SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Digitive Media AjansTanıtımıve Internet Hakkında
Creative Effective Innovative Positive …yaratıcı …efektif …yenilikçi …pozitif
Vizyonumuz Medya planlama ve satın alma denince akla ilk gelen şey uygun fiyattır. Büyükmedyaşirketleribüyükbütçelimüşterilersayesindemecralardandahauygunfiyatlaralır. Büyük medya şirketlerinin sahip olduğu araştırmalar sayesinde paranız daha efektif harcanır. Diye düşünüyorsanız. Yanılıyorsunuz.
Vizyonumuz Digital Medyasözkonusuolduğunda; Medyaplanlamave satın alma sadeceuygunfiyatdeğildir. Mecranınuygunkullanımıesastır. Eğeramacahizmetetmiyorsa, mecrayaödenenücretboşagitmişdemektir. Büyükmedyaajanslarıfabrikasyonplanlamayapar. Her müşterisinevotka-enerjiservisiyapanbir barmen düşünün. En çoktalepedileniherkeseserviseder. Fakat biz size özelve tam ağzınızalayıkbirmedyakokteylihazırlarızvebukokteylisizdenbaşkasınasatmayız.
Vizyonumuz Digital Medya sözkonusu olduğunda; İhtiyaca karşılık bir strateji geliştirmek, taktikler denemek gerekir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamak ve internet kullanımın alışkanlıklarını bilmek gerekir. Reklam veren firmanın iş kolunu ve digital medyadaki yansımalarını öğrenmek gerekir. Geleneksel mecradan internete göçmüş değil, internet yerlisi olmak gerekir.
Bir hikaye… Lojistikhavuzu.comçoknişbirhedefkitleiçinçözümarıyordu. Nakliyatyaptıracakinsanlaraulaşmakveonlaranakliyathizmetisağlamakistiyorlardı. Büyükbirajansonlarabirkaçhabersitesinde banner önerdi. Gayetpopülerolanbuhabersitelerindetıklanmaoranları %0,05 oluncahayalkırıklığıyaşadılar. Web sitelerindebirhareketolmadığıgibitekbirtelefonedipmüracatedenolmamıştı. Bizegeldiler…
Bulunan Çözüm Click-through rate : %3,1 Conversion Rate : %6,4 Nakliyearayaninsanlarıninternetinasılkullandığınabaktık. Google önemlibiraraçtı. Google reklamlarımız %3,1 gibiçokyüksektıklamaoranlarınaulaştı. Ayrıca basit bir form ile reklama tıklayan insanlardan telefonlarını istedik. Reklama tıklayanların %6,4’ü telefonunu bize bıraktı. Böylece google’da nakliyat şirketi arayan bir kişi anında çağrı merkezi tarafından aranmış oldu.
İlgi Alanlarımız Rich Media Dijital Olanaklar Websitesi Minisite Portal E-Ticaret portalı Reklam Banner Display Mailing Satın alınanMedya Sahipolunanlar Marka Sayfaları Partnerlık Uygulamalar KazanılanMedya Kazanılan Medya WOMM PR SosyalMedya Dış karakollar Forum sayfaları Bloglar
Biz Kimiz?
Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital MedyaPlanlama SosyalMedya Web Çözümleri
Internet tümDünya’dagelişmeyedevamediyor… Çin’inetkisiyleAsyaçokgenişbirnüfusasahipolmasınarağmenhızlabüyümektedir AvrupaRusyaveTürkiye’ninetkisiylebüyümeyedevametmektedir
TürkiyeInternet nüfusubakımında 14. ülkedurumunda 15 yaşüzeri 19 Milyon Internet NüfusuileTürkiye, Dünyasıralamasında 14üncü ÇinveAmerika en kalabalık internet nüfusunasahipülkeler
Internet kullanımıaçısından 3. sıradayız Ay’da 30 saat internet kullanımortalamasıileTürkiye’de Internet kullanımınıgünlükhayatınadahiletmişbirkitlesözkonusu
Internet’teen gençnüfusunasahibiz. Dünya’da 34 yaşaltı internet kullanıcıoranı %54 ikeTürkiye’deburakam %70’ler civarındadır.
En çokziyaretçialaninternet siteleri Google, Microsoft Siteleri (Msn.com.tr, MSN Messenger) ve Facebook en çokziyaretedilensitelerdir.
Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital Medya Planlama SosyalMedya Web Çözümleri
Mükemmel Digital KokteylYapmaFormülü
Menü Mükemmelkokteylioluşturmakiçin ne yapacağızvenasılyapacağız? Fırsatlarıdeğerlendireceğiz Elimizdekiaraçlarıdeğerlendireceğiz Doğruçözümüaraştıracağız Ölçeceğiz
Dijital– Artıkherşeydençokdahaönemli SosyalMedya Kullanıcıtarafındanüretileniçerikler Bloglar AnındaMesajlaşma Online E-Ticaret DijitalTV IPTV Arama DijitalGazete DijitalRadyo
TemelMalzemeler
Ulaşım Podcasting Webinar Dönüş Temelmalzemeler, Media Partnerships Search Messenger Facebook Overlays Bannerlar Listings Video Niche MedyaSponsorluğu Twitter Affiliates Sponsorlu e-mail İçerikEntegrasyonu In game IPTV PDA Mobil Markalaşma
MükemmelKokteyleBaşlayalım
