müşteri deneyimini zengin-
leştirerek farklı bir boyuta taşıdığı için son
yılların en gözde trendlerinden ikisi haline
geldiler. Markaların mesajlarını son derece
yaratıcı bir biçimde hedef kitleye iletmeyi
mümkün kılan bu iki teknoloji, esasında
tüketicileri de marka ile yoğun bir etkile-
şime yönlendirdiği için ilgi çekmeye devam
ediyor.
AR ve VR’ın 2019 yılında üzerinde en çok
durulan trendlerden olacağı şüphe gö-
türmüyor. Yapılan araştırmalardan çıkan
sonuçlar da bunu doğruluyor. Statista’nın
verilerine göre 27 milyar dolarlık VR ve AR
pazarının 2022yılına kadar 209 milyar do-
lara ulaşması bekleniyor.
Sosyal Medya
Sosyal medya yeni bir trend olmamasına
karşın insanların günlük hayatı içinde vaz-
geçilmez bir yere sahip olması nedeniyle
reklamverenlerin radarından asla çıkarıl-
maması gereken bir kanal olarak karşımıza
çıkıyor. Üstelik dünya nüfusunun neredey-
se yarısı, 3 milyardan fazla insan sosyal
medya kullanıcısı. Bu da sosyal medya
platformlarının asla göz ardı edilmemesi
gereken ve popülaritesi şimdilik düşme-
yecek gibi görünen bir kanal olduğunu is-
patlıyor.
9
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
T
eknolojik gelişmeler ve inovasyonlar doğrultusunda küre-
sel anlamda giderek daha fazla önem taşımaya başlayan
“dijital” rekabet ise şirketler bazında olduğu kadar ülkeler
odağında da söz konusu olabiliyor.
Gelenseksel iş yapış biçimlerinin teknolojik yeniliklerle daha
pratik ve ölçeklenebilir bir biçime bürünmesi olarak tanımlanan
dijitalleşme, ülkeler temelinde toplumun refah seviyesi hak-
kında önemli ipuçları verebiliyor. Çünkü çoğunlukla teknolojiye
yatırım yapan, tüm canlıların yaşama hakkına ve kaliteli yaşama
önem veren, daha iyi standartlar üzerine odaklanan ülkelerde
de dijitalleşmenin yoğun olduğu görülüyor.
Bu anlamda, İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası
Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (International Institute for
Management Development - IMD) kamuoyu ile paylaştığı ve
ülkelerin dijital rekabetteki yerini ortaya koyan rapor da hem
ülkelerin teknolojilere bakış açısı, hem ekonomik refah seviyesi,
hem de gelecek gelişmelere uyum sağlayabilme yeteneği nok-
tasında dikkate değer bulgular içeriyor.
İşte IMD’nin 50 farklı kriteri göz önünde bulundurarak değerlen-
dirmede bulunduğu Dünya Dijital Rekabet Gücü Sıralaması’na
göre ülkelerin dijital rekabet karnesi…
ABD Dünyanın En Güçlü Dijital Ekosistemine Sahip
Ülke ekonomilerinin yeni teknolojileri anlama ve öğrenme kabi-
liyeti, teknoloji ortamı ve gelecekte meydana gelecek yeniliklere
hazır olma performanslarının incelenerek oluşturulduğu Dünya
Dijital Rekabet Sıralaması’na göre Amerika Birleşik Devletleri,
63 ülke arasında ilk sırada yer alıyor.
Bir önceki yılın sıralamasında 3. olan ABD’nin, Singapur ve İs-
veç’i geçerek dijital rekabette önemli bir ilerleme kaydettiği
gözlemleniyor. Sıralamaya göre geçen yılın birincisi Singapur’un
ise bu yıl bir sıra geriye düştüğü, İsveç’in de 3. olduğu görülüyor.
Öte yandan 2017 yılı verilerine göre 5. sırada olan Danimarka’nın
rekabette bir sıra tırmandığı ve bu yıl 4. olduğu bilgisi de yine
Dünya Dijital Rekabet Sıralaması’ndan çıkan bir diğer detayı
oluşturuyor. Dünyanın en rekabetçi ülkelerinde bakıldığında Da-
nimarka’dan sonraki sırayı İsviçre’nin aldığı ve onu da sırasıyla
Norveç, Finlandiya, Kanada, Hollanda ve İngiltere’nin takip etti-
ği sonucu ortaya çıkıyor.
Türkiye Dijital Rekabetin Neresinde?
63 ülkenin değerlendirildiği Dünya Dijital Rekabet Sıralaması’nda
Türkiye’nin son 5 yıldır sahip olduğu performansı sürdürerek
52. sırada sabit kaldığı görülüyor. Yalnızca 2016 yılında iki sıra
yükselerek 50. sıraya yerleşen Türkiye’nin, bir sonraki yıl düşüşe
geçerek yine 52. sıraya gerilediği gözlemleniyor.
Dijital rekabet konusunda sınıfta kalan Türkiye’yi 53. sırada
Yunanistan, 54. sırada Kıbrıs takip ediyor. Rekabette 50. olan
Slovakya Cumhuriyeti ve 51. ülke olan Meksika ise dijitalleşme
konusunda Türkiye’den biraz daha ileri seviyelerde.
Rekabet, hayatın her alanında kendi-
sini hissettiren ve hemen her konuda
daha üst seviyelere çıkabilme moti-
vasyonunu tetikleyen bir olgu.
ÜLKELERİN DİJİTAL
REKABET KARNESİ
10
2018/H2
Türkiye’nin bu yılki performans verileri incelendiğinde yeni tek-
nolojileri anlama ve öğrenme kapasitesinin bir önceki yıla kı-
yasla biraz daha iyileştiği sonucuna ulaşmak mümkün. Hukuki
düzenlemeler ve sermaye de dahil olmak üzere Türkiye’de mev-
cut olan teknoloji ortamına bakıldığında ise 2017’den çok daha
iyi bir performans sergilendiği görülüyor.
Gelecek yeniliklere hazır olma ve uyum sağlayabilme nokta-
sında Türkiye’nin bir önceki yıldan biraz daha geriye düştüğü
gözlemleniyor. Bu sonuçların internet yaygınlığı, akıllı cihaz
kullanım oranı, teknolojiyi takip etme oranı gibi değişkenler açı-
sından büyük bir potansiyel barındıran ve dünya ortalamasının
üzerinde performansa sahip olan Türkiye’nin dijital teknolojiler
alanında teorik bilgi düzeyini pratiğe taşıyamamasından kay-
naklandığı düşünülüyor.
Genç nüfus bakımından oldukça zengin olan Türkiye’nin dijital
rekabette istenen seviyelere gelebilmesinin yolu öncelikle genç
nüfusu teknolojik üretime yönlendirmekten geçiyor. Diğer yan-
dan altyapı yatırımlarının artırılması, eğitimin desteklenmesi ve
üretime katılımın ülke bazında artırılması ile dijital dönüşüme
adaptasyonun da artacağı su götürmez bir gerçektir.
11
2018/H2
1. Hedeflemeli Reklam (Ad Targeting):
Makine öğrenmesinin bir sonucu olan
programatik reklamcılık, reklam sek-
töründe devrimsel bir değişim yarattı.
Kendi kendine öğrenen algoritmaların
reklam kampanyası yönetiminde kulla-
nılmasıyla birlikte artık pazarlamacılar,
en değerli müşterileri kolayca belirle-
yebiliyor, her bir müşteriye kişiselleşti-
rilmiş reklam gösterebiliyor ve istenen
aksiyonu alması için müşteriyi yönlen-
direbiliyorlar.
Bu sayede programatik reklamcılık,
müşterilerin click ya da istenen diğer
aksiyonları alması olasılığını da artırmış
oluyor. Pazarlamacılar artık hangi ürünü,
hangi reklam modeliyle hangi demografi
grubuna gösterileceğini belirleyerek rek-
lam kampanyalarından en yüksek geri
dönüşü alabiliyorlar.
Hülya Altunbaş, ReklamStore, CFO
DİJİTAL PAZARLAMA VE
REKLAMCILIKTAYAPAY ZEKA
Yapay zeka sonyıllarda özellikle teknoloji alanında
en popüler konulardan biri haline geldi. Dijital
pazarlama ve reklam dahil birçok sektör yapay
zekanın değişim kapsamına girdi bile. Yapay zeka,
temel olarak bir bilgisayarın çeşitli faaliyetleri zeki
canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti
olarak tanımlanıyor. Bu tanım günümüzde hızla
değişmekte ve öğrenebilen ve gelecekte insan
zekasından bağımsız gelişebilecek bir yapay zeka
kavramına doğru yeni yönelimler oluşmakta.
Dijital pazarlama ve reklamcılıkta ise yapay
zeka, daha fazla kişiselleştirilmiş ve interaktif
hale getirilmiş müşteri deneyimi anlamına
geliyor. Makine öğrenmesi içeren büyük veri
analiz metodlarının kullanımının artmasıyla
beraber yapay zeka her geçen gün sektörün
farklı alanlarında yoğun bir şekilde kullanılmaya
başlandı.
Dijital pazarlama ve reklam alanında yapay
zekanın kullanım şekillerini aşağıdaki başlıklar
altında özetleyebiliriz:
12
2018/H2
2. Ürün Tavsiyeleri (Product Recommen-
dation): Algoritmalar sayesinde artık her
bir müşterinin alışveriş alışkanlıkları ana-
liz edilebiliyor ve satın alma olasılığının
en yüksek olduğu ürünü ona göstermek
mümkün hale geliyor.
3. Arama Motoru (Search Engine): Yapay
zeka ve makine öğrenmesi sayesinde ar-
tık en yüksek kalitede ve alakada arama
sonuçları elde edilebiliyor.
4. Ürün Fiyatlandırması (Product Pri-
cing): Binlerce ürün ve satışı etkileyen
yüzlerce faktör olduğu göz önüne alındı-
ğında, satış fiyat oranı ve fiyat esnekliği
tahminleri yapmanın ne kadar zor oldu-
ğunu biliyoruz. Ama makine öğrenmesi
sayesinde artık dinamik fiyat optimizas-
yonu yapılabiliyor. Satış ve fiyat trendleri
arasındaki korelasyonu bulmak, kategori
yönetimi ve stok seviyesi optimizasyonu
yapmak artık mümkün hale geliyor.
5. Müşteri Hizmetleri (Predictive Custo-
mer Service): Müşterinin ne sebeple ve
hangi yolla iletişime geçeceğini bilmek
elbette çok önemli. Yapay zekanın yardı-
mıyla şirketler artık kaç tane müşterinin
hangi kanaldan hangi ürünle ilgili ve ne
sorunla iletişime geçeceğini biliyor ve bu
da müşteri memnuniyetini artırıyor.
6. Müşteri Segmentasyonu (Customer
Segmentation): Yapay zeka sayesinde
büyük veriyi daha verimli bir şekilde kul-
lanmak mümkün. First ve third-party da-
ta’yı bir algoritma ile birleştirmek ve bunu
müşteri yönetiminde (CRM) kullanmak
bir bütün olarak müşteri deneyimini ge-
liştiriyor ve satışları artırabiliyor.
7. Bot’lar ve IVR’lar (Bots and IVRs):
Makine öğrenmesiyle oluşturulan chat-
bot’lar sayesinde müşteriler markalarla
mesajlaşarak etkileşime geçebiliyorlar.
Bir müşteri hizmetleri yetkilisi sadece bir
müşteriyle birebir bir konuşma gerçek-
leştirebilir ama bir yapay zeka aynı anda
500 müşteriyle konuşabiliyor. Bu da mar-
kalara daha hızlı ve daha kaliteli müşteri
hizmetleri sunma fırsatını veriyor.
Yapay zeka çok karmaşık algoritmalar
içeren, öğrenmeye açık, sadece belli bir
alanda değil de bir insanın yorum yapa-
bileceği birçok alanda yorum yapma ve
aksiyon alma potansiyeli olan bir kavram.
Araştırma geliştirme konusunda daha
gidecek çok yolumuz var, ancak her ge-
çen gün günlük hayatımızda yapay zeka
kullanımının arttığını görmek, yapay ze-
kanın getireceği büyük değişimlerin çok
da uzak bir zamanda olmayacağına işa-
ret ediyor.
13
2018/H2
TCHIBO E-TİCARET DEPARTMANYÖNETİCİSİ HALİL
SOĞUKKANLI İLE E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN DURUMUNU
VE DİJİTAL REKLAM DÜNYASINI KONUŞTUK
Tchibo’nunTürkiye pazarına giriş öyküsünü bizimle kısaca payla-
şabilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Tchibo, değişen temaları, gerçek kahve lezzeti ve lez-
zetli atıştırmalıklar sunan kahve barlarıyla perakende sektöründe
benzeri olmayan farklı bir iş modeline sahip.Tchibo,Türkiye’de 2006
yılında hizmet vermeye başladı. Online satış mağazamızı da 2009
yılında hayata geçirdik. www.tchibo.com.tr internet mağazamız
her geçen yıl satış hacmini artıran, içinde hikayeler barındıran, farklı
konseptlerin yanı sıra sabit 7 ana kategoride binlerce ürün sunan,
içerik ve ürün yönetimi ile her gün kendini güncelleyen, müşterilerin
davranış ve ihtiyaçlarına göre gelişen bir e-ticaret sitesi konumunda
hizmet veriyor.
Çok sayıda fiziksel mağazası bulunan bir marka olarakTürkiye’de
e-ticarete nasıl başladınız?
Birçok klasik perakende firmasına göre Tchibo olarak e-ticarete çok
daha erken başladığımızı söyleyebiliriz. Tchibo Türkiye kurulduktan
4 yıl sonra, 2009 yılında web sitemizi müşterilerimize sunduk.
Geldiğimiz noktaya baktığımızda toplam cironun yaklaşık yüzde
30’u e-ticaret kanalımızdan gelmektedir. Kahvenin yanında gıda
dışı ürünlerin de bulunduğu, birebirde rakibi olmayan, çoklu kanal
anlayışına uygun, her kategoriden onlarca firmayla yarışan bir ko-
numdayız.
Onlinevefizikselmağazalarınızıkıyasladığınızdamüşterilerinizin
ne tür davranış farklılıklarına sahip olduğunu gözlemliyorsunuz?
Tchibo’da fiziksel ve online mağaza müşteri geçişkenliği çok fazla.
Düzenli olarak haftalık konseptler sunmamız sebebiyle müşterimiz
her iki kanalda da aktif durumda. Mağaza müşterilerimizin büyük
bir kısmı aynı zamanda e-bülten üyesidir; dolayısıyla gönderdiğimiz
e-postalar her iki kanala da pozitif etki etmekte. Online mağazada
ürünü inceleyip fiziksel mağazadan alan, fiziksel mağazada ürün
beğenip mağazada tablet sayesinde online alışveriş yapan müşte-
rilerimiz oldukça fazla.
Diğer farklılıklara gelince; müşterilerimiz mağazalarımızda alacağı
ürünü deneyip almak istiyor ve satın alma aşamasında biraz daha
yavaş davranıyor, tekrar mağazaya gitmek durumunda kalmamak
için çok düşünerek karar alıyor. İnternet mağazamızda ise kolay iade
ve değişim imkanımız sayesinde alışverişe daha yatkın oluyorlar.
Mağazalarımızda kişi başı harcama tutarı internet mağazamıza göre
3’te 1 seviyesinde diyebiliriz.
Sizce dijital reklamların sağladığı en önemli avantajlar neler?
Dijital reklamların farklılığını ortaya çıkardığı nokta, ölçülebilir ol-
ması. Dijital reklamlarla beraber hangi kişiye, hangi kitleye ne
kadar erişim sağlanabildiğini ve bu kitleden nasıl bir dönüşüm
alındığını doğrudan görebilirsiniz. Sürekli gelişen teknolojinin
getirdiği hedefleme seçenekleri ve imkanlarla beraber oluşturu-
labilen/oluşturulacak segmentler gerçekten çok heyecan verici.
2018/H2
14
Hangi online reklam modelleri hangi alanlarda sizin için daha iyi
geri dönüş sağlıyor?
Arama ağında yapılan reklam modelleri hala en çok performans ge-
tiren reklam modellerinden. Kullanıcıların istedikleri ürüne/hizmete
dair arama yaptığında sizin reklamınızla veya sitenizle organik olarak
karşılaşması oldukça değerli. Tabii arama hacimlerinin kısıtlı olması
veya ön plana çıkarmak istediğiniz ürün niş bir ürün ise arama ağı
reklamları bu konudayetersiz kalabiliyor.
ReklamStore ile olan iş birliğiniz kapsamında ne gibi çalışmalara
imza atıyorsunuz?
ReklamStore, affiliate kanalında reklamlarımızı yönetiyor. Yıllardır
süregelen bir iş ortaklığımız var. E-ticaret sitesi olarak öncelikli bek-
lentimiz performans oluyor. Bu doğrultuda ReklamStore, hedeflerini
gerçekleştirmek için her yayıncı ile ayrı ayrı görüşerek elinden geleni
yapıyor.
Bir reklamveren olarak yayıncılardan neler bekliyorsunuz?
Yayıncılardan öncelikli beklentimiz şeffaf olmaları. Maalesef fraud
hala önemli bir sorun. Bunun önüne geçilmesi için birçok çalışma ya-
pılmış olsa da tam olarak çözülmüş olduğunu söyleyemeyiz.
Önümüzdeki dönemde Tchibo’nun online reklamlara ayırdığı büt-
çede bir değişiklik düşünülüyor mu? Online reklamlarda ağırlığı ne
tür çalışmalara vermeyi planlıyorsunuz?
Tchibo, online pazarlamaya ayırdığı bütçeyi her sene dü-
zenli olarak artırmaya devam ediyor. Bu sebeple önümüz-
deki seneler için de aynı durumun yaşanacağını söyleye-
bilirim. Burada öncelikli noktamız yatırımlarımızın birebir
karşılığını görebilmek; performans odağından ayrılmadan, daha fazla
kişiyeerişerekTchibodünyasınıdahayakındantanımalarınısağlamak.
Sonolarak,e-ticaretekosistemininyakıngeleceğindehangitrendlerin
önplanaçıkacağınıöngörüyorsunuz?
E-ticaret ekosisteminde 2019yılında ilk sıraya koyduğum madde, servis
hizmetlerininkalitesidir.Ekonomikolarakzorlubirdönemdengeçmekte-
yiz.Müşterilerimizbizegüvenipdeğerliolanparalarınıharcamaktalar.Do-
layısıyla kendilerine en iyi hizmeti sunmak hepimizin görevi. Bu kısımda
“müşterihizmetleri”,“lojistikhizmetleri”gibie-ticaretinenönemlikısım-
larındakalitelihizmetiartıranfirmalarmüşterilertarafındantercihedilme
sebebiolmayadevamedecekler.Özelliklelojistikhizmetlerikısmındahızlı
(güniçerisinde)teslimatınönemihaladevametmekte.
Müşteri hizmetleri servislerinde ise “live chat” gibi mümkün olduğunca
otomatizasyonuyüksek çözümlerle müşterilerimizi buluşturmak tabii ki
çokönemli,fakatbukısımdadikkatedilmesigerekenönemlibirnoktaise
müşterilerimizi sıkılma seviyesine getirmeyecek şekilde otomotizasyon
kurgularınınoluşturulupakıllıyönlendirmelerinhayatageçirilebilmesi.
Omnichannel hizmetlerinin öneminin de aynı şekilde yükselerek devam
edeceğinidüşünmekteyim.Müşterilerimizeçeşitliteslimalmaalternatif-
lerisunabilme,mağazalardandirektiadealabilmegibihizmetlerinönemi
geleceksenedahafazlahissedilecek.
Tüm bu servislerin kalitesinin sağlandığına emin olduktan sonra firma-
larınyönelmesigerekenbirdiğertrenddee-ihracat/crossborder.Firma-
ların ihracata yönelip döviz getirisi elde etme isteği giderek artmakta ve
bu istek devlet tarafından da desteklenmekte. Biryandan ciro büyüme-
lerindeki kaybın önüne geçebilmek ve devamlılığı sağlamak adına cross
borderişdalıbüyükönemesahip.
Belki 2019yılında değil, fakat sonraki senelerde kesinlikle göz ardı etme-
memiz gereken bir diğer trendin ise hızlı tüketim ürünlerinde (gıda ağır-
lıklı) olacağına inanmaktayım. Eğer genel olarak insanımızın online gıda
alışverişindekimesafelibakışınıçeşitlisistemselvelojistikkaynaklısorun-
larıçözerekgiderebilirsek,aboneliksistemihayatibirönemesahipolabilir.
15
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
DİJİTAL DÜNYANIN GÜNDEMİ
DMEXCO’DA BELİRLENDİ!
Sektöre ve geleceğe dair önemli içgörü-
lerin paylaşıldığı ve 550 konuşmacının
sahne aldığı Dmexco 2018’in mottosu
ise Take C.A.R.E. idi. Curiosity (merak),
Action (harekete geçmek), Responsibi-
lity (sorumluluk), Experience (deneyim)
kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulan
motto ile dijital dünya sakinlerini 2 gün
boyunca nelerin beklediğine dair ipuçları
verilmiş oldu.
Dünyanın en büyük dijital pazarlama et-
kinliklerinden Dmexco’da bu yıl üzerinde
en çok durulan konuların başında artırıl-
mış gerçeklik teknolojisi geliyordu. Diğer
yandan, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürür-
lüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün
(General Data Protection Regulation -
GDPR) firmalar ve pazarlama operasyon-
ları üzerindeki etkileri de en çok konuşu-
lan konulardan biriydi.
Etkinliğin diğer odak noktalarını ise akıllı
ses asistanları, sanal gerçeklik gibi son
teknoloji trendleri ile popülaritesinden
hala ödün vermeyen kişiselleştirme ve
video içerik konuları oluşturdu. Rek-
lamStore ailesi ise tüm bu gelişmeleri 4
senedir Türkiye’den stant açan tek firma
olarak etkinlik alanında gözlemleme ve
deneyimleme imkanına bir kez daha sa-
hip oldu. İşte Dmexco 2018’den akılda
kalanlar ve ReklamStore ekibinin etkinlik
notları...
Artırılmış Gerçeklik, Pazarlama Ekosis-
temini Dönüştürüyor
Pek çok konuşmacı AI (Artifical Intelligence)
yani artırılmış gerçeklik teknolojisinin fir-
maların vazgeçilmez odak noktalarından
biri olması gerektiğine işaret etti. Hatta
Adobe Experience Cloud oturumu sırasın-
da Twitter’da 186 katılımcı ile gerçekleşti-
rilen anketin sonuçlarına göre Dmexco’da
ele alınan en önemli trendin artırılmış
gerçeklik olması dikkatleri çekti.
Tüketici hayatındaki yerini giderek daha
da sağlamlaştıran artırılmış gerçeklik
uygulamalarının tüketicileri anlamak ve
onların ihtiyaçlarına cevap vermek için
önemli bir fırsat olabileceği üzerinde du-
ruldu. Birçok stantta da ön plana çıkan AI
uygulamaları, firmaların farklılaşmak için
teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri ge-
rektiği sonucunu ortaya çıkardı.
Daha İyi Deneyim = Daha Fazla Kişisel-
leştirme
Son yılların en önemli gündem maddele-
rinden biri olan kişiselleştirme alanında
atılan adımlar, Dmexco’da bu yıl irdelenen
bir diğer başlıktı. Buna göre, verilerden
bağımsız ele alınması imkansız olan ki-
şiselleştirmenin aslında verilerin anlam-
landırılmasından çok daha fazlası olduğu
üzerinde duruldu.
Dolayısıyla firmaların müşterilerine daha
iyi bir deneyim sunabilmelerinin yolunun
