DigitiveMedia

783 views

Published on

Digital Media Agency

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DigitiveMedia

 1. 1. Digitive Media<br />AjansTanıtımıve Internet Hakkında<br />
 2. 2. Creative<br />Effective<br />Innovative<br />Positive<br />…yaratıcı<br />…efektif<br />…yenilikçi<br />…pozitif<br />
 3. 3. Vizyonumuz<br />Medya planlama ve satın alma denince akla ilk gelen şey uygun fiyattır.<br />Büyükmedyaşirketleribüyükbütçelimüşterilersayesindemecralardandahauygunfiyatlaralır.<br />Büyük medya şirketlerinin sahip olduğu araştırmalar sayesinde paranız daha efektif harcanır.<br />Diye düşünüyorsanız. Yanılıyorsunuz.<br />
 4. 4. Vizyonumuz<br />Digital Medyasözkonusuolduğunda;<br />Medyaplanlamave satın alma sadeceuygunfiyatdeğildir. Mecranınuygunkullanımıesastır. Eğeramacahizmetetmiyorsa, mecrayaödenenücretboşagitmişdemektir.<br />Büyükmedyaajanslarıfabrikasyonplanlamayapar. Her müşterisinevotka-enerjiservisiyapanbir barmen düşünün. En çoktalepedileniherkeseserviseder. Fakat biz size özelve tam ağzınızalayıkbirmedyakokteylihazırlarızvebukokteylisizdenbaşkasınasatmayız.<br />
 5. 5. Vizyonumuz<br />Digital Medya sözkonusu olduğunda;<br />İhtiyaca karşılık bir strateji geliştirmek, taktikler denemek gerekir.<br />Hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamak ve internet kullanımın alışkanlıklarını bilmek gerekir.<br />Reklam veren firmanın iş kolunu ve digital medyadaki yansımalarını öğrenmek gerekir.<br />Geleneksel mecradan internete göçmüş değil, internet yerlisi olmak gerekir.<br />
 6. 6. Bir hikaye…<br />Lojistikhavuzu.comçoknişbirhedefkitleiçinçözümarıyordu. Nakliyatyaptıracakinsanlaraulaşmakveonlaranakliyathizmetisağlamakistiyorlardı.<br />Büyükbirajansonlarabirkaçhabersitesinde banner önerdi. Gayetpopülerolanbuhabersitelerindetıklanmaoranları %0,05 oluncahayalkırıklığıyaşadılar. Web sitelerindebirhareketolmadığıgibitekbirtelefonedipmüracatedenolmamıştı.<br />Bizegeldiler…<br />
 7. 7. Bulunan Çözüm<br />Click-through rate : %3,1<br /> Conversion Rate : %6,4<br />Nakliyearayaninsanlarıninternetinasılkullandığınabaktık. Google önemlibiraraçtı.<br />Google reklamlarımız %3,1 gibiçokyüksektıklamaoranlarınaulaştı.<br />Ayrıca basit bir form ile reklama tıklayan insanlardan telefonlarını istedik. Reklama tıklayanların %6,4’ü telefonunu bize bıraktı. Böylece google’da nakliyat şirketi arayan bir kişi anında çağrı merkezi tarafından aranmış oldu.<br />
 8. 8. İlgi Alanlarımız<br />Rich Media<br />Dijital Olanaklar<br />Websitesi<br />Minisite<br />Portal<br />E-Ticaret portalı<br />Reklam<br />Banner<br />Display<br />Mailing<br />Satın alınanMedya<br />Sahipolunanlar<br />Marka Sayfaları<br />Partnerlık<br />Uygulamalar<br />KazanılanMedya<br />Kazanılan Medya<br />WOMM<br />PR<br />SosyalMedya<br />Dış karakollar<br />Forum sayfaları<br />Bloglar<br />
 9. 9. Biz Kimiz?<br />
 10. 10. Dünya’daveTürkiye’de Internet<br />Digital MedyaPlanlama<br />SosyalMedya<br />Web Çözümleri<br />
 11. 11. Internet tümDünya’dagelişmeyedevamediyor…<br />Çin’inetkisiyleAsyaçokgenişbirnüfusasahipolmasınarağmenhızlabüyümektedir<br />AvrupaRusyaveTürkiye’ninetkisiylebüyümeyedevametmektedir<br />