DoğruKokteyl’ibulmak! BRIEF Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Test & Geliştirme Satın alma + Uygulama Ölçümleme + Optimizasyon
Siparişiniziverirken Yaklaşım     + MecraSeçimi Kampanyayıbaşarıyagötüren en büyüketkenlerdenbiribrief’Idoğrualmaktır. DAHA İYİ İŞ ÇIKARMAK Sizidahaiyianladığımızda en yaratıcıçözümlerisiziniçinüretmemizdahakolayolacaktır. DAHA İYİ SONUÇLAR ÇIKARMAK Ne istediğinibilenbrief’lerdahaefektifişlerçıkarmamızayardımeder. 1 : Hedeflereodaklanın 2 : Basitveanlaşılırşekildeanlatın, araştırmalarlabesleyin 3 : Yazılıolarakverin
Yaklaşım     + MecraSeçimi İşebaşlamadanönceöğrenmekisteyeceklerimiz TEMEL BİLGİLER Hedefler & Beklentiler Bütçe Zamanlama Havuç? Internet dışımecralarkullanılıyor mu? İşeyarardiğerbilgiler ÖNCELİKLE Görüşeceğimizşirketçalışanları Projeismi Arkaplan-Hikaye SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ Başarıyıtanımlayın Satışlarnasılgitti? Markabilinirliğinizdeartışoldu mu? Dönüşler ne alemde?
Deneyimli barmen yapar…
Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Sonucudahahızlıulaşmakiçinbir shot alın
EtkiyiMaksimizeEtmek Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Tüketiciileyakıntemas Rich Media & EtkileşimliUygulamalar
Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Aynıkafadakiinsanlarıbulmakiçin Eşsizhedeflemeopsiyonları
Yaklaşım     + MecraSeçimi Hedeflemeopsiyonları PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Mass Medya’daHedefleme Nich-HedefKitleleriçinBloglar
Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama
Yaklaşım     + MecraSeçimi Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Google düşükmaliyetlifırsatlariçinbirebir Satışıhedefalançözümler Satış odaklı planlama
Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Kalabalıktanuzakduran, Markadeğeriniarttıranprojeler
Yaklaşım     + MecraSeçimi Markadeğeriniarttıranprojeler PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Tüketiciodaklıkampanyalar MarkaElçilikleri
Yaklaşım     + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Arama SEM / SEO
Yaklaşım     + MecraSeçimi Search Engine Marketing (SEM) PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Search Marketing arama motoru sonuç sayfalarında, web sitenizin görünürlüğünü iyileştirme odaklı internet pazarlama şeklidir. Arama pazarlamasının iki temel unsuru vardır : Search Engine Marketing (SEM) Bir marka web sitesine trafik çekmek için alakalı anahtar kelimeler ile / ücretli sıralama sponsorluğunda listenin kullanılmasıdır. 2. Search Engine Optimization (SEO) Minik ayarlar ve optimizasyon ile doğal aramadaki liste pozisyonlarında markanızın iyileştirilme yöntemidir. Arama sayfasının anatomisi Organik Arama Sonuçları Sponsor Bağlantılar
CPC =1.05 YTL. 1 CTR =3.0% 2 CPC =1.60 YTL. CTR =1.7% 3 CPC =1.60 YTL. CTR =1.3% Yaklaşım     + MecraSeçimi Google // Satın Alma Modeli PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Rank (Sıra) CPC (TBM) QS (Kalite Skoru) Yüksek Kalite Skoru = İlk Sıralar & Düşük CPC Kalite Skorunu Etkileyen Faktörler: ,[object Object]
 Reklam metni başarısı (KW- Landing Page Uyumu)
 Landing Page Quality
 Kampanya – Reklam grubu performansı
 Reklam Performansı (CTR)Optimizasyon
NASIL ÖDEMEK İSTERSİNİZ? 		Satın Alma    + Uygulama HesabıÖderken CPM CPC CPA Kabuledilebilirlikartıyor
Ölçümleme
Ölçümleme    + Optimizasyon Kullanıcıbanner’atıkladığındasitenizaçılıyor Kullanıcısayfanızdadolaşıyorveaksiyonalıyor Kampanyaölçümlenmesi Özelkodlu banner yayıncıyagönderilir Yayıncıbubannerlarıyayınaalır Bannerlargösterilir Görüntülenmevetıklamarkaydedilir Optimizasyonyapılır Kontrol, yorumlamavehedefleme
İştamam! En iyibileşenleri al En iyiaraçlarlakarışımıhazırla Doğruinsanlarlakonbine et Ölçümleridikkate al Optimize et vetadınıçıkar
Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital MedyaPlanlama Sosyal Medya Web Çözümleri
Türkiye’nin%81’i Facebook kullanıcısı Facebook belki tüm Dünya da değil ama Türkiye’de çok önemli bir paya sahip
SosyalMedya’nınÖzellikleri ,[object Object]
İnteraktif paylaşıma olanak sağlayan
Bağlılık duygusu yaratan
Kullanıcıların ürettiği içerik / medya
Kısmî olarak masrafsız
Ağızdan Ağza Pazarlama (WOMM) Odaklı ,[object Object]