da verileri anlamlandırdıktan sonra yara-
tıcılığa başvurmaktan geçtiği ortaya çıktı.
Bu doğrultuda, kişiselleştirmenin ancak
yaratıcı dijital pazarlama ve reklam uygu-
lamaları ile iyi bir deneyime dönüştürüle-
bileceği sonucuna varıldı.
Video İçerik Trendinin Sonu Gelmiyor
Kullanıcı eğilimlerinin vazgeçilmezi ve fir-
maların en etkili pazarlama araçlarından
biri haline gelen video içerikler, daha uzun
bir süre kendinden söz ettireceğe benzi-
yor. Geçtiğimiz yıllarda da üzerinde en çok
durulan konulardan video içerikler, Dmex-
co 2018’de yine unutulmayan trendlerden
biri olarak karşımıza çıktı.
Elbette bu durumda video içeriklere ay-
rılan sürenin her geçen gün artıyor oluşu
önemli ölçüde etkili oldu. Ayrıca kullanıcı
Dijital pazarlama, teknoloji, med-
ya ve reklam sektörlerinin nabzı-
nın attığı Dmexco etkinliği, 13-14
Eylül tarihlerinde Almanya’nın
Köln şehrinde dijital dünyanın
öncülerini ağırladı. 2009 yılından
beri her yıl dünyanın dört bir ya-
nından gelen yüzlerce katılımcı ve
on binlerce ziyaretçiyi, yüzlerce
konuşmacı ile bir araya getiren
Dmexco’da bu yıl oturumlar 18
konferans sahnesinde gerçekleş-
tirildi.
16
2018/H2
davranışları üzerindeki yansıması inkar
edilemeyecek boyutta olan video içerik-
lerin mobil, native gibi farklı formatlara
bürünebiliyor oluşu da bu trendin uzun
yıllar boyunca modasının geçmeyeceğine
işaret ediyor.
ReklamStore, Türk Konukları Turkish
Meetup’ta Ağırladı
Bir ReklamStore geleneği olan Turkish
Meetup’ta Türkiye’den gelen katılımcılar
ile yurt dışında yaşayanTürklerle bir araya
gelindi. Her yıl olduğu gibi etkinliğin ilk
gününün sonunda ReklamStore stantın-
da gerçekleştirilen Turkish Meetup’ta Türk
işi ikramlar eşliğinde teknolojik yenilikler
konuşuldu, yepyeni iş birlikleri için ilk
adımlar atıldı ve dostlukların kurulmasına
önayak olundu.
Keyifli anların yaşandığı Turkish Meetup
sayesinde fuarın ilk gün yorgunluğu da
atılmış oldu. Dmexco’da konu edilen ge-
lişmelerin yanı sıra sektörel ve sektör dışı
sohbetlere sahne olan Turkish Meetup,
tüm Türk katılımcılar ile hem yurt dışında
hem de yurt içinde bir sinerji yaratabilme-
nin önünü açtı.
ReklamStore Ekibinin Dmexco 2018 İz-
lenimleri
Şencan Özen, CEO
Bu sene Dmexco’da ReklamStore olarak
art arda 4. kez stant açma imkanı bulduk.
Dmexco yaklaşık 8 senedir katıldığımız
bir etkinlik olduğundan, seneler içindeki
değişime ve gelişen teknolojinin getirdi-
ği yeniliklere yakından şahit oluyoruz. Bu
sene Dmexco’da katılımcı sayısının azal-
dığını gözlemledik ama rahatlıkla, az ve
öz katılımcı oldu diyebilirim.
Bizim açımızdanyine çok faydalı geçen bir
organizasyon oldu. ReklamStore global
ağı ve kimliği geniş bir şirket. Dmexco sa-
yesinde hem mevcut iş ortaklarımızla bir
araya geldik hem de yeni iş birlikleri edin-
dik. Her sene yaptığımız “Turkish Meetup”
buluşmamız sayesinde Türk katılımcıları
da bir araya getirdik, yenilikleri konuşup
sohbet ettiğimiz çok keyifli dakikalar ge-
çirdik.
Cüneyt Kuru, CTO
Sektörümüzdekiyeni uygulama, teknoloji ve
trendleri görme ve deneyimleme fırsatı bul-
duğumuzbirDmexcofuarınıdahasantimet-
rekaresinde gezilmedik alan bırakmayacak
şekilde yoğun bir programla tamamladık.
Geliştirdiğimiz mevcut teknoloji ve servis-
lerimizin katma değerini artırmaya yönelik
yaptığımız altyapı ve teknoloji sağlayıcıları
ile olan görüşmeler ile özellikle DSP ve DMP
uygulamalarımızda müşterilerimize sağla-
dığımız çözümleri artırabilme hedefindeyiz.
Şencan Özen, CEO
17
2018/H2
Özellikle, “Brand Safety” ve “Performans
Optimizasyonu” konularına yoğunlaştığı-
mız toplantılarımız neticesinde, mevcut
iş ortaklarımızla durum değerlendirme
ve yeni iş birlikteliği yapma fırsatı edine-
ceğimiz birçok firmanın da teknolojisini
yakından tanıma fırsatı bulduk.
Kemal Onur Döven, Platform Account
Manager
Bu yıl da trendleri gözlemlemek ve yeni
ajanslar, markalar ve diğer reklam tek-
noloji şirketleri ile tanışmak için Dmex-
co’daydık. GDPR yürürlüğe girdikten
sonraki ilk Dmexco etkinliği olduğu için
bu sene standımıza gelen ziyaretçilerle
gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde ve pa-
nellerde GDPR ön plana çıkan konulardan
biriydi. GDPR’ın gerektirdiği süreçlerin
zorluğu konusunda çoğu şirket hemfikir
olsa da beraberinde getirdiği faydalardan
bahsedenler de oldu.
Bunu, organizasyonları içinde daha sıkı
veri güvenlik önlemleri geliştirmek ya da
veri yönetim sistemlerini denetlemek/or-
ganize etmek için bir fırsat olarak gören-
lerin yanı sıra first party data kullanmanın
getirdiği doğruluk ve kesinlik sayesinde
daha başarılı dijital pazarlama çalışmaları
yapacağını düşünenler de vardı.
Panellerde öne çıkan diğer önemli baş-
lıklar ise geçen yıl olduğu gibi mobil
reklamcılığın geleceği ve artificial intel-
ligence oldu. İlerleyen günlerde de art-
maya devam edecek olan mobil cihaz
kullanımının bir sonucu olarak uygulama
içi harcamaların 2020’ye kadar yüzde 92
artacağı öngörülüyor. AI konusunda ise
genel kanı, sektördeki herkesin bu tek-
nolojinin önemini çok iyi anladığı fakat
bu alanda alınması gereken daha çok yol
olduğu yönündeydi.
Onur Teler, Affiliate Director
Her sene olduğu gibi bu sene de sektör-
deki değişim rüzgarlarını yakından dene-
yimleme şansına erişirken mevcuta ek
olarak potansiyel iş ortakları ile bir araya
gelme şansını yakaladık. GDPR geçişi ile
başlayan değişim, beraberinde Safari In-
telligent Tracking Prevention ile özellikle
mobilde faaliyet gösteren firmaları altya-
pılarında geliştirme yapmaya itti.
Ekim 2018 sonu itibarıyla tüm dünya ge-
nelinde aktif hale gelmiş olan Google Ads
Parallel Tracking iş ortaklarımız ile tartış-
Kemal Onur Döven,
Platform Account Manager
Cüneyt Kuru, CTO
18
2018/H2
tığımız konu başlıkları arasında yer alırken
“Brand Safety” konusunun tüm dünya
genelinde tartışılır hale gelmesi markaları
DSP kullanımlarını içeri almaya itmekte
olup “blockchain”in reklamcılıkta daha
aktif, ancak çok daha şeffaf kullanılacağı
öne çıkan konulardan bazılarıydı.
Ece Çelenk, Global Publishers Account
Manager
Geçen seneye oranla daha fazla katılımcı
ile gerçekleşen Dmexco, yeni teknolojile-
rin boy gösterdiği, müşterilerin daha iyi
bir dijital deneyim yaşamaları için geliş-
melerin gündemde olduğu bir fuar oldu.
ReklamStore olarak DSP ve DMP’mize
yüksek ilgi gösterilirken affiliate tarafımız
için de ilgi fazlasıyla yüksekti.
Standımıza gelen şirketlerin çoğu direkt
reklamveren, yayıncı ve trafik arayışında
olduğu için anlıyoruz ki artık herkes ara-
cılarla uğraşmayı bırakıp ana kaynaklara
yönelmiş durumda. Dikkatimi çeken bir
diğer durum bu seneki Dmexco’da doğru
deneyim odaklı reklam ve pazarlamaya
doğru yatırımı yapmak için şirketler IT
ekiplerine her zamankinden fazla yatırım
yapmış durumda. Bunu fuardaki panelle-
rin çoğunun teknoloji odaklı olmasından
da anlayabiliyoruz.
Ece Çelenk,
Global Publishers Account Manager
OnurTeler, Affiliate Director
19
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
DİJİTAL REKLAMCILIKTARİHİNDE
GÖSTERİM ÖLÇÜMLEMENİNYERİ
1994
1998
2004
2002
2004 2007 -
2010
1996 -
2000
1995
ekim
ocak
şubat
ocak
mayıs
İlk Banner Reklamı
Reklam Sunucuları & Reklam Ağları
Sektör Standartları Resmen İlan Edildi
“CPM”Tanıtıldı
IAB’nin İlk Bildirisi
Video Reklam Gösterimi Kılavuzu Real-Time Bidding (RTB)
İlk Parametreler Duyuruldu
AT&T, 27 Ekim 1994 tarihinde ilk banner reklamı
satın aldı ve reklam hotwired.com’da yayımlandı.
DoubleClick gibi reklam sunucuları, reklamverenlerin
banner reklam alanı satın almalarına yardımcı olmaya
başladı ve nihayetinde reklam ağları banner reklam-
ların ölçeklenmesini sağladı.
İnteraktif Kitle Ölçümü ve Reklam Kampanyası
Raporlama ve Denetim Kılavuzu’nun 6.0b adlı
versiyonu, IAB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Bu versiyonda kullanıcı tarafından başlatılan ve
sunucu tarafından başlatılan gösterim sayımı
arasındaki farklılıklar konu edildi.
1995’te Cost Per Mille (CPM) ya da 1000
gösterim başına ödeme olarak bilinen fiyat-
landırma modeli tanıtıldı.
IAB, “kitle ölçümü için rehber standartlar”
geliştirmek üzere çalıştığını duyurdu. Bu,
“gösterim” (impression) ifadesinin doğması
için atılan ilk adım oldu.
IAB, Aralık 2009’da adı Dijital Video
Reklam Gösterimi Ölçümü Kılavuzu olarak
değişecek olan Genişbant Video Reklam
Ölçümü Kılavuzu’nu duyurdu.
Ad exchange adı verilen açık pazaryerleri,
talepyönlü platformlar (DSP - Demand Side
Platform) ve arzyönlü platformlar (SSP -
Supply Side Platform), reklamverenlerin
gerçek zamanlı açık artırmalarda online
reklam gösterimleri için eş zamanlı olarak
teklif vermelerine imkan sağlamaya başladı.
IAB, MRC, ARF, AAAA ve ANA online reklam
kampanyalarının ölçümünde kullanılacak ilk
metrikleri yayımladı.
20
2018/H2
2013
2002
2016
2017
2018
2018
temmuz
haziran ekim haziran
Oyuna “Mobil” Dahil Oldu
Dijital ReklamYatırımlarıTV’yi Geçti
MobilYatırımlarıTV’yi Geçiyor
Görüntülenebilirlik Kılavuzu
Son Halini Aldı
“Begin to Render” Ölçümü Video Reklam Ölçümü Güncellemesi
IAB, MMA ve MRC güncellenmiş Mobil
Web Reklam Kılavuzu ve Mobil Uygulama
Reklam Ölçüm Kılavuzu’nu yayımladı.
eMarketer ve IAB’nin verileri doğrultusun-
da, ABD’de 72,5 milyar dolara ulaşan
dijital reklam harcamaları, 71,3 milyarlıkTV
reklamı harcamalarını ilk defa geçmiş oldu.
eMarketer’in öngörülerine göre mobil
reklam harcamaları 2018 yılı sonundaTV
reklamı harcamalarını geçecek ve mobil
ABD’nin en büyük reklam mecrası haline
gelecek.
The Media Rating Council (MRC), Görüntü-
lenebilir Reklam Gösterim Ölçümü Kılavu-
zu’nu duyurdu. Buna göre, “görüntülene-
bilir” bir reklam olabilmesi için bir reklamın
piksellerinin en az 1 saniye boyunca (video
reklamlarda 2 saniye) görüntülenmesi
gerektiği belirtildi.
İçlerindeMRC,IAB,MMAveMMTF’nin
yeraldığısektörelörgütlerinöncülüğünde
masaüstüdisplay,mobilwebvemobiluygu-
lamaiçireklamlarda“gösterim”sözkonusu
olmasıiçinbirreklamın“begintorender”,
yaniişlenmeyebaşlanmışolmasıgerektiğini
içerengüncellenmişgösterimbazlıkılavuz
yayımlandı.
IABveMRC;OTTortamlarıdahilolmak
üzerebirvideoreklamın“gösterim”olarak
sayılabilmesiiçin“begintorender”olması
vemasaüstüdisplay,mobilwebvemobil
uygulamaiçireklamlarlauyumluhalegelme-
sigerektiğiniiçerenvideoreklam“gösterim”
ölçümükılavuzunugüncelledi.
Kaynak: Pixalate
Herhangi bir reklamın online kullanıcı tarafından görüntülendiği her an bir “impression”, yani Türkçe karşılığı
ile “gösterim” adını alır. Reklam gösterimi karşılığında reklamveren, reklamın yer aldığı alan için dijital yayın-
cıya ödeme yapar.
Reklamverenler ve yayıncılar, ödeme tutarını CPI, (Cost Per Impression - Gösterim Başına Ödeme), CPM (Cost
Per Mille - Bin Gösterim Başına Ödeme) gibi istatistiklere dayandırarak belirler ve reklam kampanyalarını bu
istatistikler üzerinde kurgularlar.
Elbette 20 yılı aşkın bir süre içinde gösterimlerin kayıt altına alınmasını sağlayan sektör standartları birçok
değişikliğe uğradı. İşte bir kilometretaşı olarak 1994 yılında yayınlanan ilk banner reklamdan günümüze diji-
tal reklamcılık ekosistemi içinde gösterim ölçümleme tarihi…
21
2018/H2
TÜRKMEDYA GRUBU DİJİTAL SATIŞ DİREKTÖRÜ
ERKAN ERDEM İLE İNTERNETYAYINCILIĞI VE
TÜKETİCİTRENDLERİNİ DEĞERLENDİRDİK
TürkMedya çatısı altında faaliyet gösteren pek çok marka
bulunuyor. Bize markalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
TürkMedya network’ünde birçok yayın organı yer almaktadır.
Ana lokomotif sitelerimiz, www.aksam.com.tr ve www.star.
com.tr’dir. www.aksam.com.tr yüzde 45 kadın ağırlıklı ve A, B
hedef kitlesi olan bir haber sitesiyken www.star.com.tr ise yüzde
80 erkek ağırlıklı ve A, B hedef kitleye sahip bir haber sitesidir.
www.gunes.com; A, B, C okuyucu hedef kitlesi olan, içinde kadın
kategorisine de yer veren bir haber sitesidir. Platin, ekonomi ha-
berleri ağırlıklı ve erkek kullanıcı oranı yüksek olan bir ekonomi
sitesidir.
24 TV, kesintisiz ve HD kalitesinde olan haber kanalımızdır. 360
TV, tüm platformlarda yer alan HD ve kesintisiz program kanalı-
dır.TV 4, dinamik ve renkli akışının içerisinde çocuk, kadın ve aile
temaları ile yayın yapan program kanalıdır. AlemFM, Türkiye’de
ulusal yayın yapan bir radyo istasyonudur. www.alemfm.com.tr
üzerinden canlı yayın süreci kesintisiz olarak yayımlanmaktadır.
Lig Radyo, geniş dinleyici kitlesini spor ve müzikle buluşturan
Türkiye’nin en büyük bölgesel radyosudur. www.ligradyo.com.
tr üzerinden canlı anlatımlar kesintisiz olarak yayımlanmakta-
dır. Son olarak, lifestyle ve moda ağırlıklı cemiyet dergimiz olan
Alem var.
Basın alanında farklı kollarda uzun yıllardır hizmet veren bir
medya grubu olarak değişen tüketici trendlerini nasıl takip
ediyor ve uyum sağlıyorsunuz?
Değişen tüketici tercih ve trendlerini, ölçümleme tekniğimiz sa-
yesinde uzun yıllardır davranışlara döküp sistemimize kaydedi-
yoruz. Kullanıcı hareket ve davranışlarını, yayıncı olarak baz alıp
ihtiyaçlara göre cevap veriyoruz. Bu sayede okuyucu memnuni-
yetine önem vererek tüm çalışma ve geliştirmelerimizi bu yönde
yapıyoruz.
Bildiğiniz gibi mobil platformlar, artık bilgiye ulaşmak anla-
mında öncelikli kanallardan biri haline geldi. Peki mobil uy-
gulama tarafında siz nasıl dönüşler alıyorsunuz?
Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak akıllı telefonların kul-
lanımının artmasıyla birlikte mobil platformlar hayatımızın bir
gerçeği oldu. Okuyucularımızın mobil uygulama ihtiyaçları hızla
arttıkça biz de bu alandaki çalışmalarımızı hızla artırmaktayız.
22
2018/H2
Okuyucu hedef kitlemizden aldığımız geri bildirimlerle, yeni mo-
bil teknoloji trendlerini buluşturup gelişen ve yenilenen mobil
teknolojiye en hızlı şekilde adapte oluyoruz.
Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda reklam alanlarınızı
en verimli şekilde kullanmak adına nelere dikkat ediyorsu-
nuz?
Sitelerimizin okuyucu hedef kitlesi tarafından tercih edilebilmesi
için temiz yayıncılığı öncelikle göz önünde bulunduruyoruz. Hem
okuyucularımızı hem de reklamverenlerimizi memnun etmek
adına haber önceliğimizi koruyarak değişen ve gelişen trendlere
göre en efektif alanlarımızı kullanıyoruz.
Türkiye’de özellikle internet yayıncılığının durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Sizce daha fazla geliştirmek için ne gibi
adımlar atılmalı?
İnternet yayıncıları için özgün içerik üretimi ve bunu geniş kit-
lelere sunabilmek çok önemlidir. O nedenle bu değeri en yaygın
ve verimli kullanacağınız mecra internettir. Anlık olarak üretilen
özgün içeriklerle daha organize okuyucu kitlesine ulaşmaya ça-
lışıyoruz. Bu sayede daha geniş okuyucu hedef kitlesine ulaşa-
rak reklam satışımızı ve gelirimizi artırmaya yönelik çalışmalar
yürütüyoruz.
ReklamStore ile ne kadar süredir çalışmaktasınız?
ReklamStore ile yaklaşık olarak 3 senedir çalışmaktayız. Rek-
lamStore bünyesinde yer alan birçok reklam modelinde çalış-
malarımız başarıyla sürmektedir. Umarım uzun yıllar da beraber
çalışma imkanı bulabiliriz.
Yayıncılığın geleceğine dair öngörülerinizi paylaşabilir misi-
niz?
Bildiğiniz gibi teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber mobil ya-
şam hayatımızın birçok alanında ilk sıraya yükseldi. Hatta çoğu
mecrada artık mobil gösterimler desktop gösterimleri geçti.
TürkMedya bünyesinde kurduğumuz mobil ekibimiz de bize bu
konuda yardımcı oluyor.
Değişen yeni kullanıcı eğilimleri ve teknolojik olarak yeni çıkan
ürünlere ekibimiz sayesinde çok süratli bir şekilde uyum sağla-
yabiliyoruz. Bu yönde de ara vermeden süratli bir şekilde çalış-
malarımıza devam edeceğiz.
23
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
ReklamStore’un En Köklü
Üyelerinden ReklamStore’a Dair
5 yılı aşkın süredir ReklamStore ailesinin birer ferdi olan çalışanlarımızdan “ReklamStore”u 3
kelime ile ifade etmelerini istedik ve bunca zamandır onları ReklamStore’daki çalışmalarında
motive eden faktörleri sorduk. ReklamStore ailesinin en köklü çalışanları da bu soruları içten-
likle yanıtladılar...
ReklamStore’u 3 kelimeyle anlatın.ReklamStore’u 3 kelimeyle anlatın.
ReklamStore’da bu kadar uzun süre çalışmak için sizi motive eden faktörler ne oldu?ReklamStore’da bu kadar uzun süre çalışmak için sizi motive eden faktörler ne oldu?
1# Samimi, deneyimli, öncü
2#Ofisiçindefikirlerimirahatçadilegetirebilmekvedene-
yimleyebilmeimkanıbulmak,ReklamStore’dauzunyıllar
çalışmakiçinyeterlioldu.
Sefa Kavil
Senior Publishers Manager
1# Takımruhu,emek,başarı
2#ReklamStore’unçözümodaklı,süreklikendinigeliştiren
biryerolmasınınyanındapozitifveenerjikinsanlarla
çalışabilmeimkanısağlıyorolması,buradaçalışmamdaetkili
oldu.
Oylum BabaSales Executive
24
2018/H2
1# Keyif,huzur,aileortamı
2#ReklamStore’unsunduğuaileortamıvesosyal
etkinliklerinyanısırayeniişleröğrenmeyiveöğretmeyi,
fikirlerinirahatlıklaifadeedebilmeyisağladığıiçin6senedir
ReklamStoreailesindeyim.
Ayfer Duyarlar
Accounting Manager
1#Aile,huzur,mutluluk
2#Çalışanlarınveşirketkültürününyarattığıhuzurluvesıcakçalışmaortamıveyenikazanımlaredinmeyeyönelikeylemlersunmasıdiyebilirim.
Serkan Üstelci
Creative Manager
1# Adtech,takım,dinamik
2#Gelişenvegeliştirmeyeaçıkbirşirketolmasıvesamimi
insanlarlaçalışıyorolmakuzunzamanburadaçalışmamı
sağlayanetkenlerdensadecebirkaçı.
Cüneyt Kuru
CTO
1# Yenilikçi,samimi,huzurlu
2#ReklamStore’unsosyalfaaliyetlerisayesindehiçsıkıl-
madanuzunsürelerboyuncaçalışabilmeimkanısunuyor
olmasındanetkilendim.
Emre Vurer
New Business Manager
1#Samimi,rahat,güvenilir
2# ReklamStorearadığımhuzurluvegüvenilirçalışmaortamınıbanasağladığıiçinuzunsüreburadadevametmeimkanıbuldum.
KaanTunçel
Software Developer
25
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
1# Motive,dinamik,tutkulu
2# ReklamStore’unsağlıklıbiriş-yaşamdengesiileyetenek-
liveenerjikbirçalışmaortamısunuyorolması,uzunsüre
boyuncaburadaçalışmamısağladı.
Tarık Kara
Publishers Coordinator
1# Enerjik,teknolojik,sosyal
2#İnsanaverilendeğervekendinigeliştirmefırsatısunul-ması,ReklamStore’daçalışmamdaetkiliolanbaşfaktörler.
Muhlis Duran
Administrative Affairs Supervisor
1# Güven,samimiyet,yenilikçi2#Yenişeyleröğrenebildiğimvebunlarırahatçauygu-
layabildiğim,sürekligelişenbirşirketyapısınınolması
ReklamStore’daçalışmamıteşvikediyor.
Füsun ÜstünışıkHuman Resources Manager
1# Güvenilir,samimi,aile
2#ReklamStore’dahuzurluvesıcakbirçalışmaortamı
bulunmasıveyenilikçifikirlereaçıkolunmasıburadauzun
yıllarçalışmamdaetkilioldu.
Melih Kızılay
Technical Support Specialist1# Güven,hoşgörü,samimiyet
2#Yönetiminbaşarıyıdestekleyençalışmaveyaşamortamınısağlaması.
Bahadır Bostancı
Senior Ad Operations Manager
26
2018/H2
Merhaba,önceliklesizleribiraztanıyabilir
miyiz?
Kadir Onur Eren: Merhaba, ben Onur. Sosyal
girişimciyim.2012yılındaKoçÜniversitesi’nden
mezun olduktan sonra online/offline pazarla-
maalanındauluslararasıfaaliyetgösterenfarklı
firmalardaçalıştım.Profesyonelhayatımınyanı
sıra start-up ekosisteminde aktif olarak yer