 12. 12. TürkiyeInternet nüfusubakımında 14. ülkedurumunda<br />15 yaşüzeri 19 Milyon Internet NüfusuileTürkiye, Dünyasıralamasında 14üncü<br />ÇinveAmerika en kalabalık internet nüfusunasahipülkeler<br />
 13. 13. Internet kullanımıaçısından 3. sıradayız<br />Ay’da 30 saat internet kullanımortalamasıileTürkiye’de Internet kullanımınıgünlükhayatınadahiletmişbirkitlesözkonusu<br />
 14. 14. Internet’teen gençnüfusunasahibiz.<br />Dünya’da 34 yaşaltı internet kullanıcıoranı %54 ikeTürkiye’deburakam %70’ler civarındadır.<br />
 15. 15. En çokziyaretçialaninternet siteleri<br />Google, Microsoft Siteleri (Msn.com.tr, MSN Messenger) ve Facebook en çokziyaretedilensitelerdir.<br />
 16. 16. Dünya’daveTürkiye’de Internet<br />Digital Medya Planlama<br />SosyalMedya<br />Web Çözümleri<br />
 17. 17. Mükemmel Digital KokteylYapmaFormülü<br />
 18. 18. Menü<br />Mükemmelkokteylioluşturmakiçin ne yapacağızvenasılyapacağız?<br />Fırsatlarıdeğerlendireceğiz<br />Elimizdekiaraçlarıdeğerlendireceğiz<br />Doğruçözümüaraştıracağız<br />Ölçeceğiz<br />
 19. 19. Dijital– Artıkherşeydençokdahaönemli<br />SosyalMedya<br />Kullanıcıtarafındanüretileniçerikler<br />Bloglar<br />AnındaMesajlaşma<br />Online<br />E-Ticaret<br />DijitalTV<br />IPTV<br />Arama<br />DijitalGazete<br />DijitalRadyo<br />
 20. 20. TemelMalzemeler<br />
 21. 21. Ulaşım<br />Podcasting<br />Webinar<br />Dönüş<br />Temelmalzemeler,<br />Media Partnerships<br />Search<br />Messenger<br />Facebook<br />Overlays<br />Bannerlar<br />Listings<br />Video<br />Niche MedyaSponsorluğu<br />Twitter<br />Affiliates<br />Sponsorlu e-mail<br />İçerikEntegrasyonu<br />In game<br />IPTV<br />PDA<br />Mobil<br />Markalaşma<br />
 22. 22. MükemmelKokteyleBaşlayalım<br />
 23. 23. DoğruKokteyl’ibulmak!<br />BRIEF<br />Yaklaşım<br />+ <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Test & Geliştirme<br />Satın alma<br />+<br />Uygulama<br />Ölçümleme<br />+<br />Optimizasyon<br />
 24. 24. Siparişiniziverirken<br />Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Kampanyayıbaşarıyagötüren en büyüketkenlerdenbiribrief’Idoğrualmaktır.<br />DAHA İYİ İŞ ÇIKARMAK<br />Sizidahaiyianladığımızda en yaratıcıçözümlerisiziniçinüretmemizdahakolayolacaktır.<br />DAHA İYİ SONUÇLAR ÇIKARMAK<br />Ne istediğinibilenbrief’lerdahaefektifişlerçıkarmamızayardımeder.<br />1 : Hedeflereodaklanın<br />2 : Basitveanlaşılırşekildeanlatın, araştırmalarlabesleyin<br />3 : Yazılıolarakverin<br />
 25. 25. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />İşebaşlamadanönceöğrenmekisteyeceklerimiz<br />TEMEL BİLGİLER<br />Hedefler & Beklentiler<br />Bütçe<br />Zamanlama<br />Havuç?<br />Internet dışımecralarkullanılıyor mu?<br />İşeyarardiğerbilgiler<br />ÖNCELİKLE<br />Görüşeceğimizşirketçalışanları<br />Projeismi<br />Arkaplan-Hikaye<br />SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ<br />Başarıyıtanımlayın<br />Satışlarnasılgitti?<br />Markabilinirliğinizdeartışoldu mu?<br />Dönüşler ne alemde?<br />
 26. 26. Deneyimli barmen yapar…<br />
 27. 27. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Sonucudahahızlıulaşmakiçinbir shot alın<br />