More Related Content

What's hot

Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya Sunum
Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya SunumOğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya Sunum
Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya SunumOğuzhan Yılmaz
 
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015Kariyer.net 2015 - 18.12.2015
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015Volkan Inanc
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuOnur Can Koç
 
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıİnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıYılmaz Saraç
 
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?Serhat Bıçakçı
 
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1ERDEM ÖZŞEN
 
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebDijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebZiya Alemdar
 
Dijital ajans kurulum serüveni 5
Dijital ajans kurulum serüveni 5Dijital ajans kurulum serüveni 5
Dijital ajans kurulum serüveni 5Cem Tolga Bayraktar
 
Google Adwords Hataları
Google Adwords HatalarıGoogle Adwords Hataları
Google Adwords HatalarıGozde Kilinc
 
Dijital dünyanın neresindeyiz?
Dijital dünyanın neresindeyiz?Dijital dünyanın neresindeyiz?
Dijital dünyanın neresindeyiz?Gökhan Avcı
 
Kısa Dijital Pazarlama Notları
Kısa Dijital Pazarlama NotlarıKısa Dijital Pazarlama Notları
Kısa Dijital Pazarlama NotlarıEmre Akbaba
 
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriHer pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriTaygunUzunay
 
İnternet Girişimcileri İçin Pazarlama
İnternet Girişimcileri İçin Pazarlamaİnternet Girişimcileri İçin Pazarlama
İnternet Girişimcileri İçin PazarlamaAhmet Beliktay
 
Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi
Facebook ve Instagram Reklamcılığı EğitimiFacebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi
Facebook ve Instagram Reklamcılığı EğitimiÖmer Burak Özdemir
 
Dijital Strateji
Dijital StratejiDijital Strateji
Dijital StratejiBigumigu
 
Inbound - outbound Marketing
Inbound - outbound MarketingInbound - outbound Marketing
Inbound - outbound Marketingerdal oral
 
Dijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiOlguSengul.com
 

What's hot (20)

Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya Sunum
Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya SunumOğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya Sunum
Oğuzhan Yılmaz | Sosyal Medya Sunum
 
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015Kariyer.net 2015 - 18.12.2015
Kariyer.net 2015 - 18.12.2015
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
 
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçlarıİnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
İnternetten pazarlama hakkında güncel i̇puçları
 
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
 
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1
CRM YolHaritası_v113 prpsl stratejik_crm_v1
 
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebDijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
 
Dijital ajans kurulum serüveni 5
Dijital ajans kurulum serüveni 5Dijital ajans kurulum serüveni 5
Dijital ajans kurulum serüveni 5
 
Google Adwords Hataları
Google Adwords HatalarıGoogle Adwords Hataları
Google Adwords Hataları
 
Dijital dünyanın neresindeyiz?
Dijital dünyanın neresindeyiz?Dijital dünyanın neresindeyiz?
Dijital dünyanın neresindeyiz?
 