almaktayım ve son bir senedir İyilik Kazansın
platformunu hayata geçirmek için heyecanla
çalışıyorum.
ÇağrıTorun:Merhabalar,ismimÇağrı.Yaklaşık6
senedirprofesyonelolarakfarklıuluslararasışir-
ketlerdedeneyimkazandım.Budeneyimlerimi
İyilik Kazansın’da kullanarak sosyal girişimimiz
ile çok daha büyük sosyal etkileryaratabilmeyi
hayalediyorum.
Pırıl Pamiroğlu: Merhaba, ben Pırıl. Koç Üni-
versitesi 2015 mezunuyum. 4 senedir profes-
yonel iş hayatımı, etkinlik/proje planlama ve
pazarlama alanında yürütmekteyim. Özellikle
hepimizin bireyselleştiği bu dünyada, iyiliğin
paylaştıkça çoğalacağına inanıyorum. İyilik
Kazansın platformu ile iyiliği yaymak, bula-
şıcı hale getirmek için heyecanla çalışıyorum.
Sosyal bir girişim olan İyilik Kazansın fikri
nasılortayaçıktı?
Toplumumuzdakisorunlarınçözümüiçinbirey-
sel olarak yapabileceğimiz katkıdan daha faz-
lasını ortaya koyabilmek amacıyla farklı fikirler
üzerinde çalışırken İyilik Kazansın fikri ortaya
çıktı.Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının en
büyük sorunlarından biri olan bireysel bağış-
ların yetersizliği olduğunun farkındaydık. Bu
sorunabirçözümbulabilmekadınainternetten
alışverişyapan kişilerin ceplerinden ekstra para
çıkmadan STK’lara destek olabileceği online bir
platform olan İyilik Kazansın’ı kurmaya karar
verdik.
İşmodelinizhakkındabilgiverebilirmisiniz?
İyilikKazansınTürkiye’dekisiviltoplumkuruluş-
larına alternatif bir kaynak geliştirme yöntemi
yaratmak amacıyla kuruldu. Kullanıcılar İyilik
Kazansın’a kolaylıkla kayıt olurken destek ol-
makistediklerisiviltoplumkuruluşunuseçiyor-
lar.İhtiyacıolanürünyadahizmetisatınalmak
istediği markayı platformumuzda seçerek ilgili
e-ticaretsitesineyönlendiriliyorlar.Alışverişleri-
nitamamladıktansonranetsepettutarınınbe-
lirli bir oranı, seçtikleri sivil toplum kuruluşuna
İyilikKazansıntarafındanaktarılıyor.
İyilik Kazansın platformunun trafik oranları
veziyaretçikitlesinasıl?
Eylül 2018’de yayına başladık ve şu ana kadar
web sitemizi 3 binden fazla kişi ziyaret etti ve
32 binden fazla sayfa görüntülenmesine ulaş-
tık. Web sitemizi ziyaret eden kişilerin yüzde
49’u 25-34 yaş arasında yer alıyor ve bu ziya-
retçilerinyüzde57’sikadınlardanoluşuyor.
Yeni kurulan bir girişim olduğumuz için plat-
formumuzun tanıtım çalışmalarına 13 Kasım
Dünya İyilik Günü’nde gerçekleştirdiğimiz lans-
man etkinliğiyle birlikte başladık. Planladığımız
online/offline tanıtım çalışmalarımız ve sosyal
medyadagerçekleştireceğimizinfluencerişbir-
likleri sayesinde kısa süre içerisinde büyük bir
kitleyeulaşmayıhedefliyoruz.
ReklamStore’dan hangi konularda destek
alıyorsunuz?
ReklamStore’un affiliate network’ünde yer
alan markalar ile çalışıyoruz. Bu süreç ile ilgili
tüm konularda ReklamStore ekibinden destek
alıyoruz.
Peki online bir yayıncı olarak dijital reklam
platformlarından ve reklamverenlerden bek-
lentilerinizneler?
Affiliate pazarlamanın, markaların dijital pa-
zarlamaplanlarındadahabüyükbirpayasahip
olmasını bekliyoruz. Affiliate pazarlama kanalı
reklamverenlere devamlı alışveriş yapan, yeni
müşteri kazandırma konusunda diğer online
pazarlama kanallarından daha iyi bir oran su-
nuyor. Bu noktada reklamverenlerin affiliate
yayıncılarıiledahayaratıcıkampanyalargerçek-
leştiripbukanaladahafazlabütçeayırmalarını
bekliyoruz.
2019 yılında reklam alanlarınızla ilgili ne tür
çalışmalaryapmayıplanlıyorsunuz?
Platformumuzda yer alan banner alanları,
öne çıkan fırsatlar/mağazalar bölümü ve özel
etkinlik sayfalarında markalara kampanya ve
fırsatlarını tanıtma fırsatı sunuyoruz. Bu rek-
lam alanları ile birlikte markaların tanıtımlarını
sosyal medya kanallarımızda ve e-posta kam-
panyaları ile destekleyerek markaların reklam
yatırımları karşılığında başarılı bir geri dönüş
alabilmeleriiçinveriodaklıstratejilergeliştirme-
yiplanlıyoruz.
2019 yılındaki bir diğer hedefimiz ise birlikte
çalıştığımız markaların yeni müşteri kazanma
maliyetini azaltmak amacıyla platformumuzu
ziyaret eden farklı ziyaretçi kitlelerine yönelik
kişiselleştirilmiş kampanyalar gerçekleştirmek.
Bu kampanya çalışmaları sayesinde ziyaret-
çilerimize de en iyi fırsatları sunarak İyilik Ka-
zansın’ı, online alışveriş yolculuğunda kişilerin
süreklikullanacağıbirplatformhalinegetirmeyi
hedefliyoruz.
SOSYAL BİR GİRİŞİM OLAN İYİLİK
KAZANSIN’IN KURUCULARI KADİR
ONUR EREN, ÇAĞRITORUNVE PIRIL
PAMİROĞLU İLE ONLINEYAYINCILIĞI
VEAFFILIATE PAZARLAMA
YÖNTEMİNİ ELEALDIK
27
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VEYANITLARI
Google Ads ile DSP’lerin farklılıkları
nelerdir?
Google’ın Ads ürünü (önceki ismi ile
AdWords) DSP’ler ile genel anlamda pek
çok konuda benzerliklere sahiptir. İkisinin
de doğasında reklamverenler için kampan-
yalarını oluşturma ve dijital reklam alanla-
rını kiralamak vardır. Pek çok fonksiyon ve
özellik hem Ads’te hem de DSP’lerde aynı
olmasına rağmen aralarında farklılıklar bu-
lunur.
Google Ads ile arama sonucu reklamlarına
erişiminiz bulunuyorken DSP’lerde bu du-
rum mümkün değildir. Konu trafik kayna-
ğına geldiği zaman Ads, DSP’lerden keskin
bir şekilde ayrışır. Google, reklamverenlerin
sadece kendi network’ünde (GDN) bulu-
nan reklam alanlarını doldurmalarına izin
verirken DSP’ler hem Google’ın erişimine
ulaşmayı hem de diğer SSP’ler ile enteg-
rasyon sağlayarak internetteki tüm reklam
alanlarına erişebilmenizi sağlar.
Raporlama hızı konusunda ise DSP’ler,
Ads’e üstünlük sağlar. Data’ların raporlarda
görünmesiiçinAds’tebelirlibirsüregeçme-
si gerekirken DSP’ler gerçek zamanlı rapor-
lama imkanı sunar. Google sadece 1st party
data kullanımına izin verirken DSP’lerde
pek çok yerden data almak mümkündür. IP
adresi hedefleme DSP’lerde mümkünken
Ads’te bu özellik bulunmamaktadır. İbrahim Çelebi, Digital Marketing Expert
Dijital reklam çalışmalarına ihtiyacım ol-
duğunu nasıl anlayabilirim?
Günümüzün pazar ortamı ve tüketici yapısı
göz önüne alındığında reklamın işletmeler
açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır
ve bunun sonucu olarak da reklam kampan-
yaları değişime ve yenilenmeye gitmiştir. Bu
durumaenbüyükiyilikinternettengelmiştir.
İnternet; yer ve zaman sınırlarını ortadan
kaldırarak,düşükmaliyetledünyaüzerindeki
milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlamıştır.
Bu durum da beraberinde dijitalleşmeyi
getirmiştir. Dijitalleşme, bilginin daha hızlı
yayılmasını sağlamakla birlikte kurumlara
ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Dijital
reklam; son yıllarda internet kullanımımı-
zın artmasıyla hemen hemen her yaşın
erişiminin olması, yer ve zaman kavram-
larının önemini yitirmesi, geri bildirime ve
etkileşime olanak sağlaması, gelişen sosyal
ağlar ve bilgi, haber sitelerinin çoğalmasıyla
birçok reklam platformunun önüne geçmiş-
tir. Bu ortamda etkileşimin fazla olması ve
hızlı geri bildirim alabilme imkanı kurumlara
çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Harcayaca-
ğımız bütçeye, ulaşmak istediğimiz kitleye
kendimizin karar verdiği bu platform ürün
veya hizmet satan işletmelerin kurtarıcısı
pozisyonundadır.
Kurumlar dijital reklamın gücü sayesinde
düşük maliyetli kampanyalarla geniş kit-
lelere ulaşabilir, işleyiş ve süreci rahatlıkla
kontrol edebilir. Karlı ve etkili bir reklama
ihtiyacınız varsa her kurum ve işletmenin
insanların bilgisayarlarına telefonlarına kı-
sacası ilgi alanlarına girmesi gerekmektedir.
Eğerelinizdebirürünyadahizmetvarsahe-
def kitlenize ulaşabilmek için dijital reklam
çalışmasına da ihtiyacınız var demektir.
Hazal Yıldırım Bulut, Ad Operations Manager
28
2018/H2
Affiliate pazarlamada en yüksek dönüş
sağlayan modeller hangileri?
Affiliate marketing yapanlara ödenen
komisyon oranları fiziksel ürünlerde yüz-
de 25, dijital ürünlerde ise yüzde 75 sevi-
yesine çıkabilir. Dijital ürünleri pazarlaya-
rak cok daha fazla kazanç sağlanacağını
söyleyemezsiniz. En yüksek dönüş ya da
kazanç sağlayan modeller sıralaması
yapmanız oldukça zor. Ancak daha fazla
hacim ve kazanç sağlamak sizin elinizde.
Bunu sağlamak için dikkat edilmesi ge-
reken püf nokta, trafiğinize uygun kam-
panya sağlanması. Bunu sağlamak için
iki tarafın da özverili bir şekilde ortak
bir çalışma yürütmesi gerekmekte. Bu
analizler için kampanyanızı yürüten he-
sap yöneticiniz tek başına yeterli değil.
Siz de elinizi taşın altına koymalısınız.
Kullandığınız yöntem her ne olursa ol-
sun (ister sosyal medya kullanın ister bir
blogger olun) içeriğinizi ziyaret eden kul-
lanıcıları iyi anlamalı ve onları iyi analiz
etmelisiniz.
Burada oluşan kriterleri (gelen kullanı-
cının yaş ortalaması, konumu, cinsiyeti
gibi) değerlendirerek sayfa içeriklerinde
ve kullandığınız reklam materyallerin-
de son kullanıcıyı cezbeden içerikler
üretmeniz çok önemli. Genel olarak
baktığımızda, işlem hacmi açısından
değerlendirirsek bazı modellerin daha
fazla hacme sahip olduğunu görebilirsi-
niz. CPL ve Mobil Ödeme kampanyaları
diğerlerine göre bir adım ileride olabilir
ama buradaki hacim artışı tamamen siz
yayıncıların elinde.
Emre Vurer, New Business Manager
Bir dijital reklam platformu ile çalışmak
firmalara ne gibi avantajlar sağlaya-
bilir?
Geleneksel yöntemler mi? Dijital reklam
modelleri mi? Hangisi ile çalışmak daha
avantajlı? Bu soruların genel cevabı şu ki,
o da doğru kişiye, doğru zamanda, olması
gerektiği gibi ulaşmak. Dijital reklam plat-
formu ile çalışmak, ulaştığımız kitlelerin
daha kontrollü ve amaca yönelik olması-
na imkan sağlıyor. Hedeflemedeki kusur-
suzluk ve buna bağlı olarak doğru kitleye
ulaşmış olmak, firmalara büyük ölçüde
avantajlar sağlıyor.
Sektörel bazda hedef kitlenin analizini
doğru yapabilmek buradaki püf nokta
diyebiliriz. İlgi alanları, demografik özel-
likler, meslek grupları gibi ana başlıkların
içerisinde boğulmadan dijital reklam plat-
formları aracılığıyla doğru hedef kitleye
ulaşmak ve doğru getiriyi elde etmek çok
kolay bir şekilde mümkün hale geliyor.
Bir başka ve en önemli avantajlardan biri
de “düşük maliyet” konusu. Geleneksel
yöntemlere göre daha verimli ve daha
düşük maliyetli reklam kampanyaları ile
firmalar istedikleri verimin yanında mali-
yetleri de aşağıya çekme imkanı bulmuş
oluyorlar. Bütün bunların ışığında, dijital
dünyanın firmalar için kaçınılmaz olduğu-
nu rahatlıkla söyleyebiliriz.Burcu Arda, Platform Account Manager
29
2018/H2
PROGRAMATİK REKLAMCILIK
NiçinProgramatik?
Klasik mecra satın alma sistemi, ilerleyen
teknoloji ve reklam körlüğü sebebiyle perfor-
mans düşüklüğüne yol açmaya başladı. Bu
sebeple reklamcılık sektöründe programatik
reklamcılık ihtiyacı doğdu. Manuel yönetilen
reklamcılıkta iş yükü çok ve hedeflemeler
sınırlı olduğu için hedef kitleye ulaşmak bir
hayli zor olabiliyor; fakat programatik reklam
üzerinde kullandığımız platformun yetenek-
lerine bağlı olarak dilediğiniz hedeflemeleri
yapabiliyorsunuz.
Bir Mecra, Programatik Reklamcılık Saye-
sindeNasılYüksekGelirEldeEdebilir?
Bir mecra sahibi iseniz reklamverenler için bu
kadar detaylı kaliteli ve sağlıklı bir hedefleme
yapılıp maliyet düşerken “Nasıl yüksek gelir
edebilirim?”diyedüşünüyorolabilirsiniz.
Genellikle programatik mecrada reklamveren
için toplam maliyet düşük olur, fakat birim
başına maliyet ise programatik üzerinden di-
rekt hedefli kullanıcıyı satın aldığı için yüksek
olur.
Sefa Kavil, ReklamStore, Senior Publishers Manager
Programatik reklamcılık; hedeflenen mecra
ve kampanya arasındaki manuel yönetilen
operasyon sürecini otomatik, sağlıklı ve akıllı
hale getirmektir. Programatik reklamcılıkta
teknolojinin de gelişmesiyle ziyaretçilerin
davranışları analiz ediliyor ve bu sayede ziyaretçi
davranış verisi kullanılarak platform üzerinden
girilen kampanyalar sağlıklı bir şekilde hedef
kitleye ulaşmış oluyor.
Programatik reklamcılık ile en çok karıştırılan
ve aynı gibi görünen teknolojilerden birisi de
RTB (Real Time Bidding - Gerçek Zamanlı Açık
Artırma). RTB terimini programatik satın alma
yöntemlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Bir
saniyeden daha kısa süre içerisinde en yüksek
teklifi veren reklamverene ait reklam sitede
gösteriliyor. Reklamveren tarafından programatik
satınalmayapılırkenRTByöntemikullanılabileceği
gibi direkt site ile anlaşma (deal) gibi yöntemler
de kullanılabiliyor.
30
2018/H2
Örneğin; X firması 20-26 yaş arası İstan-
bul’da yaşayan akıllı telefon kullanıcılarını
hedefleyerek birim fiyatını normal reklama
göre daha yüksek girecektir. Mecra ise 10
bin gösterimi normalde 10 birim fiyata sa-
tarken programatik üzerinde 5 bin gösteri-
mi 10 birim fiyata satmış olacak ve kalan
5 bin gösterimde ise farklı reklamlar de-
ğerlenebilecek. Böylelikle mecra tarafında
kazanç artmış olacak.
Reklamverenler veri hedeflemesi ile reklam
vermenin yanı sıra teknolojik hedeflemeler
de yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi
görünürlük hedeflemesidir. Reklamveren-
ler sitenizi hedeflerken örneğin; ziyaretçi
tarafından ekranda yüzde 60 ve üstü gö-
rünen reklam alanını hedefleyebilir. Site-
nizin üst alanını (above the fold) daha iyi
optimize ederek kazancınızı artırabilirsiniz.
BirçokTalep Kaynağına Bağlanma
Sitenizde header bidding/prebid teknoloji-
sini kullanarak birçok firmadan programa-
tik reklam teklifi alabilirsiniz. ReklamStore,
AppNexus, Rubicon, Pubmatic, Adform,
Criteo, RTB House gibi talep kaynaklarını
sisteminize dahil ederek bu talep kaynak-
larına prebid/header bidding üzerinden eş
zamanlı fiyat sorarak en yüksek teklifi ve-
ren talep kaynağına ait reklamları görüntü-
leyebilirsiniz.
ReklamStore reklamları sayesinde bu ta-
lep kaynaklarına kolayca bağlanabilirsiniz.
ReklamStore reklamlarını sitenize eklediği-
nizde siteniz sistem üzerinden bağlı oldu-
ğumuz talep kaynaklarına entegre edilir ve
sizin bir değişiklik yapmanıza gerek kalma-
dan tek reklam alanı kodu ile birçok talep
kaynağına ait reklamı minimum kayıp ile
görüntüleyebilirsiniz ve kazancınızı artıra-
bilirsiniz.
31
2018/H2
D&R - ŞAHANE CUMA’DA
AFFILIATE KANALININYÖNETİMİ
R
eklamveren tarafından istenilen üyelik, satış, uygulama
indirme, video izleme gibi eylemler gerçekleştikçe herkesin
kazandığı bu model, sonuç odaklı olması ve minimum risk
taşıması özelliğiyle her geçen gün daha fazla reklamveren tarafın-
dan tercih edilmektedir.
Affiliate marketing çalışmasının avantajları ise markanın daha en
baştan maliyetini bilmesi, sadece hedeflenen aksiyon alındığında
ödeme yapması, aksiyon hedeflenirken trafik de sağlanması, daha
fazla kişiye ulaşması, bilinirlik sağlamasıdır.
Özellikle ABD ve Çin üzerinde çok gelişmiş bir sistem olan ve dünya
devlerinin büyük bir gelirinin sağlandığı kanaldır. Öyle ki AliExpress,
GearBest, SheIn, Banggood gibi e-ticareteyön veren global marka-
lar affiliate departmanlarına sahiptir.
Bunun yanında kendi altyapılarını da geliştirmişlerdir ve yayıncıla-
rın dünyanın neresinden olursa olsun kendilerine rahatlıkla ulaş-
malarını sağlamışlardır.
Türkiye’de ise henüz bu kadar ilerlenmiş olmasa da affiliate mar-
keting’in bilinirliği ve kullanılırlığı giderek artmaktadır ve ayrıca bu
yöntemin hem ciro hem de trafiğe katkısı azımsanmayacak de-
recede değerlidir. Bu değerin farkında olan ülkemizin en önemli
markalarından D&R da bu yöntemi “Daha iyi nasıl kullanabiliriz?”
düşüncesiylehareketetmişvekarşılığındayoğunbirçabasarfede-
rek amaçladığı hedeflere ulaşmıştır.
Marka, 2017-2018 karşılaştırmasında hem affiliate kanalından ge-
len cirosunu hem de sektör içindeki payını artırmıştır. Buna göre
2017 yılında D&R’ın affiliate cirosu, affiliate marketing kullanan
markalar içindeki toplam cironun yüzde 4 oranında iken bu rakam
2018 yılında yüzde 9’a çıkmıştır.
2018 yılının son 6 ayına bakıldığında ise tüm affiliate kanalındaki
cironun yüzde 14’lük payı D&R’a ait olmuş ve Black Friday günü ise
hem senelik hem de son 6 aylık ortalamanın çok üstüne çıkarak
oranını yüzde 30’a taşımayı başarmıştır.
Yine aynı dönemler içinde yapılan conversion rate karşılaştırma-
sında ise markanın gelişimini sürdürmeye devam ettiği görülüyor.
Affiliate marketing kullanan markaların dönüşüm oranı 2017 sene-
sinde yüzde 1 iken bu oran 2018 yılında yüzde 2’ye çıkmış; D&R ise
2017’de yüzde 1,3 olan dönüşüm oranını 2018 yılında yüzde 4,2’ye
taşımayı başarmıştır. Son 6 aya baktığımızda ise tüm markaların
dönüşüm oranı ortalaması yüzde 4 iken D&R yüzde 5 dönüşüm
oranı ile ön plana çıkmış ve tüm markaların büyük önem vererek
hazırlıklar ve çalışmalar yaptığı Black Friday günü ise dönüşüm
oranını yüzde 15’ e çıkarmıştır.
Detaylı tabloyu diğer sayfada görebilirsiniz:
Performans pazarlama olarak da bili-
nen affiliate marketing; reklamvere-
nin, aracı bir reklam ağını kullanarak
kendisine yeni müşteriler kazandırdı-
ğı, mevcut müşterileri tekrar alışve-
rişe yönlendirdiği, bilinirliği artırdığı
ve performansı sağlayan alt yayıncı-
ları ödüllendirdiği sistemdir.
32
2018/H2
Sektör karşılaştırmasının dışında, markanın kendi içindeki af-
filiate kanalı kullanımındaki gelişimi incelediğimizde ise diğer
markalara örnek olacak şekilde yukarı yönlü bir ivme görüyoruz.
Buna göre D&R, 2018 yılına göre Black Friday günü satışları-
nı tamı tamına yüzde 1289 oranında büyütmüştür. Ortalama
sepet tutarı yüzde 48, dönüşüm sayısı yüzde 858, trafiği ise
yüzde 249 artmış ve hedefine ulaşmıştır.
Tüm bu başarılar ve gerçekleşen hedefler elbette ki tesadüfen
oluşmuş değildir. Özellikle son 1 yıldır marka affiliate kanalına
büyük önem vermiş ve network ile ortak hedefe koşmuştur.
Türkiye’de affiliate marketing daha da gelişecektir. Dileğimiz,
tüm markaların bu gelişime ayak uydurması ve sektörü daha da
ileri seviyelere çıkarmasıdır.
D&R Dijital Pazarlama ekibine göre başarının sırrı “İşini iyi
yapan ve güvenilir bir network seçmek, sizin çalışanınız gibi
davranacak hesap yö-
neticileriyle hareket
etmek, affiliate yayın-
cılarını ve bu siteleri
kullanan müşterileri iyi
anlamak, şeffaf olmak
ve en önemlisi de ile-
tişimi güçlü tutmaktan
geçmektedir.”
				Toplam Ciro İçindeki 	 Tüm Kampanyalar 	
				 Ortalama Pay 	 Ortalama 	
2017 Ocak-Kasım 		 %5 		 %1 			 %1,30
2018 Ocak-Kasım 	 	 %9 		 %2,00 		 %4,20
Haziran-Kasım Ortalaması 2018 	 %14 		 %4 		 %5
Ekim 2018 		 %16 		 %3,80 		 %4,80
Kasım 2018 	 	 %14 	 	 %3,60 		 %7
Black Friday 2018 		 %30 		 %8 		 %15
CR
D&R
Yorumlar
2017 yılına göre 2018 yılı ortalaması %100 artış göstermiştir.
2018 son 6 ayında ilk 6 ayına göre performans %80 artış göstermiştir.
2017 ortalamasına göre 2018 Kasım ayında %280 pay artışı yaşanmıştır.
İlgililer:
D&R
Cihat Kültür, Online Channels Director
Taner Doğuer, Digital Marketing Manager
Tolgar Şaşmaz, Digital Marketing Specialist
ReklamStore
Ertan Duman, Senior Advertiser Account
Manager
33
2018/H2
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
#lifeatreklamstore
Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore
34
2018/H2
Performer H2 2018
Performer H2 2018