 28. 28. EtkiyiMaksimizeEtmek<br />Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Tüketiciileyakıntemas<br />Rich Media & EtkileşimliUygulamalar<br />
 29. 29. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Aynıkafadakiinsanlarıbulmakiçin<br />Eşsizhedeflemeopsiyonları<br />
 30. 30. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Hedeflemeopsiyonları<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Mass Medya’daHedefleme<br />Nich-HedefKitleleriçinBloglar<br />
 31. 31. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama<br />
 32. 32. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Düşükmaliyetlifırsatlarbulmavesatışodaklıplanlama<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Google düşükmaliyetlifırsatlariçinbirebir<br />Satışıhedefalançözümler<br />Satış odaklı planlama<br />
 33. 33. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Kalabalıktanuzakduran,<br />Markadeğeriniarttıranprojeler<br />
 34. 34. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Markadeğeriniarttıranprojeler<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Tüketiciodaklıkampanyalar<br />MarkaElçilikleri<br />
 35. 35. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Arama<br />SEM / SEO<br />
 36. 36. Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Search Engine Marketing (SEM)<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Search Marketing arama motoru sonuç sayfalarında, web sitenizin görünürlüğünü iyileştirme odaklı internet pazarlama şeklidir.<br />Arama pazarlamasının iki temel unsuru vardır :<br /> Search Engine Marketing (SEM) Bir marka web sitesine trafik çekmek için alakalı anahtar kelimeler ile / ücretli sıralama sponsorluğunda listenin kullanılmasıdır.<br />2. Search Engine Optimization (SEO) Minik ayarlar ve optimizasyon ile doğal aramadaki liste pozisyonlarında markanızın iyileştirilme yöntemidir.<br />Arama sayfasının anatomisi<br />Organik Arama Sonuçları<br />Sponsor Bağlantılar<br />
 37. 37. CPC =1.05 YTL.<br />1<br />CTR =3.0%<br />2<br />CPC =1.60 YTL.<br />CTR =1.7%<br />3<br />CPC =1.60 YTL.<br />CTR =1.3%<br />Yaklaşım<br /> + <br />MecraSeçimi<br />Google // Satın Alma Modeli<br />PartnerlerSeçilir<br />+ <br />FormatlarBelirlenir<br />Rank (Sıra) <br />CPC (TBM)<br />QS (Kalite Skoru)<br />Yüksek Kalite Skoru = İlk Sıralar & Düşük CPC<br />Kalite Skorunu Etkileyen Faktörler:<br /><ul><li> Anahtar Kelime Seçimi
 38. 38. Reklam metni başarısı (KW- Landing Page Uyumu)
 39. 39. Landing Page Quality
 40. 40. Kampanya – Reklam grubu performansı
 41. 41. Reklam Performansı (CTR)</li></ul>Optimizasyon<br />
 42. 42. NASIL ÖDEMEK İSTERSİNİZ?<br /> Satın Alma<br /> +<br />Uygulama<br />HesabıÖderken<br />CPM<br />CPC<br />CPA<br />Kabuledilebilirlikartıyor<br />
 43. 43. Ölçümleme<br />
 44. 44. Ölçümleme<br /> +<br />Optimizasyon<br />Kullanıcıbanner’atıkladığındasitenizaçılıyor<br />Kullanıcısayfanızdadolaşıyorveaksiyonalıyor<br />Kampanyaölçümlenmesi<br />Özelkodlu banner yayıncıyagönderilir<br />Yayıncıbubannerlarıyayınaalır<br />Bannerlargösterilir<br />Görüntülenmevetıklamarkaydedilir<br />Optimizasyonyapılır<br />Kontrol, yorumlamavehedefleme<br />