Kısa Dijital Pazarlama Notları
Kısa Dijital Pazarlama NotlarıKısa Dijital Pazarlama Notları
Kısa Dijital Pazarlama Notları
 
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleriHer pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
Her pazarlamacının bilmesi gereken 75+ i̇çerik pazarlama i̇statistikleri
 
İnternet Girişimcileri İçin Pazarlama
İnternet Girişimcileri İçin Pazarlamaİnternet Girişimcileri İçin Pazarlama
İnternet Girişimcileri İçin Pazarlama
 
Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi
Facebook ve Instagram Reklamcılığı EğitimiFacebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi
Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi
 
CRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan PazarlamaCRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan Pazarlama
 
Dijital Strateji
Dijital StratejiDijital Strateji
Dijital Strateji
 
Dijital Medya Planlama Satın Alma
Dijital Medya Planlama Satın AlmaDijital Medya Planlama Satın Alma
Dijital Medya Planlama Satın Alma
 
Inbound - outbound Marketing
Inbound - outbound MarketingInbound - outbound Marketing
Inbound - outbound Marketing
 
Growth Hacking 'e Başlangıç 1
Growth Hacking 'e Başlangıç 1Growth Hacking 'e Başlangıç 1
Growth Hacking 'e Başlangıç 1
 
Dijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama Eğitimi
 

Viewers also liked

Social media for health & safety
Social media for health & safetySocial media for health & safety
Social media for health & safetyTrefor Munn-Venn
 
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESAS
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESASLA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESAS
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESASAltair | Soluciones Reales
 
Condomínio Residencial Flor de Lótus
Condomínio Residencial Flor de LótusCondomínio Residencial Flor de Lótus
Condomínio Residencial Flor de LótusMarco Coghi
 
8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento
8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento
8 Regras para Aprimorar seu Canal de AtendimentoJorge Eduardo Nascimento
 
Troca de Óleo Delivery
Troca de Óleo DeliveryTroca de Óleo Delivery
Troca de Óleo DeliveryMarco Coghi
 
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en web
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en webCómo puedo visualizar presentaciones ppt en web
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en webmayrafab
 
Projeto LISARB para TODOS - Rev01
Projeto LISARB para TODOS - Rev01Projeto LISARB para TODOS - Rev01
Projeto LISARB para TODOS - Rev01Marco Coghi
 
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)Luis Landaeta
 
Uruguay 1851 1875 ec y soc
Uruguay 1851 1875 ec y socUruguay 1851 1875 ec y soc
Uruguay 1851 1875 ec y socTodohistoria2009
 
Escritório GP Office
Escritório GP OfficeEscritório GP Office
Escritório GP OfficeMarco Coghi
 
Alli Consultoria
Alli ConsultoriaAlli Consultoria
Alli ConsultoriaMarco Coghi
 
Instruções para publicação
Instruções para publicaçãoInstruções para publicação
Instruções para publicaçãoTom Fernandes
 
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.js
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.jsQcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.js
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.jsJorge Walendowsky
 

Viewers also liked (20)

DOSSIER CORPORATIVO ALTAIR
DOSSIER CORPORATIVO ALTAIRDOSSIER CORPORATIVO ALTAIR
DOSSIER CORPORATIVO ALTAIR
 
Social media for health & safety
Social media for health & safetySocial media for health & safety
Social media for health & safety
 
Luis david peña
Luis david peñaLuis david peña
Luis david peña
 
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESAS
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESASLA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESAS
LA IMPORTANCIA DEL DOSSIER BANCARIO EN LAS EMPRESAS
 
Virus1334
Virus1334Virus1334
Virus1334
 
Condomínio Residencial Flor de Lótus
Condomínio Residencial Flor de LótusCondomínio Residencial Flor de Lótus
Condomínio Residencial Flor de Lótus
 
Diapositivas
DiapositivasDiapositivas
Diapositivas
 
8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento
8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento
8 Regras para Aprimorar seu Canal de Atendimento
 