More Related Content

What's hot

2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)Ismail O Postalcioglu
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Suleyman Bayindir
 
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend RaporuPazarlamasyon.com
 
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama RehberiÇağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama RehberiÇağatay Yılmaz
 
9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlamaSuleyman Bayindir
 
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporu
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporuTurkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporu
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporuMerve Kara
 
İnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaİnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaCemre Tur
 
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendiİrem Akçay
 
Epazarlama
EpazarlamaEpazarlama
Epazarlamakobikobi
 
İntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaİntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaCemre Tur
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımMurat Erdör
 
Internette Pazarlama
Internette PazarlamaInternette Pazarlama
Internette Pazarlamaerdal oral
 

What's hot (19)

2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
 
Eticaret
EticaretEticaret
Eticaret
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
 
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu
2017 Pazarlama ve İş Dünyası Trend Raporu
 
Pazarlama Bütçesi Nasıl Verimli Kullanılır?
Pazarlama Bütçesi Nasıl Verimli Kullanılır?Pazarlama Bütçesi Nasıl Verimli Kullanılır?
Pazarlama Bütçesi Nasıl Verimli Kullanılır?
 
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama RehberiÇağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
 
E-ticaret ve İçerik Pazarlaması
E-ticaret ve İçerik PazarlamasıE-ticaret ve İçerik Pazarlaması
E-ticaret ve İçerik Pazarlaması
 
Di̇ji̇tal Pazarlama
Di̇ji̇tal PazarlamaDi̇ji̇tal Pazarlama
Di̇ji̇tal Pazarlama
 
9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama
 
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporu
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporuTurkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporu
Turkiye e ticaret ekosistemi 2016 i̇kinci çeyrek raporu
 
İnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaİnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlama
 
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
 
Epazarlama
EpazarlamaEpazarlama
Epazarlama
 
E Pazar Sunum
E Pazar SunumE Pazar Sunum
E Pazar Sunum
 
İntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaİntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlma
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
 
Pazarlama trendleri 2015
Pazarlama trendleri 2015Pazarlama trendleri 2015
Pazarlama trendleri 2015
 
2016 Pazarlama Trendleri
2016 Pazarlama Trendleri2016 Pazarlama Trendleri
2016 Pazarlama Trendleri
 
Internette Pazarlama
Internette PazarlamaInternette Pazarlama
Internette Pazarlama
 

Similar to Performer H2 2018

Performer 2017-h1
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1ReklamStore
 
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Zorluhan Zorlu
 
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Maxus Turkey
 
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Maxus Turkey
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiCem Uysal
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Emarsys
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Emarsys Türkçe
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Emarsys Türkçe
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxJean Cedric Lagou
 
2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleri2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleriBERKAY TUGAY
 
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)mobilike
 
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar 2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar Webrazzi
 
Reklam pazarı (5)
Reklam pazarı (5)Reklam pazarı (5)
Reklam pazarı (5)Mert Batı
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiCagan Caglar
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
 
PupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Emarsys
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Murat Erdör
 
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021Yiğit Kalafatoğlu
 

Similar to Performer H2 2018 (20)

Performer 2017-h1
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1
 
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
 
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
 
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
 
2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleri2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleri
 
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
 
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar 2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar
2018 Yılına Dijital Bakış: Trendler, En’ler ve Şampiyonlar
 
Pazarlama Planı
Pazarlama PlanıPazarlama Planı
Pazarlama Planı
 
Reklam pazarı (5)
Reklam pazarı (5)Reklam pazarı (5)
Reklam pazarı (5)
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
 
PupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet KataloğuPupaHouse Hizmet Kataloğu
PupaHouse Hizmet Kataloğu
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
 
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
 
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
 

More from ReklamStore

ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore
 
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore
 
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore
 
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore
 
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore
 
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore
 
ReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore
 
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016ReklamStore
 

More from ReklamStore (10)

ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google Ads
 
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case Study
 
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 edition
 
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding Guideline
 
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
 
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
 
ReklamStore Media Kit
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media Kit
 