 45. 45. İştamam!<br />En iyibileşenleri al<br />En iyiaraçlarlakarışımıhazırla<br />Doğruinsanlarlakonbine et<br />Ölçümleridikkate al<br />Optimize et vetadınıçıkar<br />
 46. 46. Dünya’daveTürkiye’de Internet<br />Digital MedyaPlanlama<br />Sosyal Medya<br />Web Çözümleri<br />
 47. 47. Türkiye’nin%81’i Facebook kullanıcısı<br />Facebook belki tüm Dünya da değil ama Türkiye’de çok önemli bir paya sahip<br />
 48. 48. SosyalMedya’nınÖzellikleri<br /><ul><li>Anlık iletişim odaklı
 49. 49. İnteraktif paylaşıma olanak sağlayan
 50. 50. Bağlılık duygusu yaratan
 51. 51. Kullanıcıların ürettiği içerik / medya
 52. 52. Kısmî olarak masrafsız
 53. 53. Ağızdan Ağza Pazarlama (WOMM) Odaklı </li></li></ul><li>Ekibimiz sizin adınıza dinliyor, sohbet ediyor ve sonuçları ölçüp, raporluyor<br />
 54. 54. Başka Neler Yapıyoruz?<br />
 55. 55. MarkanızaözelSosyalMedyastratejisiüretiyoruz<br />Kurumsal Sosyal Medya Farkındalığı Yaratmak <br />Şirket içinde İlgili departmanların / çalışanların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi <br />(eğitim & workshop)<br />Şirketin mevcut iletişim stratejileri doğrultusunda, rakip analizleri dikkate alınarak, markanın ve/veya ürünlerin sosyal medya stratejisinin belirlenmesi<br />Marka Konumlandırması: Marka hangi mecraları, hangi amaçla temas noktası olarak kullanmalı?<br />İletişim dilinin belirlenmesi: (Samimi, resmi, şeffaf, cool)<br />Sosyal Medya İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi<br />
 56. 56. Kitleyiaktiftutacakkurgularüretiyoruz<br />İçerik dağıtım stratejisi oluşturma:<br />Ne tarz içerikler oluşturulacak?<br />Ne zaman paylaşılacak?<br />Ne sıklıkta paylaşım yapılacak?<br />İlgili içerik bulunması: <br />100+ blog takibi, googlealert, StumbleUpon, digg ve twittertrends sayesinde markanızla ilgili içerikler bulunur. <br />İçerik Yönetimi<br />Dönemsel Facebook application, Facebook reklam kampanyaları ve Viral kampanya kurgusu, üretimi ve yönetimi (yılbaşı, sevgililer günü, backtoschool, vb...)<br />Anketler<br />Testler<br />Boşluk doldurma vb. mini oyunlar<br />Sosyal Medya Pazarlama Kampanyaları<br />
 57. 57. 7/24 Takipteyiz, İzlemekteyiz...<br />Kitlenin dinlenmesi<br />Tüketicinin doğru şekilde yönlendirilmesi (paylaş, tıkla, izle, beğen)<br />Soruların cevaplanması<br />Olumsuz görüşlerin olumluya çevrilmesi<br />Replyingthequestions<br />Geridönüşlerin analiz edilemesi<br />Topluluk Yönetimi <br />Anahtar kelimelerin belirlenmesi<br />KPI'ların (key performance indicator) belirlenmesi<br />Tüm mecralarda belirlenen anahtar kelimelerin anlık takibinin yapılması<br />Anlık müdahelelerin yapılması <br />Günlük / haftalık / aylık sosyal medya raporu hazırlanması ve sunulması<br />7/24 Sosyal Medya Takibi<br />
 58. 58. Dünya’daveTürkiye’de Internet<br />Digital MedyaPlanlama<br />SosyalMedya<br />Web Çözümleri<br />
 59. 59. DijitalDünya’davarolmanıziçingerekenteknolojibizdemevcut<br />
 60. 60. Aklınızagelen her materyalinüreticisinitanıyoruz.<br />SMS <br />Kampanyaları<br />Augmented Reality<br />Adope Air Applications<br />Prodüksiyon<br />Advergames<br />Seslendirme<br />
 61. 61. Çalıştığımız firmalar<br />

×