E m a
E m aE m a
E m a
 
Hallowee Na
Hallowee NaHallowee Na
Hallowee Na
 
Troca de Óleo Delivery
Troca de Óleo DeliveryTroca de Óleo Delivery
Troca de Óleo Delivery
 
Anteproyect
AnteproyectAnteproyect
Anteproyect
 
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en web
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en webCómo puedo visualizar presentaciones ppt en web
Cómo puedo visualizar presentaciones ppt en web
 
Projeto LISARB para TODOS - Rev01
Projeto LISARB para TODOS - Rev01Projeto LISARB para TODOS - Rev01
Projeto LISARB para TODOS - Rev01
 
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)
Conflicto y guerra sociologia historica (raymon aron)
 
Uruguay 1851 1875 ec y soc
Uruguay 1851 1875 ec y socUruguay 1851 1875 ec y soc
Uruguay 1851 1875 ec y soc
 
Escritório GP Office
Escritório GP OfficeEscritório GP Office
Escritório GP Office
 
Alli Consultoria
Alli ConsultoriaAlli Consultoria
Alli Consultoria
 
Instruções para publicação
Instruções para publicaçãoInstruções para publicação
Instruções para publicação
 
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.js
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.jsQcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.js
Qcon 2013 - Walmart Frontend Solution using Node.js
 

Similar to DigitiveMedia

İnovanka tanıtım dokümanı
İnovanka tanıtım dokümanıİnovanka tanıtım dokümanı
İnovanka tanıtım dokümanıGökhan Geyik
 
VizyonMedya Kimdir?
VizyonMedya Kimdir?VizyonMedya Kimdir?
VizyonMedya Kimdir?VizyonMedya
 
Dijital ajans kurulum serüveni 6
Dijital ajans kurulum serüveni 6Dijital ajans kurulum serüveni 6
Dijital ajans kurulum serüveni 6Cem Tolga Bayraktar
 
Being Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Being Marketing Genius | Pazarlama TrendleriBeing Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Being Marketing Genius | Pazarlama TrendleriMehmet Subasi
 
Dijital Pazarlama Kanalları
Dijital Pazarlama KanallarıDijital Pazarlama Kanalları
Dijital Pazarlama KanallarıBurak Kartal
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMelih Cılga
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiMurat Can Demir
 
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital
 
Dijital ajans kurulum serüveni 3
Dijital ajans kurulum serüveni 3Dijital ajans kurulum serüveni 3
Dijital ajans kurulum serüveni 3Cem Tolga Bayraktar
 
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e Hazırlayın
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e HazırlayınGrowth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e Hazırlayın
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e HazırlayınGrowth Hacking İstanbul
 
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve Modellerimiz
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve ModellerimizPazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve Modellerimiz
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve ModellerimizUgur Develi
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaMehmet Cebeci
 
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @PromoqubeBaşarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @PromoqubeOzgur Alaz
 
Business canvas pro yeni
Business canvas pro  yeniBusiness canvas pro  yeni
Business canvas pro yeniayset
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
 

Similar to DigitiveMedia (20)

İnovanka tanıtım dokümanı
İnovanka tanıtım dokümanıİnovanka tanıtım dokümanı
İnovanka tanıtım dokümanı
 
VizyonMedya Kimdir?
VizyonMedya Kimdir?VizyonMedya Kimdir?
VizyonMedya Kimdir?
 
Dijital ajans kurulum serüveni 6
Dijital ajans kurulum serüveni 6Dijital ajans kurulum serüveni 6
Dijital ajans kurulum serüveni 6
 
Being Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Being Marketing Genius | Pazarlama TrendleriBeing Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Being Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
 
Dijital Pazarlama Kanalları
Dijital Pazarlama KanallarıDijital Pazarlama Kanalları
Dijital Pazarlama Kanalları
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde Optimizasyon
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
 
Digital
DigitalDigital
Digital
 
Metabyte - Ajans Sunumu
Metabyte - Ajans SunumuMetabyte - Ajans Sunumu
Metabyte - Ajans Sunumu
 
Fikirbuzz Digital Agency Sunumu
Fikirbuzz Digital Agency Sunumu Fikirbuzz Digital Agency Sunumu
Fikirbuzz Digital Agency Sunumu
 
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
 
Dijital ajans kurulum serüveni 3
Dijital ajans kurulum serüveni 3Dijital ajans kurulum serüveni 3
Dijital ajans kurulum serüveni 3
 