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
 
Leandeal
LeandealLeandeal
Leandeal
 
Adfraud
AdfraudAdfraud
Adfraud
 

Performer H2 2018

 • 1.
 • 2. 3 4 6 7 8 10 12 14 16 20 22 ÖNSÖZ HABERLER 2018 İLK YARISITÜRKİYE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI REKLAMSTORE STUDIO İLE FARK YARATAN REKLAMLAR OLUŞTURUN! 2019’DA YÜKSELİŞTE OLACAKTRENDLER ÜLKELERİN DİJİTAL REKABET KARNESİ DİJİTAL PAZARLAMA VE REKLAMCILIKTA YAPAY ZEKA REKLAMVEREN RÖPORTAJI -TCHIBO DİJİTAL DÜNYANIN GÜNDEMİ DMEXCO’DA BELİRLENDİ! DİJİTAL REKLAMCILIKTARİHİNDE GÖSTERİM ÖLÇÜMLEMENİN YERİ YAYINCI RÖPORTAJI -TÜRKMEDYA 24 27 28 30 32 34 REKLAMSTORE’UN EN KÖKLÜ ÜYELERİNDEN REKLAMSTORE’A DAİR YAYINCI RÖPORTAJI - İYİLİK KAZANSIN DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VE YANITLARI PROGRAMATİK REKLAMCILIK D&R - ŞAHANE CUMA’DA AFFILIATE KANALININ YÖNETİMİ #lifeatreklamstore
 • 3. MERHABA Dünyanın dört bir yanından gelen dijital reklam, pazarlama ve medya ala- nında uzmanları Almanya’nın Köln kentinde ağırlayan ve küresel anlamda öneme sahip olan Dmexco’nun bu yılki etkinliğinde, ReklamStore olarak biz de standımızla yerimizi aldık. Performer’ın yeni sayısında da yeni teknoloji- ler, sektörel eğilimler ve gelecek dönem öngörüleri ile ilgili gelişmeleri takip ettiğimiz Dmexco ‘18 hakkında izlenimlerimizi ve dijital reklam dünyasına dair notlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Artık bir ReklamStore geleneği haline gelen ve Dmexco’nun ilk gününün sonunda gerçekleştirdiğimiz Turkish Meetup’ta, her zaman olduğu gibi eğ- lenceli anlar yaşarken birçok yeni iş birliği için de ilk adımlar atılmış oldu. Yepyeni teknolojilerin etkinliğin odak noktasında olduğu bu yılki Dmexco’ya dair tüm gelişmeleri, ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Hemen her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da yine ReklamStore aile- sinin kaleme aldığı, güncel konuların değerlendirildiği makalelerimiz mev- cut. Bu doğrultuda, elinizde tutmuş olduğunuz Performer’da ReklamStore üyelerinden Hülya Altunbaş ile Sefa Kavil’in oldukça yön gösterici olduğunu düşündüğüm makalelerini okumanızı öneririm. Yeni sayımızda dijital pazarlama dünyasına dair pek çok habere yer verdik. Bunlara ek olarak, ReklamStore’un yeni, dinamik ve özgün reklam formatla- rının bir arada sunulduğu display reklam portfolyosu ReklamStore Studio’yu konu alan haberimizde hedef kitleye benzersiz yöntemlerle ulaşmayı müm- kün kılan birkaç formatımızla ilgili detay da bulabilirsiniz. Dijital reklamcılık ekosisteminin mevcut durumunu değerlendirebilmeyi mümkün kılan ve geleceği öngörebilme noktasında önemli ipuçları sunan IAB’nin dijital reklam yatırımlarına dair en güncel verileri de Performer’da! IAB Türkiye tarafından kamuoyu ile paylaşılan ve 2018 yılı ilk 6 ayında ger- çekleşen dijital reklam yatırım miktarlarına ışık tutan raporun detaylarına sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar diliyor, sektörümüz ve ekosistemimiz açısından herkese verimli bir yıl diliyorum. 3 2018/H2
 • 4. HABERLER Google’dan iki yeni reklam formatı! Eylül ayında iki farklı reklam formatını duyuran Google, özellikle yılbaşı hazır- lığındaki reklamverenlerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Google Arama ve Google Görsel’lerde kul- lanıma sunulan söz konusu formatlar ile artık üçüncü taraf sitelerde alışveriş de- neyimini bir üst boyuta taşımak mümkün olabiliyor. Buna göre, Google aramalarında Show- case Shopping reklamı olarak ifade edilen tanıtım türünde artık video içerikler de kullanılabiliyor. Yani Google’ın ürün gör- sellerine tıklandığında kullanıcıyı alışveriş sitesine yönlendiren arama formatında görsel alanında video yayınlanabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl, tüketicilerin mağa- zalarda alışveriş yapmadan önce Goo- gle’da ürün görselleri arattığını belirten arama motoru devi, bu içgörüden yola çıkarak geliştirdikleri Shoppable Image adlı bir diğer reklam formatını tanıtıyor. Bu yeni format da üçüncü taraf sitelerde, “etiket” ikonuna tıklayan kullanıcının gö- rüntülediği ürüne benzer ürün önerilerinin listelenmesini sağlıyor. Reklam engelleyicileri yalnızca tüketiciler kullanmıyor Reklamverenlerin hedeflerine hızla ulaşma isteği, reklamların verimsiz kullanılma- sında büyük ölçüde etkiliyor. Tüketicilerin önemlibirkısmıisegüniçindemaruzkaldı- ğı binlerce reklam mesajını reklam engelle- yici araçlardan yararlanarak önleme yoluna gidiyor. Ancak bu durum, amacına hizmet eden reklamların da görüntülenmesinin önüne geçiyor. eMarketer’ın paylaştığı verilere göre ise reklam engelleyici araçlar yalnızca tüke- ticilerin imdadına koşmuyor. İstatistikler, ABD’de reklam engelleyici kullanan rek- lamveren ve pazarlama uzmanlarının ora- nının yüzde 27 olduğunu ortaya koyuyor. Sektör uzmanları, tüketici ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına hitap eden reklam hedefleme teknolojilerinin kullanımı ile reklam engel- leyici araçlara gereksinimin azaltılabilece- ğini belirtiyor. Retargeting, tıklanma oranlarını yüzde 48 artırıyor! Mobil uygulamalarda retargeting aktivi- teleri, CTR’ın yüzde 48’e kadar artmasına önayak oluyor. Ek olarak, yapılan bir araş- tırmaya göre yeniden hedeflenen kullanı- cılar, yüzde 173 oranında tekrar satın alma eğilimi gösteriyorlar. Retargeting, yüzde 69 oranında sepeti terk etme durumu yaşanan e-ticaret ve mobil ticaret işletmeleri için son derece önemli bir pazarlama stratejisi haline gelmiş du- rumda. Üstelik retargeting sayesinde yeni müşteri kazanma maliyetlerini en aza in- dirgemek de mümkün. Mobil tarafta ise uygulamadan uygulamaya retargeting çalışmaları, artık ağırlıkla programatik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Amazon, yapay zeka projesini iptal etti E-ticaret devi Amazon, insan kaynakları sürecini otomasyona dönüştürmek ama- 4 2018/H2
 • 5. cıyla geliştirdiği yapay zeka projesini, işe alımlarda kadınlara yönelik cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesi ile sonlandırdı. Şirket, bu projeyi hayata geçirmek için geçmişte Amazon’a başvuran adayların özgeçmişle- rini taratıp 50 bin anahtar terimin anlaşıl- ması için 500 ayrı bilgisayar modellemesi yapmıştı. Daha sonra ise çalışan adayı bulabilmek adına web’de gezinti yapması beklenen yapay zeka aracının çoğunlukla erkek adayların özgeçmişleri ile ilgilendiği fark edildi. Buna göre yapay zeka, kız okulları- na giden adayları filtreleyip içinde “kadın” kelimesi geçen özgeçmişlerin de puanlarını düşürüyordu. Ayrıca belirlenen bir pozis- yon için yeterli olmayan adayları da öner- diği görülen yapay zeka aracının tamamen kapatılmasına karar verildi. Apple Pay, en iyi ödeme servisi seçildi! Consumer Reports’un araştırmasına göre kullanıcı verileri ve P2P ödemelerin gü- venliği bakımından en yüksek puanı alan ödeme servisinin Apple Pay olduğu görül- dü. Puanlamada Apple Pay ile dört farklı P2P ödeme sistemi çeşitli kriterlere göre karşılaştırıldı ve değerlendirme sonucuna göre 76 alan Apple Pay’in puanı diğerle- rinden dikkate değer biçimde yüksek çıktı. 100 puan üzerinden yapılan değerlendir- mede Venmo adlı ödeme sistemi 69 puan ile ikinci oldu. Venmo’nun verilerin gizliliği noktasında puan kaybettiği kaydedilirken müşteri hizmetleri ve kapsam genişliği ko- nularında Apple Pay’den daha yüksek puan aldığı belirtildi. Facebook’un Messenger adlı ödeme sistemi 64 ve Square’in Cash adlı uygulaması 63 puan alırken Zelle’nin 50 puan aldığı gözlemlendi. Zelle’nin veri güvenliği ve gizliliği söz konusu olduğun- da diğer üç servisten daha düşük puanlar aldığı belirlendi. Toyota dijital reklamlar için blockcha- in’den yararlanıyor Dünyanın önde gelen otomobil üretici- lerinden Japonya merkezli Toyota, dijital reklamcılık alanındaki sahtecilik durum- larının önünde geçmek için blockchain teknolojisinden yararlanmaya karar verdiğini duyurdu. Bu doğrultuda block- chain tabanlı bir reklam analiz firması olan Lucidity ile iş birliğine giden Toyota, bu sayede dijital reklam yatırımlarını çok daha verimli bir şekilde yönetmeyi he- defliyor. Anlaşmalı reklam firması ve Lucidity ile birlikte dijital reklam kampanyalarına şeffaflık getirmeyi planlayan otomobil devi, blockchain’in kullanılması ile te- darik zinciri dahilindeki ödemeleri takip edebilecek. Toyota’nın bu anlamda 2017 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde kurulan Lucidity’den büyük beklentileri olduğu görülüyor. 5 2018/H2
 • 6. Her dönem olduğu gibi dijital reklam eko- sisteminin gelişimini ortaya koymaya yö- nelik çalışmalar gerçekleştiren IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau), 2018 yılı ilk 6 ayına ait dijital reklamyatırım rakam- larını açıkladı. Buna göre dijital, 2018’in ilk yarısında yüzde 14 büyüme gösterdi ve pazar 1.213 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaştı. IAB Türkiye AdEx-TR’nin ilk 6 aya yönelik açıklamaları, reklamverenlerin sıklıkla ter- cih ettiği display reklamlara olan yatırım- ların da yüzde 14 büyüyerek 704 milyon TL olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Display reklam kategorisine bakıldığında ise en büyük payı 500 milyon TL’lik yatı- rımla gösterim ya da tıklama bazlı reklam- ların aldığı görülüyor. Buna ek olarak, video reklam yatırımları yüzde 27 büyüme yaşayarak 156 milyon TL’ye ulaşırken native reklam harcamala- rının da 48 milyon TL’ye ulaştığı gözlem- leniyor. Özellikle son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başlayan ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam- lardaki yatırımların büyüklüğü 444 milyon TL’ye ulaşırken ilan sayfaları reklam yatı- rımları da 55 milyon TL’ye çıktı. Önceki dönemlerde küçülme yaşandığı gözlemlenen e-pos- ta yatırımları ise 2018 yılı ilk yarısında 3 milyon TL gerçek- leşti. Bu veriye göre e-posta yatırımları, bir önceki dönem ile aynı kalarak küçülme yaşan- mayan bir kategori oldu. Oyun içi reklamlara bakıldığında ise yatırımların 7 milyon TL’lik bir büyüklüğe eriştiği görülüyor. Mobil tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de büyümesini hız- la sürdürürken bu kanaldaki reklam yatırımlarının da hız kesmediğini savunmak yanlış olmayacaktır. IAB Türkiye’nin verileri de bunu doğrular nite- likte. Buna göre mobil reklam yatırımları 621 milyon TL olur- ken bir diğer hızlı ivme yakala- yan reklam türlerinden sosyal medya reklamlarına yapılan harcamaların 205 milyon TL’ye ulaştığı gözlemleniyor. Ayrıca sosyal medya rek- lamlarının yüzde 77’sinin de mobil cihaz- larda yer aldığı detayı dikkatleri çekiyor. Öte yandan geleceğin reklam teknolojisi olarak anılan programatik satın almaların 2018’in ilk yarısında yine artışını sürdür- düğü ve yatırım büyüklüğünü 809 milyon TL’ye çıkardığı bilgisi de IAB Türkiye’nin paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor. 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IABTür- kiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, “2017’de küresel ölçekte dijitalin televizyonu geçe- rek en büyük mecra konumuna ulaştığını biliyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ilk 6 ayda yine çift haneli büyüme elde edilmiş olması önemli.” diyerek dijital reklamların ülkemizdeki konumuna işaret ediyor. “İkinci yarıda yaşanan dalgalanma nede- niyle biraz yavaşlama beklenebilir. Ancak bu tür dönemlerde reklam yatırımını dur- durmayan markaların orta-uzun vadede kazançlı olacağı bilinen bir gerçek. Dijitalin bu bilince sahip markalar için ideal rek- lam mecrası olduğu da bir diğer gerçek. IAB Türkiye olarak tüm markaları veriye dayalı satın alma yapmaya, kampanya değerlendirmelerini veriye dayandırmaya, verimli yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaya davet ediyoruz” şeklinde söz- lerini sürdüren Kurşun, dijital reklam ça- lışmalarının hem sektör hem de ülke eko- nomisi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Kaynak: IAB Türkiye AdEx 2018 İlk Yarı Dijital Reklam Yatırımları Raporu 2018 İlk 6 Ay 2017 İlk 6 Ay Dijital Reklam Yatırım Toplamı 1.212,60 1.063,13 Display Reklam Yatırımları 703,75 617,54 Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 499,91 459,78 Video reklam yatırımları 155,61 122,70 Native 48,23 35,07 Arama Motoru Reklam Yatırımları 443,87 386,99 Ücretli sıralama yatırımları 443,87 386,99 İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 54,64 49,81 Diğerleri 10,34 8,79 E-posta 2,98 2,99 Oyun İçi Reklam 7,36 5,80 *Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir. Sosyal medya reklam yatırımları 204,68 160,74 Mobil 621,37 454,59 Programatik 809,27 625,29 **Sosyal medya, mobil ve programatik, format bazlı dijital reklam yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir. 2018 İLKYARISITÜRKİYE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 6 2018/H2
 • 7. REKLAMSTORE STUDIO İLE FARK YARATAN REKLAMLAR OLUŞTURUN! ReklamStore’unyeni, özgün, eğlenceli ve dinamik reklam formatları- nıbiraradasunduğudisplayreklamportfolyosuReklamStoreStudio, hedef kitlesine standartların dışında yöntemlerle ulaşarak görünür- lüklerini artırmayı isteyenler için benzersiz bir çözüm sunuyor. Rek- lamStore Studio’da yer alan reklam çözümleri, bilinen tüm reklam modellerinden farklı perspektiflere sahip. Üstelik online kullanıcıların web deneyimini olumsuz etkilemedikleri gibi sıra dışı tasarımla- rı sayesinde daha fazla ilgi çekmeyi başarabiliyorlar. ReklamStore Studio’da yer alan çözümlerden istediğiniz formatı seçin, brief’inizi gönderin ve en kısa süre içerisinde özgün tasarımınızı size iletelim. ReklamStore’un en son reklam teknolojisine sahip, mobil ya da ma- saüstü cihazlarla uyumlu versiyonları bulunan söz konusu display modeller; aynı anda animasyonları, videoları, mini oyunları ve veri formlarını içerebiliyor. Geleceğin reklam modellerini barındıran Rek- lamStore Studio ile reklamverenler hedef kitlelerine kolaylıkla ulaş- ması, görünürlüklerini artırmaları ve standartların üzerinde reklam performansları sergilemeleri oldukça mümkün! Aşağıdaki reklam formatları ve daha fazlası için: studio.reklamstore.com Dynamic Content (Gece/ Gündüz) Mobil ya da masaüstü kanallarda uygulanabi- lecek display reklam for- matı, tüm gün boyunca ziyaretçilere dinamik bir içerik işleyişi sunuyor. Günün farklı saatlerine özel, farklı mesajların yer al- dığı içerikler ile display reklamlarınızı dynamic content modeli sayesinde 24 saat görünür kılma imkanına sahip oluyorsunuz! Pushdown Online kullanıcılar ban- ner’ınızın üzerinde durakladıklarında veya reklama tıkladıkların- da banner alanı aşağı yönlü genişler. Bu sayede, statik ya da hareketli bir görsel veya videodan oluşan reklam içeriğiniz daha geniş bir alanda görüntülenebilir. Call to Action Banner aracılığıyla direkt arama yapmayı mümkün kılan bu formatta mobil kullanıcı, banner’a tıkladığında arama ekranı belirir ve arama gerçekleşir. Animated Content/Video Son derece eğlenceli ve etkileşim gerektiren display reklam formatında online ziyaretçilere ürün ve hizmetler hakkın- da 3 ya da 4 farklı soru yöneltilir. Böylece hem ziyaretçilerin ilgisi çekilir hem de yaratıcı reklam modeli ile dönüşüm oranları artırılabilir. 7 2018/H2
 • 8. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE 2019’DAYÜKSELİŞTE OLACAKTRENDLER Güvenilirlik “Güvenilirlik” kavramının ilk etapta neden trendler arasında yer aldığı anlaşılmıyor olabilir. Fakat gün içinde milyonlarca mesa- ja maruz kalan, her geçen gün daha fazla marka arasında tercih yapmak durumunda olan ve sayısız online platform içinden en idealini bulmak zorunda olan tüketiciler için güvenilir bir kanal bulmak giderek daha önemli hale geliyor. Hatta influencer marketing olarak adlan- dırılan pazarlama modelinin popülaritesini artırmasının ardında da tüketicilerin güve- nilirlik arayışı yatıyor. Çünkü insanlar feno- men olarak gördükleri kanaat önderlerinin tavsiyelerini önemsiyor, geçmiş deneyim- lerine göre markaları değerlendiren diğer kullanıcıları dikkate alıyorlar. Bu anlamda, reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kit- lelerinin güvenini kazanması 2019 yılı ve sonrasında da varlıklarını koruyabilmeleri açısından kritik bir önem taşıyor. Sesli Arama Apple markasının Siri adlı sesli asistanı ile başlayan, Amazon’un Alexa’sı ile yükselişe geçen, Google’ın Google Now adlı ürünü ve akabinde diğer markaların chatbot ve sesli asistanodaklıçalışmalarıileenüstseviyeye ulaşan sesli arama trendinin önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi göreceği öngörülüyor. Kullanımı daha da yaygınlaşması beklenen sesli asistanların her geçen gün daha op- timize edilmesi ile birlikte insan hayatını biraz daha pratik hale getiren sesli ara- maların, ilerleyen dönemlerde tüketicilerin vazgeçilmezlerinden biri olacağı rahatlıkla savunulabilir. Reklamveren ve yayıncıların İnsanların davranış alışkanlıkları, teknolojik yeni- likler odağında sürekli olarak çeşitlilik gösteriyor. Üstelik son 20 yılda yaşanan ve küresel değişimlere hız katan yenilikler, trendlerin de hemen her yıl de- ğişkenlik göstermesine neden oluyor. Bu doğrultuda, farklılaşan eğilimlere duyarlı olan ve operasyonlarını söz konusu trendlere göre adapte eden markaların ve online platformların tüketici beklentilerine yanıt ver- dikleri için sürdürülebilir bir başarı sağlayabildiklerini görüyoruz. Diğer yandan, trendleri takip edemeyen ve tüketici- lerin ihtiyaçlarını anlamlandıramayan markaların ve web sitelerin tarihin tozlu raflarında yer almak üzere rekabette geriye düştüğünü gösteren pek çok örnekle karşılaşıyoruz. Pazarlama ve reklam çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi açısından da geçerli trendleri takip etmek ve bu eğilimlere uyum sağlayabilmek son derece önemli. Peki 2019 yılına girerken reklam- veren ve yayıncıların yeni yılda üzerinde önemle dur- maları gereken başlıca trendler neler olabilir? 8 2018/H2
 • 9. da dolayısıyla bu trendin uygulama alanla- rını geliştirmelerinde büyük fayda var. Yapay Zeka Yapay zeka, onlarca yıl hayali kurulan ve halihazırda pek çok alanda uygulanan bir teknoloji olmasına karşın hala nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair soru işaret- leri deyok değil. Buna rağmen, gün geçtikçe insan hayatında kapladığı alan genişlerken marka tarafındaki uygulamaları da artış gösteriyor. Dijital reklam ölçümlemeden medya satın almalarına, müşteri hizmetlerinden bütçe yönetimine birçok noktada yardıma koşan yapay zeka, reklamverenlerin enerjilerini farklı alanlara yönlendirerek hem maddi hem de manevi kaynaklarını daha iyi kul- lanabilmelerine olanak sağlıyor. Yapılan araştırmalar da yapay zeka geliştirmeleri ve uygulamalarının sayısının hızla artmaya devam edeceğine ve buna paralel olarak bu trendin daha uzun yıllar dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor. Mikro Anlar “Bir şeyi yapma niyeti” olarak tanımlana- bilecek mikro anlar, teknoloji sayesinde tü- keticilerin her an ve her yerde; ansızın akla gelen bir soruya yanıt arama, bir konu hak- kında anlık olarak merakı giderme, bir anda bir konuma gitmeye karar verme gibi anlık gelişen niyetleri ifade ediyor. Özellikle mobil kullanımın yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının hız artması ile baş gösteren mikro anlar, reklamverenlerin veyayıncıların değerlendirmeleri gerekli olan zaman dilim- leri olarak görülüyor. Türkiye’de yaklaşık 3 saatin mobil cihazlar- da geçirildiği, sosyal medyanın yoğunlukla kullanıldığı ve her tür ihtiyaç için ilk olarak arama motorlarına başvurulduğu düşünül- düğünde gerçekten de sözü edilen “mikro” anlarda tüketicilere rehberlik edecek, karar- larını şekillendirecek pazarlama çalışmala- rına imza atmak markaların ve yayıncıların işlerini kolaylaştırabilir. Artırılmış Gerçeklik - Sanal Gerçeklik AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçek- lik) ve VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) teknolojileri, müşteri deneyimini zengin- leştirerek farklı bir boyuta taşıdığı için son yılların en gözde trendlerinden ikisi haline geldiler. Markaların mesajlarını son derece yaratıcı bir biçimde hedef kitleye iletmeyi mümkün kılan bu iki teknoloji, esasında tüketicileri de marka ile yoğun bir etkile- şime yönlendirdiği için ilgi çekmeye devam ediyor. AR ve VR’ın 2019 yılında üzerinde en çok durulan trendlerden olacağı şüphe gö- türmüyor. Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar da bunu doğruluyor. Statista’nın verilerine göre 27 milyar dolarlık VR ve AR pazarının 2022yılına kadar 209 milyar do- lara ulaşması bekleniyor. Sosyal Medya Sosyal medya yeni bir trend olmamasına karşın insanların günlük hayatı içinde vaz- geçilmez bir yere sahip olması nedeniyle reklamverenlerin radarından asla çıkarıl- maması gereken bir kanal olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik dünya nüfusunun neredey- se yarısı, 3 milyardan fazla insan sosyal medya kullanıcısı. Bu da sosyal medya platformlarının asla göz ardı edilmemesi gereken ve popülaritesi şimdilik düşme- yecek gibi görünen bir kanal olduğunu is- patlıyor. 9 2018/H2
 • 10. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE T eknolojik gelişmeler ve inovasyonlar doğrultusunda küre- sel anlamda giderek daha fazla önem taşımaya başlayan “dijital” rekabet ise şirketler bazında olduğu kadar ülkeler odağında da söz konusu olabiliyor. Gelenseksel iş yapış biçimlerinin teknolojik yeniliklerle daha pratik ve ölçeklenebilir bir biçime bürünmesi olarak tanımlanan dijitalleşme, ülkeler temelinde toplumun refah seviyesi hak- kında önemli ipuçları verebiliyor. Çünkü çoğunlukla teknolojiye yatırım yapan, tüm canlıların yaşama hakkına ve kaliteli yaşama önem veren, daha iyi standartlar üzerine odaklanan ülkelerde de dijitalleşmenin yoğun olduğu görülüyor. Bu anlamda, İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (International Institute for Management Development - IMD) kamuoyu ile paylaştığı ve ülkelerin dijital rekabetteki yerini ortaya koyan rapor da hem ülkelerin teknolojilere bakış açısı, hem ekonomik refah seviyesi, hem de gelecek gelişmelere uyum sağlayabilme yeteneği nok- tasında dikkate değer bulgular içeriyor. İşte IMD’nin 50 farklı kriteri göz önünde bulundurarak değerlen- dirmede bulunduğu Dünya Dijital Rekabet Gücü Sıralaması’na göre ülkelerin dijital rekabet karnesi… ABD Dünyanın En Güçlü Dijital Ekosistemine Sahip Ülke ekonomilerinin yeni teknolojileri anlama ve öğrenme kabi- liyeti, teknoloji ortamı ve gelecekte meydana gelecek yeniliklere hazır olma performanslarının incelenerek oluşturulduğu Dünya Dijital Rekabet Sıralaması’na göre Amerika Birleşik Devletleri, 63 ülke arasında ilk sırada yer alıyor. Bir önceki yılın sıralamasında 3. olan ABD’nin, Singapur ve İs- veç’i geçerek dijital rekabette önemli bir ilerleme kaydettiği gözlemleniyor. Sıralamaya göre geçen yılın birincisi Singapur’un ise bu yıl bir sıra geriye düştüğü, İsveç’in de 3. olduğu görülüyor. Öte yandan 2017 yılı verilerine göre 5. sırada olan Danimarka’nın rekabette bir sıra tırmandığı ve bu yıl 4. olduğu bilgisi de yine Dünya Dijital Rekabet Sıralaması’ndan çıkan bir diğer detayı oluşturuyor. Dünyanın en rekabetçi ülkelerinde bakıldığında Da- nimarka’dan sonraki sırayı İsviçre’nin aldığı ve onu da sırasıyla Norveç, Finlandiya, Kanada, Hollanda ve İngiltere’nin takip etti- ği sonucu ortaya çıkıyor. Türkiye Dijital Rekabetin Neresinde? 63 ülkenin değerlendirildiği Dünya Dijital Rekabet Sıralaması’nda Türkiye’nin son 5 yıldır sahip olduğu performansı sürdürerek 52. sırada sabit kaldığı görülüyor. Yalnızca 2016 yılında iki sıra yükselerek 50. sıraya yerleşen Türkiye’nin, bir sonraki yıl düşüşe geçerek yine 52. sıraya gerilediği gözlemleniyor. Dijital rekabet konusunda sınıfta kalan Türkiye’yi 53. sırada Yunanistan, 54. sırada Kıbrıs takip ediyor. Rekabette 50. olan Slovakya Cumhuriyeti ve 51. ülke olan Meksika ise dijitalleşme konusunda Türkiye’den biraz daha ileri seviyelerde. Rekabet, hayatın her alanında kendi- sini hissettiren ve hemen her konuda daha üst seviyelere çıkabilme moti- vasyonunu tetikleyen bir olgu. ÜLKELERİN DİJİTAL REKABET KARNESİ 10 2018/H2
 • 11. Türkiye’nin bu yılki performans verileri incelendiğinde yeni tek- nolojileri anlama ve öğrenme kapasitesinin bir önceki yıla kı- yasla biraz daha iyileştiği sonucuna ulaşmak mümkün. Hukuki düzenlemeler ve sermaye de dahil olmak üzere Türkiye’de mev- cut olan teknoloji ortamına bakıldığında ise 2017’den çok daha iyi bir performans sergilendiği görülüyor. Gelecek yeniliklere hazır olma ve uyum sağlayabilme nokta- sında Türkiye’nin bir önceki yıldan biraz daha geriye düştüğü gözlemleniyor. Bu sonuçların internet yaygınlığı, akıllı cihaz kullanım oranı, teknolojiyi takip etme oranı gibi değişkenler açı- sından büyük bir potansiyel barındıran ve dünya ortalamasının üzerinde performansa sahip olan Türkiye’nin dijital teknolojiler alanında teorik bilgi düzeyini pratiğe taşıyamamasından kay- naklandığı düşünülüyor. Genç nüfus bakımından oldukça zengin olan Türkiye’nin dijital rekabette istenen seviyelere gelebilmesinin yolu öncelikle genç nüfusu teknolojik üretime yönlendirmekten geçiyor. Diğer yan- dan altyapı yatırımlarının artırılması, eğitimin desteklenmesi ve üretime katılımın ülke bazında artırılması ile dijital dönüşüme adaptasyonun da artacağı su götürmez bir gerçektir. 11 2018/H2
 • 12. 1. Hedeflemeli Reklam (Ad Targeting): Makine öğrenmesinin bir sonucu olan programatik reklamcılık, reklam sek- töründe devrimsel bir değişim yarattı. Kendi kendine öğrenen algoritmaların reklam kampanyası yönetiminde kulla- nılmasıyla birlikte artık pazarlamacılar, en değerli müşterileri kolayca belirle- yebiliyor, her bir müşteriye kişiselleşti- rilmiş reklam gösterebiliyor ve istenen aksiyonu alması için müşteriyi yönlen- direbiliyorlar. Bu sayede programatik reklamcılık, müşterilerin click ya da istenen diğer aksiyonları alması olasılığını da artırmış oluyor. Pazarlamacılar artık hangi ürünü, hangi reklam modeliyle hangi demografi grubuna gösterileceğini belirleyerek rek- lam kampanyalarından en yüksek geri dönüşü alabiliyorlar. Hülya Altunbaş, ReklamStore, CFO DİJİTAL PAZARLAMA VE REKLAMCILIKTAYAPAY ZEKA Yapay zeka sonyıllarda özellikle teknoloji alanında en popüler konulardan biri haline geldi. Dijital pazarlama ve reklam dahil birçok sektör yapay zekanın değişim kapsamına girdi bile. Yapay zeka, temel olarak bir bilgisayarın çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. Bu tanım günümüzde hızla değişmekte ve öğrenebilen ve gelecekte insan zekasından bağımsız gelişebilecek bir yapay zeka kavramına doğru yeni yönelimler oluşmakta. Dijital pazarlama ve reklamcılıkta ise yapay zeka, daha fazla kişiselleştirilmiş ve interaktif hale getirilmiş müşteri deneyimi anlamına geliyor. Makine öğrenmesi içeren büyük veri analiz metodlarının kullanımının artmasıyla beraber yapay zeka her geçen gün sektörün farklı alanlarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Dijital pazarlama ve reklam alanında yapay zekanın kullanım şekillerini aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz: 12 2018/H2
 • 13. 2. Ürün Tavsiyeleri (Product Recommen- dation): Algoritmalar sayesinde artık her bir müşterinin alışveriş alışkanlıkları ana- liz edilebiliyor ve satın alma olasılığının en yüksek olduğu ürünü ona göstermek mümkün hale geliyor. 3. Arama Motoru (Search Engine): Yapay zeka ve makine öğrenmesi sayesinde ar- tık en yüksek kalitede ve alakada arama sonuçları elde edilebiliyor. 4. Ürün Fiyatlandırması (Product Pri- cing): Binlerce ürün ve satışı etkileyen yüzlerce faktör olduğu göz önüne alındı- ğında, satış fiyat oranı ve fiyat esnekliği tahminleri yapmanın ne kadar zor oldu- ğunu biliyoruz. Ama makine öğrenmesi sayesinde artık dinamik fiyat optimizas- yonu yapılabiliyor. Satış ve fiyat trendleri arasındaki korelasyonu bulmak, kategori yönetimi ve stok seviyesi optimizasyonu yapmak artık mümkün hale geliyor. 5. Müşteri Hizmetleri (Predictive Custo- mer Service): Müşterinin ne sebeple ve hangi yolla iletişime geçeceğini bilmek elbette çok önemli. Yapay zekanın yardı- mıyla şirketler artık kaç tane müşterinin hangi kanaldan hangi ürünle ilgili ve ne sorunla iletişime geçeceğini biliyor ve bu da müşteri memnuniyetini artırıyor. 6. Müşteri Segmentasyonu (Customer Segmentation): Yapay zeka sayesinde büyük veriyi daha verimli bir şekilde kul- lanmak mümkün. First ve third-party da- ta’yı bir algoritma ile birleştirmek ve bunu müşteri yönetiminde (CRM) kullanmak bir bütün olarak müşteri deneyimini ge- liştiriyor ve satışları artırabiliyor. 7. Bot’lar ve IVR’lar (Bots and IVRs): Makine öğrenmesiyle oluşturulan chat- bot’lar sayesinde müşteriler markalarla mesajlaşarak etkileşime geçebiliyorlar. Bir müşteri hizmetleri yetkilisi sadece bir müşteriyle birebir bir konuşma gerçek- leştirebilir ama bir yapay zeka aynı anda 500 müşteriyle konuşabiliyor. Bu da mar- kalara daha hızlı ve daha kaliteli müşteri hizmetleri sunma fırsatını veriyor. Yapay zeka çok karmaşık algoritmalar içeren, öğrenmeye açık, sadece belli bir alanda değil de bir insanın yorum yapa- bileceği birçok alanda yorum yapma ve aksiyon alma potansiyeli olan bir kavram. Araştırma geliştirme konusunda daha gidecek çok yolumuz var, ancak her ge- çen gün günlük hayatımızda yapay zeka kullanımının arttığını görmek, yapay ze- kanın getireceği büyük değişimlerin çok da uzak bir zamanda olmayacağına işa- ret ediyor. 13 2018/H2
 • 14. TCHIBO E-TİCARET DEPARTMANYÖNETİCİSİ HALİL SOĞUKKANLI İLE E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN DURUMUNU VE DİJİTAL REKLAM DÜNYASINI KONUŞTUK Tchibo’nunTürkiye pazarına giriş öyküsünü bizimle kısaca payla- şabilir misiniz? Bildiğiniz gibi Tchibo, değişen temaları, gerçek kahve lezzeti ve lez- zetli atıştırmalıklar sunan kahve barlarıyla perakende sektöründe benzeri olmayan farklı bir iş modeline sahip.Tchibo,Türkiye’de 2006 yılında hizmet vermeye başladı. Online satış mağazamızı da 2009 yılında hayata geçirdik. www.tchibo.com.tr internet mağazamız her geçen yıl satış hacmini artıran, içinde hikayeler barındıran, farklı konseptlerin yanı sıra sabit 7 ana kategoride binlerce ürün sunan, içerik ve ürün yönetimi ile her gün kendini güncelleyen, müşterilerin davranış ve ihtiyaçlarına göre gelişen bir e-ticaret sitesi konumunda hizmet veriyor. Çok sayıda fiziksel mağazası bulunan bir marka olarakTürkiye’de e-ticarete nasıl başladınız? Birçok klasik perakende firmasına göre Tchibo olarak e-ticarete çok daha erken başladığımızı söyleyebiliriz. Tchibo Türkiye kurulduktan 4 yıl sonra, 2009 yılında web sitemizi müşterilerimize sunduk. Geldiğimiz noktaya baktığımızda toplam cironun yaklaşık yüzde 30’u e-ticaret kanalımızdan gelmektedir. Kahvenin yanında gıda dışı ürünlerin de bulunduğu, birebirde rakibi olmayan, çoklu kanal anlayışına uygun, her kategoriden onlarca firmayla yarışan bir ko- numdayız. Onlinevefizikselmağazalarınızıkıyasladığınızdamüşterilerinizin ne tür davranış farklılıklarına sahip olduğunu gözlemliyorsunuz? Tchibo’da fiziksel ve online mağaza müşteri geçişkenliği çok fazla. Düzenli olarak haftalık konseptler sunmamız sebebiyle müşterimiz her iki kanalda da aktif durumda. Mağaza müşterilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda e-bülten üyesidir; dolayısıyla gönderdiğimiz e-postalar her iki kanala da pozitif etki etmekte. Online mağazada ürünü inceleyip fiziksel mağazadan alan, fiziksel mağazada ürün beğenip mağazada tablet sayesinde online alışveriş yapan müşte- rilerimiz oldukça fazla. Diğer farklılıklara gelince; müşterilerimiz mağazalarımızda alacağı ürünü deneyip almak istiyor ve satın alma aşamasında biraz daha yavaş davranıyor, tekrar mağazaya gitmek durumunda kalmamak için çok düşünerek karar alıyor. İnternet mağazamızda ise kolay iade ve değişim imkanımız sayesinde alışverişe daha yatkın oluyorlar. Mağazalarımızda kişi başı harcama tutarı internet mağazamıza göre 3’te 1 seviyesinde diyebiliriz. Sizce dijital reklamların sağladığı en önemli avantajlar neler? Dijital reklamların farklılığını ortaya çıkardığı nokta, ölçülebilir ol- ması. Dijital reklamlarla beraber hangi kişiye, hangi kitleye ne kadar erişim sağlanabildiğini ve bu kitleden nasıl bir dönüşüm alındığını doğrudan görebilirsiniz. Sürekli gelişen teknolojinin getirdiği hedefleme seçenekleri ve imkanlarla beraber oluşturu- labilen/oluşturulacak segmentler gerçekten çok heyecan verici. 2018/H2 14
 • 15. Hangi online reklam modelleri hangi alanlarda sizin için daha iyi geri dönüş sağlıyor? Arama ağında yapılan reklam modelleri hala en çok performans ge- tiren reklam modellerinden. Kullanıcıların istedikleri ürüne/hizmete dair arama yaptığında sizin reklamınızla veya sitenizle organik olarak karşılaşması oldukça değerli. Tabii arama hacimlerinin kısıtlı olması veya ön plana çıkarmak istediğiniz ürün niş bir ürün ise arama ağı reklamları bu konudayetersiz kalabiliyor. ReklamStore ile olan iş birliğiniz kapsamında ne gibi çalışmalara imza atıyorsunuz? ReklamStore, affiliate kanalında reklamlarımızı yönetiyor. Yıllardır süregelen bir iş ortaklığımız var. E-ticaret sitesi olarak öncelikli bek- lentimiz performans oluyor. Bu doğrultuda ReklamStore, hedeflerini gerçekleştirmek için her yayıncı ile ayrı ayrı görüşerek elinden geleni yapıyor. Bir reklamveren olarak yayıncılardan neler bekliyorsunuz? Yayıncılardan öncelikli beklentimiz şeffaf olmaları. Maalesef fraud hala önemli bir sorun. Bunun önüne geçilmesi için birçok çalışma ya- pılmış olsa da tam olarak çözülmüş olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki dönemde Tchibo’nun online reklamlara ayırdığı büt- çede bir değişiklik düşünülüyor mu? Online reklamlarda ağırlığı ne tür çalışmalara vermeyi planlıyorsunuz? Tchibo, online pazarlamaya ayırdığı bütçeyi her sene dü- zenli olarak artırmaya devam ediyor. Bu sebeple önümüz- deki seneler için de aynı durumun yaşanacağını söyleye- bilirim. Burada öncelikli noktamız yatırımlarımızın birebir karşılığını görebilmek; performans odağından ayrılmadan, daha fazla kişiyeerişerekTchibodünyasınıdahayakındantanımalarınısağlamak. Sonolarak,e-ticaretekosistemininyakıngeleceğindehangitrendlerin önplanaçıkacağınıöngörüyorsunuz? E-ticaret ekosisteminde 2019yılında ilk sıraya koyduğum madde, servis hizmetlerininkalitesidir.Ekonomikolarakzorlubirdönemdengeçmekte- yiz.Müşterilerimizbizegüvenipdeğerliolanparalarınıharcamaktalar.Do- layısıyla kendilerine en iyi hizmeti sunmak hepimizin görevi. Bu kısımda “müşterihizmetleri”,“lojistikhizmetleri”gibie-ticaretinenönemlikısım- larındakalitelihizmetiartıranfirmalarmüşterilertarafındantercihedilme sebebiolmayadevamedecekler.Özelliklelojistikhizmetlerikısmındahızlı (güniçerisinde)teslimatınönemihaladevametmekte. Müşteri hizmetleri servislerinde ise “live chat” gibi mümkün olduğunca otomatizasyonuyüksek çözümlerle müşterilerimizi buluşturmak tabii ki çokönemli,fakatbukısımdadikkatedilmesigerekenönemlibirnoktaise müşterilerimizi sıkılma seviyesine getirmeyecek şekilde otomotizasyon kurgularınınoluşturulupakıllıyönlendirmelerinhayatageçirilebilmesi. Omnichannel hizmetlerinin öneminin de aynı şekilde yükselerek devam edeceğinidüşünmekteyim.Müşterilerimizeçeşitliteslimalmaalternatif- lerisunabilme,mağazalardandirektiadealabilmegibihizmetlerinönemi geleceksenedahafazlahissedilecek. Tüm bu servislerin kalitesinin sağlandığına emin olduktan sonra firma- larınyönelmesigerekenbirdiğertrenddee-ihracat/crossborder.Firma- ların ihracata yönelip döviz getirisi elde etme isteği giderek artmakta ve bu istek devlet tarafından da desteklenmekte. Biryandan ciro büyüme- lerindeki kaybın önüne geçebilmek ve devamlılığı sağlamak adına cross borderişdalıbüyükönemesahip. Belki 2019yılında değil, fakat sonraki senelerde kesinlikle göz ardı etme- memiz gereken bir diğer trendin ise hızlı tüketim ürünlerinde (gıda ağır- lıklı) olacağına inanmaktayım. Eğer genel olarak insanımızın online gıda alışverişindekimesafelibakışınıçeşitlisistemselvelojistikkaynaklısorun- larıçözerekgiderebilirsek,aboneliksistemihayatibirönemesahipolabilir. 15 2018/H2
 • 16. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE DİJİTAL DÜNYANIN GÜNDEMİ DMEXCO’DA BELİRLENDİ! Sektöre ve geleceğe dair önemli içgörü- lerin paylaşıldığı ve 550 konuşmacının sahne aldığı Dmexco 2018’in mottosu ise Take C.A.R.E. idi. Curiosity (merak), Action (harekete geçmek), Responsibi- lity (sorumluluk), Experience (deneyim) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulan motto ile dijital dünya sakinlerini 2 gün boyunca nelerin beklediğine dair ipuçları verilmiş oldu. Dünyanın en büyük dijital pazarlama et- kinliklerinden Dmexco’da bu yıl üzerinde en çok durulan konuların başında artırıl- mış gerçeklik teknolojisi geliyordu. Diğer yandan, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürür- lüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (General Data Protection Regulation - GDPR) firmalar ve pazarlama operasyon- ları üzerindeki etkileri de en çok konuşu- lan konulardan biriydi. Etkinliğin diğer odak noktalarını ise akıllı ses asistanları, sanal gerçeklik gibi son teknoloji trendleri ile popülaritesinden hala ödün vermeyen kişiselleştirme ve video içerik konuları oluşturdu. Rek- lamStore ailesi ise tüm bu gelişmeleri 4 senedir Türkiye’den stant açan tek firma olarak etkinlik alanında gözlemleme ve deneyimleme imkanına bir kez daha sa- hip oldu. İşte Dmexco 2018’den akılda kalanlar ve ReklamStore ekibinin etkinlik notları... Artırılmış Gerçeklik, Pazarlama Ekosis- temini Dönüştürüyor Pek çok konuşmacı AI (Artifical Intelligence) yani artırılmış gerçeklik teknolojisinin fir- maların vazgeçilmez odak noktalarından biri olması gerektiğine işaret etti. Hatta Adobe Experience Cloud oturumu sırasın- da Twitter’da 186 katılımcı ile gerçekleşti- rilen anketin sonuçlarına göre Dmexco’da ele alınan en önemli trendin artırılmış gerçeklik olması dikkatleri çekti. Tüketici hayatındaki yerini giderek daha da sağlamlaştıran artırılmış gerçeklik uygulamalarının tüketicileri anlamak ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek için önemli bir fırsat olabileceği üzerinde du- ruldu. Birçok stantta da ön plana çıkan AI uygulamaları, firmaların farklılaşmak için teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri ge- rektiği sonucunu ortaya çıkardı. Daha İyi Deneyim = Daha Fazla Kişisel- leştirme Son yılların en önemli gündem maddele- rinden biri olan kişiselleştirme alanında atılan adımlar, Dmexco’da bu yıl irdelenen bir diğer başlıktı. Buna göre, verilerden bağımsız ele alınması imkansız olan ki- şiselleştirmenin aslında verilerin anlam- landırılmasından çok daha fazlası olduğu üzerinde duruldu. Dolayısıyla firmaların müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilmelerinin yolunun da verileri anlamlandırdıktan sonra yara- tıcılığa başvurmaktan geçtiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda, kişiselleştirmenin ancak yaratıcı dijital pazarlama ve reklam uygu- lamaları ile iyi bir deneyime dönüştürüle- bileceği sonucuna varıldı. Video İçerik Trendinin Sonu Gelmiyor Kullanıcı eğilimlerinin vazgeçilmezi ve fir- maların en etkili pazarlama araçlarından biri haline gelen video içerikler, daha uzun bir süre kendinden söz ettireceğe benzi- yor. Geçtiğimiz yıllarda da üzerinde en çok durulan konulardan video içerikler, Dmex- co 2018’de yine unutulmayan trendlerden biri olarak karşımıza çıktı. Elbette bu durumda video içeriklere ay- rılan sürenin her geçen gün artıyor oluşu önemli ölçüde etkili oldu. Ayrıca kullanıcı Dijital pazarlama, teknoloji, med- ya ve reklam sektörlerinin nabzı- nın attığı Dmexco etkinliği, 13-14 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde dijital dünyanın öncülerini ağırladı. 2009 yılından beri her yıl dünyanın dört bir ya- nından gelen yüzlerce katılımcı ve on binlerce ziyaretçiyi, yüzlerce konuşmacı ile bir araya getiren Dmexco’da bu yıl oturumlar 18 konferans sahnesinde gerçekleş- tirildi. 16 2018/H2