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e Hazırlayın
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e HazırlayınGrowth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e Hazırlayın
Growth Hacking İstanbul - Girişiminizi Growth Hacking'e Hazırlayın
 
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve Modellerimiz
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve ModellerimizPazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve Modellerimiz
Pazar ve Tüketici Araştırmaları Metodolojilerimiz ve Modellerimiz
 
Follow UP 017
Follow UP 017Follow UP 017
Follow UP 017
 
INTERMOTTO
INTERMOTTOINTERMOTTO
INTERMOTTO
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
 
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @PromoqubeBaşarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
Başarılı Sosyal Internet Planına Giden Yol @Promoqube
 
Business canvas pro yeni
Business canvas pro  yeniBusiness canvas pro  yeni
Business canvas pro yeni
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
 

DigitiveMedia

 • 2. Creative Effective Innovative Positive …yaratıcı …efektif …yenilikçi …pozitif
 • 3. Vizyonumuz Medya planlama ve satın alma denince akla ilk gelen şey uygun fiyattır. Büyükmedyaşirketleribüyükbütçelimüşterilersayesindemecralardandahauygunfiyatlaralır. Büyük medya şirketlerinin sahip olduğu araştırmalar sayesinde paranız daha efektif harcanır. Diye düşünüyorsanız. Yanılıyorsunuz.
 • 4. Vizyonumuz Digital Medyasözkonusuolduğunda; Medyaplanlamave satın alma sadeceuygunfiyatdeğildir. Mecranınuygunkullanımıesastır. Eğeramacahizmetetmiyorsa, mecrayaödenenücretboşagitmişdemektir. Büyükmedyaajanslarıfabrikasyonplanlamayapar. Her müşterisinevotka-enerjiservisiyapanbir barmen düşünün. En çoktalepedileniherkeseserviseder. Fakat biz size özelve tam ağzınızalayıkbirmedyakokteylihazırlarızvebukokteylisizdenbaşkasınasatmayız.
 • 5. Vizyonumuz Digital Medya sözkonusu olduğunda; İhtiyaca karşılık bir strateji geliştirmek, taktikler denemek gerekir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamak ve internet kullanımın alışkanlıklarını bilmek gerekir. Reklam veren firmanın iş kolunu ve digital medyadaki yansımalarını öğrenmek gerekir. Geleneksel mecradan internete göçmüş değil, internet yerlisi olmak gerekir.
 • 6. Bir hikaye… Lojistikhavuzu.comçoknişbirhedefkitleiçinçözümarıyordu. Nakliyatyaptıracakinsanlaraulaşmakveonlaranakliyathizmetisağlamakistiyorlardı. Büyükbirajansonlarabirkaçhabersitesinde banner önerdi. Gayetpopülerolanbuhabersitelerindetıklanmaoranları %0,05 oluncahayalkırıklığıyaşadılar. Web sitelerindebirhareketolmadığıgibitekbirtelefonedipmüracatedenolmamıştı. Bizegeldiler…
 • 7. Bulunan Çözüm Click-through rate : %3,1 Conversion Rate : %6,4 Nakliyearayaninsanlarıninternetinasılkullandığınabaktık. Google önemlibiraraçtı. Google reklamlarımız %3,1 gibiçokyüksektıklamaoranlarınaulaştı. Ayrıca basit bir form ile reklama tıklayan insanlardan telefonlarını istedik. Reklama tıklayanların %6,4’ü telefonunu bize bıraktı. Böylece google’da nakliyat şirketi arayan bir kişi anında çağrı merkezi tarafından aranmış oldu.
 • 8. İlgi Alanlarımız Rich Media Dijital Olanaklar Websitesi Minisite Portal E-Ticaret portalı Reklam Banner Display Mailing Satın alınanMedya Sahipolunanlar Marka Sayfaları Partnerlık Uygulamalar KazanılanMedya Kazanılan Medya WOMM PR SosyalMedya Dış karakollar Forum sayfaları Bloglar
 • 10. Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital MedyaPlanlama SosyalMedya Web Çözümleri
 • 12. TürkiyeInternet nüfusubakımında 14. ülkedurumunda 15 yaşüzeri 19 Milyon Internet NüfusuileTürkiye, Dünyasıralamasında 14üncü ÇinveAmerika en kalabalık internet nüfusunasahipülkeler
 • 13. Internet kullanımıaçısından 3. sıradayız Ay’da 30 saat internet kullanımortalamasıileTürkiye’de Internet kullanımınıgünlükhayatınadahiletmişbirkitlesözkonusu
 • 14. Internet’teen gençnüfusunasahibiz. Dünya’da 34 yaşaltı internet kullanıcıoranı %54 ikeTürkiye’deburakam %70’ler civarındadır.
 • 15. En çokziyaretçialaninternet siteleri Google, Microsoft Siteleri (Msn.com.tr, MSN Messenger) ve Facebook en çokziyaretedilensitelerdir.
 • 16. Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital Medya Planlama SosyalMedya Web Çözümleri
 • 18. Menü Mükemmelkokteylioluşturmakiçin ne yapacağızvenasılyapacağız? Fırsatlarıdeğerlendireceğiz Elimizdekiaraçlarıdeğerlendireceğiz Doğruçözümüaraştıracağız Ölçeceğiz
 • 19. Dijital– Artıkherşeydençokdahaönemli SosyalMedya Kullanıcıtarafındanüretileniçerikler Bloglar AnındaMesajlaşma Online E-Ticaret DijitalTV IPTV Arama DijitalGazete DijitalRadyo
 • 21. Ulaşım Podcasting Webinar Dönüş Temelmalzemeler, Media Partnerships Search Messenger Facebook Overlays Bannerlar Listings Video Niche MedyaSponsorluğu Twitter Affiliates Sponsorlu e-mail İçerikEntegrasyonu In game IPTV PDA Mobil Markalaşma
 • 23. DoğruKokteyl’ibulmak! BRIEF Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Test & Geliştirme Satın alma + Uygulama Ölçümleme + Optimizasyon
 • 24. Siparişiniziverirken Yaklaşım + MecraSeçimi Kampanyayıbaşarıyagötüren en büyüketkenlerdenbiribrief’Idoğrualmaktır. DAHA İYİ İŞ ÇIKARMAK Sizidahaiyianladığımızda en yaratıcıçözümlerisiziniçinüretmemizdahakolayolacaktır. DAHA İYİ SONUÇLAR ÇIKARMAK Ne istediğinibilenbrief’lerdahaefektifişlerçıkarmamızayardımeder. 1 : Hedeflereodaklanın 2 : Basitveanlaşılırşekildeanlatın, araştırmalarlabesleyin 3 : Yazılıolarakverin
 • 25. Yaklaşım + MecraSeçimi İşebaşlamadanönceöğrenmekisteyeceklerimiz TEMEL BİLGİLER Hedefler & Beklentiler Bütçe Zamanlama Havuç? Internet dışımecralarkullanılıyor mu? İşeyarardiğerbilgiler ÖNCELİKLE Görüşeceğimizşirketçalışanları Projeismi Arkaplan-Hikaye SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ Başarıyıtanımlayın Satışlarnasılgitti? Markabilinirliğinizdeartışoldu mu? Dönüşler ne alemde?
 • 27. Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Sonucudahahızlıulaşmakiçinbir shot alın
 • 28. EtkiyiMaksimizeEtmek Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Tüketiciileyakıntemas Rich Media & EtkileşimliUygulamalar
 • 29. Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Aynıkafadakiinsanlarıbulmakiçin Eşsizhedeflemeopsiyonları
 • 30. Yaklaşım + MecraSeçimi Hedeflemeopsiyonları PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Mass Medya’daHedefleme Nich-HedefKitleleriçinBloglar
 • 31. Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama
 • 32. Yaklaşım + MecraSeçimi Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Google düşükmaliyetlifırsatlariçinbirebir Satışıhedefalançözümler Satış odaklı planlama
 • 33. Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Kalabalıktanuzakduran, Markadeğeriniarttıranprojeler
 • 34. Yaklaşım + MecraSeçimi Markadeğeriniarttıranprojeler PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Tüketiciodaklıkampanyalar MarkaElçilikleri
 • 35. Yaklaşım + MecraSeçimi PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Arama SEM / SEO