 • 17. davranışları üzerindeki yansıması inkar edilemeyecek boyutta olan video içerik- lerin mobil, native gibi farklı formatlara bürünebiliyor oluşu da bu trendin uzun yıllar boyunca modasının geçmeyeceğine işaret ediyor. ReklamStore, Türk Konukları Turkish Meetup’ta Ağırladı Bir ReklamStore geleneği olan Turkish Meetup’ta Türkiye’den gelen katılımcılar ile yurt dışında yaşayanTürklerle bir araya gelindi. Her yıl olduğu gibi etkinliğin ilk gününün sonunda ReklamStore stantın- da gerçekleştirilen Turkish Meetup’ta Türk işi ikramlar eşliğinde teknolojik yenilikler konuşuldu, yepyeni iş birlikleri için ilk adımlar atıldı ve dostlukların kurulmasına önayak olundu. Keyifli anların yaşandığı Turkish Meetup sayesinde fuarın ilk gün yorgunluğu da atılmış oldu. Dmexco’da konu edilen ge- lişmelerin yanı sıra sektörel ve sektör dışı sohbetlere sahne olan Turkish Meetup, tüm Türk katılımcılar ile hem yurt dışında hem de yurt içinde bir sinerji yaratabilme- nin önünü açtı. ReklamStore Ekibinin Dmexco 2018 İz- lenimleri Şencan Özen, CEO Bu sene Dmexco’da ReklamStore olarak art arda 4. kez stant açma imkanı bulduk. Dmexco yaklaşık 8 senedir katıldığımız bir etkinlik olduğundan, seneler içindeki değişime ve gelişen teknolojinin getirdi- ği yeniliklere yakından şahit oluyoruz. Bu sene Dmexco’da katılımcı sayısının azal- dığını gözlemledik ama rahatlıkla, az ve öz katılımcı oldu diyebilirim. Bizim açımızdanyine çok faydalı geçen bir organizasyon oldu. ReklamStore global ağı ve kimliği geniş bir şirket. Dmexco sa- yesinde hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya geldik hem de yeni iş birlikleri edin- dik. Her sene yaptığımız “Turkish Meetup” buluşmamız sayesinde Türk katılımcıları da bir araya getirdik, yenilikleri konuşup sohbet ettiğimiz çok keyifli dakikalar ge- çirdik. Cüneyt Kuru, CTO Sektörümüzdekiyeni uygulama, teknoloji ve trendleri görme ve deneyimleme fırsatı bul- duğumuzbirDmexcofuarınıdahasantimet- rekaresinde gezilmedik alan bırakmayacak şekilde yoğun bir programla tamamladık. Geliştirdiğimiz mevcut teknoloji ve servis- lerimizin katma değerini artırmaya yönelik yaptığımız altyapı ve teknoloji sağlayıcıları ile olan görüşmeler ile özellikle DSP ve DMP uygulamalarımızda müşterilerimize sağla- dığımız çözümleri artırabilme hedefindeyiz. Şencan Özen, CEO 17 2018/H2
 • 18. Özellikle, “Brand Safety” ve “Performans Optimizasyonu” konularına yoğunlaştığı- mız toplantılarımız neticesinde, mevcut iş ortaklarımızla durum değerlendirme ve yeni iş birlikteliği yapma fırsatı edine- ceğimiz birçok firmanın da teknolojisini yakından tanıma fırsatı bulduk. Kemal Onur Döven, Platform Account Manager Bu yıl da trendleri gözlemlemek ve yeni ajanslar, markalar ve diğer reklam tek- noloji şirketleri ile tanışmak için Dmex- co’daydık. GDPR yürürlüğe girdikten sonraki ilk Dmexco etkinliği olduğu için bu sene standımıza gelen ziyaretçilerle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde ve pa- nellerde GDPR ön plana çıkan konulardan biriydi. GDPR’ın gerektirdiği süreçlerin zorluğu konusunda çoğu şirket hemfikir olsa da beraberinde getirdiği faydalardan bahsedenler de oldu. Bunu, organizasyonları içinde daha sıkı veri güvenlik önlemleri geliştirmek ya da veri yönetim sistemlerini denetlemek/or- ganize etmek için bir fırsat olarak gören- lerin yanı sıra first party data kullanmanın getirdiği doğruluk ve kesinlik sayesinde daha başarılı dijital pazarlama çalışmaları yapacağını düşünenler de vardı. Panellerde öne çıkan diğer önemli baş- lıklar ise geçen yıl olduğu gibi mobil reklamcılığın geleceği ve artificial intel- ligence oldu. İlerleyen günlerde de art- maya devam edecek olan mobil cihaz kullanımının bir sonucu olarak uygulama içi harcamaların 2020’ye kadar yüzde 92 artacağı öngörülüyor. AI konusunda ise genel kanı, sektördeki herkesin bu tek- nolojinin önemini çok iyi anladığı fakat bu alanda alınması gereken daha çok yol olduğu yönündeydi. Onur Teler, Affiliate Director Her sene olduğu gibi bu sene de sektör- deki değişim rüzgarlarını yakından dene- yimleme şansına erişirken mevcuta ek olarak potansiyel iş ortakları ile bir araya gelme şansını yakaladık. GDPR geçişi ile başlayan değişim, beraberinde Safari In- telligent Tracking Prevention ile özellikle mobilde faaliyet gösteren firmaları altya- pılarında geliştirme yapmaya itti. Ekim 2018 sonu itibarıyla tüm dünya ge- nelinde aktif hale gelmiş olan Google Ads Parallel Tracking iş ortaklarımız ile tartış- Kemal Onur Döven, Platform Account Manager Cüneyt Kuru, CTO 18 2018/H2
 • 19. tığımız konu başlıkları arasında yer alırken “Brand Safety” konusunun tüm dünya genelinde tartışılır hale gelmesi markaları DSP kullanımlarını içeri almaya itmekte olup “blockchain”in reklamcılıkta daha aktif, ancak çok daha şeffaf kullanılacağı öne çıkan konulardan bazılarıydı. Ece Çelenk, Global Publishers Account Manager Geçen seneye oranla daha fazla katılımcı ile gerçekleşen Dmexco, yeni teknolojile- rin boy gösterdiği, müşterilerin daha iyi bir dijital deneyim yaşamaları için geliş- melerin gündemde olduğu bir fuar oldu. ReklamStore olarak DSP ve DMP’mize yüksek ilgi gösterilirken affiliate tarafımız için de ilgi fazlasıyla yüksekti. Standımıza gelen şirketlerin çoğu direkt reklamveren, yayıncı ve trafik arayışında olduğu için anlıyoruz ki artık herkes ara- cılarla uğraşmayı bırakıp ana kaynaklara yönelmiş durumda. Dikkatimi çeken bir diğer durum bu seneki Dmexco’da doğru deneyim odaklı reklam ve pazarlamaya doğru yatırımı yapmak için şirketler IT ekiplerine her zamankinden fazla yatırım yapmış durumda. Bunu fuardaki panelle- rin çoğunun teknoloji odaklı olmasından da anlayabiliyoruz. Ece Çelenk, Global Publishers Account Manager OnurTeler, Affiliate Director 19 2018/H2
 • 20. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE DİJİTAL REKLAMCILIKTARİHİNDE GÖSTERİM ÖLÇÜMLEMENİNYERİ 1994 1998 2004 2002 2004 2007 - 2010 1996 - 2000 1995 ekim ocak şubat ocak mayıs İlk Banner Reklamı Reklam Sunucuları & Reklam Ağları Sektör Standartları Resmen İlan Edildi “CPM”Tanıtıldı IAB’nin İlk Bildirisi Video Reklam Gösterimi Kılavuzu Real-Time Bidding (RTB) İlk Parametreler Duyuruldu AT&T, 27 Ekim 1994 tarihinde ilk banner reklamı satın aldı ve reklam hotwired.com’da yayımlandı. DoubleClick gibi reklam sunucuları, reklamverenlerin banner reklam alanı satın almalarına yardımcı olmaya başladı ve nihayetinde reklam ağları banner reklam- ların ölçeklenmesini sağladı. İnteraktif Kitle Ölçümü ve Reklam Kampanyası Raporlama ve Denetim Kılavuzu’nun 6.0b adlı versiyonu, IAB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bu versiyonda kullanıcı tarafından başlatılan ve sunucu tarafından başlatılan gösterim sayımı arasındaki farklılıklar konu edildi. 1995’te Cost Per Mille (CPM) ya da 1000 gösterim başına ödeme olarak bilinen fiyat- landırma modeli tanıtıldı. IAB, “kitle ölçümü için rehber standartlar” geliştirmek üzere çalıştığını duyurdu. Bu, “gösterim” (impression) ifadesinin doğması için atılan ilk adım oldu. IAB, Aralık 2009’da adı Dijital Video Reklam Gösterimi Ölçümü Kılavuzu olarak değişecek olan Genişbant Video Reklam Ölçümü Kılavuzu’nu duyurdu. Ad exchange adı verilen açık pazaryerleri, talepyönlü platformlar (DSP - Demand Side Platform) ve arzyönlü platformlar (SSP - Supply Side Platform), reklamverenlerin gerçek zamanlı açık artırmalarda online reklam gösterimleri için eş zamanlı olarak teklif vermelerine imkan sağlamaya başladı. IAB, MRC, ARF, AAAA ve ANA online reklam kampanyalarının ölçümünde kullanılacak ilk metrikleri yayımladı. 20 2018/H2
 • 21. 2013 2002 2016 2017 2018 2018 temmuz haziran ekim haziran Oyuna “Mobil” Dahil Oldu Dijital ReklamYatırımlarıTV’yi Geçti MobilYatırımlarıTV’yi Geçiyor Görüntülenebilirlik Kılavuzu Son Halini Aldı “Begin to Render” Ölçümü Video Reklam Ölçümü Güncellemesi IAB, MMA ve MRC güncellenmiş Mobil Web Reklam Kılavuzu ve Mobil Uygulama Reklam Ölçüm Kılavuzu’nu yayımladı. eMarketer ve IAB’nin verileri doğrultusun- da, ABD’de 72,5 milyar dolara ulaşan dijital reklam harcamaları, 71,3 milyarlıkTV reklamı harcamalarını ilk defa geçmiş oldu. eMarketer’in öngörülerine göre mobil reklam harcamaları 2018 yılı sonundaTV reklamı harcamalarını geçecek ve mobil ABD’nin en büyük reklam mecrası haline gelecek. The Media Rating Council (MRC), Görüntü- lenebilir Reklam Gösterim Ölçümü Kılavu- zu’nu duyurdu. Buna göre, “görüntülene- bilir” bir reklam olabilmesi için bir reklamın piksellerinin en az 1 saniye boyunca (video reklamlarda 2 saniye) görüntülenmesi gerektiği belirtildi. İçlerindeMRC,IAB,MMAveMMTF’nin yeraldığısektörelörgütlerinöncülüğünde masaüstüdisplay,mobilwebvemobiluygu- lamaiçireklamlarda“gösterim”sözkonusu olmasıiçinbirreklamın“begintorender”, yaniişlenmeyebaşlanmışolmasıgerektiğini içerengüncellenmişgösterimbazlıkılavuz yayımlandı. IABveMRC;OTTortamlarıdahilolmak üzerebirvideoreklamın“gösterim”olarak sayılabilmesiiçin“begintorender”olması vemasaüstüdisplay,mobilwebvemobil uygulamaiçireklamlarlauyumluhalegelme- sigerektiğiniiçerenvideoreklam“gösterim” ölçümükılavuzunugüncelledi. Kaynak: Pixalate Herhangi bir reklamın online kullanıcı tarafından görüntülendiği her an bir “impression”, yani Türkçe karşılığı ile “gösterim” adını alır. Reklam gösterimi karşılığında reklamveren, reklamın yer aldığı alan için dijital yayın- cıya ödeme yapar. Reklamverenler ve yayıncılar, ödeme tutarını CPI, (Cost Per Impression - Gösterim Başına Ödeme), CPM (Cost Per Mille - Bin Gösterim Başına Ödeme) gibi istatistiklere dayandırarak belirler ve reklam kampanyalarını bu istatistikler üzerinde kurgularlar. Elbette 20 yılı aşkın bir süre içinde gösterimlerin kayıt altına alınmasını sağlayan sektör standartları birçok değişikliğe uğradı. İşte bir kilometretaşı olarak 1994 yılında yayınlanan ilk banner reklamdan günümüze diji- tal reklamcılık ekosistemi içinde gösterim ölçümleme tarihi… 21 2018/H2
 • 22. TÜRKMEDYA GRUBU DİJİTAL SATIŞ DİREKTÖRÜ ERKAN ERDEM İLE İNTERNETYAYINCILIĞI VE TÜKETİCİTRENDLERİNİ DEĞERLENDİRDİK TürkMedya çatısı altında faaliyet gösteren pek çok marka bulunuyor. Bize markalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? TürkMedya network’ünde birçok yayın organı yer almaktadır. Ana lokomotif sitelerimiz, www.aksam.com.tr ve www.star. com.tr’dir. www.aksam.com.tr yüzde 45 kadın ağırlıklı ve A, B hedef kitlesi olan bir haber sitesiyken www.star.com.tr ise yüzde 80 erkek ağırlıklı ve A, B hedef kitleye sahip bir haber sitesidir. www.gunes.com; A, B, C okuyucu hedef kitlesi olan, içinde kadın kategorisine de yer veren bir haber sitesidir. Platin, ekonomi ha- berleri ağırlıklı ve erkek kullanıcı oranı yüksek olan bir ekonomi sitesidir. 24 TV, kesintisiz ve HD kalitesinde olan haber kanalımızdır. 360 TV, tüm platformlarda yer alan HD ve kesintisiz program kanalı- dır.TV 4, dinamik ve renkli akışının içerisinde çocuk, kadın ve aile temaları ile yayın yapan program kanalıdır. AlemFM, Türkiye’de ulusal yayın yapan bir radyo istasyonudur. www.alemfm.com.tr üzerinden canlı yayın süreci kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. Lig Radyo, geniş dinleyici kitlesini spor ve müzikle buluşturan Türkiye’nin en büyük bölgesel radyosudur. www.ligradyo.com. tr üzerinden canlı anlatımlar kesintisiz olarak yayımlanmakta- dır. Son olarak, lifestyle ve moda ağırlıklı cemiyet dergimiz olan Alem var. Basın alanında farklı kollarda uzun yıllardır hizmet veren bir medya grubu olarak değişen tüketici trendlerini nasıl takip ediyor ve uyum sağlıyorsunuz? Değişen tüketici tercih ve trendlerini, ölçümleme tekniğimiz sa- yesinde uzun yıllardır davranışlara döküp sistemimize kaydedi- yoruz. Kullanıcı hareket ve davranışlarını, yayıncı olarak baz alıp ihtiyaçlara göre cevap veriyoruz. Bu sayede okuyucu memnuni- yetine önem vererek tüm çalışma ve geliştirmelerimizi bu yönde yapıyoruz. Bildiğiniz gibi mobil platformlar, artık bilgiye ulaşmak anla- mında öncelikli kanallardan biri haline geldi. Peki mobil uy- gulama tarafında siz nasıl dönüşler alıyorsunuz? Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak akıllı telefonların kul- lanımının artmasıyla birlikte mobil platformlar hayatımızın bir gerçeği oldu. Okuyucularımızın mobil uygulama ihtiyaçları hızla arttıkça biz de bu alandaki çalışmalarımızı hızla artırmaktayız. 22 2018/H2
 • 23. Okuyucu hedef kitlemizden aldığımız geri bildirimlerle, yeni mo- bil teknoloji trendlerini buluşturup gelişen ve yenilenen mobil teknolojiye en hızlı şekilde adapte oluyoruz. Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda reklam alanlarınızı en verimli şekilde kullanmak adına nelere dikkat ediyorsu- nuz? Sitelerimizin okuyucu hedef kitlesi tarafından tercih edilebilmesi için temiz yayıncılığı öncelikle göz önünde bulunduruyoruz. Hem okuyucularımızı hem de reklamverenlerimizi memnun etmek adına haber önceliğimizi koruyarak değişen ve gelişen trendlere göre en efektif alanlarımızı kullanıyoruz. Türkiye’de özellikle internet yayıncılığının durumunu nasıl de- ğerlendiriyorsunuz? Sizce daha fazla geliştirmek için ne gibi adımlar atılmalı? İnternet yayıncıları için özgün içerik üretimi ve bunu geniş kit- lelere sunabilmek çok önemlidir. O nedenle bu değeri en yaygın ve verimli kullanacağınız mecra internettir. Anlık olarak üretilen özgün içeriklerle daha organize okuyucu kitlesine ulaşmaya ça- lışıyoruz. Bu sayede daha geniş okuyucu hedef kitlesine ulaşa- rak reklam satışımızı ve gelirimizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. ReklamStore ile ne kadar süredir çalışmaktasınız? ReklamStore ile yaklaşık olarak 3 senedir çalışmaktayız. Rek- lamStore bünyesinde yer alan birçok reklam modelinde çalış- malarımız başarıyla sürmektedir. Umarım uzun yıllar da beraber çalışma imkanı bulabiliriz. Yayıncılığın geleceğine dair öngörülerinizi paylaşabilir misi- niz? Bildiğiniz gibi teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber mobil ya- şam hayatımızın birçok alanında ilk sıraya yükseldi. Hatta çoğu mecrada artık mobil gösterimler desktop gösterimleri geçti. TürkMedya bünyesinde kurduğumuz mobil ekibimiz de bize bu konuda yardımcı oluyor. Değişen yeni kullanıcı eğilimleri ve teknolojik olarak yeni çıkan ürünlere ekibimiz sayesinde çok süratli bir şekilde uyum sağla- yabiliyoruz. Bu yönde de ara vermeden süratli bir şekilde çalış- malarımıza devam edeceğiz. 23 2018/H2
 • 24. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE ReklamStore’un En Köklü Üyelerinden ReklamStore’a Dair 5 yılı aşkın süredir ReklamStore ailesinin birer ferdi olan çalışanlarımızdan “ReklamStore”u 3 kelime ile ifade etmelerini istedik ve bunca zamandır onları ReklamStore’daki çalışmalarında motive eden faktörleri sorduk. ReklamStore ailesinin en köklü çalışanları da bu soruları içten- likle yanıtladılar... ReklamStore’u 3 kelimeyle anlatın.ReklamStore’u 3 kelimeyle anlatın. ReklamStore’da bu kadar uzun süre çalışmak için sizi motive eden faktörler ne oldu?ReklamStore’da bu kadar uzun süre çalışmak için sizi motive eden faktörler ne oldu? 1# Samimi, deneyimli, öncü 2#Ofisiçindefikirlerimirahatçadilegetirebilmekvedene- yimleyebilmeimkanıbulmak,ReklamStore’dauzunyıllar çalışmakiçinyeterlioldu. Sefa Kavil Senior Publishers Manager 1# Takımruhu,emek,başarı 2#ReklamStore’unçözümodaklı,süreklikendinigeliştiren biryerolmasınınyanındapozitifveenerjikinsanlarla çalışabilmeimkanısağlıyorolması,buradaçalışmamdaetkili oldu. Oylum BabaSales Executive 24 2018/H2
 • 25. 1# Keyif,huzur,aileortamı 2#ReklamStore’unsunduğuaileortamıvesosyal etkinliklerinyanısırayeniişleröğrenmeyiveöğretmeyi, fikirlerinirahatlıklaifadeedebilmeyisağladığıiçin6senedir ReklamStoreailesindeyim. Ayfer Duyarlar Accounting Manager 1#Aile,huzur,mutluluk 2#Çalışanlarınveşirketkültürününyarattığıhuzurluvesıcakçalışmaortamıveyenikazanımlaredinmeyeyönelikeylemlersunmasıdiyebilirim. Serkan Üstelci Creative Manager 1# Adtech,takım,dinamik 2#Gelişenvegeliştirmeyeaçıkbirşirketolmasıvesamimi insanlarlaçalışıyorolmakuzunzamanburadaçalışmamı sağlayanetkenlerdensadecebirkaçı. Cüneyt Kuru CTO 1# Yenilikçi,samimi,huzurlu 2#ReklamStore’unsosyalfaaliyetlerisayesindehiçsıkıl- madanuzunsürelerboyuncaçalışabilmeimkanısunuyor olmasındanetkilendim. Emre Vurer New Business Manager 1#Samimi,rahat,güvenilir 2# ReklamStorearadığımhuzurluvegüvenilirçalışmaortamınıbanasağladığıiçinuzunsüreburadadevametmeimkanıbuldum. KaanTunçel Software Developer 25 2018/H2
 • 26. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE 1# Motive,dinamik,tutkulu 2# ReklamStore’unsağlıklıbiriş-yaşamdengesiileyetenek- liveenerjikbirçalışmaortamısunuyorolması,uzunsüre boyuncaburadaçalışmamısağladı. Tarık Kara Publishers Coordinator 1# Enerjik,teknolojik,sosyal 2#İnsanaverilendeğervekendinigeliştirmefırsatısunul-ması,ReklamStore’daçalışmamdaetkiliolanbaşfaktörler. Muhlis Duran Administrative Affairs Supervisor 1# Güven,samimiyet,yenilikçi2#Yenişeyleröğrenebildiğimvebunlarırahatçauygu- layabildiğim,sürekligelişenbirşirketyapısınınolması ReklamStore’daçalışmamıteşvikediyor. Füsun ÜstünışıkHuman Resources Manager 1# Güvenilir,samimi,aile 2#ReklamStore’dahuzurluvesıcakbirçalışmaortamı bulunmasıveyenilikçifikirlereaçıkolunmasıburadauzun yıllarçalışmamdaetkilioldu. Melih Kızılay Technical Support Specialist1# Güven,hoşgörü,samimiyet 2#Yönetiminbaşarıyıdestekleyençalışmaveyaşamortamınısağlaması. Bahadır Bostancı Senior Ad Operations Manager 26 2018/H2