 • 36. Yaklaşım + MecraSeçimi Search Engine Marketing (SEM) PartnerlerSeçilir + FormatlarBelirlenir Search Marketing arama motoru sonuç sayfalarında, web sitenizin görünürlüğünü iyileştirme odaklı internet pazarlama şeklidir. Arama pazarlamasının iki temel unsuru vardır : Search Engine Marketing (SEM) Bir marka web sitesine trafik çekmek için alakalı anahtar kelimeler ile / ücretli sıralama sponsorluğunda listenin kullanılmasıdır. 2. Search Engine Optimization (SEO) Minik ayarlar ve optimizasyon ile doğal aramadaki liste pozisyonlarında markanızın iyileştirilme yöntemidir. Arama sayfasının anatomisi Organik Arama Sonuçları Sponsor Bağlantılar
 • 37.
 • 38. Reklam metni başarısı (KW- Landing Page Uyumu)
 • 39. Landing Page Quality
 • 40. Kampanya – Reklam grubu performansı
 • 41. Reklam Performansı (CTR)Optimizasyon
 • 42. NASIL ÖDEMEK İSTERSİNİZ? Satın Alma + Uygulama HesabıÖderken CPM CPC CPA Kabuledilebilirlikartıyor
 • 44. Ölçümleme + Optimizasyon Kullanıcıbanner’atıkladığındasitenizaçılıyor Kullanıcısayfanızdadolaşıyorveaksiyonalıyor Kampanyaölçümlenmesi Özelkodlu banner yayıncıyagönderilir Yayıncıbubannerlarıyayınaalır Bannerlargösterilir Görüntülenmevetıklamarkaydedilir Optimizasyonyapılır Kontrol, yorumlamavehedefleme
 • 45. İştamam! En iyibileşenleri al En iyiaraçlarlakarışımıhazırla Doğruinsanlarlakonbine et Ölçümleridikkate al Optimize et vetadınıçıkar
 • 46. Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital MedyaPlanlama Sosyal Medya Web Çözümleri
 • 47. Türkiye’nin%81’i Facebook kullanıcısı Facebook belki tüm Dünya da değil ama Türkiye’de çok önemli bir paya sahip
 • 48.
 • 53.
 • 55. MarkanızaözelSosyalMedyastratejisiüretiyoruz Kurumsal Sosyal Medya Farkındalığı Yaratmak Şirket içinde İlgili departmanların / çalışanların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi (eğitim & workshop) Şirketin mevcut iletişim stratejileri doğrultusunda, rakip analizleri dikkate alınarak, markanın ve/veya ürünlerin sosyal medya stratejisinin belirlenmesi Marka Konumlandırması: Marka hangi mecraları, hangi amaçla temas noktası olarak kullanmalı? İletişim dilinin belirlenmesi: (Samimi, resmi, şeffaf, cool) Sosyal Medya İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi
 • 56. Kitleyiaktiftutacakkurgularüretiyoruz İçerik dağıtım stratejisi oluşturma: Ne tarz içerikler oluşturulacak? Ne zaman paylaşılacak? Ne sıklıkta paylaşım yapılacak? İlgili içerik bulunması: 100+ blog takibi, googlealert, StumbleUpon, digg ve twittertrends sayesinde markanızla ilgili içerikler bulunur. İçerik Yönetimi Dönemsel Facebook application, Facebook reklam kampanyaları ve Viral kampanya kurgusu, üretimi ve yönetimi (yılbaşı, sevgililer günü, backtoschool, vb...) Anketler Testler Boşluk doldurma vb. mini oyunlar Sosyal Medya Pazarlama Kampanyaları
 • 57. 7/24 Takipteyiz, İzlemekteyiz... Kitlenin dinlenmesi Tüketicinin doğru şekilde yönlendirilmesi (paylaş, tıkla, izle, beğen) Soruların cevaplanması Olumsuz görüşlerin olumluya çevrilmesi Replyingthequestions Geridönüşlerin analiz edilemesi Topluluk Yönetimi Anahtar kelimelerin belirlenmesi KPI'ların (key performance indicator) belirlenmesi Tüm mecralarda belirlenen anahtar kelimelerin anlık takibinin yapılması Anlık müdahelelerin yapılması Günlük / haftalık / aylık sosyal medya raporu hazırlanması ve sunulması 7/24 Sosyal Medya Takibi
 • 58. Dünya’daveTürkiye’de Internet Digital MedyaPlanlama SosyalMedya Web Çözümleri
 • 60. Aklınızagelen her materyalinüreticisinitanıyoruz. SMS Kampanyaları Augmented Reality Adope Air Applications Prodüksiyon Advergames Seslendirme