 • 27. Merhaba,önceliklesizleribiraztanıyabilir miyiz? Kadir Onur Eren: Merhaba, ben Onur. Sosyal girişimciyim.2012yılındaKoçÜniversitesi’nden mezun olduktan sonra online/offline pazarla- maalanındauluslararasıfaaliyetgösterenfarklı firmalardaçalıştım.Profesyonelhayatımınyanı sıra start-up ekosisteminde aktif olarak yer almaktayım ve son bir senedir İyilik Kazansın platformunu hayata geçirmek için heyecanla çalışıyorum. ÇağrıTorun:Merhabalar,ismimÇağrı.Yaklaşık6 senedirprofesyonelolarakfarklıuluslararasışir- ketlerdedeneyimkazandım.Budeneyimlerimi İyilik Kazansın’da kullanarak sosyal girişimimiz ile çok daha büyük sosyal etkileryaratabilmeyi hayalediyorum. Pırıl Pamiroğlu: Merhaba, ben Pırıl. Koç Üni- versitesi 2015 mezunuyum. 4 senedir profes- yonel iş hayatımı, etkinlik/proje planlama ve pazarlama alanında yürütmekteyim. Özellikle hepimizin bireyselleştiği bu dünyada, iyiliğin paylaştıkça çoğalacağına inanıyorum. İyilik Kazansın platformu ile iyiliği yaymak, bula- şıcı hale getirmek için heyecanla çalışıyorum. Sosyal bir girişim olan İyilik Kazansın fikri nasılortayaçıktı? Toplumumuzdakisorunlarınçözümüiçinbirey- sel olarak yapabileceğimiz katkıdan daha faz- lasını ortaya koyabilmek amacıyla farklı fikirler üzerinde çalışırken İyilik Kazansın fikri ortaya çıktı.Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorunlarından biri olan bireysel bağış- ların yetersizliği olduğunun farkındaydık. Bu sorunabirçözümbulabilmekadınainternetten alışverişyapan kişilerin ceplerinden ekstra para çıkmadan STK’lara destek olabileceği online bir platform olan İyilik Kazansın’ı kurmaya karar verdik. İşmodelinizhakkındabilgiverebilirmisiniz? İyilikKazansınTürkiye’dekisiviltoplumkuruluş- larına alternatif bir kaynak geliştirme yöntemi yaratmak amacıyla kuruldu. Kullanıcılar İyilik Kazansın’a kolaylıkla kayıt olurken destek ol- makistediklerisiviltoplumkuruluşunuseçiyor- lar.İhtiyacıolanürünyadahizmetisatınalmak istediği markayı platformumuzda seçerek ilgili e-ticaretsitesineyönlendiriliyorlar.Alışverişleri- nitamamladıktansonranetsepettutarınınbe- lirli bir oranı, seçtikleri sivil toplum kuruluşuna İyilikKazansıntarafındanaktarılıyor. İyilik Kazansın platformunun trafik oranları veziyaretçikitlesinasıl? Eylül 2018’de yayına başladık ve şu ana kadar web sitemizi 3 binden fazla kişi ziyaret etti ve 32 binden fazla sayfa görüntülenmesine ulaş- tık. Web sitemizi ziyaret eden kişilerin yüzde 49’u 25-34 yaş arasında yer alıyor ve bu ziya- retçilerinyüzde57’sikadınlardanoluşuyor. Yeni kurulan bir girişim olduğumuz için plat- formumuzun tanıtım çalışmalarına 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde gerçekleştirdiğimiz lans- man etkinliğiyle birlikte başladık. Planladığımız online/offline tanıtım çalışmalarımız ve sosyal medyadagerçekleştireceğimizinfluencerişbir- likleri sayesinde kısa süre içerisinde büyük bir kitleyeulaşmayıhedefliyoruz. ReklamStore’dan hangi konularda destek alıyorsunuz? ReklamStore’un affiliate network’ünde yer alan markalar ile çalışıyoruz. Bu süreç ile ilgili tüm konularda ReklamStore ekibinden destek alıyoruz. Peki online bir yayıncı olarak dijital reklam platformlarından ve reklamverenlerden bek- lentilerinizneler? Affiliate pazarlamanın, markaların dijital pa- zarlamaplanlarındadahabüyükbirpayasahip olmasını bekliyoruz. Affiliate pazarlama kanalı reklamverenlere devamlı alışveriş yapan, yeni müşteri kazandırma konusunda diğer online pazarlama kanallarından daha iyi bir oran su- nuyor. Bu noktada reklamverenlerin affiliate yayıncılarıiledahayaratıcıkampanyalargerçek- leştiripbukanaladahafazlabütçeayırmalarını bekliyoruz. 2019 yılında reklam alanlarınızla ilgili ne tür çalışmalaryapmayıplanlıyorsunuz? Platformumuzda yer alan banner alanları, öne çıkan fırsatlar/mağazalar bölümü ve özel etkinlik sayfalarında markalara kampanya ve fırsatlarını tanıtma fırsatı sunuyoruz. Bu rek- lam alanları ile birlikte markaların tanıtımlarını sosyal medya kanallarımızda ve e-posta kam- panyaları ile destekleyerek markaların reklam yatırımları karşılığında başarılı bir geri dönüş alabilmeleriiçinveriodaklıstratejilergeliştirme- yiplanlıyoruz. 2019 yılındaki bir diğer hedefimiz ise birlikte çalıştığımız markaların yeni müşteri kazanma maliyetini azaltmak amacıyla platformumuzu ziyaret eden farklı ziyaretçi kitlelerine yönelik kişiselleştirilmiş kampanyalar gerçekleştirmek. Bu kampanya çalışmaları sayesinde ziyaret- çilerimize de en iyi fırsatları sunarak İyilik Ka- zansın’ı, online alışveriş yolculuğunda kişilerin süreklikullanacağıbirplatformhalinegetirmeyi hedefliyoruz. SOSYAL BİR GİRİŞİM OLAN İYİLİK KAZANSIN’IN KURUCULARI KADİR ONUR EREN, ÇAĞRITORUNVE PIRIL PAMİROĞLU İLE ONLINEYAYINCILIĞI VEAFFILIATE PAZARLAMA YÖNTEMİNİ ELEALDIK 27 2018/H2
 • 28. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VEYANITLARI Google Ads ile DSP’lerin farklılıkları nelerdir? Google’ın Ads ürünü (önceki ismi ile AdWords) DSP’ler ile genel anlamda pek çok konuda benzerliklere sahiptir. İkisinin de doğasında reklamverenler için kampan- yalarını oluşturma ve dijital reklam alanla- rını kiralamak vardır. Pek çok fonksiyon ve özellik hem Ads’te hem de DSP’lerde aynı olmasına rağmen aralarında farklılıklar bu- lunur. Google Ads ile arama sonucu reklamlarına erişiminiz bulunuyorken DSP’lerde bu du- rum mümkün değildir. Konu trafik kayna- ğına geldiği zaman Ads, DSP’lerden keskin bir şekilde ayrışır. Google, reklamverenlerin sadece kendi network’ünde (GDN) bulu- nan reklam alanlarını doldurmalarına izin verirken DSP’ler hem Google’ın erişimine ulaşmayı hem de diğer SSP’ler ile enteg- rasyon sağlayarak internetteki tüm reklam alanlarına erişebilmenizi sağlar. Raporlama hızı konusunda ise DSP’ler, Ads’e üstünlük sağlar. Data’ların raporlarda görünmesiiçinAds’tebelirlibirsüregeçme- si gerekirken DSP’ler gerçek zamanlı rapor- lama imkanı sunar. Google sadece 1st party data kullanımına izin verirken DSP’lerde pek çok yerden data almak mümkündür. IP adresi hedefleme DSP’lerde mümkünken Ads’te bu özellik bulunmamaktadır. İbrahim Çelebi, Digital Marketing Expert Dijital reklam çalışmalarına ihtiyacım ol- duğunu nasıl anlayabilirim? Günümüzün pazar ortamı ve tüketici yapısı göz önüne alındığında reklamın işletmeler açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır ve bunun sonucu olarak da reklam kampan- yaları değişime ve yenilenmeye gitmiştir. Bu durumaenbüyükiyilikinternettengelmiştir. İnternet; yer ve zaman sınırlarını ortadan kaldırarak,düşükmaliyetledünyaüzerindeki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlamıştır. Bu durum da beraberinde dijitalleşmeyi getirmiştir. Dijitalleşme, bilginin daha hızlı yayılmasını sağlamakla birlikte kurumlara ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Dijital reklam; son yıllarda internet kullanımımı- zın artmasıyla hemen hemen her yaşın erişiminin olması, yer ve zaman kavram- larının önemini yitirmesi, geri bildirime ve etkileşime olanak sağlaması, gelişen sosyal ağlar ve bilgi, haber sitelerinin çoğalmasıyla birçok reklam platformunun önüne geçmiş- tir. Bu ortamda etkileşimin fazla olması ve hızlı geri bildirim alabilme imkanı kurumlara çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Harcayaca- ğımız bütçeye, ulaşmak istediğimiz kitleye kendimizin karar verdiği bu platform ürün veya hizmet satan işletmelerin kurtarıcısı pozisyonundadır. Kurumlar dijital reklamın gücü sayesinde düşük maliyetli kampanyalarla geniş kit- lelere ulaşabilir, işleyiş ve süreci rahatlıkla kontrol edebilir. Karlı ve etkili bir reklama ihtiyacınız varsa her kurum ve işletmenin insanların bilgisayarlarına telefonlarına kı- sacası ilgi alanlarına girmesi gerekmektedir. Eğerelinizdebirürünyadahizmetvarsahe- def kitlenize ulaşabilmek için dijital reklam çalışmasına da ihtiyacınız var demektir. Hazal Yıldırım Bulut, Ad Operations Manager 28 2018/H2
 • 29. Affiliate pazarlamada en yüksek dönüş sağlayan modeller hangileri? Affiliate marketing yapanlara ödenen komisyon oranları fiziksel ürünlerde yüz- de 25, dijital ürünlerde ise yüzde 75 sevi- yesine çıkabilir. Dijital ürünleri pazarlaya- rak cok daha fazla kazanç sağlanacağını söyleyemezsiniz. En yüksek dönüş ya da kazanç sağlayan modeller sıralaması yapmanız oldukça zor. Ancak daha fazla hacim ve kazanç sağlamak sizin elinizde. Bunu sağlamak için dikkat edilmesi ge- reken püf nokta, trafiğinize uygun kam- panya sağlanması. Bunu sağlamak için iki tarafın da özverili bir şekilde ortak bir çalışma yürütmesi gerekmekte. Bu analizler için kampanyanızı yürüten he- sap yöneticiniz tek başına yeterli değil. Siz de elinizi taşın altına koymalısınız. Kullandığınız yöntem her ne olursa ol- sun (ister sosyal medya kullanın ister bir blogger olun) içeriğinizi ziyaret eden kul- lanıcıları iyi anlamalı ve onları iyi analiz etmelisiniz. Burada oluşan kriterleri (gelen kullanı- cının yaş ortalaması, konumu, cinsiyeti gibi) değerlendirerek sayfa içeriklerinde ve kullandığınız reklam materyallerin- de son kullanıcıyı cezbeden içerikler üretmeniz çok önemli. Genel olarak baktığımızda, işlem hacmi açısından değerlendirirsek bazı modellerin daha fazla hacme sahip olduğunu görebilirsi- niz. CPL ve Mobil Ödeme kampanyaları diğerlerine göre bir adım ileride olabilir ama buradaki hacim artışı tamamen siz yayıncıların elinde. Emre Vurer, New Business Manager Bir dijital reklam platformu ile çalışmak firmalara ne gibi avantajlar sağlaya- bilir? Geleneksel yöntemler mi? Dijital reklam modelleri mi? Hangisi ile çalışmak daha avantajlı? Bu soruların genel cevabı şu ki, o da doğru kişiye, doğru zamanda, olması gerektiği gibi ulaşmak. Dijital reklam plat- formu ile çalışmak, ulaştığımız kitlelerin daha kontrollü ve amaca yönelik olması- na imkan sağlıyor. Hedeflemedeki kusur- suzluk ve buna bağlı olarak doğru kitleye ulaşmış olmak, firmalara büyük ölçüde avantajlar sağlıyor. Sektörel bazda hedef kitlenin analizini doğru yapabilmek buradaki püf nokta diyebiliriz. İlgi alanları, demografik özel- likler, meslek grupları gibi ana başlıkların içerisinde boğulmadan dijital reklam plat- formları aracılığıyla doğru hedef kitleye ulaşmak ve doğru getiriyi elde etmek çok kolay bir şekilde mümkün hale geliyor. Bir başka ve en önemli avantajlardan biri de “düşük maliyet” konusu. Geleneksel yöntemlere göre daha verimli ve daha düşük maliyetli reklam kampanyaları ile firmalar istedikleri verimin yanında mali- yetleri de aşağıya çekme imkanı bulmuş oluyorlar. Bütün bunların ışığında, dijital dünyanın firmalar için kaçınılmaz olduğu- nu rahatlıkla söyleyebiliriz.Burcu Arda, Platform Account Manager 29 2018/H2
 • 30. PROGRAMATİK REKLAMCILIK NiçinProgramatik? Klasik mecra satın alma sistemi, ilerleyen teknoloji ve reklam körlüğü sebebiyle perfor- mans düşüklüğüne yol açmaya başladı. Bu sebeple reklamcılık sektöründe programatik reklamcılık ihtiyacı doğdu. Manuel yönetilen reklamcılıkta iş yükü çok ve hedeflemeler sınırlı olduğu için hedef kitleye ulaşmak bir hayli zor olabiliyor; fakat programatik reklam üzerinde kullandığımız platformun yetenek- lerine bağlı olarak dilediğiniz hedeflemeleri yapabiliyorsunuz. Bir Mecra, Programatik Reklamcılık Saye- sindeNasılYüksekGelirEldeEdebilir? Bir mecra sahibi iseniz reklamverenler için bu kadar detaylı kaliteli ve sağlıklı bir hedefleme yapılıp maliyet düşerken “Nasıl yüksek gelir edebilirim?”diyedüşünüyorolabilirsiniz. Genellikle programatik mecrada reklamveren için toplam maliyet düşük olur, fakat birim başına maliyet ise programatik üzerinden di- rekt hedefli kullanıcıyı satın aldığı için yüksek olur. Sefa Kavil, ReklamStore, Senior Publishers Manager Programatik reklamcılık; hedeflenen mecra ve kampanya arasındaki manuel yönetilen operasyon sürecini otomatik, sağlıklı ve akıllı hale getirmektir. Programatik reklamcılıkta teknolojinin de gelişmesiyle ziyaretçilerin davranışları analiz ediliyor ve bu sayede ziyaretçi davranış verisi kullanılarak platform üzerinden girilen kampanyalar sağlıklı bir şekilde hedef kitleye ulaşmış oluyor. Programatik reklamcılık ile en çok karıştırılan ve aynı gibi görünen teknolojilerden birisi de RTB (Real Time Bidding - Gerçek Zamanlı Açık Artırma). RTB terimini programatik satın alma yöntemlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Bir saniyeden daha kısa süre içerisinde en yüksek teklifi veren reklamverene ait reklam sitede gösteriliyor. Reklamveren tarafından programatik satınalmayapılırkenRTByöntemikullanılabileceği gibi direkt site ile anlaşma (deal) gibi yöntemler de kullanılabiliyor. 30 2018/H2
 • 31. Örneğin; X firması 20-26 yaş arası İstan- bul’da yaşayan akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyerek birim fiyatını normal reklama göre daha yüksek girecektir. Mecra ise 10 bin gösterimi normalde 10 birim fiyata sa- tarken programatik üzerinde 5 bin gösteri- mi 10 birim fiyata satmış olacak ve kalan 5 bin gösterimde ise farklı reklamlar de- ğerlenebilecek. Böylelikle mecra tarafında kazanç artmış olacak. Reklamverenler veri hedeflemesi ile reklam vermenin yanı sıra teknolojik hedeflemeler de yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi görünürlük hedeflemesidir. Reklamveren- ler sitenizi hedeflerken örneğin; ziyaretçi tarafından ekranda yüzde 60 ve üstü gö- rünen reklam alanını hedefleyebilir. Site- nizin üst alanını (above the fold) daha iyi optimize ederek kazancınızı artırabilirsiniz. BirçokTalep Kaynağına Bağlanma Sitenizde header bidding/prebid teknoloji- sini kullanarak birçok firmadan programa- tik reklam teklifi alabilirsiniz. ReklamStore, AppNexus, Rubicon, Pubmatic, Adform, Criteo, RTB House gibi talep kaynaklarını sisteminize dahil ederek bu talep kaynak- larına prebid/header bidding üzerinden eş zamanlı fiyat sorarak en yüksek teklifi ve- ren talep kaynağına ait reklamları görüntü- leyebilirsiniz. ReklamStore reklamları sayesinde bu ta- lep kaynaklarına kolayca bağlanabilirsiniz. ReklamStore reklamlarını sitenize eklediği- nizde siteniz sistem üzerinden bağlı oldu- ğumuz talep kaynaklarına entegre edilir ve sizin bir değişiklik yapmanıza gerek kalma- dan tek reklam alanı kodu ile birçok talep kaynağına ait reklamı minimum kayıp ile görüntüleyebilirsiniz ve kazancınızı artıra- bilirsiniz. 31 2018/H2
 • 32. D&R - ŞAHANE CUMA’DA AFFILIATE KANALININYÖNETİMİ R eklamveren tarafından istenilen üyelik, satış, uygulama indirme, video izleme gibi eylemler gerçekleştikçe herkesin kazandığı bu model, sonuç odaklı olması ve minimum risk taşıması özelliğiyle her geçen gün daha fazla reklamveren tarafın- dan tercih edilmektedir. Affiliate marketing çalışmasının avantajları ise markanın daha en baştan maliyetini bilmesi, sadece hedeflenen aksiyon alındığında ödeme yapması, aksiyon hedeflenirken trafik de sağlanması, daha fazla kişiye ulaşması, bilinirlik sağlamasıdır. Özellikle ABD ve Çin üzerinde çok gelişmiş bir sistem olan ve dünya devlerinin büyük bir gelirinin sağlandığı kanaldır. Öyle ki AliExpress, GearBest, SheIn, Banggood gibi e-ticareteyön veren global marka- lar affiliate departmanlarına sahiptir. Bunun yanında kendi altyapılarını da geliştirmişlerdir ve yayıncıla- rın dünyanın neresinden olursa olsun kendilerine rahatlıkla ulaş- malarını sağlamışlardır. Türkiye’de ise henüz bu kadar ilerlenmiş olmasa da affiliate mar- keting’in bilinirliği ve kullanılırlığı giderek artmaktadır ve ayrıca bu yöntemin hem ciro hem de trafiğe katkısı azımsanmayacak de- recede değerlidir. Bu değerin farkında olan ülkemizin en önemli markalarından D&R da bu yöntemi “Daha iyi nasıl kullanabiliriz?” düşüncesiylehareketetmişvekarşılığındayoğunbirçabasarfede- rek amaçladığı hedeflere ulaşmıştır. Marka, 2017-2018 karşılaştırmasında hem affiliate kanalından ge- len cirosunu hem de sektör içindeki payını artırmıştır. Buna göre 2017 yılında D&R’ın affiliate cirosu, affiliate marketing kullanan markalar içindeki toplam cironun yüzde 4 oranında iken bu rakam 2018 yılında yüzde 9’a çıkmıştır. 2018 yılının son 6 ayına bakıldığında ise tüm affiliate kanalındaki cironun yüzde 14’lük payı D&R’a ait olmuş ve Black Friday günü ise hem senelik hem de son 6 aylık ortalamanın çok üstüne çıkarak oranını yüzde 30’a taşımayı başarmıştır. Yine aynı dönemler içinde yapılan conversion rate karşılaştırma- sında ise markanın gelişimini sürdürmeye devam ettiği görülüyor. Affiliate marketing kullanan markaların dönüşüm oranı 2017 sene- sinde yüzde 1 iken bu oran 2018 yılında yüzde 2’ye çıkmış; D&R ise 2017’de yüzde 1,3 olan dönüşüm oranını 2018 yılında yüzde 4,2’ye taşımayı başarmıştır. Son 6 aya baktığımızda ise tüm markaların dönüşüm oranı ortalaması yüzde 4 iken D&R yüzde 5 dönüşüm oranı ile ön plana çıkmış ve tüm markaların büyük önem vererek hazırlıklar ve çalışmalar yaptığı Black Friday günü ise dönüşüm oranını yüzde 15’ e çıkarmıştır. Detaylı tabloyu diğer sayfada görebilirsiniz: Performans pazarlama olarak da bili- nen affiliate marketing; reklamvere- nin, aracı bir reklam ağını kullanarak kendisine yeni müşteriler kazandırdı- ğı, mevcut müşterileri tekrar alışve- rişe yönlendirdiği, bilinirliği artırdığı ve performansı sağlayan alt yayıncı- ları ödüllendirdiği sistemdir. 32 2018/H2
 • 33. Sektör karşılaştırmasının dışında, markanın kendi içindeki af- filiate kanalı kullanımındaki gelişimi incelediğimizde ise diğer markalara örnek olacak şekilde yukarı yönlü bir ivme görüyoruz. Buna göre D&R, 2018 yılına göre Black Friday günü satışları- nı tamı tamına yüzde 1289 oranında büyütmüştür. Ortalama sepet tutarı yüzde 48, dönüşüm sayısı yüzde 858, trafiği ise yüzde 249 artmış ve hedefine ulaşmıştır. Tüm bu başarılar ve gerçekleşen hedefler elbette ki tesadüfen oluşmuş değildir. Özellikle son 1 yıldır marka affiliate kanalına büyük önem vermiş ve network ile ortak hedefe koşmuştur. Türkiye’de affiliate marketing daha da gelişecektir. Dileğimiz, tüm markaların bu gelişime ayak uydurması ve sektörü daha da ileri seviyelere çıkarmasıdır. D&R Dijital Pazarlama ekibine göre başarının sırrı “İşini iyi yapan ve güvenilir bir network seçmek, sizin çalışanınız gibi davranacak hesap yö- neticileriyle hareket etmek, affiliate yayın- cılarını ve bu siteleri kullanan müşterileri iyi anlamak, şeffaf olmak ve en önemlisi de ile- tişimi güçlü tutmaktan geçmektedir.” Toplam Ciro İçindeki Tüm Kampanyalar Ortalama Pay Ortalama 2017 Ocak-Kasım %5 %1 %1,30 2018 Ocak-Kasım %9 %2,00 %4,20 Haziran-Kasım Ortalaması 2018 %14 %4 %5 Ekim 2018 %16 %3,80 %4,80 Kasım 2018 %14 %3,60 %7 Black Friday 2018 %30 %8 %15 CR D&R Yorumlar 2017 yılına göre 2018 yılı ortalaması %100 artış göstermiştir. 2018 son 6 ayında ilk 6 ayına göre performans %80 artış göstermiştir. 2017 ortalamasına göre 2018 Kasım ayında %280 pay artışı yaşanmıştır. İlgililer: D&R Cihat Kültür, Online Channels Director Taner Doğuer, Digital Marketing Manager Tolgar Şaşmaz, Digital Marketing Specialist ReklamStore Ertan Duman, Senior Advertiser Account Manager 33 2018/H2
 • 34. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE #lifeatreklamstore Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore 34 2018/H2